LENDINO Forretningsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LENDINO Forretningsplan 2013"

Transkript

1 LENDINO Forretningsplan 2013 Lendino Aps Toldbodgade Kbh K

2 Indholdsfortegnelse: 1. Produkt og service Marked og kunder Industri og konkurrence Team og organisation Forretningsmodel Implementeringsplan og markedsføringsstrategi Bilag

3 Resumé I kølvandet på Finanskrisen er finansieringsmulighederne blevet færre for små og mellemstore virksomheder (SMVer). Lendino vil lave en online låneplatform, der giver SMVer mulighed for at finansiere sig billigere og nemmere. En låneplatform er et alternativ til almindelig bankfinansiering: Banken er erstattet af en online platform, hvor låneansøgninger bliver kreditvurderet af en algoritme og efterfølgende vurderet af en lånekomité. Hvis de bliver godkendt, tilbydes låneansøgerne en rente på deres lån og en plads på Lendinos platform, hvor investorer har mulighed for at investere i lånet. Lendinos låneplatform vil kunne tilbyde SMVer billigere lån end banker i kraft af omkostningsfordele, da hele processen er fuldstændig standardiseret og foregår online med et minimum af personale og dertilhørende omkostninger. I en nøddeskal ønsker Lendino at omgå banken som mellemmand i låneprocessen. I stedet skal private såvel som virksomheder med risikovillig kapital selv kunne låne direkte ud til virksomheder med et lånebehov. Det giver lavere låneomkostninger til låntagere og et højere afkast til investorerne. Lendinos to primære indtægtskilder er gebyrer i forbindelse med låneudstedelsen og lille margin af rentebetalingerne. Erfaringer fra Storbritannien og USA viser, at selv når disse omkostninger lægges til lånets samlede omkostninger, er låneplatforme et billigere alternativ end bankerne. Lendino satser i starten på SMV-la ntagersegmentet med lånebehov i størrelsesorden DKK Lendino har estimeret det potentielle danske låneplatformsmarked til DKK 380 mio. ud fra tal fra lande, hvor der eksisterer låneplatforme. På længere sigt vil Lendino servicere en større del af den samlede volumen for SMV-lån, der er på cirka 400 mia. i Danmark. Der findes en række meget succesfulde låneplatforme i udlandet, herunder Storbritannien og USA, men ingen P2Plåneplatforme i Danmark har virksomheder som låntagere. Lendino har dermed en unik mulighed for som first-mover at opnå høj vækst og tage en signifikant del af markedet. 3

4 1. Produkt og service Forretningsidé De seneste års finansielle krise har resulteret i meget begrænsede og dyre lån fra bankerne. Det er i dag svært for især mindre virksomheder at optage lån, selv for dem, der er økonomisk velfungerende. The Economist skrev i april, at mange eksperter forventer, at de svære kreditvilkår og lave renter vil fortsætte de næste 2 år, mens reguleringseksperter i Danmark peger på varige, strukturelle ændringer i finanssektoren pga. Basel III-pakkens stramninger af bankernes solvenskrav. Samtidig giver bankerne historisk lave renter på indlånskonti til private, mens sikre erhvervsobligationer kun giver et marginalt bedre afkast. Oftest kompenserer disse investeringer end ikke for inflationstab. På den baggrund mener vi, at markedet er klar til en peer-to-peer (P2P)-låneplatform, der kan øge låneudbuddet til sunde virksomheder og samtidig give højere afkast til investorer. En P2P-platform er et alternativ til almindelig bankfinansiering: Banken er erstattet af en online platform, hvor lånansøgninger bliver kreditvurderet af en algoritme og derefter vurderet af en kreditspecialist. Hvis en lånansøgning bliver godkendt, tilbydes lånansøgeren en rente på lånet og en plads på Lendinos platform, hvor investorer har mulighed for at investere i lånet. Value proposition: Lendino tilbyder virksomheder lettere adgang til billige lån og giver samtidig et højere afkast til investorer end på sammenlignelige investeringer Kerneydelsen til Lendinos kunder både investorer og låntagere - er en pålidelig kreditvurdering og facilitering af kredit. Det følgende afsnit gennemgår processen omkring kreditvurderingen og hvordan lånecyklus forløber. Kreditvurdering og screening af låntagere Det er essentielt, at kreditvurderingsmodellen er præcis og opdateret med de nyeste data, da investorer kun vil allokere midler til låneplatformen, hvis de kan regne med at risikoprofilen på lånansøgerne stemmer overens med virkeligheden. Lendino har lavet en omfattende undersøgelse af udbydere af kreditvurderingsmodeller og har valgt at benytte Experian som leverandør pga. af deres faglige førerposition og globale tilstedeværelse. Experian vurderer virksomheder på baggrund af en model med over 1500 parametre. Modellen 4

5 inddrager bl.a. ejerkredsens personlige forhold, brancheforhold, ejerforhold i andre virksomheder og virksomhedens nøgletal. Lendinos screeningsproces er dog mere omfattende end den statistiske kreditvurdering leveret af Experian. Lendino anvender en 3-trins screeningsproces til at vurdere om låntagere kan godkendes til platformen og til at bestemme renten på lånet. Det første trin er den automatiserede kreditvurdering fra Experian, der beregner en kreditscore, som afspejler risikoen for at en given virksomhed vil misligholde sine lånebetingelser. Risikoens størrelse afgør, hvilken rente virksomheden skal betale for lånet. Med udgangspunkt i kreditscoren vurderes det, om virksomheden går videre til næste trin. I andet trin gennemføres en analyse af virksomhedens interne forhold (herunder ejerstruktur, strategi, ledelse og bestyrelse) og markedsforhold (herunder produkter, kunder og forretningsmodel, leverandører og konkurrenter). Analysen laves ved at brug af information leveret om virksomhederne af Experian. I visse tilfælde suppleres analysen med et interview af låntagervirksomheden. I sidste trin sammenstilles analyserne fra de to første trin, og der tages endeligt stilling til om virksomheden kan godkendes til at søge kredit gennem platformen og til hvilken rente. Tabellen viser sammenhængen mellem risiko og rente for lånene på platformen i det nuværende økonomiske klima: Ved den laveste risiko (A) opnår investorer et bruttoafkast på 6-7 procent, mens den højeste risiko (D) giver en bruttorente på procent. Rente Risiko A X X B X X C X X D X X Det forventede nettoafkast for investorerne ligger mellem 5-8% og er stigende som en funktion af 1 risikoen. Når en virksomhed bliver godkendt på alle tre trin i screeningen, bliver lånet lagt op på platformen. Her bliver låntagerens afkastprofil beskrevet med tilhørende information om bl.a. risiko, historik, 1 Nettoafakstet udregnes som renter og afdrag fratrukket forfaldne betalinger. Skat er ikke medtaget i beregningen. 5

6 varighed og branche. Med afsæt i dette informationsgrundlag har investorerne mulighed for at investere i lånet. Lånecyklus Nedenstående figur illustrerer de samlede kapitaloverførsler mellem godkendte låntagere, investorer og Lendino. 1. Først vælger långiveren en virksomhed og overfører det ønskede investeringsbeløb til Lendino. Når hovedstolen på lånet er fuldt finansieret, realiseres investeringen. 2. Den samlede hovedstol fratrukket et lånegebyr på 2,5 procent bliver overført til låntager. 3. Låntager afdrager over en aftalt periode lånet i månedlige rater inkl. renter til Lendino. 4. Investorerne modtager hver måned gennem lånets løbetid en pro rata-udbetaling, ind til det samlede lån plus renter er tilbagebetalt. I tilfælde af at en virksomhed ikke kan tilbagebetale et lån rettidigt, har Lendino en inkassoservice, der træder i kraft. Betalingsstrømme og finansiel regulering Det følgende afsnit forklarer, hvordan de bagvedliggende betalingsstrømme administreres, og hvorfor det betyder, at Lendino ikke er underlagt Lov om finansiel virksomhed paragraf 7 og 334. Det fremgår af tabellen, at både investorer og låntagere har deres egne profilkonti på platformen, der er direkte knyttet til en konto i Nordea. Nordea kontoen indeholder det aggregerede indestående for alle investorer fratrukket udlån til låntager. Når en investor vælger at investere i et virksomhedslån, debiteres kontoen med likvider, mens porteføljen med låneaktiver krediteres, og 6

7 når investor modtager afdrag og renter på et lån, debiteres kontoen med likvider, mens låneporteføljen krediteres. Låntager Investor Lendino Nordea Konto Matcher Låntager og Investor X Overførsel til profil konto X Kredit Modtager ansøgt lånebeløb X Debit Modtager afdrag/renter indtil udløb X Kredit Tilbageførsel fra profil-konto X Debit Investorer har deres egne konti på platformen, hvor de kan administrere, hvor meget de ønsker at låne ud og hvor meget de ønsker at have stående på deres profilkonto. Lendino modtager ikke indlån, da brugernes beløb bliver overført direkte til en brugerkonto i Nordea. Lendino har heller ingen indflydelse på, hvilke lån investorerne vælger at investere i. Det er bekræftet af Finanstilsynet, at Lendino hverken er underlagt paragraf 7 eller 334 i Lov om finansiel virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at Lendino ikke er pålagt samme kapitalkrav som bankerne. Idébeskyttelse Der er ikke nogen oplagte muligheder for, at Lendino kan patentere eller på anden vis beskytte forretningsmodellen. Derfor bliver det vigtigste at opbygge et stærkt brand og en god kundebase. Lendino har derfor fået AWA patent til at varemærkebeskytte navnet Lendino. Der er endnu ingen låneplatforme på det danske marked, hvilket giver Lendino en konkurrencefordel. Det fremmer også Lendinos nyhedsværdi og adgang til pressen. Lendino har anskaffet de domæner, der kunne blive relevante som led i en ekspansion. 2. Marked og kunder Tidspunktet er modent til at lancere en låneplatform på det danske marked. Dette understøttes af, at der allerede eksisterer flere udenlandske eksempler på lignende platforme, bl.a. Smava i Tyskland, FundingCircle i Storbritannien og LendingClub i USA. Disse vinder alle hurtigt frem pga. det begrænsede og dyre lån fra bankerne kombineret med historisk lave renter på indlånskonti og udsigt til lave afkast på obligationer. P2P-låneplatforme, der udbyder virksomhedslån, har i flere lande været så stor en succes, at de oplever tilstrømning fra ellers konservative investorer: 7

8 I både USA og England har offentlige institutioner valgt at investere i online låneplatforme for at forbedre kapitaladgangen for SMVer. Platformene er en effektiv og gennemsigtig måde at øge låneudbuddet på, da lån ydes direkte til virksomhederne fremfor indirekte via en bank, der kan vælge ikke at udlåne de midler, de låner af staten. Det har vist sig, at de samtidig giver et rigtig fornuftigt afkast med en lav risikoprofil. Dette gør platformene til et attraktivt alternativ i forhold til banker og offentlige tiltag, der ofte er omkostningstunge og ineffektive i deres facilitering af kapital til SMV-segmentet. P2P-platforme oplever kraftig tilstrømning af kapital efter at både institutionelle investorer og pensionskasser har fået øjnene op for de gode muligheder, der ligger i at diversificere deres porteføljer med en ny aktivklasse. Flere fonde har specialiseret sig i at investere i brede porteføljer af P2P-lån og tilbyder dem til sine kunder som et alternativ til investeringsforeninger. Kundeprofiler Lendinos to primære kundegrupper er långivere og låntagere. Lendino er målrettet låntagere i segmentet DKK , mens investorer kan investere helt ned til DKK Låntager er en etableret virksomhed med mindst to års tilgængelig regnskabsdata, hvilket er en forudsætning for, at der kan laves en pålidelig kreditvurdering. Låntager skal samtidig være solvent og må ikke være registreret som dårlig betaler i RKI e.l. Investor er en virksomhed eller en privatperson, der ønsker at tage en lidt højere risiko end på en indlånskonto mod til gengæld at få et afkast, der er adskillelige procentpoint højere. Investorerne fordeler sig i tre kategorier: Små private investorer, store private investorer og institutionelle investorer. De små private investorer, der i første omgang vil investere i lån på Lendinos platform, er aktive investorer, der er velinformerede om innovationer i finanssektoren, herunder P2P-lån. De har en mellemhøj risikoprofil og er derfor ivrige efter at finde alternativer til de lave afkast, som indlånskonti med binding og erhvervsobligationer ser ud til at give i fremtiden. Kategorien store private investorer dækker over en aftale som Lendino forhandler om at indgå med en kreds af investorer, der ønsker at investere et større beløb fordelt på alle nye lån på Lendinos platform, der ikke bliver fuldt finansieret af andre investorer. Som modydelse vil kredsen af investorer få en rabat på de gebyrer, som Lendino normalt opkræver. De institutionelle investorer vil være pensionskasser, investeringsforeninger, hedgefonde og forsikringsselskaber, der ønsker at diversificere deres porteføljer med en aktivklasse, der normalt ikke er tilgængelig i SMV-segmentet. De institutionelle 8

9 investorer er til gengæld konservative og vil derfor sandsynligvis først blive investorer på Lendinos platform, når der er historik nok til at understøtte, at det er en god investering. Markedsstørrelse Lendino bliver først lanceret i Danmark., hvor der endnu ikke er nogle P2P-låneplatforme. Estimatet for det potentielle marked i Danmark tager udgangspunkt i det eksisterende P2P-marked i Storbritannien. I Storbritannien har de fire største P2P-låneplatforme alene opbygget en kombineret låneportefølje på DKK 4 mia. Væksten i P2P-markedet i Storbritannien var på 60% i , og det fremgår af Crowdfunding Industry Report, at væksten globalt i 2012 var på 81%. Ud fra forholdet mellem befolkningsstørrelserne i Danmark og Storbritannien vil det danske P2Pmarked være på omkring DKK 380 mio., hvilket svarer til 1% af det samlede udlån til erhverv med en lånestørrelse på DKK i Danmark. Visionen for Lendino er dog at være 3 låneportal for alle SMVer, der ikke kan udstede erhvervsobligationer, men det kræver en likviditet, som ikke vil være til stede i starten på platformen. Den samlede lånevolumen til SMVer er på cirka 400 mia. i Danmark, så perspektiverne er store. Vigtigste konkurrenceparametre Udlånsplatformen konkurrerer med bankerne om kunder, der ikke efterspørger rådgivning og er interesserede i erhvervslån på mellem DKK På udlånssiden er den vigtigste konkurrenceparameter udlånsrenten. P2P-udlånsplatforme kan slå bankerne i kraft af deres lavere kapacitetsomkostninger, mindre variable omkostninger samt mere fokuserede forretningsmodel, der ikke inkluderer rådgivning, investeringsaktiviteter og værdipapirhandel. På investorsiden konkurrerer Lendino med alternative investeringsmuligheder såsom obligationer og indlånskonti med binding. Erfaringer fra England viser, at låneporteføljerne på de fire største P2P-sider har givet 5-7% i effektivt afkast. Risikoprofilen for investering i P2P-lån er svær at 4 konstruere ud fra historiske data, da data er sparsomme, men kvalitativt kan investeringen sammenlignes med erhvervsobligationer, da der er tale om lån udstedt af virksomheder, der ikke er omfattet af indskydergarantien - blot med den forskel at erhvervsobligationer typisk udstedes af 2 Estimat er baseret på tal fra FundingCricle.com, Zopa.com, Ratesetter.com og Thincats.com per Det samlede udlån til erhverv i denne kategori beløber sig til 40 mia. og inkluderer kassekreditter, men ikke realkreditlån. Kilde: Nationalbanken. 4 Effektivt afkast er lig renter fratrukket omkostninger forbundet med misligholdelse af lånebetingelser 9

10 store virksomheder med sikkerhed i deres aktiver, mens P2P-lån normalt optages af SMVer med sikkerhed i personlig kaution eller aktiver. Et effektivt afkast på 5-7% er konkurrencedygtigt med erhvervsobligationer, især i krisetider, hvor mange lån misligholdes. Ny regulerings indflydelse på markedet Der er stor sandsynlighed for, at der på sigt vil komme ny regulering for P2P-låneindsutrien som konsekvens af at markedet vokser. Selvom der er usikkerhed forbundet med at forudsige, hvordan ny lovgivning vil påvirke området, viser eksempler fra de lande, der ligger nærmest det danske marked, f.eks. Tyskland og England, at vilkårene vil blive forbedret. Den nye regulering er lavet for at tilgodese online låneplatforme og er et middel til at øge kapitaladgangen for SMVer. Samtidig har reguleringen bidraget positivt ved at give låneplatformene en mere etableret status. 3. Industri og konkurrence Konkurrence Der findes en række meget succesfulde låneplatforme i udlandet, herunder Storbritannien og USA, men der findes ingen P2P-låneplatforme med virksomheder som låntagere i Danmark. At optage lån gennem Lendinos låneplatform minder om finansiering ved udstedelse af erhvervsobligationer, men kun få danske SMVer har denne mulighed. Derfor udgør banker, der udlåner til mindre SMVer, den primære konkurrence på det danske marked. Den mest etablerede P2P-platform i Storbritannien hedder FundingCircle og har udstedt lån for over 1,5 mia. FundingCircle oplever eksponentiel vækst, og fremskrevet vil deres udlån forøges med over 100% i Billedet er det samme i USA. Overordnet vil Lendino have en enestående markedsposition, da både låntagere og investorer opnår fordele som kunder hos Lendino. 4. Team og organisation Ledelse Lendinos ledelse består af Andreas Christensen og Asger Trier Bing. De mødte hinanden i 2009, mens de begge var studerende ved London School of Economics. Senere har de samarbejdet indenfor global økonomi og har bl.a. vundet Udenrigsministeriets prisopgave-konkurrence i 2010 om Finanskrisen for forskere under 30 år. Esben sluttede sig til Lendinos team i maj. 10

11 Asger Trier Bing, CEO (cand.polit - Københavns Universitet) har tidligere arbejdet med offentlig finansiering og banker i Økonomi-og Erhvervsministeriet. Han har været ansat som business advisor i farma-industrien og har arbejdet med globale makrostrategier som finansiel analytiker i en fund of hedge funds. De seneste år har han drevet sin egen virksomhed, hvor han sammen med en tidligere partner fra Goldman Sachs har arbejdet med business-intelligence og mikrofinans. Asger har ansvaret for administration, strategi og salg. Andreas Christensen, CFO (cand.merc.mat - Copenhagen Business School) har arbejdet for IBM, hvor hans primære opgaver lå inden for økonomistyring og offshoring. Andreas stoppede i maj hos NNIT, hvor han som controller sikrede en stabil drift af et af verdens mest anerkendte IT-systemer til farma-industrien, for at levere en fuldtidsindsats hos Lendino. På sit studium har Andreas arbejdet indgående med statistik og kreditvurdering. Andreas har ansvaret for kreditvurdering og regulering. Esben Bistrup Halvorsen, CTO (ph.d.mat og cand.scient.dat - Københavns Universitet). Esben er med en ph.d. i matematik og en kandidatgrad i datalogi det perfekte match til resten af founder-teamet. Esben har 6 års erfaring fra IT-branchen, hvor han har hjulpet førende fin-tech virksomheder med udvikling af asset management software og beregninger af Solvency II. Esben har tidligere være involveret i flere start-ups, der kombinerer matematik og IT-udvikling. Esben har ansvaret for al IT-udvikling og IT-infrastruktur. Bestyrelsen Jerôme Baltzersen (cand.scient - Københavns Universitet) er en top performer, der virkelig forstår at omdanne hardcore analyser til kommercielle resultater. Han har tidligere været ansat som management konsulent hos Bain & Company, hvor han primært løste opgaver inden for strategi og private equity. I dag er Jerôme ansat som Business Advisor ved TIA Technology, hvor hans opgaver omfatter salg og strategi. Steffen Righolt Thilsted (cand.merc Copenhagen Business School) er indbegrebet af en serieiværksætter og har flere succeshistorier bag sig end der er plads til her. Han er bl.a. en af grundlæggerne af IconFinder. Steffens force er at få udviklingen af større IT-start-ups op at flyve. Det gør han gennem et stærkt globalt netværk og en førsteklasses forståelse for markedsføringsstrategi og konceptudvikling. 11

12 Henrik Lieberoth (cand.polit - Københavns Universitet) er ansat hos Danica Pension, hvor han arbejder med risikovurdering, prisfastsættelse og forhandling af vilkår til de største kunder. Han har tidligere haft lederstillinger inden for de førende danske designhuse og har stor erfaring med strategisk salg og med at skabe forretningsmæssige relationer. Strategiske partnere Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Lendino og Experian, hvor Experian leverer kreditvurderinger og data til Lendino. Experians kreditvurderinger og datamoduler bliver fuldt integreret i Lendinos platform. Extenso laver gratis inkasso på den betingelse, at de får gebyrerne i forbindelse med indkrævning af misligholdte lån. Lendino har indgået en aftale med Extenso om, at de tager sig af alle inkassosager indberettet af Lendinos investorer. Nedenstående diagram giver et overblik over, hvor Lendinos partnere indgår i processen. Opgavefordeling IT platform Kreditvurderings- model Kontrakter/ Betingelser Marketing Drift Lendino X X X X X Experian X X X Advokat X X Inkasso X X 5. Forretningsmodel Lendinos to primære indtægtskilder er gebyrer i forbindelse med låneudstedelsen og løbende renteindtægter. Indtægterne er positivt korrelerede med størrelsen på lånene, mens omkostningerne er næsten uafhængige af størrelsen. Dertil kommer en del faste omkostninger, hvorfor det er vigtigt at skalere Lendinos samlede udlån op til en størrelse, hvor de faste omkostninger er marginale for det enkelte lån. 12

13 Værdikæde Følgende to figurer illustrerer Lendinos betalingsstrømme for to lån på henholdsvis DKK og 1 mio. Begge lån har en løbetid på 2 år. (Bemærk, at y-akserne starter ved hhv og ). DKK lån / 2 år Gebyr af hovestol 2000 Renteindtægter 7000 Total Omsætning 1500 Kreditvurdering Omkostninger Indkomst 500 Administration 5000 Lendino Profit DKK 1 mio. lån. / 2 år Gebyr af hovestol Renteindtægter Total Omsætning Kreditvurdering Omkostninger Indkomst Administration Lendino Profit For et lån på DKK forventer Lendino en indtjening på DKK For et lån på DKK 1 mio forventer Lendino en indtjening på DKK Tallene inkluderer udelukkende de variable omkostninger, der er direkte forbundet med lånet. Lendinos profit skal derfor fratrækkes udgifter til udviklingen af platformen, afskrivninger på lån, personaleudgifter m.v. Budget Lendinos drifts- og likviditetsbudget er vedlagt som bilag. Det viser blandt andet, at Lendino er i break-even primo 2016, altså inden for de første 2 år. Finansiering Lendinos samlede opstartsomkostninger er på omkring DKK , da dette beløb vil sikre Lendino likviditet til primo Q jf. drifts- og likviditetsbudgettet. De lave start-omkostning skyldes, at Lendino har en udvikler med på holdet og har mulighed for at lave en stor del af det juridiske forarbejde selv. Lendino vurderer, at der er brug for en investering på DKK 2.5 mio. for at realisere en øget markedsføringsindsats, håndtering af et stigende antal kunder og ekspansion til udlandet. 13

14 Risikoanalyse P2P-lån er et relativt nyt område og markedet er inde i en markant vækst, hvilket betyder, at der er mange nye typer risici at tage stilling til. Den følgende tabel forklarer, hvordan Lendino vil afbøde relevante risici. Risiko Sandsynlighed Trussel Forklaring og afbødning Udenlandske spillere vil åbne i Danmark Bankerne går ind i P2P-branchen Mellem Mellem Stor Mellem Nye spillere Mellem Mellem Mangel på investorer Misligholdelse af lånebetingelser Lav Lav Mellem Stor Dårlig presse Lav Lille Politiske- / regulatoriske ændringer Stor Lille Adgangsbarriere i form af viden om regulering og et tilstrækkeligt netværk til at etablere sig i Danmark har sammen med det faktum at de fleste P2P-platforme først er gået i break-even indenfor de sidste 1-2 år, afholdt udenlandske selskaber fra gå ind i det danske marked. Der er risiko for at bankerne vil gå ind, men da banker generelt er meget risikoaverse, er den ikke så stor. Lendino har en fordel ved at kunne holde omkostningerne meget lave og præsentere sig som et alternativ til bankerne, der lider under et dårligt renommé. Fraværet af P2P-platforme i Danmark hænger sammen med - ind til for nylig - manglende eksempler på profitable P2P-platforme i andre lande, samt udfordringerne forbundet med at starte en P2P-platform op. Der er risiko for, at der ikke er nok tillid til at folk vil låne ud online. Folk er utilfredse med bankernes gebyrer og lave indlånsrenter, og samtidig viser erfaringer fra udlandet at investorerne er villige til at investere på P2P-låneplatforme. Det er en reel risiko, at kreditvurderingsmodellen ikke er præcis nok eller at der kommer en negativ udvikling i markedet, hvilket kan resultere i flere misligholdelser af lånebetingelser end forventet. Lendino tilstræber derfor at være konservativ i kreditvurderingen. Da Lendino netop er et modstykke til bankerne, bør dårlig presse af finanssektoren generelt styrke Lendinos rolle som alternativ. Lendino er mere udsat over for kritik af P2P platforme, der ikke leverer, hvad de lover. Lendino vil i sin markedsføring slå på at være et nyt tiltag, som ikke kan sammenlignes med eksempelvis SMS- og kviklån. Der er en stor sandsynlighed for reguleringstiltag på området, men på baggrund af erfaringer fra udlandet bør det kun kunne komme Lendino til gavn. 14

15 6. Implementeringsplan og markedsføringsstrategi 1. I februar 2013 etableredes Lendino som selskab. 2. I juni 2013 vandt Lendino i Venture Cup kategorien People and society. 3. Lendinos advokat kontor forventer at have Finanstilsynets tilsagn om, at det juridiske setup følger Lov om finansiel virksomhed pr. 1. oktober En funktionsdygtig alpha-version af låneplatformen er færdig 1. oktober Lendino har gennem presseindslag, på bl.a. DR, modtaget en del henvendelser. De bliver brugt til at opbygge et relevant kundekartotek for både investorer og låntagere. 6. Lendino blev optaget i Next Step Challenge programmet i efteråret 2013 under Accelerace. Det er Danmarks førende accelerator program med en præmiesum på DKK 2 mio. 7. En færdigudviklet version af platformen blev lanceret i december Lendino planlægger at rejse venturekapital i første halvdel af På baggrund af erfaringer fra udvikling, lancering, marketing, jura og drift i det danske marked tages der stilling til, hvorledes Lendino vil gribe ekspansion til nabolande an i løbet af Markedsføringskanaler og salg Følgende afsnit giver en kort introduktion til væsentlige områder af Lendinos markedsføringsstrategi målrettet investorer og låntagere. Investorer Grundlæggende er det vigtigt, at Lendino fremstår som en troværdig finansiel formidler. Denne opgave løser Lendino ved (1) at tilsikre det bedst mulige informationsgrundlag om låntagervirksomhederne, (2) at demonstrere at andre investorer også har investeret, (3) at have en udførlig beskrivelse af forretningsgange og pengestrømme. Marketingstrategien over for investorer bygger derfor på at skabe det bedst mulige informationsgrundlag og tiltrække kritisk masse. Låntagere Lendino vil udbyde lån til erhverv med lavere renter end bankerne, så det vurderes, at interessen for at låne gennem Lendinos låneplatform vil være høj. Markedsføringsindsatsen overfor virksomheder handler i højere grad om at nå kreditværdige virksomheder med et lånebehov end om at tiltrække en række tilfældige virksomheder - kvalitet fremfor kvantitet. 15

16 Lendino vil bruge historien bag de først udvalgte virksomheder og bevæggrunden for at de ønsker at optage et lån, vil blive beskrevet i detaljer på Lendinos hjemmeside. Det vil sætte ansigt på en investering i et ellers ansigtsløst P2P-låneunivers, hvilket har til hensigt at afmystificere en investering i et lån på Lendinos låneplatform. Case-virksomhederne laver alle noget, investorerne kan relatere til, fx håndsværksarbejde eller tandlægearbejde. Der vil også blive produceret en kort video, hvor hele processen fra låneudstedelse til investering forklares på en letforståelig og tillidsvækkende måde. Lendino fokuserer på fra starten at få låntagere fra en række specifikke brancher, hvor kreditværdigheden er høj, f.eks. speciallæger og tandlæger. For at etablere kontakt til disse virksomheder tages der kontakt til relevante brancheforeninger. Brancheforeningerne vil have en interesse i at promovere Lendino over for deres medlemsvirksomheder, da billigere finansiering er noget, der kommer deres medlemmer til gode. På længere sigt er målet at have låntagere fra så forskellige brancher som muligt. Lendino vil bruge Væksthusene til at nå en bredere kreds af låntager. Væksthuse hjælper nystartede virksomheder og vækstvirksomheder. Væksthuse har ligesom brancheforeninger en interesse i, at deres brugere har adgang til billig finansiering. 16

DI s Kapitalmarkedsdag. 4. juni 2015. Finansier din virksomhed gennem crowdlending. v/ Tina Füssel

DI s Kapitalmarkedsdag. 4. juni 2015. Finansier din virksomhed gennem crowdlending. v/ Tina Füssel DI s Kapitalmarkedsdag Finansier din virksomhed gennem crowdlending 4. juni 2015 v/ Tina Füssel Flex Funding A/S er en finansiel virksomhed, som har tilladelse af Finanstilsynet til at drive crowdlending

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

DI s Kapitalmarkedsdag 2015

DI s Kapitalmarkedsdag 2015 - Finansier din virksomhed på nye måder 4. juni 2015 Dansk Faktura Børs A/S Part of the European Receivables Exchange danskfakturabors.dk / recx.eu Har dine kunder lange betalingsfrister? Du har udført

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard Erhvervsobligationer Selskabsdagen 2013 26. september 2013 Advokat Morten Krogsgaard Nyhedens interesse Erhvervsobligationer Finansiering af små og mellemstore virksomheder er stadig i fokus Seneste debat

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere