Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning"

Transkript

1 Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:... 3 Området... 4 Affald:... 4 Fællesarealer:... 4 Hegn:... 4 Kommuner:... 4 Parkering/kørsel:... 4 Snerydning:... 4 Støj:... 5 Husorden... 6 Adfærd:... 6 Husdyr:... 6 Klager:... 6 Mus, myrer og lignende:... 6 Skadedyr:... 6 Til-/fraflytning... 7 Boligstøtte/boligsikring:... 7 Fejl og mangler:... 7 Forbrugstal:... 7 Forsikring:... 7 Lejelovgivning:... 7 Maling:... 7 Opsigelse:... 7 Vedligeholdelse/istandsættelse:... 8

2 Boligen Afløb/toilet: For at undgå, at afløbsrør fra håndvask og toilet tilstopper, skal man passe på med hvad man skyller ud. Hygiejnebind, bleer, vat og avispapir skal ikke skyldes ud i toilettet, men derimod fyldes i skraldespanden. Hvis toilettet er tilstoppet og det kan påvises, at det er lejers egen skyld, vil rensningen af kloakafløbet stå for lejers egen regning. For at undgå at toilettet bliver tilstoppet, er det meget vigtigt at man bruger "stor skyl" hvis der skal skylles toiletpapir ud. Nye toiletter skyller nemlig med få liter vand ved "lille skyl", derfor bruges det "lille skyl", KUN hvis der ikke skal skylles toiletpapir ud. Akutte skader: Ved akutte skader som f.eks. rørskader eller lignende, skal I kontakte os hurtigst muligt på tlf Hvis de akutte skader sker uden for vores åbningstider, bedes i kontakte Kenneth Pedersen på tlf Antenne: I udlejningsboligerne må der ikke opsættes antenner og paraboler, der henvises til lokale antenne- og kabeludbydere. Hvidevarer: Hvis der opstår problemer eller kommer en skade på hvidevarerne, bedes lejer ringe til os på tlf og vi vil herefter komme og reparere den pågældende hvidevare. Hvis lejeren selv er skyld i årsagen til at hvidevaren er gået i stykker, skal vedkommende selv betale for reparationen eller for et nyt samt installationen heraf. Lejer forestår selv reparation af egne hvidevarer. Nøgler og låse: Udlejningsboligerne er udstyret med Ruko cylinderlåse og som udgangspunkt udleveres der 2 nøgler til hver bolig. Hvis lejer mister en nøgle, står det for egen regning at anskaffe sig en ny nøgle. Har lejer fået lavet ekstra nøgler skal disse afleveres til udlejer ved fraflytning. Skure: Der bliver ikke hæftet for genstande, der opbevares i udlejningsboligernes skure. Der er ikke varme i skuret, så vi vil derfor fraråde at opbevare genstande, der ikke kan tåle fugt eller frost samt at placere genstande på gulvet i skuret. Side 2 af 8

3 Særlige aftaler: Såfremt lejer ønsker eller har brug for at foretage ændringer i boligen eller haven, skal der indgås en skriftlig aftale med udlejer herom inden ændringen igangsættes. Omkostninger til etablering af ændringer afholdes af lejer. Omkostninger til fjernelse af ændringer ved fraflytning afholdes af lejer, såfremt efterfølgende lejer ikke ønsker at overtage det pågældende. Udluftning: Udluftningsventiler skal være åbne og må derfor ikke være dækket til. På den måde sikrer man et godt luftskifte og sikrer, at den fugtige luft kan ventileres væk. En anden måde man kan sikre, at den fugtige luft kommer ud og dermed at ruderne ikke bliver duggede, er ved at lufte ud 2-3 gange dagligt. Vi anbefaler derfor også, at man tørrer sit tøj udenfor eller i en tørretumbler i stedet for, at gøre det inden døre, da det giver en ekstremt høj luftfugtighed. Ventilationsanlæg: I boliger med ventilationsanlæg er det dog ikke nødvendigt at udlufte boligen ved åbne døre/vinduer dagligt. Udlejer kommer og skifter filtre i udluftningssystemerne 2 gange årligt. Det er vigtigt, at der ikke bliver stillet/justeres på ind- og udblæsningsventilerne i lofterne ved rengøring. Forekommer der fugt i vinduerne i boliger med ventilationsanlæg skal udlejer kontaktes på tlf Vandlåse: Rensning af vandlåse skal lejer selv sørge for samt at der er vand i vandlåsen, så den ikke tørrer ud og dermed giver lugtgener. Vedligeholdelse af have: Det påhviler lejer at holde haven i passende stand efter årstiden. For at bevare det gode naboskab, anbefaler vi at, græsslåning ikke foretages i spisetiderne, samt mellem kl Hvis lejeren ikke selv har mulighed for at passe haven, tilbyder vi at holde den mod betaling. Side 3 af 8

4 Området Affald: Der hører en standart størrelse renovationsspand til udlejningsboligen. Du har pligt til at følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder affaldssortering. Der må ikke efterlades eller anbringes noget affald på udlejningsboligernes arealer. Det er lejers egen pligt, at aflevere storskrald på den kommunale genbrugsstation. Fællesarealer: Der må ikke efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på udlejningsboligernes fællesarealer. Alle opfordres til, at rydde op efter sig selv på udlejningsboligernes fællesarealer. Det vil derfor sige, at man ikke må smide cigaretskodder, flasker og andet affald. Udlejer sørger for at fællesarealerne bliver holdt efter årstiderne og det er derfor ikke tilladt, at skære i træer og buske, der er en del af disse fællesarealer. Hegn: Det er tilladt at sætte grønt trådhegn op, så man kan holde enten børn eller hunde inden for hækken. Kommuner: I kan kontakte den pågældende kommune: Assens kommune Faaborg-Midtfyn kommune Middelfart kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Parkering/kørsel: Til udlejningsboligen tilhører der én parkeringsplads. På udlejningsboligens egen parkeringsplads må der gerne henstilles campingvogne og trailere, så længe de ikke er til gene for andre. Kørsel med biler må ikke finde sted på udlejningsboligernes grønne arealer og stisystemer. Snerydning: Du er forpligtet til at rydde sne og gruse veje/stierne ud til fællesarealerne. Fællesarealerne sørger udlejeren for at få ryddet for sne og gruset. Hvis man ikke er i stand til at rydde sne og gruse vejene, så tilbyder vi at gøre det mod betaling. Side 4 af 8

5 Støj: Man må ikke spille høj musik eller på anden vis have en støjende adfærd, som kan genere de andre lejere. Efter kl må musik ikke finde sted så det kan høres udenfor udlejningsboligen. Hvis du skal holde fest, er det meget vigtigt, at orientere de andre lejere. Side 5 af 8

6 Husorden Adfærd: For at bevare et godt naboskab anbefaler vi, at vise hensynsfuldhed i alle forhold overfor andre lejere. Derudover skal du holde dig fra handlinger, der kan være til skade eller gene for andre. Husdyr: Det er kun tilladt at holde én hund eller én kat. Husdyrene må ikke være forstyrrende for naboerne ved deres støj, lugt eller opførsel. Har du f.eks. hund må den ikke forstyrre roen ved fortsat at gø eller tude. Frit løbende hunde er ikke tilladt i disse områder og de skal derfor holdes i snor. Dyrenes efterladenskaber skal samles op. Farlige dyr, giftige dyr og skadedyr må ikke holdes i boligerne. Dette kan bl.a. være dyr som rotter, slanger, skorpioner og alle former for kamphunde. Klager: Hvis du bliver generet af din nabo, bedes du henvende dig personligt til vedkommende inden du retter henvendelsen til os, for på den måde at bevare det gode naboskab. Mus, myrer og lignende: Insekter og smådyr skal du, som hovedregel, selv bekæmpe. Skadedyr: Der er ikke nogen, der er interesserede til at have skadedyr som f.eks. rotter. For at undgå rotter er det vigtigt ikke at anbringe køkkenaffald i kompostbeholdere og man bør heller ikke fodre fugle og andre dyr direkte på jorden. Hvis der opdages rotter i nogle af udlejningsboligerne skal du straks tilkalde kommunen. Side 6 af 8

7 Til-/fraflytning Boligstøtte/boligsikring: Der er mulighed for at søge boligstøtte til alle boliger. De nærmere regler kan oplyses ved henvendelse til den pågældende kommune. Skemaer til ansøgning om boligstøtte kan fås ved at kontakte kommunen. Fejl og mangler: Udlejer gennemgår en fejl- og mangelliste med lejer ved indflytning. Hvis du har spørgsmål eller har behov for reparation/anmeldelse af nogle fejl eller mangler, skal du kontakte Per Pedersen. Per Pedersen A/S Kontaktes på: tlf.: Mandag Torsdag kl Fredag kl Forbrugstal: Forbrugstal aflæses og indberettes af udlejer. Forsikring: Udlejningsboligen er dækket af Per Pedersens forsikring, hvilket vil sige, at evt. skader på bygningen dækkes af denne forsikring. Lejer skal dog selv anskaffe sig en indboforsikring. Lejelovgivning: Lejelovgivningen for private boliger kan fås ved at kontakte Danske Udlejere eller Lejernes Landsorganisation (LLO). Maling: Hvis lejer ønsker en anden farve end den pågældende farve på væggene, skal man søge om tilladelse til det. Opsigelse: Opsigelse af udlejningsboligen skal ske skriftligt til udlejer. Opsigelsen skal være i hænderne på udlejer senest den sidste hverdag i måneden. Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og lejer skal aflevere udlejningsboligen senest 14 dage før de 3 måneder er udløbet. Side 7 af 8

8 Vedligeholdelse/istandsættelse: Istandsættelse af udlejningsboligen ved fraflytning forestår vi mod betaling. Istandsættelsen af udlejningsboligen omfatter: Maling af loft og vægge Udbedring af fejl og mangler på gulve, døre, radiatorer, ruder og skabe. Fjernelse af synlige spor efter huller i gulve, vægge, lofter og træværk. Side 8 af 8

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere