Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel hvis du har ideer til emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø via mail til Indhold Kristi Himmelfart Tidsbegrænset udlejning må man?... 2 Forsikring mod hackerangreb... 4 Nøgleoplysningsskema ved andelsoverdragelse... 5 Nye tiltag vedrørende andelsoverdragelser... 7 Ny medarbejder hos Boligadministratorerne... 8 Side nr. 1 af 8.

2 Kristi Himmelfart 2014 Boligadministratorerne holder kontoret lukket dagen efter Kristi Himmelfart. Kontoret vil derfor være lukket i perioden 29. maj til 1. juni Vi benytter lejligheden til at ønske alle vore kunder og samarbejdspartnere nogle gode og forhåbentlig sommerlige og solrige Kristi Himmelfartsdage. Tidsbegrænset udlejning må man? Når man ønsker at udleje tidsbegrænset, gælder der nogle begrænsninger, idet man ikke i alle situationer har ret til at udleje ud tidsbegrænset. Hvis man skal udleje sin bolig ud som andelshaver, skal man først og fremmest se, hvorledes forholdet er reguleret i foreningens vedtægter. En udlejer kan ikke leje sin bolig ud tidsbegrænset, hvis vedkommende ikke har en gyldig årsag til tidsbegrænsningen. Sådanne årsager er f.eks. de grunde, der gælder for fremleje af en lejet bolig. Af disse grunde kan nævnes indlæggelse på grund af sygdom, tidsbegrænsede arbejdsforhold langt væk fra boligen, fængselseller studieophold. Eksemplerne er ikke udtømmende. Det betyder, at der kan være andre gyldige grunde til, at man udleje sin bolig ud tidsbegrænset. Side nr. 2 af 8.

3 Når det gælder udleje af private boliger - eksempelvist andels- og ejerlejligheder - findes der ikke entydige eksempler på, hvad retten vil acceptere som en gyldig grund, det vurderes fra sag til sag. Senest er der retspraksis for, at en udlejer fik ret til en tidsbegrænset udlejning, alene fordi det på udlejningstidspunktet ikke var et godt tidspunkt at sælge boligen på. Dårlige salgstider kan således være en gyldig grund for tidsbegrænset udlejning. Hvad så, når en andelsboligforening udlejer en tidligere udlejet bolig tidsbegrænset? ja det er et godt spørgsmål igen er lovgrundlag og retspraksis ikke entydig og klar. Alt i alt må anbefalingen være, at tidsbegrænset udlejning skal udøves med største varsomhed og at den gyldige grund, altid skal fremgå af lejekontrakten. Ved gentagne forlængelser af en tidsbegrænset lejekontrakt skal man være opmærksom på, at man løber en risiko for, at tidsbegrænsningen ved en tvist vil blive tilsidesat. Konsekvensen af at få tilsidesat en tidsbegrænset udlejning kan bl.a. være, at lejer får ret til at bo i boligen uden tidsbegrænsning. Det er til at forholde sig til, hvis udlejer er en andelsboligforening, mens det ved den private udlejning af en ejer-/andelsbolig giiver en række konflikter, såvel internt mellem parterne som i forhold til vedtægter, udsættelse m.v. Side nr. 3 af 8.

4 Forsikring mod hackerangreb Den almindelige opfattelse er nok, at man pr. automatik er forsikret/garanteret mod hackerangreb, men det er imidlertid ikke altid tilfældet. Ifølge gældende lovgivning er privatpersoner automatisk dækket af en netbanksforsikring i tilfælde af et netbanks-tyveri, men omvendt forholder det sig for virksomheder med et cvr-nummer, herunder i et vist omfang andelsboligog ejerforeninger. Sådanne virksomheder skal nemlig selv sikre sig med en netbanksforsikring. andre lande, der er også set flere eksempler i Danmark. Det er foreningerne selv, der skal forsikre sig mod angreb, idet en af administrator tegnet forsikring kun vil dække, hvis et eventuelt hackerangreb sker gennem fuldmagter givet til administrator. Vi anbefaler derfor, at foreninger i vores administration alle tegner en netbanksforsikring, hvilken typisk ligger i størrelsesordenen omkring kr. i årlig præmie. En boligforening, som ikke har en netbanksforsikring, og som bliver udsat for et hackerangreb på foreningens konto, vil altså kunne risikere, at miste det beløb, der er stjålet. Hackerangreb er ikke kun noget man ser på film, eller noget der alene sker i Hvis I i jeres forening er usikre på, hvorvidt I har en netbanksforsikring, og ønsker en tegnet, kan I naturligvis rette henvendelse herom til jeres faste kontaktperson hos Boligadministratorerne. Side nr. 4 af 8.

5 Nøgleoplysningsskema ved andelsoverdragelse Vi har i henholdsvis nyhedsbrev 1 og 2 her i 2014 orienteret om de nye nøgletalsskemaer, der skal anvendes for andelsoverdragelser baseret på en andelsværdi fastsat efter et regnskab med skæring 31. december 2013 eller senere. Boligministeriet lancerede som lovet den nye internetportal for indtastning af nøgleoplysninger primo april. Bekymringerne om, hvorvidt systemet ville være klar til april, var derfor ubegrundede. Systemet var dog ikke helt uden fejl, bl.a. var der til at starte med en række problemer med kreditforeningernes indrapportering, men alt i alt må man sige, at systemet fungerede, ligesom ministeriet var hurtige til at etablere adgang og administratorlogin. Som tidligere beskrevet består nøgletalssystemet af 3 skemaer: 1. Skema om foreningen udfyldes som udgangspunkt en gang om året. 2. Skema om den enkelte bolig skemaet udfyldes forud for hver andelsoverdragelse. 3. Skema om væsentlige ændringer skemaet udfyldes kun, hvis der er sket væsentlige ændringer siden udfyldelsen af skema 1, det være sig ændringer i ejendommens finansiering (herunder væsentlige kursændringer), vedtagne byggesager, større vedligeholdelsesarbejder, ændringer i ejendommens vurdering etc. Udgangspunktet er, at skema 1 indtastes manuelt i internetportalen, mens Side nr. 5 af 8.

6 skema 2 og 3 udfyldes i udleverede pdf-skabeloner. Vi har fået programmeret en løsning til vores administrationssystem således at, vi kan indtaste skema 1 s oplysninger direkte i vores administrationssystem, hvorfra der udlæses en fil, som efterfølgende kan oploades i ministeriets portal. For skema 2 og 3 s vedkommende, kan det komme på tale, at der forinden der underskrives en aftale om andelsoverdragelse, skal udarbejdes nogle nye eksemplarer, hvis der er sket ændringer i skemaernes oplysninger i forhold til tidligere udleverede eksemplarer. Ved nyhedsbrev annoncerede vi, at vi ville vende tilbage til vores honorarer for udarbejdelse af skemaerne, når indrapportering og opgavens omfang lå fast. er tale om en kompliceret arbejdsproces med stort ansvar. Som et engangsbeløb for indsamling og indtastning af oplysninger samt tilkøb til administrationssystem opkræves pr. forening kr. eksklusiv moms. For den efterfølgende årlige opdatering af skema 1, opkræves der ikke noget af foreningen, dette arbejde vil i stedet indgå i det gebyr, der opkræves i forbindelse med hver handel. Ved hver handel opkræves et honorar på kr. eksklusiv moms for opdatering og udlevering af skema 1, 2 og 3. Dette honorar opkræves af sælger, fordi nøgletalsskemaerne jf. lovændringen er en del af sælgers oplysningspligt. Da det ifølge lov om andelsboliger gælder, at køber ikke kan bære sælgers omkostninger, kan gebyret ikke opkræves af køber. Det gør de nu, og det ligger fast, at der Side nr. 6 af 8.

7 Nye tiltag vedrørende andelsoverdragelser For at lette administrationen for vores andelsboligforeningsbestyrelser og for at sikre en hurtigere og mere sikker sagsgang ved andelsoverdragelser, har vi indkøbt software til brug for elektronisk underskrivelse med nemid. Vi forventer, at vi i løbet af sommeren lancerer de muligheder underskrivelse via nemid giver, i første omgang altså ved andelsoverdragelser, men på sigt også i forhold til andre forhold fra lejekontrakter til regnskaber, generalforsamlingsreferater og regningsgodkendelse. fra et ønske om generelt at højne kvaliteten af markedets overdragelsesaftaler. Det er håbet, at en standardiseret overdragelsesaftale kan bygge bro i det rod, der ofte opstår, når der foreligger 2 aftaler, når ejendomsmæglere deltager i en andelsoverdragelse. Hos Boligadministratorerne bifalder vi behovet for en mere standardiseret aftale på andelsboligområdet, der både opfylder de forskellige krav om overdragelse af fast ejendom, og som tillige er tilpasset de særlige forhold, der gælder for andelsboligområdet. Apropos overdragelse af andele har Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet en ny overdragelsesaftale (for køb af andele). Denne nye overdragelsesaftale er tilstræbt at danne norm for aftaler om overdragelse af andele ud Vi regner med, at vi i løbet af sommeren vil tage den nye overdragelsesaftale i anvendelse. Side nr. 7 af 8.

8 Ny medarbejder hos Boligadministratorerne På grund af tilgang af ejendomme og nye opgaver jf. ovenstående, har vi med virkning pr. 1. juni ansat en ny regnskabsmedarbejder ved navn Susanne Albrechtsen. Susanne kommer fra en stilling som både administrator og regnskabsmedarbejder i en konkurrerende ejendomsadministration. Susanne vil som udgangspunkt blive tilknyttet de ejendomme Erik Christensen administrerer. Her vil Susanne primært skulle tage sig af de regnskabsmæssige opgaver, men vil tillige også fungere som administrativ backup for Erik Susanne vil endvidere i noget omfang blive back up på andre administrative opgaver i huset. Med Susannes ansættelse vil der blive omrokeret på nogle ejendomme i regnskabsafdelingen, hvorfor det altså ikke kun er ejendomme administreret af Erik, der vil blive budt af et nyt ansigt på den regnskabsmæssige del af administrationen. Vi glæder os til at byde Susanne velkommen hos Boligadministratorerne, da vi er i en yderst omskiftelig tid med en masse nye opgaver fra nøgletalsskemaer, skærpede krav til andelsoverdragelser, ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, regler om hvidvask, til øgede digitale krav til ejendomsadministration m.m. Boligadministratorerne A/S, Den 27. maj 2014 Side nr. 8 af 8.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2015. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 7 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere