Velkommen til Ammershøjparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ammershøjparken"

Transkript

1 Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden og personlige ting 6 Tobaksrygning 6 Forsikring, licens og penge 7 Økonomi - husleje 7 Måltider / kostkassen 8 Øvrige ydelser, tilskud mm. 8 Tandlæge, læge og medicin 9 Aktiviteter 10 Bruger og Pårørende Rådet 10 Pårørende / gæster 11 Kontaktinformation 12

3 Præsentation af Ammershøjparken Beboerne skal opleve at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed, et såkaldt leve bo miljø. En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Der er mulighed for boligydelse / støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen. En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne. På plejecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motivere borgerne til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Med udgangspunkt i det meningsgivende for den enkelte borger, hjælpes borgeren ved den rehabiliterende tilgang til, at nå sine mål og ønsker i forhold til hverdagsaktiviteter. Det handler om at øge livskvaliteten for borgerne, fordi det at kunne klare nogle hverdagsaktiviteter selv giver livskvalitet og skaber mening i hverdagen. Jf. lejekontrakten må der ikke holdes husdyr. 3

4 Beskrivelse af boligerne / haven Boligerne Centeret består af 5 huse med hver 10 lejligheder. De private lejligheder er hver på ca. 40 kvadratmeter, og hvert hus har et samlet areal på ca. 700 kvadratmeter. Foruden de 10 lejligheder består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlig fælles terrasse. Haven Imellem de 5 huse er en fælles have. Der er desuden etableret et stisystem belagt med fliser, som forbinder husene. Beboerne varetager vedligeholdelsen af den store fælles terrasse samt beplantning og vedligeholdelse af højbedet, med hjælp fra pårørende og personale. Alle lejlighederne indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed. Der er desuden flisebelagt terrasse til hver lejlighed. Denne har beboerne, eller de pårørende, selv ansvaret for at vedligeholde. 4

5 Indflytning og udflytning Indflytning Der arrangeres en indflytningssamtale. Formålet med denne er, at sikre at medarbejderne har kendskab til beboerens behov og ønsker samt livshistorie. Det skal bemærkes at man ikke kan flytte ind i sin bolig, før den kontraktlige indflytningsdato og, før der er betalt indskud og husleje. Center for Ejendomsdrift/pedel foretager i samarbejde med lejre/pårørende et indflytningssyn inden indflytningen. Der vil samtidig blive udleveret en fejl og mangel-liste, denne liste skal senest 14 dage efter afleveres til Center for Ejendomsdrift/pedel, som herefter vil give besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår. Lejekontrakt og dato på indflytningssyn, sendes til beboeren eller pårørende fra: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Center for ejendomsdrift (fællespost) Udflytning Opsigelse af lejemålet skal ske så hurtigt som muligt til: Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Att: Britta Magnussen Center for Ejendomsdrift (Fællespost) Center for Ejendomsdrift sender tid og dato, for et udflytningssyn, til beboeren eller pårørende. Lejligheden skal være ryddet for gardin/ stænger, lamper, møbler mm., for at synet kan gennemføres. I lejligheder med gardiner som ejes af huset afleveres nedtagne gardiner og stænger til personalet. 5

6 Indretning af lejligheden, personlige ting og tobaksrygning Indretning: Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre, at der skal flyttes om på indboet. Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og personalets arbejdsmiljø. Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden. Tøj/vask Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder. Tøjet vaskes i huset, med hjælp fra personalet. Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer m.m. er du selv ansvarlig for at købe. Vi kan ikke påtage os ansvaret for evt. fejlvask. Tobaksrygning: Der skal udvises forsigtighed og hensyn ved rygning. Tobaksrygning i sengen er ikke tilladt Der må kun ryges i egen lejlighed og udenfor på terrasserne. Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper beboerne i lejlighederne. Dvs. at der ikke må ryges, mens personalet arbejder i lejligheden. Inden personalet påbegynder arbejdet i lejligheden, bedes der være luftet ud. Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden. 6

7 Forsikring, licens og penge Forsikring: Vedrørende ansvars og løsøreforsikring kontaktes lejre Kommunes forsikringskonsulent Mette Elmkjær. tlf.: Licens: Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens i hendes/hans navn, så er du dækket ind under denne licens. Betaling til antenneforening sker over huslejen. Penge: Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere, men vi anbefaler at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed. Økonomi - husleje Husleje: Lejre Kommune udarbejder lejekontrakt. Kontrakten underskrives af lejer og Lejre Kommune. Lejligheden skal opsiges skriftligt og sendes til Lejre Kommune (se hvordan dette skal gøres under afsnittet indflytning, udflytning side 5 ). Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag. Bestemmelser omkring husleje er styret af kommunens boligselskab, ikke Ammershøjparkens personale. Boligstøtte: Der kan søges om boligydelse og varmetilskud digitalt direkte via / Ældreservice og Sundhed. Henvendelse, vedrørende denne støtte kan også rettes til pensionskontoret i Lejre Kommune på telefon

8 Måltider / kostkassen Måltider Alle måltider tilberedes i husets fælles køkken. Den daglige tilberedning står husets medarbejdere for i samarbejde med de beboere, der har lyst til at deltage. Beboerne beslutter i fællesskab menuerne. Betaling til kostkassen Hver beboer indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Nordea. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler Dette gøres ved at skrive lejlighedsnummeret og navn på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed beboerne i huset. Der er udarbejdet kostkasseregulativ. Dette kan du læse på / Ældreservice og Sundhed. Ammershøjparken. Regulativet udleveres også som trykt form ved indflytning. Ellers er du velkommen til at spørge efter det. Lejre Kommunes økonomiafdeling fører tilsyn med kostkasserne. Som beboer på Ammershøjparken har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg Øvrige ydelser, tilskud mm som tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder / tilskud. Pension Du vil modtage din pension som hidtil. Personlig og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp ydes af husets medarbejdere. Hjælpen aftales så vidt muligt før indflytning. Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes kvalitetsstandarter. Der bliver gjort rent i lejligheden hver 14. dag i henhold til kommunens kvalitetsstandarder. Nødkald Der visiteres til nødkald ved behov. Det forudsætter fastnet- installation som beboeren selv skal sørge for. Fodpleje Det er muligt at formidle kontakt til en fodterapeut, men du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind. 8

9 Tandlæge, læge og medicin Frisør Det er muligt at formidle kontakt til en frisør, men du er velkommen til at bruge din tidligere frisør, når du er flyttet ind. Tandlæge: Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge, og kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på centeret. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Kørsel for egen regning. Medicin Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige med bestilling af medicin, som apoteket afleverer i huset. Dette betales via PBS (inkl. Leveringsgebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosisdispenseret på apoteket mod et gebyr. Omsorgstandplejen Beboerne har mulighed for at blive vvisiteret til besøg og behandling af omsorgstandplejen, der kommer til Ammershøjparken med jævne mellemrum. Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. Vi tilstræber et møde med din læge indenfor den 1. måned mhp. et fremtidigt samarbejde. 9

10 Aktiviteter Beboermøde Der afholdes beboermøde efter behov. Gudstjeneste Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Ammershøjparken en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i Servicebygningen. Bus Der er en bus til rådighed på Ammershøjparken. Bussen anvendes til indkøb, ture i naturen m.m. Bruger- og Pårørende Rådet Bruger- og Pårørende Rådet Der er etableret et Bruger og Pårørende Råd i Ammershøjparken. Rådet er sammensat som følger: 1 beboer fra hvert hus 1 pårørende fra hvert hus 1 medarbejder fra hvert hus 2 gruppeledere 1 centerleder 1 adm. medarbejder vedr. kostkasserne Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året. Beboerrepræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørenderepræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset. Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle. 10

11 Pårørende og gæster Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet. Rådet ønsker at være så synligt som muligt og vil derfor medvirke til at arrangere fælles aktiviteter som havedage, årstidsfester, møder og andre arrangementer, som man finder relevante, for at styrke samværet og dermed fællesskabet i Ammershøjparken. Ønsker du at blive indvalgt i rådet eller deltage i / komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne / formanden. Se evt. dk / Ældreservice og Sundhed /Ammershøjparken. Pårørende / gæster De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø. De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv. Vi håber, at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag. Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter Prisliste for mad til pårørende Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden. Hvis dine pårørende skal spise med så husk at give besked i god tid. Besked og betaling skal ske til husets personale. Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad. Priserne er forskellige fra hus til hus. 11

12 Kontaktinformation Ældrecentret Ammershøjparken Ammershøjparken Kr. Hyllinge Leder af ældre- og plejecentrene Lise Anhøj Tlf.: Gruppeleder Britta Larsen Tlf.: Gruppeleder Inge Mortensen tlf.: Centersygeplejerske Pernille Thye Tlf.: Administrativ medarbejder Käthe Franck Tlf.: Ammershøjparken 1 A Lejl Tlf Ammershøjparken 1 B Lejl Tlf Ammershøjparken 1 C Lejl Tlf Ammershøjparken 1 D Lejl Tlf Ammershøjparken 1 E Lejl Tlf Center for Velfærd & Omsorg Hvalsø Rådhus September

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere