Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark

2 Beboerne har ordet Landsrapport for den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner og de fem regioner Rapporten og undersøgelsen er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Aarhus N Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Uddrag er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni

3 Indledning Den landsdækkende undersøgelse giver viden om beboernes oplevelser og vurdering af kvaliteten på de socialpsykiatriske botilbud. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Denne rapport Denne rapport indeholder resultaterne af den landsdækkende beboerundersøgelse på landsplan. Undersøgelsen er gennemført i foråret Landsrapporten indeholder landsresultatet, samt resultaterne for hver af de fem regioner. Der er herudover udarbejdet en rapport for hver af de fem regioner, hvor der er mulighed for at sammenligne regionens resultater med landsgennemsnittet, samt at se resultater for hvert af de deltagende botilbud i regionen. Hvert deltagende botilbud modtager en folder indeholdende botilbuddets egne resultater, samt en kommentarsamling, som viser de åbne kommentarer, der er afgivet i spørgeskemaerne. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan beboerne opfatter temaerne: Medarbejdernes kontakt med beboerne Beboernes kontakt med hinanden Aktiviteter og udfordringer for beboerne på botilbuddet De fysiske rammer Beboerinddragelse Mål og delmål i den individuelle plan Lydhørhed og forståelse blandt medarbejdere Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Beboerundersøgelsen er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1

4 Flere slags kvalitet Undersøgelsens resultater kan benyttes som dokumentation for beboernes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i botilbuddets arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som denne kan give et generelt overblik over, hvilke områder, der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner og botilbud efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som undersøgelsen har indikeret som værende problematiske. Det er centralt, at det enkelte botilbud og dets ledelse selv arbejder videre med undersøgelsens resultater og ser dem i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god, og hvad der er dårlig kvalitet inden for området. Folderne med det enkelte botilbuds hovedresultater er tænkt som en indgang til at inddrage resultaterne i botilbuddets videre kvalitetsarbejde. 2

5 Metode Koncept Der er i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet et koncept, som nærmere beskriver metodevalg og detaljer omkring undersøgelsesdesign. Konceptet, samt spørgeskemaer kan downloades på Indsamling af data Dataindsamlingen til beboerundersøgelsen er foregået elektronisk i de tilfælde, hvor det har været muligt, og telefonisk i tilfælde hvor den pårørende ikke havde adgang til . Hvis det er vurderet, at beboerne hverken kan deltage elektronisk eller telefonisk, er der blevet udleveret spørgeskemaer i papirform til beboerne. Svarprocent En høj svarprocent er ønskværdigt i kvantitative undersøgelser, da frafald kan være selektivt. Dermed kan resultaterne være skævvredne i forhold til det virkelige billede af botilbuddet. Der kan opstilles følgende retningslinjer for vurdering af svarprocenten: Under 40 % Ikke tilfredsstillende. Resultaterne skal tolkes med stor forsigtighed % Betænkelig lav. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed % Acceptabel % Tilfredsstillende Over 69 % Meget tilfredsstillende 3

6 Nedenstående tabel viser en oversigt over svarprocenten for hver af de fem regioner. Uden for målgruppen Ønsker ikke at deltage* Potentielle respondenter Besvaret Svarprocent Hele landet Region Hovedstaden % Region Nordjylland % Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark % *Beboerne har i registreringsperioden tilkendegivet over for personale på botilbuddet, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, de er således ikke med i selve undersøgelsen, men indgår i den samlede svarprocent. Resultater De følgende sider indeholder resultaterne af den landsdækkende beboerundersøgelse. Først vises en oversigtsfigur, som viser andelen af tilfredse beboere på alle de stillede spørgsmål. Dvs. andelen af beboere, der har svaret i de to mest positive svarkategorier. Der vises herefter én figur for hvert spørgsmål i undersøgelsen. Figurerne viser landsgennemsnittet, samt resultatet for hver af de 5 regioner. 4

7 Oversigt Figur 1. Andel tilfredse beboere Samlet indtryk af opholdet (n=201) 6 Kontakt med medarbejderne v ed behov (n=199) Tryg v ed kontakt med medarbejderne (n=197) Praktisk hjælp og støtte (n=198) 8 93% 92% Aktiv iteter på botilbuddet (n=195) 83% Fysiske rammer (n=199) 85% Kontakt med andre beboere (n=196) 73% Trygt sted af v ære (n=201) Medarbejderne forstår din måde at udtrykke dig på (n=201) Forstår medarbejdernes måde at udtrykke sig på (n=200) Ønsker og behov (n=199) 8 83% 8 90% Indflydelse på hv erdagen (n=194) Udv ikle og v edligeholde ev ner og færdigheder (n=185) Kendskab til delmål (n=186) 7 84% 82% Indflydelse på delmål (n=185) 85% Arbejder frem mod mål (n=184) 8 Viden om sygdomsforløb (n=187) 7 5

8 Landsresultatet Figur 2. Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på botilbuddet? Hele landet (n=201) 19% 49% 2 Region Hov edstaden (n=63) 65% 1 Region Midtjylland (n=41) 15% 44% 34% Region Nordjylland (n=67) 2 31% 25% 63% Region Syddanmark (n=22) 1 41% 32% 9% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt Figur 3. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? Hele landet (n=199) 54% Region Hov edstaden (n=64) 53% Region Midtjylland (n=40) 53% 43% Region Nordjylland (n=65) 62% 32% 63% 3 Region Syddanmark (n=22) 3 9% 6

9 Figur 4. Føler du dig tryg ved kontakten med medarbejderne? Hele landet (n=197) 54% 3 Region Hov edstaden (n=61) 59% 34% Region Midtjylland (n=43) 49% 42% Region Nordjylland (n=64) 59% 34% 75% Region Syddanmark (n=21) 29% 5 Figur 5. Er du tilfreds med den praktiske hjælp og støtte du får? Hele landet (n=198) 59% 29% Region Hov edstaden (n=64) 61% 2 Region Midtjylland (n=42) 3 12% Region Nordjylland (n=65) 6 25% Region Sjælland (n=6) 33% 1 Region Syddanmark (n=21) 4 33% 7

10 Figur 6. Er du tilfreds med de aktiviteter, som botilbuddet tilbyder dig? Hele landet (n=195) % Region Hov edstaden (n=60) 55% 25% Region Midtjylland (n=41) 4 12% Region Nordjylland (n=65) 40% 9% Region Sjælland (n=7) 5 14% 14% 14% Region Syddanmark (n=22) 55% 2 14% Figur 7. Er du tilfreds med de fysiske rammer? Hele landet (n=199) 61% 25% Region Hov edstaden (n=63) 75% 1 Region Midtjylland (n=41) 61% 24% Region Nordjylland (n=66) 52% 33% 11% Region Sjælland (n=7) 71% 29% Region Syddanmark (n=22)

11 Figur 8. Er du tilfreds med din kontakt med de andre beboere? Hele landet (n=196) 31% 42% 1 9% Region Hov edstaden (n=62) 32% 4 Region Midtjylland (n=40) 15% 4 30% Region Nordjylland (n=67) % Region Sjælland (n=7) 43% 29% 29% Region Syddanmark (n=20) 30% 35% 20% 15% Figur 9. Føler du, at botilbuddet er et trygt sted at være? Hele landet (n=201) 52% 3 Region Hov edstaden (n=62) 5 35% Region Midtjylland (n=42) 3 43% 12% Region Nordjylland (n=67) 5 33% 63% 25% Region Syddanmark (n=22) 41% 14% 9

12 Figur 10. Oplever du, at medarbejderne forstår din måde at udtrykke dig på? Hele landet (n=201) 44% 12% Region Hov edstaden (n=63) 44% 41% Region Midtjylland (n=42) 31% 4 19% Region Nordjylland (n=67) 42% 4 63% 3 Region Syddanmark (n=21) 24% 3 29% Figur 11. Oplever du, at du forstår medarbejdernes måde at udtrykke sig på? Hele landet (n=200) 33% 53% Region Hov edstaden (n=63) 44% 4 Region Midtjylland (n=42) 2 55% 19% Region Nordjylland (n=66) 29% 59% 11% Region Syddanmark (n=21) 19% 52% 24% 10

13 Figur 12. Lytter medarbejderne til dine ønsker og behov? Hele landet (n=199) 49% 41% Region Hov edstaden (n=64) 61% 31% Region Midtjylland (n=40) Region Nordjylland (n=65) 4 Region Syddanmark (n=22) 32% 1 Figur 13. Er du tilfreds med den indflydelse du har på din hverdag på botilbuddet? Hele landet (n=194) 34% Region Hov edstaden (n=61) 59% 2 Region Midtjylland (n=39) 4 3 Region Nordjylland (n=66) 44% 12% 3 Region Syddanmark (n=20) 55% 25% 11

14 Figur 14. Får du hjælp til at udvikle eller vedligeholde dine evner og færdigheder? Hele landet (n=185) 4 3 Region Hov edstaden (n=59) 53% 32% Region Midtjylland (n=36) 33% 11% Region Nordjylland (n=63) 44% 3 Region Sjælland (n=7) 71% 29% Region Syddanmark (n=20) 30% 15% Figur 15. Kender du de delmål, der er for dit ophold på botilbuddet? Hele landet (n=186) 42% 34% 14% Region Hov edstaden (n=61) % Region Midtjylland (n=37) 4 32% 1 Region Nordjylland (n=60) 33% 12% 8 Region Syddanmark (n=20) 60% 25% 12

15 Figur 16. Har du indflydelse på de delmål, der er for dit ophold på botilbuddet? Hele landet (n=185) 40% 9% Region Hov edstaden (n=59) 4 Region Midtjylland (n=39) 44% 44% Region Nordjylland (n=60) 35% 12% 75% 25% Region Syddanmark (n=19) 63% 2 11% Figur 17. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for dit ophold på botilbuddet? Hele landet (n=184) 4 Region Hov edstaden (n=59) 44% 4 Region Midtjylland (n=40) 35% 43% 20% Region Nordjylland (n=60) 55% 35% Region Sjælland (n=6) Region Syddanmark (n=19) % 13

16 Figur 18. Får du den viden om dit sygdomsforløb, som du har brug for? Hele landet (n=187) 3 1 Region Hov edstaden (n=57) 3 19% Region Midtjylland (n=38) 2 24% Region Nordjylland (n=66) 14% Region Sjælland (n=7) 5 29% 14% Region Syddanmark (n=19) 42% 32% 1 11% 14

17 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

18 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere