2. juli Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et"

Transkript

1 TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning på klagesag 2. juli 2012 Andet: Opfølgning på 19. april 2013 Påtale 18. april 2016 klagesag Skrivebordkontrol 1. februar 2012 Påtale 31. januar 2015 Hurtige besigtigelser 16. september 2010 Acceptabel Skrivebordskontrol 2. november 2009 Godkendt Stikprøve 15. december2008 Godkendt Stikprøve 8. august 2008 Godkendt Andet 22. marts 2007 Godkendt Skrivebordskontrol 22. marts 2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Syns- og Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved. kontrol Ejend om mens beliggenhed Billedtekst I Oversigtsbilleder 30. mai :34 Sagen lukket 1

2 Bygning A, bolig. Bygning B, garage/udhus. Sag sfo ri øb : i Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 02-jul-12 10:06 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 02-jul-i 2 i 0:06 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 30-nov-12 11:50 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra heu 30-nov-12 11:50 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 05-dec-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand Vejret påvirkede kontrollen: Der var sne på terræn omkring huset og på taget. i 1-dec-12 20:49 Kontrolrapport udarbejdet 07-jan-13 11:20 Høring iværksat 22-jan-13 04:00 s tidsfirst udløb 31-jan-13 14:30 Søgt ny deadline: 8. feb jan-13 14:30 Ny deadline for BS kommentar: 8. feb jan-13 14:31 Høring iværksat 01-feb-13 12:46 kommenteret høring 05-feb-13 15:44 Syn- og slçønsmand kommenteret høringssvar 06-feb-13 15:37 Kontrolrapport godkendt af NS 07-feb-13 11:45 Indstilling til nævn 13-mar-13 13:45 Indkaldelse til nævnsmøde 30. maj :34 Sagen lukket 2

3 Afhængig 20-mar :11 Udsat til senere behandling 09-apr-13 14:36 Indkaldelse til nævnsmøde 19-apr-13 08:56 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Der forelå ingen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Hustype Patriciervilla jend om men Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Etager ud over kælder og Bygn Bebygget areal m2 total Anvendelse Bebygget areal m2 kælder Ar Udnyttet tagetage m2 Brutto etage areal m2 bolig Brutto etage areal m2 erhverv tagatage i A Beboelse 1920 i i C Havestue/iidestue B Garage/udhus 0 i Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: AB - Gulve kan ikke besigti 9es under tæpper, gangen 1. sal. Gavlen på bygning B er ikke ikke kunne besigtiges? besigtiget mod syd, idet den star i skel. 3. Bemærkninger til Ja: A - af vejrforholdene og termorudernes renhed er fejl ikke altid synlige, derfor tages termoruder? forbehold for punkterede termoruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 30. maj :34 Sagen lukket 3

4 Bygning A (Beboelse - 175m2) 30. maj :34 Sagen lukket 4

5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 30. maj :34 Sagen Iikket 5

6 1.4 Hætter/Aftræk Beskrivelse af skade/mangel: Isolering mangler på en del af aftræksrør i loftrum Note: Giver nærliggende risiko for kondens skader på loft. Selvom dette ikke umiddelbart kan konstateres hos nuværende bruger af ejendommen. Karakter: K3 Bearundelse for feil: Skaden er overset af BS. Idet nederste del af aftræksrøret er isoleret er der ingen nærliggende risiko for skade. Jeg ville give karakteren Kl for den manglende isolering. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Det skønnes at der er farer for kondensskader på loft. n fastholdes. 30. maj :34 Sagen lukket 6

7 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Nedløbsrøret mod vest er revnet forneden ved terræn. 1.6 Tagrender/tagnedløb In en bemærknin er -- I.s P. :?w - : Beskrivelse af skade/mangel Tagnedløb ved Sø-hjørne er utæt Note:Har karakteren K3, cia tagvandet opfugter kælderydervæg, som i området er mørkfarvet af fugt Karakter. K3 Begrundelse_for fejl_forholdet er_ikke_beskrevet. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. OK Ingen yderligere kommentarer maj :34 Sagen lukket 7

8 1.8 Soær oa læater Ld.I. fl,...- I....:J L...I..._._...-.Å Al Beskrivelse af skade/mangel: Skadebeskrivelse er korrekt, men der der mangler en note, der beskriver hvad den hvide belægning er og skyldes og hvorfor karakteren Kl er valgt. Karakter: Kl er korrekt. Begrundelse for fejl: Manglende beskrivelse af skade og begrundelse for den valgte karakter. OK Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Al 30. maj :34 Sagen lukket 8

9 1.8 Søær oa læater Beskrivelse af skade/mangel: Tagkonstruktionen, spær og bjælker, har områder med tegn på angreb af trænedbrydende insekter, som skønnes at være borebiller. Angrebet er bla. registreret i skunkrum og tagrum. Note. Konstruktionen vurderes ikke i det nuværende stade at have reduceret styrke. Behandling mod insekt angrebet bør foretages. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Det er helt normalt for ældre huse at der er borebillehuller i trækonstruktionen Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. I håndbogen under afsnit 4.01 står der også sidst i afsnittet - at selv om et skadesforhold er forventelig, så er det stadigvæk en skade der skal registreres, Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 30. maj :34 Sagen lukket 9

10 1.11 Ventilation onen. Beskrivelse af skade/mangel: Der er ingen ventilation i tagrummet. Note: Manglende ventilation kan medføre risiko for fugtbetingede skader på andre bygningsdele, herunder være årsag til borebilleangrebet og mørkfarvningen i pletter af undertag. Ved den tekniske revision kunne der måles unormal høj fugtighed på træværket i loftrummet. Karakter: K3 Beàrundelse for feil: Forholdet er beskrevet med for lav karakter. Påbesigtigelsesdagen var der ingen målbar fugt i tagkonstruktionen, hvilket er beskrevet i noten. Derfor er karakteren Kl anvendt. Det er helt normalt for gamle huse at der er borebillehuller i træet. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 30.maj2Ol3ll:34 Sagenlukket 10

11 1.14 Ganbro A4 Beskrivelse at skade/mangel: Der mangler gangbro i tagrum. Note: Inspektionsmulighed i tagrum er derfor besværliggjort. Karakter: Kl Benrundelse tor feil: Forholdet er ikke beskrevet. Er nævnt tidliqere raj,port med Kl. Et tag rum kan godt besigtiges uden gangbro, Det er ikke noget krav at der skal være gangbro for huse der er fra før Gangbro er tørst nævnt i BR 77. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. A4 30. maj :34 Sagen lukket 11

12 1.15 Andet Beskrivelse at skade/mangel: Loftlem er utæt, uisoleret og der mangler tætningslister. Note: Der trænger uhensigtsmæssigt varm og fugtig rumluft op i tagrummet og giver anledning til kondensdannelser. Har karakteren K3, da der kunne måles unormal høj fugtighed i træværket i loftrum og der kunne konstateres mørke pletter på undertaget, som skønnes at være begyndende skimmelsvamper. Karakter: K3 Begrundelse tdr fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Der er en ekstra loftlem over den der er i loftet, grundet dette er der ingen nærliggende risiko for utæt loftiem. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Det skønnes at den målte fugtighed i tagkonstruktionen skyldes utætheder ved loftlem. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle IK2: Revne i hjørnet ved tagnedløb mod sydvest. 2.4 Altaner [ <.2: Nedbrudt træ i lågen under aftanen. 2.4 Altaner K2: Betonpladén er opfugtet på undersiden. 2.4 Altaner K2: En synlig jernbjælke er rusten. 30. maj :34 Sagen lukket 12

13 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Terrassedøren i gavlen mod syd skraber på i bunden. Note: Bør justeres. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.3 Udvendige trapper Kl: Revner i siden af betonkanten til kældertrappen. 4.3 Udvendige trapper Kl: En revnet klinke på fortrappen. 4.3 Udvendige trapper Kl: Flere fuger ved bagtrappen er revnede og afskallede. Flere klinker er løse og skrukke. Note: Ved klæbning_af fliser_kan_der_dannes_et_hulrum,_risiko_for_skrukke_fliser. 4.4 Udvendige lyskasser Kl: Der ligger blade i bunden af lyskassen mod nord og mod øst. Note: Bør oprenses. 4.4 Udvendige lyskasser Ingen bemærkninger 1 A4 Beskrivelse af skade/mangel: Der er revnedannelser mellem kælderydervæg og lyskasser mod nord, syd og øst. Revnerne er tidligere repareret. Note: Har karakteren K2, da revnedannelserne ikke er i ro. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS. Skaden er nævnt med Kl i tidligere rapport. OK Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. A4 30. maj :34 Sagen lukket 13

14 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.2 Vægge K2:Revneopfurtede og afskallede kældervægge. Note: Støbt i beton, hvor der kan forekomme Al Beskrivelse af skade/mangel: Skadebeskrivelse er korrekt, men er for generel. Der mangler stedfæstelse af hvor skaden kan ses. Karakter: K2 er o.k. Syns- og Skensmand Begrundelse for fejl: Skadebeskrivelse er for generel og er ikke stedfæstet. Jeg mener ikke beskrivelsen er for generel, der er opfugtede, revnede og afskallede kældervægge mange steder. Den sagkyndige har ikke kommenterét dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. Al 30. maj :34 Sagen lukket 14

15 5.2 Vægge Beskrivelse af skade/mangel: I kælderydervægge er der opfugtning og det kan konstateres at hjørner i rum mod Sø og SV er mørkfarvet af fugt. Note.: Ved opfugtede vægge med mørkfarvning er der fare for at der opstår mug- og skimmeldannelser. Det skønnes at opfugtningen ved SV hjørne skyldes utætheder ved terrasse jf. tidligere tilstandsrapport og ved Sø hjørne skønnes det at skyldes utætheder ved tagnedløb. Karakter: K3 Byg ningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke tilstrækkelig beskrevet af BS. Skaden ved SV hjørne er beskrevet i tidligere tilstandsrapport. Skaden er Leskrevet som opfugtede kælderydervægge. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE-rir Kontrolrapport status Side 30. maj :34 Sagen lukket 15

16 5.2 Vægge Ingen yderligere kommentarer. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. A4 Beskrivelse at skade/mangel: I kælderydermur under gavlen mod syd i depotrum er der enkelte revner. Der er desuden lidt løstsiddende puds omkring revnerne.. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS. Skaden er beskrevet i tidligere tilstandsrapport. Skaden er beskrevet som revnet, opfugtet og afskallet kældervæg. I noten er beskrevet at de er støbt i beton, hvor der kan forekomme fugtgennemttængning. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Der mangler stedfæstelse af hvor skaden kan ses. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. A4 30. maj :34 Sagen lukket 16

17 5.5 Etaaeadskillelse - a_s.. $ Beskrivelse af skade/mangel: Synlig del af gennemgående bærende bjælke i gang og vaskerum har borebilleangreb. Note: Borebilleangreb bør bekæmpes med egnet middel. Karakter: K2 Becirundelse for fell: Skaden er ikke beskrevet at BS. I ældre huse er det normalt at der er huller i bjælker efter borebiller, me ok jeg kunne godt have taget den aktuelle med. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer.. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 30. maj :34 Sagen lukket 17

18 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.3 Fuger 1... Beskrivelse at skade/mangel: Der mangler en vandtæt fugelukning mellem toiletskål og gulv i badeværelse på 1. sal. Note: Der kan opstå ildelugtende mikroorganismer, som følge af indtrængende smuds fra gulvvask og andet. Karakter: Kl Begrundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. Gulvet har ejeren fået udført. Der står ingen steder, (og det er ikke et krav) at et toilet skal fuges ved gulvet. Især ikke ved plane gulve. Jeg har fået det bekræftet af flere WS- installatører og gulvmontører. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Der er farer for fugtindtrængning under toiletskålen med heraf følgende skader. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 6.7 Rumaftræk Kl: Manglende rumaftræk fra toilet- udluftning ved åbning af vindue. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 30. maj Sagen lukket 18

19 7.2 Belægninger Iin - A4 Beskrivelse af skade/mangel: I gang er der i flisebelægning en tværgående revne ved bagdør og ved dør til gæstetoilet. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget at BS. Skaden er i tidligere tilstandsraddort nævnt med Kl. OK Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. A4 30. maj :34 Sagen lukket 19

20 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger lndervæqqe/skillevæqqe 8.3 Andet Beskrivelse af skade/mangel: Alle indvendige døre i kælder er nedbrudt og her borebilleangreb nederst i karm, bundstykker og indfatninger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. OK, dørtrinene var mørnet på flere døre i kælderen. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.1 Kl: Der er en ujævnhed på gulvet i gangen foran værelser mod syd. ilofter/etageadskillelser 30. maj :34 Sagen lukket 20

21 Ingen Lofter/etageadskillelser bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: Gulvet er skævt og hælder mod SV i værelse mod SV på 1. sal. Karakter: Kl Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet af BS. Det var ujævnheden i gangen der havde min bevågenhed, idet den var meget tydelig. Den ene gang jeg var inde på værelset var der ikke noget der tydede på at gulvet var skæv. På revisionsdagen var vi derinde flere gange. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 30. maj :34 Sagen lukket 21

22 CG) Po 2 cc 0 CD D 2 D 0 CD 03 CD ø Ca CD CD 02 -o CD -I D CD D CD- CD 0 0< Ca D x m CO 2 CD Cf, DCC CD CD c DC D CD o LO DC 0 (0 CD

23 10.3 Andet I_.- Beskrivelse at skade/mangel: På kældertrappe er der enkelte klinker på flere trin, der mangler fuls fasrklæbning til underlaget. Karakter: Kl Bearundelse for feil: Skaden er ikke reaistreret. Jeg har banket på enkelte trappetrin på vej ned i kælderen, men har åbenbart ramt ved siden af de enkelte hultlydende klinker der er. Hvilket jeg gså påpegede for revisoren. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer.. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. i i. VVS-installationer i bygning A 11.0 V JS-installationer IB: Ingen bemærkninger. 30. maj Sagen lukket 23

24 30. maj :34 Sagen lukket 24

25 Bygning B (Garageludhus - 83m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K3: Flere tagplader med revner i oversiden og et hvidt udtræk. Tagbelægning/rygning Beskrivelse af skade/mangel: Skadebeskrivelse skønnes korrekt (taget er snedækket), Al men der der mangler en note der beskriver, hvorfor karakteren K3 er valgt. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglende begrundelse for valgte karakter. OK Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Al Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 1.1 K3: Flere tagplader er revnet. Tagbelægning/rygning 1.3 K3: Cement inddækningen er revnet. Note: Risiko for vandindtrængen. Skotrender/inddækninge 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Defekt tagrende mod øst Bemærkninger til K2: Afskallet puds på skorstenen. skorsten 30. maj :34 Sagen lukket 25

26 1.16 Bemærkninger til skorsten Ingen bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: Røgrøret til brændeovn og renselem til skorstenen er rustent og gennemtæret flere steder. Note: Har karakteren K3, da der er hul i skorstensrøret og der vil være personfare ved brug af brændeovnen. Karakter: K3 Beorundelse for fejl: Fejlen er ikke registreret af BS. Jeg mener ikke det er relevant at medtage en brændeovn der tilsyneladende ikke har været anvendt i flerer årtier. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Nedbrudt og utæt røgrør skal medtages uanset alder. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 30. maj :34 Sagen lukket 26

27 Sagen 2. Ydervægge i bygning B 2.1 Facader/gavle K2: Revner og afskaldninger på gavl mod nord. 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K2: Nedbrudttræidøren mod vest. 3.2 Vinduer K2: Generelt nedbrudt træ i vinduerne. 4. Fundament/sokler i bygning B 4.2 Sokkel K2: Revnet og afskallet sokkel på hjørnet mod nordøst. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Enkelte revner i cementgulvét. 30. maj 2013 i 1:34 lukket 27

28 Sagen 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.0 I ndervægge/skillevægge IB: Ingen bemærkninger Syns- og Skensmand Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. OK Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen yderligere kommentarer. Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. 30. maj :34 lukket 28

29 10. Indvendige trapper i bygning B 10.0 Indvendige trapper Il Beskrivelse at skade/mangel: Trappe til 1. sal er meget slidt i trinnene og har stedvis borebilleangreb. Karakter: Kl Bearundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. En trappe der er solid, men med slidte trin efter årelang brug, og ellers fuldt funktionsdygtig,_mener jeg_ikke_skal_nævnes. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Det er korrekt at nedslidningen i dette tilfælde ikke behøver at blive medtaget tilstandsrapporten men insektang reb trækonstruktioner bør nævnes. Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. 30. maj :34 Sagen lukket 29

30 Bygning C (Havestueludestue - 11m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning K3: Revne ved terrassedøren. Note: Risiko for vand indtrængen. Tagbelægning/rygning 1.1 K3: Der er revner i tag folien mod vest. Note: Risiko for vand indtrængen. Tagbelægning/rygning 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Nedløbsrøret ved karnappen er revnet. 2. Ydervægge i bygning Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning C 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning C 5.7 Andet K2: Isoleringen i krybekælderen under karnappen hænger, er delvis faldet ned. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen. Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten x 2 Ydervægge x 5 3 Vinduer og døre x i 2 x 4 FundamenUsokler x 4 1 x 5 Kældre/krybekældre/terrændæk 2 x 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 7. Gulvkonstruktion og gulve x 8 Indervægge/skillevægge x 9 Lofter/etageadskillelser i 10, Indvendige trapper x 11. VVS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse I forhold til alder og bygningstype må ejendommen betegnes som værende at god standard, men med behov for lidt istandsættelse inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 30. maj :34 Sagen lukket 30

31 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 51/ år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele perioden 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Nej udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge I skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter! etageadskillelser? Nj -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, I baghuset 2.2 Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Ja, Afskaldninger på skorstenen på utætheder eller afskallinger)? baghuset. 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Bliver udbedret. 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ved ikke Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej i 3.2 Er der fugtpletter eller mug I skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenter/sokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ja, Ved vinduet ved køkkenet på. vestvendt mur og flere mindre revner ved vinduer. Udført af murermester Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder I ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen! Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Véd ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Ved ikke 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? led ikke 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er Nej Nej Nej 30. maj :34 Sagen lukket 31

32 utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A B B B B C C Sadeltag Taghældning - 35 grader Tagbelægning - Tegl Sadeltag Taghældning - Tagbelægning - Skorsten - Muret Built.lJp Taghældning - C Tagbelægning - C 2.0 Ydervæ ge A A A B B B C C C Skorsten - Muret Hulmur Formur - >35 grader Fiberarmerede bølgeplader 0 grader Andet Type Betonpiade Murværk med puds Bagrnur - Tegl/kalksandsten Massiv murværk Forniur - Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Massiv murværk Formur - Murværk med puds Bagrnur - Tegl/kalksandsten 3.0 Vinduer og døre A Træ Terrooruder er fra 1980 og nogte er uden årstal. B C Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A B C Beton Beton Beton 30. maj :34 Sagen lukket 32

33 5.0 Kældre/krvbekældre/terrændæk A B C Terrændæk Korrimenlar Kælder 6.0 Vådrum badeværelse, toilet og bryggers) A A A A Vægkonstruktioner, organisk Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, organisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulv konstruktion og gulve A Gulv på strøer eller bjælker A Væg-til-væg tæppe Gangen 1. sal. A A Klinkegulv på beton Klinkegulv på træ 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A B lnder-!skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge - Murværk 9.0 Lofter/etageadskillelser 10.0 Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A I Fjernvarme : Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :34 Sagen lukket 33

34 Særlige forhold vedrørende vurderingen at tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 64 19% ikke angivet ikke angivet 51 Skønsmand 0 24% 24% Jeg mener der er en 0 større sværhedsgrad i denne type bolig 0 19% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 63 19% ikke angivet ikke angivet 51 Skønsmand Syns- og 0 19% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Syns- og Skørismand Middel Usikkerheden er middel. Middel OK Ikke angivet Middel Usikkerheden er middel. Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Ingen. Ingen 30. maj :34 Sagen lukket 34

35 Nævnets afgørelse 30. maj :34 Sagen lukket 35

36 Endelig afgørelse Dato: 16. april 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 31. januar 2015, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets afgørelse, at denne ikke skal have skærpende virkning for den aktuélle påtale. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. november har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 22. januar 2013 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 6. februar 2013 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde 15. april med bisidder mærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med be Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser Under punkt 1.14 reduceres A4 til A2, da den manglende gangbro skal nævnes og fremgår af tidligere tilstandsrapport, men iøvrigt er uden videre betydning. Under punkterne 5.2 (1) og (3) reduceres vægten Al og A4 til et samlet Al, idet skaderne er nævnt, men også burde være sted fæstet. Under punkt 6.3 frafaldes, da den manglende rapportering af manglende fugning under toiletskål, er en fejl der i sin aktuelle sammenhæng vægtes under bagatelgrænsen. Under punkt 7.2 frafaldes A4, da fejlen i sin aktuelle sammenhæng vægtes under bagatelgrænsen. Tilstandsrapporten vurdåres samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisénde for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. 30. maj :34 Sagen lukket 36

37 Der foreligger en gældende påtale med udløb den 31. januar 2015, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Da den ne påtale er af middel til lav vægt, og da den aktuelle påtale er af middel vægt og uden betydelige fejl over A-niveau, er det næv nets vurdering sanktionen ikke skal skærpes til en advarsel. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 30. maj :34 Sagen lukket 37

38 30. maj :34 Sagen lukket 38

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR OFSMKFEOE BYGNNGRSAGKYNDC-E Forside Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til TEKNISK REV SION I AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG OR OESKIKJEDE BYGNNGSAGKYNWGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 15.

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ing. Ib ig (BS) Borregaard. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol - 30. LAGESAG REF AA A 0A OISCIPLINÆR. OG I% I I I I CR 5VGNINGSSAGYNDGr Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag 21. januar2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 17-05-2010. Lb. nr. H-09-01913-0227. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nykøbing F. Udløbsdato 17-05-2010. Lb. nr. H-09-01913-0227. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Glenn Telvig dresse Tværgade 42 Postnr. 4800 Dato 17-11-2009 By Nykøbing F Udløbsdato 17-05-2010 H-09-0-0227 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-696 Matrikel/Ejerlav: 422U Nykøbing F. Bygrunde

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere