Vejledning i brug af regnearket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af regnearket"

Transkript

1 Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf ) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet af de indtastninger, der er foretaget i regnearket. Dette faneblad er altså det samlede budget inkl. de ændringer der er lavet i regnearket. Der skal ikke indtastes i dette ark! Drift, Anlæg, Jordforsyning, Brugerfin. områder, Danmark C, Plejeboligplan samt Finansiering (grønne faneblade) Anvendes til indtastning af ønsker og besparelsesforslag på drift og anlæg, ændringer i låneoptagelse (eksempelvis som følge af skoleanlæg) samt andre budgetmæssige ændringer. Indtastninger overføres automatisk til Budgetforslag under de respektive overskrifter i resultatopgørelsen. 1. behandlingsbudget Er budgetforslaget til 1. behandlingen videresendt af byrådet til den videre budgetlægning. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik. Ændringer Opsummerer konsekvenserne af samtlige indtastninger. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik Kasse Anvendes ved beregningen af den gennemsnitlige likviditet og rentemæssige konsekvenser af ændringer. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik

2

3 Budgetforslag med ændringsforslag Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,5 Drift 2.685, , , , , ,8 Renter 23,3 21,6 20,3 22,9 88,2 22,0 Resultat af ordinær drift -78,1-90,5-56,6-13,8-238,9-59,7 Anlæg 85,0 43,8 66,6 90,0 285,4 71,3 Resultat af det skattefinansierede område 6,9-46,7 10,0 76,3 46,5 11,6 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 6,2 1,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3-2,5-0,6 Danmark C 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 1,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 24,8-49,0 7,3 71,0 54,1 13,5 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -111,3-106,3-65,0-121, ,9 Resultat i alt -24,8 49,0-7,3-71, ,5 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2-22,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51, ,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9-9,6 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 - -2,6 Likvide aktiver ultimo -106,3-65,0-121,2-236, ,2 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5-17,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 130,0 120,0-10,0-85,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,4-987,1-946, ,0 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715, ,5 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231, ,5 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20, ,3 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

4 Drift - ønsker og besparelser 1000 Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ny beskæftigelsespolitik Ny aktiveringsmodel -4,000-5,000-5,000-5,000 Bonus til medarbejdere 1,000 1,000 1,000 1,000 Opsøgende virksomhedskonsulenter 0,800 0,800 0,800 0,800 Transportudgifter i forbindelse med uddannelse til ikke-forsikrede 1,200 0,000 0,000 0,000 Mere kraft på virksomhedscentre-ordningen 2,000 2,000 2,000 2,000 Understøtte praktik og lærepladser 1,000 1,000 1,000 1,000 Ny-normering af ledighedsydelsesområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 Beredskabskommissionen Mængderegulering, forøget udrykningsaktivitet 0,760 0,760 0,760 0,760 Kemikaliedragter m.v. 0,060 0,060 0,060 0,060 Røgdykkermateriel 0,125 0,125 0,125 0,125 Ansættelse af en stationsmester 0,400 0,400 0,400 0,400 Forhøjelse af munderingsbudgettet 0,150 0,150 0,150 0,150 Forhøjelse af driftsudgifter 0,100 0,100 0,100 0,100 Børne- og Ungdomsudvalget Ungdommens hus -2,000-2,000-2,000-2,000 Dagplejen - manko på basisbudget 0,110 0,110 0,110 0,110 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i daginstitutionerne 0,150 0,150 0,150 0,150 Friplads samt befordring H-børn 0,215 0,215 0,215 0,215 Ansættelse af daginstitutionsassistenter 1,384 1,384 1,384 1,384 Kulturkreativ børnehave 0,182 0,182 0,182 0,182 Aflastningstilbud - Klubtilbud 0,500 0,500 0,500 0,500 Udvidelse af pladser i Børnehuset 0,339 0,339 0,339 0,339 Udvidelse af Basement 1,900 1,900 1,900 1,900 Aflastningstilbud i Stendalen 0,400 0,400 0,400 0,400

5 Mængderegulering til klubtilbud 0,885 0,850 0,927 0,936 Klub/aflastningstilbud for autister 0,642 1,044 1,044 1,044 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i klubber 0,060 0,060 0,060 0,060 Stigning i skatter og afgifter (skoler) 0,300 0,300 0,300 0,300 Befordring af elever fra "Golfkvarteret" til Bredstrup/Pjedsted Fællesskole (lovkrav) 0,420 0,420 0,420 0,420 Øgede udgifter til rengøring pga. udbygning (Skansevejens Skole) 0,530 0,530 0,530 0,530 Øgede udgifter til el, vand, varme og rengøring (skoler) 1,400 1,400 1,400 1,400 Mængdetilpasning på specialområdet (skoler) 3,304 3,304 3,304 3,304 Mængdetilpasning på specialområdet (SFO) 1,096 1,096 1,096 1,096 Idrætsskoleprofil- ekstra halleje i FIC 0,200 0,300 0,300 0,300 Efteruddannelse af specialskolelærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Afledt drift ny madordning på dagtilbudsområdet 0,035 0,070 Kultur- og Fritidsudvalget Magasinplads på museerne 0,100 0,100 0,100 0,100 Musicalakademiet -4,200-4,200-4,200 Privatisering af Det Bruunske Pakhus -1,000-1,900-1,900-1,900 Bredstrup Pjedsted Hallen - driftstilskud 0,200 0,200 0,200 0,200 Driftsoptimering af udendørs anlæg samt pesticidfri drift 0,600 1,000 1,200 1,600 Eliteidræt i skoletiden - leje af faciliteter 0,115 0,115 0,000 0,000 Statsrefusion af egnsteatertilskud - Fredericia Teater 1,100 1,100 1,100 1,100 Idræt ,070 0,070 0,070 0,070 Udbygning af den kreative skole 0,400 0,400 0,400 0,400 Biografleaasing 0,253 0,253 0,253 0,253 Miljøudvalget Vandløb - vedligeholdelse m.v. 0,500 0,500 0,500 0,500 Skoven - reduktion af indtægtsprovenu ved salg af skoveffekter 0,300 0,300 0,300 0,300 Realisering af miljø-og naturhandlingsplaner 1,000 1,000 1,000 1,000

6 Socialudvalget Indsats mod socialt bedrageri -1,500-1,500-1,500-1,500 Bonus til medarbejdere 0,500 0,500 0,500 0,500 Revurdering af normering til bofællesskabet Ullerupdalvej 0,650 0,650 0,650 0,650 Mængderegulering botilbud 1,528 2,293 3,057 3,821 Mængderegulering 85 "gråzonesager" 0,630 0,630 0,630 0,630 Mængderegulering botilbud til autister 1,826 5,478 9,130 12,782 Mængderegulering, støtte til voksne udviklingshæmmede ( 85) 0,600 0,600 0,600 0,600 Tilpasning af indtjeningskrav Proaktiv 1,800 1,800 1,800 1,800 Boligplaner for demente over 65 år 0,690 2,070 2,070 2,070 Indtægter fra kostpakker - Genopretning af budget 0,800 0,800 0,800 0,800 Sygeplejeartikler Genopretning af budget 0,500 0,500 0,500 0,500 Barseludligningsordning - Genopretning af budget 2,300 1,100 1,100 1,100 Besparelse på det specialiserede socialområde -2,700-2,700-2,700-2,700 Sundhedsudvalget Høreapparater 1,500 1,500 1,500 1,500 Træningsfaciliteter 0,400 0,130 0,130 0,130 Teknisk Udvalg Afledt drift cykelhandlingsplan 0,030 0,050 0,060 0,060 Gadebelysning - ændring af lov om energiafgifter 1,640 1,640 1,640 1,640 Økonomiudvalget Besparelse på ledelsesfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Besparelse på stabs-og konsulentfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Internationalt udvalg -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel effektivisering 1,25 % af serviceudgifter -26,189-26,956-27,758-28,564 Yderligere indkøbsbesparelse -2,500-2,500-2,500-2,500 Tryghedspakke til nedbringelse af kriminalitet 1,000 1,000 1,000 1,000 Indkøb af IT-udstyr til Byrådet 0,400 0,000 0,000 0,000 Nedsat kontingent Trekantområdet -0,149-0,149-0,149-0,149

7 Udmøntning af puljen vedr. det betingede bloktilskud -6,700-6,700-6,700-6,700 I alt (pristalsfremskrevet) -5,559-12,119-11,712-7,673 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

8 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Ombygning af gasværksgrund så den også kan bruges til konventionel aktiviteter 0,100 Køkkener til ny madordning 2,000 2,000 Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af omklædningsrum i Fredericia Idrætscenter 4,000 Tog til madsbyparken 1,300 Nødvendig afskærming af bowling og keglemaskiner 0,350 Socialudvalget Salg af St. Joseph -17,000 Investering i nye institutioner til erstatning 17,000 Teknisk Udvalg Cyklistbyprojekt 4,500 4,500 7,875 10,705 Ejendomscentret 1,000 5,000 10,000 20,000 Økonomiudvalget Salg af Tøjhuset -15,000 Salg af genbrugscentret - flyttomkostninger -8,000 I alt (pristalsfremskrevet) 5,250-3,602 18,927 33,455 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

9 Jordforsyning Mio. kr Teknisk Udvalg Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

10 Brugerfinansierede områder Mio. kr Miljøudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

11 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

12 Plejeboligplan Mio. kr Socialudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

13 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

14 Basisbudget Resultatopgørelse Skatter og generelle tilskud , , , ,0 Drift 2.690, , , ,0 Renter 23,3 21,9 20,7 22,8 Resultat af ordinær drift -72,5-78,1-44,4-6,2 Anlæg 79,7 47,4 47,6 56,6 Resultat af det skattefinansierede område 7,2-30,7 3,2 50,4 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3 DanmarkC 3,9 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 25,1-33,0 0,5 45,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning Likvide aktiver primo -111,3-106,6-81,3-130,7 Resultat i alt -25,1 33,0-0,5-45,1 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 Likvide aktiver ultimo -106,6-81,3-130,7-220,0 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 120,0 110,0-10,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld -1067,2-1027,4-987,1-946,3 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715,3 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231,0 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

15

16 Ændringer i alt Besparelser, ønsker, finanisering set under ét. Resultatopgørelse I alt G.snit Skatter og generelle tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift -5,6-12,1-11,7-7,7-37,1-9,3 Renter 0,0-0,3-0,4 0,1-0,5-0,1 Resultat af ordinær drift -5,6-12,4-12,1-7,5-37,6-9,4 Anlæg 5,3-3,6 18,9 33,5 54,0 13,5 Resultat af det skattefinansierede område -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning G.snit Likvide aktiver primo 0,0 0,3 16,3 9,5 6,5 Resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9-4,1 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvide aktiver ultimo 0,3 16,3 9,5-16,4 2,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

17 Gennemsnitlig kassebeholdning og renter Beregning af gennemsnitlig kassebeholdning og renter under hensyntagen til resultat og finansielle poster Mio. kr Gennemsnitlig kasse ifølge basisbudget 100,0 120,0 110,0-10,0 Ændring af resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9 Ændring af resultat i alt ekskl. renter 0,3 15,7-7,2-25,8 Ændring af låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny beregnet gennemsnitlig kassebeholdning 100,2 128,3 122,9-13,5 G.snitlig kasse beregnet på resultat ekskl. renter 100,2 128,2 122,4-14,1 Ændret deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Påvirkning af renter 0,0-0,3-0,4 0,1 Skal renteeffekt af ændringer medtages? Ja Vælg enten Ja eller Nej fra rullelisten Deponerede midler Beregning af ny deponering Mio. kr Deponeret iflg. Budgetforslag 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 0,0 Vedr ,8 0,0 Vedr ,0 0,0 Vedr ,9 Ændring på brugerfinansierede områder 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny deponering 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 Vedr ,8 Vedr ,0 Vedr ,9

18 n Ja eller Nej fra rullelisten

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere