Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:"

Transkript

1 Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske oplysninger. Herudover får du tilsendt et antal skrivelser, som du skal tage stilling til: Vedrørende selve boligen: Huslejekontrakten Indskud og første måneds husleje skal betales forinden indflytning Ønsker du at søge boligstøtte Fejl- og mangelliste Sikkerhedsmæssigt er der visse APV-hensyn (arbejdspladshensyn), der skal iagttages ved møbleringen af boligen. Afklares nærmere med afdelingslederen forinden indflytningen. Vedrørende ydelser, du kan tilvælge: Aftalen om, hvilke ydelser, du vælger Samtykkeerklæringen, hvor der skal tages stilling til, om du vil tage imod Dorthe Mariehjemmets tilbud om hjælp til medicinadministration. Aftaleskema vedrørende medicinafhentning udenfor apotekets almindelige åbningstid. Tilbud om lamelgardiner Rammer for gulvtæpper i boligen Tilbud om tilmelding til omsorgstandplejen Herudover er der tilbud om at blive medlem af Husets Venner og Dorthe Mariehjemmets kunstforening. Du skal være opmærksom på, at der er tidsbegrænset parkering på området. Husk at sætte P- skiven. QPARK opkræver kr. 590,- for en uberettiget parkering. I det følgende kan du se priser på forskelligt, ligesom du kan se de nævnte tilvalgsblanketter.

2 OPLYSNINGER OM INDSKUD, HUSLEJE, PRISER PÅ FORSKELLIGE YDELSER O.LIGN. ØKONOMI I forbindelse med indflytningen får du tilbudt forskellige pakker, som du skal tage stilling til. Det kan dreje sig om: - morgenmad til kr. 19,- pr. dag - hovedret til kr. 53,- pr. dag incl. forret/dessert - aftensmad (smørebrød) til kr. 30,- pr. dag Ca. pr. måned i alt kr ,-. Priserne er fastsat af Rødovre Byråd. Herudover kan du vælge mellem et antal andre ydelser, eksempelvis: - rengøringsartikler til kr. 43,- pr. måned - vask af privat tøj til kr. 182,- pr. måned - vask og leje af linned til kr. 272,- pr. måned - toiletartikler til kr. 125,- pr. måned - kollektiv forsikring til kr. 30,- pr. måned Når man bor på Dorthe Mariehjemmet, er man med i en såkaldt kulturpakke til kr. 60,- pr. måned. Huset afholder forskellige fælles arrangementer, eksempelvis Den lille Café og familiefester, og gør lidt ekstra ud af forplejningen ved de årlige traditioner. Betalingen for vinduespolering som er obligatorisk beløber sig til kr. 36,- pr. måned (opkræves med huslejen). Der er herudover mulighed for at købe: - lagkage til mellem kr. 70,- 80,- kr. - vin kr. 6,50 pr. glas - øl kr. 5,50 - vand kr. 3,75 Ønsker du at invitere pårørende til at spise, kan det lade sig gøre for: - kr. 25,- for morgenmad - kr. 60,- for middag - kr. 40,- for aftensmad (smørebrød) Se i øvrigt Dorthe Mariehjemmets folder.

3 MÆRKEMASKINE TIL TØJMÆRKNING KAN LEJES Når du flytter ind på Dorthe Mariehjemmet, skal dit tøj mærkes. Til det formål kan du ved indflytningen leje en mærkemaskine. Det koster - 150,- kr., hvis dine pårørende mærker tøjet eller kr., hvis det er de ansatte, der skal mærke tøjet. I de nævnte priser er inkluderet materiale til mærkningen. DORTHE MARIEHJEMMETS BUS Dorthe Mariehjemmet råder over en bus. Den anvendes til udflugter, ture til Centret, aflevering af prøver hos læge m.v. Betaling for brug af bussen er følgende: Der betales mellem kr. 25,00 - kr. 200,00- pr. tur, afhængig af turens længde og formål. REPARATION PÅ KØRESTOLE Husets ejendomsteam er gerne behjælpelig med reparation af kørestolen. Priserne ser således ud: - pris på udskiftning af dæk og slange kr. 350,- - udskiftning af dæk alene kr. 250,- - udskiftning af slange alene kr. 250,- - Ved udskiftning af flere på én gang koster det efterfølgende kr. 100,- - lapning af slange kr. 40,-

4 Foreningen hjemmet. byder dig og dine pårørende velkommen til Dorthe er en støtteforening, der har til formål at yde støtte, både i form af afholdelse af arrangementer for beboere, pårørende og personale, og økonomisk med støtte f.eks. til Sank Hans fest, musikalsk underholdning m.m. Foreningen arrangerer bl.a. ture, folkedans og musikarrangementer. Hver onsdag leverer Den lille Café to timers fællessang, hygge og kaffe. Alle er meget velkomne til at give en hjælpende hånd ved foreningens arrangementer. Henvendelse herom kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller til Dorthe hjemmets administration, tlf Foreningens adresse er: Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Man kan støtte foreningen ved at blive medlem. Både beboere, pårørende og personale eller andre med tilknytning til Dorthe hjemmet kan være medlemmer. Man bliver medlem ved at indbetale kr. 175,- pr. år i Dorthe administration. hjemmets Som medlem kan man deltage i aktiviteterne til en lavere medlemspris. Foreningen sender hver måned Dorthe hjemmets beboerblad, Mariehønen til medlemmerne. Bestyrelsen: Formand: Annette Bollhorn og Heike Dedenroth Kasserer: Inger Lundgaard Bestyrelsesmedlem: Suppleret af sanger og anekdotefortæller Erik Burén Børge Rasmussen Ved Voldgraven 2D, st 2610 Rødovre samt ildsjæle i grupperne A, B, C, D, E og F

5 AFTALE Mellem: Navn Bolig ---- CPR og om levering af ydelser m.v. FASTE YDELSER (kan ikke fravælges:) x Kultur Gruppe B gælder alene for beboere i denne boenhed Følgende ydelser kan frit vælges af beboerne og ændres i forbindelse med udfyldelse af månedskort, som afleveres til kontoret i stueetagen senest den 20. i måneden. Ydelserne er forudbetalt. Evt. udlæg betales dog bagud. VALGFRIE YDELSER (kan reguleres fra måned til måned Morgenmad Hovedret Aftensmad Vask/leje af linned Kollektiv forsikring Vask af privat tøj Toiletartiler Rengøringsartikler Jeg har valgt ovennævnte afkrydsede ydelser, som skal betales via tilmelding til PBS. Tilmelding til PBS skal foretages af kontoret i stueetagen, hvorfor følgende skal udfyldes: Mit bankkontonr. er: reg.nr. banknr: DIVERSE UDLÆG. Betaling for udlæg kan betales kontant. Du kan også betale via den månedlige opkrævning. Dette kræver dog en aftale om betaling. Fodpleje Frisør Omsorgstandplejen (afregnes med kommunen) Køb i kantinen Andet udlæg Medlem af Sygesikringen Danmark? Ja Nej Dato: Underskrift: Beboer/pårørende Afdelingsleder/plejefaglig leder

6 SAMTYKKEERKLÆRING Dorthe Mariehjemmets uddannede sundhedspersonale kan hjælpe dig med medicinadministrationen. Vi kan: Bestille medicinen via lægen / apoteket Dosere (=ophælde) og give medicinen efter lægens anvisning Alle person- og lægelige oplysninger, herunder diagnoser og medicinstatus er selvfølgelig fortrolige, og vi gør opmærksom på, at alt personale på Dorthe Mariehjemmet har tavshedspligt og naturligvis håndterer medicinen efter gældende lovgivning. Jeg ønsker, at Dorthe hjemmets personale varetager lægekontakt. Jeg ønsker, at Dorthe hjemmets personale tager sig af medicinbestilling og ophældning af medicinen. Jeg vil selv varetage kontakten til egen læge Jeg vil selv administrere min medicin. Dato Navn: Underskrift Bolig nr.: Underskrift evt. pårørende

7 AFTALE OM MEDICINAFHENTNING UDENFOR APOTEKETS ALMINDELIGE ÅBNINGSTID Man kan få brug for medicin udenfor apotekets almindelige åbningstid. Derfor er det praktisk at vide, hvorledes du ønsker medicinen afhentet. Hvis dine pårørende har mulighed for at hjælpe dig med at hente medicinen på apoteket, bedes det noteret nedenfor via en afkrydsning under de forskellige tidspunkter og dage. På dage og tidspunkter, hvor dine pårørende ikke har mulighed for at afhente medicinen, vil den på din regning blive afhentet af taxa. Der skal til formålet altid ligge kr. 300,- i depot hos dig (i din pengekasse i en kuvert) til brug herfor, også for de beboere, hvor de pårørende er behjælpelige med afhentning af medicinen. Beboerens navn: Bolig nr. Pårørendes navn: Tlf. nr. Undertegnede pårørende har mulighed for at hente medicin på følgende dage og tidspunkter (sæt x): Hverdage Kl kl Lørdage kl kl kl Søn/helligdage kl kl kl Andre dage/ Tidspunkter Dato Underskrift Pårørende Personale

8 LAMELGARDINER Dorthe hjemmet kan tilbyde levering og opsætning af lamelgardiner i boligen. Det koster kr ,-, og beløbet vil blive opkrævet med førstkommende faktura. Udfyld blanketten her i god tid før indflytningen, så vil gardinerne være opsat, når du flytter ind. Når en beboer ønsker at få vasket sine gardiner, kan plejehjemmet påtage sig opgaven for kr. 250,- incl. op- og nedtagning. Du kan naturligvis vælge at købe gardiner hos anden leverandør og selv stå for opsætningen, ligesom du kan vælge selv at stå for at få vasket gardinerne. Bolig Navn Indflytter den Jeg ønsker lamelgardiner leveret og opsat af Dorthe Mariehjemmet Jeg ønsker selv at stå for indkøb og opsætning af gardiner Dato Underskrift

9 GULVTÆPPE(R) I BOLIGEN Ønsker du at have gulvtæpper i boligen, kan det lade sig gøre. I givet fald skal du selv stå for indkøb og betaling samt bekoste aftagningen m.v. For at bekræfte, at du er bekendt med disse vilkår, bedes du underskrive nedenstående: Borgerens navn: Bolig nr. Undertegnede, der ønsker og selv bekoster pålægning af væg-til-væg-tæppe/løse tæpper i min bolig, er indforstået med, at det sker på følgende vilkår: Jeg skal selv sørge for eller bekoste: - at tæppet/tæpperne er fastgjorte, så de er skridsikre - rensning af tæppet, når det af personalet skønnes nødvendigt - at gulvtæppet/gulvtæpperne tages af og for eventuelle udbedringer af trægulvet i forbindelse med fraflytning - at bekoste aftagning af gulvtæppet og udbedring af trægulvet, hvis gulvtæppet bliver en hindring for personalets udførelse af deres arbejde i boligen. Rødovre, den underskrift

10 RØDOVRE KOMMUNE TANDPLEJEN TILBUD OM OMSORGSTANDPLEJE Sundhedslovens bestemmelse om omsorgstandplejen betyder, at De kan få ordnet tænder hjemme hos Dem selv, hvis De har svært ved at komme til tandlæge eller tandtekniker. Ordningen kaldes omsorgstandpleje. De vælger selv, om De vil have besøg af kommunens tandlæge eller af en privat praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker. Det koster 400,- kr. om året at være med i ordningen. Egenbetaling vil blive trukket i Deres pension med kr. 100,- hvert kvartal, pr. 28, februar 31. maj, 31. august og 30. november Ordningen er frivillig, og De kan altid melde Dem ud af ordningen igen. Hvis De ikke er interesseret i dette tilbud, har De stadig de samme rettigheder som før. Det vil sige ret til tilskud fra sygesikringen og til personlige tillæg til tandpleje. Vi beder Dem om at udfylde og underskrive den vedlagte tilmeldingsblanket. Hvis De ikke vil være med i ordningen, sætter De kryds ved nej tak. Med venlig hilsen Rødovre Kommunes Tandpleje

11 RØDOVRE KOMMUNE TANDPLEJEN Omsorgstandplejen Rødovrevej 125, 2610 Rødovre TILMELDING TIL OMSORGSTANDPLEJE Navn: CPRnr: Jeg ønsker: (sæt X) 1. Kommunens tandlæge Hvilken privat tandlæge er tidligere benyttet: Må kommunens tandlæge indhente oplysninger hos tandlægen ja nej Må kommunens tandlæge indhente helbredsoplysninger hos Deres egen læge ja nej ELLER 2. Privat praktiserende tandlæge: klinisk tandtekniker: Jeg giver tilladelse til, at kommunen trækker i alt 400,- kr. om året fra min pension, med 100,- kr. hvert kvartal, pr. 1. marts, 1. juni, 1. september, og 1. december. 3. Nej tak jeg er ikke interesseret i omsorgstandpleje Dato underskrift telefon

12 Dorthe hjemmets Kunstforening Som beboer i Dorthe Marie (Fortvej 19) kan man være medlem af Dorthe Mariehjemmets Kunstforening. Kontingentet er fastsat til kr. 600,- for Kan betales månedsvist (kr. 50,- om måneden), dog skal man have betalt for et helt kalenderår, for at deltage i lodtrækningen af indkøbte kunstværker. Vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling kan fås hos foreningens kasserer Alice Gudmandsen, kontoret i Stueetagen. Ønsker du eller dine pårørende at være medlem af Kunstforeningen, skal nedenstående indmeldelsesblanket udfyldes. Flere indmeldelsesblanketter kan fås hos Alice Gudmandsen. INDMELDELSE Undertegnede ønsker at blive medlem af Dorthe Mariehjemmets Kunstforening og ønsker at betale således (sæt x): Jeg betaler det årlige kontingent i april måned til foreningens konto reg.nr. 0131, konto nr Jeg betaler det årlige kontingent i april måned til foreningens kasserer Jeg betaler kontingentet månedsvist til foreningens konto reg.nr. 0131, konto nr Jeg betaler kontingentet månedsvist til foreningens kasserer Navn: CPR Adresse: Postnr Dato: Underskrift

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere