BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210"

Transkript

1 BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210 Ver /05/05 0

2 Indhold Side Tak 2 Generelle sikkerhedsinstrukser 3 Særlige sikkerhedsforanstaltninger 4 Samling 5 Udpakning og samling 6 Samlediagram (1) 7 Liste over dele (1) 8 Samlediagram (2) 9 Samlevejledning 10 Ibrugtagning 11 Computer 12 Vedligeholdelse 18 Vigtige oplysninger 20 Problemløsning 21 Generelle træningstips 22 Opvarmnings- og strækøvelser 23 1

3 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Løbebåndet kan hjælpe dig med at komme i bedre form og træne dine muskler korrekt og det hjemme hos dig selv. Underforstået garanti Importøren af dette produkt garanterer, at det er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Den underforståede garanti er betinget af korrekt opstilling i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ved ukorrekt brug og/eller ukorrekt transport kan garantien bortfalde. Garantien gælder for følgende dele (såfremt de indgår i leverancen): stel, kabel, elektroniske dele, polstring, hjul. Garantien dækker ikke: Udefra påført beskadigelse Ændringer foretaget af uautoriserede personer Ukorrekt håndtering Manglende overholdelse af brugsanvisningen Sliddele og engangsdele dækkes heller ikke (som f.eks. selve båndet). Produktet er kun beregnet til privat brug. Garantien dækker ikke ved kommerciel brug. Reservedele kan bestilles efter behov. Du bedes venligst have følgende oplysninger ved hånden, når du bestiller reservedele: Brugsanvisning Modelnummer (står på forsiden af brugsanvisningen) Beskrivelse af tilbehør Nummer på tilbehør Købsbevis med købsdato Du skal ikke sende produktet til os, medmindre du bliver bedt om det. Udgifter til uopfordrede forsendelser betales af afsender. 2

4 Generelle sikkerhedsinstrukser Der er lagt stor vægt på sikkerhed i konstruktionen og fremstillingen af dette løbebånd. Det er dog stadig meget vigtigt, at du nøje overholder nedenstående sikkerhedsinstrukser. Vi kan ikke drages til ansvar for ulykker, der skyldes manglende tilsidesættelse af sikkerheden. For din sikkerheds skyld og for at undgå ulykker, bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem, inden du bruger løbebåndet første gang. 1) Rådfør dig med din læge, inden du begynder at bruge løbebåndet. Hvis du ønsker at træne regelmæssigt og intensivt, tilrådes det, at du får din læges tilladelse. Det gælder især for personer med helbredsproblemer. 2) Vi anbefaler, at handicappede personer kun bruger løbebåndet under kvalificeret opsyn. 3) Når du bruger løbebåndet, skal du være iført bekvemt tøj og træningssko. Undgå løsthængende tøj, som kan komme i klemme i løbebåndets bevægelige dele. 4) Stop øjeblikkelig med at træne, hvis du føler dig utilpas eller får smerter i led eller muskler. Du skal især være opmærksom på, hvordan din krop reagerer på træningsprogrammet. Svimmelhed er et tegn på, at du træner for hårdt. Ved de første tegn på svimmelhed skal du lægge dig ned, indtil du har det bedre. 5) Løbebåndet er ikke egnet for personer, inkl. børn, der har nedsat fysisk eller psykisk evne, eller som ikke har erfaring med eller viden om, hvordan løbebåndet bruges, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af løbebåndet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn, så de ikke leger på og med løbebåndet. 6) Sørg for, at der ikke er børn i nærheden, når du bruger løbebåndet. Løbebåndet bør ligeledes opbevares på et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan komme til det. 7) Løbebåndet må kun bruges af én person ad gangen. 8) Når du har opstillet løbebåndet i overensstemmelse med brugsanvisningen, skal du sikre dig, at alle skruer, bolte og møtrikker er sat korrekt i og strammet. Du må kun bruge tilbehør, som er anbefalet og/eller leveret af importøren. 9) Du må ikke bruge dele, der er beskadigede eller ikke egnede. 10) Løbebåndet skal altid placeres på en plan, ren og solid flade. Det må aldrig bruges i nærheden af vand. Sørg for, at der ikke er nogen spidse genstande i umiddelbar nærhed af løbebåndet. Om nødvendigt kan du placere en måtte (medfølger ikke) under løbebåndet for at beskytte gulvet. Der skal være mindst en halv meter friafstand til løbebåndet af sikkerhedsmæssige årsager. 11) Pas på, at arme og ben ikke kommer for tæt på de bevægelige dele. Du må ikke anbringe materiale af nogen art i løbebåndets huller. 12) Løbebåndet må kun anvendes efter hensigten. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. 3

5 Særlige sikkerhedsforholdsregler Strømkilde: Vælg en placering til løbebåndet tæt på en vægstikkontakt. Løbebåndet må kun tilsluttes et vægstik, der er forbundet med jord, og hvor der ikke er tilsluttet andre apparater. Brug af forlængerledning anbefales ikke. DEFEKT JORDFORBINDELSE KAN GIVE ELEKTRISK STØD. BED EN ELEKTRIKER OM AT KONTROLLERE VÆGSTIKKET, HVIS DU IKKE VED, OM LØBEBÅNDET ER KORREKT JORDET. DU MÅ IKKE ÆNDRE PÅ DET STIK, DER FØLGER MED LØBEBÅNDET, HVIS DET IKKE PASSER I STIKKONTAKTEN. BED EN ELEKTRIKER OM AT INSTALLERE EN EGNET STIKKONTAKT. Pludselige spændingsudsving kan beskadige løbebåndet. Vejrforandringer eller andre apparater, der tændes eller slukkes, kan forårsage spændingstoppe, overspænding eller interferensspænding. For at begrænse risikoen for beskadigelse af løbebåndet bør det udstyres med en beskyttelsesanordning mod overspænding (medfølger ikke). Løbebåndet bruger en mærkespænding på ~220 - ~230 volt. Strømkablet må ikke komme i nærheden af båndrullerne eller føres under båndet. Løbebåndet må ikke anvendes, hvis strømkablet er beskadiget eller slidt. Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse. Vedligeholdelse bør kun udføres af autoriserede serviceteknikere, medmindre andet er oplyst af producenten. Tilsidesættelse af disse instrukser vil automatisk medføre, at garantien bortfalder. Inden brug efterses løbebåndet for at sikre, at alle dele fungerer. Løbebåndet må ikke bruges udendørs, i en garage eller under nogen form for baldakin. Løbebåndet må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte sollys. Løbebåndet må aldrig efterlades uden opsyn. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller anden kvalificeret person for at undgå risikoen for tilskadekomst. Du skal sikre dig, at båndet altid er stramt. Start båndet, inden du træder op på det. 4

6 Samling Inden du begynder at samle løbebåndet, skal du læse monteringstrinene på side 10. Vi anbefaler også, at du kigger på samletegningen, inden du begynder (side 9). Al emballage fjernes, og de enkelte dele lægges ud på gulvet. Det giver en god oversigt over delene og gøre samlingen nemmere. Brug listen over dele (side 8) for at tjekke, om alle delene er der. Emballagen kasseres først, når løbebåndet er samlet helt. Der er altid en risiko for at komme til skade ved brug af værktøj og under tekniske udførelser. Vær forsigtig, når du samler løbebåndet. Sørg for, at du kan arbejde uden risiko, og at der f.eks. ikke ligger værktøj og flyder. Emballagen skal kasseres på en måde, så den ikke udgør en fare. Folie og plastik udgør en potentiel kvælningsfare for børn. Giv dig god tid til at studere tegningerne og saml derefter løbebåndet i overensstemmelse med illustrationerne. Løbebåndet bør kun samles af voksne. Bed eventuelt om hjælp af andre. 5

7 Udpakning og samling ADVARSEL: Vær forsigtig under samling af løbebåndet, så du ikke kommer til skade. BEMÆRK: Følg trinene i samlevejledningen. Vær sikker på, at du har forstået instrukserne, inden du samler løbebåndet. UDPAKNING OG KONTROL AF KASSENS INDHOLD: Tag løbebåndet op af kassen. Kontrollér, at nedenstående dele er der. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. HOVEDSTEL AFDÆKNING UNDERSTEL AFDÆKNING HÅNDGREB VÆRKTØJ OG BESLAG VÆRKTØJ OG BESLAG M8 x 150 sekskantsbolt 6 stk. Spændeskive 8 stk. M8 x 65 sekskantsbolt 2 stk. Skrue 4 stk. Møtrik 2 stk. Multi-spændnøgle 1 stk. Unbrakonøgle 1 stk. Sikkerhedsnøgle Smøremiddel til bånd 6

8 Samlediagram (1) De fleste af de viste dele er allerede samlet på forhånd ved leveringen. Ved bestilling af reservedele skal du altid oplyse reservedelsnummeret (se oversigten eller følgende reservedelsliste). 7

9 Liste over dele (1) ITEM DESCRIPTION QTY ITEM DESCRIPTION QTY 1 Base frame 1 44 Left end cover 1 2 Adjustable pad 2 45 Right end cover 1 3 Left limiting bracket 1 46 Screw M4* spring 1 47 Fixing bracket side rein 2 5 Hex head bolt M8* Rubber washer 8 6 Console-controller wire 1 49 Washer 10 7 wheel 6 50 Fixing bracket belt 2 8 Hex head bolt M8* Screw M5* washer 4 52 incline frame 1 10 washer Connect frame 1 11 NUT m Hex head bolt M8* Main frame 1 55 Hex head bolt M8* Fuse 1 56 Air shock 2 14 Power switch 1 57 Hex head bolt M8* Power cord 1 58 Incline motor 1 16 Controller 1 59 Hexagon screw M10* Filter 1 60 Nut M Transformer 1 61 Washer 4 19 Screw M4* Hexagon screw M10* Screw M4* Right console mast 1 21 washer 8 64 Left console mast 1 22 Nut M Hand pulse set 1 23 connect wire set 1 66 left handle 1 24 Right handle 1 67 Left base frame cover 1 25 Columnar Hexagon M8* Hex head bolt M8* Hex head bolt M8* Hex head bolt M8* Washer Left handle cover 1 28 Nut M Console cover 1 29 Spring Washer 2 72 Screw M5* Drive belt 1 73 Console up cover 1 31 Motor 1 74 Console down cover 1 32 Fixing bracket motor 1 75 Safety key 1 33 Front roller 1 76 Fixing bracket speaker 2 34 Rear roller 1 77 Keystroke pcb 1 35 Columnar Hexagon M8* Fixing bracket Console 1 36 Columnar Hexagon M8* Right base frame cover 1 37 Columnar Hexagon M8* Speaker 2 38 Hex head bolt M8* Speaker input 1 39 Running deck 1 82 Handle cover 2 40 Running belt 1 83 handle 2 41 Columnar Hexagon M8* Right handle cover 1 42 Motor cover 1 85 Console 1 43 Side rein 2 86 Screw M5*

10 Samlediagram (2) 9

11 Samlevejledning Trin 1: Sæt stængerne på understellet. Rejs dem og spænd dem fast med to M8 x 65 mm bolte, spændeskiver og møtrikker og brug to M8 x 15 mm bolte på hver side. Trin 2: Rejs stængerne og sæt håndgrebet fast med to M8 x 15 mm bolte og spændeskiver på hver side. Trin 3: Stram boltene fra Trin 1 og Trin 2. Boltene strammes først, efter at løbebåndet har løbet lidt. Trin 4: Montér dæksel til håndgreb og understel med fire skruer M4 x

12 Ibrugtagning TÆNDE FOR LØBEBÅNDET: Se efter, at løbebåndet er tilsluttet strøm. Tænd på on/off-kontakten (1), så den lyser. Der høres en tone, og computerens skærm lyser. SIKKERHEDSNØGLE: Løbebåndet virker kun, hvis sikkerhedsnøglen er forbundet korrekt med computeren. Sæt sikkerhedsnøglen i og sæt clipsen fast på dit tøj omkring taljen. Hvis du får problemer, og det er nødvendigt at standse båndet øjeblikkeligt, skal du blot trække sikkerhedsnøglen ud af konsollen ved at hive i snoren. For at tænde for løbebåndet igen, skal du slukke på hovedkontakten og derpå sætte sikkerhedsnøglen i igen på konsollen. (Sikkerhedsnøglen skal være fastgjort til dit tøj, når du bruger løbebåndet. Fjern sikkerhedsnøglen, når den ikke bruges, og opbevar den på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.) SAMMENFOLDNINGSVEJLEDNING Sammenfoldning af løbebåndet: Løbebåndet kan foldes sammen for at spare plads ved opbevaring. For at folde løbebåndet sammen skal du løfte pladen op og låse den. BEMÆRK: Du skal sikre dig, at løbebåndet er korrekt låst via låsebolten. Udfoldning af løbebåndet: Træk låsebolten ud og åbn forsigtigt løbebåndet. 11

13 Computer Tekniske specifikationer Time 00:00-99:59 min. Speed 0,8-22 km/t (max: 15% tolerance) Incline 0-20 Niveauer Distance 0,00-99,9 km Calories KCAL Pulse /min. Program P1-P6 Computerfunktioner PROGRAM Tryk på P2-P6-tasten og vælg det ønskede træningsprogram. P2 P3 P4 P5 P6 INCLINE KEYS SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE SELECT STOP START SPEED START Tryk på START for at begynde træningen. INCLINE KEYS SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE SELECT STOP START SPEED STOP Tryk på STOP, hvis du vil holde en pause. Tryk på START for at fortsætte med at træne. INCLINE KEYS SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE SELECT STOP START SPEED SELECT Tryk på SELECT for at se mulige træningsprogrammer (P2-P6). Tryk på UP/DOWN for at vælge det ønskede træningsprogram (P2-P6). Vælg dernæst træningshastighed og tid ved hjælp af SELECT. Tryk på START for at begynde træningen. 12

14 INCLINE KEYS SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE INCLINE KEYS SELECT STOP START SPEED SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE INCLINE KEYS SELECT STOP START SPEED SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE INCLINE KEYS SELECT STOP START SPEED SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE INCLINE KEYS SELECT STOP START SPEED SPEED KEYS 15% 10% 5% 0% 20% INCLINE SELECT STOP START SPEED FAST/SLOW Tryk på FAST/SLOW for at vælge træningshastighed eller træningstid. (Den valgte funktion blinker). UP/DOWN Tryk på up/down for at vælge hældning eller træningstid (den valgte funktion blinker). QUICK SPEED Tryk på SPEED for hurtigt at indstille hastigheden til 3, 6, 9, 12 til 15 km/t. QUICK INCLINE Tryk på INCLINE for hurtigt at indstille hældningen til 0, 5, 10, 15, 20. LYDINDGANG Understøtter mp3 signalindgang. Computervisninger TIME Viser, hvor antal minutter og sekunder, der er forløbet eller resterer. LEVEL Viser det valgte niveau. SPEED Viser den aktuelle løbehastighed. DISTANCE Viser den tilbagelagte distance i kilometer. PULSE Hold om begge pulsfølere med hænderne for at få vist pulsen. CALORIES Viser antal kalorier, du har forbrændt. INCLINE Viser løbebåndets aktuelle hældning. 13

15 Computerfunktioner VALG AF PROGRAM (P2-P6) 1. Tryk på ON/OFF. 2. Tryk på SELECT for at se de forudindstillede programmer (P2-P6). 3. Tryk på FAST/SLOW eller UP/DOWN for at vælge program (P2-P6). 4. Tryk på SELECT for at vælge indstilling af tid. 5. Tryk på FAST/SLOW eller UP/DOWN for at indstille tiden. P2 Forvalgt tid: 35 minutter Forvalgt niveau: L1, Segment: 20 segmenter Indstilling af PROGRAM Tryk på FAST/SLOW for at se programmer P2-P6. Indstilling af TID Tryk igen på SELECT for at vælge indstilling af tid. Tiden viser 35 minutter. Tryk på FAST/SLOW for at indstille tiden. Tryk på START for at starte. Tryk på FAST for at øge hastigheden. Tryk på SLOW for at sænke hastigheden. Tryk på UP for at øge hældningen. Tryk på DOWN for at mindske hældningen. P3 Forvalgt tid: 40 minutter Forvalgt niveau: L1, Segment: 20 segmenter Indstilling af PROGRAM Tryk på FAST/SLOW for at se programmerne P2-P6. Indstilling af TID Tryk igen på SELECT for at vælge indstilling af tid. Tiden viser 40 minutter. Tryk på FAST/SLOW for at indstille tiden. Tryk på START for at starte. Tryk på FAST for at øge hastigheden. Tryk på SLOW for at sænke hastigheden. Tryk på UP for at øge hældningen. Tryk på DOWN for at mindske hældningen. P4 Forvalgt tid: 45 minutter Forvalgt niveau: L1, Segment: 20 segmenter Indstilling af PROGRAM Tryk på FAST/SLOW for at se programmerne P2-P6. Indstilling af TID Tryk igen på SELECT for at vælge indstilling af tid. Tiden viser 45 minutter. Tryk på FAST/SLOW for at indstille tiden. Tryk på START for at starte. Tryk på FAST for at øge hastigheden. Tryk på SLOW for at sænke hastigheden. 14

16 Tryk på UP for at øge hældningen. Tryk på DOWN for at mindske hældningen. P5 Forvalgt tid: 50 minutter Forvalgt niveau: L1, Segment: 20 segmenter Indstilling af PROGRAM Tryk på FAST/SLOW for at se programmerne P2-P6. Indstilling af TID Tryk igen på SELECT for at vælge indstilling af tid. Tiden viser 50 minutter. Tryk på FAST/SLOW for at indstille tiden. Tryk på START for at starte. Tryk på FAST for at øge hastigheden. Tryk på SLOW for at sænke hastigheden. Tryk på UP for at øge hældningen. Tryk på DOWN for at mindske hældningen. P6 Forvalgt tid: 42 minutter Forvalgt niveau: L1, Segment: 20 segmenter Indstilling af PROGRAM Tryk på FAST/SLOW for at se programmerne P2-P6. Indstilling af TID Tryk igen på SELECT for at indstille tiden. Tiden viser 42 minutter. Tryk på FAST/SLOW for at indstille tiden. Tryk på START for at starte. Tryk på FAST for at øge hastigheden. Tryk på SLOW for at sænke hastigheden. Tryk på UP for at øge hældningen. Tryk på DOWN for at mindske hældningen. 15

17 16

18 Vedligeholdelse VEDLIGEHOLDELSE AF LØBEBÅND Det er vigtigt, at løbebåndet bliver vedligeholdt korrekt for at sikre, at det virker upåklageligt. Ukorrekt vedligeholdelse kan beskadige løbebåndet eller forkorte dets levetid. Alle løbebåndets dele skal efterses og strammes regelmæssigt. Slidte dele skal straks udskiftes. JUSTERING AF BÅND Det kan være nødvendigt at justere båndet i løbet af de første ugers brug. Båndet er korrekt indstillet fra fabrikken, men kan strække sig eller løbe skævt under brug. Det er normalt, at det strækker sig i indkøringsperioden. STRAMNING AF BÅND Hvis båndet føles, som om det skrider eller er trægt, når du sætter foden i under løb, skal båndet muligvis strammes mere. 1. Drej båndets venstre spændebolt en kvart omgang med uret med 8 mm skruenøglen for at regulere bageste rulle og stramme båndet. 2. Gentag TRIN 1 for båndets højre spændebolt. Begge bolte skal drejes det samme antal omgange, så bageste rulle er vinkelret på stellet. 3. Gentag TRIN 1 og TRIN 2, indtil båndet ikke mere skrider sideværts. 4. Pas på ikke at stramme båndet for meget, så presset bliver for stort på de forreste og bageste rullelejer. Et bånd, der er strammet for meget, kan beskadige rullelejerne, hvilket vil give støj fra de første og bageste rullelejer. FOR AT GØRE BÅNDET MINDRE STRAMT, DREJES BEGGE BOLTE MOD URET DET SAMME ANTAL GANGE. CENTRERING AF BÅNDET Når du løber, sætter du måske hårdere af med den ene fod end den anden. Hvor meget båndet skrider sideværts, afhænger af den ene fods afsæt i forhold til den anden. Forskellen kan bringe båndet ud af centrering. Dette er normalt, og båndet centrerer sig igen, når der ikke løbes på det. Hvis ikke, er du nødt til at centrere det manuelt. Start løbebåndet, uden at der står nogen på det. Tryk på FAST, indtil hastigheden når op på 6 km/t. 1. Se, om båndet trækker mod højre eller venstre. Hvis det trækker mod venstre, drejes venstre justeringsbolt en kvart omgang med uret med skruenøglen og højre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis det trækker mod højre, drejes højre justeringsbolt en kvart omgang med uret og venstre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. 17

19 Hvis båndet stadig ikke er centreret, skal du gentage ovenstående trin, indtil båndet er centreret. 2. Når båndet er centreret, skal du øge hastigheden til 16 km/t og kontrollere, at det løber uhindret. Gentag ovenstående trin om nødvendigt. Hvis det ikke lykkes at centrere båndet med ovenstående procedure, skal båndet eventuelt strammes endnu mere. SMØRING Båndet er smurt fra fabrikken. Det anbefales dog at kontrollere båndets smøring regelmæssigt for at sikre, at det fungerer optimalt. Normalt er det ikke nødvendigt at smøre båndet det første år eller i løbet af de første 200 timers drift. Efter tre måneders brug skal du løfte op i båndets sider og føle på båndets underside, så vidt det er muligt. Hvis der er spor af silikonespray, er smøring ikke nødvendig. Hvis undersiden er tør, skal du følge nedenstående vejledning. Brug kun oliefri silikonespray. Brug af smøremiddel på båndet Placér båndet, så sømmen er midtfor på pladen. Sæt sprøjteventilen i sprøjtehovedet på smørebeholderen. Løft båndet op i den ene side. Spray fra den forreste del af båndet mod den bageste del af båndet. Hold sprøjteventilen et stykke fra båndet og pladen. Gentag processen på den anden side af båndet. Spray hver side i ca. 4 sekunder. Vent 1 minut for at lade silikonesprayen fordele sig, inden du starter løbebåndet. RENGØRING Regelmæssig rengøring af båndet forlænger båndets levetid. Advarsel: Løbebåndet skal slukkes for at undgå elektrisk stød. Strømkablet skal tages ud af stikket inden rengøring eller vedligeholdelse. Efter træning: Tør konsollen og andre flader af med en ren, blød og fugtig klud for at fjerne rester af sved. Bemærk: Undgå at bruge slibemidler eller opløsningsmidler. Undgå at computeren kommer i berøring med væsker. Det kan beskadige den. Computeren må ikke udsættes for direkte sollys. Ugentligt: Løbebåndet er nemmere at holde rent, hvis der bruges en måtte under det. Sko kan efterlade snavs på båndet, som kan trænge ind under båndet. Måtten under løbebåndet rengøres en gang om ugen. 18

20 OPBEVARING Løbebåndet skal opbevares på et rent og tørt sted. Det skal være afbrudt på hovedkontakten, og ledningen skal være taget ud af vægstikket. Vigtige oplysninger Løbebåndet overholder gængse sikkerhedsstandarder. Det er kun velegnet til privat brug. Enhver anden brug er ikke tilladt og kan være farlig. Vi kan ikke drages til ansvar for skader, der skyldes ukorrekt brug. Få et lægetjek, inden du begynder at træne på løbebåndet. Lægens diagnose af din form skal danne grundlag for dit træningsprograms udformning. Forkert eller overdreven træning kan være skadelig for dit helbred. Læs nøje følgende generelle træningstips og -vejledning. Hvis du får smerter, bliver stakåndet, føler dig utilpas eller får andet fysisk ubehag, skal du stoppe træningen med det samme. Søg øjeblikkelig læge, hvis du har smerter i længere tid. Løbebåndet er ikke egnet til kommerciel eller lægelig brug, og det må heller ikke bruges til behandlingsmæssige formål. Pulsføleren er ikke et lægeinstrument. Den er kun retningsgivende og viser gennemsnitspulsen. Den kan ikke bruges som grundlag for ordination af medicin, og den måler heller ikke pulsen præcist hver gang på grund af omgivende eller menneskelige faktorer. 19

21 Problemløsning VEJLEDNING TIL PROBLEMLØSNING FEJLKODE ÅRSAG LØSNING E0 Sikkerhedsnøglen er ikke sat i. Sæt sikkerhedsnøglen i. E1 Viser forkert hastighed 1. Tjek fartviser og ledning eller kontakt tekniker. 2. Skyldes overbelastning som følge af brugerens vægt. Tre dioder lyser samtidigt på controlleren. Sluk for strømmen og start igen om 30 sekunder. E2 Motor- eller motordrevsfejl Tjek kabel eller kontakt tekniker E3 Hastigheden ligger over grænsen. Justér fartviser eller kontakt tekniker PROBLEMLØSNING FOR LØBEBÅNDET Dette løbebånd er pålideligt og nemt at bruge. Hvis du imidlertid oplever problemer, bør du tjekke nedenstående liste og se, om det løser problemet: PROBLEM: LØSNING: PROBLEM: LØSNING: PROBLEM: LØSNING: PROBLEM: LØSNING: PROBLEM: eller LØSNING: Konsollen lyser ikke. Tjek, at strømkablet er sat korrekt i stikkontakten, og at der er tændt på kontakten på løbebåndet. Løbebåndets sikring udløses under træningen. Tjek, at løbebåndets ledning er tilsluttet et 20 amp. kredsløb. Bemærk: Der må ikke benyttes forlængerledning. Løbebåndet slukker, når det hæves. Tjek, om strømkablet er langt nok til at kunne nå stikkontakten, når løbebåndet hæves. Båndet er ikke centreret under træningen. Tjek, at løbebåndet er placeret på en plan flade. Tjek, at båndet er korrekt strammet. (Se: Justering af bånd). Der kommer klikkende lyde fra den forreste del af løbebåndet, når man går løber på det. Løbebåndet skal stå plant for optimal brug. 20

22 Generelle træningstips Du skal starte langsomt med at træne, dvs. start med kun at træne hver anden dag. Derefter kan du øge træningstiden lidt efter lidt uge for uge. Sæt dig ikke urealistiske mål. Udover træning på løbebåndet kan du lave andre former for træning, som f.eks. jogge, svømme, danse, cykle. Du skal altid varme godt op inden træningen for at undgå muskelbelastninger og skader. Det gør du ved at lave strækøvelser eller anden form for gymnastik i mindst fem minutter. Tjek din puls regelmæssigt. Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du spørge din læge om, hvordan du måler din puls. Træn regelmæssigt, så du får mest muligt ud af din træning. Du skal tage hensyn til både din alder og din nuværende træningstilstand. Brug tabellen på side 22 til at se den optimale træningspuls. Sørg for at trække vejret regelmæssigt og roligt under træningen. Husk at drikke rigeligt inden træningen, så din krops væskebehov er dækket. Ved fysisk anstrengelse skal du drikke mere end den anbefalede mængde på 2-3 liter dagligt. Væsken bør have stuetemperatur. Under træningen skal du altid være iført let og bekvemt tøj og træningssko. Du må ikke være iført løsthængende tøj, der kan komme i klemme i løbebåndet. Træningsøvelser Hvad skal din puls være under træning? Din læge kan vejlede dig. Alder Pulsinterval % af maks. puls (slag per minut) Maks. puls 100 % - Ideel træningspuls - 20 år år år år år år år år år år år COPYRIGHT(c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATI0N 21

23 Opvarmnings- og strækøvelser Al god træning begynder og slutter med opvarmnings- og strækøvelser. Opvarmningsøvelser forbereder kroppen på træningsbelastningen. Strækøvelser efter træningen medvirker til at undgå muskelproblemer. Nedenfor kan du se nogle forslag til strækøvelser. ØVELSE FOR HALS OG NAKKE Læg hovedet ned mod højre skulder og føl strækket på venstre side af halsen. Lav en halvcirkel med hovedet og lad det falde langsomt ned mod brystet. Læg hovedet ned til den anden side og føl trækket i modsat side. Gentag øvelsen flere gange. ØVELSE FOR SKULDRE Løft skiftevis venstre og højre skulder eller løft og sænk begge skuldre samtidig. STRÆKØVELSE FOR ARME Stræk skiftevis venstre og højre arm mod loftet. Føl trækket i hhv. venstre og højre side. Gentag øvelsen flere gange. 22

24 ØVELSE FOR LÅRETS FORSIDE Støt med hånden mod væggen og tag fat med den anden hånd om den ene fod og træk forsigtigt foden op mod bagdelen. Føl trækket foran på låret. Hold trækket i op til 30 sekunder, og gentag øvelsen to gange for hvert ben. ØVELSE FOR LÅRETS INDERSIDE Sid på gulvet og sæt fødderne mod hinanden, så knæene peger udad. Træk fødderne så langt ind mod lysken som muligt. Pres knæene forsigtigt nedad. Hold stillingen i op til sekunder. ØVELSE FOR LÅRETS BAGSIDE Bøj kroppen langsomt forover og se, om du kan nå dine tæer. Hold stillingen i op til sekunder. 23

25 ØVELSE FOR KNÆ Sid på gulvet og stræk højre ben. Bøj venstre ben og læg foden mod højre lår. Prøv om du kan nå højre fod med højre arm. Hold stillingen i op til sekunder. ØVELSE FOR LÆG OG ACHILLESSENE Stå med front mod væggen og støt med hænderne på væggen, så de bærer kroppens vægt. Stræk skiftevis venstre ben og højre ben lidt bagud og forsøg at vælte væggen. Du skal kunne mærke strækket i læggen. Hold stillingen i op til sekunder. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen):

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): Bruger Vejledning Vektor300 TREADMILL MODEL NUMBER: Vektor300 Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): 2 Forholdsregler Venligst påsæt din kvittering på denne side. Skriv gerne

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen.

Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen. Alaska Fitness 1320 Løbebånd Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen. Version A Tak fordi du købte dette produkt. Løbebåndet kan

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Titan Prestige Løbebånd TR510. Manual

Titan Prestige Løbebånd TR510. Manual Titan Prestige Løbebånd TR510 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

REEBOK ICE RUN Løbebånd

REEBOK ICE RUN Løbebånd REEBOK ICE RUN Løbebånd Brugsanvisning REEBOK-ICE Løbebånd -2009 Kære kunde, Tak fordi du har valgt vores Reebok Løbebånd. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem, og er blevet testet og

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Titan Løbebånd ST490 Manual

Titan Løbebånd ST490 Manual Titan Løbebånd ST490 Manual VIGTIGT Se side 21 vedr. smørring af løbebånd 1 VIGTIGT VED BRUG AF DIT LØBEBÅND Dette er med til at forlænge levetiden af dit løbebånd! Stå med fødderne på de 2 sidepaneler

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

OLYMPUS ACTIVE RUNNER BRUGERMANUAL

OLYMPUS ACTIVE RUNNER BRUGERMANUAL OLYMPUS ACTIVE RUNNER BRUGERMANUAL MedicSport Retail ApS Gladsaxevej 356 2860 Søborg Tlf. 39 55 19 97 2 KUNDESERVICE Til lykke med dit nye Olympus Active Runner løbebånd! Vi håber, at det lever op til

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power BRUGERMANUAL Joy Sport Concept Air Power Kære kunde Tak fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får masser af glæde af din træning. Sørg venligst for at gennemlæse denne brugermanual omhyggeligt.

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Titan Løbebånd ST560 Manual

Titan Løbebånd ST560 Manual Titan Løbebånd ST560 Manual VIGTIGT Se side 20 vedr. smørring af løbebånd 1 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Titan Romaskine SR590. Manual

Titan Romaskine SR590. Manual Titan Romaskine SR590 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne armen, så du holder armens bevægelighed og styrke ved

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps

Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps Øvelsesprogram til personer med ryglidelse eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps Træning Træning er godt mod rygsmerter, det har man vidst længe. I dag ved man mere om, hvilke muskler

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

For at undgå uheld og skader bør du læse manualen udførligt igennem, før du påbegynder at samle og anvende produktet.

For at undgå uheld og skader bør du læse manualen udførligt igennem, før du påbegynder at samle og anvende produktet. Sikkerheds informationer Vigtigt!. Dette produkt er et specifikt HC (Hjemme Træningsprodukt) og kan derfor kun anbefales til anvendelse privat i hjemmet udfra følgende:. Max. bruger vægt: 100kg.. Dette

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere