Statistik for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for skoleåret 2010-11"

Transkript

1 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2010/11 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste to års statistik... 3 Skoleåret 2010/11 Statistik mere uddybet... 5 Henvisninger... 5 Fordeling på skoler:... 5 Kønsfordeling på alle henviste:... 5 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler:... 6 Samtaler... 6 Kønsfordeling på samtalerne:... 8 Afbud og udeblivelser... 8 Overblik over samtaleforløb:... 8 Problemfelter... 9 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Yderligere foranstaltninger Ventelisten Gruppeforløb Supervision Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Bilag 3 Skoler, kontaktpersoner og antal årselever

3 Skoleåret 2010/11 statistik kort fortalt Der har i løbet af skoleåret været 419 henvisninger til UPCN. Heraf har 379 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne. Desuden er der 72 unge fra sidste skoleår, som fortsat har samtaler. Det vil sige at der i alt har været 451 unge til samtaler hos psykologerne i skoleåret Det gennemsnitlige antal samtaler har været lidt under 5. Ud af de 451 unge, så er 86 % 1 fastholdt i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 28 % fuldført og 54 % er fortsat med deres igangværende uddannelse, mens 5 % er gået i gang med anden ungdomsuddannelse. 10 % har forladt uddannelsessystemet og 4 % er der ikke oplysninger på. Der har været en klar overvægt af kvinder, idet kun 25 % (111 unge) har været mænd. Ud af de 451 unge kommer: 41 % (184 unge) fra gymnasierne (bortset fra HHX og HTX) 27 % (123 unge) fra EUC (inklusiv HHX og HTX) 7 % (31 unge) fra VUC 14 % (64 unge) fra SOSU-skolerne 10 % (46 unge) fra produktionsskolerne 1 % (3 unge) fra Projekt LOGOS Se Bilag 1 side 14, for en mere detaljeret oversigt over hvilke skoler der hører under hver kategori. 1 Sammenlignet med Psykiatrifondens Ungdomsprojekt, så ligger de 86% fastholdte i uddannelse på tilsvarende niveau, da Psykiatrifondens Ungdomsprojekt har 82% fastholdte unge (Statusrapport 2009, side

4 Sammenholdt med de sidste to års statistik Antallet af unge der har haft samtaler med psykologerne er steget med 78 fra 373 sidste skoleår til 451 unge i år. Alle år har det gennemsnitlige antal samtaler været lige under 5. Der har været henholdsvis 40 unge i 2008/09, 45 unge i 2009/10 og 72 unge i 2010/11, som er overført fra det foregående skoleår. Ser vi på hvor de unge kommer fra, så er der generelt set kommet flere unge fra alle uddannelsesformerne, men især gymnasierne har henvist flere unge til UPCN i skoleåret 2010/11: Hvor kommer de unge fra? Gymnasierne ekskl. HHX og HTX EUC inkl. HHX og HTX VUC SOSU-skolerne Produktionsskolerne 2010/ / /09 3 Projekt LOGOS Hvis vi sætter denne fordeling op i forhold til antal årselever, er billedet også meget jævnt (vi har ikke noget antal årselever for Projekt LOGOS, hvorfor de er taget ud af nedenstående diagram): 3

5 Antal unge i samtale (% af årselever) 25% 20% 18% 20% 21% 15% 13% 13% 10% 5% 8% 6% 5% 7% 7% 6% 8% 8% 8% 9% 0% Gymnasierne ekskl. HHX og HTX EUC inkl. HHX og VUC SOSU-skolerne Produktionsskolerne HTX 2010/ / /09 Her ser vi at det antal unge i procent af antal årselever, som bliver henvist til UPCN er mere eller mindre uændret i forhold til sidste år. Samlet set er der 5306 årselever på alle de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Det vil sige at de 451 unge der modtager samtaler hos UPCN svarer til 8% af det samlede antal årselever. Ser vi på, hvad der sker med de unge, som har haft psykologsamtaler, så er fordelingen som følger: 60% 50% Hvad sker der med de unge bagefter? 54% 50% 49% 40% 30% 20% 21% 16% 22% 16% 10% 7% 3% 8% 11% 11% 4% 2% 7% 5% 7% 4% 5% 0% Afgangseksamen Afsluttet grundforløb Fortsat under uddannelse Frafaldet uddannelse Genstart i august Skiftet ungdomsuddannelse Mangler oplysninger 2010/ / /09 Der er ikke den store forskel skoleårene imellem, dog er der et lille fald i unge som er frafaldet en ungdomsuddannelse i skoleåret 2010/11. 4

6 Skoleåret 2010/11 Statistik mere uddybet Henvisninger Der har været 419 henviste unge, hvoraf 40 unge har valgt ikke at tage imod tilbuddet. De 40 som har fravalgt tilbuddet har givet som grund, at de alligevel ikke har behov for det eller har fundet en anden løsning. Desuden er nogle unge stoppet på uddannelsen inden samtaleforløbet kom i gang. Derudover er der 72 unge fra det foregående skoleår, som stadig har samtaler. I alt har 451 unge været i samtaleforløb hos psykologerne i skoleåret , hvilket svarer til 7,9% af det samlede antal årselever på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Samlede antal henvisninger i skoleåret 2010/11 (inklusiv 72 unge fra sidste skoleår): 491 Fordeling på skoler: Skole Unge i Unge der har I alt samtale fravalgt tilbuddet EUC Holbæk EUC Kalundborg Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Projekt LOGOS Hovedtotal Kønsfordeling på alle henviste: Køn Mænd Kvinder Antal henviste I procent 25% 75% Til sammenligning, så er fordelingen mellem drenge og piger på uddannelsesinstitutionerne 51% drenge og 49% piger set i forhold til antal årselever. 5

7 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler: Den sidste kolonne viser fordelingen af alle de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret Den samme fordeling fra sidste år er sat ind i parentes. Skoleform Fordeling af unge der har fravalgt tilbuddet Fordeling af unge i samtale Fordeling i alt EUC NVS 38% 27% 28% (33%) Gymnasierne 38% 41% 41% (31%) Produktionsskolerne 0% 10% 9% (12%) SOSU-Skolerne 13% 14% 14% (17%) VUC 13% 7% 7% (6%) Projekt LOGOS 0% 1% 1% (0%) Hovedtotal 100% 100% 100% (100%) Sammenlignet med sidste år, så er der en mindre ændring i hvor de unge, der bliver henvist til UPCN kommer fra, men ellers er fordelingen meget lige. Vender man tabellen om bliver det mere tydeligt hvor lige fordelingen af de unge, som henholdsvis tager imod tilbuddet eller fravælger tilbuddet, egentlig er skoleformerne imellem. Skoleform Unge der har Unge i samtale I alt fravalgt tilbuddet EUC NVS 11% 89% 100% Gymnasierne 8% 92% 100% Produktionsskolerne 0% 100% 100% SOSU-Skolerne 7% 93% 100% VUC 14% 86% 100% Projekt LOGOS 0% 100% 100% Hovedtotal 8% 92% 100% Samtaler Antal unge der har samtaler med psykologerne fordelt på skoleform: Skoleform Antal elever Antal samtaler Gennemsnit EUC NVS ,08 Produktionsskolerne ,93 SOSU-Skolerne ,11 VUC ,55 Gymnasierne ,43 Projekt LOGOS ,33 Hovedtotal ,75 Hvis vi udelukkende ser på antal samtaler, så kan fordelingen illustreres som følger (til sammenligning har vi medtaget antal psykologsamtaler fra de foregående år): 6

8 Antal Samtaler EUC NVS Gymnasier Produktionsskolerne SOSU- Skolerne VUC 10 Projekt LOGOS Hovedtotal 2010/ / /09 Der er knapt 400 flere psykologsamtaler i dette skoleår sammenlignet med sidste år. Det skyldes hovedsageligt at UPCN har haft flere unge i år, da det gennemsnitlige antal samtaler per ung for alle tre år er henholdsvis 4,7; 4,7 og 4,8. Ser vi på antal samtaler i forhold til årselever, så bliver fordelingen lidt anderledes (vi har ikke antal årselever for Projekt LOGOS, hvorfor de ikke er med i nedenstående diagram): 80% 70% 60% Antal samtaler fordelt på årselever i % 72% 72% 70% 64% 59% 50% 40% 30% 43% 32% 32% 30% 27% 26% 32% 38% 32% 47% 20% 10% 0% EUC NVS Gymnasier Produktionsskolerne SOSU-Skolerne VUC 2010/ / /09 Her kan man se at UPCN procentvis har taget flere samtaler på gymnasierne og VUC. 7

9 Kønsfordeling på samtalerne: Køn Mænd Kvinder Antal unge 111 (78) 340 (295) I procent 25% (21%) 75% (79%) Sammenholdt med sidste år (tallene i parentes), så er både antallet men også den procentvise andel af drenge steget fra 21% til 25%. En stigning vi i UPCN er glade for, da det giver et mere lige billede i forhold til mængden af drenge og piger i ungdomsuddannelserne, der overordnet set er 50/50. Det skal dog nævnes, at de 111 drenge, som har taget imod samtaler hos UPCN, kun svarer til 4% af det samlede antal drenge i uddannelserne fordelt på årselever. Til sammenligning så svarer de 340 piger til 13% af det samlede antal piger fordelt på årselever. Afbud og udeblivelser Psykologerne har talt op, hvor mange afbud og udeblivelser de har haft, hvor det ikke var muligt at give tiden videre til en anden ung. Det vil sige, at antallet af afbud og udeblivelser ikke kan sige noget om de unges adfærd, men udelukkende er et tal, som viser ressourcetid for psykologerne. Uddannelseskategori Antal unge Antal afbud og udebliver Gennemsnit EUC NVS ,90 Gymnasierne ,55 Produktionsskolerne ,96 Projekt LOGOS 3 1 0,33 SOSU-Skolerne ,06 VUC ,23 Hovedtotal ,81 Der er meget lidt ressourcetid hos psykologerne, da gennemsnittet for afbud og udeblivelser er under 1 time per ung, der har samtaler hos UPCN. Det er en tid vi bruger til administration, koordinering med den unge og evt. studievejleder eller andre instanser, transport, pauser, forberedelse til samtalerne, samarbejdsopgaver, supervision af studievejledere, diverse ad hoc opgaver og akutte henvendelser. På grund af det meget lille tal, så er det faktisk svært for psykologerne altid at nå disse arbejdsopgaver fuldt ud, da vi ikke afsætter specifik tid i kalenderen til dette. Overblik over samtaleforløb: Hvad sker der med de unge, der har været til samtaler hos psykologerne? Opfølgning Unge i samtale Procentvis fordeling Fortsat under uddannelse % Afgangseksamen 93 21% Afsluttet grundforløb 30 7% Skiftet ungdomsuddannelse 19 4% Frafaldet uddannelse 37 8% Frafaldet uddannelse 8 2% genstart i august Mangler oplysninger 19 4% Hovedtotal % En mere detaljeret beskrivelse, af hvad der sker med de unge der har været til psykologsamtaler kan ses i Bilag 2 på side 15. 8

10 Problemfelter Psykologerne møder mange forskellige problemer hos de unge, og nogle unge har flere forskellige problemstillinger, der influerer på deres hverdag, men af hensyn til overskueligheden har vi valgt at inddele alle problemstillinger i 6 problemfelter. De unge der har mere end en problemstilling er kun noteret en gang med det mest fremtrædende problem. Ser vi på de 6 problemfelter fordelt på skoleform falder det sådan ud: EUC NVS 29 (24%) 50 (41%) 4 (3%) 15 (12%) 10 (8%) 15 (12%) 123 (100%) VUC 4 (13%) 14 (45%) 9 (24%) 1 (3%) 3 (10%) 31 (100%) Problemfelter Gymnasierne Forældre/familie 43 problematikker (23%) Identitetsproblemer 64 (35%) Misbrug 1 (1%) Psykiatrinære 44 problemer (24%) Skolerelaterede 10 problematikker (5%) Sorg, krise og 22 traumer (12%) Hovedtotal 184 (100%) SOSUskolerne 13 (20%) 24 (38%) 13 (20%) 2 (3%) 12 (19%) 64 (100%) Produktions skolerne 13 (28%) 14 (30%) 13 (28%) 2 (4%) 4 (9%) 46 (100%) Projekt LOGOS 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%) I alt 103 (23%) 168 (37%) 5 (1%) 94 (21%) 25 (6%) 56 (12%) 451 (100%) Grafisk fremstillet ser det således ud: Problemfelter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EUC NVS Produktionsskolerne SOSU-Skolerne VUC Gymnasierne Projekt LOGOS Forældre/familieproblematikker Identitetsproblemer misbrug Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer Her bliver det tydeligt, at de to mest fremtrædende problemstillinger som psykologerne arbejder med er forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer. 9

11 Det er dog ikke de problemfelter, som gennemsnitligt har flest samtaler. Nedenfor er en tabel over hvordan samtalerne fordeler sig i forhold til problemfelterne. Problemfelt Antal unge Antal samtaler Gennemsnit Forældre/familieproblematikker ,60 Identitetsproblemer ,76 Misbrug ,40 Psykiatrinære problemer ,36 Skolerelaterede problematikker ,24 Sorg, Krise og traumer ,18 Hovedtotal ,75 Her ser vi at de unge, som kommer med forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer får lige knapt 5 samtaler i gennemsnit, hvilket svarer til det samlede gennemsnit for alle samtaler i UPCN. De unge, der kommer med psykiatrinære problemstillinger får gennemsnitligt flest samtaler ca. 1½ samtale mere end det samlede gennemsnit, mens de unge, der kommer med misbrugsproblemer gennemsnitligt får 2,4 samtaler, hvilket er det halve af det samlede gennemsnit på 4,8 samtale per ung. 10

12 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Ser vi på de enkelte skoler, så er fordelingen således: Uddannelsessted Forældre/ familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer Hovedtotal EUC Holbæk EUC Kalundborg Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Projekt LOGOS Hovedtotal

13 Yderligere foranstaltninger Unge der er visiteret videre til nogle andre eller hvor UPCN har iværksat yderligere foranstaltninger samtidig med psykologsamtalerne: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2010/ Egen læge: 14 Psykiater: 7 Psykiatrien: 8 Studievejleder: 5 Kulturformidler: 1 Børne/unge center: 3 Anden psykolog: 11 Kvindekrisecenter: 1 Ungeteam: 2 Børneafdelingen: 1 Støtte-kontakt person: 2 Forældre: 2 Socialcenter: 1 Livsstilskursus på højskole: 1 I alt 59 Forskellen mellem de 45 unge, som er viderevisiteret og de 59 visiteringer skyldes, at der er nogle unge, der visiteres til flere forskellige instanser. Til sammenligning har vi medtaget de samme optællinger for de foregående to skoleår: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2009/ Egen læge: 16 Psykiater: 2 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 5 Integrationskonsulent: 1 Børne/unge center: 3 UU-vejleder: 2 Anden psykolog: 1 Akut team: 3 I alt: 43 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2008/ Egen læge: 21 Psykiater: 9 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 16 Sagsbehandler: 5 UU-vejleder: 5 Integrationskonsulent: 4 Børne/unge center: 4 Anden psykolog: 3 Ressourcecenter/PPR: 2 Støttekontaktgruppen: 2 Konfliktråd: 1 Fobiskole: 1 Pårørendegruppe: 1 Misbrugscenter: 1 I alt: 85 12

14 Ventelisten I skoleåret har ventelisten til UPCN været længere end vores målsætning om maksimalt 14 dage. Gennemsnitligt lå den på 23 dage, derfor blev det besluttet at UPCN i skoleåret ville gøre ekstra brug af eksterne psykologer for at holde ventelisten på 14 dage. Nedenfor ses en oversigt over den gennemsnitlige ventetid: Skoleform Henviste unge Gennemsnitlig ventetid EUC NVS ,33 Gymnasier ,17 Produktionsskolerne 46 13,46 SOSU-Skolerne 69 18,61 VUC 36 12,67 LOGOS 3 11,33 Hovedtotal ,80 For at kunne holde målsætningen om at der ikke måtte være unge som ventede mere end 14 dage på at få en tid til samtale, har det været nødvendigt at sende 43 unge til eksterne psykologer. De har samlet set fået 328 samtaler, hvilket giver et gennemsnit på 7,6 samtale per ung. Gruppeforløb Der har i skoleåret været 4 gruppetilbud på forskellige skoler. Det har været en eksamensangstgruppe; 2 grupper, der tegnede Livets træ og en med temaet Ung i dag at være på vej. Psykologerne har samarbejdet omkring grupperne og vil gerne tilbyde flere i det kommende skoleår. Supervision Psykologerne yder supervision til studievejlederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for det. Enkelte skoler har gjort brug af tilbuddet i dette skoleår, men der er ikke tal på, hvor mange psykologtimer der er brugt. 13

15 Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Uddannelsessted EUC Holbæk EUC Kalundborg Holbæk Handelstekniske Gymnasium Kalundborg Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Odsherred Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF NVPRO - Svinninge Produktionsskole KPS - Svebølle Produktionsskole PH Tølløse Produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse VUC Holbæk VUC Kalundborg Projekt LOGOS Skoleform EUC NVS EUC NVS EUC NVS EUC NVS Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Produktionsskolerne Produktionsskolerne Produktionsskolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne VUC VUC Projekt LOGOS 14

16 Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Antal elever der har haft samtale med UPCN psykologer 451 elever Antal elever der har afsluttet ungdomsuddannelse 93 elever Antal elever der fortsætter i næste klasse / videre i samme uddannelsesforløb Antal elever der har afsluttet grundforløb 245 elever 30 elever Antal elever der er stoppet med oprindelige uddannelse og har skiftet til anden ungdomsuddannelse 19 elever 1 elev EUC - Biblioteksskole 2 elever gymnasium Produktionsskole 1 elev gymnasium VUC 1 elever gymnasium EUC 1 elev Handelsteknisk gymnasium VUC 1 elev Produktionsskole SOSU 1 elev Produktionsskole Slagteriskole 1 elev Produktionsskole Højskole 10 elever? Antal elever som er frafaldet uddannelse - som genstarter i august elever Antal elever som har forladt uddannelsessystemet 37 elever 2 elever er i psykiatrisk behandling 2 elev er genstartet på uddannelse august elev har fået arbejde 1 elev har fået læreplads/starter Hg 1 elev er flyttet til Singapore med familien 30 elever -? Antal elever der mangler oplysninger på 19 elever 15

17 Bilag 3 Skoler, kontaktpersoner og antal årselever Udd. Institution Kontaktperson Årselever u. 25 år Odsherreds Gymnasium Åstoftevej Asnæs Tlf Rektor Aksel Goth 385 Kalundborg Gymnasium J. Hagemann-Petersens Alle Kalundborg Tlf EUC Nordvestsjælland Absalonsvej Holbæk Tlf EAN nummer VUC Vestsjælland Nord Slotshaven Holbæk Tlf Social- & Sundhedsskolen Nordvestsjælland Gl. Ringstedvej 4C 4300 Holbæk Tlf Stenhus Gymnasium og HF Stenhusvej Holbæk Tlf Nordvestsjællands Produktionsskole Hovedgaden Svinninge Tlf Produktionsskolen PH Tølløsevej Tølløse Tlf Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge Svebølle Tlf Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf , CVR: , EAN: UU Nordvestsjælland Skarridsøgade 37, Jyderup Tlf.: Projekt LOGOS Absalonsvej Holbæk Tlf.: Studievejleder, Lars Peter Madsen (kontaktperson for alle 3 gymnasier) Lars Halberg, er kontaktperson for hele EUC. Hvis der er noget om lokaler eller andet specifikt om Kalundborg, så brug Dorthe Lundqvist Jens Timm Jensen Thomas Gylling Tlf.: er lokal 202. Sekretariatet på Stenhus Vil være behjælpelig med diverse kontakter. Tlf Trine Tims TimsTTrine mail til: Forstander Henrik Bendixen Tlf.: Mobil: Ingelise Petersen / Tupaarnaq Lennert Tlf.: Malene Lund Tlf Rikke Leander Tlf.:

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Statistik for skoleåret

Statistik for skoleåret Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2011-12 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2011/12 statistik kort fortalt... 3 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...4

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2014-15 Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland September 2015 1 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 7 2.1. Psykologernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2015-16 Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland September 2016 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 9 2.1. Psykologernes arbejdsopgaver 2015-16...

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl ÅBENT HUS 2016/2017 Red.: 08-11-2016 HOLBÆK KOMMUNE center onsdag den 18. januar kl. 19.00-20.30 Stenhus Kostskole torsdag den 17. november kl. 19.00-20.30 Holbæk Lille Skole mandag den 9. januar kl. 19.00-20.30

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne.

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Udarbejdet af Center for Vækstanalyse januar 2017. Indholdsfortegnelse Politisk ramme

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes Bertel Haarder i Skive: Ungeindsatsen Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes 20.01.2010I Skive Kommune samarbejder alle parter om, at de unge gennemfører en uddannelse. Ingen må falde igennem på grund

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2010/2011 Forord

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere