Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet"

Transkript

1 Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra

2 Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange af os har en idé om, at vi er dækket solidt ind, hvis ulykken rammer. Sandheden er imidlertid, at retshjælpsforsikringen er utilstrækkelig og fungerer dårligt. For borgerne betyder det, at deres retssikkerhed svækkes. I nogle tilfælde oplever almindelige danskere, at de ikke får den erstatning, de har krav på, alene fordi retshjælpsforsikringen er mangelfuld. Problemerne med retshjælpsforsikringen indebærer også, at mere end halvdelen af alle advokater i dag ikke påtager sig sager, som involverer retshjælpsforsikring. Det er ikke godt nok. Danske Advokater har sat sig for, at få ændret ordningen om retshjælpsforsikring. I denne hvidbog dokumenterer vi, at retshjælpsforsikringen på en lang række områder er fejlbehæftet og derfor trænger til et eftersyn. Det vil være oplagt, at Folketingets partier som stod sammen om revisionen af retshjælpsforsikringen i 2005 snarest foretager et servicetjek af ordningen, sådan at den kommer til at fungere tidssvarende og rimeligt. Med venlig hilsen DANSKE ADVOKATER Udarbejdet af Danske Advokater og Advice A/S Februar 2012 Danske Advokater 2 3

3 Sådan fungerer retshjælpsforsikringen I 2005 blev reglerne om retshjælpsforsikring ændret som følge af en revision af retsplejeloven. Alle partier i Folketinget tilsluttede sig dengang revisionen af reglerne, som indebar en øget privatisering af retshjælpssystemet, sådan at det først og fremmest er forsikringsselskaberne via retshjælpsforsikringen som skal dække borgerens omkostninger ved en retssag. Da Folketinget behandlede reglerne om retshjælpsforsikring i 2005, var det en del af en større reform af retshjælpen. Hele formålet var at styrke den enkelte borgers retssikkerhed og at give alle borgere lige adgang til retshjælp. En del tyder på, at spørgsmålet om reglerne for retshjælpsforsikringen gled i baggrunden i forhold til diskussionerne om de øvrige lovændringer. Uden større opmærksomhed ved tog Folketinget et regelsæt, som i dag indebærer følgende: Når en borger bruger sin retshjælpsforsikring, kan der ikke ydes offentligt tilskud via fri proces ordningen til dækning af omkostningerne i forbindelse med en retssag. Eneste undtagelse er, hvis borgeren ligger under indtægtsgrænserne for at kunne få fri proces (og det gør de færreste erhvervsaktive) og man samtidig kan godtgøre, at det er åbenbart, at omkostningerne ved at føre sagen ved retten vil komme til at overstige retshjælpsforsikringens maksimum. Hvis man stadig opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces efter en sags afslutning kan man søge om dækning af omkostninger ud over dækningsmaksimum, hvis Civilstyrelsen vurderer, at man har haft rimelig grund til at føre sagen selv om man har tabt den. Samlet set betyder det, at borgeren i nogle sager løber en meget stor økonomisk risiko ved at gå i retten. Retshjælpsforsikringen dækker kun en begrænset type af retssager. F.eks. er der ikke dækning for sager vedr. skilsmisse, børnesager, ansættelsesretssager, dødsboer og skiftesager. Det er ikke muligt at købe udvidet forsikringsdækning. Forsikringstager må nøjes med standardproduktet, som er næsten identisk hos alle forsikringsselskaber. Retshjælpsforsikringerne udgør en marginal del af forsikringsselskabernes omsætning og er altid en del af familieforsikringen, husforsikringen, bilforsikringen osv. Forsikringsselskabet afgør, om der foreligger en tvist, og om der er rimelig grund til at føre en retssag. Mener selskabet ikke det, kan spørgsmålet indbringes for Ankenævnet for Forsikring, som træffer afgørelse i løbet af måneder. Derefter kan spørgsmålet indbringes for domstolene. I mellemtiden kan det krav, tvisten angår, være forældet. Forsikringsbetingelserne er fastsat af Forsikring & Pension. Vilkårene kan ikke forhandles af forsikringstageren. Selve advokathonoraret følger Vejledende takster fastsat af landsretspræsidenterne. Disse takster er lavet til et andet formål end retshjælpsforsikring og giver ikke fuld kompensation for advokatudgiften. Den advokat, der påtager sig sagen, får derfor en ringere betaling, end hvis sagen ikke var dækket af retshjælp. Efter gældende forsikringsbetingelser må borgeren og advokaten ikke aftale advokatsalæret direkte. Det betyder, at borgere, som af faktuelle årsager er villige til at betale ekstra for advokatens forberedelse af sagen, ikke har mulighed for det. Der er forbundet en del papirarbejde med at søge og få godkendt forsikringsdækning. Og når sagen er slut, bruges der tid på at diskutere fastsættelse af honorar. Tid er penge, og bureaukratiet går ud over forsikringstagerne. 4 5

4 De 8 største fejl i retshjælpsforsikringen Samlet tegner der sig et billede, hvor et stigende antal danskeres retssikkerhed ikke er god nok som følge af de gældende regler om retshjælpsforsikring: Fejlene i den nuværende retshjælpsforsikring Blandt danskerne er der stor usikkerhed om retshjælpsforsikringen. Kun 35% af befolkningen er klar over, at de er forsikrede, og 11% siger, at de på et tidspunkt helt har undladt at kontakte en advokat, alene fordi de ikke vidste, at de havde en retshjælpsforsikring. Derudover er det de færreste forsikringstagere, som ved, hvad forsikringen egentlig dækker. (Kilde: Befolkningsunder søgelse foretaget i 2012 af Advice A/S for Danske Advokater). Det er uheldigt, at kun hver tredje forsikringstager ved, om han har retshjælpsdækning, og at endnu færre er klar over dækningsomfan get. Når retssagen pludselig kommer, er det for sent at løse problemet, og almindelige danskere har ikke råd til at føre en retssag uden forsikringsdækning. En sag, der tabes, kan koste fra kroner og op mod mere end en million kroner. En yderligere undersøgelse fra Danske Advokater og Advokatsamfundet (foretaget af SFI i 2011) viser også, at retshjælpsforsikringen i dag ikke virker efter hensigten. Det er under halv delen af alle advokater, der vil tage retshjælpsforsikringssager. Det skyldes navnlig forsikringsbetingelserne, herunder at forsikringstagerne ikke har lov til at aftale med advokaten, at der skal foretages særlige undersøgelser eller udføres et arbejde, som ikke dækkes af de vejledende takster, som forsikringsselskaberne bruger. Mange advokater finder ikke, at de kan påtage sig at føre en retssag, hvis de på forhånd kan se, at der ikke er mulighed for at anvende den nødvendige og tilstrækkelige tid på sagen. Når flere og flere advokater afviser at føre retshjælpsforsikringssager, betyder det, at det grundlæggende princip om frit valg af advokat ikke gælder for denne type sager. Konsekvensen er, at forsikringstagere i et vist omfang ikke kan vælge den specialist eller den anbefalede advokat, som de ønsker. Det stiller retshjælpsforsikrede ringere end andre advokatkunder. 1. Borgeren har ikke frit advokatvalg i sager, der er dækket af retshjælpsforsikring. 2. Tilvalg af specialistadvokater må mange gange ske for egen regning. 3. Forsikringsselskaberne bestemmer hvor mange kræfter, der skal bruges på den enkelte sag. 4. Retshjælpsforsikringen dækker ikke i tilstrækkeligt omfang omkostningerne til behandlingen af borgerens sag. 5. Dækningsomfanget er utilstrækkeligt. Mange vigtige sagstyper kan slet ikke forsikres, og borgerne risikerer at føle sig snydt. 6. Dækningsmaksimum er ofte for lavt. Særligt i de sager, der vedrører store erstatninger f.eks. som følge af alvorlig personskade. Såfremt borgeren taber sagen, kan vedkommende risikere at blive økonomisk ruineret, og ofte vælger man derfor at indgå et urimeligt forlig pga. proces risikoen. Også selvom en retssag eller en ankesag kunne have medført en langt større erstatning. 7. Sager baseret på retshjælpsforsikring bliver i stigende grad nedprioriteret af advokaterne pga. utidssvarende honorering og bureaukratisk sagsbehandling. 8. Borgeren må nøjes med et standardprodukt fra forsikringsselska b erne. Der er ikke mulighed for at købe en bedre forsikring eller for at aftale særlige vilkår med advokaten. Gælder det her bare om, at advokaterne skal tjene flere penge? Nej, retshjælpssagerne udgør kun ca. 2 procent af advokatbranchens samlede omsætning. De betyder ikke noget økonomisk, men de mangelfulde vilkår bevirker, et stigende antal advokater vælger at arbejde på andre områder. Det går ud over retssikkerheden. Derfor råber Danske Advokater nu vagt i gevær. Vi vil sikre, at alle kan få lige adgang til domstolene på fair og gennemskuelige vilkår. 6 7

5 Pernille havde ikke råd til at føre sin retsag færdig Det kan jo godt lade sig gøre at gå i retten, selvom man ikke har pengene på forhånd. Men at være førtidspensionist og have en gæld på en halv million, det er fuldstændigt utopisk. Det kan man jo ikke. Pernille Worm Hele retssikkerhedssystemet, som burde støtte én som borger i et samfund, skrider jo fuldstændig netop fordi man ikke har mulighed for at få prøvet sin ret. Det er nedværdigende. I morgentrafikken på Taastrupvej på vej til arbejde for seks år siden støder Pernille Worm sammen med en anden billist. I den efterfølgende periode får Pernille uudholdelige smerter i nakken, men forsøger så godt hun kan at passe sit arbejde som salg- og marke tingdirektør. På anbefaling kontakter hun efter 10 måneder en advokat, som vil føre hendes sag mod billistens forsikringsselskab. Arbejdsskadestyrelsen vurderer Pernilles méngrad til 8% og hendes erhvervsevnetab til 50%. Pernilles advokat mener, at hun har gode chancer for at vinde sagen, hvis den kommer for retten. Og det kommer for alvor på tale fem år efter ulykken. På det tidspunkt har Pernille for længst måttet opgive at passe sit arbejde og er nu førtidspensionist. Foruden de konstante smerter i nakken har hun svært ved at huske og koncentrere sig. Som følge af Pernilles erhvervsevne tab er hun berettiget til en erstatning på ca. 4 mio. kr. Og advokaten mener, at Pernille har rigtig gode chancer for at vinde. Pernille har en retshjælpsforsikring med et dækningsmaksimum på kr., men hendes advokat vurderer, at sagens omkostninger sandsynligvis løber op i en halv mio. kr. Pernilles retshjælpsforsikring kan altså langt fra dække sagens omkostninger. Hun har på dette tidspunkt mange overvejelser om, hvorvidt hun skal tage sagen i retten.»jeg kan jo ikke vælge at tage sagen i retten, hvis jeg ikke har råd til at tabe den.«pernille Worm 42 år Førtidspensionist Udannet cand.ling.merc (translatør) Fraskilt To hjemmeboende børn Pernille Worm Ikke et reelt valg Hun vælger at bede om en dato for retssagen, fordi hun føler, at det er et nødvendigt signal at sende over for modparten og hun kan jo altid ombestemme sig. Efterhånden som retssagen nærmer sig, må Pernille erkende, at hun ikke tør løbe den økonomiske risiko, fordi hun ikke har råd til at tabe sagen.»jeg synes reelt ikke, jeg havde et valg. Jeg blev ved med at tænke, at det kan jo ikke lade sig gøre, det kan det jo ikke.«ca. 1 måned før sagen skal i retten, henvender forsikringsselskabet sig for at indgå forlig. Til Pernilles held har forsikringsselskabet alligevel været i tvivl om, hvorvidt hun ville gå i retten og tilbyder derfor forliget. På det tids punkt har hun bestemt sig for, at hun ikke tør løbe den store økonomiske risiko. Taber Pernille sagen, vil det betyde økonomisk ruin. En risiko, hun ikke tør løbe som førtidspensionist med to børn.»modpartens forsikringsselskab sagde i fem et halvt år, at jeg kunne få nul kroner. Nul kroner! Det er et spil. Et bluff. De venter bare på, at man falder fra.«et halvdårligt forlig Sagen sluttede i efteråret 2011 med et, efter advokatens vurdering, halv dårligt forlig og en erstatning, der er omtrent halv så stor som det beløb, Pernilles nedsatte erhvervsevne berettiger hende til. Men Pernille har hele tiden været mere optaget af at få prøvet sin ret end af at få en stor erstatning.»reglerne for fri proces skulle have været anderledes, eller også skulle retshjælpsdækningen have været højere. Det er de eneste to ting, der kunne gøre, at jeg tog sagen i retten. Det kan jo godt lade sig gøre at gå i retten, selvom man ikke har pengene på forhånd. Men at være førtidspensionist og have en gæld på en halv million, det er fuldstændigt utopisk. Det kan man jo ikke.«pernille er i dag konstant medicineret for sine smerter i nakken, men drøm mer om at komme ud på arbejds mar kedet igen. Ulykken og den økonomiske usikkerhed undervejs i for løbet har også været hård for familien i Køge. Pernille er i dag fraskilt og oplever ikke at være så social som tidligere. Som følge af retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum måtte Pernille Worm opgive at føre sin retssag færdig. 8 9

6 Forsikringsdækningen er helt ude af propor tioner med, hvad det koster at føre en sag. Man får jo heller ikke forsikret et hus til en tiendedel af, hvad det er værd. Det er jo ikke en forsikring. Det er et plaster på såret. jørn sørensen, Ellens mand Ellen Noe Nygaard 63 år Tidligere praktiserende læge Gift med Jørn To voksne børn Højst et plaster på såret 17 gange har Ellen været på operationsbordet som følge af en lægefejl i september En lægefejl, som bl.a. medførte septisk chock, multiorgansvigt, respiratorbehandling, dialysebehandling og varige mén. Ellen bliver opereret for sent for tarmslyng, og den ansvarlige overlæge erkender øjeblikkeligt fejlen. Sagen bliver indberettet til patientforsikringen, som giver afslag på erstatning med den begrundelse, at der ikke er sket forsinket diagnose. Overraskende fastholder Patientskadeankenævnet afgørelsen. Men deres vurdering bygger ikke på en selvstændig behandling af sagen i ankenævnet, og det viser sig i for bindelse med aktindsigt, at den er i modstrid med nævnets egen lægekonsulent, som vurderer, at der er et erstatningsbehov i sagen. Ellens mand Jørn tager sig sammen med familiens advokat af alt det praktiske omkring sagen. Ellen er efter et halvt års indlæggelse meget svag både fysisk og psykisk. Hun har måtte opgive sit job som praktiserende læge og er blevet tilkendt førtidspension. Det betyder ikke mindst, at familiens ene indtægtskilde er forsvundet. Så må vi sælge huset I byretten får Ellen medhold og tilkendes erstatning for sine mén og tabt erhvervsevne. Der er gået tre år, siden Ellen blev indlagt, og familien tror nu endelig, at forløbet er slut. Men mod al forventning anker Patientskadeankenævnet sagen til Landsretten. Jørn og Ellen har mange skrupler ved anken og spørger sig selv, om de har råd til at føre sagen videre. Sagsomkostningerne vil løbe op i næsten 1 mio. kr. for både byret, landsret, advokater, retsafgift og lægekonsulenter. Det er en stor økonomisk risiko at løbe især for en familie, som pludse lig har fået halveret sin indtægt. Familiens retshjælpsforsikring med et dækningsmaksimum på kr. og selvrisiko rækker ikke langt i en sag af denne størrelsesorden. Retshjælpsforsikringens dækning er utilstrækkelig, men familiens ønske om retfærdighed og erstatning får dem alligevel til at fortsætte sagen. Både læger og advokater bekræfter, at Ellen har en god sag.»vi har ikke tænkt os at opgive en sag, som vi har vundet. Vi har besluttet at køre sagen hvis vi taber, må vi sælge huset.«sagen med et erstatningskrav på flere millioner kr. er berammet i Landsretten i foråret Sagen kalder på politisk handling De retspolitiske ordførere fra Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Venstre har på forskellig vis givet udtryk for, at de vil se på, om retshjælpsforsikringen skal ændres på en række områder. Senest i Dagbladet Politiken i november Og tiden er til det. Det er snart 5 år siden, at de gældende regler for retshjælpsforsikring blev indført. Et servicetjek er på sin plads. Enten udelukkende af retshjælpsforsikringen eller som en del af en justering af hele retshjælpsområdet. Danske Advokaters undersøgelser viser, at der er behov for væsentlige ændringer. Konkurrencen skal skærpes, udbuddet skal øges, og dækningsomfanget skal forbedres. Det bør ske som led i en samlet plan, der på alle relevante områder ser på, om retssikkerheden og adgangen til domstolene er sikret godt nok. Danske Advokater har bidraget til det arbejde, som justitsministeren har bedt Retsplejerådet om at gennemføre for at vurdere, om intentionerne med lovændringen er opfyldt, og hvis det vurderes ikke at være tilfældet, hvordan der i givet fald inden for de eksisterende økonomiske rammer kan ske en samlet set bedre udnyttelse af ressourcerne til offentlig retshjælp og fri proces. Såfremt rådet anbefaler ændringer af reglerne om offentlig retshjælp og fri proces, anmodes rådet om at udarbejde et udkast hertil. I den forbindelse er det Danske Advokaters opfattelse, at det er svært at danne sig et samlet billede af retshjælpsordningerne og borgernes adgang til retshjælp uden at inddrage retshjælpsforsikringsordningen. Derfor foreslår Danske Advokater, at partierne i Folketinget sammen med Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Justitsministeriet, Det Danske Advokatsamfund og Danske Advokater nu ser på retssikkerhedsproblemerne, herunder de mangler, der påpeges på retshjælpsforsikringsområdet. Og at der snarest udvikles en konkret handlingsplan. Danske Advokater lægger især vægt på: At borgerne får mulighed for udvidet retshjælpsdækning. Både når det gælder dækningsmaksimum samt dækningsområderne. At der igangsættes forsøg med supplerende honorering, sådan at borgeren kan aftale betaling med advokaten udover forsikringsmaksimum. Dette skal dog ske under hen syn tagen til beskyttelsesreglen i retsplejelovens 126 (det samlede honorar skal være rimeligt). At honorarfastsættelsen til advokaten ikke foretages af forsikringsselskabet, men af den dommer, der har haft ansvaret for sagen i retten. På samme måde, som det sker i civile sager

7 Risiko for ankesag giver dårligt forlig Jeg vil ikke ødelægge resten af mit liv. Jeg går på folkepension om 3 år. Og selvom jeg er rimelig godt stillet af en pensionist at være, så kommer min indtægt jo ikke op på et niveau, hvor jeg kan betale kr. af. Inge von halling Inge von Halling 61 år Arbejder i dag deltid pga. ulykken Udannet socialrådgiver Ugift Et barn og to børnebørn Min advokat troede, at vi sagtens kunne vinde i byretten, men jeg står alligevel tilbage med en ankesag og et forsikringsselskab, der har penge nok. Men det har jeg ikke. Inge von halling Siden Inge i november 2003 blev påkørt bagfra af en lastbil, har hun kæmpet for at få sin erstatning. En erstatning, som er endt med at være en tredjedel mindre end den, hendes erhvervsevnetab på 15% og méngrad på 10% berettiger hende til. Inge pådrog sig et piskesmæld ved ulykken. Det har betydet, at hun i dag kun kan arbejde på halv tid. De fysiske gener er uudholdelige.»det tog flere år, før jeg kunne cykle igen. Det kan jeg så godt nu på de gode dage. Ikke på de dårlige dage.«risikerer kr. i sagsomkostninger Inges retshjælpsforsikring dækker maksimalt sagsomkostninger på kr. Det er ikke engang nok til at få prøvet sagen i første instans. Inges advokat vurderer, at hun vil stå tilbage med en regning på omkring kr., hvis hun taber sagen. Inge har været meget i tvivl om, hvorvidt hun turde løbe risikoen. Hun har en lille opsparing, som kun lige akkurat kan dække omkostningerne, hvis hun taber. Men risikoen er ikke begrænset til sagsomkostningerne i byretten. Anker modparten til landsretten, vil omkostningerne sandsynligvis løbe op i over kr. Og det tør Inge ikke risikere selvom hendes advokat mener, at hun har en god sag. Undervejs i sagsforløbet har Inge følt sig groft behandlet af modpartens forsikringsselskab, der gang på gang har undladt at besvare advokatens henvendelser og konstant har udskudt sagen. For nylig besluttede hun at lukke 8 års tovtrækkeri med modpartens forsikringsselskab ved at indgå et utilfredsstillende forlig. Hun tør ikke løbe risikoen for at gældsætte sig for kr.»jeg vil ikke ødelægge resten af mit liv. Jeg går på folkepension om 3 år. Og selvom jeg er rimelig godt stillet af en pensionist at være, så kommer min indtægt jo ikke op på et niveau, hvor jeg kan betale kr. af.«for Inge har det lave dækningsmaksimum betydet, at hun ikke har fået mulighed for at få prøvet sin sag ved retten.»jeg synes, at retssikkerheden er dårlig. Meget dårlig.«12 13

8 Dokumentation: Danskernes holdning til vilkårene for retshjælpsforsikring Der er bred opbakning blandt danskerne til en bedre retshjælpsforsikring. Og det er de villige til at betale for. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Advice A/S for Danske Advokater (februar 2012) af befolkningens holdning til vilkårene for retshjælpsforsikring. I hvilken grad føler du, at du har tilstrækkelig viden om, hvornår og hvordan du er dækket af en retshjælpsforsikring? % I høj grad 12% I nogen grad 28% I mindre grad 46% Slet ikke Manglende viden kan give ubehagelig overraskelse Stort set alle danskere har en retshjælpsforsikring i kraft af deres indbo-, bolig-, bil- eller bådforsikring (i denne undersøgelse 94%). Undersøgelsen viser dog, at færre end 2 ud af 5 danskere (35%) er klar over, at de har en retshjælpsforsikring. Det er da også de færreste danskere (14%), som selv mener at have tilstrækkelig viden om hvornår og hvordan, de er dækket af en retshjælpsforsikring. At danskerne ikke har kendskab til vilkårene for deres egen retshjælpsforsikring kan vise sig at blive en ubehagelig overraskelse i en situation, hvor de får brug for advokatbistand og ikke er dækket i det omfang, de forventede. Danskernes manglende viden om retshjælpsdækning indebærer, at mere end hver tiende dansker (11%) har undladt at kontakte en advokat, fordi de ikke var klar over, at de havde en retshjælpsforsikring. 12% Ved ikke Fakta Om undersøgelsen Danskernes viden om og holdning til retshjælpsforsikring er undersøgt af Advice A/S for Danske Advokater. Et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 1024 personer har deltaget i undersøgelsen, der er indsamlet af YouGov i februar Lavt dækningsmaksimum betyder urimelig økonomisk risiko. Retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum ligger typisk mellem og kr. Det betyder, at borgeren kan risikere at bære en stor økonomisk risiko ved en tabt sag, hvis sagsomkostningerne overstiger forsikringens dækningsmaksimum. Undersøgelsen viser, at det er færre end hver tredje dansker (30%), som synes, det er rimeligt, at borgeren bærer denne økonomiske risiko. Af de danskere, som på et tidspunkt har været i kontakt med en advokat for at gøre brug af deres retshjælpsforsikring, oplyser omkring hver femte, at de har indgået forlig (18%) eller undladt at anke en sag (20%) af frygt for at sidde tilbage med sagsomkostninger, som ofte overstiger forsikringens dækningsmaksimum. Tilsyneladende er frygten velbegrundet, da 20% har været nødsaget til at betale omkostninger ud over forsikringens dækningsmaksimum. Med andre ord har vilkårene vedr. retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum uheldige konsekvenser for den almindelige borgers mulighed for at få prøvet sin ret ved en domstol. Bred befolkningsopbakning til bedre retshjælpsdækning Danskerne er generelt interesserede i at få bedre vilkår for deres Er du villig til at betale et lidt større beløb, f.eks. 40 kr. om året for din indboforsikring, hvis det betyder at dækningsmaksimum hæves? % Ja retshjælpsforsikring. Det gælder både mulighederne for at øge rets hjælpsforsikringens dækningsmaksimum, for at få flere sagstyper om fattet af forsikringen samt for at få et reelt frit advokatvalg. Danskerne er også villige til at betale for en bedre retshjælpsdækning. To ud af tre (66 %) vil betale en øget forsikringspræmie på 40 kr. om året, hvis det betyder, at retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum hæves. Danskerne mener, at det skal være muligt at tilkøbe bedre forsikringsdækning, og de er i høj grad også indforstået med at betale for at mindske risikoen for at sidde tilbage med en uoverskuelig regning for sagsomkostninger. Endelig mener 60% af danskerne, at det skal være muligt at supplere forsikringsdækningen 12% Nej 22% Ved ikke med egenbetaling. I dag bortfal der forsikringsdækningen helt, hvis borg eren f.eks. gerne vil betale ad vo katen for at bruge ekstra tid på at forberede sagen. Tre væsentlige konklusioner Alt i alt peger undersøgelsen på tre væsentlige forhold: For det første har danskerne meget begrænset viden om hvornår og hvordan, de er dækket af deres retshjælpsforsikring. For det andet finder danskerne det ikke rimeligt, at borgeren ofte bærer en stor økonomisk risiko ved at føre en sag, der bliver dyrere end retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum. Endelig er danskerne interesserede i og villige til at betale mere for deres basisforsikring for at få en bedre retshjælpsdækning

9 Svend Skovmose 45 år Erhvervsassurandør på deltid Gift To hjemmeboende børn Der er ingen tvivl om, at det er retshjælpsdækningens størrelse, der gør, at jeg har meddelt min advokat, at vi skal indgå forlig. Men det er jo ikke okay at nøjes med det halve, hvis man har krav på det hele. Svend skovmose Svend Det er dybt frustrerende, at jeg har det, som jeg har det. Og det er der et forsikringsselskab, der rejser kæmpe tvivl om. Det er personligt nedbrydende. skovmose Krav på større erstatning Selvom al dokumentation er på Svends side, er det ikke lykkedes ham at få tilkendt erstatning for det erhvervsevnetab på minimum 50%, som han pådrog sig ved en ulykke for fire år siden. Hans retshjælpsforsikring på kr. dækker langtfra de omkostninger, der ville være ved at tage sagen i retten. Svend har konstante smerter og koncentrationsbesvær, han bliver hurtigt træt, og han kan have svært ved at finde de rigtige ord. Alt sammen på grund af et knæk i nakken, som er resultatet af en påkørsel i januar Den anden bilist en ældre herre påtager sig med det samme ansvaret for ulykken. Svend er ude af stand til at passe sit arbejde og går derfor på deltid. Da det første år er gået, bliver hans méngrad fastsat til 10%. Svends egen læge, reumatologer og neurologer konstaterer alle, at han har lidt et erhvervsevnetab på minimum 50%, og halvandet år efter ulykken bliver han kendt egnet til fleksjob af kommunen. Men modpartens forsikringsselskab vil ikke give erstatning for erhvervsevnetabet kun for de varige mén. Svend kontakter herefter en advokat, som vurderer, at Svend er berettiget til en erstatning på mellem 7 og 10 mio. kr. Men Svends retshjælpsforsikring har et dækningsmaksimum på kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække sagens omkostninger. På trods af at Svend har en god sag, anbefaler advokaten, at der indgås forlig for 6,5 mio. kr. et udspil, de nu afventer forsikringsselskabets reaktion på.»der er ingen tvivl om, at det er retshjælpsdækningens størrelse, der gør, at jeg har meddelt min advokat, at vi skal indgå forlig. Men det er jo ikke okay at nøjes med det halve, hvis man har krav på det hele.«svend er gået 70% ned i løn efter ulykken, han har solgt sine to biler og sin motorcykel, og måske er han nødt til at sælge huset i år. Dækningssummen fra retshjælpsforsikringen er for længst brugt på advokatomkostninger det sam me er opsparingen. Svend har følelsen af, at forsikringsselskabet bevidst trækker sagen for at presse ham til at indgå et dårligt forlig. Hvis dækningssummen var større, er Svend ikke i tvivl om, at han ville tage sagen hele vejen.»det er ikke det konkrete beløb, der er afgørende for mig. For mig er det et spørgsmål om, at jeg har ret til erstatning. Hvorfor skal jeg slås for det i fem år?«16 17

10 Hvorfor fører du ikke eller kun undtagelsesvist sager, der er dækket af en retshjælpsforsikring? Økonomi % Lavt salær 62% Dokumentation: Danske advokaters oplevelse af vilkårene for retshjælpsforsikring Skal afstå fra at gøre salærkrav gældende Andet retsområde Nyt retsområde Tid vs. salær 10% 18% 31% 30% Dækningsmaksimum 20% En undersøgelse af advokaternes oplevelse af retshjælpsforsikring viser en klar tendens: Advokaterne afstår i vidt omfang fra at påtage sig sager, som er omfattet af retshjælpsforsikring. Sagerne er ikke økonomisk attraktive, og sagsbehandlingen er langtrukken og vilkårlig. Kun hver anden advokat fører sager Undersøgelsen viser, at over halvdelen af advokaterne (54%) aldrig eller kun undtagelsesvist påtager sig sager dækket af retshjælpsforsikring. Årsagen skal primært findes i to forhold: For det første mener advokaterne ikke, at sager af denne type er økonomisk attraktive. For det andet oplever advokaterne en vilkårlig og besværlig sagsbehandling hos forsikringsselskaberne. Forsvindende økonomisk incitament Advokaterne oplever, at sager med retshjælpsforsikring ikke hænger sammen økonomisk. 2 ud af 3 advokater peger på et utilfredsstillende økonomisk resultat (66%) og lavt salær (62%) som de primære årsager til ikke at påtage sig sager dækket af retshjælpsforsikringen. Næsten hver tredje advokat (30%) Fører du sager, der er dækket af en retshjælpsforsikring? % Ja, jeg fører sådanne sager fast som en del af min forretning nævner, at salæret ikke står mål med den tid, de bruger på sagen. Dertil kommer, at advokaten ikke må gøre yderligere salærkrav gældende hos klienten. Det finder 78% af de advokater, der fører sagerne, uhensigtsmæssigt. Endelig oplever stort set alle advokater (97%), at forsikringsselskaberne kun nogle gange eller aldrig tager hensyn til det faktiske tidsforbrug, når sagsomkostningerne fastsættes. Dækningsmaksimum er et problem Retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum, som normalt ligger mellem og kr., 39% Jeg fører kun helt undtagelsesvis sådanne sager 15% Nej, jeg fører aldrig sådanne sager anses af næsten halvdelen af advokaterne (46%) som et problem. Når der indgår syn og skøn i sagen, mener 68% af advokaterne, at dækningsmaksimum udgør et problem. Endelig er retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum årsag til, at hver femte advokat ikke påtager sig sager, der er dækket af retshjælpsforsikringen. Undersøgelsen viser med andre ord, at de meget snævre økonomiske vilkår for både salær og dækningsmaksimum svækker advo katernes incitament til at påtage sig sager, der er dækket af retshjælpsforsikring. Tvist med forsikringsselskabet 9 ud af 10 advokater oplever forsikringsselskabernes fastsættelse af advokatens honorar efter landsretternes vejledende takster som problematisk. At honorarfastsættelsen mellem advokaterne og forsikringsselskaberne sjældent fungerer optimalt viser sig også ved, at flere end 3 ud af 4 advokater (77%) altid, næsten altid eller ofte er uenige med forsikringsselskaberne om størrelsen på deres % Altid Anmeldelsesprodeduren 26% Næsten altid Andet 41% Ofte 6% salær. Foruden de økonomiske uoverensstemmelser oplever 3 ud af 4 advokater (72%) forsikringsselskabernes sagsbehandling som uensartet. Denne vilkårlighed finder langt de fleste advokater (80%) problematisk. Konsekvens: Frit advokatvalg? Advokaternes dårlige erfaringer med retshjælpsforsikring betyder, sammen med de økonomiske vilkår og forsikringsselskabernes 16% Sjældent 12% Hvor ofte oplever du at der er tvist med forsikringsselskabet om størrelsen af dit salær? 4% Meget sjældent 3% Aldrig sagsbehandling, at under halvdelen af advokaterne påtager sig denne type sager. Konsekvensen er i sidste ende, at borgerne har sværere ved at finde en lokal advokat eller en advokat, som er specialiseret på området, til at føre deres sag. Knap hver fjerde af de advokater (23%), som normalt fører sagerne, har inden for de sidste 5 år i konkrete sager valgt helt at se bort fra retshjælpsforsikringen efter aftale med klienten. Fakta Om undersøgelsen Advokaternes oplevelse af og erfaring med retshjælpsfor sikring er belyst ved en under søgelse blandt 1803 praktiserende advokater. Undersøgelsen er foretaget af SFI Survey for Danske Advokater og Advokatsamfundet i december 2010-januar

11

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring Danske Advokater og Advokatsamfundets undersøgelse af Advokaters syn på Offentlig retshjælp ved advokat Fri proces Retshjælpsforsikring Gennemført af SFI Survey December 2010 januar 2011 1 Indhold Figuroversigt...

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam.

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam. 1 Palle Flebo-Hansen 132.000 kr. for at føre en sag frem til hovedforhandling og her taler vi kun om en kolonihave sag? Sent pr. mail til: Fra klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Palle Flebo-Hansen

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN FØRER DU EN RETSSAG? PROBLEMSTILLING Står du foran eller måske midt i en retssag, så ved du, at en retssag er en langvarig og ofte uoverskuelig proces. Elmer Advokater hjælper dig igennem retssagen med

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 12 Alm. Brand Retshjælpsforsikring Betingelser Nr. RH 1601 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Retshjælpsforsikring

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Retshjælps- forsikring

Retshjælps- forsikring Retshjælps- forsikring Betingelser DM maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

AltPrivat Retshjælpsforsikring

AltPrivat Retshjælpsforsikring AltPrivat Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår 6054r VI ER MED DIG Indholdsfortegnelse Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 1. Anmeldelse 2. Hvad dækker retshjælpsforsikringen 3. Dækningsperiode

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Eksempel 1. Kommentarer

Eksempel 1. Kommentarer Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 193, SOU alm. del Bilag 289 Offentligt Eksempel 1 Lærer 39 år gift, aktuel årlig indtægt inkl. pension: 464.804 Resterhvervsevne 6t/uge

Læs mere

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning Vilkår for Erhvervsretshjælpsdækning 6393-6 September 2008 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2 Indhold Indledning

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016 Vilkår for retshjælpsforsikring Januar 2016 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold.

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. QBE 09200 DK - Retshjælpsforsikring 1. Hvem dækker forsikringen? Forsikrede Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE 21. FEBRUAR 2011 LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE En ny landsretskendelse støtter det synspunkt, at der ved fastsættelse af sagsomkostninger ikke længere ses "slavisk" på

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1. Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 2 2. Anmeldelse 2 2.1 Anmeldelse ved advokat 2 2.2 Valg af advokat 2 2.3 Hvad skal anmeldelsen

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere