06 Fokus på kundetilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06 Fokus på kundetilfredshed"

Transkript

1 27 november Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist.. Her i efteråret målte Dan-Ejendomme as tilfredsheden hos de knap 800 foreninger, vi administrerer. Næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme, som vi administrerer, blev ramt, og en dem var ejerforeningen E/F Godthåbsvænget andelsboliger og ejerlejligheder

2 Leder God ejendomsadministration I en tid præget af økonomisk krise er også ejendomsadministratorerne sat under pres, måske særligt på foreningsområdet. Det er naturligt at stille spørgsmål til honorarernes størrelse og til værdien af de ydelser, ejendomsadministratorerne leverer til foreningerne, når mange foreninger vender hver en krone for at få økonomien til at hænge sammen. Imidlertid må det erkendes, at det er blevet mere kompliceret at drive en foreningsejendom ikke mindst på grund af den økonomiske krise. Større og mere detaljerede krav fra myndighederne, komplicerede finansieringsformer og et stort behov for at skaffe kapital til nødvendig vedligeholdelse af ejendommene er bare nogle af de udfordringer, som ejere, andelshavere og bestyrelser står overfor. Det er ganske naturligt, at alle disse større krav betyder, at ejerne, andelshaverne og bestyrelserne stiller stadigt større krav til deres ejendomsadministrator. Vi har valgt at tackle de udfordringer, som I stiller os, ved at fokusere udad mod jer og jeres behov og ved at stille større krav til os selv om høj kvalitet, gennemsigtighed og kvalitet i de ydelser, vi leverer til jer. Skal vi kunne leve op til de krav, I stiller til os, er vi nødt til skabe sikre, ensartede procedurer for opgaveløsningen, og vi er nødt til at ensrette indholdet og omfanget af vores produkter. Med andre ord vi skal sikre, at vi leverer lige præcis de ydelser, som I forventer i rette kvalitet og på det rigtige tidspunkt. Det er imidlertid vores opfattelse, at god ejendomsadministration handler om mere end effektivitet og kvalitet. God ejendomsadministration handler om omsorg, interesse og nærvær. Som beboer har du brug for, at din ejendomsadministrator er der for dig, når du har behov for det. Der kan være grænser for, hvor mange møder og telefonopkald, vi som ejendomsadministratorer kan håndtere. Derfor arbejder vi til stadighed på at udvikle andre kommunikationsformer, som I opfatter som relevante og nærværende. I år har vi indført en ny hjemmeside, og stadig flere foreningsbestyrelser benytter sig af vores webydelser. Vi ser magasinet Entré som en vigtig del af vores kommunikation med dig. Vi forsøger at behandle emner, som er relevante for dig, men skulle du have forslag til emner, eller ønsker du en uddybning af de artikler, vi allerede har medtaget i Entré, så er du altid velkommen til at kontakte os. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Per Holm afdelingsdirektør, foreninger Leder 3 Nye produktbrochurer til din forening 6 Fokus på kundetilfredshed 12 Vi inviterer bestyrelsesmedlemmer til dialogmøde 19 Det blæser på boligmarkedet 22 Kort nyt 4 Hvem kan få boligydelse? 14 Da skybruddet ramte ejerforeningen E/F Godthåbsvænget Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

3 Nye produktbrochurer til din forening Det er kompliceret at drive en foreningsejendom. For at give dig en ide om, hvad vi kan gøre for din forening, har vi beskrevet vores ydelsesområder i fire nye brochurer. At drive en foreningsejendom er kompliceret og ofte forbundet med et stort arbejde for dem, der sidder i bestyrelsen. Det kan derfor være en god ide at vide, hvad administrator kan hjælpe med, og hvilke opgaver der med fordel kan overdrages til denne. Uanset om din forening har brug for daglig administration, for bistand til vedligeholdelse eller til gennemførelse af en byggesag, er der hjælp at hente hos os. Nyttig information Vi ser det som vores fornemmeste opgave at frigøre bestyrelsen for de mange praktiske opgaver, der er forbundet med at drive en foreningsejendom. Vores tilgang er, at du skal have fri, når du kommer hjem fra arbejde også selv om du sidder i bestyrelsen. Brochurerne indeholder nyttig information om: Administration af andelsboligforeninger. Administration af ejerforeninger. Administration af byggesager. Drift & Vedligeholdelse. Vi håber, at du tager godt imod vores nye produktbrochurer. Få brochurerne Du er velkommen til at bestille brochurerne hos Martin Purtoft, salgschef, / eller downloade dem på /produktbrochurer. Går din forening i skiftetanker Overvejer din forening at skifte administrator eller at få tilbud på nogle af vores servicer og ydelser, så deltager vi gerne i et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan afdække lige præcis jeres behov. Kontakt Martin Purtoft, salgschef, / Vil du arbejde sammen med de bedste i branchen? Besøg Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 3

4 Af Søren Stenstrop, regionsdirektør, Dan-Ejendomme as, Hvem kan få boligydelse? Både i hverdagen, når vi holder budgetmøder, og på den årlige generalforsamling får vi rigtigt mange forslag og ideer til indholdet i Entré. De illustrerer på udmærket vis, hvilke fokusområder vores foreningskunder har, og hvilken aldersbredde de repræsenterer. Flere beboere har ønsket, at vi gennemgår de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist og bor i en ejer- eller andelsbolig. Du kan søge boligydelse, når du bor i en ejer- eller andelsbolig, hvis du er folkepensionist, førtidspensionist, eller der bor en pensionist i din husstand. Krav til boligen Tildeling af boligydelse forudsætter, at: Din bolig indeholder eget køkken (der skal være indlagt vand, og der skal være et afløb for spildevand). Du bor her i landet. Du bruger din bolig som helårsbolig. Når du fremlejer eller udlejer en del af boligen, kan der stadig ydes boligydelse, hvis den del af boligen, som du selv benytter, stadig opfylder kravene til en selvstændig bolig. Beregning af boligydelse Bor du i en andelsbolig, tages der udgangspunkt i den boligafgift, du betaler for andelen. Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af boligafgiften, som fx varme- eller antennebidrag. Boligafgiften bliver dog tillagt bestemte beløb pr. m 2 (beløb baseret på normtal, der fastsættes af myndighederne) hvis: Du betaler for vandforbrug ud over boligafgiften. Din lejlighed udelukkende opvarmes med el eller gas. Din lejlighed opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas mv.). Bor du i en ejerbolig, skal boligudgiften gøres op ud fra de udgifter, der er forbundet med boligen. Der medregnes normalt 80% af renter og afdrag på lån i boligen. Dertil kommer ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vej- og kloak- Love og regler Du kan få mere at vide om love og regler for boligydelse hos den kommune, du bor i. Du kan ansøge om boligydelse hos den kommune, du bor i. Kommunen kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål om beregning af boligydelse og lignende. Du kan selv foretage en foreløbig beregning af din boligydelse på borger.dk. Din kommunes hjemmeside kan endvidere indeholde oplysninger om boligydelse og om beregning heraf. Den endelige beregning til brug for udbetaling af boligydelsen foretages af kommunen. 4 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

5 Til ejerboliger gives hele boligydelsen som lån. I forbindelse med tildelingen heraf, skal der tinglyses et pantebrev til sikkerhed for lånet i boligen, og du skal underskrive en gældserklæring. Lånet forrentes med en årlig rente på 0,75%, svarende til Nationalbankens diskonto den 1. oktober Boligydelsen udbetales direkte til dig. Den første udbetaling kan tidligst ske måneden efter, at du har ansøgt om at modtage boligydelse. bidrag samt et standardbeløb for udgifter til vedligeholdelse. Eventuelle lejeindtægter trækkes fra boligudgiften. Din boligydelse beregnes udfra: Boligens størrelse: boligydelse gives kun til et vist antal m 2. Husstandens indkomst og formue: alle indtægter i husstanden indgår i beregningen. Også hjemmeboende børns eventuelle indtægter over kr. (2011). Boligudgiftens størrelse og sammensætning: Er din boligudgift væsentligt højere end, hvad der normalt betales for tilsvarende boliger, kan kommunen nedsætte boligudgiften til et lavere beløb det der er sædvanligt for den pågældende boligtype. Husstandens størrelse: husstanden er ansøgeren og ægtefælle/samlever, børn under 18 år og andre, der har bopæl på adressen. Udbetaling og tilbagebetaling Til ejere og andelsbolighavere udbetales boligydelsen helt eller delvist som et lån, der skal betales tilbage ved fraflytning. Til andelsboliger er der indtil 2008 givet 60% af boligydelsen som lån og 40% som tilskud. Reglerne er ændret fra 1. januar 2008, hvilket indebærer, at de, der har søgt om boligydelse i 2008 eller senere, vil modtage hele boligydelsen som lån. I forbindelse med tildelingen af boligydelse, skal du underskrive en gældserklæring for lånet. Husk at oplyse om ændringer Husk, at du har pligt til at give din kommune besked om ændringer af husstandens indtægter og om andre forhold, der kan betyde, at din boligydelse skal sættes ned eller helt falde væk. Konstateres det efter kalenderårets udgang, at der har været ændringer i husstandens forhold, som du ikke har oplyst om, kan det betyde, at du skal tilbagebetale boligydelsen helt eller delvist. Som hovedregel skal der altid ske tilbagebetaling, hvis hustandsindkomsten er steget med mere end kr. Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 5

6 Fokus på kundetilfredshed Her i efteråret målte vi i Dan-Ejendomme as tilfredsheden hos de knap 800 foreninger, vi administrerer. Målingen dækker bredt foreninger i provinsen og i hovedstadsområdet, ældre foreninger og nyere eller helt nystiftede/nyopførte foreninger. Af Per Holm, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as, Vi gennemfører jævnligt kundetilfredshedsundersøgelser, hvor vi helt enkelt ønsker at få kortlagt: Hvad gør vi godt? Og hvad kan vi gøre bedre? Sidste gang, vi målte tilfredsheden, var i 2008, og der er sket meget siden da. Foreningsafdelingerne har foretaget en række organisationsændringer, der er arbejdet på at udvikle målrettede værktøjer, produkter og servicer, øge vores tilgængelighed og forenkle vores arbejdsprocedurer. Derfor er jeres svar vigtige for os I naturlig forlængelse og for at kunne vurdere resultatet heraf, gennemførte vi i oktober 2011 en tilfredshedsundersøgelse, hvor vi bad bestyrelserne vurdere os. Opfylder vi jeres behov og forventninger? Vi vil gerne have et indblik i jeres opfattelse af Dan-Ejendomme as rolle og den måde, vi løser vores arbejde på, og få inspiration til at ændre adfærd og sætte aktiviteter i gang for at øge tilfredshedsniveauet. 6 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

7 Bedre rammer for samarbejdet Dan-Ejendomme as har den opfattelse, at vi hele tiden skal skabe bedre rammer for det løbende samarbejde. Vi forsøger aktivt at informere om relevant nyt inden for foreningsområdet. Det er blandt andet derfor vi 2-3 gange årligt udsender Entré. Det er også derfor, vi laver informationspjecer og brochurer og udvikler webløsninger, hvor beboerne kan få svar på mange spørgsmål. Derudover tilbyder vi Web Bestyrelse, hvor bestyrelsen nemt og hurtigt blandt andet kan få overblik over foreningens økonomi uanset tid og sted samt medvirke til at styrke kommunikationen og lette bestyrelsesarbejdet i foreningen. Vi bliver mere bevidste Vi arbejder hele tiden med at optimere vores service, og undersøgelsen skal Vores formand modtager informationer og videregiver dem til resten af bestyrelsen, eller jeg kan selv finde meget af det på jeres hjemmeside. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen være med til at gøre os bedre til at udføre vores arbejde. Heldigvis har mange benyttet sig af lejligheden til at give os individuelle kommentarer, stille spørgsmål osv. Det er vi rigtigt glade for, og det har gjort os mere bevidste om de krav, der stilles til en moderne ejendomsadministration. Flot svarprocent Vi har fået en svarprocent på 40, hvilket, vi synes, er ganske flot for en undersøgelse som denne. Det viser, at mange gerne vil give deres mening til kende og tager et aktivt ansvar for at optimere de forhold, der vedrører foreningen. Vi er i hvert fald overbeviste om, at de >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 7

8 bestyrelser, der har noget på hjertet under alle omstændigheder, har deltaget i undersøgelsen. Ved redaktionens afslutning var datamængden ikke helt færdigbehandlet. Men et umiddelbart billede viser, at tilfredsheden blandt deltagerne generelt er positiv. Da en bestyrelse jo som regel består af privatpersoner, er det vigtigt at have et sikkerhedsnet i baghånden, man altid kan kontakte og få gode råd og reel vejledning hos. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen De store linjer Undersøgelsen bekræfter, at bestyrelserne forventer høj service og kvalificerede svar fra vores medarbejdere. Det arbejder vi på at tilgodese gennem efteruddannelse af medarbejderne og udvikling af vores systemer og servicer. Samtidig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt, at der løbende sker en forventningsafstemning mellem os og bestyrelserne, så der ikke er tvivl om ydelsernes omfang og pris. Vi er meget glade for, at undersøgelsen viser, at langt størstedelen af bestyrelserne enten er meget tilfreds eller tilfreds med foreningernes kontaktpersoner, deres kendskab til ejendommen, deres tilgængelighed samt evnen til at give et svar til den aftalte tid. Det er punkter, som vi har arbejdet meget med i den seneste tid. Vi har også spurgt, om bestyrelsesmedlemmerne føler sig klædt på til at varetage posten som bestyrelsesmedlem i foreningen. Mange nye bestyrelsesmedlemmer vil gerne vide mere, og derfor opprioriterer vi i den kommende tid vo- 8 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

9 res informationsmøder/kurser, så de blandt andet målrettes denne gruppe. Det kan måske også medvirke til, at flere ejere og andelsbolighavere får lyst til at deltage i foreningsarbejdet, da vi i dag desværre mærker en faldende interesse for at gå ind i arbejdet. To styrkeområder Når de forskellige områder sammenlignes, fremgår det, at vi især har to styrkeområder. På spørgsmålet om forståelsen af vores kommunikation er bestyrelserne enten meget tilfreds eller tilfreds med forståeligheden af de breve og s, vi sender. Det er et af de resultater, vi er glade for og stolte over. Vi arbejder nemlig løbende med at forbedre vores kommunikation såvel i form som indhold. På spørgsmålet om vores mødedeltagelse viser undersøgelsen, at der er meget stor tilfredshed med vores medarbejderes indsats. Det er vi naturligvis også glade for. Men det betyder ikke, at det bliver en sovepude for os. Også på det punkt efteruddanner vi vores medarbejdere, så de kan håndtere de større krav, der stilles. Stof til eftertanke Når datamængden er færdigbehandlet, bearbejder vi analysen internt og på baggrund af de punkter, hvor bestyrelserne har andre forventninger, vurderer og iværksætter vi forskellige tiltag, som skal forbedre vores præstation. De bestyrelser, der har ønsket at få mere information om vores ydelser/servicer, kontakter vi direkte. Naturligvis viser undersøgelsen, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre. Af indsatsområder kan blandt andet nævnes, at kendskabet til virksomheden Dan-Ejendomme as ikke er så stort, som vi kunne ønske. Vi må også konstatere, at ikke bliver benyttet i den udstrækning, vi gerne vil have. Her er mange oplysninger, som både beboere og bestyrelser vil have gavn af. Derfor vil vi i den kommende tid opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til os og vores hjemmeside. Vi har fået en del forslag til nye initiativer og forbedringer af fx vores produkter og vores hjemmeside. Det er vi rigtigt glade for, da de kan medvirke >> Fakta om kundetilfredshedsundersøgelsen I alt bestyrelsesmedlemmer i 790 foreninger er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf 503 foreninger i hovedstadsområdet og 287 foreninger i provinsen. Svarprocenten er 40, svarende til 493 besvarelser. Tilfredshedsundersøgelsen er overordnet opdelt i to. Den ene del opsamler generelle informationer om foreningen og dens behov samt de enkelte bestyrelsesmedlemmer, mens den anden del måler tilfredsheden med Dan-Ejendomme as. Tilfredsheden med Dan-Ejendomme as måles på fire kategorier: Generelle ydelser. Foreningens kontaktpersoner. Kommunikation. Deltagelse i møder. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 9

10 Uanset om ens kontaktperson er der eller ej, er der altid hjælp fra en anden ejendomsadministrator. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen til den løbende udvikling af vores foreningsadministration. Der er også fortsat et forbedringspotentiale, når det gælder støtte i løbende sager og rådgivning i tvivlsspørgsmål. I den videre behandling af undersøgelsens resultater vil vi også se, om der er regionale forskelle. Er det tilfældet, vil vi udnytte disse oplysninger til erfaringsudveksling mellem regionerne. Det er ikke sikkert, at I som bestyrelse eller du som beboer, er enig med os i alle forhold eller en sag, I/du har med os. Det er heller ikke nødvendigt. Det vigtigste er, at I/du oplever, at vi overholder vores aftaler, at sagerne løses korrekt, at vi giver et grundigt svar, også selv om det ikke er populært eller kan opleves lidt firkantet. Det skyldes desværre ofte den komplicerede lovgivning, der regulerer området. Det er vigtigt, at I/du oplever os som imødekommende og servicemindede. Inden nytår vil vi informere foreningsbestyrelserne om undersøgelsens resultater på et mere detaljeret niveau og indlede en dialog med de foreninger, som har udtrykt ønske herom. Tak til alle jer, der tog jer tid og gav jeres mening til kende og på den måde er med til at skabe bedre rammer for vores fortsatte samarbejde. Giv os feedback Husk, at du på dan-ejendomme.dk kan fortælle os, hvad vi gør godt, og om der er noget, vi kan gøre bedre. 1. Klik ind på rosris. 2. Udfyld felterne med den relevante information. (Felter, der er markeret med en *, er nødvendige at udfylde). 3. Klik Send, og din besked sendes til os. 10 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

11 Kompetent rådgivning og konkurrencedygtige priser - når du vil låne til din andelsbolig Vi er klar til at tage imod dig. Vi er lokale i dit område til stede for dig og din økonomi. Dine behov og ønsker er udgangspunktet i den rådgivning, vi tilbyder dig. Uanset om det er inden for bolig, forsikring, investering, pension, erhverv eller noget andet, så har vi et bagland af eksperter, som vi kan trække på for at give dig den bedste rådgivning. Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os. Ring og aftal et uforpligtende møde Aftal et uforpligtende møde og lad os hjælpe dig med at virkeliggøre dine planer og realisere dine drømme. Ring og book et møde med en bankrådgiver i dag på Møder kan også aftales uden for den almindelige åbningstid. Når foreningen skal have nyt tag, renovere facade, have nye altaner eller...? Vi er klar til at tage imod jeres andelsboligforening Vi rådgiver om foreningens drift, renoveringsarbejder og omlægning af lån. For at vi kan tilbyde jeres forening den rigtige individuelle løsning, er det vigtigt, at vi kender foreningens ønsker og behov, så vi i fællesskab og i en god dialog kan finde de helt rigtige løsninger for jer. Aftal et uforpligtende møde Ring til os på og aftal et uforpligtende møde. Vi bor på Vesterbrogade 8 i København lige ved Vesterport station, men kommer gerne på besøg hos jer, hvis det passer jer bedre. Hvem er vi Vi hedder Boligforeninger og er et team på 10 personer som udelukkende rådgiver andelsboligforeninger og andre boligforeninger. Vi samarbejder med foreningens bestyrelse, administratorer og andre ejendomsaktører. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 11

12 Vi inviterer bestyrelsesmedlemmer 12 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

13 I starten af november i år afholdt Dan-Ejendomme as det første af en forhåbentlig lang række dialogmøder med vores eksisterende og potentielle foreningskunder. til dialogmøde Det er med fornøjelse, at vi inviterer dig til vores næste Dialogmøde torsdag den 19. januar 2012 kl i kantinen Carl Jacobsens Vej Valby Dialogmøder har flere formål. Vi ser dem blandt andet som en måde, hvorpå vi kan få en tættere dialog med vores kunder og orientere om relevant nyt fra foreningsområdet. Dialogmøder er også en effektiv og værdifuld måde at udveksle synspunkter på. Gennem den direkte dialog kan vi målrette vores produkter og sikre, at vores arbejde er forankret i jeres behov og forventninger til os. Desuden er dialogmøder en god lejlighed for dig til at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. Vores erfaring er, at der er blevet etableret både faglige og sociale netværk på den baggrund. Effekten i form af en mere målrettet orientering om, hvad I som bestyrelse kan bruge os til, kommer under alle omstændigheder dig som bestyrelsesmedlem til gode. Foreløbigt program: 1. Velkomst. 2. God ejendomsadministration hvad er det? 3. Vedligeholdelses- og byggeprojekter fra ide til resultat. 4. Hvad kan I bruge os til? præsentation af vores foreningsadministration. 5. Salg af andelsboliger Andelsboligmæglerne. 6. Opsamling. 7. Spørgsmål. Sådan gør du Mødet slutter med lidt at drikke og en sandwich. Tilmeld dig ved at skrive til salgschef Martin Purtoft, Husk at oplyse deltagernavn/-e, foreningsnavn, adresse, post-nr. og by, telefon-nr. og evt. -adresse. Tilmeldingsfrist torsdag den 5. januar Der er plads til cirka 50 deltagere, hvorfor der maksimalt kan deltage to medlemmer fra hver forening. Du er også velkommen, selv om du ikke er kunde hos os. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 13

14 Da skybruddet ramte ejerforeningen E/F Godthåbsvænget 9-29 Lørdag den 2. juli 2011 blev hovedstadsområdet sidst på dagen ramt af et af de værste skybrud i nyere tid. Store dele af området blev på ganske kort tid oversvømmet veje og viadukter stod under vand, kloakdæksler blev skudt op, og mange kældre og ejendomme blev oversvømmet. Et helt ekstremt vejr. Næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme, som vi administrerer, blev ramt, og en dem var ejerforeningen E/F Godthåbsvænget 9-29 med 143 boliger. Foreningen består af to selvstændige bebyggelser, en ældre (bygning I) og en yngre (bygning II) på hhv. 8 og 6 etager, som ligger tæt ved S-togs-linjen Ringbanen. En beboer fortæller Mogens Gjørtsvang, der har boet i ejerforeningen siden 1994, fortæller; Alle antog, at det heftige regnskyl hurtigt ville ophøre. Men det udviklede sig hele tiden og blev mere og mere voldsomt. På kun 10 minutter blev vores parkeringsplads omdannet til en sø. På terrænet langs Ringbanen dannedes en endnu større sø, som fik tilført vand dels fra de højereliggende naboejendomme og dels fra opstigende vand i områdets kloakker og brønde. Vandstanden på parkeringspladsen toppede ved cirka ½ m, og vandet kunne ikke løbe væk, primært på grund af de tilstrømmende vandmasser. På det tidspunkt var vi flere beboere, som gik ned i kældrene for at besigtige skaderne dér. Det viste sig, at de stod under vand på grund af opstigende kloakvand. Trods en ihærdig indsats fra både yngre og ældre beboere fortsatte vandet med at stige i løbet af aftenen. Kl bukkede vores eltavler under for vandmasserne, og bygningerne var nu helt eller delvist uden strøm. Fest ingen hindring Vores viceværtfirma, B S Ejendomsservice v/birger Skjold Pedersen, blev hurtigt kontaktet af bekymrede beboere. Gode råd var dyre, for det viste sig, at Birger var til fest i Jylland. Men det blev arrangeret sådan, at hans datter, som også arbejder i firmaet, kiggede forbi for at besigtige skaderne. Da hun berettede om usædvanligt store vandmængder, både inden- og udendørs, valgte Birger at returnere til Sjælland. Søndag morgen var vandet på parkeringsarealerne væk igen, og Birger var i fuld gang med at fjerne alle de døde rotter, der lå overalt på arealerne. Mange udfordringer Allerede fra søndag var viceværten Birger det faste omdrejningspunkt med kontakt til alle leverandører og med meget hurtig og præcis besked til beboerne om status ved opslag i trappeopgangene i de to bebyggelser. Om foreningen Navn: E/F Godthåbsvænget 9-29 By: Frederiksberg Antal boliger: 143 Stiftet: 1971 Administrator: Siden 1995 Dan-Ejendomme as 14 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

15 Så voldsomt var skybruddet den 2. juli 2011 En foreløbig gennemgang af DMI og Spildevandskomiteens målinger af nedbørsmængden i det meteorologiske døgn over Storkøbenhavn viser, at skybruddet over København den 2. juli 2011 gav den højest målte værdi på 135,4 millimeter i de seneste 55 år. Skybruddet gav ikke blot den højeste mængde nedbør over 24 timer. Det gav også de højest målte intensiteter i området nogensinde. På DMI s målestation i København blev intensiteten målt til cirka tre millimeter per minut opgjort over et fast timinutters interval. Kilde: DMI På hans opfordring brugte vi søndagen til at tømme kælderrum og opgøre skaderne. Herefter iværksatte Birger en indsamling af affugtere og pumper for at tømme kælderen for vand i bygning II samt fyrkælderen. Kælderrummet i bygning I havde ikke taget væsentlig skade. Vandkamp Vores vicevært blev udfordret af Lov om forbundne kar. Når han pumpede vand væk fra fyrkælderen, steg vandet i bygning II s kælder. Ydermere virkede det som om, at alt vandet langs Ringbanen løb direkte ned i fyrkælderen. På et tidspunkt var der, med assistance fra kloakservicefirmaet Lyngholm, fire pumper i gang, foruden vores egne grundvandspumper, der blev trukket midlertidig strøm til, så de kunne arbejde konstant. Efter to døgns kamp mod vandet var fyrkælderen endelig tømt. Vi fik strøm igen Så handlede det om at få etableret en midlertidig eltavle. Først skulle DONG Energy afbryde strømmen, hvorefter foreningens egne elektrikere kunne påbegynde arbejdet med en midlertidig strømforsyning. Torsdag den 7. juli, omkring kl. 20, havde vi atter forbindelse med omverdenen og lys på trappen. Desværre var der ikke tilstrækkelig strøm til at få elevatorerne sat i drift. Først 13 dage efter skybruddet lykkedes det at få gang i elevatorer og i vaskerier. Fleksible skader Efter tre ugers affugtning/udluftning begyndte arbejdet med desinfektionen af kælder og kælderrum. En af de helt store udfordringer var tømning af beboernes kælderrum, da flere var på sommerferie. Efter mange trængsler fik Birger arrangeret det sådan, at Skadesservice oprettede et skadesnummer med underliggende reference til de berørte beboeres indboforsikring, hvilket gjorde det muligt at rydde alle kælderrum. Arbejdet kompliceredes ydermere af, at det var vanskeligt at finde egnede opmagasineringsmuligheder, da der var stor efterspørgsel på lagerarealer i området. Håndteringen af skadesanmeldelser til vores forsikringsselskab blev varetaget af viceværten. Generelt er det vores opfattelse, at forsikringsselskabets taksatorer har været utroligt fleksible. Blandt andet er det vores oplevelse, at de mod hvad der ellers er normalt undlod >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 15

16 Opgørelse af skybrudsskader 1. Indgangsdøre i træ kunne ikke lukkes, da de var blevet skæve på grund af indtrængende vand. 2. Dørtelefoner og kabel-tv/internet var ude af drift på grund af strømsvigt. 3. Ingen lys på indvendige trappearealer betød, at al færdsel foregik med en lommelygte i hånden. 4. For de ældre og handicappede beboere, som bor på de øvre etager, var strømsvigtet, der også berørte elevatorerne, et problem. 5. Fyrrummet var reelt omdannet til vandreservoir, og alle varme- og pumpeinstallationer havde taget skade: Varmeveksler. Varmestyring. Trykforøger. Cirkulationspumper. Eltavlen med strømforsyning til begge bygninger samt hjælpetavle til bygning II. Isolering på beholdere samt rør. Fejl på styring for ventilation, som sidder på loftet (følgeskade af afbrændt hovedtavle). 6. Cirka ½ m vand i kælderen i bygning II. I gadeniveau havde vandmængderne presset kælderruder ind og lagt skillevægge til en række kælderrum ned, så alt inventar lå blandet og mikset med kloakvand. 7. Fortovene blev underminerede. 8. Sand/faldsand på legeplads skulle udskiftes, da det var blevet blandet med kloakvand. 9. Fire elevatorspil i bygning II havde stået under vand og skulle udskiftes. De er bestilt i Italien, men der er en meget lang leveringstid. Så her lever beboerne stadig med elevatorer, som er ude af drift. 10. Kælderrummet i samme bygning er efterfølgende blevet angrebet af skimmelsvamp trods massiv affugtning/udluftning. at forlange stribevis af kontroltilbud på udbedringsarbejderne, hvilket kunne have betydet alvorlige forsinkelser. Under oprydningen fyldte vi mange containere med ødelagte effekter og andet materiel. Det viste sig hurtigt, at også containere var meget efterspurgte, hvorfor det blev stadig mere vanskeligt at få fat på en. Godt samarbejde og nabohjælp Som nævnt var viceværten Birger vores faste omdrejningspunkt. Hans medvirken gav helt sikkert større tryghed, især hos mange af vores ældre beboere. Det er vores indtryk, at hele forløbet har medført, at vi er rykket tættere sammen, og at de fleste generelt har oplevet en stor hjælpsomhed med oprydning, skadeshåndtering osv. I det hele taget har oplevelsen givet os mere at tale og være fælles om. Rigtigt mange af vores beboere hjalp til med oprydningen, og under hele forløbet herskede der en positiv stemning. Det skyldtes ikke mindst, at viceværten Birger arbejdede fra tidlig morgen til sen aften på at løse alle de problemer, som løbende opstod. På den måde fremstod Birger som det gode eksempel, beboerne kunne støtte op om. Mangeårigt samarbejde gav bonus De forskellige håndværkere, som i hele perioden var stærkt efterspurgte, arbejdede ligeledes ihærdigt med at løse problemerne. De og viceværten Birger arbejdede godt sammen, hvilket var med til at løse problemerne væsentligt hurtigere, end man havde turdet håbe. Forløbet viste os, at mange års samarbejde mellem ejerforeningen og vores faste leverandører er en fordel. Over årene har vi oparbejdet et godt kendskab til hinanden. Det hjalp os, da nøden var størst. Løbende information skaber ro og overblik Selv om skybruddet heldigvis ikke har kostet menneskeliv, så er det meget indgribende at få sit indbo ødelagt, og for vores ældre og handicappede beboere, som bor på de øvre etager, var strømsvigtet, der jo også omfattede elevatorerne, et stort problem. En meget vigtig del af håndteringen af sådan en situation er hurtig og løbende information os beboere imellem og mellem vores vicevært og os. Den har medvirket til den positive og rolige stemning og har helt sikkert også fået tingene til at glide nemmere. Også på informationsområdet ydede Birger med sin forståelse for, at det er folks hjem og indbo, der er blevet ramt, en uvurderlig indsats. Foruden sit normale arbejde, kastede han alle sine kræfter ind på at hjælpe os, og gennem en konstant indsats sørgede han hele tiden for, at vi kendte status og vidste, hvor vi stod, hvad vi skulle være opmærksomme på og ikke mindst hvad vi selv skulle gøre. Birger fortjener stor anerkendelse, slutter Mogens Gjørtsvang med at sige. 16 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

17 Vi har bedt forsikringseksperterne Poul Ørum, direktør og partner i forsikringsmæglerfirmaet Willis, og Søren Clausen, industrikundechef i forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S, ridse op, hvad en indboforsikring dækker, hvordan du kan forebygge skader på dine ejendele, og hvad du kan gøre, når uheldet er ude senest i forbindelse med sommerens skybrud, hvor flere beboere fik deres private ejendele ødelagt af vand fx i kælder- eller loftsrum. Det dækker indboforsikringen En indboforsikring dækker forsikringstagerens husstand inklusive eventuelle ugifte børn under 21, som bor uden for hjemmet og alene. Alt indbo er dækket. Dog skal du være opmærksom på, at nogle indbogenstande fx guld- og sølvting er begrænset i dækning med en lavere sum. En indboforsikring vil normalt have en mindre selvrisiko. Løsøret dækkes typisk for skader som følge af: Brand, eksplosion og lynnedslag. Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj efter teknisk svigt i vaskemaskine. Udsivning af vand fra skjulte rørinstallationer. Opstigning af grund- og kloakvand som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Indbrudstyveri. Endvidere dækkes: Rimelige merudgifter i forbindelse med genhusning og opmagasinering ved dækningsberettiget skade. Retshjælp. Listen er ikke udtømmende, og der kan tegnes udvidelser som fx cykel, elskade osv. Hertil bør du selvfølgelig være opmærksom på, at betingelserne indeholder en række undtagelser, der skal tages højde for i forhold til eksemplerne. Poul Ørum, Før og efter skaden Det er betryggende at vide, hvordan du er sikret, hvis uheldet skulle være ude. For du skal være opmærksom på, at ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit indbo i din lejlighed, kælderrum eller loftsrum. Den dækker alene som navnet siger skader på selve ejendommen, herunder faste installationer og bygningstilbehør. Derfor anbefaler vi, at du tegner en indboforsikring. Sådan forebygger du skader på dine ejendele i et kælderrum Det er ærgerligt at få sit indbo ødelagt. Men du kan med enkle midler selv gøre en forskel og beskytte dine ejendele. Undgå at placere ting direkte på gulvet, hvis de kan tage skade af vand. Placer i stedet tingene hævet over gulvet, eventuelt på en reol eller en hylde. Undgå at placere ting direkte op ad en ydervæg, hvor der er risiko for fugtskader. Pak tøj ned i vand- og lufttætte plastbokse. Opbevar værdifulde genstande som elektronik, malerier, møbler, tæpper mv. i din lejlighed. Flyt ting fra dit kælderrum til din lejlighed, hvis der er varsel om skybrud. Det kan du gøre, hvis uheldet er ude Ryd kælderrummet, når vandet er væk. Du har pligt til at begrænse skaden ved at flytte og rengøre ting, der kan reddes. Kontakt dit forsikringsselskab. Tag billeder af, og find priser på de ting, der er blevet skadet. Gem tingene, så du kan dokumentere skaderne over for forsikringsselskabets taksator. Du må først smide tingene ud, når du har fået grønt lys fra forsikringsselskabet. Søren Clausen, Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 17

18 PAS PÅ JERES BYGNING Skybrud, regnvejr, storme, oversvømmelser, isvintre og tøbrud. Klimaet ændrer sig, og det belaster jeres forenings største aktiv: Bygningen. Pludselige skader kan blive et dyrt bekendtskab. Dét er flere af vores kunder blevet opmærksomme på, og derfor mærker vi en stigende efterspørgsel på byggeteknisk rådgivning. Pas på foreningens værdier Formålet med byggeteknisk rådgivning er helt enkelt at fremtidssikre bygningen og sikre, at skader, der kan blive bekostelige, opdages i tide. Nøglen til en sund økonomi handler altså om at passe på foreningens værdier. Køb et klippekort, og få 2 ekstra timer uden beregning Derfor tilbyder vi vores nye, fleksible serviceydelse: Et klippekort med 10 timers byggeteknisk rådgivning, der koster kr. ekskl. moms. Kortet giver jer adgang til at bruge vores specialister i hele landet til en kendt og aftalt pris. Vi sammensætter holdet til den aktuelle opgave. Klippekortet betales forud, og når I køber det, får I 2 ekstra timer uden beregning til en værdi af kr. ekskl. moms. I bestemmer selv, hvordan og hvornår timerne skal benyttes. I får altid en oversigt over jeres forbrug efter hver opgave, I har bestilt. Bestil i dag Vil I vide mere eller bestille 10 timers byggeteknisk rådgivning så ring, eller skriv allerede i dag til: Vest for Storebælt Lars Lindegaard Olsen afdelingsleder / Øst for Storebælt Michael Øster afdelingsleder / Eksempler på opgaver: Byggeteknisk rådgivning fx ved pludseligt opstået bygningssvigt. Byggeteknisk gennemgang i forbindelse med budgetlægning af fremtidige opgaver. Tilstandsvurdering af bygningsdele. Opdatering af vedligeholdelsesplan og driftsbudget. Indhentning af tilbud fx på ejendomsservice, udskiftning af tagrender, maling af hoveddøre. Tilsyn ved projektgennemførelser. Ansøgning om byggetilladelser mv. 18 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

19 Det blæser på boligmarkedet Boligmarkedet er som altid i bevægelse. Lige nu mødes danskerne blandt andet med nyheder om et fastfrosset boligmarked, at flere danskere står til tab på deres bolig, at der er stor forskel i salgstiderne hos ejendomsmæglerne, at gevinster ved salg af andels- og ejerboliger skal beskattes og at det bliver dyrere at låne penge. Disse dystre budskaber til trods bliver der stadig handlet boliger hver dag og særligt andelsboligerne i hovedstadsområdet har medvind. Jan Nyby, direktør hos Andelsboligmæglerne, og Uffe Vind, kommunikationschef hos danbolig, giver på de følgende sider et øjebliksbillede af andelsbolig- og ejerlejlighedsmarkedet. Forskel på ejer og andel Om forskellen på ejer- og andelsboligmarkedet skyldes nye politiske vinde i Danmark, usikkerheden om hvorvidt landet er på vej i recession, ændringer i europæisk og global økonomi eller andre faktorer er usikkert, men mange ejendomsmæglere melder om gode salgstal på andelsboliger i hovedstadsområdet. Det er således kun store dele af ejerboligmarkedet, der er frosset til. Ejendomsmæglere på dobbeltjob eller specialister I dagens marked sælger andelsboligerne langt fra sig selv som i gamle dage. Der skal oftest en bred eksponering og engagerede salgskræfter til, men så er det muligt at få solgt andelsboligen til en god pris. Langt de fleste andelshavere har indset, at tiden er forbi, hvor man selv nemt kunne sælge sin andelsbolig, og derfor sælges de fleste andelsboliger via ejendomsmæglere nu om stunder. I dag findes der både de traditionelle ejendomsmæglere, som sælger ejer- og andelsboliger, og ejendomsmæglerfirmaer, som har specialiseret sig og således kun har andelsboliger til salg. Sidstnævnte kan gå i dybden med foreningens regnskab, vedtægter og andre relevante forhold og er derfor klædt godt på i samtalen med kunderne. Andelsboligformen er kompliceret Der er mange gode tilbud at vælge imellem blandt de andelsboliger, som er til salg. Flere advokater advarer andelsboligkøbere mod bare at skrive under. Det er en kompliceret boligform, fordi man køber en andel af foreningen >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 19

20 med alt, hvad det indebærer. Man skal kunne gennemskue foreningens økonomi og hæftelsesforhold samt øvrige forhold og forpligtelser. Derfor bør rådgivning ved køb af en andelsbolig være lige så almindelig som ved køb af en ejerbolig. Mange andelsboligkøbere vælger at lade deres pengeinstitut gennemgå foreningens dokumenter, men dette bør suppleres af et pristjek på andelsboligen. Dette kan foretages ved en besigtigelse af andelsboligen, som tilbydes af flere køberrådgivere. Andelsværdien er måske ikke den rigtige pris Renten er fortsat historisk lav, og langt de fleste pengeinstitutter låner gerne penge ud til køb af andelsbolig. Når det så er sagt, har pengeinstitutterne fået øjnene op for, at værdien af andelsboligerne ikke længere med sikkerhed fremgår af foreningsregnskabet. I mange tilfælde er der reel forskel på den regnskabsmæssige værdi (andelsværdien) og salgsværdien, og derfor samarbejder en del pengeinstitutter med en sagkyndig, der kender markedet. Salgsprisen er et øjebliksbillede Det kan være svært at forstå, at andelsværdien ikke nødvendigvis er det samme som salgsprisen. Andelsværdien fastsættes hvert år på generalforsamlingen og vedtages på baggrund af én af tre godkendte principper: Anskaffelsessum, valuarvurdering eller den offentlige vurdering. Principperne er meget sjældent helt opdaterede og dermed afstemt i forhold til det aktuelle marked. Den offentlige vurdering fastsættes kun hvert 2. år, mens en valuarvurdering har en levetid på 18 måneder. En salgspris er et øjebliksbillede af værdien på andelsboligen, og forskellen opstår ved, at vi generelt har oplevet et faldende boligmarked i Danmark de seneste år. Jan Nyby, Ejerboliger en udfordring På ejerboligmarkedet sker prisfastsættelsen løbende, og med ejerlejlighedssælgernes øjne er det i øjeblikket en udfordring. For i et vigende marked er køberne ofte afventende i håb om faldende priser, og deres tøven gør det næsten til en selvopfyldende profeti. Selv om varen er lettere gennemskuelig end andelsboligerne, og renterne på de realkreditlån, som man kan få til en ejerbolig, er tæt på et historisk lavt niveau, så er markedet i slæbegear. De lave renter kombineret med rekordmange boliger at vælge imellem og et tilskud til eventuelle håndværkerregninger, når man flytter ind, burde ellers sætte skub i markedet. Mindre lejligheder populære Den eneste del af ejerlejlighedsmarkedet, hvor der er virkelig god aktivitet, er de mindre lejligheder, som ofte erhverves som forældrekøb. Det er især i landets to største studiebyer, Aarhus og København, at forældre sikrer deres børn gode, rolige rammer om studielivet ved at købe en lejlighed til dem. Forældrene er typisk økonomisk velpolstrede med stor friværdi og lav restgæld i deres egen bolig og har derfor muligheden for at slå til, når der dukker noget attraktivt op. Forældrene skal dog primært se købet som en investering i den unges uddannelse og ikke regne med en stor økonomisk gevinst på flere hundredetusinde 112 Prisudviklingen på ejer- og andelsboliger i Region Hovedstaden - Prisindeks 2009 k2= Antal boliger til salg i Region Hovedstaden k k k k k k k k k aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 Ejerlejligheder Andelsboliger Ejerlejligheder Andelsboliger Kilde: Realkredit Danmark 20 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på?

Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Boligkøb Hvordan gør jeg, og hvad skal jeg tænke på? Tænk nyt når du skal købe bolig Konsekvenserne af at købe bolig rækker mange år ud i fremtiden, ikke blot hvad det økonomiske angår, men også i høj

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM Der har altid været skrevet skrækhistorier om ejendomssektoren og måske ikke altid helt uden grund, men hvis man får en god rådgivning og lytter til den, så er der kun i meget

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Kasse-tjek for. A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3

Kasse-tjek for. A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Kasse-tjek for A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Udarbejdet for bestyrelsen af Dansk Andelsbolig Analyse i samarbejde med Bofinans November 2016 A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Stiftet: 1988 Bygget:

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 Salgsopstilling E-mail:

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 7 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Nørregade 18H, 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015033 Dato: 01-09-2015

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere