DESIGN. Kommunikationspolitik. Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN. Kommunikationspolitik. Københavns Kommune"

Transkript

1 DESIGN Kommunikationspolitik September 1999

2 Indledning Denne designvejledning er en del af s kommunikationspolitiske platform. Formålet med en designvejledning er at sikre, at kommunens grafiske udtryk er klart, entydigt og kvalitetspræget. Klarhed og entydighed understøtter borgeres og brugeres mulighed for at identificere og orientere sig blandt kommunens mange tilbud og ydelser og at opfatte Københavns Kommune som én virksomhed. Kvalitet skal være et kendemærke for de ting, kommunen foretager sig. Indadtil skal den fælles designlinie medvirke til, at kommunens medarbejdere opfatter sig som en del af den samme virksomhed. Designvejledningen er delt op i en række hovedafsnit. Det første, som omhandler kommunens papirlinie, skiltning og annoncering, skal følges af alle forvaltninger og tilhørende institutioner. Der gælder særlige regler for bydele, forsyningsselskaberne og de kontraktstyrede virksomheder. Disse regler er beskrevet i vejledningen. De næste afsnit omhandler tryksager, kampagnemateriale, gaveartikler mv. Retningslinierne i denne del af vejledningen er ikke obligatoriske, men giver mulighed for at variere det grafiske udtryk over en række grundelementer. Endelig indeholder designvejledningen et afsnit, som giver eksempler på, hvorledes det grafiske udtryk er fastlagt på s internet- og intranetsider. Også her er der tale om en række ufravigelige krav til udformningen, men med mulighed for individuel udformning og tilpasning. Der er udarbejdet en særlig manual, som beskriver opbygning og udformning af websites i s web. Designvejledningen er udformet således at der er udførlige grafiske og tekniske specifikationer på alle grundelementer og på de elementer, som skal følges af alle. Den del af vejledningen, som beskriver de ikke-obligatoriske dele af designprogrammet, er mere inspiratorisk og indeholder derfor kun få tekniske specifikationer. En række af de skabeloner, grafiske elementer og dokumentmasker, der er beskrevet i designvejledningen, findes på kommunens intranet KKnet. Der er let adgang til disse fra KKnets forside.

3 Indhold Grundelementer 3 Grundelementer 4 Navnetræk 5 Grundmærke 6 Typografi og farver 7 Beskæring og dekoration 8 Papirlinie 9 Grundpapir 10 Brevopstilling 11 Telefax og følgeskrivelse 12 Dagsorden, referat og notat 13 Visitkort 14 Kuverter 15 Overheads 16 Forsyningsvirksomheder, kontraktstyrede virksomheder og forsøgsbydele 17 Eksempler på papirlinie 18 Annoncer 19 Stillingsannoncer 20 Informationsannonce 22 Skiltning og beklædning 23 Bygnings- og vejarbejdsskilte 24 Køretøjer 25 Beklædning 26 Publikationer 27 Principper 28 Eksempler på princippets anvendelse 29 Indhold 32 Kampagne- og informationsmateriale 33 Serviceinformation 34 Eksempel på kampagne 35 Byplakater 36 Info-ark 37 Nyhedsbreve 38 Internet og intranet 39 Internet 40 Forvaltnings- og institutionshjemmesider 41 Intranet 42 Gaveartikler og merchandise 43 Gaveartikler 44 Tekniske specifikationer 47 Farver og oversættelser 48 2

4 Grundelementer 3

5 Grundelementer Byvåben Byvåbnet rummer mange anvendelsesmuligheder. Det kan bruges i forskellige varianter og fungerer som et understøttende grafisk virkemiddel på publikationer, annoncer o.l. Byvåbnet anvendes på al korrespondance, visitkort, kuverter m.m. Byvåbnet skal behandles med respekt og anvendes efter de retningslinier, der er beskrevet i denne vejledning. Byvåben Grundmærke Farve Som hovedregel skal byvåbnet gengives i blå (Pantone 287). Grundmærke Grundmærket anvendes overvejende på elementer, der skal give kommunen en klar og enkel afsenderidentifikation. Grundmærket anvendes eksempelvis på publikationsforsider og annoncer. Mærket benyttes altid uden navnetræk eller anden angivelse af forvaltning eller institution. Typografi Gill Sans er Københavns Kommunes officielle skriftsnit. Gill Sans s skriftsnit 4

6 City of Copenhagen Navnetræk Anvendelse Gengives byvåbnet i sammenhæng med navnetrækket (eventuelt også med forvaltning, institution og adresseoplysninger), skal teksten enten placeres til højre for eller centreres under byvåbnet. Størrelsesforholdet mellem byvåben og navnetræk skal afstemmes, således at det fremstår som et samlet harmonisk udtryk. s navnetræk fremstår altid med en større skrift end de øvrige tekstlinier. Størrelse Størrelsen på byvåben og navnetræk tilpasses formatet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Uddannelsescentret Farve Byvåben og navnetræk gengives som hovedregel altid i samme farve både ved positive og negative gengivelser. Byvåben og navnetræk gengives i blå (Pantone 287). Alternativt kan det fremstå i 100% sort eller negativt. For det politiske niveau benyttes rød (Pantone 485). Typografi Navnetrækket (og eventuel forvaltning, institution og afsenderidentifikation) gengives altid i Gill Sans. Økonomiudvalget Rådhuset 1599 København V 5

7 Grundmærke 23,5 x 23,5 mm. Benyttes på A4-format Anvendelse Grundmærket anvendes overvejende på elementer, der skal give kommunen en klar og enkel afsender-identifikation. Grundmærket anvendes eksempelvis på publikationsforsider, gaveartikler og annoncer. Mærket benyttes altid uden navnetræk (eller anden angivelse af forvaltning eller institution). 18,8 x 18,8 mm. Benyttes på A5-format For anvendelse på annoncer og publikationer gælder særlige regler for størrelse og placering. Størrelse Som hovedregel anvendes grundmærket i tre størrelser. Hvilken af de tre størrelser, der skal anvendes, afhænger af formatets størrelse. 11,75 x 11,75 mm. Benyttes på A6-format Farve Grundmærkets kvadrat gengives i mørkeblå (Pantone 2758) eller i 100% sort, mens byvåbnet altid fremstår i negativ. 6

8 PANTONE 287 PANTONE 2758 PANTONE 485 Typografi og farver Byvåben Grundmærke Det politiske niveau s primære skriftsnit er Gill Sans, som er en typografi med mange variationsmuligheder. Anvendelse På korrespondancens enkelte elementer er Københavns Kommunes navnetræk, forvaltning og afdeling fortrykt i Gill Sans, mens tekstindholdet tilprintes i Times New Roman. Ønskes et bredere og mere varieret skriftbillede i publikationer o.l., kan Gill Sans suppleres med skriften AGaramond. AGaramond må dog aldrig benyttes alene. Regular Italic Bold Gill Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnoqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnoqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnoqrstuvwyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnoqrstuvwyzæøå Farver Kommunens primære farver er de to blå (Pantone 287 og Pantone 2758) og den røde (Pantone 485). For yderligere farvedefinitioner, se afsnittet om tekniske specifikationer. Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnoqrstuvwyzæøå

9 Beskæring og dekoration Anvendelse Byvåbnet kan beskæres og fungere som et karakteristisk grafisk og dekorativt element. Endvidere kan byvåbnet gengives nedtonet, med skyggevirkning, i præg eller i outline (stregtegning). Placering Byvåbnet skal altid fremtræde i sin vandrette position og må ikke skråtstilles. Proportionerne skal altid overholdes. Beskæring Beskæringsstregerne er retningslinier for hensigtsmæssige beskæringer af byvåbnet. Beskæringen må aldrig være så tæt, at byvåbnet ikke med rimelighed kan genkendes. De enkelte dele af byvåbnet må ikke bruges isoleret (eksempelvis halvmånen, stjernerne eller bølgerne). 8

10 Papirlinie s papirlinie omfatter alle elementer, som indgår i den eksterne og interne korrespondance. Specifikationerne i Københavns Kommunes papirlinie skal følges af alle forvaltninger og institutioner. For forsøgsbydelene, Københavns Belysningsvæsen, Københavns Vand og de kontraktstyrede virksomheder gælder særlige regler. 9

11 Bygge- Teknikforvaltningen Parkafdelingen Grundpapir Hver forvaltning og kontorenhed har sit eget fortrykte brevpapir. Forvaltning skrives til højre for kommunens navnetræk. Eventuelle institutioner og/eller kontorenheder skrives nedenunder. Samlet må navnetrækket maksimalt fylde to linier. Til korrespondance fra det politiske niveau benyttes brevpapir med byvåbnet og navnetræk gengivet i rødt. Overborgmesteren Til international korrespondance skrives navnetrækket på engelsk: City of Copenhagen. Forvaltninger og kontorenheder oversættes ligeledes (se afsnittet om oversættelser). City of Copenhagen Finance Administration Eksempler på grundpapir 10

12 20,0 78,5 166,5 191,.5 8,5 Økonomiforvaltningen 29,0 40,0 Alle brevskrivere i XX00 København X Brevopstilling Det fortrykte brevpapir danner grundlag for printet korrespondance. Dato: 1. oktober 1999 j.nr.: ob 0X.0X.00X/0X Kort om brev-skabelonen KbhKbrev Denne side er - hvad udseendet angår - skabt ved hjælp af brevskabelonen KbhKbrev. som du kan installere på din pc. Skabelonen gør det daglige arbejde med brevskrivning hurtigere og lettere. Den er et praktisk hjælpemiddel - ikke en ufleksibel spændetrøje. Når du vælger at skrive et brev med skabelonen KbhKbrev, viser skærmen et dokument, der på forhånd er indrettet med de skrifttyper, skriftstørrelser, margner, tekstplacering på siden osv., men er standard i s designprogram for breve. Du slipper altså for at vælge alle disse indstillinger hver gang, du skal skrive et nyt brev. Skærmen viser også nogle tonede felter, som du kan skrive i. Standardbrevet har felter til følgende: Modtager-navn og adresse, dato, journalnummer, brevets emne, brevets tekst samt navn(e) på den/dem, der skriver under. Før du begynder at bruge brevskabelonen KbhKbrev, skal du selv -eller måske en mere IT-kyndig - sørge for, at afsender-oplysningerne her forneden til højre passer på netop dig og dit kortor/din institution. Når dét er gjort én gang for alle, er skabelonen klar til brug. Med venlig hilsen Information og Kommunikation Rådhuset 1599 København V Telefon Korrespondancen følger altid de opstillinger, der er vist. Opstillingerne findes på skabeloner, der er udarbejdet i Word 97 og findes på intranettet. Anvendelse Afsenderidentifikationer tilprintes i højre spalte. Her er det også muligt at gengive direkte telefonnummer og adresse. Disse information tilprintes i Gill Sans. Er denne skrift ikke tilgængelig, anvendes i stedet Arial. Til intern korrespondance kan alle informationer tilprintes i sort på blankt papir. Fylder korrespondancen mere end én side, anvendes blankt papir til side to og de efterfølgende sider. Jan Horskjær /Charlotte Hauerslev Direkte telefon Telefax ,5 til bund 164,0 Brevopstilling side 1 11

13 8,5 78,5 166,5 191,5 Økonomiforvaltningen 8,5 Arial Bold, 12 pkt. Arial Bold, 8,5 pkt. T E L E F A X Dato 1. oktober 1999 Telefax nr Til Bysted A/S Line Rix Att. Antal sider i alt 1 29,0 40,0 Telefax og følgeskrivelse Telefax og følgeskrivelse findes i to grundudgaver. Én elektronisk udgave til udfyldelse på PC og én udgave til manuel udfyldelse. Begge versioner er bygget op omkring den samme grundmodel. Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Times New Roman, 12,5 pkt. Consectetuer adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin Med venlig hilsen Jan Horskjær Til telefax og følgeskrivelse er der udarbejdet skabeloner i Word 97, som er tilgængelig på intranettet. Information og Kommunikation Rådhuset 1599 København V Telefon Direkte telefon Telefax Telefax printes fra pc 8,5 78,5 166,5 191,5 164,0 Økonomiforvaltningen 8,5 Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Line Rix Bysted A/S Strandvejen Hellerup 29,0 40,0 Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Dato: 1. oktober 1999 j.nr.: ob 0X.0X.00X/0X Arial Bold, 12 pkt. F Ø L G E S K R I V E L S E Arial Bold, 8,5 pkt. Efter aftale Ifølge brev Til underretning Til gennemsyn Til udtalelse Til godkendelse Til videre ekspedition Ring venligst herom Med tak for lån Ønskes retur Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Med venlig hilsen Jan Horskjær Information og Kommunikation Rådhuset 1599 København V Telefon Direkte telefon Telefax Følgeskrivelse printes fra pc ,0

14 8,5 78,5 166,5 191,5 Økonomiforvaltningen 8,5 Arial Bold, 12 pkt. D A G S O R D E N 29,0 40,0 Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Times New Roman, 12,5 pkt. Tirsdag den 20. August 1999, kl ,00 i udvalgsværelse F, 2. sal Punkt 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no num my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Dagsorden, referat og notat Arial Bold, 12 pkt. R E F E R A T Punkt 2 Økonomiforvaltningen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. Grundpapiret bruges til at printe dagsorden, referat eller notat på. Elementerne er udformet efter samme grundmodel. Times New Roman, 12,5 pkt. Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Times New Roman, 12,5 pkt. Arial Bold, 12 pkt. Times New Roman, 12,5 pkt. Times New Roman Bold, 12,5 pkt. Times New Roman, 12,5 pkt. Dato: 1. oktober 1999 j.nr.: ob 0X.0X.00X/0X Consectetuer adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Københavns dolore magna Kommune aliquam erat volutpat. Økonomiforvaltningen Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat N O T A T volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit Til Kurt lobortis. Bligaard Pedersen Nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te Dato: 1. oktober 1999 j.nr.: ob 0X.0X.00X/0X feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci Consectetuer adipiscing tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hend Til dagsorden, referat og notat er der udarbejdet skabeloner i Word 97, som er tilgængelig på intranettet. Dagsorden, indstillinger og referater fra BR og udvalgene følger en særlig opstilling. Eksempler på anden anvendelse af grundpapiret 13

15 10,0 70,0 85,0 Gill Sans Bold, 8 pkt. Gill Sans Regular, 8 pkt. Økonomiforvaltningen Information og Kommunikation 5,0 Visitkort Gill Sans Bold, 10 pkt. Jan Horskjær Informationschef Opbygningen af visitkortet skal altid følge de viste eksempler. Informationerne på visitkortet er i princippet identiske med den pågældende forvaltning og/eller kontorenheds fortrykte brevpapir. Der må dog maksimalt gengives tre linier til venstre for kommunens byvåben. Gill Sans Regular, 8 pkt. Rådhuset Telefon København V Telefax Mobil ,5 til bund Under byvåben og navnetræk skrives medarbejderens navn. Under navnet kan titel og uddannelse anføres efter ønske. City of Copenhagen The Lord Mayor Secretariat Adresseoplysninger, telefon, fax og gengives i to spalter nederst på kortet Carsten Mai-Jørgensen Head of Division Bagsiden af visitkortet kan benyttes til en engelsk oversættelse, hvis den enkelte medarbejder har behov. Der kan også trykkes separate engelske visitkort. City Hall Phone DK-1599 Copenhagen V Fax Farver Byvåben, navnetræk og øvrige informationer er trykt i den blå farve (Pantone 287). For det politiske niveau gælder dog, at byvåbnet gengives i rød (Pantone 485) med navnetræk og øvrige informationer i 100% sort. Jens Kramer Mikkelsen Overborgmester Rådhuset Telefon København V Telefax

16 Økonomiforvaltningen Information og Kommunikation Rådhuset 1599 København V Gill Sans Bold, 12 pkt. Gill Sans Regular, 12 pkt. Kuverter Kuverterne er fortrykte med kommunens byvåben, forvaltning, kontorenhed samt afsenderadresse på forsiden. Disse informationer er placeret i øverste venstre hjørne. Placering og størrelse skal følge de målsatte eksempler. Der må dog maksimalt gengives fem linier til højre for byvåbnet. Formater Kuverter findes i to standardformater C4 (højformat) og C5. Begge kuverttyper kan produceres med og uden rude. Overborgmesteren Rådhuset 1599 København V Farver Byvåben og navnetræk er trykt i den blå farve (Pantone 287). For det politiske niveau gælder dog, at byvåbnet gengives i rød (Pantone 485). 15

17 Borgerrepræsentationens sammensætning Overheads Til præsentationer er der udarbejdet skabeloner til fremstilling af overheads i høj- og tværformat. Skabelonerne skal benyttes i Microsoft Power Point. Skabelonerne er tilgængelige på intranettet. Enhedslisten - De Rød-Grønne 7 Venstre, Danmarks Liberale Parti 6 Fælles Kurs 1 ACELURCI TATION ULLA Dansk Folkeparti 6 Socialistisk Alternativ-SOL 1 Socialistisk Folkeparti 8 Socialdemokratiet 17 Det Radikale Venstre 3 Det Konservativ Folkeparti 5 Centrum-Demokraterne 1 Økonomiudvalget Økonomi Løn og personale Kommuneplanlægning Erhvervspolitik IT ACELURCI TATION ULLA Skatteforvaltning Diagram Overheadskabeloner findes både i høj- og tværformat 16

18 Forsyningsvirksomheder, kontraktstyrede virksomheder og forsøgsbydele Forsyningsvirksomhederne og de kontraktstyrede virksomheder skal tilkendegive deres tilknytning til. For de fire forsøgsbydele er der særlige regler for udformning af papirlinie og borgerrettet information. 17

19 En bydel i Eksempler på papirlinie.. Adressefelt med plads til 5 linier adresse max. 8 cm. lange placeret efter Dansk Standard.. on /85 Dato: J.nr. / Ref: Direkte tlf: 1. oktober Bydelsrådet De københavnske forsøgsbydele skal som minimum anvende s officielle byvåben samt teksten En bydel i på al borgerrettet information (brevpapir, hjemmesider o.l.) Forsyningsvirksomhederne og de kontraktstyrede virksomheder kan enten vælge at følge s officielle designlinie eller at udforme en selvstændig visuel identitet.vælges det sidste skal korrespondance og alle tryksager forsynes med Københavns Kommunes officielle byvåben og teksten: En virksomhed i Københavns Kommune. Farver Byvåbnet gengives som udgangspunkt i blå (Pantone 287). Hvis virksomheden ikke benytter den blå farve, kan byvåbnet gengives i 100% sort, eller 75% sort raster. Bysted A/S Strandvejen Hellerup Danmark Att.: S ren J rstian Vedr rende udarbejdelse af designmanual for K benhavns Vand Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam eratvolutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Med venlig hilsen Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum Iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto Distributionsafdelingen odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Studiestræde adipiscing 54 elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Postboks dolore magna 372 aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 1554 exerci København tation ullamcorper V suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure. dolor in Tel hendrerit. Velit esse molestie consequat, vel Fax illum 3342 dolore 5914eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.duis autem vel eum Iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis Deres eleifend ref. option Marianne congue nihil Ch. imperdiet Beyer do- K.V. jounal nr Sagsbehandler K.E. Svendsen Lokal nr Dato 1. oktober 1999 Sjællandsgade København N Tlf: Fax: Homepage: Svend Hansen Teknisk assistent, Installationssektionen Se bilag 1 En virksomhed i Eksempel på brevopstilling fra en af kommunens forsyningsvirksomheder En virksomhed i En bydel i 18

20 Annoncer s annoncering er et vigtigt kommunikationsredskab til at rekruttere nye medarbejdere og til at informere borgerne om kommunens service. Ved rekruttering af nye medarbejdere benyttes den samme opstilling i stillingsannoncer uafhængig af stilling og/eller forvaltning. Forsøgsbydelene, Københavns Belysningsvæsen, Københavns Vand og de kontraktstyrede virksomheder følger egne designforskrifter, men skal i al annoncering anvende s logo samt teksten: En bydel/virksomhed i. 19

21 Informationsmedarbejder Stillingsannoncer Stillingsannoncen skal opbygges som de viste eksempler. Formatet er som udgangspunkt to-spaltet, men overstiger formatet 250 mm i højden, benyttes en fire-spaltet opsætning. Alle stillingsannoncer sættes op af s medieformidlingsbureau.adresse og kontaktperson er tilgængelig på intranettet. Farver Annoncerne gengives som udgangspunkt i sort/hvid. I særlige tilfælde kan annoncerne indrykkes i to farver, (sort og Pantone 2758). på Københavns Rådhus Vi søger en ny kollega til et spændende job i en meget spændende informationsafdeling. Hovedopgaverne er udarbejdelse af informationsmateriale og gennemførelse af kampagner mv. Det er et meget selvstændigt job.arbejdet er projektorienteret og løses oftest i samarbejde med afdelingens medarbejdere og med eksterne parter. Arbejdet omfatter :koordinering af informationskampagner : redaktions- og tekstarbejde : tilrettelæggelse af informationsmateriale : forhandling og samarbejde med eksterne leverandører Vi forventer at du :har erfaring med informationsarbejde og tilrettelæggelse af informationskampagner :kan skrive et enkelt og præcist dansk :er fortrolig med informationsteknologi :er kreativ og har sans for lay-out og opsætning :kan holde mange bolde i luften ad gangen : kan samarbejde og er fleksibel : har en relevant, gerne videregående, uddannelse Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgning senest 16. november kl til Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Intern Service. Rådhuset, 1599 København V. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos kontorchef Jan Horskjær på telefon Økonomiforvaltningen Information og Kommunikation Rådhuset, 1599 København V Information og Kommmunikation er s centrale informationsafdeling og omfatter Københavner Information, som er en borgerbutik og telefonoplysning, s webside med borgerinformation og en informationsenhed.vi er 18 medarbejdere. Eksempel på to-spaltet stillingsannonce 20

22 Bliv pædagog i København Børnehaveklasseassistent Pædagoger til sprogstimulering af tosprogede småbørn (Folkeskoleloven 4a, stk. 3). 1. august 1999 skal alle tosprogede fire- og fem-årige, der ikke går i børnehave tilbydes sprogstimulering i 15 timer om ugen. I placeres tilbudene i fritidshjem om formiddagen. Det forventes, at der skal oprettes ca. 30 grupper à 20 børn med to pædagoger i hver, hvoraf den ene skal være tosproget. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen søger derfor et antal pædagoger, hvoraf halvdelen skal være tosprogede. Pædagogerne skal have interesse i at arbejde med tosprogede småbørn, kunne planlægge målrettede aktiviteter med udgangspunkt i børnenes forudsætninger og med særlig vægt på den sproglige udvikling. Udover arbejdet med børnene er man forpligtet til opsøgende arbejde, forældresamarbejde, samarbejde i øvrigt, forberedelse, evaluering, deltagelse i kurser m.v. Stillingerne er tidsmæssigt ikke færdigforhandlet, men arbejdstiden anslås at udgøre ca. 25 timer pr. uge inkl. forberedelse og andre opgaver. Der tilstræbes, at der bliver mulighed for fuldtidsstillinger via supplerende beskæftigelse ved daginstitutioner/ daginstitutionsområdet. Grundlaget for ansættelsen er»overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner«. Området med tosprogede småbørn er i udvikling. Der lægges vægt på, at tilbuddet hele tiden udvikles og forbedres for at skabe de bedste betingelser for en god skolestart for børnene. Der vil blive lagt vægt på de ansattes deltagelse i kurser og fællesmøder, hvor ideer kan drøftes. Der vil være et internatkursus i august. Yderligere oplysninger om stillingerne kan rettes til projektleder Tove Larsen på telefon Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 25 og 26. har en ligestillingspolitik, der skal sikre, at arbejdspladserne afspejler befolkningssammensætningen i kommunen, samt at ligestillingen mellem kvinder og mænd fremmes. Ansøgning og kopier af eksamensbeviser, udtalelser m.v. skal stiles til administrerende direktør Peter Rasmussen og sendes senest 14. juni Ansøgningen bedes mærket»sprogstøtte til småbørn«. Stillingsannoncer Niveau A dækker generelle emner med almen interesse. Niveau A er kendetegnet ved en todeling af sideformatet. Grundmærket er placeret i den vandrette skillelinie. På den øvre del af siden er en fuldflade illustration. Forneden er Københavns Kom-munes byvåben gengivet i beskåret udgave med skyggevirkning på blå bund. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Projektleder Tove Larsen Islands Brygge København S Eksempel på fire-spaltet stillingsannonce i to farver (70% gengivelse) 21

23 Dalslanddsgade Nyt fra Informationsannonce informerer løbende borgerne om forskellige aktiviteter og kommunale tilbud. Serviceinformation om disse aktiviteter og kommunale tilbud samles i en større annonce, som kommunen indrykker løbende. Sommer Aktiviteter for børn og unge Sed diam nonummy nibh euismod tincidu ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum delenit eros et accumsan et iusto odio dignissimaugue duis dolore te feugait facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet Eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum delenit eros et accumsan et iusto odio doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet consectetuer, adipiscing elit Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor in.nam liber tempor cum soluta nobis eleifend.tue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING Anmeldelse af kandidater til Kommunalvalget den 18. november 1997 Kandidatlister til valget til Københavns Borgerrepræntation kan tidligst indleveres tirsdag den 7.oktober 1997 og senest tirsdag den 21.oktober 1997 kl Der skal være mindst 150 og højst 300 underskrifter fra stillere på en liste.der skal vølges 55 medlemmer til Borgerrepræsentationen.Der kan højst anmeldes 59 kandidater på listen. Der skal bruges en særlig formular til anmeldelse af kandidater.den udleveres ved henvendelse til Magistratens 1. Afdeling,Rådhuset,stuen,værelse 74,telefon Anmeldelsen skal indleveres sammen sted. Ekspeditionstider: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Afstemingen den 18.november 1997 finder sted på de 54 Københavnske afstemningssteder i tidsrummet kl Valgret til Borgerrepræsntationen har erhver,der på valgdagen er fyldt 18 år,har fast bopæl i kommunen og ikke under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, og som herudover enten ar dansk indføderet, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste 3 år forud for valgdagen. Valgbar til Borgerrepræsentationen er erhver,der har valgret til Borgerrepræsentationen,og som senest 22 dage før valgdagen opfylder valgretbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget. BORGERREPRÆSENTATIONEN Møde Møde ii Borgerrepræsentationen: Torsdag Torsdag den den 4.marts 4.marts kl kl Torsdag Torsdag den den 18.marts 18.marts kl kl Dagsordner kan fås på kommunens blblioteker,i Rådhusoplysningen ved Rådhusets hovdindgang,i Københav- Dagsordner kan fås på kommunens blblioteker,i Rådhusoplysningen ved Rådhusets hovdindgang,i Københavner Information på Rådhuspladsen og før møderner Information på Rådhuspladsen og før møderne ved tilhørerpladserne.derudover kan dagsordner ses på internetadressen ne ved tilhørerpladserne.derudover kan dagsordner ses på internetadressen ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbygning af Amagerforbrænding I/S Amagerforbrænding påtænker at udbygge forbrændingsanlæggets kapacitet på grund af den stadigt stigende mængde af forbrændingsegnet affald,der produceres i Store Mølle Vej hovedstatsområdet. Uplandsgade Der vil være tale om ombygning af de eksisterende ovne samt en forøgelse af energiproduktionen,og udbygningen vil kun i brgrænset omfang medføre synlige ændringer af bebyggelsen. Planlægningen vil ske i form af et tillæg til Københavns Kommuneplan 1997,der indeholder VVM-redegørelsen,og anlægget vil tillige kræve en miljøgodkendelse.forslag hertil vil senere blive offentliggjort,når borgerrepræsentationen har behandlet dem. Vermanddsgade Ideer og forslag til planlægningsarbejdet kan senest den 25.januar 1999 sendes til: Økonomiforvaltningen 8.kontor,Rådhuset,1599 København V UDBUD AF RENGØRING Lokalplan på Amager Borgerrepræsentationen har vedtaget:lokalplan nr.287 for området brgrænset af Øresundsvej,Amager Strandvej, Sydskellene af ejendommene matr.nr.ne.643,4186,3407 og 3400,Sundbyøster,København,Engvej,Palermovej og Strandslodsvej,"Engvej". Kommuneplantillæg nr.47 nødvendiggjort af lokalplan nr.287. Bekendtgørelsen og de vedtagne planer fremlægges frem til den 17.juli 1997 følgende steder: Biblioteket,Amager Centret,Reberbanegade 3,2300 S. Biblioteket,Sundbyvester Plads 1,2300 S. Materialet vedrørende planerne udleveres i: Københavner Information,Informationscentret, Rådhuspladsen 7. FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN Udgravning til nye vandrør Københavns Magistrat har i henhold til naturbeskyttelsesloven 65 den 16.juni 1997 givet Københavns Miljø- ogenergikontor en 10-årig tilladelse til at fravige naturbeskyttelseslovens 18 om fotidsmindebeskyttelseslinien med henblik på at indrette en naturledeplads ved Kløvermakksvej, delvis inden for beskyttelseslinien omkring Christianshavn Vold.Naturlegepladsen ønskes indrettet i forbindelse med det økonomiske kolonihavnhus,der er under opførelse sammen sted. Afgørelsen om tilladelsen er fra den 17.juni 1997 fremlagt på: Biblioteket,Torvegade 47 Lokale foreninge m.v.som har væsenligt interesse i sagen, kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet.Eventuel klager skal inden den 16.juni 1997 være modtaget af: Overborgmesterens Afdeling Som videresender klagen til Naturklagenævnet. Rådhuset 1599 København V Telefon Københavner Information Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Søg job i : Informationsannonce 22

24 Skiltning og beklædning Al mærkning af Københavns Kommunens køretøjer samt skiltning på ns ejendomme og institutioner skal følge de retningslinier, der er fastsat på de følgende sider. Såfremt der anvendes designelementer på beklædning og uniformer skal elementerne respektere designvejledningens principper med hensyn til udformning og skriftsnit. 23

25 Gill Sans Bold Gill Sans Bold Ingerslevsgade Vejafdelingen udskifter belægning fra Enghavevej til Dybbølsbro i perioden april til december 1999 Bygge- og Teknikforvaltningen Skilte Skilte ved institutioner På skilte til kommunens ejendomme og institutioner placeres byvåben og navnetræk som vist på illustrationen. Byvåben og navnetræk og øvrig tekst gengives i kommunens blå farve (Pantone 287) eller i negativ. Vejskilte På vejskilte ved vejarbejde o.l. gengives byvåben og navnetræk i sort på gul bund med en rød ramme. Parkafdelingen fælder syge træer og planter nye Bygge- og Teknikforvaltningen Gill Sans Bold Info-skilt Skilt ved vejarbejde Typografi Tekst på vejskilte skrives i Gill Sans Bold. Størrelse og placering tilpasses skiltets format. Holmens genbrugsplads Bygge- og Teknikforvaltningen Åbningstider Mandag - fredag Lørdag - søndag Helligdage Bygningsskilt Kultur- og Fritidsforvaltningen Blommelunden s fritidshjem Bygningsskilt 24

26 Overskrift Teknisk Direktorat Vejafdelingen Kommunens arbejdskøretøjer mærkes med tilhørsforhold på fordørene. Mærkningen består af kommunens byvåben samt navnet på den tilhørende forvaltning og/eller institution. Placering Byvåbnet med angivelse af forvaltning og eventuelt institution/afdeling skal placeres på fordørene. Byvåbnet alene skal ligeledes gengives bag på køretøjet. Typografi Den første linie sættes altid i Gill Sans Bold, mens de efterfølgende linier skrives i Gill Sans Ordinær. Under mærket er der en bred blå stribe. Størrelser og placering tilpasses den enkelte bilmodel. Farver Kommunens biler er hvide. Byvåben, navnetræk og den blå stribe gengives i RAL 5005 på malede flader eller i 3M folie nr Hvis et køretøj af sikkerhedsmæssige grunde er gult, udføres skiltningen i sort. Teknisk Direktorat Vejafdelingen Smedeværkstedet Teknisk Direktorat Vejafdelingen Smedeværkstedet Eksempler på mærkning af køretøjer 25

27 Beklædning På arbejdsbeklædning printes eller broderes kommunens byvåben og navnetræk. Byvåbnet kan optræde uden navnetræk. Størrelser og placering tilpasses den enkelte beklædningsgenstand. Byvåben på bærestykke Teknisk Direktorat Vejafdelingen Teknisk Direktorat Vejafdelingen Byvåben og navnetræk på lomme Byvåben og navnetræk placeres foran på overall 26

28 Publikationer Designvejledningens retningslinier for udformning af publikationer giver genkendelighed på tværs af kommunens publikationer. Det er derfor en klar kommunikationsmæssig gevinst, at så mange publikationer som muligt følger disse retningslinier. 27

29 Format A4, 210 x 297 mm 142,0 mm Format A5, 210 x 148,5 mm 101,0 mm Principper Principperne knytter sig overvejende til et enkelt forsidemodul. Ønsker man at benytte modulet, skal de formater og placeringer, der er anvist på disse sider, følges. Grundmærket indgår som et centralt element i modulet og medvirker markant til den umiddelbare genkendelse. 101,0 mm Modulet er karakteriseret ved en vandret todeling af formatet. Grundmærket er placeret i den vandrette skillelinie, således at tårnene står på den vandrette linie. Den vandrette skillelinie er fastlagt til hvert af de tre grundformater (se de målsatte illustrationer). Grundmærket anvendes i bestemte størrelser afhængigt af formatets størrelse. Se afsnittet om grundmærket. For at give et mere nuanceret skriftbillede kan AGaramond bruges som supplementsskrift til Gill Sans. AGaramond anvendes primært til brødtekst og må aldrig anvendes alene. På bagsiden af publikationerne skal byvåben og navnetræk placeres centreret nederst på formatet. På de kommende sider er der eksempler på modulets praktiske anvendelse. Format 105 x 210 mm Piktogrammer Hvis der anvendes piktogrammer følges de principper, der er anvist af Dansk Standard og danske handicaporganisationer. Nærmere beskrivelse kan rekvireres hos Dansk Standard (DS ). På bagsiden af publikationerne skal byvåben og navnetræk placeres AGaramond 28

30 Eksempler Serien er kendetegnet ved, at der på den øvre del af formatet er gengivet en fuldflade illustration. Byvåbnet er gengivet beskåret og med skyggevirkning i den nedre del på en mørkeblå bund (Pantone 2758). Københavns historie Fra strandeng til storby Københavnernes styre Bystyre og forvaltning København En storby med rum for mennesker xx Eksempler på præsentationsbrochurer xx 29

31 FREMTIDENS MEDARBEJDERE Københavns Borgerrepræsentation Håndbog Eksempler Nøglen til fremtiden Her er vist eksempler på serier og enkeltstående publikationer, hvor modulet er benyttet. Som det fremgår af eksemplerne, kan den vandrette linie brydes med illustrationer, der placeres, således at de går over begge dele af det todelte format. Der skal dog altid være en klar adskillelse af den øverste og nederste del i den fastlagte skillelinie. Eksempler på emnebrochurer Økonomiforvaltningen Organisation og ledelse 1999 Telefon Telefax Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen Formatet 105 x 210 mm. er velegnet til små håndbøger 30

32 Eksempler Sæson: 1999/2000 Growing old in an urban environment The old-age care of Copenhagen Temabrochure fra forvaltning s Musikskole s Uddannelses og Ungdomsforvaltning Temabrochure fra institution A4 samlemappe 31

33 KONGENS KØBENHAVN Fra strandeng til storby HANDEL OG HAVN er uløseligt ment af København i Efter forbundet med Københavns udvik- englændernes bombardement mister ling. Byen er grundlagt i år 1167, befæstningsanlæggene omkring hvor biskop Absalon bygger en København den militære værdi, og borg, der beskytter handelspladsen, byen får lov at vokse ud over vold- som er vokset frem ved Øresunds terrænet. I 1860 erne og 70 erne kyst i vikingetiden. tager brokvartererne Nørrebro, Vesterbro og Østerbro form, og i Den internationale handel gennem 1880 erne bliver selve voldterrænet Øresund betyder, at København op inddraget til bebyggelse og park- gennem middelalderen udvikler sig anlæg. til at blive Danmarks førende by og en vigtig brik i det storpolitiske spil om magten i Norden og Østersøområdet. Skyline Københavns skyline er præget af pompøse spir og tårne. Se op, når du går tur i København og oplev en ny dimension i byens arkitektur. Indhold Her er vist eksempler på opsætning af indhold på et par udvalgte publikationer, hvor Gill Sans er suppleret med AGaramond. Fra 1417 bliver København også residens for kongemagten, og hæren og flåden får hovedkvarter i København. Rigdom og magt skal beskyttes, og Københavns udvikling er helt op til det 20. århundrede bestemt af behovet for at kunne forsvare byen. København bliver udvidet flere gange gennem årene. I Christian IV s regeringstid fra tredobles byens areal, og ny bebyggelse tager form bag de nye voldanlæg. Fra Christian IV s periode Rundetårn Rundetårn opført var oprindeligt et astronomisk observatorium. En 209 meter trinløs spiralsnoet gang fører til toppen 36 meter over jorden. Absalon Biskop Absalon , Københavns grundlægger, står i dag højt til hest på Højbro Plads tæt på Christiansborg. Christiansborg Christiansborg Slot ligger på samme grund som Absalons borg fra 1100-tallet. Ruinerne af den første borg og modeller af de efterfølgende slotsanlæg kan ses i kældrene under Christiansborg. Siden er byen og hovedstaden København vokset langt ud over de gamle forsvarsanlæg. Københavns Kommune når sin nuværende udstrækning i 1901, hvor landsbyer som Valby, Brønshøj og Vanløse bliver en del af kommunen. Ændringen af kommunegrænserne betyder, at Frederiksberg Kommune kommer til at ligge som en enklave midt i. Nyboder Christian IV våger over verdens første rækkehusbebyggelse, Nyboder, som han fra 1631 lod opføre til flådens folk. stammer mange af Københavns ældste monumentale bygningsværker. Den oprindelige middelalderbebyggelse er stort set gået tabt ved store bybrande i 1728 og 1795 og den engelske flådes bombarde- 2 3 Eksempel på opslag fra præsentationsbrochure MODERNE TIDER Københavnernes by I 1901 bliver udvidet med store landområder nord, syd, og vest for byen. Landsbyerne i Sundbyerne, Valby, Vanløse, Husum, Brønshøj og Emdrup giver plads til byens vækst. Man bygger samtidig det nuværende rådhus til at betjene den nye, store kommune. Overalt bygges institutioner og skoler til den hastigt voksende befolkning. BYEN BESÆTTES Under 2. Verdenskrig bliver Danmark, og dermed København, besat af tropper fra det nazistiske Tyskland. Men først i bliver byen for alvor mærket af krigen med sabotageaktioner og enkelte bombardementer. I forhold til andre europæiske storbyer slipper København stort set uskadt gennem 2. Verdenskrig. Kvindernes stemmeret Da kvinderne i 1915 får stemmeret til Folketing og Landsting, drager kvindeorganisationerne i takketog til Christian X på Amalienborg. VALGRET OG SOCIAL BEVIDSTHED I 1908 får også kvinder kommunal stemmeret. Og ved en grundlovsæn- Københavns Rådhus I 1905 står Københavns nye rådhus færdigt. Rådhuset og Rådhuspladsen, som er dring i 1915 indføres almindelig tegnet af arkitekten Martin valgret for alle uden hensyn til indtægt. Efter at Socialdemokratiet får flertal i bystyret, overtager kommu- Nyrop, bliver hurtigt byens nye midtpunkt. Hoteller og store moderne bygninger omkranser de følgende år KØBENHAVN OMKRING nen flere og flere sociale opgaver. Der bliver bygget moderne socialt boligbyggeri i yderkvartererne og pladsen og understreger dens internationale præg. ÅRHUNDREDE- SKIFTET Ved århundredeskiftet er fællederne ved at Arbejdsløshed anlagt parker og idrætsanlæg. Folke- blive byggemodne, og I 1930 erne er der talrige sundheden styrkes med lys og luft. I 20 erne og 30 erne blomstrer forlystelseslivet, men samtidig lægger en byen strækker sig nu langt ud på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. demonstrationer mod arbejdsløsheden. Demonstrationerne finder sted foran Christiansborg og økonomisk krise i 30 erne en dæm- Rådhuset ofte med det uni- per på byen. Arbejdsløsheden stiger til uhyggelige højder. formerede korps De røde frontkæmpere i spidsen. Familiehaverne i Pile Allé På trods af 2. Verdenskrig søger københavnerne stadig ud til De små Haver på Fre- 14 deriksberg, hvor de kan nyde en kop erstatningskaffe. 15 Eksempel på opslag fra historiskebrochure 32

34 Kampagne- og informationsmateriale De følgende sider illustrerer, at designliniens elementer kan anvendes til kampagneformål, nyhedsbreve og serviceinformation. 33

35 SERVICE TIL DIG... Sygesikring ledighed hvad kan kommunen hjælpe med? SUNDHEDSFORVALTNINGEN FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN Kultur i København Serviceinformation Servicetilbud i OVERSIGTSPJECE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN På basis af en designmanual med detaljerede anvisninger på serviceinformationens udformning har forvaltningerne udarbejdet en lang række pjecer, som beskriver kommunens service. I forbindelse med lanceringen af servicepjecerne er der udarbejdet et kampagnekoncept, som består af byplakater, plakater, annoncer samt flere former for pjeceholdere. Serviceinformation Få s servicetilbud på tryk Servicepjecerne kan du få hos Københavner Oplysninger om s Information på Rådhuspladsen eller ved at servicetilbud kan du også finde på Internettet ringe på tlf og få dem tilsendt. Du kan også hente pjecerne på biblioteker, Sund By-butikker og lokalcentre. Farvekode De syv forvaltninger er tildelt hver sin farve til servicepjecerne for at skabe en reference til kommunens struktur. Kampagneplakat Oversigtspjece Hver forvaltning har fået tildelt sin egen farvekode 34

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk Designmanual 1.0 Lej1bil.dk 01 Intro 02 Logo Farvekoder Grafisk grundelement 04 Beklædning 05 Typografi 06 Brevlinje 10 Tryksager 11 Webdesign På de følgende sider findes en intro til Lej1bil.dks visuelle

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE SIDE 2 / DET DANSKE SPEJDERKORPS / INDTRODUKTION VISUEL IDENTITET TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com

Læs mere

Design. manual. 5Juli 2015

Design. manual. 5Juli 2015 Design manual 5Juli 2015 2 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver,

Læs mere

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold Designmanual 3 Januar 2012 2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver, skundær 10 Typografi, Arial 11 Typografi,

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrenes Grunduddannelse BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Når de kommende Bydelsmødre er rekrutteret, begynder den obligatoriske grunduddannelse - en af grundpillerne

Læs mere

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 2.0. 1. februar 2006

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 2.0. 1. februar 2006 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Designmanual 2.0 1. februar 2006 INDHOLD 1.0 Forord Sådan anvendes designmanualen 2 Grundelementer 2.1 Bomærke 2.2 Bomærke, varianter 2.3 Bomærke og organisationsnavn 2.4

Læs mere

Økologisk spiseklub for hele familien

Økologisk spiseklub for hele familien Oplæg til koncept Jeg har leget lidt med at føre ideen om en økologisk spiseklub i Odder en del videre. Jeg tror, der i tiden er et godt potentiale til at bygge noget mere op omkring økologisk sund mad,

Læs mere

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning Designmanual Indhold Side Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: A A1 A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Bydelsmødregruppen bliver en forening BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Når Bydelsmødrene er godt i gang med deres frivillige indsats som Bydelsmødre, er næste skridt, at gruppen organiserer sig som

Læs mere

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 1.01. 14. maj 2004

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd. Designmanual 1.01. 14. maj 2004 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Designmanual 1.01 14. maj 2004 INDHOLD 1.0 Forord Sådan anvendes designmanualen 2 Grundelementer 2.1 Bomærke 2.2 Bomærke, varianter 2.3 Bomærke og organisationsnavn 2.4

Læs mere

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL:

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL: Kom godt fra start KOM GODT FRA START Når det er besluttet at etablere en Bydelsmor-gruppe, er første skridt at finde en engageret koordinator, som det næste års tid bruger cirka 8 timer om ugen på at

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Bydelsmødrene går i gang 26 BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Nu hvor uddannelsen er afrundet, skal Bydelsmødrene øve sig i at være Bydelsmødre i praksis. I denne fase er det altafgørende, at Bydelsmødrene bliver

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L

Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 S M I L E T S M A N U A L Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 1 SMILETS MANUAL Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 2 Århus_Designguide_24s. 20/01/06 18:09 Side 3 SMILETS MANUAL 01 FORORD SMILET ERET LOGO,DERERBLEVET

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Designguide. InIndhold

Designguide. InIndhold Designguide InIndhold Generelt 1 Grundelementer 1.1 Logo 1.2 Bue og formater 1.3 Farver 1.4 Typografi, Frutiger 1.5 Typografi, Minion 1.6 Typografi, Arial, Times New Roman 2 Formularer 2.1 Brevark 2.2

Læs mere

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F. 01. Introduktion. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Erhvervsstyrelsen LAG-sekretariatet Netværkscentret Slotsgade 1 4800 Nykøbing F 01. Introduktion 02. Brevpapir 03. Visitkort Tlf.nr.: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr.

Læs mere

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien.

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien. Grundelementer Logo Favrskov Kommunes logo er sammensat af det grønne kommunevåben og navnetrækket. Favrskovs mange åløb, med Gudenåen og Lilleåen som de mest kendte, er inspirationen til kommunevåbnet.

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Designmanual. Version 2.0 Januar 2008

Designmanual. Version 2.0 Januar 2008 Designmanual Indhold Side Side Designmanualen er opdelt i seks hovedafsnit: A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

designmanual Fruehøjgaard

designmanual Fruehøjgaard copyright marts 2016 designmanual Fruehøjgaard v. N2Y & designwerk Denne designmanual indeholder retningslinjer der sikrer et corporate design - en gennemgående designlinje for Boligselskabet Fruehøjgaard.

Læs mere

Vores visuelle profil Regler og vejledninger

Vores visuelle profil Regler og vejledninger namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Designguide Vores visuelle profil Regler og vejledninger side 1 opdateret oversigt 1.0 12. 2.0 november 3.0 4.0 5.0 2004 6.0 7.0 8.0 FAQ afslut tryk

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011 Brug af Bibliotekarforbundets logo Designmanual August 2011 I denne manual finder du oplysninger om: 1. Hvilket logo skal bruges? 2. Negativ eller positiv logo 3. Placering af logo 4. Hvilken teknisk udgave

Læs mere

ME-FA A/S Skagensgade 1 DK-2630 Taastrup +45 46 19 35 00 info@me-fa.com www.me-fa.dk

ME-FA A/S Skagensgade 1 DK-2630 Taastrup +45 46 19 35 00 info@me-fa.com www.me-fa.dk ME-FA har eksisteret siden 1969 Og det er naturligvis ikke uden stolthed, vi i dag kan bryste os af at være ledende på markedet og tilmed størst i Norden. Vores design er helt igennem dansk, præget af

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

EN SPÆNDENDE HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER

EN SPÆNDENDE HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER HELT NYE EKSKLUSIVE MULIGHEDER 01 EN SPÆNDENDE LÆS MERE PÅ SIDE 02-03 HOLOGRAFISK EFFEKTER OG SIKKERHED SIDE 06 OG 10 SIDE 08-09 FÅ DIN TRYKSAG OP PÅ ET HØJERE NIVEAU COLD FOIL TEKNOLOGI TEKNOLOGI0202

Læs mere

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark

Region Syddanmark. Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Region Syddanmark Præsentation af design- og kommunikationskoncept for Region Syddanmark Klædt på til valg med en stærk identitet i tiden efter... Baggrund: 15. november afholdes for første gang valg til

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Selected brandbook præsenterer de værdier firmaet står for og skal afspejle deres nuværende visioner og fremtidige mål. Jeg har forsøgt at udtrykke deres værdier og stil i min produktion.

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Januar Notat om uacceptable forløb i børnesager

Dansk Socialrådgiverforening. Januar Notat om uacceptable forløb i børnesager Dansk Socialrådgiverforening Januar 2015 Notat om uacceptable forløb i børnesager Forord Uacceptable forløb i børnesager skal undgås med ressourcer, faglighed og ordentlige vilkår for socialrådgivernes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 500 Udgivet: maj 2008 Redaktion: Kommunikation Foto: Jesper Egholm og Colourbox indhold Borgmesterens forord... 4 Indledning...

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Sådan strukturerer du et manuskript. Trin-for-trin guide

Sådan strukturerer du et manuskript. Trin-for-trin guide Sådan strukturerer du et manuskript Trin-for-trin guide Manuskriptets opbygning - generelt Et manuskript består af 3 dele: 1. Indledning 2. Selve talen/kroppen 3. Afslutning I alle tre hovedelementer gælder

Læs mere

DESIGNGUIDE. Sektion A

DESIGNGUIDE. Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid vurderes hvilken logofarvekombination

Læs mere

Letbanens designguide

Letbanens designguide AARH US LETBANE I /S D ESIG NG U ID E Letbanens designguide Indhold 02 Introduktion 03 Brandstrategiske udgangspunkt 06 Grundelementer Design inspiration: 17 Papirlinje 20 Tryksager 24 Digitale medier

Læs mere

Designmanual november Natur og Udvikling

Designmanual november Natur og Udvikling Designmanual 1.0 15. november 2007 Halsnæs Kommune Designmanual 1.0 151107 < FORRIGE SIDE NÆSTE SIDE > 1 Forside 2 Komplet indholdsfortegnelse 3 Forord Vigtige signaler 1 Grundelementer 4 1.1 Kommunevåben

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK WORKFLOW Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 45 GRAFISK WORKFLOW FØR VI GÅR I GANG Opgavebeskrivelse En mindre virksomhed i Skanderborg ønsker en hjemmeside, som er simple at bruge samt vedligeholde.

Læs mere

Sådan strukturerer du et essay. Trin-for-trin guide

Sådan strukturerer du et essay. Trin-for-trin guide Sådan strukturerer du et essay Trin-for-trin guide Essayets opbygning - generelt Et essay består overordnet af 3 dele: 1. Indledning 2. Indhold/krop 3. Afslutning I essayet reflekterer du over emnets forskellige

Læs mere

Designmanual. Revideret 11. april 2008

Designmanual. Revideret 11. april 2008 Designmanual Revideret 11. april 2008 Hvorfor en designmanual Logo Vi har udviklet denne designmanual, der skal bidrage til at styrke den visuelle identitet og kommunikation for Ung Egedal som helhed og

Læs mere

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk

IT og kommunika,on. Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015. Søren Eskildsen www.game2grow.dk IT og kommunika,on Lek,on 2 Gistrup Skole Forår 2015 Søren Eskildsen www.game2grow.dk Dagens agenda 1. Typografi og layout 2. 10 gode råd 3. Opgave Søren Eskildsen www.game2grow.dk Typografi Typografi

Læs mere

Gode råd om PowerPoint

Gode råd om PowerPoint Gode råd om PowerPoint Overordnet for enhver PowerPoint præsentation Man må aldrig bare læse den tekst op der er skrevet på slidet. Gør man det, vil præsentationen blive en ægte killer. 2 Man skal altid

Læs mere

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse

Producenter. f i a s c o. Abruzzo. fiasco.dk/botega /procucenter. Forside Vin Delikatesser Producenter Månedskasse fiasco.dk/botega /procucenter f i a s c o Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Agricola Paplo Fossi Signa, Abruzzo Azienda Agricola Enrico Fossi Signa, Abruzzo Områder Abruzzo Val d Aoste

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Overskrift evt. 2. linje 3. linje

Overskrift evt. 2. linje 3. linje Den venstre margin er altid hvid Øvrige lodrette bjælker er altid en XX% af hvid og/eller afsenderens logofarve fsender placeres altid mm fra nærmeste lodrette bjælke i en 5 publikation Skrifttype Mari

Læs mere

Designguide Professionshøjskolen Absalon

Designguide Professionshøjskolen Absalon Designguide Professionshøjskolen Absalon Version 1.0 Velkommen Absalons designguide henvender sig til alle, der skal arbejde med Professionshøjskolen Absalons visuelle identitet. Guiden definerer grundelementerne

Læs mere

[ Redigér ] MENU. aperitivo

[ Redigér ] MENU. aperitivo fiasco.dk/restaurant/menu [ Redigér ] MENU aperitivo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 48,- Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida 58, Orci magna rhoncus neque. 65,- antipasti

Læs mere

fiasco.dk f i a s c o

fiasco.dk f i a s c o fiasco.dk R e s t a u r a n t B o t e g a fiasco.dk/restaurant Frokost & Vinsmagning Lørdag d. 29 Oktober sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet

Læs mere

DESIGN WEEKS CREATIVE IDEA

DESIGN WEEKS CREATIVE IDEA WEEKS CREATIVE IDEA TO USE AND INTERGATE THE CUBE AS ELEMENT AND VISUAL SUPPORT TO THE LOGO LOGO: WEEKS 8000 C IS THE OVERALL LOGO FOR THE CAMPAIN. 8000 C IS THE POSTAL AREA CODE FOR ÅRHUS CITY WEEKS CAMPAIN

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1. Designmanual version 01.00

Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1. Designmanual version 01.00 Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 1 Designmanual version 01.00 Designmanual 2005 21/06/05 14:23 Side 2 Index Forord 3 s logo 4 Sprogversioner 5 Farvespecifikationer 6 Mindste afstand til logo 7 Ukorrekt

Læs mere

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner

ARKEN. Kunstudstilling. Asger Jorn. Tina V. Overgaard. Arken. Banner Opgaven: Opgaven bestod i en tur på Arken, hvor vi skulle udvælge en kunstner hvor vi skulle lave et banner, skilt som skulle stå ved siden af kunstværket. Vi skulle lave: Banner til facaden Skilt til

Læs mere

Corporate Brand Manual Danyun

Corporate Brand Manual Danyun 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk august 2013 Corporate Brand Manual Danyun visual design visual design 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem

Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem Tips og tricks Billeder Topfrise Topfrisen kan udskiftes. Topfrisen er knyttet til de enkelte mapper i strukturen. Ændres topfrisen, slår det igennem i undermapperne. Info-ikon Høring H Ud for de enkelte

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS Designmanual til APS Udarbejdet Januar 2016 af Kristine D. Johannessen INDHOLDSFORTEGNELSE o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 Jysk Gas og VVS Teknik Logo Respektafstand Placering Størrelser Logo på billede Bomærke 1o

Læs mere

DESIGNGUIDE Sektion A

DESIGNGUIDE Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A KUNSTRÅDET / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid

Læs mere

DESIGNGUIDE SEKTION A

DESIGNGUIDE SEKTION A DESIGNGUIDE SEKTION A STATENS KUNSTFOND / DESIGNGUIDE 2006 GRUNDLOGOER OG FARVER Statens Kunstfond har to forskellige logeversioner til henholdsvis internt og eksternt brug. For alt materiale som publiceres

Læs mere

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element.

Bomærke. I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Grundelementer Bomærke I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det identitetsbærende element. Kronen er en fortolkning over den danske enevoldskrone, så den i form

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

Designmanual // Logo

Designmanual // Logo Designmanual // Logo Logoet er designet med tanke på de produkter Konfekt Design producerer. Her springer de geometriske mønstre især i øjnene og det har vi også ønsket at visualisere i logoet. Her mødes

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011 JH Jesper Holm of Copenhagen 001 COP ENHAGEN est. 1992 Designmanual 2011 Forord 002 Denne designmanual er udarbejdet med henblik på at formidle Jesper Holm of Copenhagens nye brand identitet. Designmanualen

Læs mere

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et forsøg på at sikre sig mod tab! Det effektive tilbud

Læs mere

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013

NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 NoDomain Designmanual Version 1.0-6. juni 2013 Indhold Forord 3 Indledning 4 Logo 5-7 Logo: Placering og brug: 8-11 Brevlinje 12-15 Typografi 16-18 Farver 19-21 Tekstil 22-23 Ikoner 24-25 NoDomain designmanual

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security

McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security McAfee - Arrow ECS Generelt design & Network Security Farver Primær Skiftetype a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å 1234567890?!,. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE DESIGNMANUAL 2014 1 FORORD S IMAGE ER ET PRODUKT I SIG SELV. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på det udtryk, vi sender videre til borgerne. Vores designmanual skal give kommunen et tidssvarende

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 251 Offentligt Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært

Læs mere

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb.

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. Logoet er holdt i grønne nuancer for at understrege navnet Green Cosmetics. De to e er

Læs mere

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo

DESIGNGUIDE. Overskrift. Assens Kommune designguide. Primært logo Primært logo Overskrift DESIGNGUIDE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur in orci. Sed diam odio, elementum nec, ornare id, laoreet vitae, metus. Sed quis orci in dolor fermentum

Læs mere