BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:"

Transkript

1 BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske Mellemlange Obligationer (ophørende), Obligationer-4 Udbytter (ophørende) og Dannebrog 3. Korte Danske Obligationer (ophørende) og Danske Korte Obligationer 4. Lange Danske Obligationer (ophørende) og Danske Lange Obligationer

2 1. INDLEDNING Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest, FT-nr , CVR-nr , Strødamvej 46, 2100 København Ø, har besluttet med virkning pr. 1. januar 2011 at fusionere (sammenlægge) følgende afdelinger under foreningen: 1. Afdeling Sundhed Indeks, FT-nr , SE-nr og afdeling Bioteknologi, FTnr , SE-nr med afdeling Bioteknologi som fortsættende afdeling. 2. Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, FT-nr , SE-nr og afdeling Obligationer-4 Udbytter, FT-nr , SE-nr og afdeling Dannebrog, FT-nr , SE-nr med afdeling Dannebrog (hvis navn i forbindelse med fusionen foreslås ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer) som fortsættende afdeling. 3. Afdeling Korte Danske Obligationer, FT-nr , SE-nr og afdeling Danske Korte Obligationer, FT-nr , SE-nr med afdeling Danske Korte Obligationer som fortsættende afdeling. 4. Afdeling Lange Danske Obligationer, FT-nr , SE-nr og afdeling Danske Lange Obligationer, FT-nr , SE-nr med afdeling Danske Lange Obligationer som fortsættende afdeling. I den anledning har bestyrelsen udarbejdet nedenstående fusionsplaner og -redegørelser. Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 78, jf. selskabslovens kapitel 15. Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres som skattefrie fusioner efter reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1, jf. 14, stk. 1, nr. 7 og nr BESTYRELSENS REDEGØRELSE Bestyrelsen skal i henhold til selskabslovens 238 forklare og begrunde fusionsplanerne samt redegøre for fastsættelsen af vederlaget til de respektive medlemmer i de ophørende afdelinger Sundhed Indeks, Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter, Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer. Baggrund og formål De berørte afdelinger har som udgangspunkt investeringsområder, der ligger tæt op ad hinanden, hvorfor fusion vil indebære fordele i relation til at fastholde omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. 2

3 Fusion 1: Sundhed Indeks Bioteknologi Afdeling Sundhed Indeks investerer globalt i børsnoterede aktier inden for sektorerne medicinal, bioteknologi, medicoteknik og health care service. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 81,8 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Bioteknologi investerer globalt i aktier i selskaber, der forsker inden for bioteknologi eller understøtter den, anvender bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologiske, farmaceutiske eller medicinske produkter. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 162,1 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Formuen i de to afdelinger er på et sådant niveau, at opretholdelse af afdelingerne ikke vurderes at være investeringsmæssigt og omkostningsmæssigt forsvarligt på sigt. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er relativt ens. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 2: Danske Mellemlange Obligationer og Obligationer-4 Udbytter Dannebrog Afdeling Danske Mellemlange Obligationer investerer i obligationer denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder 3

4 sted to gange årligt, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 4.355,9 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Obligationer-4 Udbytter investerer i danske obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater af Den Europæiske Union. Afdelingen investerer højst 50 pct. af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted fire gange om året, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 866,7 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Dannebrog investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til ,7 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I forbindelse med fusionen, og som en forudsætning for denne, foreslås den fortsættende afdelings investeringsområde justeret til også at omfatte obligationer denomineret i euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Samtidig foreslås den fortsættende afdelings navn ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opretholde tre afdelinger. Fusion af de tre afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 3: Korte Danske Obligationer (Korte Danske) Danske Korte Obligationer Afdeling Korte Danske Obligationer investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes 5, 4

5 stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 1.686,4 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Danske Korte Obligationer investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Porteføljens beregnede varighed vil maksimalt være tre år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.270,2 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opretholde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 4: Lange Danske Obligationer (Lange Danske) Danske Lange Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer investerer i obligationer og skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er på mindst 5 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.024,4 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Danske Lange Obligationer investerer i obligationer denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted 5

6 to gange årligt, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 5.516,2 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opretholde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fastsættelse af vederlaget Vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger Sundhed Indeks, Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter, Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer udgøres af et antal foreningsandele a nominelt 100 kr. i de respektive fortsættende afdelinger Bioteknologi, Dannebrog (afdelingens navn foreslås i forbindelse med fusionen ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer), Danske Korte Obligationer og Danske Lange Obligationer. Hertil kommer udbetaling af et eventuelt, kontant restudligningsbeløb. Antallet af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i afdelingerne, når ombytningen af andele foretages snarest muligt efter, at Finanstilsynets godkendelser af fusionerne foreligger. Den indre værdi udregnes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og efter Finanstilsynets retningslinjer. For medlemmer af de ophørende afdelinger vil de nyerhvervede andele i de forsættende afdelinger betragtes som værende anskaffet på det tidspunkt, hvor andelene i de ophørende afdelinger blev anskaffet (succession), og til de oprindelige købesummer. Da ombytningsforholdet kun undtagelsesvis vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil den enkelte investor i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i form af et kontant udligningsbeløb. Sådanne kontante restudligningsbeløb beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som udbytte. De nye andele i de fortsættende afdelinger giver ret til udbytte for regnskabsåret Andre rettigheder knyttet til foreningsandelene opnås ved fusionernes gennemførelse. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest vurderer, at den foreslåede beregning af vederlagene udgør et forretningsmæssigt korrekt grundlag for fusionerne, og at beregningsmetoden er rimeligt og sagligt begrundet. Der har ikke været særlige vanskeligheder forbundet med de foreløbige beregninger af vederlagene. Bestyrelsens vurderinger er foretaget på grundlag af de som bilag 1 vedhæftede fusionsregnskaber, revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton og Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG. Der henvises i øvrigt til de af revisionsfirmaerne afgivne udtalelser om fusionspla- 6

7 nerne og vederlagene (bilag 2), jf. selskabslovens 241, samt revisionsfirmaernes erklæringer om kreditorernes stilling (bilag 3), jf. selskabslovens 242, hvoraf bl.a. fremgår, at vederlagene til medlemmerne i de ophørende afdelinger er rimeligt og sagligt begrundet, og at kreditorerne i de ophørende afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionerne. 3. DEN SAMLEDE FUSIONSPLAN Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har oprettet følgende fusionsplaner i henhold til selskabslovens 237, stk. 3 og 4: De omfattede afdelinger 1. Afdeling Sundhed Indeks (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 6. november 2000 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdeling Bioteknologi (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 17. marts 2000 og har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Afdeling Danske Mellemlange Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 21. juni 2002 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdeling Obligationer-4 Udbytter (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 7. april 2000 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdeling Dannebrog (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 17. februar 1986 og har hjemsted i Københavns Kommune (afdelingens navn foreslås i forbindelse med fusionen ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer). 3. Afdeling Korte Danske Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 24. oktober 1995 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdeling Danske Korte Obligationer (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 15. september 2004 og har hjemsted i Københavns Kommune. 4. Afdeling Lange Danske Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 9. september 1998 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdeling Danske Lange Obligationer (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK , er stiftet den 27. april 2001 og har hjemsted i Københavns Kommune. 7

8 5. De ophørende afdelingers navne skal ikke indgå som binavne for de fortsættende afdelinger. Se dog 2. Der sker ingen ændringer i foreningens bestyrelse og daglige ledelse som følge af fusionerne af de ovenfor anførte afdelinger. Den daglige ledelse i investeringsforeningen er med hjemmel i foreningens vedtægter overdraget til investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S. Vederlag til medlemmerne 6. Medlemmerne i de ophørende afdelinger vederlægges ved fusionen med andele i de respektive fortsættende afdelinger. Ombytningerne vil ske på baggrund af opgørelser efter samme retningslinjer, som er anvendt ved udarbejdelsen af fusionsregnskaberne pr. 1. januar 2011 (bilag 1). Stykstørrelserne i de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger er nominelt 100 kr. Som følge af ombytningerne kan det blive nødvendigt at udbetale kontante udligningsbeløb til medlemmerne i de ophørende afdelinger. Sådanne kontantudligninger beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som udbytte. Der henvises yderligere til afsnittet Fastsættelse af vederlaget på side 6 og 7. Fusionstidspunkt 7. For de ophørende afdelinger Sundhed Indeks, Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter, Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer gennemføres fusionerne efter fusionsskattelovens regler om skattefri fusion med virkning pr. 1. januar 2011, fra hvilket tidspunkt de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til de fortsættende afdelinger Bioteknologi, Dannebrog (hvis navn i forbindelse med fusionen foreslås ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer), Danske Korte Obligationer og Danske Lange Obligationer. Regnskabsmæssigt har fusionerne virkning, når de gennemføres snarest muligt efter vedtagelse på generalforsamlinger og godkendelse fra Finanstilsynet. Fusionerne gennemføres på grundlag af de som bilag 1 vedlagte reviderede fusionsregnskaber. Ombytningerne af andele i de ophørende afdelinger sker på Danske Invest Management A/S' foranledning ved registrering i VP Securities A/S snarest muligt efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne. I de fortsættende afdelingers årsregnskab for 2011 skal der i henhold til gældende regler i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. i en note gives relevante oplysninger om de ophørende afdelinger for perioden fra 1. januar 2011 til ombytningstidspunkterne. 8

9 Vedtægter 8. De fortsættende afdelinger ændrer ikke investeringspolitik m.v. som følge af fusionerne, bortset fra afdeling Dannebrog, hvis investeringsområde i forbindelse med fusionen og som en forudsætning for denne foreslås justeret, så afdelingen også kan investere i obligationer denomineret i euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Omtalen af de ophørende afdelinger i 4, 5 og 23 i vedtægterne for foreningen vil udgå i forbindelse med fusionerne. Forslag til nye vedtægter med de nødvendige rettelser som følge af fusionerne vedhæftes som bilag 4. De aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest vedhæftes som bilag 5. Øvrige bestemmelser 9. Der findes ikke i de fortsættende afdelinger foreningsandele med særlige rettigheder, og der udstedes ingen sådanne foreningsandele i forbindelse med fusionerne. Ingen bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Danske Invest eller medlemmer af direktionen i Danske Invest Management A/S tillægges noget vederlag eller nogen særlig fordel i anledning af fusionerne. 10. Danske Invest Management A/S forestår offentliggørelse af fusionsplanernes oprettelse i Statstidende i henhold til den som bilag 6 vedlagte tekst. Danske Invest Management A/S indsender umiddelbart efter fusionsplanernes underskrivelse genpart af fusionsplanerne med tilhørende dokumenter (bilag 1-6) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. selskabslovens Fusionsforslagene vil efter udløbet af den i selskabslovens 245 fastsatte frist på 4 uger fra bekendtgørelsen i Statstidende, jf. 10 ovenfor, blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i de ophørende afdelinger på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2011 samt eventuelt på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 17. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanernes underskrivelse og generalforsamlingen. I de fortsættende afdelinger træffes beslutning om fusionerne af foreningens bestyrelse, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 78, stk. 3 og selskabslovens 247, stk. 1. Forslaget om i forbindelse med fusionen mellem afdelingerne Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og Dannebrog at ændre navnet for sidstnævnte afdeling til Dannebrog Mellem- 9

10 lange Obligationer vil blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i afdeling Dannebrog. Vedtagelse af navneændringen er ikke en forudsætning for fusionens gennemførelse. Forslaget om i forbindelse med samme fusion at justere investeringsområdet for den fortsættende afdeling Dannebrog, jf. 8, vil blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i afdeling Dannebrog og er en forudsætning for fusionens gennemførelse. 12. Umiddelbart efter beslutningerne anmeldes fusionerne til Finanstilsynet med henblik på tilsynets godkendelse heraf. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest bemyndiges til at foretage de ændringer i fusionsplanerne, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynet godkendelse. Inden 2 uger efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne, anmelder Danske Invest Management A/S fusionerne til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senest 1 måned efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne anmelder Danske Invest Management A/S fusionerne til SKAT. 13. Senest fra den 12. marts 2011 vil følgende dokumenter være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på Danske Invest Management A/S' kontor, ligesom disse dokumenter efter anmodning tilstilles ethvert navnenoteret medlem: 1. Fusionsplaner og -redegørelser med tilhørende bilag 1-6, jf. bilagsoversigten nedenfor. 2. Reviderede årsrapporter for Investeringsforeningen Danske Invest for de seneste 3 regnskabsår. 14. Omkostningerne til udarbejdelse af disse fusionsdokumenter og fusionernes gennemførelse deles efter formuestørrelserne mellem de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger. Omkostningerne forventes at være ubetydelige i forhold til afdelingernes formuer. 15. Vedtagelsen af hver af de i 1-4 anførte fusioner sker indbyrdes uafhængigt, idet vedtagelsen af den enkelte fusion, ikke forudsætter vedtagelse af en af de andre. Til brug for anmeldelse af fusionerne er bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest berettiget til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, såfremt en af fusionerne ikke vedtages eller ikke vedtages samtidigt med en af de andre. 10

11 København, den 10. marts 2011 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft 11

12 Bilag 1. Reviderede fusionsregnskaber Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Dannebrog Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 2. Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanerne, jf. selskabslovens 241 Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Dannebrog Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 3. Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242 Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Dannebrog Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 4. Forslag til nye vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 5. Aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 6. Tekst til bekendtgørelse i Statstidende 12

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: 28 70 59 21) (FT-nr.: 11.158) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vurderingsmændenes udtalelse

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1 FUSIONSPLAN OPRETTET MELLEM Columbus A/S (det fortsættende selskab) OG Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) DATERET 30. JUNI 2014 1 FUSIONSPLAN Bestyrelserne i Columbus A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. 64 80 68 15 og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr. 27 96 71 75 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Vendsyssel (CVR-nr. 64 80 68 15)

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere