OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup"

Transkript

1 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T F CVR-nr OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler.

2 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. INDHOLDSFORTEGNELSE INFORMATIONSOVERFØRSLER VIA OVERFØRSELSSERVICE... 3 Informationstyper... 3 Recordstruktur... 4 Eksempel på opbygningen af leverancer med beløbs- og informationsoverførsler til Nets Dataleverandør startrecord (OS1)... 6 Informationssektion startrecord (OSA)... 8 Informationsrecord 00 (OSI) Informationsrecord 01 (OSI) Informationsrecord 02 (OSI) Informationsrecord 03 (OSI) Informationsrecord 04 (OSI) Informationsrecord 05 (OSI) Informationsrecord 10 (OSI) Informationsrecord 11 (OSI) Informationsrecord 12 (OSI) Informationsrecord 13 (OSI) Informationsrecord 14 (OSI) Informationsrecord 15 (OSI) Informationsrecord 16 (OSI) Informationssektion slutrecord (OST) Dataleverandør slutrecord A (OS9) Dataleverandør slutrecord B (OS9) Side 2 af 40 November 2004

3 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. INFORMATIONSOVERFØRSLER VIA OVERFØRSELSSERVICE Informationstyper Informationsoverførsler via OverførselsService er den leverance som indeholder informationer i form af tekst som betalingsafsender ønsker at videregive til modtager. Du kan sende leverancen med informationsoverførsler alene eller sammen med overførsler. HENVISNING: På næste side kan du se et eksempel på recordstrukturen for en leverance med såvel overførsler som informationsoverførsler. Informationsoverførsler kan indeholde følgende informationstyper: 100 Pension og forsikring 150 Arbejdsmarkedspension 200 Fagforeninger 400 Feriepenge 800 ATP og barselsordninger 900 Afregning til Told og Skat Informationstypen er en 3 cifret kode som identificerer informationsoverførslen. Informationstypen skal være entydig indenfor en sektion. Når Nets modtager data elektronisk, så sender vi leverancekvitteringer elektronisk til dataleverandøren. Hvis Nets modtager data på et andet edb-læsbart medie, så udskriver vi leverancekvitteringer på papir og sender dem med posten til dataleverandøren. Side 3 af 40 November 2004

4 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. RECORDSTRUKTUR EKSEMPEL PÅ OPBYGNINGEN AF LEVERANCER MED BELØBS- OG INFORMATIONSOVERFØRSLER TIL NETS. Alle leverancer til Nets skal starte med en "dataleverandør startrecord" og slutte med en "dataleverandør slutrecord". BELØBS- OG INFORMATIONSOVERFØRSLER INFORMATIONSOVERFØRSLER OS1 Dataleverandør startrecord OS1 Dataleverandør startrecord OS2 Sektion startrecord OSA Informationssektion startrecord OS5 Overførselsrecord 1 OSI Informationsrecord 00 * OS5 Overførselsrecord 2 OSI Informationsrecord 01 * OS5 Overførselsrecord x OSI Informationsrecord 02 * OS8 Sektion slutrecord OSI Informationsrecord 03 * OSA Informationssektion startrecord OSI Informationsrecord 04 * OSI Informationsrecord 00 * OSI Informationsrecord 05 * OSI Informationsrecord 01 * OSI Informationsrecord 10 * OSI Informationsrecord 02 * OST Informationssektion slutrecord OSI Informationsrecord 03 * OS9 Dataleverandør slutrecord OSI Informationsrecord 04 * OSI Informationsrecord 05 * OSI Informationsrecord 10 * OST Informationssektion slutrecord OS9 Dataleverandør slutrecord * En informationssektion skal altid indeholde en informationsrecord 00 samt eventuelt øvrige informationsrecords, men maksimalt en af hver type. HENVISNING: Du skal opdele sektionen med overførselsrecords som vi har beskrevet i recordbeskrivelser for overførsler. Side 4 af 40 November 2004

5 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør startrecord (OS1) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Dataleverandør startrecord (OS1) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "21" 4 SYSTEMTEKST 14 X 6 19 Ja Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL" 5 NULLER 9 N Ja Udfyld feltet med nuller " " 6 IDENTIFIKATION 20 X Ja Identifikation af leverancen 7 NULLER 3 N Ja Udfyld feltet med nuller "000" 8 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 9 LEVERANCEKVITTERING 1 N Ja Udfyld feltet med et nul "0" 10 NULLER 20 N Ja Udfyld feltet med nuller " " *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 5 af 40 November 2004

6 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør startrecord (OS1) DATALEVERANDØR STARTRECORD (OS1) Felt nummer: 6 Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. Nets oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen som du modtager efterfølgende. 8 Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale med dig om at udveksle data i OverførselsService. Side 6 af 40 November 2004

7 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationssektion startrecord (OSA) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationssektion startrecord (OSA) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "A". Forkortelse for informationssektion start 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 NULLER 23 N 9 31 Ja Udfyld feltet med nuller " " 6 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 7 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 8 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 9 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 10 CVR-NUMMER AFSENDER 8 N Ja Betalingsafsenders CVR-nummer 11 PBS-NUMMER MODTAGER 8 N Ja Betalingsmodtagers PBS-nummer eller nuller " " 12 NULLER 5 N Ja Udfyld felterne med nuller "00000" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 7 af 40 November 2004

8 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationssektion startrecord (OSA) INFORMATIONSSEKTION STARTRECORD (OSA) Felt nummer: Overførselsarten er den tocifrede kode (60-69) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. Benyt overførselsart 60 som udgangspunkt. EKSEMPEL: Hvis du skal sende så benyt overførselsart 2 identiske informationssektioner 60 og 61 3 identiske informationssektioner 60, 61 og 62 4 identiske informationssektioner 60, 61, 62 og 63 og så fremdeles HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør under afsnittet "Overførselsarter". De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 dag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Nets kan være op til 240 dage frem i tiden. 7+8 Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra de efterfølgende overførsler (OSI) skal trækkes Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. Nets benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i OverførselsService. Dette felt skal du udfylde med betalingsmodtagers PBS-nummer hvis du ønsker at foretage regulering af en tidligere gennemført betaling. PBS-nummeret identificerer betalingsmodtageren. Hvis du ikke skal foretage regulering af en betaling, så udfyld feltet med nuller. BEMÆRK: Hvis du udfylder feltet med betalingsmodtagers PBS-nummer, så må denne sektion kun indeholde informationer til det pågældende PBS-nummer. Hvis du udfylder feltet med nuller, så kan sektionen indeholde et ubegrænset antal PBS-numre. Side 8 af 40 November 2004

9 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 00 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 00 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "00" (nuller) 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja Fortløbende nummerering af de enkelte informationsrecords 7 ANTAL INFO RECORDS 2 N Ja Det samlede antal af informationsrecords 8 PBSNUMMER 8 N Ja Betalingsmodtagers PBS-nummer 9 AFDELINGSNUMMER 5 X Betalingsmodtager identifikation af egen afdeling 10 AFTALENUMMER 8 X Identifikation af afsenders aftale med modtager 11 CPR-NUMMER 10 X Kundens CPR-nummer 12 KUNDENUMMER AFSENDER 15 X Identifikation af kunden hos afsender 13 KUNDENUMMER MODTAGER 15 X Identifikation af kunden hos modtager 14 INDBETALT BELØB 12 N Ja Indbetalt nettobeløb 15 FORTEGN 1 X Ja "+" eller blankt felt = positivt beløb - overførsel "-" = negativt beløb - skal modregnes i øvrige indbetalinger 16 PERIODE FRA 8 X Dato (ååååmmdd) det indbetalte beløb dækker fra. 17 PERIODE TIL 8 X Dato (ååååmmdd) det indbetalte beløb dækker til. 18 OVERENSKONSTNUMMER 5 X Overenskomstnummer 19 SPECIFICERET BELØB 12 N Eventuelt specificeret beløb 20 BLANKE 2 X Udfyld felterne med blanke *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 9 af 40 November 2004

10 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 00 (OSI) INFORMATIONSRECORD 00 (OSI) Felt nummer: 4 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". 5 En informationssektion skal altid indeholde en informationsrecord "00". 6 Sekvensnummeret identificerer oplysninger som vedrører samme betaling. Informationsrecords med samme sekvensnummer skal følge umiddelbart efter hinanden. skal være fortløbende indenfor samme sektion Sekvensnummeret skal starte med nummer 1 må ikke springe i rækkefølgen 7 Dette felt skal du udfylde med det samlede antal af informationsrecords. EKSEMPEL: Infotype Recordtype Informationstype Sekvensnummer Antal informationsrecords OSI OSI OSI OSI HENVISNING: Se feltbeskrivelsen under Informationssektion start (OSA) felt Disse felter er beregnet til oplysninger som identificerer betalingerne overfor henholdsvis betalingsmodtager og afsender. Det er betalingsmodtager og afsender som indbyrdes aftaler hvorvidt de har behov for information Du skal udfylde mindst et af felterne 11-13, ellers afviser Nets hele sektionen. Betalingsmodtager og afsender aftaler hvilke oplysninger der er relevante. UNDTAGELSE: I informationstype 900 behøver ingen af felterne at blive udfyldt Dette felt skal du udfylde med det indbetalte beløb som kan være negativt. Hvis du udelukkende sender information, så udfyld feltet med nuller. Indenfor samme sektion med betalinger kan du modregne beløb ved at foretage en negativ betaling. Summen af betalinger må ikke være mindre end 0 (nul) kroner. BEMÆRK: Du må kun foretage negative indbetalinger hvis du i informationssektion startrecord (OSA) har udfyldt felt 11 med betalingsmodtager PBS-nummer Felterne indeholder oplysninger om perioden det indbetalte beløb dækker. EKSEMPEL: Det kan være en lønperiode eller en kvartalsangivelse. 19 Benyt dette felt til oplysninger til modtager vedrørende en betaling. Side 10 af 40 November 2004

11 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 01 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 01 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "01" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 STARTDATO KUNDE 8 N KUNDENAVN 35 X Afsender navn Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. Dato (ååååmmdd) for pensionstagers start hos betalingsmodtager 9 OPLYSNINGSKODE 1 N cifret kode for oplysningspligt til offentlige myndigheder 10 PENSIONSALDERKODE 2 N Tocifrede kode for efter hvilken lov tjenestemænd pensioneres 11 PENSIONSALDER 2 N Pensionstagers alder på startdatoen for pensioneringen 12 STARTDATO AFLØNNINGSFORM 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny aflønningsform gælder 13 AFLØNNINGSFORM 2 N Tocifrede kode for pensionstagers aflønningform 14 ANCIENNITET FRA DATO 8 N Dato (ååååmmdd) for hvornår ancienniteten beregnes 15 FRATRÆDELSESDATO 8 X Dato (ååååmmdd) for fratrædelse 16 RESERVETEKST 37 X Frit tekstfelt *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 11 af 40 November 2004

12 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 01 (OSI) INFORMATIONSRECORD 01 (OSI) Felt nummer: De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "01" er beregnet til at oprette nye kunder eller ændre aflønningsform for eksisterende kunder. I dette felt skal du oplyse hvornår aftalen mellem afsender og modtager begynder. Udfyld feltet med koden for hvem der har oplysningspligt til offentlige myndigheder. Kode 1 Arbejdsgiver 2 Forsikringsselskab 3 Pensionstager Dette felt skal du udfylde med koden for efter hvilken lov tjenestemænd skal pensioneres. Kode 01 Pensionsregulativet af Pensionsregulativet af Du oplyser pensionstagers aflønningsform ved hjælp af en kode: Kode 00 Månedsløn 01 Timeløn med månedlig afregning dagesløn 03 Ugeløn 04 Dagløn 05 Kvartårlig løn hos arbejdsgiver Side 12 af 40 November 2004

13 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 02 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 02 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "02" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 STARTDATO PENSIONSGIVENDE LØN 8 N Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny pensionsgivende løn gælder 8 PENSIONSGIVENDE LØN 12 N Pensionsgivende løn (2 decimaler) 9 STARTDATO PENSIONSTYPE 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny pensionstype løn gælder 10 PENSIONSTYPE 2 N Tocifrede kode for pensiontype 11 STARTDATO NORMALBIDRAG 8 N NORMALBIDRAG 12 N ARBEJDSGIVERS ANDEL AF NORMALBIDRAG STARTDATO PENSIONS- BIDRAGSPROCENT PENSIONSBIDRAGS- PROCENT ARBJEDSGIVER PENSIONS- BIDRAGSPROCENT Dato (ååååmmdd) fra hvornår normalbidrag og/eller arbejdsgivers andel af normalbidrag gælder Det beløb som udgør normalbidraget til pensionen (2 decimaler) 12 N Arbejdsgivers andel til normalbidrager (2 decimaler) 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår den nye bidragsprocent gælder 4 N Pensionsbidragsprocent (2 decimaler) 4 N Den procentsats som arbejdsgiver betaler til pensionen (2 decimaler) 17 STARTDATO LØNTRIN 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår det ny løntrin gælder 18 LØNTRIN 5 X Kundens løntrin STARTDATO GRUPPELIVSANDEL GRUPPELIVSANDEL AF INDBETALT BELØB 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår gruppelivsandelen gælder 12 N Den andel som gruppelivsdelen udgør (2 decimaler) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 13 af 40 November 2004

14 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 02 (OSI) INFORMATIONSRECORD 02 (OSI) Felt nummer: De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "02" er beregnet til oplysninger om løn, pensionstype, pensionsbidrag og procenter samt gruppelivsandele. Dette felt er beregnet til en kode for hvilken type pensionsordning pensionstager har valgt. Koden er valgfri, og det er afsender og modtager som indbyrdes aftaler koden. 20 I dette felt skal du oplyse gruppelivsdelen som er en del af det indbetalte beløb i Informationsrecord "00" felt 14. Side 14 af 40 November 2004

15 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 03 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 03 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "03" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. 7 STARTDATO AFVIGELSE 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår regulering gælder. 8 AFVIGELSESKODE 2 N Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører 9 AFVIGELSESBELØB 12 N Reguleringens størrelse (2 decimaler) 10 FORTEGN 1 X AFVIGELSESPROCENT 5 N STARTDATO BESKÆFTIGELSESGRAD 8 N BESKÆFTIGELSESGRAD 5 N Graden af beskæftigelse BESKÆFTIGELSESGRAD TÆLLER BESKÆFTIGELSESGRAD NÆVNER 6 X Beskæftigelsesgrad tæller 6 X Beskæftigelsesgrad nævner 16 RESERVETEKST 58 X Frit tekstfelt "+" eller blankt felt = forøgelse "-" = reduktion Reguleringens størrelse som procentdel af den pensionsgivende løn (2 decimaler) Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny beskæftigelsesgrad gælder *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 15 af 40 November 2004

16 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 03 (OSI) INFORMATIONSRECORD 03 (OSI) Felt nummer: De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "03" er beregnet til at foretage reguleringer til indbetalinger. Dette felt skal du udfylde med koden for hvilken type regulering det vedrører. Kode 00 Ansættelse 01 Fratrædelse 02 Orlov-afgang 03 Graviditet 04 Værnepligt 05 Manglende uddannelse 06 Suspension 07 Manglende uddannelse med 100 % stedtillæg 08 Reduktion 09 Andet Her skal du oplyse graden af beskæftigelse. Du beregner graden af beskæftigelse ved at dividere antallet af faktiske beskæftigelsestimer med antallet af normaltimer. En ansat på fuldtid deltid svarer til Benyt kun decimaler. Side 16 af 40 November 2004

17 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 04 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 04 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "04" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. 7 REGULERINGSKODE 1 2 N Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører 8 REGULERINGSBELØB 1 12 N Beløbet som skal reguleres (2 decimaler) 9 FORTEGN 1 1 X "+" eller blankt felt = forøgelse "-" = reduktion 10 STARTDATO REGULERING 1 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder 11 SLUTDATO REGULERING 1 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører 12 REGULERINGSKODE 2 2 N Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører 13 REGULERINGSBELØB 2 12 N Beløbet som skal reguleres (2 decimaler) 14 FORTEGN 2 1 X "+" eller blankt felt = forøgelse "-" = reduktion 15 STARTDATO REGULERING 2 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder 16 SLUTDATO REGULERING 2 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører 17 REGULERINGSKODE 3 2 N Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører 18 REGULERINGSBELØB 3 12 N Beløbet som skal reguleres (2 decimaler) 19 FORTEGN 3 1 X "+" eller blankt felt = forøgelse "-" = reduktion 20 STARTDATO REGULERING 3 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder 21 SLUTDATO REGULERING 3 8 N Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører 22 FILLER 18 X Frit tekstfelt *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 17 af 40 November 2004

18 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 04 (OSI) INFORMATIONSRECORD 04 (OSI) Felt nummer: De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "04" er beregnet til at indeholde informationer til de indbetalinger som du har foretaget reguleringer til. Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type regulering det vedrører. Kode 00 Overenskomstmæssig regulering 01 Regulering af tidligere periode(r) 02 Ekstraordinær indbetaling 09 Anden regulering BEMÆRK: Informationsrecord "04" kan indeholde reguleringer op til 3 perioder. Hvis du skal regulere flere perioder, så kan du sende det antal informationsrecords 04 du har behov for. For hver "04" du sender, skal du også sende en informationsrecord "00". EKSEMPEL: OSI Informationsrecord 00 OSI Informationsrecord 04 OSI Informationsrecord 00 OSI Informationsrecord 04 OSI Informationsrecord 00 OSI Informationsrecord 04 Side 18 af 40 November 2004

19 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 05 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 05 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "05" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 ADRESSE 1 32 X Adresse 1 8 ADRESSE 2 32 X Adresse 2 9 BYNAVN 20 X Bynavn 10 POSTNUMMER 4 N Postnummer 11 TAL1 4 N Valgfrit felt 12 TAL2 10 N Valgfrit felt 13 RESERVETEKST 9 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 19 af 40 November 2004

20 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 05 (OSI) INFORMATIONSRECORD 05 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "05" er beregnet til at indeholde oplysninger om lønmodtagers adresse og registrerings- og kontoforhold Navn og adresse på lønmodtager Disse felter valgfrie. BEMÆRK: Felterne er numeriske. Side 20 af 40 November 2004

21 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 10 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 10 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "10" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. 7 RESERVE 1 KODE 3 X cifret kode for indholdet i felt 8 frit tekstfelt 8 RESERVE 1 8 X Frit tekstfelt 9 RESERVE 2KODE 3 X cifret kode for indholdet i felt 10 frit tekstfelt 10 RESERVE 2 10 X Frit tekstfelt 11 RESERVE 3 KODE 3 X cifret kode for indholdet i felt 12 frit tekstfelt 12 RESERVE 3 20 X Frit tekstfelt 13 RESERVE 4 KODE 3 X cifret kode for indholdet i felt 14 frit tekstfelt 14 RESERVE 4 61 X Frit tekstfelt *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 21 af 40 November 2004

22 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 10 (OSI) INFORMATIONSRECORD 10 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "10" er beregnet til at indeholde meddelelser til betalingsmodtager Betalingsafsender og betalingsmodtager aftaler indbyrdes en kode for indholdet i de frie tekstfelter Informationsrecordtype "10" kan indeholde op til 4 forskellige typer oplysninger. Det er betalingsafsender og betalingsmodtager som selv definerer hvilke oplysninger de enkelte koder og tekstfelter må indeholde. Side 22 af 40 November 2004

23 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 11 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 11 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "11" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 23 af 40 November 2004

24 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 11 (OSI) INFORMATIONSRECORD 11 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "11" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 24 af 40 November 2004

25 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 12 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 12 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "12" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 25 af 40 November 2004

26 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 12 (OSI) INFORMATIONSRECORD 12 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "12" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 26 af 40 November 2004

27 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 13 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 13 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "13" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 27 af 40 November 2004

28 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 13 (OSI) INFORMATIONSRECORD 13 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "13" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 28 af 40 November 2004

29 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 14 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 14 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "14" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 29 af 40 November 2004

30 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 14 (OSI) INFORMATIONSRECORD 14 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "14" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 30 af 40 November 2004

31 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 15 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 15 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "15" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 31 af 40 November 2004

32 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 15 (OSI) INFORMATIONSRECORD 15 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "15" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 32 af 40 November 2004

33 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 16 (OSI) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationsrecord 16 (OSI) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "16" 6 SEKVENSNUMMER 7 N Ja 7 LØNTYPE 2 X Ja Tocifrede kode for løntype 8 LØNTRIN 2 X Ja Løntrin 9 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Ja Pensionsgivende løn i ører 10 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 11 LØNTRIN 2 X Løntrin 12 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 13 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 14 LØNTRIN 2 X Løntrin 15 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 16 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 17 LØNTRIN 2 X Løntrin 18 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 19 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 20 LØNTRIN 2 X Løntrin 21 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 22 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 23 LØNTRIN 2 X Løntrin 24 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 25 LØNTYPE 2 X Tocifrede kode for løntype 26 LØNTRIN 2 X Løntrin 27 PENSIONSGIVENDE LØN 10 X Pensionsgivende løn i ører 28 FILLER 13 X Frit tekstfelt Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6. *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 33 af 40 November 2004

34 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationsrecord 16 (OSI) INFORMATIONSRECORD 16 (OSI) Felt nummer: 4 5 De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". Informationsrecordtype "16" er beregnet til at indeholde oplysninger om løntyper Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler. Kode 01 Grundløn 10 Funktionsløn 11 Kvalitetsløn 12 Resultatløn 13 Overgangstillæg 14 Udligningstillæg 15 Ej færdigforhandlet tillæg 16 Garantiløn Side 34 af 40 November 2004

35 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationssektion slutrecord (OST) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Informationssektion slutrecord (OST) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja Udfyld feltet med "T" for informationssektion slutrecord 3 OVERFØRSELSTYPE 2 N 4 5 Ja Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 8 Ja Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 NULLER 1 N 9 9 Ja Udfyld feltet med et nul "0" 6 ANTAL 10 N Ja Antallet af informationsrecordtype "00" i denne sektion 7 BELØB 12 N Ja Summen af beløbene 8 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdatoen (ddmmåå) for overførslerne BETALINGSAFSENDERS REGISTRERINGSNUMMER BETALINGSAFSENDERS KONTONUMMER DATALEVERANDØR NUMMER BETALINGSAFSENDER CVRNUMMER BETALINGSMODTAGER PBSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 8 N Ja Betalingsafsenders CVR-nummer 8 N Ja Betalingsmodtagers PBS-nummer eller " " (nuller) 14 FILLER 5 N Ja Udfyld feltet med nuller "00000" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 35 af 40 November 2004

36 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Informationssektion slutrecord (OST) INFORMATIONSSEKTION SLUTRECORD (OST) Felt nummer: De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper". I dette felt skal du oplyse antallet af informationsrecord "00" i denne sektion. Du skal udregne nettosummen af de positive og negative beløb i denne sektion. Nettosummen er det beløb som vil blive debiteret betalingsafsenders konto. BEMÆRK: Du kan ikke hæve på betalingsmodtagers konto, så beløbet må ikke være mindre end 0 kroner. Dispositionsdatoen (ddmmåå) skal være identisk med dispositionsdatoen i informationssektionens startrecord (OSA). Dette felt skal du udfylde med betalingsmodtagers PBS-nummer eller nuller. Indholdet i feltet skal være identisk med informationssektionens startrecord (OSA). HENVISNING: Se feltbeskrivelsen for informationssektion startrecord felt 11. Side 36 af 40 November 2004

37 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør slutrecord A (OS9) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Dataleverandør slutrecord A (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" for dataleverandør slutrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "29" 4 NULLER 4 N 6 9 Ja Udfyld feltet med nuller "0000" 5 ANTAL 10 N Ja Total antal overførsler 6 BELØB 12 N Ja Totalbeløb for alle overførsler 7 NULLER 6 N Ja Udfyld feltet med nuller "000000" 8 9-TALLER 14 N Ja Udfyld feltet med 9-taller " " 9 DATALEVERANDØR CVRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 10 NULLER 21 N Ja Udfyld feltet med nuller " " *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 37 af 40 November 2004

38 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør slutrecord A (OS9) DATALEVERANDØR SLUTRECORD A (OS9) Felt nummer: I dette felt skal du oplyse det totale antal overførsler i denne leverance. Hvis leverancen udelukkende indeholder informationssektioner indeholder overførselssektioner og informationssektioner så skal du oplyse det totale antal informationsrecordtype "00". skal du oplyse det samlede antal af recordtype "OS5" og informationsrecordtype "00". I dette felt skal du oplyse et totalbeløb for overførslerne i denne leverance. Hvis leverancen udelukkende indeholder informationssektioner indeholder overførselssektioner og informationssektioner så skal du oplyse summen af beløbene som står i informationsrecordtype "00" felt 14 og 15. skal du oplyse summen af beløbene som står i recordtype "OS5" felt 6 og informationsrecordtype "00" felt 14 og 15. Dataleverandørens CVR-nummer skal være identisk med dataleverandørens CVR-nummer i dataleverandør startrecord. HENVISNING: Se dataleverandør startrecord (OS1) felt 8. Side 38 af 40 November 2004

39 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør slutrecord B (OS9) Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Dataleverandør slutrecord B (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" for dataleverandør slutrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "29" 4 9-TALLER 14 N 6 19 Ja Udfyld feltet med 9-taller " " 5 NULLER 18 N Ja Udfyld feltet med nuller "000000" 6 9-TALLER 14 N Ja Udfyld feltet med 9-taller " " 7 DATALEVERANDØR CVRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 8 NULLER 21 N Ja Udfyld feltet med nuller " " *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 39 af 40 November 2004

40 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Dataleverandør slutrecord B (OS9) DATALEVERANDØR SLUTRECORD B (OS9) Felt nummer: 7 Dataleverandørens CVR-nummer skal være identisk med dataleverandørens CVR-nummer i dataleverandør startrecord. HENVISNING: Se dataleverandør startrecord (OS1) felt 8. Side 40 af 40 November 2004

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start PFA Start er en forsikringspakke til elever. Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for PFA Start, som udbydes af. Vilkår for PFA Start

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for Rammeaftalen om forsikringspakke til elever af 22. november 2010

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Indholdet i tabellerne på side 4-8: Månedsløn Pensionsgivende månedsløn Pensionsbidrag i alt samt eget-bidraget (1/3)

Indholdet i tabellerne på side 4-8: Månedsløn Pensionsgivende månedsløn Pensionsbidrag i alt samt eget-bidraget (1/3) for Danske Regioner (KTO-området) Indhold af dette hæfte, pensionsbidrag for pensionsordning med 16,47 % Pensionsbidrag efter lønmæssig indplacering, områdetillæg og pensionsbidragsprocent Pensionsbidrag

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1 (10) Page 1 Overblik... 2 2 Firmaaftale... 2 3 Administration... 3 3.1 Tilmeld en ny medarbejder... 4 3.2 Orlov... 5 3.3 Fratrædelse... 6 3.4 Ændring af data på

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport // Mamut Business Software Introduktion til Lønimport Indholdsfortegnelse Lønimport... 3 Fremgangsmåde... 3 Opsætning af lønimport... 4 Bogføringsregler... 6 Lønsystemer... 7 LønService fra Multidata...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Beregn tjenestemandspension i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. Du finder Beregn pension

Læs mere

InformationsService Vejledning for modtagere

InformationsService Vejledning for modtagere Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse InformationsService en kort præsentation... 4 Idé... 4 Principiel opbygning... 4 Afsender... 4 Nets... 4

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere