06 Fokus på kundetilfredshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06 Fokus på kundetilfredshed"

Transkript

1 27 november Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist.. Her i efteråret målte Dan-Ejendomme as tilfredsheden hos de knap 800 foreninger, vi administrerer. Næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme, som vi administrerer, blev ramt, og en dem var ejerforeningen E/F Godthåbsvænget andelsboliger og ejerlejligheder

2 Leder God ejendomsadministration I en tid præget af økonomisk krise er også ejendomsadministratorerne sat under pres, måske særligt på foreningsområdet. Det er naturligt at stille spørgsmål til honorarernes størrelse og til værdien af de ydelser, ejendomsadministratorerne leverer til foreningerne, når mange foreninger vender hver en krone for at få økonomien til at hænge sammen. Imidlertid må det erkendes, at det er blevet mere kompliceret at drive en foreningsejendom ikke mindst på grund af den økonomiske krise. Større og mere detaljerede krav fra myndighederne, komplicerede finansieringsformer og et stort behov for at skaffe kapital til nødvendig vedligeholdelse af ejendommene er bare nogle af de udfordringer, som ejere, andelshavere og bestyrelser står overfor. Det er ganske naturligt, at alle disse større krav betyder, at ejerne, andelshaverne og bestyrelserne stiller stadigt større krav til deres ejendomsadministrator. Vi har valgt at tackle de udfordringer, som I stiller os, ved at fokusere udad mod jer og jeres behov og ved at stille større krav til os selv om høj kvalitet, gennemsigtighed og kvalitet i de ydelser, vi leverer til jer. Skal vi kunne leve op til de krav, I stiller til os, er vi nødt til skabe sikre, ensartede procedurer for opgaveløsningen, og vi er nødt til at ensrette indholdet og omfanget af vores produkter. Med andre ord vi skal sikre, at vi leverer lige præcis de ydelser, som I forventer i rette kvalitet og på det rigtige tidspunkt. Det er imidlertid vores opfattelse, at god ejendomsadministration handler om mere end effektivitet og kvalitet. God ejendomsadministration handler om omsorg, interesse og nærvær. Som beboer har du brug for, at din ejendomsadministrator er der for dig, når du har behov for det. Der kan være grænser for, hvor mange møder og telefonopkald, vi som ejendomsadministratorer kan håndtere. Derfor arbejder vi til stadighed på at udvikle andre kommunikationsformer, som I opfatter som relevante og nærværende. I år har vi indført en ny hjemmeside, og stadig flere foreningsbestyrelser benytter sig af vores webydelser. Vi ser magasinet Entré som en vigtig del af vores kommunikation med dig. Vi forsøger at behandle emner, som er relevante for dig, men skulle du have forslag til emner, eller ønsker du en uddybning af de artikler, vi allerede har medtaget i Entré, så er du altid velkommen til at kontakte os. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Per Holm afdelingsdirektør, foreninger Leder 3 Nye produktbrochurer til din forening 6 Fokus på kundetilfredshed 12 Vi inviterer bestyrelsesmedlemmer til dialogmøde 19 Det blæser på boligmarkedet 22 Kort nyt 4 Hvem kan få boligydelse? 14 Da skybruddet ramte ejerforeningen E/F Godthåbsvænget Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

3 Nye produktbrochurer til din forening Det er kompliceret at drive en foreningsejendom. For at give dig en ide om, hvad vi kan gøre for din forening, har vi beskrevet vores ydelsesområder i fire nye brochurer. At drive en foreningsejendom er kompliceret og ofte forbundet med et stort arbejde for dem, der sidder i bestyrelsen. Det kan derfor være en god ide at vide, hvad administrator kan hjælpe med, og hvilke opgaver der med fordel kan overdrages til denne. Uanset om din forening har brug for daglig administration, for bistand til vedligeholdelse eller til gennemførelse af en byggesag, er der hjælp at hente hos os. Nyttig information Vi ser det som vores fornemmeste opgave at frigøre bestyrelsen for de mange praktiske opgaver, der er forbundet med at drive en foreningsejendom. Vores tilgang er, at du skal have fri, når du kommer hjem fra arbejde også selv om du sidder i bestyrelsen. Brochurerne indeholder nyttig information om: Administration af andelsboligforeninger. Administration af ejerforeninger. Administration af byggesager. Drift & Vedligeholdelse. Vi håber, at du tager godt imod vores nye produktbrochurer. Få brochurerne Du er velkommen til at bestille brochurerne hos Martin Purtoft, salgschef, / eller downloade dem på /produktbrochurer. Går din forening i skiftetanker Overvejer din forening at skifte administrator eller at få tilbud på nogle af vores servicer og ydelser, så deltager vi gerne i et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan afdække lige præcis jeres behov. Kontakt Martin Purtoft, salgschef, / Vil du arbejde sammen med de bedste i branchen? Besøg Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 3

4 Af Søren Stenstrop, regionsdirektør, Dan-Ejendomme as, Hvem kan få boligydelse? Både i hverdagen, når vi holder budgetmøder, og på den årlige generalforsamling får vi rigtigt mange forslag og ideer til indholdet i Entré. De illustrerer på udmærket vis, hvilke fokusområder vores foreningskunder har, og hvilken aldersbredde de repræsenterer. Flere beboere har ønsket, at vi gennemgår de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist og bor i en ejer- eller andelsbolig. Du kan søge boligydelse, når du bor i en ejer- eller andelsbolig, hvis du er folkepensionist, førtidspensionist, eller der bor en pensionist i din husstand. Krav til boligen Tildeling af boligydelse forudsætter, at: Din bolig indeholder eget køkken (der skal være indlagt vand, og der skal være et afløb for spildevand). Du bor her i landet. Du bruger din bolig som helårsbolig. Når du fremlejer eller udlejer en del af boligen, kan der stadig ydes boligydelse, hvis den del af boligen, som du selv benytter, stadig opfylder kravene til en selvstændig bolig. Beregning af boligydelse Bor du i en andelsbolig, tages der udgangspunkt i den boligafgift, du betaler for andelen. Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af boligafgiften, som fx varme- eller antennebidrag. Boligafgiften bliver dog tillagt bestemte beløb pr. m 2 (beløb baseret på normtal, der fastsættes af myndighederne) hvis: Du betaler for vandforbrug ud over boligafgiften. Din lejlighed udelukkende opvarmes med el eller gas. Din lejlighed opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas mv.). Bor du i en ejerbolig, skal boligudgiften gøres op ud fra de udgifter, der er forbundet med boligen. Der medregnes normalt 80% af renter og afdrag på lån i boligen. Dertil kommer ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vej- og kloak- Love og regler Du kan få mere at vide om love og regler for boligydelse hos den kommune, du bor i. Du kan ansøge om boligydelse hos den kommune, du bor i. Kommunen kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål om beregning af boligydelse og lignende. Du kan selv foretage en foreløbig beregning af din boligydelse på borger.dk. Din kommunes hjemmeside kan endvidere indeholde oplysninger om boligydelse og om beregning heraf. Den endelige beregning til brug for udbetaling af boligydelsen foretages af kommunen. 4 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

5 Til ejerboliger gives hele boligydelsen som lån. I forbindelse med tildelingen heraf, skal der tinglyses et pantebrev til sikkerhed for lånet i boligen, og du skal underskrive en gældserklæring. Lånet forrentes med en årlig rente på 0,75%, svarende til Nationalbankens diskonto den 1. oktober Boligydelsen udbetales direkte til dig. Den første udbetaling kan tidligst ske måneden efter, at du har ansøgt om at modtage boligydelse. bidrag samt et standardbeløb for udgifter til vedligeholdelse. Eventuelle lejeindtægter trækkes fra boligudgiften. Din boligydelse beregnes udfra: Boligens størrelse: boligydelse gives kun til et vist antal m 2. Husstandens indkomst og formue: alle indtægter i husstanden indgår i beregningen. Også hjemmeboende børns eventuelle indtægter over kr. (2011). Boligudgiftens størrelse og sammensætning: Er din boligudgift væsentligt højere end, hvad der normalt betales for tilsvarende boliger, kan kommunen nedsætte boligudgiften til et lavere beløb det der er sædvanligt for den pågældende boligtype. Husstandens størrelse: husstanden er ansøgeren og ægtefælle/samlever, børn under 18 år og andre, der har bopæl på adressen. Udbetaling og tilbagebetaling Til ejere og andelsbolighavere udbetales boligydelsen helt eller delvist som et lån, der skal betales tilbage ved fraflytning. Til andelsboliger er der indtil 2008 givet 60% af boligydelsen som lån og 40% som tilskud. Reglerne er ændret fra 1. januar 2008, hvilket indebærer, at de, der har søgt om boligydelse i 2008 eller senere, vil modtage hele boligydelsen som lån. I forbindelse med tildelingen af boligydelse, skal du underskrive en gældserklæring for lånet. Husk at oplyse om ændringer Husk, at du har pligt til at give din kommune besked om ændringer af husstandens indtægter og om andre forhold, der kan betyde, at din boligydelse skal sættes ned eller helt falde væk. Konstateres det efter kalenderårets udgang, at der har været ændringer i husstandens forhold, som du ikke har oplyst om, kan det betyde, at du skal tilbagebetale boligydelsen helt eller delvist. Som hovedregel skal der altid ske tilbagebetaling, hvis hustandsindkomsten er steget med mere end kr. Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 5

6 Fokus på kundetilfredshed Her i efteråret målte vi i Dan-Ejendomme as tilfredsheden hos de knap 800 foreninger, vi administrerer. Målingen dækker bredt foreninger i provinsen og i hovedstadsområdet, ældre foreninger og nyere eller helt nystiftede/nyopførte foreninger. Af Per Holm, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as, Vi gennemfører jævnligt kundetilfredshedsundersøgelser, hvor vi helt enkelt ønsker at få kortlagt: Hvad gør vi godt? Og hvad kan vi gøre bedre? Sidste gang, vi målte tilfredsheden, var i 2008, og der er sket meget siden da. Foreningsafdelingerne har foretaget en række organisationsændringer, der er arbejdet på at udvikle målrettede værktøjer, produkter og servicer, øge vores tilgængelighed og forenkle vores arbejdsprocedurer. Derfor er jeres svar vigtige for os I naturlig forlængelse og for at kunne vurdere resultatet heraf, gennemførte vi i oktober 2011 en tilfredshedsundersøgelse, hvor vi bad bestyrelserne vurdere os. Opfylder vi jeres behov og forventninger? Vi vil gerne have et indblik i jeres opfattelse af Dan-Ejendomme as rolle og den måde, vi løser vores arbejde på, og få inspiration til at ændre adfærd og sætte aktiviteter i gang for at øge tilfredshedsniveauet. 6 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

7 Bedre rammer for samarbejdet Dan-Ejendomme as har den opfattelse, at vi hele tiden skal skabe bedre rammer for det løbende samarbejde. Vi forsøger aktivt at informere om relevant nyt inden for foreningsområdet. Det er blandt andet derfor vi 2-3 gange årligt udsender Entré. Det er også derfor, vi laver informationspjecer og brochurer og udvikler webløsninger, hvor beboerne kan få svar på mange spørgsmål. Derudover tilbyder vi Web Bestyrelse, hvor bestyrelsen nemt og hurtigt blandt andet kan få overblik over foreningens økonomi uanset tid og sted samt medvirke til at styrke kommunikationen og lette bestyrelsesarbejdet i foreningen. Vi bliver mere bevidste Vi arbejder hele tiden med at optimere vores service, og undersøgelsen skal Vores formand modtager informationer og videregiver dem til resten af bestyrelsen, eller jeg kan selv finde meget af det på jeres hjemmeside. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen være med til at gøre os bedre til at udføre vores arbejde. Heldigvis har mange benyttet sig af lejligheden til at give os individuelle kommentarer, stille spørgsmål osv. Det er vi rigtigt glade for, og det har gjort os mere bevidste om de krav, der stilles til en moderne ejendomsadministration. Flot svarprocent Vi har fået en svarprocent på 40, hvilket, vi synes, er ganske flot for en undersøgelse som denne. Det viser, at mange gerne vil give deres mening til kende og tager et aktivt ansvar for at optimere de forhold, der vedrører foreningen. Vi er i hvert fald overbeviste om, at de >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 7

8 bestyrelser, der har noget på hjertet under alle omstændigheder, har deltaget i undersøgelsen. Ved redaktionens afslutning var datamængden ikke helt færdigbehandlet. Men et umiddelbart billede viser, at tilfredsheden blandt deltagerne generelt er positiv. Da en bestyrelse jo som regel består af privatpersoner, er det vigtigt at have et sikkerhedsnet i baghånden, man altid kan kontakte og få gode råd og reel vejledning hos. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen De store linjer Undersøgelsen bekræfter, at bestyrelserne forventer høj service og kvalificerede svar fra vores medarbejdere. Det arbejder vi på at tilgodese gennem efteruddannelse af medarbejderne og udvikling af vores systemer og servicer. Samtidig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt, at der løbende sker en forventningsafstemning mellem os og bestyrelserne, så der ikke er tvivl om ydelsernes omfang og pris. Vi er meget glade for, at undersøgelsen viser, at langt størstedelen af bestyrelserne enten er meget tilfreds eller tilfreds med foreningernes kontaktpersoner, deres kendskab til ejendommen, deres tilgængelighed samt evnen til at give et svar til den aftalte tid. Det er punkter, som vi har arbejdet meget med i den seneste tid. Vi har også spurgt, om bestyrelsesmedlemmerne føler sig klædt på til at varetage posten som bestyrelsesmedlem i foreningen. Mange nye bestyrelsesmedlemmer vil gerne vide mere, og derfor opprioriterer vi i den kommende tid vo- 8 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

9 res informationsmøder/kurser, så de blandt andet målrettes denne gruppe. Det kan måske også medvirke til, at flere ejere og andelsbolighavere får lyst til at deltage i foreningsarbejdet, da vi i dag desværre mærker en faldende interesse for at gå ind i arbejdet. To styrkeområder Når de forskellige områder sammenlignes, fremgår det, at vi især har to styrkeområder. På spørgsmålet om forståelsen af vores kommunikation er bestyrelserne enten meget tilfreds eller tilfreds med forståeligheden af de breve og s, vi sender. Det er et af de resultater, vi er glade for og stolte over. Vi arbejder nemlig løbende med at forbedre vores kommunikation såvel i form som indhold. På spørgsmålet om vores mødedeltagelse viser undersøgelsen, at der er meget stor tilfredshed med vores medarbejderes indsats. Det er vi naturligvis også glade for. Men det betyder ikke, at det bliver en sovepude for os. Også på det punkt efteruddanner vi vores medarbejdere, så de kan håndtere de større krav, der stilles. Stof til eftertanke Når datamængden er færdigbehandlet, bearbejder vi analysen internt og på baggrund af de punkter, hvor bestyrelserne har andre forventninger, vurderer og iværksætter vi forskellige tiltag, som skal forbedre vores præstation. De bestyrelser, der har ønsket at få mere information om vores ydelser/servicer, kontakter vi direkte. Naturligvis viser undersøgelsen, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre. Af indsatsområder kan blandt andet nævnes, at kendskabet til virksomheden Dan-Ejendomme as ikke er så stort, som vi kunne ønske. Vi må også konstatere, at ikke bliver benyttet i den udstrækning, vi gerne vil have. Her er mange oplysninger, som både beboere og bestyrelser vil have gavn af. Derfor vil vi i den kommende tid opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til os og vores hjemmeside. Vi har fået en del forslag til nye initiativer og forbedringer af fx vores produkter og vores hjemmeside. Det er vi rigtigt glade for, da de kan medvirke >> Fakta om kundetilfredshedsundersøgelsen I alt bestyrelsesmedlemmer i 790 foreninger er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf 503 foreninger i hovedstadsområdet og 287 foreninger i provinsen. Svarprocenten er 40, svarende til 493 besvarelser. Tilfredshedsundersøgelsen er overordnet opdelt i to. Den ene del opsamler generelle informationer om foreningen og dens behov samt de enkelte bestyrelsesmedlemmer, mens den anden del måler tilfredsheden med Dan-Ejendomme as. Tilfredsheden med Dan-Ejendomme as måles på fire kategorier: Generelle ydelser. Foreningens kontaktpersoner. Kommunikation. Deltagelse i møder. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 9

10 Uanset om ens kontaktperson er der eller ej, er der altid hjælp fra en anden ejendomsadministrator. Kommentar fra kundetilfredshedsundersøgelsen til den løbende udvikling af vores foreningsadministration. Der er også fortsat et forbedringspotentiale, når det gælder støtte i løbende sager og rådgivning i tvivlsspørgsmål. I den videre behandling af undersøgelsens resultater vil vi også se, om der er regionale forskelle. Er det tilfældet, vil vi udnytte disse oplysninger til erfaringsudveksling mellem regionerne. Det er ikke sikkert, at I som bestyrelse eller du som beboer, er enig med os i alle forhold eller en sag, I/du har med os. Det er heller ikke nødvendigt. Det vigtigste er, at I/du oplever, at vi overholder vores aftaler, at sagerne løses korrekt, at vi giver et grundigt svar, også selv om det ikke er populært eller kan opleves lidt firkantet. Det skyldes desværre ofte den komplicerede lovgivning, der regulerer området. Det er vigtigt, at I/du oplever os som imødekommende og servicemindede. Inden nytår vil vi informere foreningsbestyrelserne om undersøgelsens resultater på et mere detaljeret niveau og indlede en dialog med de foreninger, som har udtrykt ønske herom. Tak til alle jer, der tog jer tid og gav jeres mening til kende og på den måde er med til at skabe bedre rammer for vores fortsatte samarbejde. Giv os feedback Husk, at du på dan-ejendomme.dk kan fortælle os, hvad vi gør godt, og om der er noget, vi kan gøre bedre. 1. Klik ind på rosris. 2. Udfyld felterne med den relevante information. (Felter, der er markeret med en *, er nødvendige at udfylde). 3. Klik Send, og din besked sendes til os. 10 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

11 Kompetent rådgivning og konkurrencedygtige priser - når du vil låne til din andelsbolig Vi er klar til at tage imod dig. Vi er lokale i dit område til stede for dig og din økonomi. Dine behov og ønsker er udgangspunktet i den rådgivning, vi tilbyder dig. Uanset om det er inden for bolig, forsikring, investering, pension, erhverv eller noget andet, så har vi et bagland af eksperter, som vi kan trække på for at give dig den bedste rådgivning. Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os. Ring og aftal et uforpligtende møde Aftal et uforpligtende møde og lad os hjælpe dig med at virkeliggøre dine planer og realisere dine drømme. Ring og book et møde med en bankrådgiver i dag på Møder kan også aftales uden for den almindelige åbningstid. Når foreningen skal have nyt tag, renovere facade, have nye altaner eller...? Vi er klar til at tage imod jeres andelsboligforening Vi rådgiver om foreningens drift, renoveringsarbejder og omlægning af lån. For at vi kan tilbyde jeres forening den rigtige individuelle løsning, er det vigtigt, at vi kender foreningens ønsker og behov, så vi i fællesskab og i en god dialog kan finde de helt rigtige løsninger for jer. Aftal et uforpligtende møde Ring til os på og aftal et uforpligtende møde. Vi bor på Vesterbrogade 8 i København lige ved Vesterport station, men kommer gerne på besøg hos jer, hvis det passer jer bedre. Hvem er vi Vi hedder Boligforeninger og er et team på 10 personer som udelukkende rådgiver andelsboligforeninger og andre boligforeninger. Vi samarbejder med foreningens bestyrelse, administratorer og andre ejendomsaktører. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 11

12 Vi inviterer bestyrelsesmedlemmer 12 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

13 I starten af november i år afholdt Dan-Ejendomme as det første af en forhåbentlig lang række dialogmøder med vores eksisterende og potentielle foreningskunder. til dialogmøde Det er med fornøjelse, at vi inviterer dig til vores næste Dialogmøde torsdag den 19. januar 2012 kl i kantinen Carl Jacobsens Vej Valby Dialogmøder har flere formål. Vi ser dem blandt andet som en måde, hvorpå vi kan få en tættere dialog med vores kunder og orientere om relevant nyt fra foreningsområdet. Dialogmøder er også en effektiv og værdifuld måde at udveksle synspunkter på. Gennem den direkte dialog kan vi målrette vores produkter og sikre, at vores arbejde er forankret i jeres behov og forventninger til os. Desuden er dialogmøder en god lejlighed for dig til at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. Vores erfaring er, at der er blevet etableret både faglige og sociale netværk på den baggrund. Effekten i form af en mere målrettet orientering om, hvad I som bestyrelse kan bruge os til, kommer under alle omstændigheder dig som bestyrelsesmedlem til gode. Foreløbigt program: 1. Velkomst. 2. God ejendomsadministration hvad er det? 3. Vedligeholdelses- og byggeprojekter fra ide til resultat. 4. Hvad kan I bruge os til? præsentation af vores foreningsadministration. 5. Salg af andelsboliger Andelsboligmæglerne. 6. Opsamling. 7. Spørgsmål. Sådan gør du Mødet slutter med lidt at drikke og en sandwich. Tilmeld dig ved at skrive til salgschef Martin Purtoft, Husk at oplyse deltagernavn/-e, foreningsnavn, adresse, post-nr. og by, telefon-nr. og evt. -adresse. Tilmeldingsfrist torsdag den 5. januar Der er plads til cirka 50 deltagere, hvorfor der maksimalt kan deltage to medlemmer fra hver forening. Du er også velkommen, selv om du ikke er kunde hos os. Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 13

14 Da skybruddet ramte ejerforeningen E/F Godthåbsvænget 9-29 Lørdag den 2. juli 2011 blev hovedstadsområdet sidst på dagen ramt af et af de værste skybrud i nyere tid. Store dele af området blev på ganske kort tid oversvømmet veje og viadukter stod under vand, kloakdæksler blev skudt op, og mange kældre og ejendomme blev oversvømmet. Et helt ekstremt vejr. Næsten 300 bolig- og erhvervsejendomme, som vi administrerer, blev ramt, og en dem var ejerforeningen E/F Godthåbsvænget 9-29 med 143 boliger. Foreningen består af to selvstændige bebyggelser, en ældre (bygning I) og en yngre (bygning II) på hhv. 8 og 6 etager, som ligger tæt ved S-togs-linjen Ringbanen. En beboer fortæller Mogens Gjørtsvang, der har boet i ejerforeningen siden 1994, fortæller; Alle antog, at det heftige regnskyl hurtigt ville ophøre. Men det udviklede sig hele tiden og blev mere og mere voldsomt. På kun 10 minutter blev vores parkeringsplads omdannet til en sø. På terrænet langs Ringbanen dannedes en endnu større sø, som fik tilført vand dels fra de højereliggende naboejendomme og dels fra opstigende vand i områdets kloakker og brønde. Vandstanden på parkeringspladsen toppede ved cirka ½ m, og vandet kunne ikke løbe væk, primært på grund af de tilstrømmende vandmasser. På det tidspunkt var vi flere beboere, som gik ned i kældrene for at besigtige skaderne dér. Det viste sig, at de stod under vand på grund af opstigende kloakvand. Trods en ihærdig indsats fra både yngre og ældre beboere fortsatte vandet med at stige i løbet af aftenen. Kl bukkede vores eltavler under for vandmasserne, og bygningerne var nu helt eller delvist uden strøm. Fest ingen hindring Vores viceværtfirma, B S Ejendomsservice v/birger Skjold Pedersen, blev hurtigt kontaktet af bekymrede beboere. Gode råd var dyre, for det viste sig, at Birger var til fest i Jylland. Men det blev arrangeret sådan, at hans datter, som også arbejder i firmaet, kiggede forbi for at besigtige skaderne. Da hun berettede om usædvanligt store vandmængder, både inden- og udendørs, valgte Birger at returnere til Sjælland. Søndag morgen var vandet på parkeringsarealerne væk igen, og Birger var i fuld gang med at fjerne alle de døde rotter, der lå overalt på arealerne. Mange udfordringer Allerede fra søndag var viceværten Birger det faste omdrejningspunkt med kontakt til alle leverandører og med meget hurtig og præcis besked til beboerne om status ved opslag i trappeopgangene i de to bebyggelser. Om foreningen Navn: E/F Godthåbsvænget 9-29 By: Frederiksberg Antal boliger: 143 Stiftet: 1971 Administrator: Siden 1995 Dan-Ejendomme as 14 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

15 Så voldsomt var skybruddet den 2. juli 2011 En foreløbig gennemgang af DMI og Spildevandskomiteens målinger af nedbørsmængden i det meteorologiske døgn over Storkøbenhavn viser, at skybruddet over København den 2. juli 2011 gav den højest målte værdi på 135,4 millimeter i de seneste 55 år. Skybruddet gav ikke blot den højeste mængde nedbør over 24 timer. Det gav også de højest målte intensiteter i området nogensinde. På DMI s målestation i København blev intensiteten målt til cirka tre millimeter per minut opgjort over et fast timinutters interval. Kilde: DMI På hans opfordring brugte vi søndagen til at tømme kælderrum og opgøre skaderne. Herefter iværksatte Birger en indsamling af affugtere og pumper for at tømme kælderen for vand i bygning II samt fyrkælderen. Kælderrummet i bygning I havde ikke taget væsentlig skade. Vandkamp Vores vicevært blev udfordret af Lov om forbundne kar. Når han pumpede vand væk fra fyrkælderen, steg vandet i bygning II s kælder. Ydermere virkede det som om, at alt vandet langs Ringbanen løb direkte ned i fyrkælderen. På et tidspunkt var der, med assistance fra kloakservicefirmaet Lyngholm, fire pumper i gang, foruden vores egne grundvandspumper, der blev trukket midlertidig strøm til, så de kunne arbejde konstant. Efter to døgns kamp mod vandet var fyrkælderen endelig tømt. Vi fik strøm igen Så handlede det om at få etableret en midlertidig eltavle. Først skulle DONG Energy afbryde strømmen, hvorefter foreningens egne elektrikere kunne påbegynde arbejdet med en midlertidig strømforsyning. Torsdag den 7. juli, omkring kl. 20, havde vi atter forbindelse med omverdenen og lys på trappen. Desværre var der ikke tilstrækkelig strøm til at få elevatorerne sat i drift. Først 13 dage efter skybruddet lykkedes det at få gang i elevatorer og i vaskerier. Fleksible skader Efter tre ugers affugtning/udluftning begyndte arbejdet med desinfektionen af kælder og kælderrum. En af de helt store udfordringer var tømning af beboernes kælderrum, da flere var på sommerferie. Efter mange trængsler fik Birger arrangeret det sådan, at Skadesservice oprettede et skadesnummer med underliggende reference til de berørte beboeres indboforsikring, hvilket gjorde det muligt at rydde alle kælderrum. Arbejdet kompliceredes ydermere af, at det var vanskeligt at finde egnede opmagasineringsmuligheder, da der var stor efterspørgsel på lagerarealer i området. Håndteringen af skadesanmeldelser til vores forsikringsselskab blev varetaget af viceværten. Generelt er det vores opfattelse, at forsikringsselskabets taksatorer har været utroligt fleksible. Blandt andet er det vores oplevelse, at de mod hvad der ellers er normalt undlod >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 15

16 Opgørelse af skybrudsskader 1. Indgangsdøre i træ kunne ikke lukkes, da de var blevet skæve på grund af indtrængende vand. 2. Dørtelefoner og kabel-tv/internet var ude af drift på grund af strømsvigt. 3. Ingen lys på indvendige trappearealer betød, at al færdsel foregik med en lommelygte i hånden. 4. For de ældre og handicappede beboere, som bor på de øvre etager, var strømsvigtet, der også berørte elevatorerne, et problem. 5. Fyrrummet var reelt omdannet til vandreservoir, og alle varme- og pumpeinstallationer havde taget skade: Varmeveksler. Varmestyring. Trykforøger. Cirkulationspumper. Eltavlen med strømforsyning til begge bygninger samt hjælpetavle til bygning II. Isolering på beholdere samt rør. Fejl på styring for ventilation, som sidder på loftet (følgeskade af afbrændt hovedtavle). 6. Cirka ½ m vand i kælderen i bygning II. I gadeniveau havde vandmængderne presset kælderruder ind og lagt skillevægge til en række kælderrum ned, så alt inventar lå blandet og mikset med kloakvand. 7. Fortovene blev underminerede. 8. Sand/faldsand på legeplads skulle udskiftes, da det var blevet blandet med kloakvand. 9. Fire elevatorspil i bygning II havde stået under vand og skulle udskiftes. De er bestilt i Italien, men der er en meget lang leveringstid. Så her lever beboerne stadig med elevatorer, som er ude af drift. 10. Kælderrummet i samme bygning er efterfølgende blevet angrebet af skimmelsvamp trods massiv affugtning/udluftning. at forlange stribevis af kontroltilbud på udbedringsarbejderne, hvilket kunne have betydet alvorlige forsinkelser. Under oprydningen fyldte vi mange containere med ødelagte effekter og andet materiel. Det viste sig hurtigt, at også containere var meget efterspurgte, hvorfor det blev stadig mere vanskeligt at få fat på en. Godt samarbejde og nabohjælp Som nævnt var viceværten Birger vores faste omdrejningspunkt. Hans medvirken gav helt sikkert større tryghed, især hos mange af vores ældre beboere. Det er vores indtryk, at hele forløbet har medført, at vi er rykket tættere sammen, og at de fleste generelt har oplevet en stor hjælpsomhed med oprydning, skadeshåndtering osv. I det hele taget har oplevelsen givet os mere at tale og være fælles om. Rigtigt mange af vores beboere hjalp til med oprydningen, og under hele forløbet herskede der en positiv stemning. Det skyldtes ikke mindst, at viceværten Birger arbejdede fra tidlig morgen til sen aften på at løse alle de problemer, som løbende opstod. På den måde fremstod Birger som det gode eksempel, beboerne kunne støtte op om. Mangeårigt samarbejde gav bonus De forskellige håndværkere, som i hele perioden var stærkt efterspurgte, arbejdede ligeledes ihærdigt med at løse problemerne. De og viceværten Birger arbejdede godt sammen, hvilket var med til at løse problemerne væsentligt hurtigere, end man havde turdet håbe. Forløbet viste os, at mange års samarbejde mellem ejerforeningen og vores faste leverandører er en fordel. Over årene har vi oparbejdet et godt kendskab til hinanden. Det hjalp os, da nøden var størst. Løbende information skaber ro og overblik Selv om skybruddet heldigvis ikke har kostet menneskeliv, så er det meget indgribende at få sit indbo ødelagt, og for vores ældre og handicappede beboere, som bor på de øvre etager, var strømsvigtet, der jo også omfattede elevatorerne, et stort problem. En meget vigtig del af håndteringen af sådan en situation er hurtig og løbende information os beboere imellem og mellem vores vicevært og os. Den har medvirket til den positive og rolige stemning og har helt sikkert også fået tingene til at glide nemmere. Også på informationsområdet ydede Birger med sin forståelse for, at det er folks hjem og indbo, der er blevet ramt, en uvurderlig indsats. Foruden sit normale arbejde, kastede han alle sine kræfter ind på at hjælpe os, og gennem en konstant indsats sørgede han hele tiden for, at vi kendte status og vidste, hvor vi stod, hvad vi skulle være opmærksomme på og ikke mindst hvad vi selv skulle gøre. Birger fortjener stor anerkendelse, slutter Mogens Gjørtsvang med at sige. 16 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

17 Vi har bedt forsikringseksperterne Poul Ørum, direktør og partner i forsikringsmæglerfirmaet Willis, og Søren Clausen, industrikundechef i forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S, ridse op, hvad en indboforsikring dækker, hvordan du kan forebygge skader på dine ejendele, og hvad du kan gøre, når uheldet er ude senest i forbindelse med sommerens skybrud, hvor flere beboere fik deres private ejendele ødelagt af vand fx i kælder- eller loftsrum. Det dækker indboforsikringen En indboforsikring dækker forsikringstagerens husstand inklusive eventuelle ugifte børn under 21, som bor uden for hjemmet og alene. Alt indbo er dækket. Dog skal du være opmærksom på, at nogle indbogenstande fx guld- og sølvting er begrænset i dækning med en lavere sum. En indboforsikring vil normalt have en mindre selvrisiko. Løsøret dækkes typisk for skader som følge af: Brand, eksplosion og lynnedslag. Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj efter teknisk svigt i vaskemaskine. Udsivning af vand fra skjulte rørinstallationer. Opstigning af grund- og kloakvand som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Indbrudstyveri. Endvidere dækkes: Rimelige merudgifter i forbindelse med genhusning og opmagasinering ved dækningsberettiget skade. Retshjælp. Listen er ikke udtømmende, og der kan tegnes udvidelser som fx cykel, elskade osv. Hertil bør du selvfølgelig være opmærksom på, at betingelserne indeholder en række undtagelser, der skal tages højde for i forhold til eksemplerne. Poul Ørum, Før og efter skaden Det er betryggende at vide, hvordan du er sikret, hvis uheldet skulle være ude. For du skal være opmærksom på, at ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit indbo i din lejlighed, kælderrum eller loftsrum. Den dækker alene som navnet siger skader på selve ejendommen, herunder faste installationer og bygningstilbehør. Derfor anbefaler vi, at du tegner en indboforsikring. Sådan forebygger du skader på dine ejendele i et kælderrum Det er ærgerligt at få sit indbo ødelagt. Men du kan med enkle midler selv gøre en forskel og beskytte dine ejendele. Undgå at placere ting direkte på gulvet, hvis de kan tage skade af vand. Placer i stedet tingene hævet over gulvet, eventuelt på en reol eller en hylde. Undgå at placere ting direkte op ad en ydervæg, hvor der er risiko for fugtskader. Pak tøj ned i vand- og lufttætte plastbokse. Opbevar værdifulde genstande som elektronik, malerier, møbler, tæpper mv. i din lejlighed. Flyt ting fra dit kælderrum til din lejlighed, hvis der er varsel om skybrud. Det kan du gøre, hvis uheldet er ude Ryd kælderrummet, når vandet er væk. Du har pligt til at begrænse skaden ved at flytte og rengøre ting, der kan reddes. Kontakt dit forsikringsselskab. Tag billeder af, og find priser på de ting, der er blevet skadet. Gem tingene, så du kan dokumentere skaderne over for forsikringsselskabets taksator. Du må først smide tingene ud, når du har fået grønt lys fra forsikringsselskabet. Søren Clausen, Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 17

18 PAS PÅ JERES BYGNING Skybrud, regnvejr, storme, oversvømmelser, isvintre og tøbrud. Klimaet ændrer sig, og det belaster jeres forenings største aktiv: Bygningen. Pludselige skader kan blive et dyrt bekendtskab. Dét er flere af vores kunder blevet opmærksomme på, og derfor mærker vi en stigende efterspørgsel på byggeteknisk rådgivning. Pas på foreningens værdier Formålet med byggeteknisk rådgivning er helt enkelt at fremtidssikre bygningen og sikre, at skader, der kan blive bekostelige, opdages i tide. Nøglen til en sund økonomi handler altså om at passe på foreningens værdier. Køb et klippekort, og få 2 ekstra timer uden beregning Derfor tilbyder vi vores nye, fleksible serviceydelse: Et klippekort med 10 timers byggeteknisk rådgivning, der koster kr. ekskl. moms. Kortet giver jer adgang til at bruge vores specialister i hele landet til en kendt og aftalt pris. Vi sammensætter holdet til den aktuelle opgave. Klippekortet betales forud, og når I køber det, får I 2 ekstra timer uden beregning til en værdi af kr. ekskl. moms. I bestemmer selv, hvordan og hvornår timerne skal benyttes. I får altid en oversigt over jeres forbrug efter hver opgave, I har bestilt. Bestil i dag Vil I vide mere eller bestille 10 timers byggeteknisk rådgivning så ring, eller skriv allerede i dag til: Vest for Storebælt Lars Lindegaard Olsen afdelingsleder / Øst for Storebælt Michael Øster afdelingsleder / Eksempler på opgaver: Byggeteknisk rådgivning fx ved pludseligt opstået bygningssvigt. Byggeteknisk gennemgang i forbindelse med budgetlægning af fremtidige opgaver. Tilstandsvurdering af bygningsdele. Opdatering af vedligeholdelsesplan og driftsbudget. Indhentning af tilbud fx på ejendomsservice, udskiftning af tagrender, maling af hoveddøre. Tilsyn ved projektgennemførelser. Ansøgning om byggetilladelser mv. 18 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

19 Det blæser på boligmarkedet Boligmarkedet er som altid i bevægelse. Lige nu mødes danskerne blandt andet med nyheder om et fastfrosset boligmarked, at flere danskere står til tab på deres bolig, at der er stor forskel i salgstiderne hos ejendomsmæglerne, at gevinster ved salg af andels- og ejerboliger skal beskattes og at det bliver dyrere at låne penge. Disse dystre budskaber til trods bliver der stadig handlet boliger hver dag og særligt andelsboligerne i hovedstadsområdet har medvind. Jan Nyby, direktør hos Andelsboligmæglerne, og Uffe Vind, kommunikationschef hos danbolig, giver på de følgende sider et øjebliksbillede af andelsbolig- og ejerlejlighedsmarkedet. Forskel på ejer og andel Om forskellen på ejer- og andelsboligmarkedet skyldes nye politiske vinde i Danmark, usikkerheden om hvorvidt landet er på vej i recession, ændringer i europæisk og global økonomi eller andre faktorer er usikkert, men mange ejendomsmæglere melder om gode salgstal på andelsboliger i hovedstadsområdet. Det er således kun store dele af ejerboligmarkedet, der er frosset til. Ejendomsmæglere på dobbeltjob eller specialister I dagens marked sælger andelsboligerne langt fra sig selv som i gamle dage. Der skal oftest en bred eksponering og engagerede salgskræfter til, men så er det muligt at få solgt andelsboligen til en god pris. Langt de fleste andelshavere har indset, at tiden er forbi, hvor man selv nemt kunne sælge sin andelsbolig, og derfor sælges de fleste andelsboliger via ejendomsmæglere nu om stunder. I dag findes der både de traditionelle ejendomsmæglere, som sælger ejer- og andelsboliger, og ejendomsmæglerfirmaer, som har specialiseret sig og således kun har andelsboliger til salg. Sidstnævnte kan gå i dybden med foreningens regnskab, vedtægter og andre relevante forhold og er derfor klædt godt på i samtalen med kunderne. Andelsboligformen er kompliceret Der er mange gode tilbud at vælge imellem blandt de andelsboliger, som er til salg. Flere advokater advarer andelsboligkøbere mod bare at skrive under. Det er en kompliceret boligform, fordi man køber en andel af foreningen >> Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as 19

20 med alt, hvad det indebærer. Man skal kunne gennemskue foreningens økonomi og hæftelsesforhold samt øvrige forhold og forpligtelser. Derfor bør rådgivning ved køb af en andelsbolig være lige så almindelig som ved køb af en ejerbolig. Mange andelsboligkøbere vælger at lade deres pengeinstitut gennemgå foreningens dokumenter, men dette bør suppleres af et pristjek på andelsboligen. Dette kan foretages ved en besigtigelse af andelsboligen, som tilbydes af flere køberrådgivere. Andelsværdien er måske ikke den rigtige pris Renten er fortsat historisk lav, og langt de fleste pengeinstitutter låner gerne penge ud til køb af andelsbolig. Når det så er sagt, har pengeinstitutterne fået øjnene op for, at værdien af andelsboligerne ikke længere med sikkerhed fremgår af foreningsregnskabet. I mange tilfælde er der reel forskel på den regnskabsmæssige værdi (andelsværdien) og salgsværdien, og derfor samarbejder en del pengeinstitutter med en sagkyndig, der kender markedet. Salgsprisen er et øjebliksbillede Det kan være svært at forstå, at andelsværdien ikke nødvendigvis er det samme som salgsprisen. Andelsværdien fastsættes hvert år på generalforsamlingen og vedtages på baggrund af én af tre godkendte principper: Anskaffelsessum, valuarvurdering eller den offentlige vurdering. Principperne er meget sjældent helt opdaterede og dermed afstemt i forhold til det aktuelle marked. Den offentlige vurdering fastsættes kun hvert 2. år, mens en valuarvurdering har en levetid på 18 måneder. En salgspris er et øjebliksbillede af værdien på andelsboligen, og forskellen opstår ved, at vi generelt har oplevet et faldende boligmarked i Danmark de seneste år. Jan Nyby, Ejerboliger en udfordring På ejerboligmarkedet sker prisfastsættelsen løbende, og med ejerlejlighedssælgernes øjne er det i øjeblikket en udfordring. For i et vigende marked er køberne ofte afventende i håb om faldende priser, og deres tøven gør det næsten til en selvopfyldende profeti. Selv om varen er lettere gennemskuelig end andelsboligerne, og renterne på de realkreditlån, som man kan få til en ejerbolig, er tæt på et historisk lavt niveau, så er markedet i slæbegear. De lave renter kombineret med rekordmange boliger at vælge imellem og et tilskud til eventuelle håndværkerregninger, når man flytter ind, burde ellers sætte skub i markedet. Mindre lejligheder populære Den eneste del af ejerlejlighedsmarkedet, hvor der er virkelig god aktivitet, er de mindre lejligheder, som ofte erhverves som forældrekøb. Det er især i landets to største studiebyer, Aarhus og København, at forældre sikrer deres børn gode, rolige rammer om studielivet ved at købe en lejlighed til dem. Forældrene er typisk økonomisk velpolstrede med stor friværdi og lav restgæld i deres egen bolig og har derfor muligheden for at slå til, når der dukker noget attraktivt op. Forældrene skal dog primært se købet som en investering i den unges uddannelse og ikke regne med en stor økonomisk gevinst på flere hundredetusinde 112 Prisudviklingen på ejer- og andelsboliger i Region Hovedstaden - Prisindeks 2009 k2= Antal boliger til salg i Region Hovedstaden k k k k k k k k k aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 Ejerlejligheder Andelsboliger Ejerlejligheder Andelsboliger Kilde: Realkredit Danmark 20 Entré Udgivet af Dan-Ejendomme as

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 01 F e b r u a r 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk Råt boligmarked i København: Mor dør søn skal på gaden Pas på med kontrakten i bofællesskaber Brede politiske

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere