VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG"

Transkript

1 VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: Fax: Cvr:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende lys Side 10 Afbestilling af forplejning Side 18 Licens/Medieafgift/Radio/TV Side 11 Akaciegården Side 04 Livstræ Side 21 Apotek Side 15 Læge Side 15 Arbejdspladsvurdering Side 09 Maling Side 08 Beboerblad Side 24 Medicin Side 14 Beboere, Pårørende, Navneskilt Side 12 Medarbejder Side 06 Belysning Side 09 Nøgle til boligen Side 12 Besøgsforhold Side 14 Opsigelse og opsigelsesvarsel Side 15 Bibliotek Side 19 Plejeform Side 05 Boligen Side 08 Plejetestamente Side 23 Brandinstruks Side 25 Post Side 14 Bruger- og pårørenderåd Side Privat tøj Side 13 Bus lån/leje Side 19 Pårørende kontakt Side 23 Ferie Side 22 Rengøring af fladskærme Side 08 Flytteanmeldelse Side 14 Rygeregler Side Fodpleje Side 22 Servicepakke og valgfrieydelser Side Forsikring Side 13 Støtteforening Side 07 Frisør Side 22 Telefon i boligen Side 12 Frivillige Side 07 Telefonnumre og mail Side Fødselsdag og fester Side 22 Trafik forbindelser Side Garderobeskabe Side 10 TV antennestik Side 11 Gardiner Side 10 Udsmykning Side 10 Gulvtæpper Side 09 Værdigenstande Side Gæstemad Side 18 Værdigrundlag Side Gæsteværelse Side 13 Hjælpemidler Side 21 Husleje/EL/Varme Side 15 Information om fysioterapien og aktiviteterne Side 20 IT-opkobling Side 11 Jule-/påskepynt Side 14 Kaldeanlæg Side 12 Kiosk Side 19 Klageadgang Side 24 Kvalitetsstandarder Side / PL Side 2

3 ADRESSE: Plejecentret Akaciegården befinder sig lige nu på 2 adresser: Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg. Borgmester Fischers Vej 2 A, 2000 Frederiksberg. Du skal bo på Borgmesters Fischers Vej 2 A TELEFON: Hovednummer Telefontid fra kl TELEFAX: MAIL: HJEMMESIDE: TRAFIK FORBINDELSER: Borgmester Fischers vej Tog: Ålholm station og videre med bus 6A Bus: 6 A på Roskilde vejen Se kort på bagsiden. Side 3

4 AKACIEGÅRDEN: Akaciegården er en selvejende institution, der er neutral i politisk og religiøs henseende. Akaciegården har indgået driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Akaciegården Borgmester Fischers Vej består af 6 etager med 10 boliger på hver etage. Akaciegårdens beboere bor på de nederste 4 etager, som er opdelt i 2 afdelinger. Hver afdeling har en fælles spisestue på den ene etage og en fælles dagligstue på den anden. I stueetagen er der festsal og mødelokaler. På 7. etage er der en dejlig gårdhave og en træningssal. Akaciegården ledes overordnet af en bestyrelse på 7 personer. Den daglige ledelse varetages af en forstander, der varetager sine opgaver under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen og Frederiksberg kommune. VÆRDIGRUNDLAG: Respekt Samarbejde Indflydelse Fleksibilitet Åbenhed, tillid, troværdighed Loyalitet Side 4

5 Ovenstående værdier er grundlaget for driften af Akaciegården, samt for udførelsen af pleje- og omsorgsydelser, således: At der ydes en individuel pleje og omsorg, hvor den ældre oplever at blive værdsat som en personlighed med et langt liv bag sig. At der gives de ældre mulighed for at træffe egne valg og få opfyldt individuelle behov. At de fysiske og psykiske rammer tilpasses de ældres behov, så de kan leve en tryg tilværelse og opleve en værdig afslutning på livet. PLEJEFORM: Plejeformen er tilrettelagt ud fra kontaktpersonsystemet. Det vil sige, at man får tilknyttet en bestemt medarbejder som fast kontaktperson. Kontaktpersonen udarbejder i fællesskab med beboeren dennes personlige plejeplan. Med udgangspunkt i den personlige plejeplan og beboerens livshistorie, tilrettelægger beboeren, de pårørende og kontaktpersonen den daglige pleje-/ omsorg, behandling, træning og aktiviteter. KVALITETSSTANDARDER: Frederiksberg Kommune har indført kvalitetsstandarder for alle plejehjemmene. Standarderne skal sikre, at den Side 5

6 service der tilbydes borgeren grundlæggende er ens fra plejehjem til plejehjem. Kvalitetsstandarderne for plejehjem udleveres til alle beboere ved indflytning. Eller kan læses her: BEBOERE-PÅRØRENDE-MEDARBEJDERE: Et godt samarbejde mellem disse tre grupper er en forudsætning for den gode trivsel på hjemmet. Vi ønsker derfor at indgå i et respektfuldt partnerskab med beboere og de pårørende. Medarbejderne kan altid kontaktes, og vil meget gerne være behjælpelig med råd og vejledning. Men intet kan, trods bestræbelser fra medarbejdernes side, erstatte kontakten til familie og venner. Vi håber derfor, at gæsterne må føle sig velkomne her i huset. BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD: Akaciegården har oprettet et bruger- og pårørenderåd, som skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats på plejehjemmet. I brugerrådet kan alle beboere, der ønsker det, deltage. Der er valg til pårørenderåd en gang årligt. Rådene bliver repræsenteret i Akaciegårdens bestyrelse med en repræsentant, valgt af rådene. Side 6

7 I forbindelse med kommunens og embedslægeinstitutionens årlige tilsyn, fremsendes tilsynsrapporterne til høring / orientering i bruger- og pårørenderåd. Referat fra møderne findes på STØTTEFORENING: En gruppe af pårørende, beboere, ansatte og andre med interesse for at yde en ekstra indsats for beboerne, dannede i 1992 en støtteforening Akaciegårdens venner. FORENINGENS FORMÅL ER BLANDT ANDET: At styrke kontakten mellem beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelse. At medvirke til at yde økonomisk bistand på Akaciegården til glæde for beboerne. Støtteforeningens økonomiske grundlag hviler på medlemskontingenter, samt ved afholdelse af et årligt jule loppemarked. Pengene anvender støtteforeningen til blandt andet en feriefond, underholdning, tilskud til udflugter, samt indkøb af snaps til beboerne om søndagen. Mens vi er delt på 2 adresser har vi desværre ikke mulighed for at holde loppemarked. FRIVILLIGE: Ud over Akaciegårdens lønnede medarbejdere, har huset tilknyttet ca. 20 frivillige ulønnede personer. Denne gruppe betragter vi som et stort aktiv for huset. De frivillige varetager opgaver som ligger uden for de fastansattes normale opgaver, f.eks. kan nævnes betjening af kiosk og telefonkæde, samt som besøgsvenner for nogle af husets beboere. Side 7

8 BOLIGEN: Der findes 4 forskellige typer lejligheder: Type m2 A B + E C D Hver bolig består af en stue med mulighed for at opdele til soveplads, stort handicap venlig indrettet badeværelse med toilet og brusebad, samt et lille tekøkken med køleskab. Beboeren eller pårørende står for afvask og rengøring af køleskab. Seng og loftslampe i gangen og stuen er fast inventar. Hvis der bruges porcelæn i boligen (eget eller fra huset), så er det de pårørende, der selv skal rengøre porcelænet. Husk at levere evt. lånt porcelæn / service tilbage til afdelingskøkkenet. MALING: Boligen er istandsat ved indflytningen med alle vægge malet hvide, andre farver kan ikke vælges. RENGØRING AF FLADSKÆRME: Rengøring af fladskærme TV / PC foregår med en tør bomuldsklud. Ønskes andet rengøringsmiddel, må pårørende selv købe og anvende dette, da det er på eget ansvar, at rette middel der anvendes. Side 8

9 BELYSNING: Det anbefales at medbringe gode lamper til forskellige aktiviteter, f.eks. sengelampe, læselampe, hyggelamper m.m. Husk forlængerledninger. Elpærer til egne lamper er for egen regning. Da vi på plejehjemmet arbejder med miljørigtig adfærd, anbefaler vi at der benyttes elspare pærer eller LED-pærer til egne lamper. Det vil være rart, der forefindes en ekstra el-pære ARBEJDSPLADSVURDERING: Efter indflytningen, ca. 14 dage efter, vil der blive foretage en Arbejdspladsvurdering i boligen. Dette ift. benyttelse af hjælpemidler, gulvtæpper og møblernes placering. Det er vigtigt, at plejepersonalet kan komme rundt og benytte de relevante hjælpemidler uden risiko for skader. GULVTÆPPER: Medbringes gulvtæppe, skal det være et væg til væg tæppe, med så lav luv som muligt. Af hensyn til sikkerheden og faldrisiko kan små løst liggende tæpper ikke anbefales. Er der brug for at anvende tungere hjælpemidler i boligen (gulvlift o.l.) er det ikke foreneligt med tæpper i boligen. Der må ikke bruges lim. Plejehjemmet påtager sig kun at pletrense tæpper og møbler. Side 9

10 GARDINER: Der er gardiner i alle lejligheder, som bliver vasket en gang årligt. GARDEROBESKABE: Der må ikke sættes skruer eller søm i skabsvægge, skabslåger, og skillevægge. UDSMYKNING: Billeder, lampetter og lignende, må man gerne selv sætte op. Teknisk afdeling hjælper gerne. Der må ikke hænges ekstraudstyr op på badeværelset. LEVENDE LYS: Af hensyn til brandsikkerheden, har Akaciegårdens beboerråd vedtaget at levende lys i beboerboliger er forbudt. Hos administrationen kan man købe stearinlys til batterier som ligner meget almindelig stearinlys. RYGEREGLER: I forbindelse med indførelse af indendørs rygeforbud for offentlige ansatte medarbejdere pr. 1. april 2007, har kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune besluttet, at der samtidig indføres rygeregler for beboere og pårørende på plejehjem. Side 10

11 Følgende regler gælder for beboere og pårørende på plejehjemmet: At det er tilladt beboere og pårørende at ryge i egen bolig At det ikke er tilladt at ryge i fælles opholdsarealer At det ikke er tilladt beboeren eller den pårørende at ryge, når medarbejdere opholder sig i boligen At medarbejderen ikke må ryge i beboerens bolig Det er forbudt at ryge i sengen T.V. ANTENNESTIK: I hver bolig er der installeret antennestik til lille kabel pakke. Såfremt man ønsker stor kabel pakke, bedes man selv træffe aftale med TDC. IT OPKOBLING: Der er trådløst netværk i Ok Huset Lotte Ønsker man internet, skal man selv lave aftale med TDC eller en anden udbyder. LICENS/MEDIEAFGIFT RADIO OG TV: Akaciegården melder flytning til folkeregistret og det er derfor ikke nødvendigt at melde det til licenskontoret. Ægtefælle/samlever på plejehjem er omfattet af husstandens licensbetaling. Hvis man modtager social pension og har ret til personligt tillæg på 100%, har man mulighed for at få tv-licensen nedsat til det halve. Side 11

12 TELEFON I BOLIGEN: I boligen findes stik til telefon. Telefonabonnement, samtaler, samt flytning af telefon betales af beboeren. KALDEANLÆG: Beboeren får ved ankomst et armbånd, hvorfra man kan tilkalde personalet. NAVNESKILT: Ved hver bolig opsættes et navneskilt med beboerens navn. I forhallen forefindes en oversigtsbeboertavle. NØGLE TIL BOLIGEN: Det anbefales at man holder sin bolig låst, når man ikke opholder sig i boligen. En nøglebrik til boligen udleveres ved indflytningen. Nøglebrikken giver adgang til boligen, værdiskabet og hoveddøren i stueetagen. Ekstra nøglebrikker eller nøglekort til pårørende kan tilkøbes pris 50,00 kr. pr. stk. De giver adgang til boligen og hoveddøren i stueetagen. VÆRDIGENSTANDE: Man bør ikke opbevare større pengebeløb eller værdier i boligen. Der er dog en værdiboks i hver bolig. Hjemmet påtager sig intet ansvar ved bortkomst eller tyveri fra boligen. Side 12

13 Det anbefales at boligen aflåses, når man har ærinder væk fra afdelingen. FORSIKRING: Ved indflytning er ens indbo dækket af husets indboforsikring for ,00 kr. Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri, (penge, smykker og sølvtøj). Har man meget kostbart indbo, bør man tegne en speciel værdiforsikring for egen regning. PRIVAT TØJ: Ved indflytning skal man medbringe sit private sommerog vintertøj, husk også gode indendørs- og vinterfodtøj. Af hensyn til identifikation af privat tøj efter vask, bliver alt tøj forsynet med nummermærker af plejehjemmets medarbejdere. Mærkningen koster 140,00 kr. og påføres første måneds regning. Det anbefales at medbringe tøj, som kan tåle vask i hjemmets vaskemaskiner. Ved behov for rens betaler beboeren selv. GÆSTEVÆRELSE: På 7. etage forefindes et gæsteværelse, hvor op til 2 personer kan overnatte mod betaling. Dette i max. 7 dage. Værelset kan reserveres via afdelingsleder Marianne Nevers. Side 13

14 BESØGSFORHOLD: Der kan modtages besøg hele dagen og om aftenen. Hunde må gerne tages med ved besøg men skal holdes i snor indtil man er i beboerens lejlighed. JULE / PÅSKEPYNT: Hvis man har tradition for at pynte op til højtiderne, så er det en god ide at medbringe et lille udvalg, som kan opbevares i boligen. POST: Akaciegården modtager post på alle hverdage. Posten bringes til afdelingen, hvorfra den omdeles. FLYTTEANMELDELSE: Ved indflytning på Akaciegården bedes man selv sørge for at melde flytning til postvæsen, forsikring, aviser/blade og lignende HUSK at oplyse bolignummer. Man bedes medbringe sit sygesikringsbevis. Akaciegården melder flytning til folkeregistret. MEDICIN: Når man er flyttet ind på Akaciegården, vil afdelingslederen aftale med beboeren, hvordan den medicin man er i behandling med, skal administreres. Side 14

15 APOTEK Akaciegården bruger Dalgas Boulevard apotek, som opkræver betaling for medicin via PBS. Ved første betaling opkræver apoteket et depositum på 300,00 kr. Depositummet modregnes i den sidste regning. Ved levering af medicin aften, weekend og helligdage er der indgået en aftale med Steno apotek om levering. Medicinen bliver sendt med taxa og regningen derfor, påføres den kommende faktura for serviceydelser. LÆGE: Man beholder sin egen læge ved indflytningen. HUSLEJE, EL OG VARME: Huslejen udregnes af OK- Bolig. Alle spørgsmål vedr. husleje, el og varme bedes rettes til OK- Bolig. SERVICEPAKKE OG VALG FRIEYDELSER: Prisen reguleres 1 gang årligt Gældende priser pr TOILETARTIKLER: 75,00 kr. pr. måned. Ved VALG af toiletartikler omfatter det følgende: Dagligt forbrug af de toiletartikler, som bruges på plejehjemmet. Bruger De barbermaskine, bedes denne medbragt. Side 15

16 Ved FRAVALG af toiletartikler, skal beboerne eller pårørende selv sørge for indkøb af toiletartikler. Toiletartiklerne må ikke være parfumerede VASK AF EGET TØJ: 152,00 kr. pr. måned. Ved VALG af vask og rens af eget tøj, omfatter det følgende: Vask af eget tøj, fra undertøj til overtøj, efter behov. Uldtøj og andet tøj der ikke kan vaskes i vaskemaskine, kan plejehjemmet ikke påtage sig ansvar for. Rensning er for beboerens egen regning. Ved FRAVALG af vask og rens af eget tøj, skal beboeren eller pårørende selv sørge for vask og rens af eget tøj. LEJE OG VASK AF LINNED: 388,00 kr. pr. måned. Ved VALG af leje og vask af linned, omfatter det følgende: Vask af sengelinned, håndklæder samt hovedpude og dyne, som stilles til rådighed af plejehjemmet. Omfatter ikke undertøj og nattøj, som man selv skal medbringe. Ved FRAVALG af leje og vask af linned skal man bruge eget sengelinned, håndklæder samt dyne og pude. Beboeren eller pårørende sørger selv for vask af ovenstående. Der skal forefindes tilstrækkeligt antal linned, så der kan skiftes efter behov. Side 16

17 VINDUESPOLERING: Vinduespolering 4 gange årligt indvendigt og udvendigt i boligerne, betales med kr. 40,00 pr. måned. FORPLEJNING: Akaciegården får pt. alle måltider levere fra OK-Huset Lotte. Prisen reguleres 1 gang årligt Pris pr er 3.374,00 kr. pr. måned. Ved VALG af forplejning, omfatter det følgende: Forplejning hele døgnet inkl. drikkevarer og mellemmåltider: Morgenmad inkl. mellemmåltider kr. 22,65 pr. dag Middagsmad inkl. mellemmåltider kr. 61,97 pr. dag Aftensmad inkl. mellemmåltider kr. 26,30 pr. dag På indflytnings og udflytningsdagen betales for hele døgnets måltider. Betaling for forplejningen sker fra indflytningsdatoen. Den øvrige del af servicepakken opkræves som forudbetaling. Ved FRAVALG af forplejning helt eller delvist, skal beboere eller pårørende selv sørge derfor. Side 17

18 AFBESTILLING AF FORPLEJNING: HUSK, afbestilling af kost skal ske minimum 3 hverdage i forvejen, til afdelingens personale. Ved indlæggelse og ved dødsfald skal du også betale for 3 dags forplejning. GÆSTEMAD: Bestilling af gæstemad skal ske 3 hverdage i forvejen og afregnes efter gældende priser. Der er mulighed for at bestille varm mad til middag eller smørrebrød om aftenen. OPSIGELSE OG OPSIGELSESVARSEL: Ved flytning eller i forbindelse med dødsfald, er der ikke, som i lejeloven, særlige regler om opsigelsesvarsel. Boligudgiften skal betales indtil boligen er fraflyttet. Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved dødsfald bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket. Boligen skal tømmes inden 7 dage. Herudover gælder følgende opsigelsesvarsler: Forplejning kan afmeldes med et varsel på mindst 3 hverdage. Opsigelsesvarsel for den øvrige del af pakken, er fastsat til 1 måned. Side 18

19 BIBLIOTEK: Beboere som er interesseret i at låne bøger, lydbånd eller lydaviser kan blive tilmeldt Frederiksberg Kommunes bibliotek udbringningsordning. Tilmeldingsblanket og yderligere oplysninger kan indhentes i afdelingen. Der forefindes et lille Bibliotek på 7. sal. KIOSK: Der forefindes en kiosk, som drives af frivillige medarbejdere. Kiosken kommer rundt hver tirsdag og torsdag Der sælges chokolade, tobak og vin m.m. Overskuddet fra salget anvendes til beboeraktiviteter. BUS - LÅN / LEJE: Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimerne. Der vil være mulighed for, at pårørende kan låne/ leje bussen til beboertransport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. Henvendelse på administrationskontoret hverdage mellem kl Pårørende afregner på administrationskontoret for lån/leje af bussen efter følgende takster: 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. pr. ekstra km. Pårørende bedes selv aflæse kilometertæller ved start og slut. Side 19

20 INFORMATION OM FYSIOTERAPIEN OG AKTIVITETERNE PÅ AKACIEGÅRDEN: På Akaciegården er der ansat to fysioterapeuter og to aktivitetsmedarbejdere, som arbejder i et team. Personalet er på Nimbusparken hver tirsdag og fredag fra og på Borgmester Fischers vej hver mandag og torsdag fra kl Onsdage er skiftevis på Borgmester Fischers vej og Nimbusparken Hver uge tilbydes begge adresser genoptræningshold, blandet træningshold, balancehold samt daglig fælles gymnastik. I årets løb vil der være varierende holdaktiviteter, både indendørs og udendørs. Vel mødt. Derudover tilbydes sang med vores huspianist, dans med professional danselærer og bankospil. Der er også mulighed for at deltage på ture ud af huset såsom shopping, svømmehal, museer eller deltage i gudstjeneste, som bliver afholdt i begge huse med lokale præster fra Flintholm kirke. Beboeren, pårørende, frivillige og medarbejdere er med til at tilrettelægge de månedlige aktiviteter. Disse bliver udgivet i Akaciegårdens månedsblad og lagt på hjemmesiden en gang månedligt. Ønsker man som pårørende at deltage i et arrangement, en tur ud af huset eller andet, så kontakt afdelingens personale. Side 20

21 LIVSTRÆ: LIVSTRÆ tager udgangspunkt i livskvalitet og træning og har fokus på, hvad der giver dig livskvalitet. Der arbejdes ud fra META-konceptet, som handler om at give dig øget Livskvalitet. Dette foregår tværfagligt ved gennemgang af din Medicin, Ernæring, Træning og Aktivitet i en rehabiliterende tankegang. Alle nyindflyttede beboere, vil indenfor den første tid på Akaciegården få tilbudt en samtale med en fysioterapeut. Fysioterapeuten vil lave en screening af funktionsniveau og udlevere hjælpemidler efter behov. Efter en indflytningsperiode, vil man igen blive kontaktet af en fysioterapeut og/eller kontaktperson. Denne gang med henblik på deltagelse i LIVSTRÆ. Det er frivilligt om man ønsker, at deltage. HJÆLPEMIDLER: Er der behov for hjælpemidler rettes henvendelse til leder af terapien, som vil sørge for at ansøge det rette til den enkelte. Ligeledes skal alle hjælpemidler afleveres i terapien, når de ikke benyttes længere. Af hjælpemidler kan nævnes: Kompressionsstrømper, rollator, kørestol, trykaflastende puder samt madrasser og lignende. Side 21

22 FØDSELSDAGE OG FESTER: På fødselsdage kan der mod betaling bestilles lagkage eller kringle i køkkenet. Ved afholdelse af husets store fester (julefrokost, påskefrokost, sommerfest og høstfest), hvor der serveres festmenu i både afdelingen og festsalen, vil der på beboernes servicepakkeregning blive opkrævet et ekstra festtillæg på 50,00 kr. pr. gang. FERIE: Forlader man huset for at besøge familie og venner, eller tager De på ferie, bedes man venligst underrette en medarbejder. HUSK kosten skal afbestilles med et varsel på 3 hverdage. FODPLEJE: På 7. sal findes fodplejeklinik, hvor behandling ydes efter gældende takster. Regningen betales over månedsregning. FRISØR: Vores frisør har åben på torsdage og findes på 7 etage Regningen betales over månedsregning. Side 22

23 PLEJETESTAMENTE: De fleste kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende eller fordi de selv bliver ramt. Mennesker, der rammes af demens, oplever at skulle erkende, at de langsomt vil miste det fulde overblik over deres eget liv. Det er ikke behageligt at tænke på, at andre på et tidspunkt skal træffe vigtige beslutninger på ens vegne. Det kan derfor være en hjælp, at få tænkt over og talt med nogen om, hvad der er vigtigt for en selv, hvis man en dag selv skulle blive ramt af demens. Her er det en mulighed at udforme et plejetestamente, hvor ens ønsker for fremtiden kan beskrives. Frederiksberg kommune har udarbejdet en skabelon, som kan bruges som inspiration. Skabelonen til plejetestamentet findes på Frederiksberg kommunes hjemmeside PÅRØRENDE KONTAKT: Det er vigtigt at afdelingen har opført en pårørende, som beboeren har givet samtykke til, at vi kan kontakte telefonisk, i forbindelse med f.eks. sygdom hos beboeren. Denne pårørende er ansvarlig for at underrette andre familiemedlemmer. Side 23

24 BEBOERBLAD: Beboerbladet Akacie Nyt udkommer en gang om månd. Alle kan komme med indlæg til bladet, både beboere, pårørende og medarbejdere. Her publiceres også månedens aktivitetstilbud, kostplan samt datoer for underholdning og andre arrangementer. Alle indlæg skal være administrationen i hænde inden den 20. i måneden. Akacie Nyt kan ses og læses på Akaciegårdens hjemmeside KLAGEADGANG: Er der kritisable forhold eller situationer, som man ønsker drøftelse af, eller forklaring på, skal man i første omgang kontakte afdelingslederen for en samtale. Giver denne samtale ikke den forventede afklaring og har man brug for yderligere drøftelse af situationen, kan en samtale med Akaciegårdens forstander aftales. Giver ingen af de 2 ovenstående samtaler tilfredsstillende resultat, har man mulighed for at kontakte Akaciegårdens bestyrelse eller Frederiksberg kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling Side 24

25 BRANDINSTRUKS VED BRAND: Der er automatisk brandalarmering i huset. ALARMER BRANDVÆSNET Benyt nærmeste ALARMTRYK Hvis dette aktiveres lukker branddørene automatisk. Alarmtryk sidder ved: VAGTRUM-ELEVATOR-BAGTRAPPE eller eventuelt telefon 112 Alarmtryk varsler i kontor/vagtrum. RED DIREKTE TRUEDE PERSONER Benyt nærmeste udgang (trapper) til det fri eller anden brandsektion i bygningen. SLUK BRANDEN om muligt Brandslukningsmateriel er anbragt ved ALARMTRYK. LUK DØRE OG EVENTUELT VINDUER KONTAKT BRANDVÆSNETS UDRYK-NINGSLEDER Underret om: HVOR det brænder BRANDENS omfang PERSONER, der ikke er i sikkerhed. Side 25

26 TELEFONNUMRE OG MAIL LEDERENE: Forstander: Henriette Wülser Direkte Mail: Afdelingsleder: Marianne Nevers Direkte Mail: mane02rederiksberg.dk Køkkenchef : Christina Søndergaard Direkte Mail: Teknisk afdeling: Mohamed Azibou Direkte Mail: Aktivitetsafdeling og Fysioterapien: Neel Sass Petersen Direkte Mail: Side 26

27 Tværgående sygeplejerske: Hanne Kläning Direkte Mail: Pedel: Jan Thorsø Direkte Mail: Pedelkontoret forefindes i stuen. Kontor tid onsdage kl til Frisør: Jie Qian Mobil: Fodterapeut: Anne Mette Lehmann Mobil: OK-Bolig: Frederiksberg Allé 104, Frederiksberg C. Telefon: Side 27

28 Side 28

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Velkommen til Fællesboet

Velkommen til Fællesboet Velkommen til Fællesboet Sanddalsparken 19 1. & 2. sal. Relevante telefonnumre: Sektion Sanddalsparken: Sektionsleder Kirsten Dragsbæk 6223 4280 Telefontid mellem kl. 08.00-09.00 Fællesbo 1. sal 6222 3653

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE...

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 1 VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 7 Adresse... 7 Telefon... 7 Hjemmeside... 7 Husleje... 7 Betalingsservice...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Velkommen til Kirkedal

Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf 7568 5139 / mail adr: kirkedal@hedensted.dk Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere