Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen"

Transkript

1 Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1

2 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 12-ige danske skolebørn. Undersøgelsen har fokuseret på børnenes viden om menneskerettigheder og børnekonventionen, og hvor de kender dem fra samt deres holdning til tortur og ligebehandling. Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse, der blev lavet i hele Norden i og Danmark og Grønland i I denne omgang er undersøgelsen kun lavet i Danmark. Formålet med undersøgelsen er: At klarlægge børn og unge i alderen 12-s viden om FN s verdenserklæring At undersøge børn og unges holdninger til menneskerettigheder At undersøge hvor børn kender deres rettigheder fra Dataindsamling: Dataindsamling er gennemført ved at rekruttere lærere fra hele Danmark via KANTAR Gallups internetpanel GallupForum. Lærerne har fået tilsendt elektroniske spørgeskemaer, som eleverne har udfyldt i klassen i skoletiden. Indsamlingsperioden løb fra maj til juni, Målgruppen for undersøgelsen var elever i alderen 12-. Elever fra klasse er derfor blevet interviewet. Der har deltaget i alt elever fra 24 skoler i undersøgelsen. Kontakt: Camilla Kann Fjeldsøe e: t:

3 Fordeling af respondenter: Køn: Dreng 4 Pige 5 Alder: 2 31% 2 Region: Resultaterne er vejet på region. 3

4 Viden om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder og FN s børnekonvention Q3: Hvor meget ved du om: Børnene er blevet spurgt om hvor meget de ved om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, og i alt mener 31%, at de kender den nogenlunde () eller kender den godt (), hvilket er en stigning siden 2014, hvor svarede at de enten kender den nogenlunde eller godt. 41% har hørt lidt om den, mens ingen viden har om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder. har svaret ved ikke. Hvad angår børnenes viden om FN s børnekonvention, har svaret, at de kender den nogenlunde (1) eller kender den godt (), hvilket også er en stigning fra de i En tredjedel (3) har hørt lidt om den, mens 3 ingen viden har om FN s børnekonvention. svarer ved ikke. Kendskabet til FN s børnekonvention er ligesom i 2014 lavere end kendskabet til FN s verdenserklæring om menneskerettigheder. 2014: FN s verdenserklæring om menneskerettigheder? : FN s verdenserklæring om menneskerettigheder? 41% 2014: FN s børnekonvention? : FN s børnekonvention? Ingen viden Har hørt lidt o m den Kender den no genlun de Kender den go dt V ed ikke 4

5 Q3.1: Kendskab til FN s verdenserklæring om menneskerettigheder køn, alder og region Der er ingen signifikante forskelle på tværs af køn. De ældre (15- og 16-årige) har det største kendskab. 41% af de 15-årige kender den nogenlunde/kender den godt, og 4 af de 16-årige kender den nogenlunde/kender den godt. På regionsniveau er der forskel på, som har den største andel, der kender nogenlunde/godt (3) og, som har den mindste () % Dreng 2 3 Pige 4 31% % Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke 5

6 Q3.2: Kendskab til FN s børnekonvention alder, køn og region (Q3) Der er ingen forskelle på kendskabet til børnekonventionen på tværs af køn og alder. Eleverne i Region har det største kendskab på 31 (kender godt/nogenlunde) Dreng Pige % Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke 6

7 Q4: Hvilke menneskerettigheder kan du komme i tanke om? nævner uhjulpet ytringsfrihed, når de bliver bedt om at nævne de menneskerettigheder, de kan komme i tanke om. Der udover nævnes at alle er frie/lige (1), retten til materielle goder som mad og husly () og retten til skolegang (). 4 svarer ved ikke. 60% 50% Alle 4 1 0% 7

8 Kendskab til børns rettigheder Q5: Hvor meget mener du, at du ved om børns rettigheder? I alt mener 31% af børnene, at de har meget () eller nogen viden (2) om børns rettigheder, hvilket er flere sammenlignet med undersøgelsen i 2014 (2), men stadig signifikant lavere end undersøgelsen i (3). 3 svarer, at de kender en lille smule til børns rettigheder. angiver, at de ikke ved noget om børns rettigheder, hvilket er på samme niveau som og signifikant lavere end 2014 (1). Der er ikke signifikant forskel på pigernes og drengenes kendskab eller på tværs af de forskellige aldersgrupper og regioner Dreng 3 2 Pige 1 41% % 2 41% % Jeg ved ikke noget om børns rettigheder Har hørt om dem En lille smule Noget Meget Ved ikke 8

9 FN s børnekonvention beskriver de rettigheder børn har, fordelt på total, alder, køn og region Q6: Mener du, at børns rettigheder gælder 80% svarer, at børns rettigheder gælder alle børn i verden under 18 år, hvilket er flere end i 2014 (7). Færre svarer desuden ved ikke () i forhold til 2014 (1). Pigerne (8) mener i højere grad end drengene (7), at børns rettigheder gælder alle børn i verden under 18 år. Der er ingen forskelle på tværs at alder. På regionsniveau har Region en større andel ved ikke svar end de andre regioner % % Dreng 7 Pige 8 1% 1% 8 7 1% % 1% 8 0% 81% % 1% Alle børn i verden under 18 år Kun europæiske børn Ved ikke Alle børn i verden under 10 år Kun fattige eller børn fra udviklingslande 9

10 Børns rettigheder Q7: For hvert af nedenstående spørgsmål beder vi dig svare ja, nej eller ved ikke. Ligesom i 2014 mener næsten alle af de adspurgte (9), at alle børn har ret til at blive beskyttet mod vold. 9 mener desuden at alle børn har ret til hhv. privatliv og fritid, mens 80% mener at alle børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. Signifikant flere piger (8) end drenge (7) svarer ja til, at børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. 4 mener, at alle børn har ret til at få lommepenge, mens svarer ved ikke. Flere drenge (5) end piger (3) svarer ja til dette spørgsmål. 71% svarer nej til, at børn selv har ret til at bestemme, hvornår de går i seng, og 3 ud af 4 svarer nej til, at forældre må bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole. Der er ingen forskelle på tværs af alder og region. Sammenlignes besvarelserne fra 2017 med dem fra 2014, svarer flere børn i 2017 ja til spørgsmålene har alle børn ret til privatliv (9 vs. 8 i 2014) og har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? (1 vs. i 2014). Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? 9 Har alle børn ret til et privatliv? 9 Har alle børn ret til fritid? 9 Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse 80% Har alle børn ret til at få lommepenge? 4 3 Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? 1 71% Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? 7 1 Ja Nej Ved ikke 10

11 Q7: Børns rettigheder år Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke 9 9 Har alle børn ret til et privatliv?* 8 9 Har alle børn ret til fritid 9 9 Har alle børn ret til at blive hørt i sager, 7 80% der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? Har alle børn ret til at få lommepenge? 41% Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?* Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? % *signifikant forskel mellem 2014 og 2017 på andelen af elever, der svarer ja. Q7: Børns rettigheder køn Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? Dreng Pige Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? Har alle børn ret til fritid? 91% 9 Har alle børn ret til at få lommepenge? Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? 9 9 Har alle børn ret til et privatliv? 91% 9 Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

12 Q7: Børns rettigheder alder Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? % Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? 7 81% Har alle børn ret til fritid? Har alle børn ret til at få lommepenge? Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? Har alle børn ret til et privatliv? 90% % % Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? 1 61% % % 4 Ja Nej Ved ikke %

13 Q7: Børns rettigheder region Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? 1 71% Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? Har alle børn ret til fritid? Har alle børn ret til at få lommepenge? 3 41% % Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? Har alle børn ret til et privatliv? % % 9 Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? 7 80% % Ja Nej Ved ikke 4 41% 41% % % 1% 1%

14 Menneskerettigheder Q8: Hvad handler Menneskerettighederne først og fremmest om i Danmark i dag, total Der er ingen forskelle mellem svarene i 2014 og I alt mener 3 af de adspurgte elever, at Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet er den mest rigtige, når de bliver spurgt om hvad menneskerettigheder først og fremmest handler om i Danmark i dag. Dernæst svarer 2 at Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre. En fjerdedel (2) svarer ved ikke til dette spørgsmål. Flere drenge (1) end piger () mener, at menneskerettighederne først og fremmest har at gøre med god opførsel. Der udover er der ingen signifikante forskelle mellem drenge og piger. Der er ingen forskelle på tværs at alder og region, men der er en tendens til at andelen af ved ikke svar falder med alderen (12-årige: 3; 16-årige: ). 50% % % Menneskerettigheder har at gøre med god opførsel Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet Menneskerettigheder Menneskerettigheder har med lovgivning at indgår som en del af en gøre eller flere religioner Ingen af disse Ved ikke 14

15 Q8: Menneskerettighederne alder, køn og region % Dreng 1 31% 2 Pige % % % 1 0% Menneskerettigheder har at gøre med god opførsel Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være god for samfundet Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre Menneskerettigheder indgår som en del af en eller flere religioner Ingen af ovenstående Ved ikke 15

16 Kilde til kendskab børns rettigheder, total Q9: Hvor har du hørt om børns rettigheder? To tredjedele (6) har hørt om børns rettigheder i skolen, hvilket er en stigning siden 2014 (5). 3 hørt om børns rettigheder i radio/fjernsynet, hvilket er et fald siden de 4 i 2014, og 3 har hørt om det på Internettet Samme billeder gør sig gældende på tværs af køn, alder og region bortset fra hjemme. Flere i Region har hørt om børns rettigheder hjemme () i forhold til Region (2). 100% 90% % 70% 6 60% 5 50% % Hjemme I skolen Fra kammerater Læst i blade I radio/ fjernsynet På internettet I forbindelse Et andet sted Ingen steder med en hobby/ fritidsaktivitet Ved ikke 16

17 Q9: Hvor har du hørt om børns rettigheder? Køn Alder Region Dreng Pige Hjemme % 3 2 I skolen % % 5 60% Fra kammerater 1 Læst i blade 1 I radio/ fjernsynet 3 41% På internettet % I forbindelse med hobby eller en fritidsaktivitet Et andet sted Ingen steder 1% Ved ikke 1 17

18 Q10: Du har hørt om børns rettigheder i skolen, i hvilke fag har du hørt om dem? (kun stillet til elever, som i Q9 har svaret, at de har hørt om børns rettigheder i skolen, n=711). De elever, som har hørt om børns rettigheder, har i højest grad hørt om dem i samfundsfag (4), dansk (41%) og historie (3). Der er ingen forskelle på tværs af køn, alder og region. 70% 60% Alle 50% 3 41% 4 0%

19 Q10: Du har hørt om børns rettigheder i skolen, i hvilke fag har du hørt om dem? køn, alder og region (kun stillet til elever, som i Q9 har svaret, at de har hørt om børns rettigheder i skolen, n=711). Køn Alder Region Dreng Pige Historie % Dansk % 3 6 Sprogfag 1% 0% Matematik 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Samfundsfag Kristendomsk undskab Seksualunder visning Temauge Projektuge Andet 1 Ved ikke

20 Q11: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn total, køn, alder og region 11.1: Jeg synes det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb I alt er 4 meget enige (1) eller enige (2) i, at det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb. Dette er en signifikant stigning siden 2014 (3). 51% af drengene er enige (2) eller overvejende enige (2) i at det er acceptabelt at politiet bruger tortur, til at forhindre et terrorangreb, hvilket er flere end pigerne, hvoraf 3 er enige () eller overvejende enige (2). Der er ingen signifikante forskelle på tværs af alder og region % Dreng Pige Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 20

21 11.2: Jeg synes det er i orden, at forældre har ret til at straffe børn mildt fysisk, f.eks. at give en lussing 8 er meget uenige (6) eller uenige (1) i, at det er i orden at straffe børn mildt fysisk, hvilket tegner det samme billede som i Flere drenge () er enig eller meget enig i at fysisk straf er i orden i forhold til pigerne (1%). Andelen af børn, som er enig eller meget enig i, at fysisk straf er i orden, stiger med alderen, hvor 0% af de 12-årige synes det er i orden sammenlignet med af de 16-årige. Der er ingen nævneværdige regionelle forskelle % Dreng 5 Pige 1% % 1% 1 6 1% % 1% 1 6 1% 1% 71% 0% % 1 6 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 21

22 11.3: Jeg synes det er i orden, at staten har lov til at overvåge alle danskere f.eks. via internettet og mobiltelefon Færre af de adspurgte () er enige () eller meget enige (1%) i at det er i orden at staten overvåger danskere sammenlignet med 2014 (). Størstedelen (7) er dog stadig uenige () eller meget uenige (4) i, at det er i orden. Drengene er i højere grad () enig eller overvejende enig i, at det er i orden i forhold til pigerne (). Der er en tendens til at andelen af børn, som er enig eller meget enig i, at det er i orden at staten har lov til at overvåge danskere, stiger med alderen (12-årige: 1%; 16-årige: ). Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af regionerne % 1 4 Dreng Pige 1% 3 4 1% % 4 1% % % 1 31% % 1% % 3 4 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 22

23 11.4: Jeg synes det er i orden, hvis staten vælger ikke at tage imod asylansøgere 3 er uenige eller meget uenige i, at det er i orden, hvis staten vælger ikke at tage imod asylansøgere. Der er forskel på pigernes og drengenes svar, idet af drengene er enig eller meget enig i at det er i orden sammenlignet med kun af pigerne. Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder. Andelen af børn, som er uenig/meget uenig er størst i Region (4), hvis andel er større end både Region (2) og (3). Andelen af børn, som har svaret ved ikke, er størst i (2) og (2). Alle Dreng Pige % % Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 23

24 11.5: Jeg synes det er i orden, hvis arbejdsgivere foretrækker kvindelige ansatte frem for mandlige, f.eks. som pædagoger, jordemødre eller sekretærer. 4 er uenige (2) eller meget uenige (2) i, at det er i orden, hvis arbejdsgivere foretrækker kvindelige frem for mandlige ansatte. Flere drenge () end piger () er enige eller meget enige i, at det er i orden. De 16-årige har med 1, en større andel, som svarer enig eller meget enig i, at det er i orden, end alle aldersgrupper undtagen de 14-årige (). Den største andel af ved ikke svar kommer fra de 12- og 13-årige med hhv. og 2. Der er ingen regionelle forskelle. Alle Dreng 31% 2 1 Pige % Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 24

25 11.6: Jeg synes det er i orden, at restauranter har ret til at afvise svært handicappede som gæster. 81% af de adspurgte er uenige eller meget uenige i, at det er i orden at restauranter har ret til at afvise svært handicappede som gæster. Drenge () synes i højere grad end piger (), at det er i orden. Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs at alder eller region. Alle 2 5 Dreng 2 4 Pige 1% 1% 2 61% % 2 5 1% % 1% 2 5 1% 2 5 1% 1% 1 51% 2 51% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 25

26 Q12: Hvor enig eller uenig er du generelt i nedenstående udsagn total, køn, alder og region 12.1: I skolen lærer vi om, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark 4 angiver, at de er enige (3) eller meget enige () i, at de i skolen lærer, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark. Ligesom i 2014, er 1 enten uenige eller meget uenige. Der er ingen forskel mellem drengene og pigerne. 70% af de 15- og 16-årig er enige eller meget enige, mens andelen af de 12-, 13- og 14-årige ligger på hhv., 31% og 4. Der er forskel mellem Region og, når det kommer til andelen af elever der er enig eller meget enige. Region er den region, hvor flest elever er enige eller meget enige (5), mens s andel er på Dreng 3 2 Pige % Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 26

27 12.2: I skolen lærer vi at respektere hinandens rettigheder, f.eks. retten til at blive hørt eller retten til ikke at blive diskrimineret. 70% er enige eller meget enige i, at de i skolen lærer at respektere hinandens rettigheder. Der er forskel mellem andelen af piger (7) og drenge (6), der er enige eller meget enige. Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder. Kigges der på regionerne har region en lavere andel af elever (5), som er enige eller meget enige, sammenlignet med de andre regioner, som ligger på mellem Alle 4 1 Dreng 4 1 Pige 5 1 1% % % 1 1% % % % % 1 0% 1% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 27

28 12.3: Det er vigtigt for eleverne at have et elevråd 5 af eleverne er enige eller meget enige i, at det er vigtigt at have et elevråd. Dette er en lavere andel sammenlignet med 2014 (6). Andelen af elever, som svarer hverken enig eller uenig (3) er også steget siden 2014 (). Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af køn og region. De 16-årige (6) svarer i højere grad end de 15-årig (4), at de er enige/meget enige i, at det er vigtigt at have et elevråd % 3 Dreng 1 2 Pige % % % Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 28

29 Grunde til eksklusion af klasse, omgangskreds, klub, sportsaktiviteter eller andre steder Q13: Har du, inden for det seneste år, oplevet at blive holdt uden for (i klassen, i din omgangskreds, i klubben, til sportsaktiviteter eller andre steder) på grund af en af nedenstående grunde I modsætning til undersøgelsen i 2014, har eleverne i denne omgang haft mulighed for at svare, at de ikke er blevet holdt udenfor, hvilket gælder for 6 af de adspurgte i undersøgelsen. Da der har været forskel på svarkategorierne i 2014 og 2017, kan kategorierne andet, er ikke blevet holdt udenfor, ved ikke og har ikke svaret ikke sammenlignes på tværs af undersøgelser. svarer udseende og svarer tøjstil, mens svarer andet som grunde til, at de er blevet holdt udenfor. Pigerne () er i højere grad end drengene () blevet holdt udenfor pga. udseende. Der er ingen nævneværdige forskelle mellem de forskellige aldersgrupper eller regionerne. 80% 70% 60% % 3 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1 1 *ny i 2017 **fjernet i

30 Q13: Grunde til eksklusion, køn, alder og region. Køn Alder Region Dreng Pige Alder Tøjstil 1% Køn 1% 1% Handicap 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% Seksuelle orientering 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% Udseende Etnicitet 1% 0% 1% 1% 0% 0% Hudfarve 1% 1% Religion 1% 1% 0% Andet Er ikke blevet holdt udenfor Ved ikke/ønsker ikke at svare 6 60% 60% % 6 60% %

31 Q14: Hvor ofte oplever du total, alder, køn og region 14.1: At blive hørt, når du siger din mening til voksne, i sager der har med dig at gøre (dvs. at de voksne tager dig alvorligt) Sammenlignet med 2014, er billedet generelt det samme i af de adspurgte svarer enten altid eller næsten altid til, at de bliver hørt, når de siger deres mening til voksne sammenlignet med 5 i Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder. Andelen af elever der svarer altid eller næsten altid er lavere i Region (3) sammenlignet med de andre regioner, som ligger på mellem 59-61% Dreng Pige % % 1 41% % Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke 31

32 14.2: At elevrådet arbejder med et emne, der har med dig at gøre Det er stadig kun en lille andel af eleverne (1), der mener at elevrådet altid eller næsten altid arbejder med noget, der er relevant for dem. I 2014 var andelen 1. Dette er et billede, der går igen på tværs af køn, alder og region Dreng Pige Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke 32

33 Problemer hjemme eller i skolen Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?, total Elever, som oplever problemer hjemme, kontakter i størst omfang en forældre (4) eller en ven eller veninde (3). kontakter en lærer og kontakter bedsteforældre. svarer ingen, mens svarer ved ikke. Pigerne kontakter i højere grad en ven eller veninde (51%) sammenlignet med drengene (2). Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder eller region. 70% % 50% % 1% 1% 33

34 Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?, køn, alder, region Køn Alder Region Dreng Pige Mine forældre % 4 4 Mine bedsteforældre Min lærer Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2 51% % 4 50% 4 41% 3 Ingen Ved ikke 1 1 En anden end de nævnte

35 Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme? (elever, som har svaret en anden end de nævnte, n=90) 35

36 Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen?, total Elever, som har problemer i skolen, vil i størst omfang (6) vælge at kontakte deres forældre. 3 vil kontakte en ven eller veninde, mens en 2 vil vælge at tage kontakt til deres lærer. svarer ingen mens svarer ved ikke. Pigerne kontakter i højere grad deres forældre (70%) eller en ven eller veninde () sammenlignet med drengene (hhv. 5 og 2). Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder eller region. 80% % % 50% % 1% 1% 1% 1% 36

37 Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen?, køn, alder, region Køn Alder Region Dreng Pige Mine forældre 5 70% 60% % 5 6 Mine bedsteforældre 1% Min lærer Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% % 41% Ingen Ved ikke En anden end de nævnte 37

38 Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme? (elever, som har svaret en anden end de nævnte, n=48) 38

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER RETTIGHEDER INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvor står det skrevet?

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2007

Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurderingen blev udarbejdet i foråret 2007. Den er lavet som en spørgeskemaundersøgelse via skolen elevintra. Selve spørgsmålene er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER

BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2016 3. ÅRGANG FEBRUAR 2016 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2015 2. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS FOR MANGE UNGE OPSØGER IKKE HJÆLP, NÅR DE

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: A: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2014 2014 Side 1 Indhold Indledning Om undersøgelsen 3 Sammendrag af rapporten

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Unge og stoffer (januar 2006)

Unge og stoffer (januar 2006) Unge og stoffer (januar 00) Ugens Gallup, nr., 00 Side / Q: Har du prøvet at tage stoffer? Ja Nej 8 Fordelt på køn Piger 0 9 Drenge Fordelt på alder - år - år 8-0 år 0 9 - år 8 Fordelt på geografi Jylland

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere