BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune"

Transkript

1 BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune

2 Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl Orientering om budget

3 Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 3 Orientering om budget

4 Hvad er med i basisbudgettet? Der tages udgangspunkt i det vedtagne budget , som teknisk tilrettes med følgende: Ny pris- og lønskøn, nye skatteskøn mm. Ny lovgivning Nye byrådsbeslutninger (besparelser fra sidste års budget samt handicapområdet er inde i budgettet) Demografi på børn, skoler og ældre efter ny befolkningsprognose Regnskabserfaringer på indkomstoverførsler (kontanthjælp, sygedagpenge mm) Særtilskud og nye lån N.B. Problemlisten er ikke indregnet. 4 Orientering om budget

5 Problemliste ikke inde i budgettet Eksempler: Specialundervisning, 19 mio. kr./år KMD betalingsaftale, 10 mio. kr./år Pensionistbuskort, 5 mio. kr./år Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier, 3,5 mio. kr. i 2011 Etablering af nyt svømmebad (deponering), 19 mio. k.r i 2011 og 2012 og 16 mio. kr. i 2013 Storegade, ny belægning m.m., 6,3 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio i 2012 Mio. kr Drift i alt 48,2 48,5 51,3 54,4 Anlæg i alt 32,6 49,8 16 0,2 I alt 80,8 98,3 67,3 54,2 5 Orientering om budget

6 Den økonomiske situation Resultatopgørelsen Skattefinansieret område: Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Løbende priser (mio. kr.) Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning , , , ,0 Drift 5.093, , , ,9 Renter 38,3 40,7 43,1 45,4 Resultat af ordinær drift -99,8-63,6-40,1-13,9 Skattefinansieret anlæg i alt 167,8 127,7 62,7 80,4 Resultat af ordinær drift og anlæg 68,0 64,1 22,6 66,5 Minus angiver indtægter/overskud Gns udgift på 110 mio. kr. Målet er 200 mio. kr. Der mangler altså i gns 90 mio. kr. Gns ubalance på 55 mio. kr. Målet er som minimum balance (gerne overskud til afdrag på lån). N.B. Problemlisten er ikke indregnet 6 Orientering om budget

7 Resultatopgørelse, fortsat Øvrige områder: Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Løbende priser (mio. kr.) Jordforsyning i alt -12,3-7,3-7,6-23,3 Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område -11,8-13,8-10,5-11,1 Årets resultat 52,3 43,0 4,5 32,1 Finansopgørelse Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Finansposter i alt 35,4 61,7 69,6 72,0 Finansieringsresultat 87,7 104,7 74,1 104,1 Minus angiver indtægter/overskud Der budgetteres med et gennemsnitligt overskud på 13 mio. kr. Afdrag på lån udgør i gennemsnit 78 mio. kr. Gns kasseforbrug på 93 mio. kr. Uden besparelser vil kassebeholdningen derfor hurtigt tømmes se næste planche. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 7 Orientering om budget

8 Gennemsnitlig kassebeholdning uden besparelser Kassekreditreglen: Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage skal til enhver tid være positiv. Ellers sættes kommunen under administration. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 er meget tæt på 0. Vi vil blive sat under administration i starten af N.B. Problemlisten er ikke indregnet. 8 Orientering om budget

9 Sparekrav hvis vi vil undgå at blive sat under administration Sparekrav: 40 mio. kr. i 2011 og 90 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 9 Orientering om budget

10 Sparekrav hvis vi vil opbygge kassebeholdningen til 200 mio.kr. Sparekrav: 65 mio. kr. i 2011 og 130 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 10 Orientering om budget

11 Sparekrav hvis vi vil opbygge kassebeholdningen til 200 mio.kr. og ha et anlægsniveau på 200 mio. kr. pr. år Sparekrav: 100 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 11 Orientering om budget

12 Anlægsniveau i Randers Kommune historisk set Gns skattefinansieret bruttoanlægsniveau i Kr. pr. indbygger Randers Hele landet Forskel 885 Kilde: KL nøgletal 885 kr. pr. indbygger svarer til godt 80 mio. kr. I Randers har bruttoanlægsudgifterne i altså været godt 80 mio. kr. lavere end landsgennemsnittet. 12 Orientering om budget

13 Anlægsniveau i Randers Kommune i basisbudget Gns Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (mio. kr.) 186,5 143,0 65,0 82,8 119,3 Folketal primo året Kr. pr. indbygger Det gennemsnitlige anlægsniveau i perioden er meget lavt kun kr. pr. indbygger, hvor vi tidligere i perioden har brugt kr. pr. indbygger. Forklaringen er et meget lavt anlægsniveau i 2013 og Orientering om budget

14 Sparekatalog - anlæg Kigget på det eksisterende anlægsbudget, men der er mange bindinger: Projekter er igangsat Kontrakter er indgået Kvalitetsfondsmidler og lån, som er indregnet i budgettet forudsætter, at vi bruger pengene på disse projekter 14 Orientering om budget

15 Oversigt over største anlægsprojekter Mio. kr., faste priser Udbygning af folkeskoler 26,0 33,9 30,8 30,8 Bygningsvedligehold 19,7 19,7 8,1 19,7 Kommunale veje 7,3 11,1 9,3 8,3 Specialskoler 29,5 2,1 Museumspladsen 16,3 Infrastruktur 26,4 Parkering, Thors Bakke 29,0 Sundhedshus på Thors Bakke 22,5 26,5 Øvrige projekter 17,5 4,2 10,9 14,8 I alt 167,8 123,9 59,1 73,6 15 Orientering om budget

16 Sparekrav opsummering Mio. kr og frem Hvis vi vil undgå at blive sat under administration Hvis vi vil opbygge kassebeholdning til 200 mio. kr Hvis vi vil opbygge kassebeholdning til 200 mio. kr. og ha et anlægsniveau på 200 mio. kr. pr. år Orientering om budget

17 Særtilskud: En glædelig nyhed Vi har fået 16 mio. kr. i særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet gives uden bindinger og skal ikke betales tilbage At vi får et tilskud på 16 mio. kr. viser, at Randers er i en presset økonomisk situation også ifølge Ministeriets vurdering. Lån: Vi har fået 15 mio. kr. mere end indregnet i oprindeligt basisbudget. Særtilskud og lån er indregnet i tallene fra før. 17 Orientering om budget

18 Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 18 Orientering om budget

19 Hvorfor ser det sådan ud? Meget stram kommuneaftale med 0-vækst Udligning af sociale udgiftsbehov/socialt indeks Demografi flere ældre 19 Orientering om budget

20 Udviklingen i socialt indeks Faldet i socialt indeks fra 2007 til 2011 betyder isoleret set et tab for Randers på 75,5 mio. kr. Og faldet fra 2010 til 2011 betyder et tab på 32,5 mio. kr. Orientering om budget

21 Mange andre er i samme situation Artikel fra Danske kommuner : Mindst 70 kommuner forudser besparelser på 2011 budgettet 43 kommuner har genåbnet budgettet for 2010 Kommunerne forventes at skulle reducere 2011 budgettet med sammenlagt 4 mia. kr. 21 Orientering om budget

22 Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 22 Orientering om budget

23 Proces for spareforslag 5 spor samles i ét Sparranders.dk - borgere og medarbejdere Idéværksted for medarbejdere (VIP) Sparebanden DIREKTIONENS SPAREKATALOG Forvaltningerne Politikere 23 Orientering om budget

24 Sparranders.dk Siden juni har alle borgere og medarbejdere kunnet komme med forslag I alt har 251 stillet forslag Antallet af forslag er 336 og dækker næsten alle kommunale områder. 24 Orientering om budget

25 Idéværksted for medarbejdere (VIP) Den august var 75 tilfældigt udvalgte medarbejdere samlet på et idéværksted. Opgaven var at komme med de mindst ringe forslag til besparelser alle forslag var dog tilladte. Der kom i alt 104 forslag fra 17 grupper 25 Orientering om budget

26 Sparebanden Sidst i juni blev en række af kommunens konsulenter sat sammen i en uge med det formål at producere en række forslag. Formålet med sparebanden var at udfordre forvaltningen, så nye forslag (til en billigere drift) kom frem. Sparebanden afleverede 35 forslag med en værdi på 48 mio. kr. i 2011 stigende til 79 mio. kr. i Orientering om budget

27 Værdifuld inspiration Borgernes og medarbejdernes forslag indgår helt eller delvist i 66 af direktionens 154 forslag. Alle forslag også fra idéværkstedet kan ses på sparranders.dk TAK for de mange gode inputs. De har været et værdifuldt bidrag til direktionens sparekatalog. 27 Orientering om budget

28 Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 28 Orientering om budget

29 Direktionens sparekatalog oversigt Drift: Udvalg (mio. kr.) Personale (fuld effekt) Økonomiudvalget -23,3-38,4-42,2-40,9-30,7 Børn og skoleudvalget -41,3-87,6-88,5-88,5-213,9 Arbejdsmarkedsudvalget -6,6-11,0-11,0-11,0 0,0 Socialudvalget -7,9-16,0-19,0-24,4-44,5 Miljø og teknikudvalget -7,9-15,5-15,5-15,5-6,5 Kultur og fritidsudvalget -6,9-9,0-9,0-9,0-14,2 Sundhed og ældreudvalget -18,7-37,8-41,8-46,7-132,3 SPAREFORSLAG I ALT -112,5-215,3-227,1-236,1-442,1 Anlæg: Mio. kr Skattefinansieret anlæg -17,4-0,5-0,5-16,5 Jordforsyning 0,3-1,4 1,1 Låneoptagelse 1,6 I alt -15,5-1,9-0,5-15,4 29 Orientering om budget

30 Direktionens sparekatalog temaer 30 Orientering om budget

31 Struktur og ledelse I Ledelse og struktur Mio. kr. (varig effekt) Administrationen og den overordnede ledelsesstruktur 12,0 Samling af forebyggelse og tandbehandling på tidssvarende 1,2 tandklinikker og lukning af 8 utidssvarende tandklinikker Tandplejen mindske udgiften til ledelse 1,4 Centralisering af døgngenoptræning 0,5 Øget samarbejde om administration, pedelarbejde og ledelse mellem områdecentrene jf ny organisationsmodel (BY ) Ledelse nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og omorganisering af øvrig ledelse Sammenlægning af Center for Stofmisbrugsbehandling og Alkoholbehandlingen med fælles ledelse Fortsætter 2,5 1,0 0,9 31 Orientering om budget

32 Struktur og ledelse II Mio. kr. Ledelse og struktur (varig effekt) Lukning af Værestedet ved Perron 4 og etablering af bostøtte til 1,8 beboerne fra Hjørnestenen Ændret struktur dagtilbud (66 daginstitutioner samles i 12 7,6 dagtilbudsenheder) Fælles ledelse Hald/Korshøj og Gjerlev/Grønhøjskolen 0,7 Reduktion af antallet af afdelingsledere på udførerinstitutioner i 0,3 familieafdelingen (Rismøllegården, Vester Alle, de to afdelinger på Ny ledelsesorganisation i driftsafdelingen 1,5 Flytning af den overordnede ledelse af Kirkegårdene til Driftsafdelingen og etablering af selvstyrende teams 3,1 I alt 34,4 32 Orientering om budget

33 Nedlæggelse af aktiviteter eller oprettelse af nye erstatningstilbud Mio. kr. Nedlæggelse af aktiviteter (varig effekt) Nedlæggelse af KOL rehabilitering 0,6 Ændret anvendelse af Aldershvile 3,2 Tvungen sygeplejeklinik - Borgere, som selv kan transportere sig 0,5 til nærmeste områdecenter, får udelukkende tilbudt sygeplejeydelser på centret Afvikling af ældrecenter Kastaniebo 2,8 Nedlæggelse af fløj på Lindevænget 2,8 Lukning af industricentret, Mirabellavej 1,1 Ændret struktur for Randers Bibliotek/nedlæggelse af Vorup 2,3 Bibliotek Lukning af håndværksmuseet Kejsergaarden 0,6 Flytning af 7. klasse på Hald og Gjerlev skoler 0,5 Opsigelse af driftsoverenskomst med Klub 85/nedlæggelse af 1,0 tilbuddet Opsigelse af driftsoverenskomst med Den Blå Paraply og stop for 0,5 tilskud I alt 15,8 33 Orientering om budget

34 Afbureaukratisering Regeringen har fremsat en række initiativer med henblik på at frigøre ressourcer i kommunerne. Alle initiativer er nøje gennemgået og resultatet er som følger: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Enklere krav til pædagogiske læreplaner 0,5 Enklere regler for børnemiljøvurdering 0,5 Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg 0,2 Enklere regler for tilsyn på ældreområdet 0,1 Elektronisk udsendelse til byrådet 0,3 Digitalisering (dokumentboks, fjernprint m.m.) 4,5 Statslige indkøbsaftaler 0,4 Øvrige mindre ændringer 0,3 I alt 6,9 Ovennævnte forslag = gode spareforslag, fordi der reelt ikke er tale om serviceforringelser, men blot en lettere måde at gøre tingene på. 34 Orientering om budget

35 Udbud Direktionen vurderer, at der kan spares 8,5 mio. kr. ved at gennemføre udbud på følgende områder: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Privatisering af plejehjem. Udbud af plejecenter 0,8 Udbud af driften af parker 0,4 Udlicitering af rengøring Randers Bibliotek 0,5 Udlicitering på øvrige skoler 3,6 CBR omdannes til selvejende institution og jobcentret 3,2 udbyder opgaver, som CBR løser I alt 8,5 35 Orientering om budget

36 Kørsel og kollektiv trafik Direktionen vurderer, at der kan spares 11,4 mio. kr. ved bedre koordinering af kommunens kørselsopgaver og ved at reducere kørslen: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af 1,5 kommunale kørselsopgaver Kørsel til modtageklasser 1,0 Besparelsespakke vedr. kollektiv trafik 5,0 Reduceret skolebuskørsel 3,6 Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel 0,3 I alt 11,4 36 Orientering om budget

37 Serviceforringelser Når der skal spares 200 mio. kr. vil det betyde serviceforringelser på en række forskellige områder. Nedenfor nævnes nogle få eksempler fra forskellige forvaltninger: Reduktion i undervisningstimetal for klasse Reduktion i daginstitutionernes åbningstid Nedlæggelse af tilbud på handicapområdet Reduktion af lokaletilskud Sænke vinterberedskabet på mindre boligveje Færre medarbejdere i aktivitetscentrene. Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 4. uge 37 Orientering om budget

38 Personalepolitiske initiativer De omfattende besparelser kan ikke gennemføres uden personalemæssige konsekvenser. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke følgende: Alle kræfter vil blive sat ind på at sikre et så ordentligt forløb som muligt. Kommunen vil gøre hvad der er muligt for at minimere antallet af afskedigelser (fx ved naturlig afgang, omplacering mm.) Der udarbejdes en personalepolitisk værktøjskasse Der afsættes 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2011 Der afsættes 5 mio. kr. i 2011 og 2012 til en omstillingspulje. Puljen skal anvendes til finansiering af fratrædelsesaftaler, opsigelsesvarsler m.m. 38 Orientering om budget

39 Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 39 Orientering om budget

40 Høringsfase - tidsplan Tid Aktivitet 31.august Borgerforum på sparranders.dk åbnes for debat om sparekataloget 31. august Orienteringsmøde for formænd og næstformænd i MED organisationen 31. august Orienteringsmøde for ældreråd, handicapråd og integrationsråd september Byrådets budgetkonference 9. september Borgermøde på Værket med repræsentanter fra byrådsgrupperne 14. september Frist for høringssvar (MED, de 3 råd og brugerbestyrelser) 16. september Høringssvar sammenfattes og præsenteres på byrådets temamøde oktober Hvis budgetforlig: Høring af MED hovedudvalget og de 3 råd inden 2. behandlingen af budgettet 14. oktober Byrådets 2. behandling af budgettet (endelig vedtagelse) Hele kataloget med uddybende skemaer er tilgængeligt på hjemmesiden Høringssvar sendes til økonomiafdelingen, budgetkontoret: 40 Orientering om budget

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere