Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015"

Transkript

1 Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

2 Forord Efter den store succes med Bygningsdelkataloget med informationsniveauer (LOD) for byggeri, blev det besluttet at der også skulle laves et katalog, der tager udgangspunkt i anlægsprojekter, såsom udgravning, vej, jernbane, havnebyggerier og afvanding. For konstruktioner af beton og stål der ligger i gråzonen imellem byggeri og anlæg, som fx broer, og culverts henvises der til Bygningsdelskatalog med informationsniveauer (LOD) for byggeri. Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor udfordring for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart, hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke milepæle. Denne problemstilling adresseres af en række initiativer i Danmark og udlandet. I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der skaber opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget inspiration i det amerikanske LOD og tilpasset det til danske forhold. I Danmark arbejder cuneco derfor for tiden på informationsniveaumetoden der er dog ikke publiceret en standard endnu. MT Højgaards bygningsdelkatalog anlæg skal ikke konkurrere med cunecos informationsniveaumetode eller LOD. Dokumentet er udviklet, fordi MT Højgaard og vores samarbejdspartnere har et behov her og nu. Bygningsdelkataloget vil selvfølgelig blive integreret med en dansk, norsk og amerikansk standard, så snart denne findes på et niveau som udførende kan anvende i praksis. Formålet er: at hjælpe projektdeltagere på vores anlægsprojekter til at definere indholdet af en BIMleverance samt at få et klart billede af indholdet i en BIM-leverance at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer i MT Højgaard med at formidle, hvilken information der skal være indeholdt i en BIM-model på et givent tidspunkt at give en reference til kontrakter og projekternes BIM-strategi. Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse og til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og det kan være til inspiration for den danske byggebranche. Bygningsdelkataloget kan frit anvendes, så længe kilden angives. Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag og vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi anvender det på vores projekter. Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes til Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne publikation er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- FORORD 2

3 Læsevejledning Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte bygningsdele og angiver minimumskrav til egenskaber for den enkelte bygningsdel. LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste niveau og LOD500 det højeste niveau. Skitse: : : Viser den vejledende geometri for objektet på et givent informationsniveau. Beskriver geometrien i ord. Hvilken objekttype Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges, når der skal udarbejdes en informationsleveranceplan (Model Progression Specification - MPS) i forhold til milepæle (fx forprojekt, hovedprojekt, as built). Først og fremmest beskrives her de egenskaber, der er relevante i forbindelse med prisberegning, tids- og energiberegninger. : Beskriver hvilke egenskaber objektet indeholder Mulig anvendelse: Beskriver til hvilke formål objektet kan anvendes For hvert informationsniveau vises fem aspekter for en given bygningsdel: MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- LÆSEVEJLEDNING 3

4 Indholdsfortegnelse Terræn...7 Planeringer/gradings...8 Udgravning til fundament...9 Udgravning til ledninger Veje Jernbane Vej og baneudstyr Mole Eksisterende ledninger Afvanding MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG- INDHOLDSFORTEGNELSE 4

5 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) Definition Modelelementet kan være grafisk repræsenteret i modellen. Derved repræsenteres det overordnede geometriske udtryk af modelelementer og deres samspil. Repræsentationerne er symbolske (fx ved en streg eller flade) eller generiske (dvs. dimensioner og mængder er ikke detaljerede). erne vil som regel være repræsenteret i 2D. Overordnede egenskaber som lag og kote planlægning, risikoanalyser til at fastlægge den geometriske udformning og indretning af byggepladsen - herunder skurby, adgangsveje og kranplacering. Definition Modelelementet er grafisk repræsenteret, som et generisk objekt med tilnærmede mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i fagmodeller. erne er repræsenteret med flader eller kasser. erne vil som regel være i 3D. Overordnede egenskaber som lag, kote og areal. Tids, sikkerheds, prisberegning på arealer (veje, udgravning), produktforberedelse, risikoanalyser og kollisionskontrol. Definition Modelelementet er grafisk repræsenteret som et specifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. 3D flader med forbindelse til anden flade eller solid. Lag, navngivning, koter, mængder. Mængder, landmåling, produktionstids, prisberegning på geometriske eller funktionsbestemte bygningsdele, styklister og kollisionskontrol. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 5

6 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) Definition Modelelementet er grafisk repræsenteret som et objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Modelelementet er også detaljeret i sammenbygninger med andre objekter. Corridormodel/grading med top og planum, 3D flader med forbindelse til andre flader, solids eller Pipe networks eller solids. Lag, navngivning, koter, type, mængder. Maskinstyring, landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, mængder, planlægning, produktionstids, prisberegning på produktionsdele, komponenter og produktionsmateriale og styklister. Definition Modelelementet er grafisk repræsenteret som et objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Modelelementet kan være detaljeret til fabrikation, montage og præfabrikation og kan indeholde installeringsinformation. Corridormodeller/gradings med alle opbygningslag, 3D flader med forbindelse til andre flader solids eller detaljerede pipe networks eller solids. Lag, navngivning, koter, tyoe, mængder mm. Maskinstyring, landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, mængder, planlægning, præfabrikation, styklister og den specifikke montage. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 6

7 Terræn Eksisterende terræn er angivet som en 2D flade med en kote der er gennemsnitlig for området. 2D overflade (surface). Lag, overfladenavn og kote. konceptuelt design. Eksisterende terræn er angivet som en 3D flade, oprettet af manuelle punkter indmålt af totalstation eller rover. Punkter er indmålt i højde/dybdepunkter samt pr. 10/20 m. 3D overflade (surface). Lag, overfladenavn og koter. konceptuelt design, as-built dokumentation. Eksisterende terræn er angivet som en 3D flade oprettet af net af indmålte punkter fra fx en overflyvning eller en laserscanning. 3D overflade (surface). Lag, overfladenavn og koter. Design af projekt, detaljerede mængder, landmåling, maskinstyring, kontrol/tilsyn. Eksisterende terræn er angivet som en 3D flade oprettet af net af indmålte punkter fra fx en overflyvning eller laserscanning. Nedenfor liggende jordlag, som fx ler, kalk, sand mv. angives som selvstændige 3D flader med data fra indmålte boreprøver. 3D overflader (surfaces). Lag, overfladenavne og koter. Design af projekt, detaljerede mængder, landmåling, maskinstyring, kontrol/tilsyn. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - TERRÆN 7

8 Planeringer/gradings LOD200 2D planeringsflade. 2D overflade (surface). Lag, overfladenavn og kote. konceptuelt design. Planering med lodret forbindelse til anden overflade. 3D overflade (surface) og 3D linjer (break lines). Lag, overfladenavn og kote. planlægning. Planering med skråning til anden overflade 3D overflade (surface) med 3D linjer (break lines) og grading (Skråningsobjekt i AutoCAD Civil 3D). I grading objektet er det muligt at ændre forudsætningerne for skråningen, bl.a. hældning. Lag, overfladenavn, kote og skråningssignatur. Detaljeret planering med skråning til anden overflade. 3D overflade (surface) med 3D linjer og gradings (Skråningsobjekter i AutoCAD Civil 3D). I grading objektet er det muligt at ændre forudsætningerne for skråningen, bl.a. hældning. Lag, overfladenavn, kote og skråningssignatur. Grovudgravning med maskinstyring, landmåling, mængder, planlægning, kontrol/tilsyn, asbuilt. Maskinstyring, landmåling, mængder, planlægning, konsistens- og kollisionskontrol, kontrol/tilsyn. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - PLANERINGER/GRADINGS 8

9 Udgravning til fundament Grov udgravning til fast kote. 2D overflade (surface). Lag, overfladenavn og kote. landmåling, maskinstyring, planlægning. Grov udgravning til fast kote med forbindelse til eksisterende terræn. 2D overflade (surface) med kote og skråninger til eksisterende terræn. Lag, overfladenavn, kote og skråningssignatur. landmåling, maskinstyring, planlænging. Udgravning til fundamenter med lodrette vægge. 3D overflade (surface) og 3D linjer (break lines). Lag, overfladenavn, kote og skråningssignatur. Mængder, landmåling, planlægning, as-built. Udgravning til fundament med skrå vægge. 3D overflade (surface) med 3D linjer (break lines) og gradings (Skråningsobjekter i AutoCAD Civil 3D). I grading objektet er det muligt at ændre forudsætningerne for skråningen, bl.a. hældning. Lag, overfladenavn, kote og skråningssignatur. konsistens- og kollisionskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - UDGRAVNING TIL FUNDAMENT 9

10 Udgravning til ledninger Grov udgravning langs linie. 3D linie. Lag, kote, fald. maskinstyring. Grov udgravning langs 3D objekt. 3D objekt (Pipe network). Lag, diameter, fald, type. Mængder, landmåling, planlægning. Udgravning til ledning med plan udgravningsoverflade. 3D overflade (surface) med 3D linjer (break lines). Lag, overfladenavn, kote. konsistens- og kollisionskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning, Udgravning til ledning med udgravningsoverflade forbundet til anden overflade. Corridormodel, som er et 3D objekt bestående af en linjeføring, tværsnit og længdeprofil. Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridornavn, kote, skråningssignatur, tværsnitsdata, linjeføring, længdeprofil. konsistens- og kollisionskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - UDGRAVNING TIL LEDNINGER 10

11 Veje Lod 200 Centerlinje af vej (2D). Alignment (2D linje). Lag, stationeringslinjer, designkriterier efter vejregler, horisontal radius. Planlægning. 2D overflade med angivelse af hvor vejen skal placeres. 2D overflade (surface) med kote. Lag, areal. Arealbestemmelse, planlægning, Topoverflade (3D) med forbindelse til terræn. Overflade (surface) med 3D linjer (break lines). Lag, overfladenavn, kote, skråningssignatur, mængder. maskinstyring, landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, planlægning, kontrol/tilsyn, Top- og planumoverflader med skråninger til terræn. 3D liner (break lines) og overflade (surface). Lag, overfladenavn, kote, skråningssignatur, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, planlægning, kontrol/tilsyn, Kantsten, vejopbygning med udlægninger, grøfter med skråninger til terræn. Corridormodel med 3D liner (break lines) og overflade (surface), solids af kantsten mv. Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridornavn, kote, skråningssignatur, tværsnitsdata, linjeføring, længdeprofil, mængder. Se. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJE 11

12 Jernbane Centerlinje af bane (2D). Alignment (2D linje). Lag, stationeringslinjer, designkriterier efter baneregler, radius. Planlægning. 2D overflade med angivelse af hvor banen skal placeres. 2D overflade (surface) med kote. Lag, areal. Arealbestemmelse, byggepladsindregning, planlægning. Topoverflade (3D) med forbindelse til terræn. Overflade (surface) med 3D liner (break lines). Lag, overfladenavn, kote, skråningssignatur, mængder. maskinstyring, landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, planlægning, kontrol/tilsyn, Top- og planum overflader med skråninger til terræn. 3D liner (break lines) og overflade (surface). Lag, overfladenavn, kote, skråningssignatur, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, planlægning, kontrol/tilsyn, Kantsten, baneopbygning med udlægninger, grøfter med skråninger til terræn. Corridormodel med 3D liner (break lines) og overflade (surface), solids af banetilbehør. Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridornavn, kote, skråningssignatur, tværsnitsdata, linjeføring, længdeprofil, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, planlægning, kontrol/tilsyn, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - JERNBANE 12

13 Vej og baneudstyr Placering af hvor vej- og baneudstyr er angivet. 2D linje. Lag. Oversigtstegning, landmåling, Placering af hvor vej- og baneudstyr er angivet med en 3D boks. Solids. Lag. Landmåling, 3D geometri af vej- og baneudstyr. Solids. Lag, mængde. Mængder, planlægning, landmåling, kontrol/tilsyn, konsistens- og kollisionskontrol. 3D geometri af vej- og baneudstyr med usynlig/gemt geometri, såsom fundamenter. Solids. Lag, mængde. Mængder, planlægning, styklister, landmåling, kontrol/tilsyn, konsistens- og kollisionskontrol. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger. Solids. Lag, mængde. Præfabrikation, styklister og den specifikke montage. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - VEJ OG BANEUDSTYR 13

14 Mole Centerlinje af mole (2D). Alignment (2D linje). Lag, stationeringslinjer, radius. Oversigtstegning, planlægning, Placering af hvor molen er angivet med en 3D boks. Solids. Lag. Planlægning, Topoverflade (3D) med forbindelse til havbund. Grading eller corridormodel med 3D liner (break lines) og overflade (surface). Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridor- eller gradingnavn, kote, skråningssignatur, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning, asbuilt. Moleopbygning med lagopbygning. Corridormodel med 3D liner (break lines) og overflader (surfaces). Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridornavn, kote, skråningssignatur, tværsnitsdata, linjeføring, længdeprofil, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning. Moleopbygning med lagopbygning og udstyr. Corridormodel med 3D liner (break lines) og overflader (surfaces). Lag, overfladenavn, 3D linjer, corridornavn, kote, skråningssignatur, tværsnitsdata, linjeføring, længdeprofil, mængder. landmåling, kollisions- og konsistenskontrol, kontrol/tilsyn, planlægning. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -MOLE 14

15 Eksisterende ledninger Tilnærmelsesvis placering af ledninger som 2D linjer. 2D linjer. Lag. Oversigtstegning. Tilnærmelsesvis placering af ledninger som 3D linjer. 3D linjer. Lag. Oversigtstegning, landmåling, kollisionskontrol, as-built. Tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. 3D linjer og 3D objekt (pipe network). Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængder, landmåling. Faktiske dimensioner, placering og udformning. Materialer, kapacitet og systemer kan være angivet. 3D linjer og 3D objekt (pipe network) med forbindelser. Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængder, landmåling. Detaljeret geometri inklusiv godstykkelse og rørlængde. Ventilernes placering. Materialer, kapacitet og systemer skal være angivet. 3D linjer og 3D objekt (pipe network) med forbindelser. Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængde, landmåling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EKSISTERENDE LEDNINGER 15

16 Afvanding Tilnærmelsesvis placering af ledninger som 3D linjer. 3D linjer. Lag. Oversigtstegning, landmåling. Tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. 3D linjer og 3D objekter (pipe network). Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængder, landmåling. Tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning med samlinger. 3D linjer og 3D objekter (pipe network). Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængder, landmåling, kontrol/tilsyn. Faktiske dimensioner, placering og udformning. Materialer, kapacitet og systemer kan være angivet. 3D linjer og 3D objekter (pipe network) med forbindelser. Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængder, landmåling, kontrol/tilsyn. Geometry Detaljeret geometri inklusiv godstykkelse og rørlængde. Materialer, kapacitet og systemer skal være angivet. 3D linjer og 3D objekt (pipe network) med forbindelser. Lag, diameter, fald, type. Kollisions- og konsistenskontrol, mængde, landmåling, kontrol/tilsyn. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFVANDING 16

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 2.0 / Juni 2015

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 2.0 / Juni 2015 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 2.0 / Juni 2015 Forord Dette er version 2.0 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Bygningsdelkataloget har været anvendt

Læs mere

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 3.0 / Marts 2016

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 3.0 / Marts 2016 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer () Version 3.0 / Marts 2016 Forord Dette er version 3.0 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Bygningsdelkataloget har været anvendt på

Læs mere

Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015

Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015 Bygningsdelkatalog (byggeri) med informationsniveauer (LOD) Version 1.4 / Februar 2015 Forord Dette er version 1.4 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Dato 27. februar 2017 Sagsbehandler Rasmus Lynge Fuglsang Mail rfj@vd.dk Telefon +45 7244 2395+45 7244 2351 Dokument 16/11213-12 Side 1/7 Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Strukturering

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Stilarter, rapporter, m.m.

Stilarter, rapporter, m.m. AutoCAD Civil 3D 2009 Country Kit Danmark Readme Stilarter, rapporter, m.m. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Prospector... 4 Settings... 6 Punkter (Points & Point Groups)...

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

VDC Design Management Modelleringsdiscipliner

VDC Design Management Modelleringsdiscipliner VDC Design Management Modelleringsdiscipliner MTH Modelkrav Modelkrav = LOD + Modelleringsdisciplin + Egenskaber 2 Modelleringsdisciplin 0. Modeller består af objekter 1. Ens koordinatsystem, modulnet

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Digital Kvalitetsledelse. 9. november 2017

Digital Kvalitetsledelse. 9. november 2017 Digital Kvalitetsledelse 9. november 2017 Flugtvejsplan Sikkerhedsbriefing Vedvarende alarmtone lyder Benyt nærmeste nødudgang Gå til parkeringspladsen mellem KHV7 og Canon Hjertestarter findes i receptionen

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction 5 år med OpenBIM og IFC Frank Hollinger Virtual Design & Construction 1 NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder Omkostninger: Den højeste produktionseffektivitet Kunder: De mest

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol Høringsudgave Marts 2016 a xxx publikation aftale og kommunikation konsistenskontrol Kolofon Høringsudgave 2016-03-18 Konsistenskontrol Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

Bud på fremtidens facader Modulopbyggede facader 2009/2010 2

Bud på fremtidens facader Modulopbyggede facader 2009/2010 2 2009/2010 2 Program 13.00 Indlæg under frokosten HansenGroup og HSHansen Hansen UnitAl KPMG facader/ovenlys 13.45 Rundvisning i produktionen 14.30 Den valgte stenbeklædning til KPMG 14.45 Bud på fremtidens

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Konsistenskontrol af bygningsmodeller Konsistenskontrol af bygningsmodeller Præhøring 2 30. September 2015 Agenda Præsenta+on af hovedtemaer fra møderne med sparringsgrupperne Gennemgang af udvalgte områder fra den kommende præhøringsversion

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark

AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark Product Delivery Page 1 AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit Danmark Formålet med dette dokument: At beskrive generelle indstillinger af AutoCAD Civil 3D 2013 Country Kit for Danmark Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Vejledning - Leverancespecifikationer baseret på informationsniveauer

Vejledning - Leverancespecifikationer baseret på informationsniveauer Vejledning - Leverancespecifikationer baseret på informationsniveauer Version 1.1 2014-08-01 Exigo - Brendstrupvej 74-8200 Aarhus N - 53 55 59 19 - info@exigo.dk - www.exigo.dk 2 Leverancespecifikation

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Figur 1. Boxsekstanten med låget skruet på som håndtag. Figur 2 Boxsekstanten anbragt i sin trækasse i lukket tilstand. Boxsekstanten

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM AARHUS

PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM AARHUS PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM ARBEJDSMETODE SÅDAN GØR VI HOS RAMBØLL Fagmodeller Layout (Onuma, Trellligence, Dalux Config) Visualisering (Ramboll VR Wii m.fl.) Arkitektur

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

12 010 Egenskabsdata. Opsamling på læsning af baggrundsmateriale

12 010 Egenskabsdata. Opsamling på læsning af baggrundsmateriale 12 010 Egenskabsdata Opsamling på læsning af baggrundsmateriale Indhold Egenskaber ISO 12006-3 eclass IDM COBie Egenskabers placering - overvejelser Læseliste kommentar Whole Building Design Guide 3D arbejdsmetode

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter. Peter Bo Olsen, Louise Kærgaard Khammar, Ole Mikkelsen Breiner og Ditte Wedell Pape

En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter. Peter Bo Olsen, Louise Kærgaard Khammar, Ole Mikkelsen Breiner og Ditte Wedell Pape En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter Peter Bo Olsen, Louise Kærgaard Khammar, Ole Mikkelsen Breiner og Ditte Wedell Pape MT Højgaards erfaringer med at anvende BIM viser, at vi opnår de

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale 10.04.2014 Perspektiv af vinterbadested Med dette materiale ønsker Greve Kommune at indhente tilbud på et vinterbadested i Hundige Havn. Vinterbadestedet anlægges

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape Denne bog er tænkt som guide til et effektivt samarbejde omkring et projekts BIM. Bogen kan også benyttes som et opslagsværk

Læs mere