EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE... 1 EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL KLUBBEN... 6 DE MEST CENTRALE DEFINITIONER... 7 GOLFBANEN OG USGA COURSE RATING HANDICAP HANDICAPNØGLER HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET TEKNISK FORKLARING AF HR GRAFISK FORSTÅELSE AF HR... 32

3 EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet Oplysningerne er forkortet meget, og bør ikke ses som en erstatning for reglerne I EGA Handicapsystemet For mere information om EGA Handicapsystemet, henvises til klubbernes vejledning og endeligt det komplette EGA Handicapsystem. GENERELT Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap i Europa, og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag som er så fair og retfærdig som muligt. Af vigtige centrale punkter kan desuden nævnes at: DGU anbefaler at nye golfspillere tildeles et starthandicap på 72. Dette benævnes Klubhandicap. Fra handicap 54 kan et EGA Handicap opnås. For at opnå at et EGA handicap, skal du spille en tællende runde golf til hcp 54 eller bedre og returnere scorekortet underskrevet af dig selv og en markør. Spil dit bedste spil i hver enkelt runde og aflever så mange tællende scores som muligt i løbet af sæsonen det er et grundlæggende princip i ethvert handicap system. Sørg for, at det handicap, der er noteret i systemet, er korrekt det bør afspejle din nuværende spillestyrke. Hvis dit handicap er for højt/lavt kontakt da din klubs handicapkomité. Side 1 af 33

4 Handicap er inddelt i seks forskellige handicapgrupper: Sørg for, at dit spillehandicap registreres på scorekortet, før du afleverer kortet ved afslutningen af runden. SPILLEHANDICAP Kontroller altid, hvilket spillehandicap du er berettiget til på en given bane/tee ved at slå dit handicap op i den relevante konverteringstabel. Du kan som regel selv vælge, hvilken sæt tees, du ønsker at spille fra (i turneringer, gælder dog særlige vilkår). Der spilles som oftes med 100% af dit spillehandicap men det kan dog variere ved visse spilleformer/ turneringer. TÆLLENDE RUNDER For at en runde kan være tællende til regulering af handicap er det et krav, at handicapbetingelserne er opfyldt: runden skal spilles på et bane rated efter USGA Course Rating System og godkendt af DGU runden skal spilles i henhold til Golfreglerne og godkendte Lokale Regler. runden skal spilles i henhold til reglerne i slagspil (scoren skal opgøres i Stableford point) og med fuldt spillehandicap scoren skal underskrives af en godkendt markør. En runde spillet under handicapbetingelser er tællende til regulering af handicap hvis og kun hvis: Side 2 af 33

5 1. Den er opnået i en tællende turnering, eller 2. Den er opnået i en EDS runde som har været navngivet som sådan inden runden påbegyndes Yderligere oplysninger vedrørende tællende runder: Runder spillet med oplæg kan også bruges til handicapregulering, med mindre turneringskomitéen har valgt at gøre turneringen ikke tællende pga ekstreme vejr eller baneforhold. Runder spillet I fx four-ball turneringer eller andre turneringer, hvor en spiller spiller med en eller flere partnere, kan med få undtagelser, ikke bruges til handicapreguering. Hvis en EDS eller turneringsrunde påbegyndes SKAL der afleveres et scorekort selvom det ikke er udfyldt for alle huller. Hvis du undlader at aflevere en score i forbindelse med en tællende runde, registreres en No Return (NR) for denne runde, og dette vil resultere i en regulering af dit handicap. EKSTRA DAG SCORE (EDS) OG 9-HULS RUNDER Spillere i handicapgruppe 2-6 kan aflevere en EDS score, dvs en score opnået uden for en tællende turnering, efter følgende betingelser. EDS: De grundliggende handicapbetingelser skal være tilstede. En EDS runde skal bekendtgøres overfor din markør INDEN runden påbegyndes og markeres på scorekortet (gerne i IT system eller på en liste så klubben kan se hvem der har valgt at spille EDS) Efter en EDS runde skal du ALTID aflevere et scorekort eller indtaste scoren i klubbens IT system. Scorekort fra selv-registreringer skal opbevares af spilleren i 2 ma neder Scorekortet skal underskrives af dig og din markør, og dit spillerhandicap skal registreres på scorekortet, før det afleveres. Spillere i handicapgruppe 2-5 må maksimalt aflevere 3 EDS pr. kalenderuge. Spillere i handicapgruppe 6 må spille EDS hver dag Spillere i handicapgruppe 1 må kun spille EDS for at generhverve et mistet EGA handicap. (Max 3) 9-huls score: Spillere i handicapgruppe 3-6 har også ret til at spille tællende 9-huls runder (EDS eller turnering). Men husk, at: Du skal meddele din hensigt om at spille en tællende runde over 9 huller, før du starter runden. En 9-huls runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul. Side 3 af 33

6 Du må ikke spille mere end én 9-huls runde pr. dag og 9-huls EDS tæller også i antallet af tilladte ugentlige EDS (3 pr. uge for gr. 2-5, og ingen begrænsning for gr. 6) REGULERING AF HANDICAP Systemet vil regulere dit handicap afhængigt af den tællende score du afleverer. Reguleringen af handicappet træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er indtastet i et IT system. Du er forpligtet til at kende dit nøjagtige handicap på alle tidspunkter (se også Delt ansvar nedenfor). En tællende runde skal altid registreres ved at aflevere et scorekort, uanset om dit handicap skal forøges, sænkes eller forblive det samme. Scorekortet skal afleveres til turneringsafholderen eller klubben umiddelbart efter den tællende runde. Hvis du afleverer en score i din bufferzone reguleres dit handicap ikke. Hvis du afleverer en score under din bufferzone skal handicappet forøges, mens scores over bufferzonen resulterer i en sænkning af dit handicap (se tabel under Generelt) CBA COMPUTED BUFFER AJUSTMENT Nogle gange spilles turneringer under forhold, som ikke er normale for banen, f.eks ekstremt vejr eller en meget svær baneopsætning, men i EGA Handicapsystemet, kan en sådan en runde stadig bruges til regulering af handicap, forudsat at alle andre handicapbetingelser for den tællende runde er opfyldt. Men når betingelserne er unormale i et sådant omfang, at det ville være urimeligt at lade resultatet påvirke en spillers handicap, bør en spiller kompenseres for dette. Inden for EGA Handicapsystemet kaldes denne konpensation for Computed Buffer Adjustment (CBA). I CBA beregningen sammenlignes det faktiske antal af spillere i feltet som opnår en score i eller bedre end bufferzonen, med det forventede antal spillere som ville opnå dette under normale forhold. Hvis det faktiske antal falder uden for forventningen justeres den enkelte spillers bufferzone. En justering kan resultere i 1) bufferzonen rykkes opad (hvis feltet har scoret mærkbart bedre end forventet, 2) bufferzonen rykkes nedaf (hvis feltet har scoret mærktbart værre end forventet eller 3) bufferzonen nedre grænse fjernes og kun scores bedre end handicap er tællende (dette benævnes Reduction Only og er et udtryk for at forholdene er så langt fra det normale at det vil være unfair at forøge handicaps på denne baggrund). De mulige justeringer af bufferzonen er: +1, 0, -1, -2 eller -2/Reduction Only Justeringen af bufferzonen på baggrund af CBA en skal foretages før en evt regulering af dit handicap foretages. Ved færre end 10 spillere i feltet kan CBA ikke udregnes og bufferzonen justeres ikke. Justeringen kan resultere i (i) et skift opad (hvis feltet ydeevne er meget bedre end forventet), eller (ii) et skift nedad (hvis feltet ydeevne er meget værre end forventet) af vinduet tilladt for at spille i bufferzonen. Alternativt kan det ske, at betingelserne er så ekstrem, at resultatet vil tælle for reduktion af kun ulemper. CBA skal anvendes før beregnes justeringerne handicap. Side 4 af 33

7 CBA udregnes kun for elektronisk håndterede 18 hullers tællende turneringer med minimum 10 deltagere, og således hverken for 9-huls runder eller EDS. DELT ANSVAR SPILLEREN OG KLUBBEN (HANDICAPKOMITÉEN) For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af EGA Handicapsystemet er det afgørende, at alle involverede påtager sig ansvaret for en retfærdig regulering af handicap. Hver spiller er i sidste ende ansvarlig for sit handicap og for eventuelle ændringer, der er nødvendige i forhold til regulering i forbindelse med tællende runder. Husk desuden følgende: Du skal ved årsskiftet have minimum otte (8) tællende runder inden for en 2 årig periode. Dvs at du skal aflevere mindst fire (4) scores fra tællende runder hvert år for at opretholde et EGA handicap. Men jo flere jo bedre gør det gerne til en vane at spille tællende runder. Handicapkomitéen er ansvarlig for en korrekt anvendelse af systemet i klubben. Henvend dig til komitéen hvis du mener at have et forkert handicap (dvs. et handicap, som er for højt eller for lavt) Handicapkomitéen har myndighed til at justere handicappet for enhver spiller; især i forbindelse med den årlige handicaprevision, men også i særlige tilfælde imellem handicaprevisioner hvis der er tilstrækkelige beviser for et forkert handicap. Det er en god idé også at indtaste alle ikke tællende scorer da disse kan indgå i en handicapkomités eventuelle skønsmæssige regulering HANDICAPREVISION (HR) Hvert år ved årsskiftet udfører handicapkomitéen en HR for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du skal have afleveret mindst otte (8) tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst fire (4) scores fra tællende runder pr. år). På baggrund af disse minimum otte (8) analyseres din nuværende spillestyrke, og dit handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen. Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores (8) til at gennemføre en HR ændres dit handicap til et klubhandicap. Et klubhandicap er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet antyder vil det primært være tilstrækkeligt for klubspil. Der kan nemlig til visse turneringer være et krav om EGA Handicap for at kunne deltage (se evt EGA Handicapsystemet : Dansk vejledning til klubberne ) Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder, alternativt sørge for at ens handicapregister når på de nødvendige 8 scores inden for en 2 årig periode. Som en sidste bemærkning, husk at 1) golf er sjovere, hvis alle påtager sig deres del af ansvaret og tager sig godt af deres handicap, og at 2) et handicap afspejler din spillestyrke det er ikke et statussymbol. Side 5 af 33

8 EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL KLUBBEN Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap er sammenligneligt landene imellem og kan anvendes i de enkelte lande. DGU er øverste handicapmyndighed i Danmark og tilpasninger af EGA Handicapsystem i Danmark laves af DGU. DGU har EGA s skriftlig godkendelse til at bruge EGA Handicapsystemet i Danmark. Denne seneste version af EGA Handicapsystemet er blevet revideret af EGA i 2015 og har gyldighed i Systemet er for at undgå misforståelser ikke oversat til dansk, men har fået tilføjet danske tilpasselser. Vejledningen er tænkt som første referencepunkt i forbindelse med spørgsmål om EGA Handicapsystemet, og til at introducere de vigtigste principper i systemet, men erstatter ikke systemet. Handicapkomitéer skal dog administrere systemet på baggrund af det komplette EGA Handicapsystem der altid er den øverste myndighed. HOVEDFORUDSÆTNING Handicapsystemet forudsætter, at alle spillere gør deres bedste for at spille hvert hul i alle tællende runder på så få slag som muligt, og at alle tællende runder registereres i hjemmeklubbens handicapsystem. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER TIL 2016 UDGAVEN EGA hæver øverste grænse for EGA handicap til 54 DGU anbefaler et starthandicap på 72 og genindfører begrebet Klubhandicap Klubhandicap: Handicap over 54 og mistede EGA handicap Antal tilladte EDS øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5 En periode for Vinterregler indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til i modsætning til den tidligere justering i forhold til medianen Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO) Klubben godkender instanser som kan afholde tællende turneringer Side 6 af 33

9 Bag de danske tilpasninger ligger et ønske om at give flest mulige mulighed for at opretholde et EGA handicap som afspejler deres reelle spillestyrke, dog med et begrænset antal frihedsgrader. Herudover ønskes en større del af beslutningskompetencen flyttet til den lokale klub som er bedst egnet til at vurdere de faktiske forhold og medlemmernes behov. Dansk Golf Union Brøndby, 15. december 2016 DE MEST CENTRALE DEFINITIONER I EGA Handicapsystemet er der en række ord og begreber som er defineret. Kendskab til disse er en forudsætning for at forstå og benytte systemet. En komplet liste findes i EGA Handicapsystemet, men herunder er de mest centrale udvalgt. BUFFERZONE Det antal stablefordpoint i en tællende runde som medfører at spillerens handicap ikke skal ændres. COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA) CBA er en yderligere justeringsfaktor som tager højde for andre end normale spilleforhold, og som modregnes spillerens bufferzone efter enhver 18-hullers runde i en tællende turnering. CBA udregnes som beskrevet i CBA Appendixet EGA HANDICAP Udtrykker en spillers spillestyrke på en bane med standard relativ sværhedsgrad (slope = 113 og Course Rating = par). EGA handicappet udtrykkes ved et heltal og én decimal for handicap under 36 og ved et heltal herover. Et EGA Handicap kan maksimalt være 54 og skal være revideret årligt for at beholde sin status af EGA handicap (minimum 4 tællende scores afleveret pr. år.) Side 7 af 33

10 (EGA) SPILLEHANDICAP Det antal tildelte slag en spiller får fra et givet teested på en given bane. Spillehandicappet udregnes ved at bruge spillehandicap formlen eller ved opslag i den tilhørende konverteringstabel. Et spillehandicap udtrykkes ved et heltal (0,5 rundes op og +0,5 afrundes mod 0). En spiller med plushandicap giver slag til banen fra og med hullet med handicapnøgle 18. Note: I hulspil med handicap som skal afgøres ved sudden death tildeles handicap på ny og fordeles ifht. Handicapnøglen. (EGA) SPILLEHANDICAP FORMEL (EGA PLAYING HANDICAP FORMULA) Spillehandicap formlen konverterer handicap til spillehandicap og regnes ud på følgende måde for handicapgrupperne 1-5: Note: Plushandicap skal udtrykkes som en negativ værdi Spillehandicap formlen for handicapgruppe 6: Spillehandicap = handicap + Spillehandicapsdifference SPILLEHANDICAPSDIFFERENCE (EGA PLAYING HANDICAP DIFFERENTIAL) For spillere over handicap 36 udregnes en spillehandicapsdifference til brug i spillehandicap formlen. Den udregnes som spillehandicppet for en handicap 36 spiller fra et givent teested fratrukket 36. Eksempel: En spiller med handicap 36,0 har ifølge konverteringstabellen på et givent teested et spillehandicap på 39. Spillehandicapsdifferencen på dette teested er: 39-36=3. KONVERTERINGSTABEL (EGA PLAYING HANDICAP TABLE) Tabel som viser spillehandicap fra et givet teested udregnet på baggrund af Handicap, Course Rating, Slope Rating og Par. SKØNSMÆSSIG REGULERING (GENERAL PLAY) Skønsmæssig regulering er en procedure til at regulere en spillers handicap på baggrund af andet end tællende scores, for at tage hensyn til et betydeligt ændret spillestyrke. HANDICAPNØGLE (HANDICAP STROKE INDEX) Handicapnøglen på scorekortet viser rækkefølgen af hullene (nummerert fra 1 til 18) hvorefter tildelte slag skal modtages eller gives. Note: En spiller med pluspillehandicap gir tildelte slag til banen, og starter med at give slag på hullet med handicapnølge 18. Side 8 af 33

11 HANDICAPGRUPPER (HANDICAP CATEGORY) Handicap er indelt i følgende seks kategorier: TILDELT SLAG ANTAL TILDELTE SLAG (ATS) (HANDICAP STROKE) Et eller flere slag som spilleren kan trække fra sin bruttoscore. Note: En spiller med plusspillehandicap lægger tildelte slag til sin bruttoscore HANDICAPBETINGELSER (HANDICAP CONDITIONS) Følgende forhold må være til stede for at en runde kan være handicaptællende: Banen er opmålt og godkendt til officiel længde på minimum 2750 m over 18 huller og minimum 1375 m over 9 huller. Banen er rated af en nationalt forbund efter reglerne i USGA Course Rating Systemet Længden på banen afviger ikke mere end 100 meter fra den officielle længde over 18 huller eller 50 meter over 9 huller se Teemarkeringer er placeret inden for +/- 10 meter fra den relevante afstandsmarkering, se og Runden er er spillet i henhold til Golfreglene og gældende Lokale Regler. Spilleformen er enten slagspil, Bogey/Par, eller stableford, forudsat Bogey/Par eller stabelford spilles med fuldt spillehandicap. Scoren underskrives af en markør. Ved spil i udlandet kan baner som er CONGU godkendt også være tællende. Maks. to provisoriske greens på en 18-huls bane (kan være på samme 9-huls sløjfe). Maks. én provisorisk green på en 9-huls bane. TÆLLENDE RUNDE (QUALIFYING ROUND) En tællende runde er enhver runde (inkl. NR) i en tællende turnering eller en runde som før start er registreret som EDS. Side 9 af 33

12 EXTRA DAY SCORE (EDS) En EDS score er en stableford score som er spillet under handicapbetingelser i andet end en tællende turnering, og som overholder kravene i 3.8 TÆLLENDE TURNERING (QUALIFYING COMPETITION) En tællende turnering er enhver turnering hvor der foreligger handicapbetingelser. Note: Hvis turneringen håndteres elektronisk skal der udregnes en CBA efter hver runde med minimum 10 deltagere. KLUBBHANDICAP (TILFØJET) Klubhandicap er et handicap som har mistet sin EGA Handicap status ELLER et handicap over 54. NO RETURN (NR) En NR er en runde som ikke er afsluttet og/eller der er ikke afleveret et scorekort, samt slagspilsrunder hvor der ikke er noteret en score på alle huller. TÆLLENDE SCORE (QUALIFYING SCORE) En tællende score er enhver score fra en tællende turnering (inkl. NR), eller en score som er tællende ifølge og/eller , eller enhver EDS. HANDCAPREVISION HR (HANDICAP REVIEW) En obligatorisk procedure der årligt skal genenmføres for at vurdere handicappet for samtlige spillere i hjemmeklubbens handicapgruppe 1-5. Efter vurderingen beslutter handicapkomitéen hvorvidt den evt. foreslåede justering skal gennemføres. Et evt. manglende grundlag for at gennemføre en HR for en spiller, resulterer i at vedkommendes handicap ændrer status fra EGA Handicap til Klubhandicap. PERIODE FOR VINTERREGLER (PERIOD FOR PREFERRED LIES) En periode hvori der foreligger handicapbetingelser på trods af indførelsen af en midlertidig Lokal Regel om lejeforbedring, forudsat denne Lokale Regel er i henhold til Golfreglerne Tillæg I, A 3b GOLFBANEN OG USGA COURSE RATING PRINCIPPERNE BAG BANENS COURSE RATING OG SLOPE RATING Banens Course Rating (CR) måler banens sværhedsgrad for en scratchspiller og udtrykker denne som en forventet score under normale forhold. Side 10 af 33

13 Slope Rating (SR) er et udtryk for en relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. En Bogeyspiller er lidt forenklet sagt en spiller som i snit scorer bogey på alle huller. En given bane kan således opleves som vanskeligere for en bogeyspiller end en anden bane, mens de samme baner opleves som havende samme sværhedsgrad for en scratchspiller. Det vil blive udtrykt i en højere slopeværdi for den sværere bane. Værdierne i de danske Course- og Slope Ratings udregnes på baggrund af USGA Course Rating System, på følgende måde: Systemet tager udgangspunkt i fire teoretiske spillere (scratch dame og herre, bogey dame og herre). På baggrund af statistik er det defineret hvor langt disse spillere slår i deres første, andet og tredje slag og dermed hvor mange slag de skal bruge på et givet hul. I tillæg hertil registreres de udfordringer som spillerne møder på disse afstande. Den klart største faktor som påvirker en banes CR og SR er således banens længde. Først måles alle hullerne langs fairway fra afstandsmærket på teestedet til midten af greenen. Disse længder justeres for rul, vind, højdeforskel, doglegs og lay-ups til en effektiv spillelængde. I tillæg til hullernes længde er der andre karakteristika som påvirker spillet, så som topografi, fairwaybredde, greenområder, højde på rough, bunkere, out of bounds/ekstrem rough, vandhazarder, træer, green overflade og sågar psykologi. Alle disse faktorer evalueres for hvert hul for mænd og kvinder for både scratch- og bogeyspillere. Systemet gør brug af tabeller med værdier og korrektionsfaktorer baseret på et omfattende datagrundlag indsamlet af USGA. Course Rating udregnes ud fra den effektive spillelængde og justeres ud fra påvirkningen af de ovennænvte karakteristika for en 18 hullers runde. Værdien udtrykkes i heltal med een decimal og repræsenterer som sagt den gennemsnitslige forventede score for en scratchspiller under normale forhold. Værdien for en bogeyspiller udregnes på en tilsvarende måde. Forholdet mellem værdierne for en scratchspiller og en bogeyspiller kaldes for Slope Rating. Dette er et mål for den relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til CR. En bane med en SR på 113 anses som at have den samme relative sværhedsgrad for en scratchspiller og en bogeyspiller. På baggrund af en banes par, CR og SR kan enhver spillers handicapindex omregnes til et spillehandicap for den givne bane. For at kunne spille tællende runder i Danmark skal banen være rated af DGU efter USGA s Course Rating System. I henhold til reglerne skal en bane genrates minimum 5 år efter første midlertidige rating og herefter minimum hver 10. år (med mindre banen bliver ændret markant). DGU opretholder dog en højere frekvens for genrating for at sikre at alle baner altid har en gældende rating. Side 11 af 33

14 HANDICAP 3.1 DANSK GOLF UNIONS RETTIGHEDER OG PLIGTER DGU er øverste handicapmyndighed i Danmark, og er som sådan ansvarlig for at rate de danske klubbers baner, samt at afgøre tvister som ikke kan afgøres lokalt. DGU har ret til at indhente handicapoplysninger i form af en spillers handicapregister fra de danske klubber. 3.3 MEDLEMSKLUBBERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Hver klub er handicapmyndighed for sine hjemmeklubmedlemmer, og er ansvarlig for at EGA Handicapsystemet overholdes. Klubben skal opretholde et handicapregister på alle medlemmer, og må ikke slette et sådant for en udmeldt spiller. Klubben skal ligeledes nedsætte en handicapkomité på minimum 3 medlemmer som skal udføre deres pligter ifølge 3.4. Klubben må om ønsket indføre krav om EGA Handicap i udvalgte turneringer. DGU anbefaler at der indføres et krav om EGA handicap i større åbne turneringer og klubmesterskaber, men at spillere med et klubhandicap tillades at deltage i klubturneringer, eller som minimum gives en fair mulighed for, om ønsket, at deltage indtil et EGA handicap er opnået. 3.4 HANDICAPKOMITEEN Skal have overblik over alle tællende runder og skal sikre at alle scorekort returneres, der i modsat fald vil blive betragtet som en NR. Skal før enhver tællende turnering sikre at der forefindes en liste over deltagere som var tilmeldt før tee off (startlisten kan fungere som en sådan). Skal tillige have adgang til navnelister over alle deltagere som har valgt at ville spille en EDS runde. En sådan liste bliver tilfredsstillet af registreringer af EDS runder i et computersystem. Kan i klubber, hvor der er indført mulighed for, at medlemmerne selv registrerer deres scorekort via EDB, kan bestemme at gruppe 2-6 spillere og deres markør selv kan registrere scorekort fra EDSrunder, hvorefter reguleringen træder i kraft straks. Er en selvregistreret EDS runde ikke godkendt af markøren inden for 14 dage, kan handicapkomitéen godkende eller afvise denne som en tællende runde. Skal opretholde et handicapregister med korrekt udregnede handicaps for alle hjemmeklubsmedlemmer, der til enhver tid er opdateret og hvori tællende runder er indført i kronologisk orden. Side 12 af 33

15 Skal sørge for at turneringskomitéen udregner en CBA efter alle tællende 18-hullers runder der håndteres elektronisk og med min. 10 deltagere Skal på forespørgsel overføre en spillers handicapregister til en ny hjemmeklub. Kan benytte sig af retten til at suspendere en spillers handicap i henhold til 3.13 Har ret til sammen med turneringskomitéen at erklære en runde som ikke tællende før start på grund af dårligt vejr og/eller bandforhold. Skal ved årsskiftet gennemføre en HR for alle handicapgruppe 1-5 hjemmeklubsmedlemmer 3.5 SPILLERENS PLIGTER OG RETTIGHEDER Spilleren har pligt til at sætte sig ind i Handicapsystemet, og efter bedste evne bidrage til at bestemmelserne bliver fulgt af spilleren selv og af andre. Gentagne og åbenlyse brud på bestemmelserne kan medføre til suspension af handicappet for en kortere eller længere periode. Som markør skal spilleren bidrage til at bestemmelserne følges på banen og ved udfyldning af scorekort og evt. selvregistrering. Spilleren må kun have ét handicap og ét handicapregister. Dette handicap gælder overalt, også i andre klubber som spilleren måtte være medlem i. Spilleren må kun have én hjemmeklub, dog to hvis spilleren i perioder bor i udlandet mere end 3 måneder. Spilleren skal sikre at han/hun står på deltager-/startliste til en tællende turnering eller som minimum have informeret markør og markeret scorekort før en påbegyndt EDS runde. Spilleren skal efter en tællende runde altid aflevere et scorekort underskrevet af en markør, eller sørge for at selvregistrere. Tællende scores fra udlandet skal også afleveres. Spilleren er ansvarlig for selv at justere sit handicap før tællende runder hvis tidligere runder endnu ikke er registreret i handicapregistret. CBA skal indgå i beregningen men hvis denne er ukendt bruges CBA=0. Spilleren skal for at bibeholde sit EGA Handicap aflevere min. 4 tællende scores pr. år. En spiller skal ved skifte af hjemmeklub bede sin nye hjemmeklub om at overføre handicapregistret for min. de seneste 2 år. Dette skal ske inden første score registreres i den nye hjemmeklub. 3.6 TÆLLENDE SCORES En tællende score skal være spillet under handicapbetingelser (se definition). Herudover: Side 13 af 33

16 Spillere i handicapgruppe 1 kan kun spille 18-huls turneringer Spillere i handicapgruppe 2 kan spille 18-huls turneringer og EDS Spillere i handicapgruppe 3-6 kan spille 9/18-huls turneringer og EDS En 9-huls runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul. Der kan maksimalt afleveres én 9-huls score pr. dag En tællende turnering skal afvikles af en godkendt instans, og der skal efterfølgende forefindes en liste over deltagere som var tilmeldt før tee off (se 3.6.1d) Scoren skal omregnes til Stablefordpoint En runde er tællende selvom (se komplet liste i 3.6.2): Runden aflyses af komiteen CBA bliver Reduction Only (RO) Spilleren diskvalificeres i henhold til: Regel 3-4, 6-2b, 6-3, 6-6b, 6-6d, 6-7, 6-8 eller 14-3b Runden spilles med en Lokal Regel om spil med oplæg Spilleren afleverer en NR Runden afvikles som en gunstart Spilleren vælger at spille EDS i en aflyst runde der er spillet med reduceret antal tildelte slag i slagspil En runde er ikke tællende hvis (se komplet liste I 3.6.3): Spilleren diskvalificeres i henhold til:regel 1-2, 1-3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 6-4, 7-1b, 11-1, eller Runden spilles med en eller flere partner(e) (fx holdturneirng). Dog anses spillere som deltager i individuelle turneringer (fx visse Company Days) der spilles efter Golfreglerne herfor (inklusiv forbuddet mod at give/modtage råd) hvor der efterfølgende udregnes holdpræmier, ikke som at have spillet som partnere. I sådanne turneringer er holddeltagere således IKKE partnere ifht Golfreglerne, og runden kan være tællende. Eksempel: I en individuel klubturnering med individuelle placeringer ønser komitéen også efterfølgende at udregne holdpræmier på baggrund af de 3 bedste scores i en bold. Forudsat at turneringen er opsat som en individuel turnering og deltagerne er informeret om at der skal spilles efter reglerne herfor, kan en sådan turnering godt være handicaptællende. Deltagerne skal informeres om at turneringen er handicaptællende. Side 14 af 33

17 3.7 COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA) Nogen gange afvikles en golfrunde under forhold som er unormale i forhold til hvordan banen er rated, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede. Når spilleforholdene er unormale i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke handicappet kan en beregning kompensere for disse spilleforhold og denne udregning kaldes CBA. Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA s online CBA Appendix for en grundig gennemgang: files/cba_appendix.pdf I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder uden for grænseværdierne kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner. CBA skal udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen mens gruppe 1-5 påvirkes. De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO CBA en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes. Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA CBA en udregnes i Danmark pr runde Hvis en runde aflyses bliver CBA=0 og Reduction Only 3.8 EDS En EDS runde er en tællende runde spillet under handicapbetingelserne som ikke er en turneringsrunde. En sådan runde kan afvikles på alle USGA og CONGU ratede baner (se 3.6.1b) I DK skal en EDS runde FORUDREGISTRERES. Dette kan gøres ved at informere sin markør pa første teested, at han ønsker at spille en EDS runde (9 eller 18 huller), og notere dette på scorekortet inden runden påbegyndes. En 9-huls runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul. Foretages en selvregistrering I klubbens computersystem/app skal denne markeres med EDS og markøren informeres på første teested. Side 15 af 33

18 I klubber hvor det er teknisk og praktisk muligt at forudregistrere en EDS runde i klubbens computersystem, og få dette anført på scorekortet inden runden, er det en godkendt måde at registrere en EDS runde. Ens markør bør stadig informeres om at der er tale om en EDS runde inden denne påbegyndes. Registreres en EDS runde på en af klubben opsat EDS-liste, bør markøreren stadig informeres inden runden påbegyndes. Alle EDS runder skal omregnes til Stableford og der skal ALTID afleveres et scorekort. Manglende aflevering af EDS-scores registreres som en NR (der fører til regulering af handicap), og flere sådanne udeladte scores er misbrug som kan medføre Komitéens suspension af spillerens handicap. Bemærkninger: Handicapgruppe 1 må kun spille EDS i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA handicap og maksimalt 3 pr år. Handicapgruppe 2 må spille 18-hullers EDS og maksimalt 3 pr. kalenderuge Handicapgruppe 3-5 må spille 9- eller 18-huls EDS og maksimalt 3 pr. kalenderuge Handicapgruppe 6 må spille EDS uden begrænsninger dog kun een tællende 9-huls runde pr. dag At spille EDS er et personligt valg, som en spiller ikke kan pålægges. Komitéer bør derfor ikke indføre turneringsbetingelser der indeholder et krav om at spille EDS for at deltage/modtage præmier sådanne turneringer bør gøres til tællende turneringer. 3.9 SPILLEHANDICAP Spillehandicap er det antal slags som en spiller modtager til spil på 18 huller fra et givent tee på en given bane. Spillehandicappet vil fremgå af teestedets konverteringstabel og udregnes på følgende måde: Handicapgruppe 1-5: Handicapgruppe 6: Spillehandicap = Handicap + Spillehandicapsdifference For spil på 9-huller findes en separat udregning, men i danske klubber hvor der ikke findes en separat 9-huls rating, bruges ovennævnte formel og slag fordeles på de relevante huller efter handicapnøglen som ved normalt spil over 18 huller. Side 16 af 33

19 Spillehandicappet udtrykkes ved et heltal. Eksempel: 17,5 18. Plus Handicap følger ikke de konventionelle afrundingsregler for tal der ender med en decimal på 5 disse afrundes også opad dvs mod nul. Eksempel: 1,5 1. I hulspil med handicap, hvor matchen afgøres ved sudden death fordeles handicapforskellen på ny fra 19 hul og frem. De tildelte slag fordeles efter handicapnøglen STABLEFORD Alle tællende runder skal omregnes til Stableford point Omregningen skal foretages for hvert hul ved at fratrække bruttoscoren fra antallet af tildelte slag på hullet, for at finde nettoscoren. Nettoscoren omregnes til Stableford point ifølge nedenstående tabel og summeres til en total for runden. Totalen danner grundlag for reguleringen af handicappet. Der skal benyttes fuldt spillehandicap ved udregningen. Det indebærer at en runde spillet til handicap giver 36 Stableford point. Hvis en spiller ihandicapgruppe 3-6 spiller 9 huller lægges 18 point til for at finde en total score. Eksempel: Resultatet efter 9 huller er 17 point. Resultatet for runden (18 huller) bliver dermed 35 point (17+18) ETABLERING AF EGA HANDICAP For at opnå et EGA Handicap, skal en spiller aflevere mindst en Stableford score over 18 eller 9 huller, som er spillet under handicapbetingelser, på en rated bane. Det maksimale EGA Handicap er 54 for både mænd og kvinder, men DGU anbefaler at nye golfere starter med et klubhandicap på 72 Der er to metoder til at opnå et EGA Handicap: *Metode 1 * fra et eksisterende klubhandicap: Side 17 af 33

20 En spiller reguleres i handicap efter reglerne i 3.12 og når en given regulering resulterer i et handicap på 54 eller lavere er dette spillerens første EGA Handicap. Eksempel: En spiller i klubhandicap 57 afleverer en score på 40 Stableford point. Klubhandicappet fratrækkes et helt slag for hvert point over 36 (40-36=4) således spillerens nye EGA Handicap er 53 (57-4). Metode 2 som første handicap: Er spilleren ikke i besidelse af et klubhandicap over 54 udregnes spillehandicappet efter følgende formel: Spillehandicap = 54 + spillehandicapsdifferencen for det spillede teested Et EGA Handicap tildeles når en spiller har afleveret én 18 eller 9 hullers score, på 36 point eller bedre, og handicappet udregnes efter følgende formel: Første EGA Handicap = 54 (Stableford point 36) Ved spil over 9 huller fordeles spillehandicap efter handicapnøglen og resultatet tillægges 18 point. Eksempel: Spillehandicapsdifferencen på et givet teested er 4 og spilleren tildeles således 58 slag (54+4) som fordeles efter handicapnøglen. Spilleren opnår 38 Stablefordpoint og tildeles et EGA Handicap på 52 udregnet som: 54 (38-36) En spiller kan først tildeles et EGA handicap når spilleren har fået et Golfkørekort Det er tilladt for en handicapkomité at tildele et lavere handicap hvis den har beviser for at dette bedre afspejler spillerens spillestyrke REGULERING AF HANDICAP Alle tællende scores skal arkiveres som Stablefordscores og i kronologisk rækkefølge. Herudover skal en spillers handicapregister indeholde alt relevant information om de indberettede scores (se for en detaljeret liste) Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score i bufferzonen ændres handicappet ikke. Hvis en spiller afleverer en tællende Stabelford score under spillerens bufferzone eller registreres for en NR øges handicappet med 0,1 for spillere i handicapgruppe 1-5. Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score over bufferzonen reduceres spillernes handicap til en sats pr. Stableford point over bufferzonen. Denne sats afgøres af spillernes handicapgruppe. Side 18 af 33

21 Regulering af handicap i forbindelse med tællende turneringer skal først udregnes efter bufferzonen er justeret for CBA en. Handicap reguleres ifølge denne tabel: Afleveres en tællende 9-huls runde tillægges 18 point til totalen efter 9 huller. Denne total sammenholdes med bufferzonen for 9 huller. Når en spillers handicap skal reduceres fra en højere handicapgruppe til en lavere handicapgruppe, skal det reduceres til den sats, der passer til højere kategori kun så langt som til at bringe handicappet ind i den nederste kategori og den resterende del af reduktionen skal bruge satsen for den relevante lavere gruppe. Eksempel: Hvis en spiller som har handicap 19.1 (handicapgruppe 4) afleverer en Stableford score på 42 point, nedsættes hans handicap som følgende: 19,1 (2 0,4) = 19,1 0,8 = 18,3, hvilket bringer spilleren ind i gruppe 3, herefter er reduktionen 0,3 pr point hvilket giver: 18,3 (4 0,3) = 18,3 1,2 = 17,1 En spillers handicap kan ikke reduceres til en handicapgruppe hvori man ikke kan aflevere den type score det drejer sig om. En spiller kan således ikke reduceres til handicapgruppe 1 på baggrund af en EDS, og en spiller kan ikke reduceres til handicapgruppe 2 på baggrund af en 9-huls score. Ændringer i handicap skal registreres hurtigst muligt og en spiller er selv ansvarlig for at regulere sit handicap efter en tællende runde hvis denne endnu ikke er registreret i handicapregistret. Side 19 af 33

22 3.13 SUSPENSION OG TAB AF HANDICAP Hvis en spiller gentagne gange eller groft overtræder EGA Handicapsystemet kan DGU eller hjemmeklubben suspendere spillerens handicap. Forsøg på at omgå systemet inkluderer men er ikke begrænset til at undlade at aflevere EDS eller tællende turneringsrunder, samt at opnå en unfair konkurrencefordel ved bevidst ikke at spille til sit bedste i mange tællende runder alene med det formål at opnå et ikke passende højt handicap. Sådanne overtrædelser skal dog være beviselige til handicapkomitéens tilfredsstillelse. Suspension af handicap skal behandles I hjemmeklubbens handicapkomité og må ikke gennemføres uden først at informere spilleren og tillade vedkommende at præsentere sin sag. Afgørelser truffet af hjemmeklubbens handicapkomité kan ankes til DGU s handicapkomité. En spiller med et suspenderet handicap kan ikke deltage i nogen golfrelateret aktivitet som kræver et handicap GENERHVERVELSE AF HANDICAP Følgende principper gælder for generhvervelse af handicap: 1. Generhvervelse indenfor 12 ma neder: handicappet sættes til det samme som før. 2. Generhvervelse efter en periode ud over 12 ma neder: Spilleren tildeles et nyt handicap ifølge reglerne i 3.11, dog under hensyntagen til spillerens alder, tidligere handicap og periodens længde således spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomite en anser som værende i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. En spiller må ikke tildeles et nyt handicap i handicapgruppe 1 uden tilladelse fra DGU HANDICAPREVISION (HR) Kort forklaring af HR: Minimum 8 Stableford scores inden for en maksimal 2 årig periode omregnes til et forventet handicapinterval hvor spilleren burde ligge inden for, for at have produceret disse scores. Ligger spillerens reelle handicap under dette interval skal handicappet øges til den nederste grænse i intervallet, og ligger det over skal det sænkes til den øvre grænse (dog under hensyntagen til en maksimal handicapgruppeafhængig justering) Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA s online HR Appendix for en grundig gennemgang: Side 20 af 33

23 Handicapkomitéen skal udføre en handicaprevision for alle spillere i gruppe 1-5 med effekt fra d. 1/1. Den gennemføres manuelt i løbet af januar måned og skal være afsluttet d. 31/1. En spilller som ønsker et revideret handicap mellem de årlige handicaprevisioner, skal anmode handicapkomitéen om en skønsmæssig regulering se 3.16 Handicaprevisionen baseres på minimum 8 tællende scores afleveret inden for en periode på et år perioden kan dog udvides til to år hvis der ikke er afleveret 8 scorekort. Udvides perioden til 24 måneder kan der maksimalt hentes 4 yderligere scores fra perioden måneder. Såfremt en handicaprevision ikke gennemføres pga et utilstrækkeligt antal tællende scores ændres spillerens handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap. (Dog ikke hvis EGA Handicap er erhvervet i sæsonen op til Handicaprevisionen) Et klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA Handicap ved at indlevere minimum tre tællende scores (EDS eller turneringsscores). Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt antal scores, til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over en 12/24 måneders periode når op på 8). Eksempel: En spiller har 6 tællende scores indleveret over en 24 måneders periode, og har mistet sit EGA handicap ved den årlige Handicaprevision. Han indleverer yderligere 2 EDS scores, således der er tilstrækkelig basis for en handicaprevision (8 scores). Handicapkomitéen gennemfører en ekstraordinær individuel handicaprevisionen for denne spiller og justerer evt spillerens EGA handicap Handicapkomitéen anbefales at gennemføre de af revisionens foreslåede reguleringer, men det er altid komitéens afgørelse. Handicapkomitéen bør således være opmærksom på specielle situationer som kan føre til en uhensigtsmæssig regulering SKØNSMÆSSIG REGULERING AF HANDICAP BASERET PÅ ALMINDELIGT SPIL Når en handicapkomité har betydelige beviser for at en spillers handicap ikke reflekterer spillerens spillestyrke må komitéen regulere handicappet som den anser nødvendigt for at for at reflektere spillestyrken dog ikke med mindre en et helt slag. Enkelte høje eller lave scores udgør dog ikke alene et betydeligt bevis på et behov for at foretage en skønsmæssig regulering. Ved afgørelsen om en spiller skal skønsmæssigt reguleres bør handicapkomitéen se på al tilgænglig information om spillerens spillestyrke, herunder men ikke begrænset til (i) hvor hyppigt spilleren i løbet af en sæson opna r score til neutral zone eller bedre, (ii) spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer mm, (iii) tællende scorer, der er ødelagt af e t eller flere da rlige huller, (iv) dokumenterede private scorer, og (v) spillerens generelle mobilitet og eventuelle sygdomshistorie. Side 21 af 33

24 Handicapkomitéen bør som minimum udregne en individuel handicaprevision for spilleren og lade denne være styrende i vurderingen. En individuel handicaprevision må dog aldriv være eneste grundlag for en skønsmæssig regulering. Handicapkomitéen bør tillige være opmærksom på om yderligere indleverede tællende scores og en kommende årlig handicaprevision alene vil kunne regulere handicappet tilstrækkeligt. ANBEFALINGER TIL HANDICAPKOMITÉEN Handicapkomitéen bør være sammensat af repræsentanter fra flest mulige spillergrupper og med god kendskab til medlemmernes spillestyrke. Beslutninger om større ændringer af en spillers handicap end en normal regulering tilsiger skal træffes af en samlet komité. Møder bør afholdes regelmæssigt gennem sæsonen og i særdeleshed i forbindelse med den årlige handicaprevision. En vigtig opgave for handicapkomitéen er at informere klubbens spillere og frivillige om hvordan EGA Handicapsystemet fungerer. Det er vigtigt at der skabes forståelse for og en positiv holdning til handicapsystemet således alle spillere i klubben følger bestemmelserne for aflevering/registrering af tællende runder. Det er specielt vigtigt at forklare hvilke runder som er tællende, og være medvirkende til at indføre en kultur i klubben hvor alle forstår at golf bliver meget sjovere for alle hvis man har et handicap som reelt afspejler ens spillestyrke. HANDICAPNØGLER Golfreglernes Regel 33-4 kræver at Komitéen skal offentliggøre et register, hvoraf det fremgår, på hvilke huller handicapslag skal gives eller modtages For at ensrette handicapnøglerne på tværs af klubber anbefales det at fordelingen sker med følgende overvejelser: Det er en fastslået kendsgerning, fordelingen af handicapnøgler næsten ingen indflydelse har på Stableford resultat, og derfor på handicap justeringer. Det er af afgørende betydning i hulspil, at tildelte slag for alle handicapforskelle, fordeles jævnt over de 18 huller Det opnås bedst ved at tildele de ulige nummererede nøgler til de første 9 huller (alternativt de sværeste) og de lige nøgler til de bagerste 9 huller Et huls sværhedsgrad i forhold til par er en faktor i fordelingen af nøglerne Sværhedsgraden af et hul kan afgøres enten gennem bogey ratingen eller ved at sammenligne de gennemsnitslige scores. Handicapnøglerne bør være ens for alle tees og for herrer og damer Spilleren som skal have tildelt slag har generelt brug for det første slag på det sværeste par 5, og herefter på det sværeste par 4 efterfulgt af de andre par 5 huller. Herefter kommer par 4 huller og endeligt par 3 huller. Side 22 af 33

25 Et meget svært par 3 hul kan dog komme før et par 4. Svære huller er generelt par 5 huller som ikke kan nås i 3 eller par 4 huller som ikke kan nås i 2 for gennemsnitsspillere. Tildelingen af handicapnøgler kunne gøres på følgende måde: Del de 18 huller i 6 grupper af 3 huller: 1, 2, 3 og 4, 5, 6 osv. Handicapnøgle 1 til 4 placeres ikke på hul 1, 2, 3, eller 16, 17, 18 Totalen for de 6 grupper bør være mellem 27 og 30 Alle ulige placeres på for-ni og lige på bag-ni Undgå nøgle 1 til 6 på tilstødende huller Eksempel: Tildel nøgle 1 til det sværeste af hul 7, 8, og 9 Tildel nøgle 2 til det sværeste af hul 13, 14, og 15 Tildel nøgle 3 til det sværeste af hul 4, 5, og 6 Tildel nøgle 4 til det sværeste af hul 10, 11, og 12 Tildel nøgle 5 til det sværeste af hul 1, 2, og 3 Tildel nøgle 6 til det sværeste af hul 16, 17, og 18. Tildel nøgle 7 til 12 jævnt over de 6 grupper (nøgle 7 behover ikke at blive placeret i gruppe 7, 8, og 9) Tildel nøgle 13 til 18 på samme måde Når klubben modtager en ny rating medfølger et forslag til fordeling af handicapnøgler baseret på ovenstående. Side 23 af 33

26 HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af HR er et forslag til klubbens Handicapkomité om hvorledes medlemmernes handicaps kan revideres for at afspejle deres spillestyrke bedst muligt. Handicapkomitéen kan således godt med yderligere beviser for en spillers spillestyrke vælge at se bort fra forslaget og/eller rette dette til. Den korte forklaring af Handicaprevisionen: Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger. F.eks.: En spiller i handicap 15,3 har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres han 2 slag op til handicap 17,3 Udregningen: Alle tællende runder (9 eller 18 huller) medtages fra det seneste år med undtagelse af: 1. runder som er blevet aflyst og/eller 2. runder hvor CBA blev -2/RO Der skal være minimum 8 runder for at kunne udregne en HR. Har en spiller ikke afleveret 8 tællende runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år, for at kunne finde de seneste 8 tællende runder (dog må der maksimalt hentes 4 gamle runder fra perioden måneder). Er det ikke muligt at finde 8 runder inden for de seneste 2 år kan systemet ikke udregne en HR med tilstrækkelig præcision og den kan derfor ikke gennemføres. Kan en HR ikke gennemføres fjernes EGA Handicap betegnelsen og spilleren har i stedet et Klubhandicap. De opnåede stablefordscores omregnes (via kompliceret statistik se evt teknisk forklaring) til et handicapinterval som en spiller der har leveret sådanne scores bør ligge inden for. Ligger spillerens aktuelle handicap over eller under grænserne, bør handicappet hæves til/mod den nærmeste grænse. For at finde forskellen trækkes EGA Handicappet fra den nærmeste grænse. Dog under hensyntagen til handicappet skal ændres med et (oprundet) heltal. En positiv forskel (EGA Handicap ligger under intervallet) rundes op mod næste heltal og en negativ forskel (EGA Handicap Side 24 af 33

27 ligger over interval) rundes op mod 0. Herudover kan handicappet maksimalt kan ændres som fremgår af denne tabel: Dog hæves en spillers handicap ikke hvis starthandicappet er højere end sluthandicappet (eksempel 9). Eksempel 1: En spiller har ved årsskiftet 1/ handicap 11,7 og har siden 1/ afleveret 11 tællende runder. De opnåede stablefordpoint i alle 11 runder omregnes til et handicapinterval som statistisk set bør kunne have produceret sådanne scores. Intervallet ligger mellem 13,0 og 16,8, og spilleren har således et for lavt handicap (da den nedre grænse er 13,0). Forskellen på spillernes handicap og den nedre grænse er 1,3 og dette oprundes til 2 for at finde nærmeste større heltal. Da spilleren er i handicapgruppe 3 må handicappet maksimalt ændres med 3 og en ændring på 2 er således tilladt. Spillerens handicap foreslås således hævet fra 11,7 til 13,7 se opstilling herunder. Side 25 af 33

28 Eksempel 1a En spiller slutter året i handicap 3,4, og systemet har udregnet et interval på 0,9 til 2,8. Spilleren har således umiddelbart et for højt handicap. Forskellen på handicappet og den øvre grænse er -0,6. Denne forskel oprundes (mod 0) og spilleren skal således ikke reguleres. Note: For at en spiller bliver sat ned i handicap skal forskellen på handicappet og den øvre grænse således være -1,0 eller mere. Eksempel 2: En spiller i handicap 21,3 har afleveret 8 runder inden for det seneste år og systemet har udregnet et interval på 18,0 til 24,5 der foreslåes ikke en handicapændring da det nuværende handicap er inden for intervallet. Eksempel 3: En spiller i handicap 18,1 har afleveret 8 runder inden for det seneste år og systemet har udregnet et interval på 13,1 til 16,5 der foreslåes en handicapændring på -1 (forskellen på 16,5 og 18,1 oprundet til nærmeste heltal) og det nye handicap er 17,1 Eksempel 4: En spiller i handicap 4,3 har afleveret 4 runder i 2016 og 8 runder i Da der ikke er 8 runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år for at finde en total på 8 runder. Beregningen bruger således de 4 runder fra 2016 og de 4 seneste runder fra Udregningen viser et interval på 3,4 til 5,3 og der foreslås ikke en handicapændring. Eksempel 5: En spiller i handicap 13,9 har afleveret 3 runder i 2016 og 12 runder i Da der ikke er 8 runder inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år for at finde en total på 8 runder. Men da der er maksimalt må bruges 4 runder fra perioden måneder (2015) opnås et totalt beregningsgrundlag på 7 runder. Med kun 7 runder tilgængelige kan HR ikke udregnes og spillerens handicap ændres ikke fra 13,9 men handicapstatus ændres fra EGA Handicap til Klubhandicap. Eksempel 6: En spiller i handicap 23,0 har afleveret 3 runder i 2016 og 2 runder i Da der ikke kan findes 8 runder inden for 2 år kan en HR ikke udregnes og spillerens handicap ændres ikke fra 23,0 men handicapstatus ændres fra EGA Handicap til Klubhandicap. Side 26 af 33

29 Eksempel 7: En spiller i handicap 41 har i 2016 afleveret 12 runder. Da HR kun udregnes for handicapgruppe 1-5 (alle under handicap 36) har dette ingen konsekvenser for spilleren og han beholder sit EGA Handicap på 41. Eksempel 8: En nybegynder i handicap 34 har i 2016 afleveret 7 runder og ingen i Da der ikke er 8 runder tilgængelige for det seneste år udvides perioden til måneder. Da der ikke er runder at hente konstaterer systemet at handicap 36 er opnået inden for det seneste år, og det betyder at på trods af at en HR ikke kan udregnes beholder spilleren sit EGA Handicap. Eksempel 9: En spiller har ved årsskiftet 1/ handicap 21,7 og har siden 1/ afleveret 32 tællende runder og han slutter året i handicap 17,7. De opnåede stablefordpoint i alle 32 runder omregnes til et handicapinterval som statistisk set bør kunne have produceret sådanne scores. Intervallet ligger mellem 18,6 og 22,8. Spilleren har således som udgangspunkt et for lavt handicap (da den nedre grænse er 18,6), men da starthandicappet på 21,7 er højere end sluthandicappet på 17,7 skal spilleren ikke sættes op i handicap. Ovenstående eksempler kan som tidligere skrevet summeres til: Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger Genetablering af mistet EGA Handicap. Hvis årsrevisionen har resulteret i at en spiller får ændret sin handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap ved den årlige Handicaprevision (HR), er der 2 metoder til at genetablere EGA Handicappet: 1. Spille og aflevere 3 EDS runder (gælder for alle handicapgrupper), hvorefter EGA Handicappet automatisk genetableres 2. Aflevere et tilstrækkeligt antal tællende runder til at nå op på de 8 kort inden for 2 år der er kravet for at få foretaget en handicaprevision (HR), og bede klubbens handicapkomité om at genetablere EGA Handicappet Side 27 af 33

30 Eksempel 10: En spiller har grundet en skade ikke spillet i 2016 og mister således sit EGA handicap ved den årlige HR. For at genetablere sit EGA Handicap, afleveres 3 tællende runder (EDS eller tællende turneringer). EGA Handicappet genetableres automatisk herefter. Eksempel 11: En elitespiller i handicap 1,2 har i hele 2016 kun spillet Danmarksturnering (hulspil), og har derfor ikke afleveret tællende runder, og mister således sit EGA handicap ved den årlige HR. For at genetablere sit handicap spiller han 3 EDS runder og får sit EGA Handicap tilbage. Normalt må en handicapgruppe 1 spiller ikke spille EDS, men det er tilladt når spilleren har mistet sit EGA handicap. Eksempel 12: Spilleren fra eksempel 5 i handicap 13,9 har afleveret 3 runder i 2016 og 12 runder i 2015, og dermed mistet sit EGA Handicap. Da spilleren har 7 runder der kan indgå i en HR mangler han således kun en runde for at kunne udregne en HR. Spilleren afleverer i marts denne ene runde og beder Handicapkomitéen om at udregne en ny individuel HR (dette er en funktion/knap i Golfbox/Golfworks). Komitéen bekræfter at der kan udregnes en ny HR, forholder sig til om handicappet skal ændres på baggrund af denne og sætter spilleren tilbage i statussen EGA Handicap. Skønsmæssig regulering af handicap. Handicapkomitéen kan/bør ifølge EGA Handicapsystemet regulere handicappet for spillere hvis handicap er signifikant anderledes end deres spillestyrke. En sådan regulering gælder for alle handicapgrupper og er således ikke begrænset til spillere under handicap 36. Handicapkomiteen skal tage hensyn til alle relevante beviser for at ændre spillerens handicap. Som støtte til reguleringen kan Handicapkomitéen til enhver tid udregne en individuel HR for en eller flere spillere i klubben og det kan gøres på ethvert tidspunkt af året. I spillerens scorearkiv kan der udregnes en individuel HR såfremt der er afleveret et tilstrækkeligt antal runder inden for de seneste 12 (evt. 24 måneder). Udregningen er den samme som til den årlige HR og resultatet er således det samme handicapinterval. Ved behov for større ændringer er det ikke et krav at holde sig til de maksimale tilladte ændringer, men komitéen kan bruge intervallet som hjælp til at finde det handicap som er passende. Hvorvidt det er helt til den nærmeste grænse eller måske endda til midten af intervallet er op til den enkelte komité som afvejer alle tilgængelige informationer. I Golfbox præsenteres resultaterne således: Side 28 af 33

31 TEKNISK FORKLARING AF HR Teknisk forklaring af HR Udregningen af handicapintervallet fra de indleverede runder er baseret på komplicerede statistiske formler og empiriske sammenhænge. Som udgangspunkt er der ikke nogen grund til at sætte sig ind i hvordan det foregår da det bliver automatisk udført af computersystemet, og er nær umuligt at udføre i hånden. Nedenstående kan derfor med fordel trygt overlades til computersystemerne. Visse udvalgsformænd ønsker dog en bedre forståelse af udregningerne, og de følger her: Side 29 af 33

32 1. For alle sæsonens runder udregnes en nettodifference ifht. 36 point: Nettodifferencen (ND) = 36 (Stablefordscore-CBA) 2. ND fra forskellige tees og baner er ikke umiddelbart sammenlignelige mod EGA Handicap (da de er opnået med et spillehandicap der er slopeafhængigt) og scores porteres derfor til en bane med standard relativ sværhedsgrad (Sloperating= 113). Resultatet heraf er en række standardiserede bruttodifferencer (SGD) SGD = EGA HCP + ND * 113/Slope Rating SGD kan populært siges at være et mål for hvor meget man ville have gået over/under par på en bane med standard relativ sværhedsgrad. 3. SGD gennemsnit og standardafvigelse udregnes ud fra principperne for en normalfordeling med antallet af runder som indikator for antallet af frihedsgrader altså en fordeling af scores omkring genemsnittet hvor spredningen i populationen definerer standardafvigelsen. 4. Med foruddefinerede konfidensinternaller udregnes en øvre og nedre grænse for SGD populært sagt; hvis vi antager de indleverede scores er et mindre udsnit af en uendelig population, hvor er vi så forholdsvis sikre på at grænserne ligger? Side 30 af 33

33 5. Gennem indsamling af meget stor mængde data om europæiske runder har der vist sig en lineær sammenhæng mellem antal brugte slag på en runde (SGD) og ens handicap. Denne sammenhæng bruges til at omdanne SGD grænser til handicapgrænser. Den lineære sammenhæng er: (Slag 2,1)/1,13 = handicapindex. Ovenstående punkter 3-5 kan eksemplificeres således: En komplet forklaring af udregninger mm. kan findes her: Et engelsk eksempel fra EGA på en komplet gennemgang findes her: Ovenstående udregning viser hvorledes maskinen udregner intervallerne, og viser samtidigt tydeligt, at når HR forklares bør man holde sig til og acceptere den korte forklaring: Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. F.eks.: En spiller i handicap 15,3 har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellerm 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres han 2 slag op til handicap 17,3 Side 31 af 33

34 GRAFISK FORSTÅELSE AF HR Side 32 af 33

35 Side 33 af 33

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE EGA HCP VEJLEDNING TIL KLUB 2016-19 SIDE 1 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap

Læs mere

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET

HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HANDICAPREVISIONEN (HR) FORKLARET HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

Handicaprevisionen (HR) forklaret

Handicaprevisionen (HR) forklaret Handicaprevisionen (HR) forklaret HR udføres årligt i januar måned for spillere i handicapgruppe 1-5 *, og bliver automatisk udregnet af det administrationssystem som golfklubben benytter. Resultatet af

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger Accepten og forståelsen af systemet synes

Læs mere

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub.

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. december 2016 11:37 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Slogan konkurrence Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

EGA handicapsystemet 2008

EGA handicapsystemet 2008 EGA handicapsystemet 2008 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Januar 2011 INDHOLD Indledning 1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 ÆNDRINGER I EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET Udgives nu i sin originalform (på engelsk), men med danske tilpasninger. Præcis oversættelse ikke mulig Danske vejledninger

Læs mere

Nye handicapregler. 1. juli 2012.

Nye handicapregler. 1. juli 2012. Nye handicapregler 1. juli 2012. De nye handicapregler pr. 1. juli 2012. Hovedtræk: 1) Slut med regulering i private runder. 2) Øget og lettere mulighed for EDS. 3) Begrænsning i antal ni-huls runder.

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

EGA handicapsystemet

EGA handicapsystemet EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap.

Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Årsrevision Årsrevisionen kan betyde, at du skal ned eller op i handicap. Som noget nyt skal klubbernes handicapudvalg nu foretage en årsrevision for at finde ud af, om du har det rigtige handicap.en del

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer - 1 - Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en

Læs mere

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en spiller

Læs mere

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Onsdag den 14. november 2012 Medlemsmøde i Viborg Golfklub Onsdag den 14. november 2012 Dagsorden 1. Opfølgning på medlemsundersøgelse 2. 3. Ny miljølovgivning 4. Info om sæsonens sportslige resultater 5. Nyt DGU-kort 6. Bladet Dansk

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 16. juni Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december 17. NYHEDSBREV 9. december 2011

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012 TEMAMØDE 2012 AGENDA KOMMENDE LOVGIVNING FOR PESTICIDER PÅ GOLFBANER v. Anne Mette Dahl Jensen & Sonja Canger HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 v. Søren Clemmensen NYT FRA DGU v. Morten Backhausen BUFFET EGA

Læs mere

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser.

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser. BEGYNDERHÅNDBOGEN Velkommen til Brøndby Golfklub Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Begynderhåndbogen 2016

Begynderhåndbogen 2016 Begynderhåndbogen 2016 Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 Spilleformer Slagspil Specialturneringer Bermuda s. 8 Hulspil s. 14 Bisque Generelt Blind makker Spillerbetegnelser Cross country Turneringsformer s. 9 Slagspilturneringer

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE2016 VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON ENDNU ET SPÆNDENDE PROGRAM I HEDEMÆNDENE. I denne sæson vil der være 4 rækker. A rækken spiller slagspil, B og C rækkerne

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub.

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Klubbens navn og formål: Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub). Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. Daglig ledelse er herreklubbens

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK

Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Begynderhåndbog Ishøj Golf Klub (IGK) Køgevej 275 2635 Ishøj Tlf. 43 32 77 00 INFO@ISHOJGOLFKLUB.DK WWW.ISHOJGOLFKLUB.DK Velkommen til IGK Hvem er IGK Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca.

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere