VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG"

Transkript

1 VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: Fax: Cvr:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende lys Side 10 Afbestilling af forplejning Side 18 Licens/Medieafgift/Radio/TV Side 11 Akaciegården Side 04 Livstræ Side 21 Apotek Side 15 Læge Side 15 Arbejdspladsvurdering Side 09 Maling Side 08 Beboerblad Side 24 Medicin Side 14 Beboere, Pårørende, Navneskilt Side 12 Medarbejder Side 06 Belysning Side 09 Nøgle til boligen Side 12 Besøgsforhold Side 14 Opsigelse og opsigelsesvarsel Side 15 Bibliotek Side 19 Plejeform Side 05 Boligen Side 08 Plejetestamente Side 23 Brandinstruks Side 25 Post Side 14 Bruger- og pårørenderåd Side Privat tøj Side 13 Bus lån/leje Side 19 Pårørende kontakt Side 23 Ferie Side 22 Rengøring af fladskærme Side 08 Flytteanmeldelse Side 14 Rygeregler Side Fodpleje Side 22 Servicepakke og valgfrieydelser Side Forsikring Side 13 Støtteforening Side 07 Frisør Side 22 Telefon i boligen Side 12 Frivillige Side 07 Telefonnumre og mail Side Fødselsdag og fester Side 22 Trafik forbindelser Side Garderobeskabe Side 10 TV antennestik Side 11 Gardiner Side 10 Udsmykning Side 10 Gulvtæpper Side 09 Værdigenstande Side Gæstemad Side 18 Værdigrundlag Side Gæsteværelse Side 13 Hjælpemidler Side 21 Husleje/EL/Varme Side 15 Information om fysioterapien og aktiviteterne Side 20 IT-opkobling Side 11 Jule-/påskepynt Side 14 Kaldeanlæg Side 12 Kiosk Side 19 Klageadgang Side 24 Kvalitetsstandarder Side / PL Side 2

3 ADRESSE: Plejecentret Akaciegården befinder sig lige nu på 2 adresser: Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg. Borgmester Fischers Vej 2 A, 2000 Frederiksberg. Du skal bo på Borgmesters Fischers Vej 2 A TELEFON: Hovednummer Telefontid fra kl TELEFAX: MAIL: HJEMMESIDE: TRAFIK FORBINDELSER: Borgmester Fischers vej Tog: Ålholm station og videre med bus 6A Bus: 6 A på Roskilde vejen Se kort på bagsiden. Side 3

4 AKACIEGÅRDEN: Akaciegården er en selvejende institution, der er neutral i politisk og religiøs henseende. Akaciegården har indgået driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Akaciegården Borgmester Fischers Vej består af 6 etager med 10 boliger på hver etage. Akaciegårdens beboere bor på de nederste 4 etager, som er opdelt i 2 afdelinger. Hver afdeling har en fælles spisestue på den ene etage og en fælles dagligstue på den anden. I stueetagen er der festsal og mødelokaler. På 7. etage er der en dejlig gårdhave og en træningssal. Akaciegården ledes overordnet af en bestyrelse på 7 personer. Den daglige ledelse varetages af en forstander, der varetager sine opgaver under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen og Frederiksberg kommune. VÆRDIGRUNDLAG: Respekt Samarbejde Indflydelse Fleksibilitet Åbenhed, tillid, troværdighed Loyalitet Side 4

5 Ovenstående værdier er grundlaget for driften af Akaciegården, samt for udførelsen af pleje- og omsorgsydelser, således: At der ydes en individuel pleje og omsorg, hvor den ældre oplever at blive værdsat som en personlighed med et langt liv bag sig. At der gives de ældre mulighed for at træffe egne valg og få opfyldt individuelle behov. At de fysiske og psykiske rammer tilpasses de ældres behov, så de kan leve en tryg tilværelse og opleve en værdig afslutning på livet. PLEJEFORM: Plejeformen er tilrettelagt ud fra kontaktpersonsystemet. Det vil sige, at man får tilknyttet en bestemt medarbejder som fast kontaktperson. Kontaktpersonen udarbejder i fællesskab med beboeren dennes personlige plejeplan. Med udgangspunkt i den personlige plejeplan og beboerens livshistorie, tilrettelægger beboeren, de pårørende og kontaktpersonen den daglige pleje-/ omsorg, behandling, træning og aktiviteter. KVALITETSSTANDARDER: Frederiksberg Kommune har indført kvalitetsstandarder for alle plejehjemmene. Standarderne skal sikre, at den Side 5

6 service der tilbydes borgeren grundlæggende er ens fra plejehjem til plejehjem. Kvalitetsstandarderne for plejehjem udleveres til alle beboere ved indflytning. Eller kan læses her: BEBOERE-PÅRØRENDE-MEDARBEJDERE: Et godt samarbejde mellem disse tre grupper er en forudsætning for den gode trivsel på hjemmet. Vi ønsker derfor at indgå i et respektfuldt partnerskab med beboere og de pårørende. Medarbejderne kan altid kontaktes, og vil meget gerne være behjælpelig med råd og vejledning. Men intet kan, trods bestræbelser fra medarbejdernes side, erstatte kontakten til familie og venner. Vi håber derfor, at gæsterne må føle sig velkomne her i huset. BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD: Akaciegården har oprettet et bruger- og pårørenderåd, som skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats på plejehjemmet. I brugerrådet kan alle beboere, der ønsker det, deltage. Der er valg til pårørenderåd en gang årligt. Rådene bliver repræsenteret i Akaciegårdens bestyrelse med en repræsentant, valgt af rådene. Side 6

7 I forbindelse med kommunens og embedslægeinstitutionens årlige tilsyn, fremsendes tilsynsrapporterne til høring / orientering i bruger- og pårørenderåd. Referat fra møderne findes på STØTTEFORENING: En gruppe af pårørende, beboere, ansatte og andre med interesse for at yde en ekstra indsats for beboerne, dannede i 1992 en støtteforening Akaciegårdens venner. FORENINGENS FORMÅL ER BLANDT ANDET: At styrke kontakten mellem beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelse. At medvirke til at yde økonomisk bistand på Akaciegården til glæde for beboerne. Støtteforeningens økonomiske grundlag hviler på medlemskontingenter, samt ved afholdelse af et årligt jule loppemarked. Pengene anvender støtteforeningen til blandt andet en feriefond, underholdning, tilskud til udflugter, samt indkøb af snaps til beboerne om søndagen. Mens vi er delt på 2 adresser har vi desværre ikke mulighed for at holde loppemarked. FRIVILLIGE: Ud over Akaciegårdens lønnede medarbejdere, har huset tilknyttet ca. 20 frivillige ulønnede personer. Denne gruppe betragter vi som et stort aktiv for huset. De frivillige varetager opgaver som ligger uden for de fastansattes normale opgaver, f.eks. kan nævnes betjening af kiosk og telefonkæde, samt som besøgsvenner for nogle af husets beboere. Side 7

8 BOLIGEN: Der findes 4 forskellige typer lejligheder: Type m2 A B + E C D Hver bolig består af en stue med mulighed for at opdele til soveplads, stort handicap venlig indrettet badeværelse med toilet og brusebad, samt et lille tekøkken med køleskab. Beboeren eller pårørende står for afvask og rengøring af køleskab. Seng og loftslampe i gangen og stuen er fast inventar. Hvis der bruges porcelæn i boligen (eget eller fra huset), så er det de pårørende, der selv skal rengøre porcelænet. Husk at levere evt. lånt porcelæn / service tilbage til afdelingskøkkenet. MALING: Boligen er istandsat ved indflytningen med alle vægge malet hvide, andre farver kan ikke vælges. RENGØRING AF FLADSKÆRME: Rengøring af fladskærme TV / PC foregår med en tør bomuldsklud. Ønskes andet rengøringsmiddel, må pårørende selv købe og anvende dette, da det er på eget ansvar, at rette middel der anvendes. Side 8

9 BELYSNING: Det anbefales at medbringe gode lamper til forskellige aktiviteter, f.eks. sengelampe, læselampe, hyggelamper m.m. Husk forlængerledninger. Elpærer til egne lamper er for egen regning. Da vi på plejehjemmet arbejder med miljørigtig adfærd, anbefaler vi at der benyttes elspare pærer eller LED-pærer til egne lamper. Det vil være rart, der forefindes en ekstra el-pære ARBEJDSPLADSVURDERING: Efter indflytningen, ca. 14 dage efter, vil der blive foretage en Arbejdspladsvurdering i boligen. Dette ift. benyttelse af hjælpemidler, gulvtæpper og møblernes placering. Det er vigtigt, at plejepersonalet kan komme rundt og benytte de relevante hjælpemidler uden risiko for skader. GULVTÆPPER: Medbringes gulvtæppe, skal det være et væg til væg tæppe, med så lav luv som muligt. Af hensyn til sikkerheden og faldrisiko kan små løst liggende tæpper ikke anbefales. Er der brug for at anvende tungere hjælpemidler i boligen (gulvlift o.l.) er det ikke foreneligt med tæpper i boligen. Der må ikke bruges lim. Plejehjemmet påtager sig kun at pletrense tæpper og møbler. Side 9

10 GARDINER: Der er gardiner i alle lejligheder, som bliver vasket en gang årligt. GARDEROBESKABE: Der må ikke sættes skruer eller søm i skabsvægge, skabslåger, og skillevægge. UDSMYKNING: Billeder, lampetter og lignende, må man gerne selv sætte op. Teknisk afdeling hjælper gerne. Der må ikke hænges ekstraudstyr op på badeværelset. LEVENDE LYS: Af hensyn til brandsikkerheden, har Akaciegårdens beboerråd vedtaget at levende lys i beboerboliger er forbudt. Hos administrationen kan man købe stearinlys til batterier som ligner meget almindelig stearinlys. RYGEREGLER: I forbindelse med indførelse af indendørs rygeforbud for offentlige ansatte medarbejdere pr. 1. april 2007, har kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune besluttet, at der samtidig indføres rygeregler for beboere og pårørende på plejehjem. Side 10

11 Følgende regler gælder for beboere og pårørende på plejehjemmet: At det er tilladt beboere og pårørende at ryge i egen bolig At det ikke er tilladt at ryge i fælles opholdsarealer At det ikke er tilladt beboeren eller den pårørende at ryge, når medarbejdere opholder sig i boligen At medarbejderen ikke må ryge i beboerens bolig Det er forbudt at ryge i sengen T.V. ANTENNESTIK: I hver bolig er der installeret antennestik til lille kabel pakke. Såfremt man ønsker stor kabel pakke, bedes man selv træffe aftale med TDC. IT OPKOBLING: Der er trådløst netværk i Ok Huset Lotte Ønsker man internet, skal man selv lave aftale med TDC eller en anden udbyder. LICENS/MEDIEAFGIFT RADIO OG TV: Akaciegården melder flytning til folkeregistret og det er derfor ikke nødvendigt at melde det til licenskontoret. Ægtefælle/samlever på plejehjem er omfattet af husstandens licensbetaling. Hvis man modtager social pension og har ret til personligt tillæg på 100%, har man mulighed for at få tv-licensen nedsat til det halve. Side 11

12 TELEFON I BOLIGEN: I boligen findes stik til telefon. Telefonabonnement, samtaler, samt flytning af telefon betales af beboeren. KALDEANLÆG: Beboeren får ved ankomst et armbånd, hvorfra man kan tilkalde personalet. NAVNESKILT: Ved hver bolig opsættes et navneskilt med beboerens navn. I forhallen forefindes en oversigtsbeboertavle. NØGLE TIL BOLIGEN: Det anbefales at man holder sin bolig låst, når man ikke opholder sig i boligen. En nøglebrik til boligen udleveres ved indflytningen. Nøglebrikken giver adgang til boligen, værdiskabet og hoveddøren i stueetagen. Ekstra nøglebrikker eller nøglekort til pårørende kan tilkøbes pris 50,00 kr. pr. stk. De giver adgang til boligen og hoveddøren i stueetagen. VÆRDIGENSTANDE: Man bør ikke opbevare større pengebeløb eller værdier i boligen. Der er dog en værdiboks i hver bolig. Hjemmet påtager sig intet ansvar ved bortkomst eller tyveri fra boligen. Side 12

13 Det anbefales at boligen aflåses, når man har ærinder væk fra afdelingen. FORSIKRING: Ved indflytning er ens indbo dækket af husets indboforsikring for ,00 kr. Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri, (penge, smykker og sølvtøj). Har man meget kostbart indbo, bør man tegne en speciel værdiforsikring for egen regning. PRIVAT TØJ: Ved indflytning skal man medbringe sit private sommerog vintertøj, husk også gode indendørs- og vinterfodtøj. Af hensyn til identifikation af privat tøj efter vask, bliver alt tøj forsynet med nummermærker af plejehjemmets medarbejdere. Mærkningen koster 140,00 kr. og påføres første måneds regning. Det anbefales at medbringe tøj, som kan tåle vask i hjemmets vaskemaskiner. Ved behov for rens betaler beboeren selv. GÆSTEVÆRELSE: På 7. etage forefindes et gæsteværelse, hvor op til 2 personer kan overnatte mod betaling. Dette i max. 7 dage. Værelset kan reserveres via afdelingsleder Marianne Nevers. Side 13

14 BESØGSFORHOLD: Der kan modtages besøg hele dagen og om aftenen. Hunde må gerne tages med ved besøg men skal holdes i snor indtil man er i beboerens lejlighed. JULE / PÅSKEPYNT: Hvis man har tradition for at pynte op til højtiderne, så er det en god ide at medbringe et lille udvalg, som kan opbevares i boligen. POST: Akaciegården modtager post på alle hverdage. Posten bringes til afdelingen, hvorfra den omdeles. FLYTTEANMELDELSE: Ved indflytning på Akaciegården bedes man selv sørge for at melde flytning til postvæsen, forsikring, aviser/blade og lignende HUSK at oplyse bolignummer. Man bedes medbringe sit sygesikringsbevis. Akaciegården melder flytning til folkeregistret. MEDICIN: Når man er flyttet ind på Akaciegården, vil afdelingslederen aftale med beboeren, hvordan den medicin man er i behandling med, skal administreres. Side 14

15 APOTEK Akaciegården bruger Dalgas Boulevard apotek, som opkræver betaling for medicin via PBS. Ved første betaling opkræver apoteket et depositum på 300,00 kr. Depositummet modregnes i den sidste regning. Ved levering af medicin aften, weekend og helligdage er der indgået en aftale med Steno apotek om levering. Medicinen bliver sendt med taxa og regningen derfor, påføres den kommende faktura for serviceydelser. LÆGE: Man beholder sin egen læge ved indflytningen. HUSLEJE, EL OG VARME: Huslejen udregnes af OK- Bolig. Alle spørgsmål vedr. husleje, el og varme bedes rettes til OK- Bolig. SERVICEPAKKE OG VALG FRIEYDELSER: Prisen reguleres 1 gang årligt Gældende priser pr TOILETARTIKLER: 75,00 kr. pr. måned. Ved VALG af toiletartikler omfatter det følgende: Dagligt forbrug af de toiletartikler, som bruges på plejehjemmet. Bruger De barbermaskine, bedes denne medbragt. Side 15

16 Ved FRAVALG af toiletartikler, skal beboerne eller pårørende selv sørge for indkøb af toiletartikler. Toiletartiklerne må ikke være parfumerede VASK AF EGET TØJ: 152,00 kr. pr. måned. Ved VALG af vask og rens af eget tøj, omfatter det følgende: Vask af eget tøj, fra undertøj til overtøj, efter behov. Uldtøj og andet tøj der ikke kan vaskes i vaskemaskine, kan plejehjemmet ikke påtage sig ansvar for. Rensning er for beboerens egen regning. Ved FRAVALG af vask og rens af eget tøj, skal beboeren eller pårørende selv sørge for vask og rens af eget tøj. LEJE OG VASK AF LINNED: 388,00 kr. pr. måned. Ved VALG af leje og vask af linned, omfatter det følgende: Vask af sengelinned, håndklæder samt hovedpude og dyne, som stilles til rådighed af plejehjemmet. Omfatter ikke undertøj og nattøj, som man selv skal medbringe. Ved FRAVALG af leje og vask af linned skal man bruge eget sengelinned, håndklæder samt dyne og pude. Beboeren eller pårørende sørger selv for vask af ovenstående. Der skal forefindes tilstrækkeligt antal linned, så der kan skiftes efter behov. Side 16

17 VINDUESPOLERING: Vinduespolering 4 gange årligt indvendigt og udvendigt i boligerne, betales med kr. 40,00 pr. måned. FORPLEJNING: Akaciegården får pt. alle måltider levere fra OK-Huset Lotte. Prisen reguleres 1 gang årligt Pris pr er 3.374,00 kr. pr. måned. Ved VALG af forplejning, omfatter det følgende: Forplejning hele døgnet inkl. drikkevarer og mellemmåltider: Morgenmad inkl. mellemmåltider kr. 22,65 pr. dag Middagsmad inkl. mellemmåltider kr. 61,97 pr. dag Aftensmad inkl. mellemmåltider kr. 26,30 pr. dag På indflytnings og udflytningsdagen betales for hele døgnets måltider. Betaling for forplejningen sker fra indflytningsdatoen. Den øvrige del af servicepakken opkræves som forudbetaling. Ved FRAVALG af forplejning helt eller delvist, skal beboere eller pårørende selv sørge derfor. Side 17

18 AFBESTILLING AF FORPLEJNING: HUSK, afbestilling af kost skal ske minimum 3 hverdage i forvejen, til afdelingens personale. Ved indlæggelse og ved dødsfald skal du også betale for 3 dags forplejning. GÆSTEMAD: Bestilling af gæstemad skal ske 3 hverdage i forvejen og afregnes efter gældende priser. Der er mulighed for at bestille varm mad til middag eller smørrebrød om aftenen. OPSIGELSE OG OPSIGELSESVARSEL: Ved flytning eller i forbindelse med dødsfald, er der ikke, som i lejeloven, særlige regler om opsigelsesvarsel. Boligudgiften skal betales indtil boligen er fraflyttet. Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved dødsfald bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket. Boligen skal tømmes inden 7 dage. Herudover gælder følgende opsigelsesvarsler: Forplejning kan afmeldes med et varsel på mindst 3 hverdage. Opsigelsesvarsel for den øvrige del af pakken, er fastsat til 1 måned. Side 18

19 BIBLIOTEK: Beboere som er interesseret i at låne bøger, lydbånd eller lydaviser kan blive tilmeldt Frederiksberg Kommunes bibliotek udbringningsordning. Tilmeldingsblanket og yderligere oplysninger kan indhentes i afdelingen. Der forefindes et lille Bibliotek på 7. sal. KIOSK: Der forefindes en kiosk, som drives af frivillige medarbejdere. Kiosken kommer rundt hver tirsdag og torsdag Der sælges chokolade, tobak og vin m.m. Overskuddet fra salget anvendes til beboeraktiviteter. BUS - LÅN / LEJE: Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimerne. Der vil være mulighed for, at pårørende kan låne/ leje bussen til beboertransport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. Henvendelse på administrationskontoret hverdage mellem kl Pårørende afregner på administrationskontoret for lån/leje af bussen efter følgende takster: 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. pr. ekstra km. Pårørende bedes selv aflæse kilometertæller ved start og slut. Side 19

20 INFORMATION OM FYSIOTERAPIEN OG AKTIVITETERNE PÅ AKACIEGÅRDEN: På Akaciegården er der ansat to fysioterapeuter og to aktivitetsmedarbejdere, som arbejder i et team. Personalet er på Nimbusparken hver tirsdag og fredag fra og på Borgmester Fischers vej hver mandag og torsdag fra kl Onsdage er skiftevis på Borgmester Fischers vej og Nimbusparken Hver uge tilbydes begge adresser genoptræningshold, blandet træningshold, balancehold samt daglig fælles gymnastik. I årets løb vil der være varierende holdaktiviteter, både indendørs og udendørs. Vel mødt. Derudover tilbydes sang med vores huspianist, dans med professional danselærer og bankospil. Der er også mulighed for at deltage på ture ud af huset såsom shopping, svømmehal, museer eller deltage i gudstjeneste, som bliver afholdt i begge huse med lokale præster fra Flintholm kirke. Beboeren, pårørende, frivillige og medarbejdere er med til at tilrettelægge de månedlige aktiviteter. Disse bliver udgivet i Akaciegårdens månedsblad og lagt på hjemmesiden en gang månedligt. Ønsker man som pårørende at deltage i et arrangement, en tur ud af huset eller andet, så kontakt afdelingens personale. Side 20

21 LIVSTRÆ: LIVSTRÆ tager udgangspunkt i livskvalitet og træning og har fokus på, hvad der giver dig livskvalitet. Der arbejdes ud fra META-konceptet, som handler om at give dig øget Livskvalitet. Dette foregår tværfagligt ved gennemgang af din Medicin, Ernæring, Træning og Aktivitet i en rehabiliterende tankegang. Alle nyindflyttede beboere, vil indenfor den første tid på Akaciegården få tilbudt en samtale med en fysioterapeut. Fysioterapeuten vil lave en screening af funktionsniveau og udlevere hjælpemidler efter behov. Efter en indflytningsperiode, vil man igen blive kontaktet af en fysioterapeut og/eller kontaktperson. Denne gang med henblik på deltagelse i LIVSTRÆ. Det er frivilligt om man ønsker, at deltage. HJÆLPEMIDLER: Er der behov for hjælpemidler rettes henvendelse til leder af terapien, som vil sørge for at ansøge det rette til den enkelte. Ligeledes skal alle hjælpemidler afleveres i terapien, når de ikke benyttes længere. Af hjælpemidler kan nævnes: Kompressionsstrømper, rollator, kørestol, trykaflastende puder samt madrasser og lignende. Side 21

22 FØDSELSDAGE OG FESTER: På fødselsdage kan der mod betaling bestilles lagkage eller kringle i køkkenet. Ved afholdelse af husets store fester (julefrokost, påskefrokost, sommerfest og høstfest), hvor der serveres festmenu i både afdelingen og festsalen, vil der på beboernes servicepakkeregning blive opkrævet et ekstra festtillæg på 50,00 kr. pr. gang. FERIE: Forlader man huset for at besøge familie og venner, eller tager De på ferie, bedes man venligst underrette en medarbejder. HUSK kosten skal afbestilles med et varsel på 3 hverdage. FODPLEJE: På 7. sal findes fodplejeklinik, hvor behandling ydes efter gældende takster. Regningen betales over månedsregning. FRISØR: Vores frisør har åben på torsdage og findes på 7 etage Regningen betales over månedsregning. Side 22

23 PLEJETESTAMENTE: De fleste kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende eller fordi de selv bliver ramt. Mennesker, der rammes af demens, oplever at skulle erkende, at de langsomt vil miste det fulde overblik over deres eget liv. Det er ikke behageligt at tænke på, at andre på et tidspunkt skal træffe vigtige beslutninger på ens vegne. Det kan derfor være en hjælp, at få tænkt over og talt med nogen om, hvad der er vigtigt for en selv, hvis man en dag selv skulle blive ramt af demens. Her er det en mulighed at udforme et plejetestamente, hvor ens ønsker for fremtiden kan beskrives. Frederiksberg kommune har udarbejdet en skabelon, som kan bruges som inspiration. Skabelonen til plejetestamentet findes på Frederiksberg kommunes hjemmeside PÅRØRENDE KONTAKT: Det er vigtigt at afdelingen har opført en pårørende, som beboeren har givet samtykke til, at vi kan kontakte telefonisk, i forbindelse med f.eks. sygdom hos beboeren. Denne pårørende er ansvarlig for at underrette andre familiemedlemmer. Side 23

24 BEBOERBLAD: Beboerbladet Akacie Nyt udkommer en gang om månd. Alle kan komme med indlæg til bladet, både beboere, pårørende og medarbejdere. Her publiceres også månedens aktivitetstilbud, kostplan samt datoer for underholdning og andre arrangementer. Alle indlæg skal være administrationen i hænde inden den 20. i måneden. Akacie Nyt kan ses og læses på Akaciegårdens hjemmeside KLAGEADGANG: Er der kritisable forhold eller situationer, som man ønsker drøftelse af, eller forklaring på, skal man i første omgang kontakte afdelingslederen for en samtale. Giver denne samtale ikke den forventede afklaring og har man brug for yderligere drøftelse af situationen, kan en samtale med Akaciegårdens forstander aftales. Giver ingen af de 2 ovenstående samtaler tilfredsstillende resultat, har man mulighed for at kontakte Akaciegårdens bestyrelse eller Frederiksberg kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling Side 24

25 BRANDINSTRUKS VED BRAND: Der er automatisk brandalarmering i huset. ALARMER BRANDVÆSNET Benyt nærmeste ALARMTRYK Hvis dette aktiveres lukker branddørene automatisk. Alarmtryk sidder ved: VAGTRUM-ELEVATOR-BAGTRAPPE eller eventuelt telefon 112 Alarmtryk varsler i kontor/vagtrum. RED DIREKTE TRUEDE PERSONER Benyt nærmeste udgang (trapper) til det fri eller anden brandsektion i bygningen. SLUK BRANDEN om muligt Brandslukningsmateriel er anbragt ved ALARMTRYK. LUK DØRE OG EVENTUELT VINDUER KONTAKT BRANDVÆSNETS UDRYK-NINGSLEDER Underret om: HVOR det brænder BRANDENS omfang PERSONER, der ikke er i sikkerhed. Side 25

26 TELEFONNUMRE OG MAIL LEDERENE: Forstander: Henriette Wülser Direkte Mail: Afdelingsleder: Marianne Nevers Direkte Mail: mane02rederiksberg.dk Køkkenchef : Christina Søndergaard Direkte Mail: Teknisk afdeling: Mohamed Azibou Direkte Mail: Aktivitetsafdeling og Fysioterapien: Neel Sass Petersen Direkte Mail: Side 26

27 Tværgående sygeplejerske: Hanne Kläning Direkte Mail: Pedel: Jan Thorsø Direkte Mail: Pedelkontoret forefindes i stuen. Kontor tid onsdage kl til Frisør: Jie Qian Mobil: Fodterapeut: Anne Mette Lehmann Mobil: OK-Bolig: Frederiksberg Allé 104, Frederiksberg C. Telefon: Side 27

28 Side 28

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere