Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikguide Professionsbachelor i Optometri"

Transkript

1 Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

2 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:... 4 Udfyldelse af praktikkontrakt... 4 Godkendelse af kontrakten... 4 Problemer med at finde praktikplads... 4 Udlandspraktik... 4 Din praktikvejleder... 5 Retningslinjer for 1. praktikophold... 5 Retningslinjer for 2. praktikophold... 6 Tvivl eller problemer i løbet af praktikken... 9 Kontaktinfo... 9 Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Introduktion Praktikken er en obligatorisk del af din uddannelse. Gennem praktikken får du afprøvet din teoretiske viden og praktiske færdigheder i et autentisk arbejdsmiljø og finder ud af, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. Samtidig udvider du dit faglige netværk og får ny viden og inspiration til resten af din uddannelse. Praktiksøgningen er en vigtig del af læringen, hvor du har ansvar for at kontakte potentielle praktikvirksomheder. Det sker selvfølgelig med vejledning fra KEA. Praktikperioden Standard-praktikperioderne er: Første praktikperiode svarer til et semester (30 ECTS point), og derfor skal du være i fuldtidspraktik (37 timer/uge) i perioden 1. august til 31. januar. Anden praktikperiode svarer til to semester (60 ECTS point), og derfor skal du være i fuldtidspraktik (37 timer/uge) i perioden 1. december til 30. november året efter Praktikvirksomheden Du kan tage din praktik i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. I de fleste tilfælde anbefaler KEA at tage praktikken i én virksomhed, men det kan også være muligt at dele perioden mellem flere virksomheder, hvis der er en god begrundelse for det. Ved praktik udenfor Europa er det et krav, at du opnår praktikvisum eller anden tilladelse til at opholde dig i landet og være i praktik. Læs mere i guiden Praktik i udlandet. Økonomi Praktikken er lønnet. Der er indgået overenskomst på området og lønsatserne kan ses på Serviceforbundets hjemmeside (Gældende for arbejde i Danmark) Der er mulighed for at søge økonomisk støtte i forbindelse med praktik i Europa. Midlerne søges gennem praktikkoordinatoren. Private fonde og legater søger du selv. Se I praktikopholdende har du mulighed for at søge om rabat til offentlig transport. Se 3

4 Forsikring Ved virksomhedspraktik i Danmark falder du automatisk ind under arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikringer. Skal du i praktik hos en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at virksomheden gøres opmærksom på, at det er lovpligtigt at forsikre praktikanter, da enkeltmandsvirksomheder oftest ikke vil have tegnet de krævede forsikringer på forhånd. Ved praktik i udlandet gælder de lokale regler for forsikring. Læs mere i guiden Praktik i udlandet. Kontaktinfo på praktikkoordinatoren: Even Forwald Mail: Telefon: Udfyldelse af praktikkontrakt Når du har fundet en praktikplads, finder du på Fronter en webformular, som du skal udfylde med oplysninger om virksomheden, din kontaktperson i virksomheden og aftalte arbejdsopgaver. Der skal gøres opmærksom på at dette ikke er en ansættelseskontrakt, men udelukkende en aftale om 1. praktikperiode eller 2. praktikperiode Skolen anbefaler at der udarbejdes en egentlig ansættelseskontrakt for perioden. Denne kan rekvireres på samt Godkendelse af kontrakten Når du har udfyldt webformularen, bliver indholdet sendt til godkendelse. Hvis indholdet godkendes, bliver der sendt en med praktikkontrakten til henholdsvis virksomheden og dig. Både virksomheden og du skal endeligt acceptere praktikkontrakten ved at besvare denne mail og bekræfte, at indholdet er ok. Problemer med at finde praktikplads Ansvaret for at kontakte virksomheder og finde en praktikplads ligger i første omgang hos dig som studerende (med vejledning fra underviser og praktikkoordinator). Har du problemer med at finde en virksomhed til din praktik, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter praktikkoordinatoren. Udlandspraktik Praktik i udlandet er en fantastisk mulighed for at udvikle sig fagligt og samtidig afprøve en anderledes arbejdskultur, forbedre sine sprogegenskaber, opbygge et internationalt netværk og opleve et andet land på en anderledes måde end som almindeligt rejsende. Det kræver dog en større indsats af dig end praktik i Danmark. Dels kan det være sværere at finde en praktikplads, og dels skal du selv sørge for rejse, bolig, forsikring etc. Men hvis du er villig til at lægge en ekstra indsats, kan udlandspraktik give din praktik og din uddannelse en ekstra dimension 4

5 I guiden Praktik i udlandet kan du finde mere information om udlandspraktik, eller KEA s internationale koordinator. Din praktikvejleder I forbindelse med praktikken er du tilknyttet en underviser, der fungerer som din praktikvejleder gennem hele forløbet. Retningslinjer for 1. praktikophold Det forventes at praktikstedet er i besiddelse af udstyr, så du har grundlag for at udføre alle dele af den af faget vedtagne basis synsundersøgelse. Derudover skal praktikstedet være i besiddelse af relevant faglitteratur. I tillæg til dette skal den lokale praktikansvarlige besvare det af skolen udfærdigede målskema på de angivne terminer - til belysning af, hvor langt praktikanten er nået i forhold til praktikperiodens mål. * Bilag 1 praktikperiodens mål * Bilag 2 målskema Der skal være planlagt løbende møder med den praktikansvarlige i virksomheden, hvor der i fællesskab vurderes den studerendes udvikling og forløbet i praktikken, gerne med udgangspunkt i målskemaet (bilag 2). Praktikstedet er forpligtet til at give den studerende fri til de fastlagte møder på skolen (OBS! herunder eksaminer og tilhørende forberedelse). Arbejde med cases, analyser m.m. skal foregå i løbet af ugens arbejdstid på 37 timer. Praktikforløbet afsluttes med, at praktikstedet bekræfter praktikkens fuldførelse sammen med en vurdering af, om praktikanten har opnået de angivne mål. Der vil blive fremsendt på mail - en samlet evaluering af den fulde praktikperiode. OPGAVER OG TILRETTELÆGGELSE I LØBET AF PRAKTIKPERIODEN Refraktion Kundebetjening Materialekendskab og -anvendelse Dine daglige opgaver vil være fordelt tidsmæssigt med ca. 1/3 refraktion, 1/3 kundebetjening, 1/3 materialekendskab og -anvendelse. AFLEVERINGSOPGAVER TIL SKOLEN Cases Praktikanten skal senest primo september have indsendt den første af i alt 4 cases og senest medio december have indsendt de resterende 3 cases, som hver indeholder komplet synsprøve, argumentation for stel- og glasvalg, redegørelse for kundevejledning/kundeinformation i relation til synsprøve, stel- og glasvalg. Alle 4 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. De 4 cases skal fordeles med én i hver af følgende grupper: Flerstyrkebrille, nærbrille, afstandsbrille samt 1 valgfri gruppe. Alle cases skal udarbejdes i skolens skriveskabelon og indsendes elektronisk til praktikvejlederen. (mailadresse findes på Fronter) 5

6 Logbøger I praktikperioden indsender den studerende i alt 6 logbøger hver den første i måneden (startende 1. september sluttende d. 1. februar). Logbøgerne sendes til praktikvejleders KEA mail. Synsundersøgelser Ved det sidste møde på skolen medbringer den studerende 25 fuldstændige synsundersøgelser med alle målinger udført og analyseret på skolens journalkort. Disse skal være godkendte med stempel og underskrift af den praktikansvarlige i virksomheden. Undervejs i praktikforløbet er der indlagt tre faste møder med praktikvejlederen - et møde i butikken og to møder på skolen. 1. møde (uge 38 eller uge 39 ) Finder sted på skolen til evaluering og diskussion af forløbet som helhed, praktikstedet og den faglige udvikling. 2. møde (kan ligge i ugerne 44, 45 eller 46) Besøg på praktikstedet af skolens praktikvejleder til et møde mellem denne, den praktikansvarlige og den studerende. (Hvis praktikstedet ikke er beliggende på Sjælland, træffes særskilt aftale). 3. møde (kan ligge i enten uge 2 eller uge 3) Den studerende indkaldes til skolen til en klinisk eksamen, som vil foregå som en overhøring i én af den studerendes seneste 3 afleverede cases på Fronter. Ca. 24 timer før eksaminationen meddeles den studerende, hvilken case, der er udtrukket til overhøring. Eksamen påbegyndes med, at den studerende har 10 minutter til fremlæggelse. Fremlæggelsen bør tage afsæt i casen, og kan indeholde opsummering af vigtige pointer samt refleksioner, og efterfølges af ca. 15 minutters overhøring. Herefter er der afsat ca. 5 minutter til votering, hvorefter den studerende meddeles sin eksamenskarakter. (Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede). Retningslinjer for 2. praktikophold Det forventes at praktikstedet er i besiddelse af udstyr, så du har grundlag for at udføre alle dele af den af faget vedtagne basis synsundersøgelse. Derudover skal praktikstedet være i besiddelse af relevant faglitteratur. I tillæg til dette skal den lokale praktikansvarlige besvare det af skolen udfærdigede målskema på de angivne terminer - til belysning af, hvor langt den studerende er nået i forhold til praktikperiodens mål. * Bilag 3 praktikperiodens mål * Bilag 4 - målskema Praktikstedet er forpligtet til at give den studerende fri til de fastlagte møder på skolen (OBS! herunder eksaminer og tilhørende forberedelse). Arbejde med cases, analyser m.m. skal foregå i løbet af ugens arbejdstid på 37 timer. 6

7 Praktikforløbet afsluttes med, at praktikstedet bekræfter praktikkens fuldførelse sammen med en vurdering af, om den studerende har opnået de angivne mål. Der vil blive fremsendt på mail - en samlet evaluering af den fulde praktikperiode. Opgaver og tilrettelæggelse i løbet af praktikperioden Refraktion Kundebetjening Materialekendskab og anvendelse Kontaktlinser De daglige opgaver vil være fordelt tidsmæssigt med ca. 1/3 refraktion, 1/3 kundebetjening, materialekendskab og anvendelse, samt ca. 1/3 kontaktlinser. Der skal være planlagt løbende møder med den praktikansvarlige i virksomheden, hvor der i fællesskab vurderes den studerendes udvikling og forløbet i praktikken, gerne med udgangspunkt i målskemaet (bilag 4). Afleveringsopgaver til skolen Cases Den studerende skal senest ultimo januar have indsendt 1 ametropicase og 1 kontaktlinsetilpasningscase på praktikvejlederens KEA mail (mailadresse findes på Fronter). For at bestå 5.semester skal disse to cases være afleveret. Alle cases skal udarbejdes i skolens skriveskabelon. Senest ultimo oktober skal den studerende aflevere de resterende 6 cases på Fronter i en dertil oprettet mappe. Alle 8 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. De resterende 6 cases skal fordeles med én i hver af følgende grupper: Refraktion: 1 case med vergensproblematik (syndrom evt. strabismus) 1 case med presbyopi Kontaktlinser: 1 tilpasning med aftercare 1 aftercare med problemløsning 2 selvstændigt udvalgte cases Alle 8 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. Logbøger I løbet af praktikperioden indsender den studerende i alt 6 logbøger. Den studerende har mulighed for at indsende logbøger i perioden 15/12 1/11. Kontakt mellem praktiksted, den studerende og optometristskolen Undervejs i praktikforløbet er der indlagt mulighed for to møder med praktikvejlederen. Ét møde på skolen og ét evt. møde på praktikstedet. 7

8 Derudover afsluttes praktikperioden med en ekstern eksamen, hvor der finder lodtrækning sted blandt de afleverede cases, jfr. nedenfor under Ekstern eksamen 1. møde (uge 9 eller uge 10) Finder sted på skolen til evaluering og diskussion af forløbet som helhed, praktikstedet og den faglige udvikling. Derudover fremlægges den først indsendte kontaktlinsecase. 2. møde Evt. besøg på praktikstedet af den studerendes praktikvejleder til et møde mellem denne, den praktikansvarlige og den studerende hvis praktiksted, den studerende eller skolen ønsker det. (Skolen forbeholder sig ret til indkaldelse til eventuelt yderligere møder, såfremt der skønnes behov for det). Midtvejsevaluering For at 6.semester skal bestås, skal målskema (bilag 4) være afleveret (primo juni/2. gangsindsendelse). Ekstern eksamen (uge 46) Den studerende indkaldes til skolen til en klinisk eksamen, som vil foregå som en overhøring i én af den studerendes seneste 6 uploadede/afleverede cases. Ca. 24 timer før eksaminationen meddeles den studerende, hvilken case, der er udtrukket til overhøring. Eksamen påbegyndes med, at den studerende har 10 minutter til fremlæggelse. Fremlæggelsen bør tage afsæt i casen, og kan indeholde opsummering af vigtige pointer samt refleksioner, og efterfølges af ca. 15 minutters overhøring. Herefter er der afsat ca. 5 minutter til votering mellem censor og eksaminator, hvorefter den studerende meddeles sin eksamenskarakter. (Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede). 8

9 Tvivl eller problemer i løbet af praktikken Hvis der under praktikopholdet opstår problemer, for eksempel omkring arbejdsopgaver, er det vigtigt, at du taler med din kontaktperson i virksomheden om det på en konstruktiv måde. I langt de fleste tilfælde kan det løse problemet. Kan I ikke løse problemet, skal du kontakte praktikkoordinatoren og/eller din praktikvejleder, så I sammen kan forsøge at løse problemet. Du må aldrig stoppe et praktikforløb uden først at have kontaktet praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Studieleder Rikke Leander Studie- og karrierevejleder Gitte Jul Praktikkoordinator Eksamensansvarlig Uddannelseskoordinator Studiesekretær Studiesekretær Even Forwald Vibeke Andersen Anette Ristorp Ohlsen Annette Antonsen Fatou Ndiaye For mere info - 9

10 Bilag 1 MÅL FOR 1. PRAKTIKPERIODE...i henhold til Bekendtgørelse, nr.779 af 28. juni 2007: Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for uddannelsens faglige område....i henhold til Studieordning: I løbet af 1. praktikperiode er det målet, at den studerende under supervision og vejledning opnår kompetence til selvstændigt, at foretage ukomplicerede synsundersøgelser anbefale konkrete korrektionsforslag til ukomplicerede refraktive, akkommodative og binokulære anomalier vejlede i og begrunde relevante brilleglas og -stelløsninger udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver svarende til den studerendes niveau. 10

11 Bilag 2 - Målskema for 1. Praktikperiode Nedenstående målpinde læses igennem og der sættes kryds i felterne ud for det niveau den studerende har opnået på de pågældende afleveringstidspunkter. Målskemaet skal udfyldes i fællesskab mellem den studerende og den praktikansvarlige, så begge parter er opmærksomme på, at der finder progression sted i forløbet. Frist for 1. gangs-aflevering: Afleveres ved praktikvejlederens besøg Frist for 2. gangs-aflevering: Via mail til praktikkoordinator senest medio december Frist for afsluttende aflevering: Via mail til praktikkoordinator ved afslutningen af 1. praktikophold. Det anbefales at skrive direkte i dette dokument. Gem i nyt navn og mail til praktikkoordinator: Even Forwald 1. Refraktion: Den studerende: - har det overblik i både udførelse, tolkning, analyse og kommunikation, der skal til for at arbejde selvstændigt - kan arbejde problemorienteret og analytisk med undersøgelser og resultater - kan tolke undersøgelsesresultaterne - kan udføre relevante undersøgelser - har kendskab til relevante undersøgelser 2. Materiale kendskab og -anvendelse: Den studerende: - kan vurdere hvilke stel og glas der er optimale for den enkelte kunde og kan råde og vejlede i relation til pris/kvalitet/behov/funktion - har kendskab til relevante stel og glas typer og materialer og kender disses egenskaber - har kendskab til relevante stel og glas typer og materialer 3. Kundebetjening Den studerende: - yder kundebetjening på et lavt serviceniveau på et højt serviceniveau

12 Bilag 3 Mål for 2. praktikperiode....i henhold til Bekendtgørelse, nr.779 af 28. juni 2007: Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for uddannelsens faglige område....i henhold til Studieordning: I løbet af 2. praktikperiode er det målet, at den studerende under supervision og vejledning opnår kompetence til selvstændigt, at foretage ukomplicerede såvel som komplicerede synsundersøgelser anbefale behandlingsforslag til refraktive, akkommodative og binokulære anomalier vejlede i, begrunde og tilpasse relevante kontaktlinse, brilleglas og -stel løsninger henvise patologiske problemstillinger med betydning for øje og synsfunktion til relevante fagområder udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver svarende til den studerendes niveau. Praktikperiodens varighed er 12 måneder løbende fra 1. december til og med 30. november året efter.

13 Bilag 4 - Målskema for 2. praktikperiode Nedenstående målpinde læses igennem og der sættes kryds i felterne ud for det niveau den studerende har opnået på de pågældende afleveringstidspunkter. Målskemaet skal udfyldes i fællesskab mellem den studerende og den praktikansvarlige, så begge parter er opmærksomme på, at der finder progression sted i forløbet. Frist for 1. gangsindsendelse: Ultimo januar. Frist for 2. gangsindsendelse: Primo juni. Frist for 3. gangsindsendelse: Primo august. Det anbefales at skrive direkte i dette dokument. Gem i nyt navn og mail til praktikkoordinator Even Forwald: 1. Refraktion: Den studerende: - kan selvstændigt udføre en ukompliceret såvel som en kompliceret synsanalyse - kan selvstændigt foretage tolkning og analyse af en ukompliceret såvel som en kompliceret synsanalyse - kan selvstændigt formidle den relevante kommunikation om den ukomplicerede såvel som den komplicerede synsanalyse - til klienten - kan anbefale behandlingsforslag til refraktive, akkomodative og binokuklære anomalier - kan ved behov henvise til relevant(e) sundhedsperson(er) 2. Materiale kendskab og -anvendelse: Den studerende: - kan vurdere hvilke stel og glas der er optimale for den enkelte kunde og kan råde og vejlede i relation til pris/kvalitet/behov/funktion - kan rådgive om relevante kontaktlinsematerialer og -design - kan udfra behov rådgive om hensigtsmæssige kontaktlinser 13

14 3. Kontaktlinser Den studerende: - har kendskab til relevante undersøgelser - kan udføre relevante undersøgelser - kan tolke undersøgelsesresultaterne - kan arbejde problemorienteret og analytisk med undersøgelser og resultater - har det overblik i både udførelse, tolkning, analyse og kommunikation, der skal til for at arbejde selvstændigt - kan udfra behov henvise til relevant(e) sundhedsperson(er) 14

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere