Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme"

Transkript

1 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK (01.15) En forsikring specielt til boligejendomme I Tryg har vi udviklet en speciel bygningsforsikring, der er 100 % målrettet boligejendomme med flere boliger. Det vil sige alment boligbyggeri, andelsboliger, ejerlejlighedskomplekser, lejeboliger, rækkehuse/kædehuse mv. Vores Bygningsforsikring for boligejendomme giver mulighed for en optimal dækning både i forhold til de traditionelle forsikringsdækninger og tillægsforsikringer. Derudover kan vi tilbyde en række favorable udvidelser, som er særlig relevante for netop boligejendomme. Særlige risici på boligejendomme Der kan ske mange former for skader på en boligejendom, og netop boligejendomme har nogle særlige risici, som en almindelig erhvervsbygning ikke har. Derfor er vores Bygningsforsikring for boligejendomme udviklet med henblik på, at forsikringen retter sig direkte mod alle disse særlige risici. Forsikringen tegnes altid med en brandforsikring, en kortslutningsdækning, en grunddækning samt en husejeransvarsforsikring, og her vil der bl.a. være dækning for følgende skader: Efter en brand i tagetagen bliver flere lejligheder brandog vandskadet. Beboerne må midlertidigt flytte, og det medfører omkostninger til opmagasinering af indbo og genhusning for dem, som ikke er dækket af egen indboforsikring. Samtidig medfører skaden et huslejetab og en del meromkostninger for foreningen. Alt sammen udgifter, som forsikringen kan hjælpe med. Et sprængt vandrør ødelægger gulve og vægge i flere lejligheder, og medfører samtidig et stort merforbrug af vand. Foruden skaden på gulve og vægge dækkes den ekstra vand-regning med op til kr. Ved et indbrud på varmemesterens kontor stjæles nøgler til et par lejligheder fra en nøgleboks. Forsikringen betaler for omstilling af låsene og for reparation af den dør, der blev ødelagt ved indbruddet. Skræddersy forsikringen efter behovet Vores Bygningsforsikring til boligejendomme kan udover de obligatoriske dækninger skræddersys til det aktuelle behov ved hjælp af en række tillægsforsikringer. Se de mulige tillægsforsikringer i oversigten sidst i dokumentet. Hvis forsikringen skal omfatte flere ejendomme, skal du som ejer være opmærksom på, at behovene for hver ejendom kan være forskellige. Tag assurandøren eller kunderådgiveren med på råd og gennemgå det aktuelle behov for hver ejendom ud fra ejendommens kendetegn, m2, etager, anvendelse mv. På den måde kan I sammen kombinere forsikringen, så den dækker præcis det, du ønsker at få dækket. Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr /5 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

2 Vores Bygningsforsikring til boligejendomme adskiller sig med en del udvidelser på visse områder. Et par eksempler på disse udvidelser der tilbydes til boligejendomme uden særlige tilvalg er bl.a.: Særligt omfattede genstande Forsikringen til boligejendomme omfatter også: Lysreklamer, skilte og lygtestandere, som hører til boligselskabet Pumpe- og styringsfaciliteter i varmecentraler Aflæsningssystemer Styringsanlæg til vaskerier Installationer til bredbånd og lignende netværk Springvand, skulpturer og genstande på legepladser Andelshaveres/ejerlejlighedsindehaveres eller lejeres godkendte og egne opførte udestuer, garager, carporte og redskabsskure Dokumenteret merforbrug af vand inkl. afgifter pga. en dækket rør- eller vandskade. Særligt omfattede skadeårsager Forsikringen til boligejendomme dækker også: Udstrømning af vand fra vandsenge Tilfældig udstrømning af vand fra køle/fryseskab ved udefrakommende strømsvigt Skade som følge af udstrømning af damp Udvidelse af dækningen for tørkogning af kedler Dokumenteret huslejetab i op til 24 måneder Automatisk dækning af udgifter til omstilling af låse ved indbrudstyveri mv. Opbrydning af dør hos syg/død beboer Automatisk dækning for mindre byggeprojekter under 3 millioner fx om-/tilbygning Selvrisikoen i forbindelse med varmt arbejde nedsat til 10 % af skaden (min kr. og maks kr.) Særlige udvidelser på ansvarsdækningen: Ansvar, beboere kan pådrage sig, når de deltager i fællesarbejde på ejendommen. Mindre reparationsarbejder, hvis fx vicevært udfører mindre reparationsarbejder som udskiftning af pakninger, blandingsbatterier, kontakter o.l. Bestyrelsens ansvar ved arbejde på ejendommen, der ellers skulle ansættes lønnet personale til at udføre. Skade på beboeres vasketøj ved teknisk svigt i vaskemaskinerne. Produktansvar ved udlån af mindre håndværktøj og mekaniske redskaber til ejendommens beboere. Skade på lånte eller lejede maskiner og værktøj mens eget materiel er til reparation. Ansvar for evt. antennemaster og ansvar for skade sket på fællesarealer og legepladser. Ansvarsdækningen omfatter foreningens egne selvkørende uindregistrerede arbejdsmaskiner, redskaber og traktorer, uanset køretøjets antal HK. Hvad dækker de obligatoriske dækninger? Brandforsikring - Bet. Nr Denne dækning omfatter brand, eksplosion og direkte lynnedslag. Brandforsikringen sikrer dermed også panthavers retsstilling ved brand. Kortslutning - Bet. Nr Udvider brandforsikringen og giver erstatning ved kortslutning - også selv om der ikke opstår brand. Grunddækning - Bet. Nr Grunddækningen indeholder mange skadetyper fx: Stormskade og evt. følgende nedbørsskade Snetryksskade Vandskade ved udstrømning af vand fra røranlæg mv. Vandskade ved udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer Skybrud/tøbrud Frostsprængning af vand-, varme- og sanitetsrør Indbrudstyveri eller forsøg herpå Påkørsel af ejendomme Anden pludselig skade. Husejeransvar - Bet. Nr Denne dækning dækker udgifter som forsikringstager eller medhjælp, der er ansat til pasning af ejendommen får, ved at de pådrager sig et erstatningsansvar i forbindelse med ejendommens drift. Desuden er følgende to dækninger altid med: Huslejetab og meromkostninger Erstatter tab af lejeindtægt efter en dækket skade, og hvis forsikringstager også selv benytter lokalerne, dækkes også leje af tilsvarende lokaler i op til 24 måneder. Den dækker også de nødvendige meromkostninger til ud- og indflytning for op til kr. (2015). Se også tilvalgssummer. Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter. Hvis der er kommet nye krav i byggelovgivningen til bygningers konstruktioner, siden din bygning blev opført, kan byggemyndighederne stille krav om lovliggørelse. Disse krav (forøgede byggeudgifter) er dækket i forbindelse med en dækningsberettiget skade, hvis kravet er fremsat efter skaden. Det kan fx være nye krav til mere isolering. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 15 % af bygningens nyværdi (max kr. (2015). Se også tilvalgssummer. 2/5 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

3 Vi dækker mere end bare selve ejendommen Vores Bygningsforsikring for boligejendomme omfatter mere end bare murene og tagene på ejendommene. Vi dækker fx også hegn, hvidevarer, fastlimede tæpper indendørs, alarmanlæg, flagstænger samt udsmykning på ejendomme udendørs. Selv haveanlægget er omfattet, hvis det fx bliver beskadiget i forbindelse med, at en af ejendommene brænder. Andet sædvanligt tilbehør og materialer der anvendes til ejendommens drift dækkes også mod brand. Her giver vi bl.a. erstatning for feje- og græsslåmaskiner, rengøringsmaskiner, værktøj, redskaber og materialer som hører til ejendommens drift, hvis de brænder. Herunder dækkes også kontorinventar, kontorartikler m.m., der hører til inspektør/ viceværtkontor samt inventar i beboerlokaler. Se også tilvalgssummer for løsøre. Totalt overblik over hele dækningen Når du tegner vores Bygningsforsikring for boligejendomme, samler vi alle dækningerne for boligselskabets bygninger på én police. På den måde får du et samlet overblik ét sted. Der er flere fordele ved at samle ejendommens forsikringer ét sted, bl.a.: Hvis der sker en skade, undgår du, at der opstår konflikt mellem flere forsikringsselskaber i forbindelse med bevisbyrde og erstatning. Der spares tid, besvær og penge ved kun at skulle kommunikere med et selskab. Ligeledes vil forsikringsløsningen bestå af mange dækninger, men kun én police med én betaling. Åben døgnet rundt Brand, tyveri og andre skader sker også udenfor normal åbningstid, og kan kræve handling her og nu. Derfor kan du altid få fat på Tryg, hvis uheldet er ude også om natten. Uanset klokkeslæt giver vi dig øjeblikkelig forsikringsmæssig assistance, så driften i din virksomhed igen kan blive normaliseret så hurtigt som muligt. Hvis der opstår brand eller anden katastrofe, skal du selvfølgelig altid først ringe 112. Derefter kan du ringe til vores skadeafdeling/døgnskadeservice på , hvor en medarbejder kan svare på dine spørgsmål og sende yderligere assistance, hvis du har brug for det. Vi sender eksperter ud til ejendommen Ofte skal det gå lynhurtigt, hvis en skade skal begrænses. Derfor arbejder vi tæt sammen med dygtige eksperter over hele landet, der kan rykke ud, hvis der bliver behov for det. Hvad enten der skal affugtes efter en vandskade eller dækkes af efter indbrud, så er hjælpen altid lige om hjørnet, når du er kunde i Tryg. Hvis du vil vide mere om Bygningsforsikring for boligejendomme Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om vores Bygningsforsikring for boligejendomme, og vil du vide mere så tal med en af vores assurandører eller kunderådgivere. Du kan også se mere på I tilfælde af skade, er det altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende som aftalegrundlag i skadesagen. Forsikringsbetingelserne tilsendes sammen med policen eller kan ses under Min virksomhed på (Oplysningerne i dette faktablad er gældende for 2014 eller indtil nyt faktablad udgives). 3/5 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

4 Tillægsforsikringer samlet oversigt Restværdi - Bet. Nr Sker der en skade på ejendommen, hvor skaden udgør mindst 50 % (alternativt 30 %) af ejendommens nyværdi, kan der i stedet for en reparation vælges at få ejendommen revet ned og få opført en tilsvarende ny ejendom. Antenneanlæg - Bet. Nr Dækker skader som følge af brand, storm, kortslutning, vand, tyveri mv. på erhvervsmæssige antenneanlæg, parabolanlæg og hybridnet med en individuel sum fra kr. (2015). Dette gælder også selvom boligselskabet ikke ejer udstyret (Bemærk dog at daginstitutioner og erhvervslejemål i ejendommen allerede er dækket under grunddækningen). Rør & kabel - Bet. Nr Dækker udgifter i forbindelse med skader til sporing og reparation af skjulte rør og kabler, der hører til ejendommens drift, og som findes inden for ejendommens sokkel. Stikledninger - Bet. Nr Dækker udgifter i forbindelse med skader til sporing og reparation af utætheder i ledninger, der ligger i jorden, og som går fra hovedledning i vejen til indførelse i ejendommen. Glas - Bet. Nr Giver erstatning ved brud på fastmonterede ruder i ejendommen. Glaskeramiske kogeplader og alarmstrimler/alarmtråde er også dækket. Sanitet - Bet. Nr Giver erstatning ved brud på fastmonterede toiletter, håndvaske m.m. i ejendommen. Svamp - Bet. Nr Træ er et organisk materiale, og vil derfor blive nedbrudt af råd og svamp i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Ægte hussvamp er et af de største problemer i ældre ejendomme, og derfor oplagt at tegne en tillægsforsikring imod. Tryg dækker svampeskader forårsaget af træ- og murødelæggende svampe på ejendomme med muret eller støbt fundament. Forsikringen for boligejendomme dækker yderligere uvildig konsulentbistand i forbindelse med en dækket skade. Svamp Special - Bet. Nr Denne forsikring dækker stort set på samme måde som dækning 6000 svamp. Den adskiller sig dog ved, at vi giver en særlig garantiperiode på 10 år. Det betyder, at vi garanterer, at forsikringen ikke opsiges i denne periode, såfremt præmien betales og bygningen i øvrigt vedligeholdes på sædvanlig vis. Ved ejerskifte kan restperioden endda overføres til ny ejer. Insekter - Bet. Nr Dækker skader forårsaget af, at ejendommen bliver angrebet af husbukke eller andre træødelæggende insekter. Forsikringen for boligejendomme dækker yderligere uvildig konsulentbistand i forbindelse med en dækket skade. Baldakiner - Bet. Nr Giver erstatning hvis bygningsbaldakiner ødelægges ved stormskade, snetryk, påkørsel m.m. med en individuel sum fra kr. (2015). Nybygning - Bet. Nr Dækker den udvidede risiko der er på ejendomme under opførelse, når entreprisen er over 3 millioner kr. (bemærk at entrepriser på under 3 millioner kr. er dækket under grunddækningen). Til-/ombygning - Bet. Nr Dækker den udvidede risiko ved til-/ombygning, når entreprisen er over 3 millioner kr. (bemærk at entrepriser på under 3 millioner kr. er dækket under grunddækningen). Bestyrelsesansvar - Bet. Nr Dækker udgifter, som ejerlejligheds- eller andelsboligforeningens bestyrelsesmedlemmer får i forbindelse med ansvarspådragende handlinger eller undladelser, hvor der konstateres et erstatningsansvar (kan ikke tegnes for alment boligbyggeri). Retshjælpsforsikring for andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger - Bet. Nr Dækker udgifter til tvister, der opstår i forbindelse med ejendommens drift. Individuelle dækninger Hvis der for ejendommen er brug for særlige dækninger for fx hærværk, telthaller, bomme eller andre specifikke risici, kan der tegnes individuelle dækninger for disse efter nærmere aftale. Udvidelser af summer oversigt Ud over tilvalgsforsikringer kan Tryg Bygningsforsikring for boligejendomme også udvides med forhøjelser af de konkrete summer på dækningerne, hvis den maksimale sum eller procent i forsikringsbetingelserne ikke er høj nok. Disse er: Jorddækning Bet. Nr Forhøjer standardsummen på kr. (2015) (max kr. pr. m 3 ) med en minimum sum på kr. (2015). 4/5 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

5 Udvidet oprydningsdækning - Bet. Nr Forhøjer standarddækningen for udgifter til oprydning og destruktion af forurenet affald i forbindelse med en dækket skade med beløb fra kr. (2015). Udvidet lovliggørelse - Bet. Nr Forhøjer standarddækningen for nye lovmæssige krav med beløb fra kr. (2015). Udvidet huslejetab - Bet. Nr Forhøjer standarddækningen på kr. (2015) for tabt lejeindtægt efter en dækket skade med beløb fra kr. (2015) i op til 36 måneder. Udvidet kunstnerisk udsmykning - Bet. Nr Forhøjer standarddækningen på kr. (2015) for kunstnerisk udsmykning med beløb fra kr. (2015). Løsøre - Bet. Nr Forhøjer standardsummen for tilbehør og materialer forsikret mod brand på kr. med beløb fra kr. (2015). Udover summen udvider dækningen også med skadeårsager som fx tyveri og vand. Udvidet haveanlæg - Bet. Nr Forhøjer standarddækningen på kr. (2015) for haveanlæg med beløb fra kr. (2015). 5/5 Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere