AKUcenter Højagergaard Nye muligheder til nye tider Procesgruppearbejde november 2012 juni Idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKUcenter Højagergaard Nye muligheder til nye tider Procesgruppearbejde november 2012 juni 2013. Idékatalog"

Transkript

1 AKUcenter Højagergaard Nye muligheder til nye tider Procesgruppearbejde november 2012 juni 2013 Idékatalog

2 INDHOLD Ungdomstilbud før STU på Højagergaard.side 3 Fritidstilbud på Højagergaard side 5 Seniortilbud på Højagergaard..side 10 Kollegium på Højagergaard.side 12 Events på Højagergaard..side 16 Multiværksted på Højagergaard.side 19 Fra værksted til arbejdsmarked med Jobkonsulent..side 23 Funktionsuddannelser på Højagergaard side 26 Rene Ressourcer - et internt tilbud på AKU Højagergaard.side 29 Transport Højagergaard.side 31 2/32

3 Ungdomstilbud før STU på Højagergaard Formål med ungdomstilbud At give unge mellem år tilbud om før-stu i de tilfælde, hvor efterskole o. lign. ikke er en mulighed og den unge har brug for at et modningsår ifht parathed Mål At klæde de unge på til at starte på STU At modne de unge, således at de er bedre rustet til at klare de erhvervsudfordringer, som en STU indeholder Delvis vedligeholdelse af tillærte skolefærdigheder Mulighed for målrettet at arbejde mod en 9. eller 10. klasses afgangseksamen i udvalgte fag i løbet af den 3-årige STU Målgruppe Unge mellem år og som forventes visiteret til en STU. De borgere der hører under Frederikssund kommunes gradueringsmodel af støtte behov Niveau 5 6 Borgere der har misbrugsproblematikker og terapibehov Borger der søger samværstilbud uden nogen grad af beskæftigelse kan ikke visiteres til tilbuddet. Begrundelse En del unge, der forlader skolen efter 9. eller 10. klasse for at påbegynde en STU, har brug for et til to år, hvor de kommer på efterskole eller lignende for at blive modnet. Vi oplever en efterspørgsel fra såvel sagsbehandlere som forældre om muligheden for et tilbud, hvor der kan arbejdes med den unges parathed til at starte på STU, at skulle honorere voksen krav, at blive selvstændig m.m., samtidig med, at de kan blive boende hjemme. Vi oplever, at det kan være specielt voldsomt for nogle af de unge, at starte direkte på STU efter endt grundskole og blive konfronteret med bl.a. sociale normer og arbejdskrav, når de kommer i værkstedspraktik, ligesom de endnu ikke har gjort 3/32

4 sig klart, hvad det er de har sagt ja til at gå i gang med at det ikke bare er en skole efter skolen. Desuden er deres muligheder begrænsede ifht praktikværksteder fordi de er under 18 år og derfor ikke må betjene maskiner. En før-stu giver mulighed for social træning, støttende samtaler på vejen mod at blive voksen, lære at tage ansvar, honorere krav, selvstændighed, hjælp på vej mod et fritidsjob samt langsom tilvænning til de krav som en STU-elev møder ifht f.eks. arbejde og kun 6 ugers ferie. Åbningstider Værkstedet følger åbningstid for øvrige Højagergaard. Indhold Undervisning vedligehold af færdigheder Social træning Trafiktræning Handicapforståelse Aktiviteter Støttende samtaler Langsom indføring i interne værksteder Ud af huset Fritidsjobordning Introduktion til klubtilbud Introduktion til Team2010 Begrundelse for indhold Et alsidigt indhold, der lægger hovedvægten på at gøre den unge klar til at håndtere de udfordringer, som arbejdslivet byder på. De skal lære at færdes og begå sig i samfundet, så de kan klare sig selv i videst mulige omfang ifht personlige udfordringer. En fritidsjobordning for modningsproces ved at være sammen med andre voksne og være et sted, hvor en arbejdsgiver stiller krav, lære at tage ansvar. Undervisningen er dels vedligehold af tillærte skolefærdigheder, men samtidig også en del af indføringen til arbejdsmarkedet samt social træning. Fra ungdomstilbud til STU Efter endt ungdomstilbud starter den unge op i STU og får sin 3-årige uddannelse. 4/32

5 Fritidstilbud på Højagergaard Lovgrundlag Lov om social service 36 og 104 Formål med fritidstilbud At give de unge et socialt eftermiddags/aften tilbud, hvor de kan mødes og være sammen med jævnaldrende/ligesindede At give de unge mulighed for, i et afslappet og udviklende miljø, at styrke og udvikle egne sociale kompetencer At gøre de unge fortrolige med at komme i et fritidstilbud At skabe interessefællesskaber At vise de unge hvilke muligheder et fritidstilbud indeholder og give dem opbakning til selv at være opsøgende såvel socialt som ifht fritidstilbud i øvrigt Mål At støtte den enkelte til at indgå i relationer med jævnaldrende og styrke sociale kompetencer At opmuntre til at indgå venskaber uden for STU-, arbejds- og ungdomstilbud At udvikle den enkeltes interesse for at fortsætte i et fritidstilbud efter de er fyldt 30 år At minimere risikoen for isolation i egen bolig At motivere den enkelte til at indgå i interessefællesskaber Målgruppe Unge i alderen fra år inkl. som er tilknyttet Højagergaard enten som STU-elever eller under beskyttet beskæftigelse. Fritidstilbuddet omfatter også borgere fra øvrige kommuner, så længe de er omfattet målgruppen med tilknytning til Højagergaard. Desuden borgere fra Frederikssund kommune som er i lignende tilbud uden for Højagergaard. Borgere der ikke kan visiteres er borgere: inden for Frederikssund kommunes gradueringsmodel af støtte behov 5/32

6 Niveau 5 6 der har misbrugsproblematikker og terapibehov der søger samværstilbud uden nogen grad af beskæftigelse Lokaler, indretning og udendørsarealer Der indrettes cafémiljø, salon og krearum. Hallen anvendes til idræt. Kantine-køkkenet anvendes ved fremstilling af mad og bagværk. Et miljøskift er vigtigt for at opdele dagen mellem arbejde og fritid. Multibane, crossbane og bane til basket. Indretning af salon med massagestol, sækkestole i cafemiljøet og hvor der spilles PS3, Wii og PC spil. Flere spilcomputere. Begrundelse Unge mellem år har tilbud om at komme i fritidstilbud i Frederikssund Kommune, men da dette tilbud har en stor aldersspredning samt borgere med tungere handicap, kan det være svært at motivere de unge til at benytte tilbuddet. Mange af de unge bor endnu hjemme og mener, at de ikke har brug for at være sammen med andre end familien i fritiden. Deres manglende fortrolighed med selv at tage initiativ til at mødes med jævnaldrende uden for arbejdstid kan derfor blive en grundlæggende årsag til ensomhed, når de er flyttet hjemmefra. Ved at give dem mulighed for at mødes med jævnaldrende/ligesindede i et trygt miljø, opbygges en grundlæggende fortrolighed ifht at opbygge/indgå i relationer såvel som interessefællesskaber. Ved at lægge ungdomstilbuddet i umiddelbar forlængelse af deres skoledag/arbejdsdag undgår man problematikken med at motivere dem til at komme ud af døren, når de først er kommet hjem. Åbningstider Tilbuddet skal have åbent fra kl to gange om ugen og fra kl om fredagen. Herudover skal der være mulighed for LANparty fra fredag til lørdag, ture ud af huset samt overnatning. Indhold Tilbuddet bør indeholde en bred vifte af tilbud evt. opdelt i moduler over flere uger/måneder. For at have et samlingspunkt, bør der oprettes en 6/32

7 cafe, hvor det også er muligt at købe aftensmad. Hver fredag afholdes disco/fest eller lign. Der skal ikke være direkte brugerbetaling for aktiviteter ud over f.eks. mad, overnatning, ture m.m. Besøg af f.eks. frisør, stylist eller diætist til temaer. - Cafémiljø o Spise sammen o Møde nye mennesker o Madlavning o Salg af aftensmad, let snack m.m. o Sofagruppe til samtale - Krea o Smykker o Billeder o Kort o Bolsjer o Cup cakes o Bagning o Syning o Strikning o Make-up, negle, hår o Strikke o Hækle - Elektroniske spil m.m. o LAN-party1 gang hver anden måned o Wii match o Samspil på PS3 og Wii - Idræt o I hallen badminton, boccia, hockey, fodbold o Bræt o Pool o Dart o Bordtennis o Gåture o Basket på asfaltbane o Håndbold o Leje af hallen i Slangerup for andre idrætsaktiviteter o Fitness under f.eks. SIK - Udflugter 7/32

8 o Biografture o Skovture o Restaurantbesøg o Fodboldture o Sportsbegivenheder o Musik og koncerter - Udendørsliv o Madlavning over bål o Overnatning i det fri o Brændehugning o Snitteværksted - Aftenunderholdning o Fredagsdisko o Film o Quizzaften o Temafest Begrundelse for indhold Café Giver mulighed for at lære at betjene kunder, lave mad, bage, arbejde sammen med andre. Krea Giver mulighed for at lære forskellige kreative aktiviteter samt personlig pleje. Elektroniske spil m.m. Giver mulighed for at mødes omkring et meget populært fælles tredje og afholde LAN-party, som er en udmærket indgang til at indgå i interessefællesskab. Idræt En mulighed for at dyrke motion i mindre fællesskab og skabe nye relationer samt at skabe interesse for deltagelse i Team 2010 aktiviteter. Udflugter Komme ud blandt andre mennesker og selv være med til at reserve billetter, bord m.m. samt være med til at arrangere og undersøge muligheder. Udendørsliv Udendørs aktiviteter er med til at styrke koncentration og personlig udvikling. Mulighed for udendørs overnatning. Aftenunderholdning Fredagsdisko hvor der er mulighed for at være 8/32

9 Økonomi i projektet sammen på en afslappet måde gerne startende med fællesspisning. Quizz- eller filmaften er en mulighed i stedet for disko hver fredag. Betaling for aktiviteter skal så vidt muligt indgå i den samlede takst, således at de unge kun skal betale ekstra for mad, ture, overnatning m.m. 9/32

10 Seniortilbud på Højagergaard Lovgrundlag 104 Formål med Seniortilbuddet Et internt tilbud om fortsat tilknytning til et arbejdsmarked med seniorordning Et tilbud der henvender sig til egne medarbejdere(borgere) der allerede er indskrevet og runder 65 år samt, medarbejdere fra andre lignende værksteder med beskyttet beskæftigelse At medvirke i processen fra arbejdsduelig til folkepensionist Mål At medvirke til bevaring af fællesskabet At møde senioren med respekt og værdighed i et sent arbejdsliv At tilrettelægge opgaver med respekt for vigende hukommelse At hvert enkelt borger vedligeholder og evt udvikler færdigheder At støtte op om potentialet for netværks skabende relationer At medvirke til bevarelse af relationer Være medvirkende til for seniorer i egne bolig, at sikre opsyn med heldbred, hygiejne vægt og mad At styrke og vedligeholde den enkeltes selvtillid, selvfølelse og selvværd Målgruppe Borgere der allerede er tilknyttet AKU Højagergaard og borgere fra andre lignende værksteder med beskyttet beskæftigelse Lokaler og udendørsarealer Alle Højagergaards værksteder og de udendørsarealer, som værkstederne vedligeholder. 10/32

11 Begrundelse Tanken om et tilbud til medarbejdere(borger) på Højagergaard er efterspurgt af flere kommuner der er bevidste om at overgangen fra beskæftigelse med høj arbejdsidentitet, til et samværstilbud er udfordrende for mange borgere. Alle der har ønske om seniortilbud på Højagergaard har en livserfaring og en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet fra 103 området. De er alle blevet overrasket af og står uforstående over for, at det fyldte 65 år udløser et ophør i beskæftigelse jvf 103. Det er derfor medarbejders(borgere) og personales ønske at aktivitets og samværstilbuddet defineres som en seniorarbejdsplads med reelle opgaver. Disse er specielt tilrettelagt og der tages behørig hensyn til alder og kognitivt funktionsniveau. Navn Navnet Seniortilbud skal signalere en frivillig arbejdsaftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af et aktivt arbejdsliv. 11/32

12 Kollegium på Højagergaard Lovgrundlag Lov om Social Service 107 Pædagogiske støtte ydes i henhold til Lov om Social service 85. Formål med kollegietilbuddet Tilbud om midlertidigt ophold i ungemiljø (som udgangspunkt et 3 årigt forløb) Tilbyde pædagogisk støtte og fokus på udvikling til unge med særlige behov Støtte de unge i overgangen fra barn til voksenliv selvstændiggørelse ved fraflytning hjemmefra Støtte unge med særlige behov, der er under uddannelse, i praktik, under udredning mht. beskæftigelse Medvirke til afklaring ift. fremtidig boform Hjælpe de unge til et så selvstændigt liv som muligt Kollegiet på Højagergaard skal ses som supplement/ alternativ til Kollegiet på Lundevej, idet STU og ophold på Højagergaard kan gives som en samlet pakke og målgruppen for tilbuddet en anden en Kollegiet på Lundevej. Målgruppe Unge borgere mellem 18 og 30 år. Unge borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser aspergers syndrom, ADHD, tidligt skadede unge: der som udgangspunkt ikke har behov for personalestøtte hele døgnet der har behov for pædagogisk støtte og træning og kun i mindre omfang for personlig pleje som er mobile kan cykle og/ eller benytte offentlig transport, eller lære dette som er under uddannelse STU på Højagergaard som har behov for botræning og afklaring i forhold til fremtidig boform det kan være unge, der i en kortere periode har behov for døgndækning - men hvor perspektivet er udvikling og løsrivelse. 12/32

13 Lokaler Kollegiet indrettes på 1. sal i STU længen. Hver kollegianer vil have sit eget værelse der vil være fælles toilet og bad, køkken og opholdsrum Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) jf. lov nr. 564 af d. 6. Juni Formålet med STU er, at unge borgere med en udviklingshæmning eller andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt (jf. 1 i Lov nr. 564). STU ligestiller unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge får mulighed for en ungdomsuddannelse. Dermed retter uddannelsen sig alene mod unge, der ikke har mulighed for en anden ungdomsuddannelse. STU er en 3- årig ungdomsuddannelse, hvor der skal udformes en individuel uddannelsesplan for den unge. De unge kan tilbydes uddannelsen indtil det fyldte 25. år og har derefter max. 5 år til at færdiggøre uddannelsen i. STU består af elementer af undervisning, praktiske aktiviteter (praktik i virksomheder og institutioner) og bo-undervisning (jf. 6 i Lov nr. 564). Det er kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om et ungt menneske hører til i målgruppen, dette sker efter indstilling fra det lokale UU-center. Frederikssund Kommune har nedsat et STU-udvalg, som behandler indstillingerne fra UU-Vest. Udvalget tager stilling til om den unge borger hører under målgruppen, og om det ønskede STU-tilbud er rette match. Ungemiljø De unge der skal bo på kollegiet kaldes kollegianere, da det har en signalværdi af, at det er et midlertidigt botilbud, samt at boligen har sammenhæng med uddannelse og afklaring til det videre liv. Kollegiet skal signalere, at det er for unge mennesker ift. inventar, farver og udsmykning. Fælleskøkkenet skal signalere, at der både skal laves mad, men at det er et socialt rum, hvor man kan hygge sammen. Dette bla. ved at der skal være spil, tv og musik- 13/32

14 anlæg. Struktur på dagligdagen Personalet kaldes støtteperson eller vejledere. Botræning indgår som en del af opholdet på kollegiet/ i STU- forløbet. Der er ikke pr. automatik et ugentlig hjemmedag til alle kollegianere. Personalet, vurderer ud fra den enkelte kollegianer, og sammen med denne, hvorvidt der er behov, og i hvilket omfang der er mulighed herfor. Tydelig struktur - tavler i fællesrum med ugeplan for fællesaftaler, både med billeder og tekst (boardmarker). Kost - da kollegiet har fokus på sundkost, tilbydes der morgenmad, frokost og aftensmad dagligt. Kollegiemøder - der afholdes ugentlige møder, hvor man har indflydelse Pædagogiske tilgange (formål og indhold) Overskriften er Udviklingsorienteret: Selvbestemmelse og medbestemmelse. Handleplaner med personligt ejerskab. Neuropædagogisk tilgang - der arbejdes på at lave en neuropædagogisk screening med alle kollegianer undervejs i deres ophold på kollegiet. Individuelt - der tages altid udgangspunkt i den enkelte kollegianer og de ressourcer denne besidder. Personalet er gæster på kollegianernes værelser Omsorg. Relationer. OBS! Alt ovenstående skal løbende justeres, afhængig af de unge der bor på kollegiet behov og ressourcer. Visitation og anvisning Der visiteres på baggrund af handleplan (Lov om 14/32

15 Social Service 141) samt indstilling fra sagsbehandler. Afgørelsen træffes i handlekommunen (i Frederikssund Kommune i Faglig Visitation) Anvisning til boligerne sker i et samarbejde mellem Højagergaard og pædagogiske konsulenter i Dagog Døgnafdelingen hvor der føres ventelisten til kommunens tilbud. (Procedure kan ses i MAXI manualen) Samarbejdspartnere Tæt samarbejde med STU-tilbuddet, UU-vejleder, øvrige Højagergaard Samarbejde med sagsbehandler. Der arbejdes med en tredelt handleplan: - Indslusning - Opholdet - Udslusning Samarbejde Beboere forældre - personale Formidling Tydelige samarbejdsflader Forældre er en ressource Udarbejdelse af samarbejdsskema/ skema til forventningsafklaring når/ hvis der skønnes et behov for dette (herunder aftaler om økonomistyring) Der udarbejdes en brochure om Kollegietilbuddet. Hjemmeside. Formidling på Nettet. Temaer/ emner. Fra Kollegium til? Det præciseres i 141 handleplanen, ved indstilling og visitation, at formålet er midlertidigt ophold i kollegiet med henblik på træning og afklaring til fremtidig boform Der er fokus på dette i det løbende pædagogiske arbejde i dagligdagen i kollegiet generelt og med den enkelte unge (den socialpædagogiske handleplan) Der holdes regelmæssige handleplansmøder med fokus på det fremadrettede perspektiv. Processen sker i samarbejde mellem den unge, evt. pårørende, sagsbehandleren og det pædagogiske personale i kollegiet samt fra STU-tilbuddet. Evaluering Projektet evalueres efter en driftsperiode på 1 år 15/32

16 Events på Højagergaard Formål med events At skabe opmærksom omkring Højagergaards tilbud At give kommende medarbejdere og STUelever mulighed for at se, hvad Højagergaard kan tilbyde At blive en integreret del af lokalsamfundet At profilere Højagergaard ifht lokale virksomheder At medarbejdere og STU-elever får mulighed for, at fremvise den virksomhed, som de er en del af At planlægge og gennemføre bestilte særarrangementer Mål At netværke med lokale virksomheder At skabe kontakter til praktikpladser og samarbejde omkring fremtidig beskæftigelse for STU-elever og medarbejdere At tiltrække nye STU-elever og medarbejdere Skaffe arbejdsopgaver til interne værksteder At vise udvalg af de produkter som Højagergaard udbyder At medarbejdere og STU-elever oplever, at relationer og sociale kompetencer styrkes, ansvar uddelegeres, medborgerskab sikres m.m. Målgruppe Private og virksomheder i lokalsamfundet, specialskoler samt UU-vejledere og sagsbehandlere i Frederikssund og omliggende kommuner. Lokaler, indretning og udendørsarealer Åbent hus på Højagergaard Messer, torvedage, byfest, markeder m.m. Bestilte særarrangementer Begrundelse Markedsføring er vigtig hvis Højagergaard skal udvikles, styrkes, vokse og tiltrække nye medarbejdere og STU-elever. Med events er det muligt at nå ud til et bredere publikum, ligesom det er muligt at inddrage medar- 16/32

17 bejdere og STU-elever aktivt i arrangementerne. Events kan på sigt også åbne mulighed for særarrangementer som temafester m.m., der bestilles ude fra og arrangeres af eventgruppe fra Højagergaard. Indhold Et ad hoc eventudvalg står for alle arrangementer og sørger for alt praktisk. Ud over åbent hus, messer, torvedage m.m. kan på sigt udbydes planlægning og afvikling af særarrangementer såsom: bryllupspyntning firmafester kano- og overnatningsture for skoler m.m. workshops i værkstederne årstidsdage Inddragelse Værkstederne inddrages aktivt i såvel interne som eksterne arrangementer. Aktiv inddragelse af Højagergaards faciliteter. Kontakter Kontakter til virksomheder følges op af værkstederne efter eventgruppen har etableret den første kontakt. Koncepter Der udarbejdes færdige koncepter for åbent hus, messer, torvedage m.m.. Tidspunkt Arrangementer vil for størsteparten ligge uden for normal arbejdstid. Begrundelse for indhold Et alsidigt udvalg af events giver flere muligheder for at nå forskellige målgrupper. Normering Ad hoc udvalg bestående af min. 2 personaler samt udvalgt antal medarbejdere. Kan suppleres med mere personale efter behov. 17/32

18 Tidshorisont Efter STOP-OP dagen d. 21 maj-2013 har vi i procesgruppen drøftet tilbagemeldingerne. Vores vurdering er at et sådan udvalg/værksted kunne blive aktuelt på en 3 års plan, men ikke lige pt. Multiværkstedet ville godt kunne bruge nogle af ideerne og evt. være det der gør et eventudvalg muligt på sigt. 18/32

19 Multiværksted på Højagergaard Lovgrundlag 103 Formål med pigeværksted At gøre STU på Højagergaard mere attraktiv for piger At udligne den store procentuelle forskel der er på antallet af mandlige og kvindelige medarbejdere At udvide værksteds- og praktikudbud internt, så Højagergaard bliver mere attraktivt som tilbud At tilbyde beskyttet beskæftigelse til de, der søger et mere feminint tilbud end vi er i stand til at tilbyde p.t. Mål At minimere antallet af STU-pladser uden for Frederikssund Kommune At øge antallet af kvinder på Højagergaard, således at der på sigt bliver en mere ligelig fordeling af antallet af kvinder og mænd Målgruppe STU-elever og borgere, der visiteres til beskyttet beskæftigelse under 103. De borgere der hører under Frederikssund kommunes gradueringsmodel af støtte behov Niveau 5 6 Borgere der har misbrugsproblematikker og terapibehov Borger der søger samværstilbud uden nogen grad af beskæftigelse kan ikke visiteres til tilbuddet. Lokaler, indretning og udendørsarealer Lokaler indrettes i Lyngdalens tidligere lokaler samt/eller RR s tidligere lokaler. Dyrehold kan oprettes ved gartneriet eller i forbindelse med den gamle grisestald. Begrundelse Højagergaard har mange gode værksteder, men kun få, der appellerer til kvinder og mænd, der ikke er til mandsdominerede fag. 19/32

20 Når det kommer til arbejde og STU inden for mere kvindeprægede fag kniber det derfor med mulighederne. Vi har ofte fået efterspørgsel på ønsker om at arbejde med f.eks. dyr, personlig pleje, pædagogiskog socialt arbejde. Da vi p.t. ikke kan tilbyde dette, bliver Højagergaard fravalgt. Ved at oprette et nyt værksted, hvor der er fokus på disse områder, vil der være potentiale for, at kunne tiltrække en målgruppe, som ellers fravælger Højagergaard og tilbydes STU/beskyttet beskæftigelse uden for Frederikssund Kommune. I lighed med eksisterende værksteder, skal der være mulighed for at tage funktionsuddannelser, ligesom der skal være mulighed for at kunne tage forberedelse til arbejde indenfor daginstitutions- og ældreområdet. Værkstedet skal have et alsidigt udbud af muligheder herunder egentlig produktions ansvar. For at tiltrække piger til STU er det vigtigt, at der er fokus på, praktik for STU-elever, således at det til en hver tid er muligt at efterkomme ønsket om praktik ifht interesseområde. Et pigeværksted vil på sigt være et stort aktiv for såvel Højagergaard som Frederikssund Kommunes tilbud inden for beskyttet beskæftigelse, da det vil åbne nye muligheder for de unge for at kunne målrette deres uddannelse ud over de mere mandsdominerede arbejdstilbud, som der eksistere og fungerer godt på Højagergaard. Samtidig er der potentiale for at tiltrække borgere fra kommuner, der ikke har et lignende tilbud. Åbningstider Værkstedet følger åbningstid for øvrige Højagergaard. Indhold De enkelte interesseområder udbydes efter behov. Der skal gives mulighed for at opnå funktionsuddannelse indenfor - Socialt arbejde - Pædagogisk arbejde - Personlig pleje - Kreativ - Dyrehold - Dans og musik - Motion, kost og krop 20/32

21 - Blomster, krydderurter og frugt Værksteder med mulighed for funktionsuddannelse og ekstern praktik inden for: - Socialt arbejde o Besøgsvenner o Indkøb for ældre o Lettere rengøring og havearbejde for ældre o Tilknytning til ældrecentre f.eks. bankospil og besøgsven - Pædagogisk arbejde o Medhjælper i daginstitution - Personlig pleje o Frisør o Negle o Make-up o Styling o Personlig hygiejne - Kreativ o Syning o Strikke o Hækle o Væve o Smykker o Bolsjer o Foto og grafik - Dyrehold o Hundedagpleje o Høns o Kæledyr f.eks. kaniner o Pasning og pleje af dyr generelt - Dans og musik o Gæstelærer for kortere temaer - Motion, kost og krop o Motion o Kostens betydning o Kroppens funktioner - Blomster, krydderurter og frugt o Brombærplukning 21/32

22 o Æbleplantage o Marmelade o Kryddersalt o Blomsterbinding Besøg af f.eks. frisør, stylist eller diætist for at sikre en bred uddannelse og udvikling. Det kan være en mulighed at pigeværkstedet får et tæt samarbejde med nuværende køkken omkring: o Madlavning o Hygiejne o Hygiejnebevis o Bagning o Smørrebrød o Kost For alle tilbud gælder, at der suppleres med relevante kurser inden for de specifikke områder, hvor dette er en mulighed. Begrundelse for indhold Aktiviteterne er valgt ud fra de ønsker, som der generelt kommer fra kommende STU-elever, som besøger Højagergaard, UV-vejledere fra andre kommuner, pårørende, medarbejdere og nuværende STU-elever. Samtidig er det aktiviteter, der erfaringsmæssigt oftest er mest interessant for piger, samtidig med der er en bredde på, som gør at det bliver et alsidigt værksted. Fra værksted til? Hvis det er muligt at opnå tilstrækkelige færdigheder inden for en bestemt gren, kan der underbygges med en mere målrettet uddannelse, således at det bliver muligt for den enkelte at varetage støttet beskæftigelse uden for Højagergaard. I modsat fald er værkstedet et tilbud på linje med øvrige værksteder på Højagergaard. 22/32

23 Fra værksted til arbejdsmarked med Jobkonsulent Lovgrundlag SEL 103/LAB loven? SEL 85? Formål med en struktureret indsatsmodel tilknyttet pædagogisk uddannet Jobkonsulent At flytte borgere med handicap eller særlige behov så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt. Hvad er et meningsfuldt og udviklende arbejde? Afhængigt af den enkelte borgers kompetencer og visitering, er det muligt at udbyde beskæftigelse delt op i flere niveauer. Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse (eksterne beskyttet beskæftigelse) på ordinære arbejdspladser (gruppevis udplacering) Job med løntilskud til førtidspensionister og fleksjob Jobkonsulenten matcher arbejdsplads og borger via en systematisk og grundig afklaring af borgerens udfordringer, ressourcer og jobønsker Jobkonsulent står for opfølgning på arbejdspladsen for at sikre borgeren fastholdes og trives i arbejdet Jobkonsulent skal være til rådighed for virksomheder og borger ved akutte opkald Jobkonsulent står for kompetence afdækning samt plan for videreudvikling af færdigheder Jobkonsulent er bindeled mellem borger, virksomhed, beskyttet beskæftigelse, jobcenter, SKP og socialservice. Dokumentation / Logbog og handleplan 23/32

24 Jobkonsulenten afholder månedlige netværksaftner med undervisning om arbejdsforhold, udfordringer i arbejdet, forhold til kollegaerne og pause situationer. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation og lære af hinandens erfaringer undervejs Mål 1. organisering og visitation Hvordan kommuner kan organisere og visitere til området på en måde, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, og som skaber sammenhæng mellem myndighed og værksted og sikrer retssikkerhed for borgerne i form af løbende forslag om nye tilbud alt efter ressourcer? 2. Kompetenceudvikling Hvordan især den beskyttede beskæftigelse kan arbejde med at udvikle kompetencer hos borgerne, som er i tråd med deres handleplaner, og som hjælper dem med at klare sig på en ordinær arbejdsplads. 3. Virksomhedsstrategi Hvordan borgerne kan matches med ordinære arbejdspladser på en måde, som sikrer overensstemmelse mellem borgernes ønsker og ressourcer og arbejdsplads og arbejdspladsens behov, samt hvordan implementering af opfølgningsprocedurer kan hjælpe til, at borgerne fastholdes i sidste ende. Målgruppe Borgere der er tilknyttet beskyttet beskæftigelse, visiteret og endnu ikke tilbudt værksted, STU elever der gennem uddannelsen er i eksterne praktikker og efterfølgende skal afklare forsørgelsesmæssigt. Og? Yderligere afklaring Udformning af kontrakter / samarbejdsaftaler med virksomheder i forhold til ekstern beskyttet beskæf- 24/32

25 tigelse. Økonomi/betaling af ydelsen Forsikring Madordning Arbejdstøj Opsigelse af kontrakt Ekstern kommunikation herunder presse Eventuelle kurser i mentorskab - hvad går det ud på? Til virksomheder Praktikaftale /skema forud for en eventuel ansættelse Kompetence afdækkende skemaer evt. uddannelse i jobmatch. Løn? Ulykkesforsikring? Ansvarsforsikring? Frivilligtarbejde? Aflønning af Jobkonsulenten? 25/32

26 Funktionsuddannelser på Højagergaard Formål med Funktionsuddannelserne at så mange som muligt kan forlade de beskyttede værksteder på Højagergård, og i stedet indtræde i støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. At medarbejdere (borgere) der allerede er indskrevet på Højagergaard, kan få papir på eksisterende færdigheder eller kan få konkrete planer om at opøve nye. At borgere der ikke er indskrevet på Højagergaard, kan komme i minipraktik for at lære at benytte en maskine, der efterfølgende kan give adgang til ansættelse i støttet beskæftigelse Mål At møde medarbejderen hvor denne er, og, med udgangspunkt i de reelle færdigheder, udarbejde en plan for kommende funktionsuddannelsesforløb. At møde medarbejderen med respekt og værdighed At hvert enkelt borger vedligeholder og udvikler færdigheder At støtte op om potentialet for at skifte beskyttet beskæftigelse ud med støttet beskæftigelse At den enkelte borger bliver bekendt og på sigt lærer at agere arbejdsrelateret At styrke den enkeltes selvtillid, selvfølelse og selvværd Målgruppe Borgere der er tilknyttet AKU Højagergaard i beskyttet beskæftigelse På sigt borgere, der ikke er tilknyttet AKUcenter Højagergaard, men blot har brug for et kompetenceløft for at komme videre. Lokaler og udendørsarealer Alle Højagergaards værksteder og de udendørs- 26/32

27 arealer, som værkstederne vedligeholder. Begrundelse På Højagergaard er det målet, at så mange som muligt kan forlade de beskyttede værksteder på gården, og i stedet indtræde i støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. For at opfylde denne målsætning er det vigtigt, at medarbejderne hele tiden udvikler- og dygtiggør sig inden for de områder, der efterspørges fra de lokale virksomheder. På samme tid har det gennem længere tid været et ønske at tilbyde medarbejderne en mulighed for, gennem træning og sidemandsoplæring, at dygtiggøre sig og få endnu mere viden og færdigheder inden for nogle af de arbejdsfunktioner, de udfører i dagligdagen. Dette er nu blevet virkelighed igennem funktionsuddannelserne; medarbejderne kan, igennem individuelt tilrettelagte forløb, få faglig og personlig vejledning, der gør dem i stand til at gennemføre en funktionsudannelse. Forud for hvert uddannelsesforløb ligger en fælles udarbejdet uddannelsesplan, og hvert uddannelsesforløb er planlagt og beskrevet i den enkelte medarbejders uddannelsesplan. Dette sikrer både udviklingen for den enkelte men også en kvalificeret efterfølgende evaluering på medarbejderens færdigheder indenfor det beskrevne udviklingsmål. Medarbejderen er ikke begrænset til at tage de uddannelser, der er knyttet til deres nuværende værksted. Ønsker en medarbejder fra Maskinværkstedet for eksempel at tage en uddannelse i Rene Ressourcer, kan en minipraktik sættes i værk, hvorved medarbejderen får mulighed for at træne både faglige og personlige pædagogiske mål. Når forberedelsesforløbet er gennemført et antal gange, der har gjort det muligt for medarbejderen at bestå uddannelsen på et tilfredsstillende niveau - enten selvstændigt eller guidet - afsluttes uddannelsen ved at aflægge prøve overfor den faglærer, der er ansat på det værksted, hvor den pågældende uddannelse er tilknyttet. En bestået prøve udløser et diplom og et bevis, der kan lægges ved medarbejderens udviklingsplan og ansøgninger om støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I de tilfælde 27/32

28 hvor støttet beskæftigelse ikke er målet, skal man desuden ikke underkende den effekt, det har på medarbejderens selvtillid, at de måske for første gang har gennemført et vanskeligt forløb, og har fået bevis herpå. Navn Beskrivelsen funktionsuddannelse er valgt, fordi mange af Højagergaards medarbejdere aldrig har fået papir på deres kompetencer. På samme tid har de alle en stærk arbejdsidentitet og tanken om, at man har uddannelse der passer til det arbejde der udføres er med til at styrke denne identitet. 28/32

29 Rene Ressourcer et internt tilbud på Højagergaard Lovgrundlag 103 Formål med værkstedet Rene Ressourcer Et internt tilbud, om en tidsbestemt praktik forløb i Rene Ressourcer Tilbyde en platform med fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder i et afgrænset miljø med skærpet opmærksomhed Beskrive struktureret læring for den enkelte borger Igangsætte foranstaltninger der fremmer en adfærdsændring Anbefale det fast tilknyttede værksted metoder til fremtidig støtte og indlæring Medvirke til afklaring i forhold til eventuelle ansøgninger om støtte Støtte den enkelte borger til på sigt at lære at agere arbejdsrelateret Dokumentation Mål At hvert enkelt borger udvikler sig ud fra eget niveau og tempo At hvert enkelt borger vedligeholder og udvikler færdigheder At hvert enkelt borger lærer at indgå i sociale relationer både i en-til-en kontakt borger imellem, i en mindre gruppe og i et større fællesskab At den enkelte borger bliver bekendt og på sigt lærer at agere arbejdsrelateret At styrke den enkeltes selvtillid, selvfølelse og selvværd Målgruppe Borgere der er tilknyttet AKU Højagergaard i beskyttet beskæftigelse Lokaler og udendørsarealer Rene Ressourcer har flere lokaler til rådighed. Vaskeri, små undervisningsrum med mulighed for at blive skærmet mod mange stimuli samt et større fællesrum. 29/32

30 Rene Ressourcer er en del af Højagergaards dagligdag Begrundelse Tanken om et tilbud med indbygget pusterum og skærpet opmærksomhed til medarbejdere(borger) på Højagergaard har altid eksisteret. Der har været skiftende personaler der i perioder har ydet en ekstra indsats over for mennesker der i perioder er udfordret af eksempelvis manglende sociale kompetencer, hygiejne, kost, adfærd eller kommunikations forviklinger eller borgeren ikke forstår sin omverden. Det er målet at skabe en tidlig indsats i samarbejde med borgeren, værkstedet, pårørende mm for, at sikre en sund, harmonisk læring og udvikling for den enkelte. En tidlig indsats giver personalet mulighed for en ledsagende og foregribende rolle i forhold til borgerens udvikling. Sidemandsoplæringer og undervisning i små strukturerede grupper i en periode fremmer og motivere den enkelte i en positiv retning. Det er tanken at denne særlige indsats nu varetages af fast personale der udfører en systematisk erfaringsopsamling af metode og mål for borgeren. Som Neuropædagogikken udvikler og breder sig på Højagergaard er også den en del af det pædagogiske værktøj. Rene Ressourcer er endnu en form for vidensdeling personalet imellem på Højagergaard, opfattelse af dannelse, læring, metode og udvikling for den enkelte borger dokumenteres og deles med det fast tilknyttede værksted for det videre arbejde fremover. Rene Ressourcers serviceopgaver fordelt på hele Højagergaard bruges som middel til at nå de fastlagte mål og tjener samtidig som en del af de arbejdsopgaver der udføres i beskyttet beskæftigelse. Navn Navnet Rene Ressourcer skal signalere at værkstedet der på den ene side er Højagergaards interne rengørings firma, vaskeri og service værksted og samtidig bevidst benytter disse opgaver i forbindelse med borgere der har brug for, at opdage og blive bestyrket i, at de indeholder mange ressourcer og mulighed for ny læring. 30/32

31 Transport - Højagergaard Formål med transport i eget regi Et internt pilotprojekt med en tidsbestemt kørsel, som på sigt har til formål at gøre den enkelte selvtransporterende Tilbyde kørsel der minimerer transport tiden Tilbyde en samlet kørsel for AKU centrene Mål At afklare hvorvidt det er muligt for AKU centrene at administrere og udbyde kørsel At styrke den enkelte borger i mødestabilitet og afklare hvorvidt det er muligt at opøve selvtransport Målgruppe Borgere der er tilknyttet AKU Højagergaard og AKU center Ejegod i beskyttet beskæftigelse Busser AKU Højagergaard: Ford Transit T plads til 2 kørestole og 2 sæder Ford Transit 2,3 TD - plads til 14 passagerer (stort kort) Merzedes sprinter - plads til 8 passagerer Folkevogn VW - plads til 8 passager AKU Ejegod:? 2 busser med ukendt sædeantal og plads til kørestole Kursus Fem dages AMU-kursus i handikapkørsel og bliv kvalificeret til at udføre befordring af bevægelseshæmmede personer. 31/32

32 Særlige aftaler og afklaring Afklaring af personalets omlagte tider eller overtid Koordinering af borgernes arbejdstider Vikar dækning ved ferie og sygeperioder Koordinering og afvikling af kørsel 32/32

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Uddannelsescenter UiU

Uddannelsescenter UiU Uddannelsescenter UiU STU i København Alle ca. 450 unge i STU i København er visiteret til STU-tilbud ud fra en målgruppe kategorisering. 1. Unge med specifikke vanskeligheder, som f.eks. autisme 2. Unge

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Status på omstilling af AKU-center Slangerup Nye muligheder til nye tider

Status på omstilling af AKU-center Slangerup Nye muligheder til nye tider Notat Status på omstilling af AKU-center Slangerup Nye muligheder til nye tider December 2015 1. Indledning og baggrund På byrådets møde den 27. november 2013 vedtog man politisk en plan for fremtidens

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: SO1 Visitation af ydelser til ældre og handicappede. Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 2 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Formålet med beskyttet beskæftigelse Formålet

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STUforløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere