VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG"

Transkript

1 VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: Fax: Cvr:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende lys Side 10 Afbestilling af forplejning Side 18 Licens/Medieafgift/Radio/TV Side 11 Akaciegården Side 04 Livstræ Side 21 Apotek Side 15 Læge Side 15 Arbejdspladsvurdering Side 09 Maling Side 08 Beboerblad Side 24 Medicin Side 14 Beboere, Pårørende, Navneskilt Side 12 Medarbejder Side 06 Belysning Side 09 Nøgle til boligen Side 12 Besøgsforhold Side 14 Opsigelse og opsigelsesvarsel Side 15 Bibliotek Side 19 Plejeform Side 05 Boligen Side 08 Plejetestamente Side 23 Brandinstruks Side 25 Post Side 14 Bruger- og pårørenderåd Side Privat tøj Side 13 Bus lån/leje Side 19 Pårørende kontakt Side 23 Ferie Side 22 Rengøring af fladskærme Side 08 Flytteanmeldelse Side 14 Rygeregler Side Fodpleje Side 22 Servicepakke og valgfrieydelser Side Forsikring Side 13 Støtteforening Side 07 Frisør Side 22 Telefon i boligen Side 12 Frivillige Side 07 Telefonnumre og mail Side Fødselsdag og fester Side 22 Trafik forbindelser Side Garderobeskabe Side 10 TV antennestik Side 11 Gardiner Side 10 Udsmykning Side 10 Gulvtæpper Side 09 Værdigenstande Side Gæstemad Side 18 Værdigrundlag Side Gæsteværelse Side 13 Hjælpemidler Side 21 Husleje/EL/Varme Side 15 Information om fysioterapien og aktiviteterne Side 20 IT-opkobling Side 11 Jule-/påskepynt Side 14 Kaldeanlæg Side 12 Kiosk Side 19 Klageadgang Side 24 Kvalitetsstandarder Side / PL Side 2

3 ADRESSE: Plejecentret Akaciegården befinder sig lige nu på 2 adresser: Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg. Borgmester Fischers Vej 2 A, 2000 Frederiksberg. Du skal bo på Borgmesters Fischers Vej 2 A TELEFON: Hovednummer Telefontid fra kl TELEFAX: MAIL: HJEMMESIDE: TRAFIK FORBINDELSER: Borgmester Fischers vej Tog: Ålholm station og videre med bus 6A Bus: 6 A på Roskilde vejen Se kort på bagsiden. Side 3

4 AKACIEGÅRDEN: Akaciegården er en selvejende institution, der er neutral i politisk og religiøs henseende. Akaciegården har indgået driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Akaciegården Borgmester Fischers Vej består af 6 etager med 10 boliger på hver etage. Akaciegårdens beboere bor på de nederste 4 etager, som er opdelt i 2 afdelinger. Hver afdeling har en fælles spisestue på den ene etage og en fælles dagligstue på den anden. I stueetagen er der festsal og mødelokaler. På 7. etage er der en dejlig gårdhave og en træningssal. Akaciegården ledes overordnet af en bestyrelse på 7 personer. Den daglige ledelse varetages af en forstander, der varetager sine opgaver under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen og Frederiksberg kommune. VÆRDIGRUNDLAG: Respekt Samarbejde Indflydelse Fleksibilitet Åbenhed, tillid, troværdighed Loyalitet Side 4

5 Ovenstående værdier er grundlaget for driften af Akaciegården, samt for udførelsen af pleje- og omsorgsydelser, således: At der ydes en individuel pleje og omsorg, hvor den ældre oplever at blive værdsat som en personlighed med et langt liv bag sig. At der gives de ældre mulighed for at træffe egne valg og få opfyldt individuelle behov. At de fysiske og psykiske rammer tilpasses de ældres behov, så de kan leve en tryg tilværelse og opleve en værdig afslutning på livet. PLEJEFORM: Plejeformen er tilrettelagt ud fra kontaktpersonsystemet. Det vil sige, at man får tilknyttet en bestemt medarbejder som fast kontaktperson. Kontaktpersonen udarbejder i fællesskab med beboeren dennes personlige plejeplan. Med udgangspunkt i den personlige plejeplan og beboerens livshistorie, tilrettelægger beboeren, de pårørende og kontaktpersonen den daglige pleje-/ omsorg, behandling, træning og aktiviteter. KVALITETSSTANDARDER: Frederiksberg Kommune har indført kvalitetsstandarder for alle plejehjemmene. Standarderne skal sikre, at den Side 5

6 service der tilbydes borgeren grundlæggende er ens fra plejehjem til plejehjem. Kvalitetsstandarderne for plejehjem udleveres til alle beboere ved indflytning. Eller kan læses her: BEBOERE-PÅRØRENDE-MEDARBEJDERE: Et godt samarbejde mellem disse tre grupper er en forudsætning for den gode trivsel på hjemmet. Vi ønsker derfor at indgå i et respektfuldt partnerskab med beboere og de pårørende. Medarbejderne kan altid kontaktes, og vil meget gerne være behjælpelig med råd og vejledning. Men intet kan, trods bestræbelser fra medarbejdernes side, erstatte kontakten til familie og venner. Vi håber derfor, at gæsterne må føle sig velkomne her i huset. BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD: Akaciegården har oprettet et bruger- og pårørenderåd, som skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats på plejehjemmet. I brugerrådet kan alle beboere, der ønsker det, deltage. Der er valg til pårørenderåd en gang årligt. Rådene bliver repræsenteret i Akaciegårdens bestyrelse med en repræsentant, valgt af rådene. Side 6

7 I forbindelse med kommunens og embedslægeinstitutionens årlige tilsyn, fremsendes tilsynsrapporterne til høring / orientering i bruger- og pårørenderåd. Referat fra møderne findes på STØTTEFORENING: En gruppe af pårørende, beboere, ansatte og andre med interesse for at yde en ekstra indsats for beboerne, dannede i 1992 en støtteforening Akaciegårdens venner. FORENINGENS FORMÅL ER BLANDT ANDET: At styrke kontakten mellem beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelse. At medvirke til at yde økonomisk bistand på Akaciegården til glæde for beboerne. Støtteforeningens økonomiske grundlag hviler på medlemskontingenter, samt ved afholdelse af et årligt jule loppemarked. Pengene anvender støtteforeningen til blandt andet en feriefond, underholdning, tilskud til udflugter, samt indkøb af snaps til beboerne om søndagen. Mens vi er delt på 2 adresser har vi desværre ikke mulighed for at holde loppemarked. FRIVILLIGE: Ud over Akaciegårdens lønnede medarbejdere, har huset tilknyttet ca. 20 frivillige ulønnede personer. Denne gruppe betragter vi som et stort aktiv for huset. De frivillige varetager opgaver som ligger uden for de fastansattes normale opgaver, f.eks. kan nævnes betjening af kiosk og telefonkæde, samt som besøgsvenner for nogle af husets beboere. Side 7

8 BOLIGEN: Der findes 4 forskellige typer lejligheder: Type m2 A B + E C D Hver bolig består af en stue med mulighed for at opdele til soveplads, stort handicap venlig indrettet badeværelse med toilet og brusebad, samt et lille tekøkken med køleskab. Beboeren eller pårørende står for afvask og rengøring af køleskab. Seng og loftslampe i gangen og stuen er fast inventar. Hvis der bruges porcelæn i boligen (eget eller fra huset), så er det de pårørende, der selv skal rengøre porcelænet. Husk at levere evt. lånt porcelæn / service tilbage til afdelingskøkkenet. MALING: Boligen er istandsat ved indflytningen med alle vægge malet hvide, andre farver kan ikke vælges. RENGØRING AF FLADSKÆRME: Rengøring af fladskærme TV / PC foregår med en tør bomuldsklud. Ønskes andet rengøringsmiddel, må pårørende selv købe og anvende dette, da det er på eget ansvar, at rette middel der anvendes. Side 8

9 BELYSNING: Det anbefales at medbringe gode lamper til forskellige aktiviteter, f.eks. sengelampe, læselampe, hyggelamper m.m. Husk forlængerledninger. Elpærer til egne lamper er for egen regning. Da vi på plejehjemmet arbejder med miljørigtig adfærd, anbefaler vi at der benyttes elspare pærer eller LED-pærer til egne lamper. Det vil være rart, der forefindes en ekstra el-pære ARBEJDSPLADSVURDERING: Efter indflytningen, ca. 14 dage efter, vil der blive foretage en Arbejdspladsvurdering i boligen. Dette ift. benyttelse af hjælpemidler, gulvtæpper og møblernes placering. Det er vigtigt, at plejepersonalet kan komme rundt og benytte de relevante hjælpemidler uden risiko for skader. GULVTÆPPER: Medbringes gulvtæppe, skal det være et væg til væg tæppe, med så lav luv som muligt. Af hensyn til sikkerheden og faldrisiko kan små løst liggende tæpper ikke anbefales. Er der brug for at anvende tungere hjælpemidler i boligen (gulvlift o.l.) er det ikke foreneligt med tæpper i boligen. Der må ikke bruges lim. Plejehjemmet påtager sig kun at pletrense tæpper og møbler. Side 9

10 GARDINER: Der er gardiner i alle lejligheder, som bliver vasket en gang årligt. GARDEROBESKABE: Der må ikke sættes skruer eller søm i skabsvægge, skabslåger, og skillevægge. UDSMYKNING: Billeder, lampetter og lignende, må man gerne selv sætte op. Teknisk afdeling hjælper gerne. Der må ikke hænges ekstraudstyr op på badeværelset. LEVENDE LYS: Af hensyn til brandsikkerheden, har Akaciegårdens beboerråd vedtaget at levende lys i beboerboliger er forbudt. Hos administrationen kan man købe stearinlys til batterier som ligner meget almindelig stearinlys. RYGEREGLER: I forbindelse med indførelse af indendørs rygeforbud for offentlige ansatte medarbejdere pr. 1. april 2007, har kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune besluttet, at der samtidig indføres rygeregler for beboere og pårørende på plejehjem. Side 10

11 Følgende regler gælder for beboere og pårørende på plejehjemmet: At det er tilladt beboere og pårørende at ryge i egen bolig At det ikke er tilladt at ryge i fælles opholdsarealer At det ikke er tilladt beboeren eller den pårørende at ryge, når medarbejdere opholder sig i boligen At medarbejderen ikke må ryge i beboerens bolig Det er forbudt at ryge i sengen T.V. ANTENNESTIK: I hver bolig er der installeret antennestik til lille kabel pakke. Såfremt man ønsker stor kabel pakke, bedes man selv træffe aftale med TDC. IT OPKOBLING: Der er trådløst netværk i Ok Huset Lotte Ønsker man internet, skal man selv lave aftale med TDC eller en anden udbyder. LICENS/MEDIEAFGIFT RADIO OG TV: Akaciegården melder flytning til folkeregistret og det er derfor ikke nødvendigt at melde det til licenskontoret. Ægtefælle/samlever på plejehjem er omfattet af husstandens licensbetaling. Hvis man modtager social pension og har ret til personligt tillæg på 100%, har man mulighed for at få tv-licensen nedsat til det halve. Side 11

12 TELEFON I BOLIGEN: I boligen findes stik til telefon. Telefonabonnement, samtaler, samt flytning af telefon betales af beboeren. KALDEANLÆG: Beboeren får ved ankomst et armbånd, hvorfra man kan tilkalde personalet. NAVNESKILT: Ved hver bolig opsættes et navneskilt med beboerens navn. I forhallen forefindes en oversigtsbeboertavle. NØGLE TIL BOLIGEN: Det anbefales at man holder sin bolig låst, når man ikke opholder sig i boligen. En nøglebrik til boligen udleveres ved indflytningen. Nøglebrikken giver adgang til boligen, værdiskabet og hoveddøren i stueetagen. Ekstra nøglebrikker eller nøglekort til pårørende kan tilkøbes pris 50,00 kr. pr. stk. De giver adgang til boligen og hoveddøren i stueetagen. VÆRDIGENSTANDE: Man bør ikke opbevare større pengebeløb eller værdier i boligen. Der er dog en værdiboks i hver bolig. Hjemmet påtager sig intet ansvar ved bortkomst eller tyveri fra boligen. Side 12

13 Det anbefales at boligen aflåses, når man har ærinder væk fra afdelingen. FORSIKRING: Ved indflytning er ens indbo dækket af husets indboforsikring for ,00 kr. Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri, (penge, smykker og sølvtøj). Har man meget kostbart indbo, bør man tegne en speciel værdiforsikring for egen regning. PRIVAT TØJ: Ved indflytning skal man medbringe sit private sommerog vintertøj, husk også gode indendørs- og vinterfodtøj. Af hensyn til identifikation af privat tøj efter vask, bliver alt tøj forsynet med nummermærker af plejehjemmets medarbejdere. Mærkningen koster 140,00 kr. og påføres første måneds regning. Det anbefales at medbringe tøj, som kan tåle vask i hjemmets vaskemaskiner. Ved behov for rens betaler beboeren selv. GÆSTEVÆRELSE: På 7. etage forefindes et gæsteværelse, hvor op til 2 personer kan overnatte mod betaling. Dette i max. 7 dage. Værelset kan reserveres via afdelingsleder Marianne Nevers. Side 13

14 BESØGSFORHOLD: Der kan modtages besøg hele dagen og om aftenen. Hunde må gerne tages med ved besøg men skal holdes i snor indtil man er i beboerens lejlighed. JULE / PÅSKEPYNT: Hvis man har tradition for at pynte op til højtiderne, så er det en god ide at medbringe et lille udvalg, som kan opbevares i boligen. POST: Akaciegården modtager post på alle hverdage. Posten bringes til afdelingen, hvorfra den omdeles. FLYTTEANMELDELSE: Ved indflytning på Akaciegården bedes man selv sørge for at melde flytning til postvæsen, forsikring, aviser/blade og lignende HUSK at oplyse bolignummer. Man bedes medbringe sit sygesikringsbevis. Akaciegården melder flytning til folkeregistret. MEDICIN: Når man er flyttet ind på Akaciegården, vil afdelingslederen aftale med beboeren, hvordan den medicin man er i behandling med, skal administreres. Side 14

15 APOTEK Akaciegården bruger Dalgas Boulevard apotek, som opkræver betaling for medicin via PBS. Ved første betaling opkræver apoteket et depositum på 300,00 kr. Depositummet modregnes i den sidste regning. Ved levering af medicin aften, weekend og helligdage er der indgået en aftale med Steno apotek om levering. Medicinen bliver sendt med taxa og regningen derfor, påføres den kommende faktura for serviceydelser. LÆGE: Man beholder sin egen læge ved indflytningen. HUSLEJE, EL OG VARME: Huslejen udregnes af OK- Bolig. Alle spørgsmål vedr. husleje, el og varme bedes rettes til OK- Bolig. SERVICEPAKKE OG VALG FRIEYDELSER: Prisen reguleres 1 gang årligt Gældende priser pr TOILETARTIKLER: 75,00 kr. pr. måned. Ved VALG af toiletartikler omfatter det følgende: Dagligt forbrug af de toiletartikler, som bruges på plejehjemmet. Bruger De barbermaskine, bedes denne medbragt. Side 15

16 Ved FRAVALG af toiletartikler, skal beboerne eller pårørende selv sørge for indkøb af toiletartikler. Toiletartiklerne må ikke være parfumerede VASK AF EGET TØJ: 152,00 kr. pr. måned. Ved VALG af vask og rens af eget tøj, omfatter det følgende: Vask af eget tøj, fra undertøj til overtøj, efter behov. Uldtøj og andet tøj der ikke kan vaskes i vaskemaskine, kan plejehjemmet ikke påtage sig ansvar for. Rensning er for beboerens egen regning. Ved FRAVALG af vask og rens af eget tøj, skal beboeren eller pårørende selv sørge for vask og rens af eget tøj. LEJE OG VASK AF LINNED: 388,00 kr. pr. måned. Ved VALG af leje og vask af linned, omfatter det følgende: Vask af sengelinned, håndklæder samt hovedpude og dyne, som stilles til rådighed af plejehjemmet. Omfatter ikke undertøj og nattøj, som man selv skal medbringe. Ved FRAVALG af leje og vask af linned skal man bruge eget sengelinned, håndklæder samt dyne og pude. Beboeren eller pårørende sørger selv for vask af ovenstående. Der skal forefindes tilstrækkeligt antal linned, så der kan skiftes efter behov. Side 16

17 VINDUESPOLERING: Vinduespolering 4 gange årligt indvendigt og udvendigt i boligerne, betales med kr. 40,00 pr. måned. FORPLEJNING: Akaciegården får pt. alle måltider levere fra OK-Huset Lotte. Prisen reguleres 1 gang årligt Pris pr er 3.374,00 kr. pr. måned. Ved VALG af forplejning, omfatter det følgende: Forplejning hele døgnet inkl. drikkevarer og mellemmåltider: Morgenmad inkl. mellemmåltider kr. 22,65 pr. dag Middagsmad inkl. mellemmåltider kr. 61,97 pr. dag Aftensmad inkl. mellemmåltider kr. 26,30 pr. dag På indflytnings og udflytningsdagen betales for hele døgnets måltider. Betaling for forplejningen sker fra indflytningsdatoen. Den øvrige del af servicepakken opkræves som forudbetaling. Ved FRAVALG af forplejning helt eller delvist, skal beboere eller pårørende selv sørge derfor. Side 17

18 AFBESTILLING AF FORPLEJNING: HUSK, afbestilling af kost skal ske minimum 3 hverdage i forvejen, til afdelingens personale. Ved indlæggelse og ved dødsfald skal du også betale for 3 dags forplejning. GÆSTEMAD: Bestilling af gæstemad skal ske 3 hverdage i forvejen og afregnes efter gældende priser. Der er mulighed for at bestille varm mad til middag eller smørrebrød om aftenen. OPSIGELSE OG OPSIGELSESVARSEL: Ved flytning eller i forbindelse med dødsfald, er der ikke, som i lejeloven, særlige regler om opsigelsesvarsel. Boligudgiften skal betales indtil boligen er fraflyttet. Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved dødsfald bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket. Boligen skal tømmes inden 7 dage. Herudover gælder følgende opsigelsesvarsler: Forplejning kan afmeldes med et varsel på mindst 3 hverdage. Opsigelsesvarsel for den øvrige del af pakken, er fastsat til 1 måned. Side 18

19 BIBLIOTEK: Beboere som er interesseret i at låne bøger, lydbånd eller lydaviser kan blive tilmeldt Frederiksberg Kommunes bibliotek udbringningsordning. Tilmeldingsblanket og yderligere oplysninger kan indhentes i afdelingen. Der forefindes et lille Bibliotek på 7. sal. KIOSK: Der forefindes en kiosk, som drives af frivillige medarbejdere. Kiosken kommer rundt hver tirsdag og torsdag Der sælges chokolade, tobak og vin m.m. Overskuddet fra salget anvendes til beboeraktiviteter. BUS - LÅN / LEJE: Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimerne. Der vil være mulighed for, at pårørende kan låne/ leje bussen til beboertransport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. Henvendelse på administrationskontoret hverdage mellem kl Pårørende afregner på administrationskontoret for lån/leje af bussen efter følgende takster: 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. pr. ekstra km. Pårørende bedes selv aflæse kilometertæller ved start og slut. Side 19

20 INFORMATION OM FYSIOTERAPIEN OG AKTIVITETERNE PÅ AKACIEGÅRDEN: På Akaciegården er der ansat to fysioterapeuter og to aktivitetsmedarbejdere, som arbejder i et team. Personalet er på Nimbusparken hver tirsdag og fredag fra og på Borgmester Fischers vej hver mandag og torsdag fra kl Onsdage er skiftevis på Borgmester Fischers vej og Nimbusparken Hver uge tilbydes begge adresser genoptræningshold, blandet træningshold, balancehold samt daglig fælles gymnastik. I årets løb vil der være varierende holdaktiviteter, både indendørs og udendørs. Vel mødt. Derudover tilbydes sang med vores huspianist, dans med professional danselærer og bankospil. Der er også mulighed for at deltage på ture ud af huset såsom shopping, svømmehal, museer eller deltage i gudstjeneste, som bliver afholdt i begge huse med lokale præster fra Flintholm kirke. Beboeren, pårørende, frivillige og medarbejdere er med til at tilrettelægge de månedlige aktiviteter. Disse bliver udgivet i Akaciegårdens månedsblad og lagt på hjemmesiden en gang månedligt. Ønsker man som pårørende at deltage i et arrangement, en tur ud af huset eller andet, så kontakt afdelingens personale. Side 20

21 LIVSTRÆ: LIVSTRÆ tager udgangspunkt i livskvalitet og træning og har fokus på, hvad der giver dig livskvalitet. Der arbejdes ud fra META-konceptet, som handler om at give dig øget Livskvalitet. Dette foregår tværfagligt ved gennemgang af din Medicin, Ernæring, Træning og Aktivitet i en rehabiliterende tankegang. Alle nyindflyttede beboere, vil indenfor den første tid på Akaciegården få tilbudt en samtale med en fysioterapeut. Fysioterapeuten vil lave en screening af funktionsniveau og udlevere hjælpemidler efter behov. Efter en indflytningsperiode, vil man igen blive kontaktet af en fysioterapeut og/eller kontaktperson. Denne gang med henblik på deltagelse i LIVSTRÆ. Det er frivilligt om man ønsker, at deltage. HJÆLPEMIDLER: Er der behov for hjælpemidler rettes henvendelse til leder af terapien, som vil sørge for at ansøge det rette til den enkelte. Ligeledes skal alle hjælpemidler afleveres i terapien, når de ikke benyttes længere. Af hjælpemidler kan nævnes: Kompressionsstrømper, rollator, kørestol, trykaflastende puder samt madrasser og lignende. Side 21

22 FØDSELSDAGE OG FESTER: På fødselsdage kan der mod betaling bestilles lagkage eller kringle i køkkenet. Ved afholdelse af husets store fester (julefrokost, påskefrokost, sommerfest og høstfest), hvor der serveres festmenu i både afdelingen og festsalen, vil der på beboernes servicepakkeregning blive opkrævet et ekstra festtillæg på 50,00 kr. pr. gang. FERIE: Forlader man huset for at besøge familie og venner, eller tager De på ferie, bedes man venligst underrette en medarbejder. HUSK kosten skal afbestilles med et varsel på 3 hverdage. FODPLEJE: På 7. sal findes fodplejeklinik, hvor behandling ydes efter gældende takster. Regningen betales over månedsregning. FRISØR: Vores frisør har åben på torsdage og findes på 7 etage Regningen betales over månedsregning. Side 22

23 PLEJETESTAMENTE: De fleste kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende eller fordi de selv bliver ramt. Mennesker, der rammes af demens, oplever at skulle erkende, at de langsomt vil miste det fulde overblik over deres eget liv. Det er ikke behageligt at tænke på, at andre på et tidspunkt skal træffe vigtige beslutninger på ens vegne. Det kan derfor være en hjælp, at få tænkt over og talt med nogen om, hvad der er vigtigt for en selv, hvis man en dag selv skulle blive ramt af demens. Her er det en mulighed at udforme et plejetestamente, hvor ens ønsker for fremtiden kan beskrives. Frederiksberg kommune har udarbejdet en skabelon, som kan bruges som inspiration. Skabelonen til plejetestamentet findes på Frederiksberg kommunes hjemmeside PÅRØRENDE KONTAKT: Det er vigtigt at afdelingen har opført en pårørende, som beboeren har givet samtykke til, at vi kan kontakte telefonisk, i forbindelse med f.eks. sygdom hos beboeren. Denne pårørende er ansvarlig for at underrette andre familiemedlemmer. Side 23

24 BEBOERBLAD: Beboerbladet Akacie Nyt udkommer en gang om månd. Alle kan komme med indlæg til bladet, både beboere, pårørende og medarbejdere. Her publiceres også månedens aktivitetstilbud, kostplan samt datoer for underholdning og andre arrangementer. Alle indlæg skal være administrationen i hænde inden den 20. i måneden. Akacie Nyt kan ses og læses på Akaciegårdens hjemmeside KLAGEADGANG: Er der kritisable forhold eller situationer, som man ønsker drøftelse af, eller forklaring på, skal man i første omgang kontakte afdelingslederen for en samtale. Giver denne samtale ikke den forventede afklaring og har man brug for yderligere drøftelse af situationen, kan en samtale med Akaciegårdens forstander aftales. Giver ingen af de 2 ovenstående samtaler tilfredsstillende resultat, har man mulighed for at kontakte Akaciegårdens bestyrelse eller Frederiksberg kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling Side 24

25 BRANDINSTRUKS VED BRAND: Der er automatisk brandalarmering i huset. ALARMER BRANDVÆSNET Benyt nærmeste ALARMTRYK Hvis dette aktiveres lukker branddørene automatisk. Alarmtryk sidder ved: VAGTRUM-ELEVATOR-BAGTRAPPE eller eventuelt telefon 112 Alarmtryk varsler i kontor/vagtrum. RED DIREKTE TRUEDE PERSONER Benyt nærmeste udgang (trapper) til det fri eller anden brandsektion i bygningen. SLUK BRANDEN om muligt Brandslukningsmateriel er anbragt ved ALARMTRYK. LUK DØRE OG EVENTUELT VINDUER KONTAKT BRANDVÆSNETS UDRYK-NINGSLEDER Underret om: HVOR det brænder BRANDENS omfang PERSONER, der ikke er i sikkerhed. Side 25

26 TELEFONNUMRE OG MAIL LEDERENE: Forstander: Henriette Wülser Direkte Mail: Afdelingsleder: Marianne Nevers Direkte Mail: mane02rederiksberg.dk Køkkenchef : Christina Søndergaard Direkte Mail: Teknisk afdeling: Mohamed Azibou Direkte Mail: Aktivitetsafdeling og Fysioterapien: Neel Sass Petersen Direkte Mail: Side 26

27 Tværgående sygeplejerske: Hanne Kläning Direkte Mail: Pedel: Jan Thorsø Direkte Mail: Pedelkontoret forefindes i stuen. Kontor tid onsdage kl til Frisør: Jie Qian Mobil: Fodterapeut: Anne Mette Lehmann Mobil: OK-Bolig: Frederiksberg Allé 104, Frederiksberg C. Telefon: Side 27

28 Side 28

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Informationspjece til beboere og pårørende. Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen til Tåsinge Plejecenter

Velkommen til Tåsinge Plejecenter Velkommen til Tåsinge Plejecenter Det er vores ønske at nye beboere og pårørende får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter. Kære beboer og pårørende Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

De bedste hilsner. Lise Merete Bligaard Forstander

De bedste hilsner. Lise Merete Bligaard Forstander Vi vil gerne byde dig velkommen til Ryetbo Plejehjem - og til fællesskabet her på Ryetbo. Vi har et motto! Vi behandler alle ens derfor behandler vi alle forskelligt Et godt samarbejde mellem beboere,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 41-43 Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 41-43 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til dit ophold på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter (SRC). Vi arbejder ud fra

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Velkommen Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Pjecen er skrevet til dig, der for en tid skal opholde dig her

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Plejehjemmet Malik. Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ

Plejehjemmet Malik. Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ Plejehjemmet Malik Umanakvej 1-3 9210 Aalborg SØ Velkommen til Malik Plejehjemmet Malik blev indviet i december 1999 - dengang under navnet Hans Egede. Det er en bygning på 2 etager med i alt 30 lejligheder.

Læs mere

Låsbyhøj Rehabiliterings-og Akutcenter Nørregade 1 6000 Kolding. Tlf. 79 79 84 00 www.kolding.dk

Låsbyhøj Rehabiliterings-og Akutcenter Nørregade 1 6000 Kolding. Tlf. 79 79 84 00 www.kolding.dk Aktivitetstilbud På alle hverdage er der sjov motion, som vi forventer at du deltager i. Det vil fremgå af ugeprogrammet, som ligger på din stue, hvad der ellers foregår i løbet af ugen. Der er kulturelle

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Marienlyst Centeret

Velkommen til Marienlyst Centeret Velkommen til Marienlyst Centeret Marienlyst Centeret Skive Kommune Marienlystvej 11 7800 Skive Tlf.: 9915 6714 E-mail: inst@skivekommune.dk www.plejecentermarienlyst.skive.dk Informationspjece om midlertidige

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere