EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013"

Transkript

1 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013

2 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi Awareness og markedsforberedelse Netværk, partnere og forankring Demonstration, pilotprojekter og markedsmodning Markedsføring Offentlige virkemidler Tilskudsordninger Rådgivningstilbud Lån, garantier og kredit

3 DANSK EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER FASER I EKSPORT- FORLØB Markedsanalyse og strategi Awareness og kultivering af nye markeder Netværk, partnere & forankring Pilotprojekter & markedsmodning Markedsføring TILSKUDS- ORDNINGER RÅDGIVNINGS- TILBUD PROGRAM FOR GRØN TEKNOLOGI PARTNERSKABER, MILJØTEKNOLOGI EKSPORTRÅDET FÆLLES EKSPORTFREMSTØD REGIONALE NETVÆRK VÆKSTHUSE EKSPORTRÅDGIVNING OG FREMSTØD EKSPORTRÅDET CSR, SMV EKSPORTSTARTPAKKE, MARKEDSANALYSE MARKEDSMODNINGS FONDEN HORIZON 2020 MARKET MATURATION DANIDA BUSINESS PARTNERSHIPS GRØN VITUS EKSPORTRÅDET COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER PARTNERSKABER OG DELEGATIONER LÅN OG GARANTIER INVESTERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDE EKSPORTKREDITFONDEN LÅN, KAUTION & GARANTI DB FINANCE

4 TILSKUD PROGRAM FOR GRØN TEKNOLOGI PROJEKTER OG PARTNERSKABER Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi (2013) har formålet at skabe grundlag for miljøteknologisk innovation, herunder at støtte danske virksomheder i deres arbejde med at udvikle, teste og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger til globale miljøudfordringer. Et andet element i indsatsen er etablering af strategiske partnerskaber på udvalgte miljøområder med særlige udfordringer, herunder også etablering af partnerskaber med fokus på afsætning af danske miljøløsninger på vigtige eksportmarkeder. Projekter indenfor Vand og klimatilpasning, Ressourcer og affald, Økologisk byggeri, Luftforurening, Kemikalier. - udvikle, teste (afprøve) og/eller demonstrere miljøteknologi, - gennemføre tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration Der kan søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Partnerskaber kan støtte aktiviteter, der skal fremme eksport af miljøløsninger, herunder forberedelse af fælles fremstød, markedsanalyser og anden videnopbygning, myndighedskontakt. Innovative projekter med teknologisk nyhedsværdi, dvs ikke egnet til implementering af eksisterende, markedsmodne løsninger Ansøgningsrunder med frister offentliggøres på ecoinnovation.dk P.t. ikke frister og prioriteter for Partnerskabsmidler annonceres ikke partnerskaber iværksættes af Natur- eller Miljøstyrelsen. EKSPORTRÅDET EKSPORTFREMSTØD Tilskud til fælles eksportfremstød skabelse af konkrete kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkederne og styrke viden om markeds- og forretningsvilkår. Støtteinstrumenter Tilskud kan søges af f.eks. en erhvervs- og brancheorganisation eller konsulentvirksomhed på vegne af en gruppe af mindst fem virksomheder. Tilskuddet op til 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles udgifter forbundet med gennemførelsen. Der skal være klare interessefællesskaber mellem deltagere eller være tale om systemløsninger Praktikalia Kommende ansøgnngsfrister: 1. februar, 2014; 1. juni, 2014; 1 oktober, 2014.

5 TILSKUD MARKEDSMODNINGSFONDEN Tilskud til eller understøtte aktiviteter, der har til formål at overkomme markedsbarrierer og lukke den/de første salg af nye produkter og services. Test og tilpasning støtte til medfinansiering af aktiviteter til test og tilpasning; fx test til påvisning af, at en prototype fungerer i et realistisk miljø hos den potentielle kunder; eller tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes Garanti støtte til at mindske købers usikkerhed ved at investere i ny teknologi, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes Innovation og nyhedsværdi er afgørende. Test og Tilpasning skal have budget på mindst 3 mio. kr. Garantier på mindst 3 mio. kr. og ikke mere end 12 mio. kr. Mellem 40 og 60 procent støtte. Kommende ansøgningsfrister: 17/12, 2013; 19/03, 2014 HORISON 2020 DEMONSTRATION OG MARKEDSMODNING AF MILJØTEKNOLOGI EUs nye forksningsprogram til perioden Forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af ny teknologi, systemer og løsninger. Såvel tematiske som brede prioriteter indenfor samfundsløninger og industriteknologi herunder på miljøomrødet markedsmodning efter sammenlægning af Ecoinnovation og forksning. Innovation og nyhedsværdi partnerskaber med mindst 3 lande (med undtagelse af SMV-instrument) 70% støtte til markedsmodningsprojekter fx WATER / from innovative water solutions to market replication. European Innovation Partnerships on Water (EIP). Ansøgningsfrister og programmer for for perioden offentliggøres 11/12 DANIDA BUSINESS PARTNERSHIPS Partnerskab med fokus på eksport af viden og (grøn) teknologi. Skabe jobs, styrke konkurrenceevnen i udviklingslande. Den økonomiske støtte består i refusion af 50-75% af udgifter forbundet med: 1. Vidensøverførsel og teknisk assistance, 2. CSR-forbedringer, 3. Udstyr til miljøforbedringer og produktion Maksimal støtte er DKK 5 mio. over en ca. 4-årig periode inddelt i tre faser: 1. Partner-identifikation: 2. Forberedelse; 3. Implementering. Eksportdestinationen skal være omfattet af Danidas samarbejdslande. Projekter med udgangspunkt i sektorprioriteter for samrbejdslandet. Man skal kontakte Kontoret for Erhvervsinstrumenter i Udviklingsbistanden, eller den relevante danske ambassade.

6 RÅDGIVNING EKSPORTRÅDET Hjælp til eksport gennem delfinansierede services, skræddersyede løsninger målrettet SMVer. Aktiviteter indenfor markedsanalyse, geografiske og sektororienterede fremstød. Innovationspakker: Innovation og vækst igennem partnerskaber med de bedste aktører i de innovationsmiljøer, hvor Innovation Centre Denmark er til stede. Eksportsparring: Strategisk rådgivning, arbejdsplan, implementering. Strategiske alliancer: Aalliancer med minimum 3 virksomheder mhp systemeksport. 50% tilskud til 105 timers rådgivning Eksportrådets tilbud leveres som skræddersyede løsninger til såvel enkeltvirksomheder som grupper, tilbud sammensættes gennem enten direkte kontakt eller via en række bilaterale samarbejdsprogrammer med væksthuse. Enkelte satsninger og programmer har ansøgningsfrister, som kan tjekkes løbende på eksportrådets hjemmeside. EKSPORTRÅDET GRØN VITUS Små og mellemstore danske virksomheder med grønne løsninger inden for vand- og miljøsektoren der vil igangsætte eksport til et nyt marked. To faser: 3 måneders eksportforberedelse og 15 måneders implementering. Parløb med lokal rådgiver, hvor konkrete salgsaktiviteter er omdrejningspunktet i jagten på den første eksportordre. 300 rådgivningstimer med 80 % i støtte. Særligt henvendt til SMVer indenfor grøn teknologi med klart eksportpotentiale. Praktikalia Interesserede kan kontakte Eksportrådet

7 RÅDGIVNING REGIONALE VÆKSTHUSE NETVÆRK & RÅDGIVNING GLOBAL Nordjylland: Hjælp til SMV- internationalisering på 9 indsatsområder., netværk, kompetenceudvikling, fælles repræsentation etc. GLOBALVÆKST Syddanmark: Klar til eksport, et intensivt eksportmodningsforløb; Vækst via internationalisering - kompetence- og netværksforløb målrette Silicon Valley, EU projekter, Kina, Rusland GLOBALMidt: Eksport- og Internationaliseringsprogram. 11 underporgammer målrettet kompetenceopbygning, netværk, coaching og rådgivningsydelser gennem bl.a. aftaler m. FIVU og Eksportådet. GlobalVækst Sjælland: Fokus på repræsentation i udlandet. 2 delprogrammer og tilskud: Basic: Værktøjer og erfaren konsulent og sparring om implementering. Premuim, optimering af eksport. Eksporttilskud enkeltvirkosmheder ( DKK). Growbiz Hovedstaden: Hjælp hele vejen fra strategi og planlægning til mødet med konkrete kunder og partnere. Målrettet leverandørere til detail og e-handel. 4 workshops, fremstød på udvalgte markeder og opfølgning. COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER Virksomheder infdenfor cleantech - hjælp til innovation, national og international matching, adgang til test- og demonstrationsfaciliteter samt få adgang til relevant viden. Delegationsbesøg, International branding og Marketing, International Cleantech Network (ICN), State of Green, Complex Clean tech Solutions CCC arbejder desuden indenfor rammerne af ICN (International Cleantech Netowork), der fokuserer på fælles initiativer på tværs af eksportaktiviteterne. Der er tale om medlemsservices.

8 LÅN & GARANTIER EKF KAUTION OG LÅN TIL EKSPORTVIRKSOMHEDER Finansiering samt forsikring af virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. Finansiering af virksomhed, garantier og kautioner, sælger/køberkreditgaranti. Der kan også ydes eksportlån til udenlandske købere af danske varer eller dennes bank, og lånet kan også gives direkte til den danske virksomhed. EKF garanteres af staten, men drives på forretningsøkonomiske betingelser. Ansøgningsprocedure afh af facilitet. Vejledning gennem direkte kontakt til EKF. IFU - INDUSTRIALISERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDE Finansiering til projekter i udviklingslande (AIF for Mellemøsten og Nordafrika) med favorable business cases og som samtidig har positive udviklingseffekter for værtslandet.. Investeringer samt rådgivning omkring etableringsforhold i værtslandene. Projektet skal gennemføres i et af de 120 værtslande, der teknisk kvalificerer sig til IFU s investeringer Ansøgninger sendes direkte til rådgivere for geografiske delområder. DANIDA BUSINESS FINANCE Finansiering af projekter i udviklingslande mhp at sikre leverancer til udviklingsprojekter. Virksomheder og offentlige institutioner i udviklingslande kan søge. Rentefrie lån til udstyr, systemer og teknisk assistance. BNI under 3156 USD/år. Særlig prioritering af Danida-partnerskabslande. Danske virksomhedr kan deltage og prioriteres i udbud af projekter, finansieret af DB Finance. Projekter præsenteres til Danida, som screener projekter og ansøgninger.

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere