Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland"

Transkript

1 Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Vejledning Juni 2017 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

2 Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - januar 2014 Revideret juni 2017 Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Region Midtjylland Pjecen kan downloades på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Der er hjælp at hente Mobile og faste skærmarbejdspladser Lovkrav Forudsætninger Skærmarbejdspladser Skærmarbejdspladser til specielle funktioner Anbefalinger ved indførelse af nye skærmarbejdspladser Anbefalinger til skærmarbejdspladsens udstyr Anbefalinger til skærmarbejdspladsens placering Indeklima Litteratur Side 3

4 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet som et redskab til dem, som skal indrette skærmarbejdspladser i Region Midtjylland. Det kan være såvel arkitekter, projekterende, tekniske afdelinger, it-afdelinger som arbejdsmiljøgrupperne lokalt. Målet er, at de skærmarbejdspladser, der etableres i regionen, er så funktionelle og velfungerende som muligt, så de understøtter effektive arbejdsgange, samtidigt med at de forebygger gener og skader for medarbejderne. Derudover er det ligeledes målet, at skærmarbejdspladserne er lovmedholdelige i forhold til arbejdsmiljøloven. Ibrugtagning af nye teknologier vil betyde, at skærme fremadrettet vil være at finde næsten overalt og i næsten alle lokaler. Skærmene kan enten være i form af en mobil enhed eller som en del af en fast arbejdsplads. Skærmene forventes at variere afhængigt af de funktioner og arbejdsbehov, der er gældende for de enkelte lokaler. Nogle skærme vil være meget avancerede og multifunktionelle og skal kunne anvendes som integreret værktøj og til interaktion. Andre skærme forventes at skulle være mere passive i deres funktionalitet og fungere som almindelige computer- og tv-skærme. Vejledningen indeholder beskrivelser af 5 forskellige typer skærmarbejdspladser. Hver type er defineret i relation til de funktioner, der kan udføres ved den enkelte skærmarbejdsplads. Disse 5 typer dækker størstedelen af de skærmrelaterede funktioner, vi kender i dag, og bør derfor som udgangspunkt kunne bruges som standardløsninger. Ved at vælge den rette type skærmarbejdsplads sikres gode og lovmedholdelige forhold for de medarbejdere, der skal benytte pladsen. Derudover indeholder vejledningen anbefalinger til konkret indretning og brug af skærmarbejdspladserne. I forbindelse med ibrugtagning af nyindrettede skærmarbejdspladser anbefales det, at brugerne gennemgår Region Midtjyllands e-læringskursus om kontorergonomi. Side 4

5 2. Der er hjælp at hente Det skal undersøges, om der på den lokale enhed er retningslinjer om indkøb af inventar til skærmarbejdspladser, og om en teknisk afdeling eller anden instans skal inddrages i forbindelse med indretning eller indkøb af skærmarbejdspladser. De tekniske afdelinger kan desuden bistå med vejledning og hjælp. Det anbefales desuden at bruge konsulenter fra de møbelleverandører, som Region Midtjylland har indkøbsaftale med i planlægnings- og projekteringsfasen. 1 De kan gratis yde konsulentbistand om indretning og valg af inventar og gratis udarbejde indretningsforslag, inden inventaret bestilles. Møbelleverandørerne kan også udlåne vareprøver til afprøvning. Det anbefales som minimum at låne forskellige typer stole hjem, da ikke alle oplever at sidde lige godt på samme stol. Hvis der er særlige forhold, som medfører, at de 5 typer skærmarbejdspladser ikke er hensigtsmæssige i forhold til indretning og funktion, kan der naturligvis afviges fra disse. Det anbefales at kontakte den lokale arbejdsmiljøenhed eller Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, hvis der er tvivl om, hvilke typer der bør projekteres med for at dække behovet, eller der er særlige forhold, som gør det nødvendigt at afvige fra de 5 typer. Den lokale arbejdsmiljøenhed eller Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan desuden kontaktes, hvis f.eks. lokalet er vanskeligt at indrette, der er dårlige pladsforhold eller hvis der i forvejen er konstateret problemer med indeklima eller andre arbejdsmiljøforhold. 1 Regionens indkøbsaftaler ligger på intranettet: Side 5

6 3. Mobile og faste skærmarbejdspladser I forhold til skærmarbejdspladsernes udformning kan man skelne mellem mobile eller faste skærmarbejdspladser. Mobile skærmarbejdspladser kan bestå af mindre håndholdte enheder, som nemt bringes med rundt, og som nemt kan betjenes enten stående, placeret i en holder, placeret på et bord eller lignende. De kan også bestå af et mobilt bord med udstyr og funktionalitet, som ligner de faste skærmarbejdspladser. Smartphones og tablets forventes fremadrettet suppleret af enheder, der er endnu mere fleksible og let flytbare. Eksempelvis ved anvendelse af teknologier, der er baseret på meget tynde og bøjelige skærmteknologier, som gør det let at bringe enheden med rundt i en lomme, en lille taske, integreret på en rengøringsvogn etc. Det forventes, at de mobile skærmarbejdspladser vil kunne interagere med større - og måske interaktive skærme. Herved gives mulighed for, at flere brugere samtidig kan dele indhold og funktionalitet, f.eks. på sengestuer, i mødelokaler etc. På denne måde understøttes mulighed for umiddelbar videndeling og dokumentation for eksempel i EPJ. Faste skærmarbejdspladser forventes at gøre brug af skærme, der i funktionalitet ligner dem, vi kender i dag. Teknologien kan ændres, og nye supplerende teknologier forventes at komme til, men det primære behov er at understøtte funktion og videndeling for den/de brugere, der er placeret ved den faste arbejdsplads. Sandsynligvis vil skærmene her blive tyndere og lettere, nogle vil måske være i form af projektorer, smart walls etc. Side 6

7 4. Lovkrav Arbejdsmiljøloven indeholder en række konkrete krav til indretningen og funktionaliteten af skærmarbejdspladser. Kravene til skærmarbejdspladsens indretning, funktionalitet og inventar afhænger blandt andet af, hvor lang tid ad gangen og samlet pr. dag eller uge medarbejderne arbejder på den enkelte skærmarbejdsplads, og af, hvor belastende arbejdet er. 2 Lovgivningens definition af, hvornår en skærmarbejdsplads betragtes som en stationær arbejdsplads: Stationær arbejdsplads, det vil sige en arbejdsplads, hvor medarbejderne arbejder længere end få minutter ad gangen og samlet mere end 1-2 timer næsten dagligt Til stationære skærmarbejdspladser stilles der i arbejdsmiljøloven en række specifikke krav: 3 Individuel indstillelighed: o Skærmarbejdsstationen skal let kunne indstilles til den enkelte medarbejder Det betyder, at skærmarbejdsstationer skal være elektrisk højdejusterbare Det er ikke et krav, at skærmarbejdsstationer skal kunne hæves til stående arbejde, men det giver den bedste mulighed for variation i arbejdsstillingerne Benplads: o o Min. 50 cm fra bordets forkant til nærmeste genstand i knæhøjde Min. 70 cm fra bordets forkant til nærmeste genstand i fodhøjde 2 AT- vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar A.1.15, november AT- Bekendtgørelse 96, om faste arbejdssteders indretning, februar 2001 AT- Bekendtgørelse 559, om arbejdets udførelse, juni 2004 AT- Bekendtgørelse 1108, om arbejde ved skærmterminaler, december 1992 AT- Vejledning om arbejdets udførelse D.2.3 om skærmarbejde, juni 2009 AT- Vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar A.1.15, november 2008 Side 7

8 Der skal være plads til skærm, tastatur, mus og eventuelle dokumenter samtidigt med, at der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet o Der er ikke krav om fuld underarmsstøtte o Underarme er understøttet ved en afstand fra cm fra bordets forkant Tastatur og skærm skal være adskilt og kunne placeres, så det passer til den enkelte medarbejder o Det betyder, at det ikke er lovligt udelukkende at bruge en bærbar pc i forbindelse med en stationær arbejdsplads Synsafstand til skærmen: cm er passende Skærmen skal kunne vippes og drejes Stationære arbejdspladser kan være både mobile eller faste. Der er ikke krav til bordets facon eller udskæringer. Side 8

9 5. Forudsætninger Skærmarbejde bliver en større og større del af det daglige arbejde for stort set alle medarbejdere i Region Midtjylland. I definitionen af de 5 forskellige skærmarbejdspladser har det derfor været afgørende at beskrive arbejdspladser, der både er funktionelle i fremtidens driftsopgaver, samtidig med at de er lovmedholdelige og gode at bruge for medarbejderne. Forudsætninger for beskrivelse af de 5 skærmarbejdspladser: Medarbejderne benytter skærmarbejdspladsen i mere end 1-2 timer dagligt Det er forskellige medarbejdere, der benytter skærmarbejdspladsen i løbet af arbejdsdagen De 5 typer skærmarbejdspladser lever derfor alle op til de specifikke lovkrav til stationære arbejdsstationer: Den eller de skærme, der skal placeres på bordet, er en størrelse på op til 24". Hvis der anvendes større skærme eller skærme med bredformat, skal det vurderes, om størrelsen på bordet skal øges Skærmarbejdsplads type 1, 2, 3 og 5 (beskrevet under punkt 6) er som udgangspunkt rektangulære uden nogen former for udskæringer Der kan være særlige forhold, som fordrer udskæring. I den situation kan løsningen være enten at få en bordplade med udskæring eller en tilsætningsplade med udskæring. Særlige forhold kan være af individuel eller funktionsbestemt karakter. Funktionsbestemt krav kan for eksempel være intensivt tastearbejde, der medfører mere fastlåst arbejde ved skærmarbejdspladsen. Individuelle forhold kan for eksempel være, hvis en medarbejder med en diagnose eller som ikke har mulighed for at placere sig helt tæt på bordet. Er det tilfældet, bør det vurderes, om løsningen er udskæring/tilsætningsplade eller skærmbriller. Side 9

10 6. Skærmarbejdspladser Type 1: Mobil skærmarbejdsplads Region Midtjyllands EPJ bord Størrelse på bordplade: bredde min. 60 cm, dybde min. 70 cm. Indrettes som bord med hjul og udstyres med én skærm, ét tastatur og én trådløs mus. Ved denne bordbredde forudsættes det, at musen er placeret midt foran tastaturet, og ikke ved siden af tastaturet. Alternativt kan der vælges et tastatur med musefunktion eller en rollermouse Der skal sættes specifikke krav til konstruktionen af den mobile enhed i forhold til at sikre stabilitet, mobilitet og benplads Hvordan denne arbejdsplads skal udstyres med hardware skal aftales med den it-ansvarlige. Det er ikke lovmedholdeligt udelukkende at placere en bærbar pc på bordet, da tastatur og skærm derved ikke kan indstilles uafhængigt af hinanden Understøtter følgende funktioner: Alle typer pc-arbejde, hvor det kun er nødvendigt med 1 skærm, og ikke brug for plads til placering af papirer, mapper mv. Kan placeres forskellige steder, herunder patientnært Kan let transporteres rundt, f.eks. i forbindelse med stuegang Dokumentation og oversigt over patientdata (F.eks. EPJ) Type 2: Fast skærmarbejdsplads med plads til 1 skærm Størrelse på bordplade: bredde min. 80 cm, dybde min. 70 cm. Bør vægmonteres som fast arbejdsplads af hensyn til benplads og rengøring Udstyres med én skærm, ét tastatur og én mus, samt lednings- og computerophæng. Understøtter følgende funktioner: Alle typer pc-arbejde hvor det kun er nødvendigt med 1 skærm, og ikke brug for plads til placering af papirer, mapper mv. Dokumentation og oversigt over patientdata (F.eks. EPJ) Type 3: Fast skærmarbejdsplads med plads til 2 skærme Størrelse på bordplade: bredde min. 120 cm. dybde min. 70 cm. Kan enten monteres på væg eller stå på ben. Udstyres med 1 eller 2 skærme, ét tastatur og én mus, samt lednings- og computerophæng. Side 10

11 Understøtter følgende funktioner: Alle typer pc-arbejde Brug af to skærme samtidig, f.eks. EPJ og billedvisning Begrænset plads til placering af papirer, mapper mv. Plads til to personer, f.eks. i forbindelse med sparring, oplæring eller studerende Type 4: Samtale/møde Størrelse på bordplade: Bredde min cm, dybde min. 80 cm. Bordet står på ben. Forskellige bordformer og størrelser er mulige. Et rund eller oval form understøtter en mere uformel og personlig kontakt mellem deltagerne end et firkantet. Der, hvor tastaturet placeres, anbefales en lige bordkant. Udstyres med 1-2 skærme, 1 tastatur og 1 mus samt lednings- og computerophæng. Skærmen anbefales placeret på en arm, så den kan drejes, så alle rundt om bordet kan se. Skal bordet fungere som fast arbejdsplads jf. Arbejdstilsynets regler, skal det være hæve-sænkbart. Understøtter følgende funktioner: Alle typer pc-arbejde Dialog med op til 5-6 personer afhængigt af bordstørrelse og form. (f.eks. samtaler med patienter og pårørende, undervisning eller sparring) Plads til placering af papirer, mapper mv. Type 5: Sekretær/administrativ skærmarbejdsplads Størrelse på bordplade: bredde min. 160 cm, dybde min. 70 cm. Står på ben. Udstyres med 1-3 skærme, 1 tastatur og 1 mus, lednings- og computerophæng. Understøtter følgende funktioner: Alle typer pc-arbejde Brug af flere forskellige skærme samtidig Plads til placering af papirer, mapper mv. Plads til flere personer, f.eks. i forbindelse med sparring, oplæring eller studerende. Side 11

12 7. Skærmarbejdspladser til specielle funktioner Ud over de beskrevne 5 typer findes der en række skærmarbejdspladser til specifikke funktioner, som ikke er beskrevet her. Det kan være arbejdspladser til skranker/receptioner, billeddiagnostisk, storskærme til klinisk logistik, betjeningspladser til scannere mv. Til projektering af disse anbefales det at kontakte den lokale arbejdsmiljøenhed eller Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Der findes derudover en række skærmarbejdspladser, som ikke benyttes i en grad, at de skal leve op til Arbejdstilsynets krav. Hvis der skal indrettes sådanne arbejdspladser, er det vigtigt at vurdere, om arbejdspladsens funktioner med tiden vil blive brugt som en stationær skærmarbejdsplads, og derved skal leve op til de beskrevne krav. Dette kan sikre lovmedholdelighed og gode arbejdsforhold for medarbejderne. Side 12

13 8. Anbefalinger ved indførelse af nye skærmarbejdspladser Ved indførelse af nye skærmarbejdspladser er det vigtigt at sørge for instruktion i brug og indretning af skærmarbejdspladsen. Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, hvordan hensigtsmæssige arbejdsstillinger indtages, hvilke ændringer der kan være tale om i håndtering af arbejdsopgaver, samt hvilke funktionsbestemte og individuelle behov, der kan være tale om. Det anbefales, at brugerne gennemgår Region Midtjyllands e-læringskursus om kontorergonomi. Underarmsstøtte For at opnå underarmsstøtte på et bord med lige kant skal tastaturet ofte flyttes længere ind på bordet end ved et bord med dyb udskæring. Vær opmærksom på, at albuerne ikke kommer for langt væk fra kroppen, da det kan belaste skuldrene. Afstand til skærm Valg af skærme afhænger af opgaven, der skal udføres ved skærmarbejdspladsen. Da tegnene på skærmen (opløsningen) er den samme på en stor og en lille skærm, er der ikke forskel på synsafstanden til skærmen. Ved oplevelse af for kort afstand til skærm er der flere muligheder: Undersøg mulighederne for en skærm med en fod, hvor vægten af foden går ind under og foran skærmen eller en skærm mindre fod, så den kan placeres tættere på bordets bagkant Vurdér muligheden for at sidde med lidt afstand til bordets kant (underarmsstøtte skal stadig være opfyldt) Undersøg og vurder behovet for skærmbrille Fralægningsplads Jo mindre bord, des mindre plads til fralægning og diverse materialer. Det er derfor vigtigt, at der er placeret så få ting som muligt på bordet. Overvej, om diverse materialer, papirer, mapper og lignende, som kun benyttes lejlighedsvist, kan placeres andre steder (F.eks. i skuffer, brevordner eller reoler). Placering andetsteds skaber ikke kun mere plads på bordet, men medfører også øget variation ved skærmarbejdspladsen, da det giver mulighed for, at man kan flytte sig. Side 13

14 Overvej ligeledes, om skemaer, dokumenter mv. er overflødige i fysisk form - findes de evt. allerede andet steds eller journaliser dem i computerens systemer. Udnyt ligeledes mulighederne i Outlook til aftaler, telefonnumre, telefonbeskeder, huskesedler mv., i stedet for at bruge post-it eller papirnotater. Flere borde sammen Hvis flere borde sættes sammen i klynger, er det vigtig, at der er minimum 5 cm mellem borpladerne, for ikke at få klemt fingrene. Side 14

15 9. Anbefalinger til skærmarbejdspladsens udstyr Skærm Skal let kunne højdereguleres og gerne kunne gå helt ned til bordniveau Skal kunne vippes og drejes Hvis der placeres to skærme på en arbejdsplads, anbefales det at definere, hvilken af skærmene der er den primære, og derefter indrette arbejdspladsen, så man sidder hensigtsmæssigt for denne skærm Tastatur Kan indeholde musefunktion, så en løs mus undgås o Vigtigt, at der anvendes et tastatur med en smal og lige forkant, så der ikke bliver en unødig og uhensigtsmæssig afstand mellem de to enheder o Vigtigt, at højden på RollerMouse eller MouseTrapper er den samme som højden på tastaturet, så der ikke bliver en kant, som håndleddet generes af Mus Valg af trådløs mus giver mulighed for varieret placering af musen Valg af RollerMouse eller MouseTrapper kombineret med tastatur giver en optimal ergonomisk arbejdsstilling Punktbelysning Behovet for lys er meget individuelt. Skærmarbejdspladsen kan derfor suppleres med en punktbelysningslampe efter behov, gerne med asymmetrisk lyskegle Stole Valg af stol afpasses til arbejdspladsens funktion der vælges typisk mellem kontorstol eller ståstøtte-stol o Det anbefales at afprøve et antal forskellige stole før indkøb. Vurdér på siddekomfort, hvor let stolen er at betjene samt indstillingsmuligheder Side 15

16 10. Anbefalinger til skærmarbejdspladsens placering Skærmarbejdspladser bør placeres 1 2 meter væk fra vinduer, for at reducere gener af lysindfaldet Hvis skærmarbejdspladser placeres ved vinduer, bør de placeres vinkelret på vinduet, så risikoen for modlys, blænding og refleksioner minimeres Ved placering af flere skærmarbejdspladser ved siden af hinanden anbefales en afstand på min. 5 cm mellem bordpladerne Skærmarbejdspladser bør placeres, så ingen medarbejdere sidder med ryggen mod døren Placeringen af og antallet af skærmarbejdspladser bør planlægges, så støj og forstyrrelser minimeres mest muligt Skærmarbejdspladser bør placeres, så flugtveje tilgodeses Bag ved arbejdspladser skal der være plads til passage o Bag en siddende arbejdsplads anbefales 110 cm. friplads 4 o Hvis der skal passere personer bag den siddende arbejdsplads, anbefales 120 cm friplads 4 Arbejdstilsynet (2008) AT-vejledning A.1.15., Arbejdspladsens indretning og inventar Side 16

17 11. Indeklima Hvis der etableres flere skærmarbejdspladser i samme rum, kan selve computerne med fordel samles i et ventileret rackskab. Herved reduceres varmeafgivelsen til rummet og støjen fra computerne. Alternativt bør der sikres en god ventilation af rummet. Side 17

18 12. Litteratur Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler At-vejledning A November Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning D.2.3. Juni Skærmarbejde Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Region Midtjylland. Juni 2013 Taburetter, ståstøttestole og specialstole. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Region Midtjylland. September 2013 Arbejde ved computer. Branchevejledning. Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet. Branchevejledning om billeddiagnostiske afdelinger. Side 18

19 Side 19

20 Side 20 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade Horsens

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Vejledning Januar 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - januar 2014 Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR,

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ November 2013 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen

Læs mere

Medicinrum. - tjekliste til indretning. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. September 2014

Medicinrum. - tjekliste til indretning. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. September 2014 Medicinrum - tjekliste til indretning September 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk Medicinrum tjekliste til indretning Udarbejdet

Læs mere

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads Sådan indretter du din kontorarbejdsplads 1 Forord Denne vejledning er til dig, som dagligt anvender en kontorarbejdsplads. Formålet med vejledningen er, at give information dig om, hvordan du selv kan

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt

Arbejdspladsen: Der skal være så meget plads, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt Skærmarbejdspladser Denne pjece er udarbejdet til brug ved indretning og vurdering af skærmarbejdspladserne på. Pjecen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, men er tilrettet og optimeret i forhold

Læs mere

Taburetter, ståstøttestole og specialstole

Taburetter, ståstøttestole og specialstole Taburetter, ståstøttestole og specialstole August 2013 Revideret januar 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Udarbejdet af: Layout: Kontakt: Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Indretning af PC-arbejdspladser

Indretning af PC-arbejdspladser Indretning af PC-arbejdspladser Intern instruks udarbejdet af Fysioterapeut Ole Stær, august 2017 Udstedt af: Ole Stær Godkendt af : HR-Afdelingen Side: 1 af 6 Denne pjece er udarbejdet til brug ved indretning

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling

OPGAVEBOG. En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling OPGAVEBOG En hjælp til din vurdering af arbejdspladserne HAR DU FLYTTET DIG IDAG? Aarhus Universitetshospital HR Udvikling I æsken finder I: Flyers, 30 stk. Plakater, 2 stk. Bordsko, 2 stk. Sprællemand,

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk 5 hygiejnefordele

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

Ergonomisk vejledning til brug af digitale arbejdsredskaber

Ergonomisk vejledning til brug af digitale arbejdsredskaber Ergonomisk vejledning til brug af digitale arbejdsredskaber SDU ønsker med denne vejledning at give guidelines til hensigtsmæssig ergonomisk brug af de forskellige digitale arbejdsredskaber, der anvendes

Læs mere

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen. Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os

Læs mere

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Læs mere

Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk

Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk ERGO CONCEPT Ergo Concept ApS er en ny spiller i møbelbranchen, mens kvinden bag er en gammel kending med mange års erfaring. Vi yder en service

Læs mere

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser Arbejdsmiljøfokus Ergonomi og forflytning Etablering og indretning af kontorarbejdspladser Vejledning Februar 2017 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Kanyler og sommerfugle

Kanyler og sommerfugle Kanyler og sommerfugle Maj 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Denne guide indeholder tips og tricks til, hvordan du anvender kanyler og sommerfugle, så du belaster dine hænder og arme mindst

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Den ergonomiske arbejdsplads

Den ergonomiske arbejdsplads Den ergonomiske arbejdsplads 1 Den ergonomiske arbejdsplads Stå og sid, overarmene ind til kroppen, skærmen i korrekt højde, hold pause og stræk benene. Der er meget man skal tænke på for at kroppen skal

Læs mere

Sundhed - den bedste personalegode

Sundhed - den bedste personalegode Sundhed - den bedste personalegode Værd at vide om en kompetent partner Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, og tilbyder dig et resultatorienteret

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Fællesnævneren for begge produktkategorier er ergonomi og aktiv siddestilling og naturligvis VELAs velkendte høje kvalitetsniveau.

Fællesnævneren for begge produktkategorier er ergonomi og aktiv siddestilling og naturligvis VELAs velkendte høje kvalitetsniveau. P L A D S T I L U A F H Æ N G I G H E D A k t i v s i d d e s t i l l i n g m e d e r g o n o m i e n i h ø j s æ d e t VELA Salsa er designet til brug i hjemmet eller på kontoret, mens VELA Samba er designet

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

IT-arbejdspladser. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1

IT-arbejdspladser. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1 IT-arbejdspladser Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1 Indhold Indhold 4 IT-arbejdspladser overalt 4 Indretning af IT-arbejdspladser 5 APV af lærerarbejdspladser

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk Ergonomi,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 0 Andreas Vedel Rasmussen Side 1 11-02-2009 Indledning... 2 Udstyret... 2 Skærmen... 2 Bordet og Stolen... 3 Musen og tastaturet... 3 Variation... 4 Variation

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 601 Denne rapport indeholder besvarelser for 601 respondenter Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-02-02-2015. 2 På skolen arbejder jeg

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro Produktionsskolen i Nordjylland APV 0 for Afd. Holstebro ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere