Forenklet prospekt November Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklet prospekt November 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC"

Transkript

1 Forenklet prospekt November 2009 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

2 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 1 Indhold Bilag Baggrundsoplysninger 2 Investeringsoplysninger vedrørende Afdelingerne 4 4 Specifikke risikofaktorer med relevans for Afdelingerne 5 Økonomiske oplysninger 5 Beskatning 5 Honorarer og gebyrer, der skal betales af investor 6 Årligt administrationsgebyr 6 Performance fee 6 Regulering for udvanding 6 Honorarer og gebyrer, der betales ud af Afdelingens midler under ordningen 6 Bilag 1 - Pan European Accelerando Fund Bilag 2 - UK Accelerando Fund Bilag 3 - UK Mid 250 Fund Bilag 4 - Absolute Return Bond Fund Bilag 5 - Target Return Fund Bilag 6 - Global Emerging Markets Equity Fund Bilag 7 - UK Equity Alpha Income Fund Bilag 8 - Global Equity Income Fund Bilag 9 - Pan European Equity Dividend Fund Bilag 10 - China Opportunities Fund Bilag 11 - American Extended Alpha Fund Bilag 12 - Emerging Market Local Fund Bilag 13 - Global Extended Alpha Fund Kommercielle oplysninger 7 Køb, salg og ombytning af Aktier 7 Udlodninger 7 Offentliggørelse af kurser 7 Hvidvaskning af penge 8 Beskyttelse af personoplysninger 8 Andre vigtige oplysninger 8 Kundekategorisering 8

3 2 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Vigtige oplysninger: Dette Forenklede Prospekt indeholder alene vigtige oplysninger vedrørende Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC ( Selskabet ) og Selskabets afdelinger og er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2001/107/EF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med senere ændringer ( Direktivet ). Det Forenklede Prospekt henvender sig til investorer, der er hjemmehørende uden for Storbritannien. Investorer, der er hjemmehørende i Storbritannien, bør kontakte Authorised Corporate Director ( ACD ) og anmode om den version af det Forenklede Prospekt (herunder vigtige ISA-oplysninger til investorer i Storbritannien), der henvender sig til dem.. Det Forenklede Prospekt med tilhørende bilag er dateret november Det erstatter ikke Prospektet dateret november 2009 (herunder eventuelle gældende Tillæg) og skal læses i sammenhæng med Prospektet. Nærmere oplysninger vedrørende Selskabet findes i Prospektet og i års- og delårsrapporter. Disse dokumenter kan til enhver tid rekvireres uden beregning (før og efter der foretages en investering) ved at kontakte os på tlf. (+44) *. For yderligere forklaring om dette Forenklede Prospekt bedes De rette henvendelse til Client Services Department hos ACD, P.O. Box 1457, Swindon SN1 1FP, Storbritannien, eller på ovenstående telefonnummer. Hvis De er i tvivl om indholdet af dette Forenklede Prospekt, bedes De rådføre Dem med Deres finansielle rådgiver. * Bemærk venligst, at telefonopkald kan blive optaget. Baggrundsoplysninger Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC ( Selskabet ) Selskabet er et investeringsselskab med løbende emission og variabel kapital, som blev stiftet med begrænset hæftelse og registreret i England og Wales med virkning fra den 9. maj 2003 under registreringsnummer IC Selskabet er bemyndiget af det britiske finanstilsyn, Financial Services Authority ( FSA ), til at have de rettigheder, der følger af Direktivet. FSA kan kontaktes på adressen: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Storbritannien. Selskabet er struktureret som et paraplyselskab og består p.t. af 13 forskellige afdelinger (hver især benævnt en Afdeling og under et Afdelingerne ). Der kan udstedes flere klasser ( Klasse ) af aktie ( Aktier ) for hver Afdeling, som adskiller sig ved deres tegningskriterier og gebyrstruktur. Nærmere oplysninger om investeringskriterierne for Klasse 1 Aktier, Klasse 2 Aktier og Klasse X Aktier findes i Prospektet. Normalt kan Klasse 1 Aktier tegnes af detailinvestorer, der ønsker indkomst eller vækst (eller en kombination heraf) på mellemlangt til langt sigt, og Klasse 2 Aktier kan tegnes af institutionelle investorer. Klasse X aktier kan alene tegnes af berettigede aktionærer og vil give mulighed for en alternativ omkostningsstruktur. Afdækkede aktieklasser: Definitioner: Afdækket Valuta er den valuta, som den Afdækkede Aktieklasse er denomineret i Ved Afdækket Aktieklasse eller Afdækkede Aktieklasser forstås (afhængig af konteksten) en aktieklasse eller -klasser, der tillader anvendelse af valutaafdækningstransaktioner til reducering af virkningen af valutakursudsving mellem Referencevalutaen eller Referencevalutaerne og den Afdækkede Valuta Ved Porteføljevaluta eller Porteføljevalutaer forstås (afhængig af konteksten) den valuta eller de valutaer, i hvilke(n) Afdelingen er investeret i overensstemmelse med de investeringsformål, der gælder for Afdelingen Ved Referencevaluta eller Referencevalutaer forstås (afhængig af konteksten) den valuta eller de valutaer, i forhold til hvilke(n) valutaafdækningstransaktionen vil finde sted med henblik på at reducere eventuelle valutakursudsving i forhold til den Afdækkede Valuta Afdækkede aktieklasser (hedged share classes ( HSC )) kan være tilgængelige for nogle Afdelinger. HSC gør det muligt for ACD at anvende valutaafdækningstransaktioner til at reducere virkningen af valutakursudsving mellem referencevalutaen eller referencevalutaerne og den afdækkede valuta.

4 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 3 Såfremt der foretages afdækning, vil virkningen deraf afspejles i værdien af den relevante HSC. Udgifter ogomkostninger forbundet med afdækningstransaktioner i forhold til den eller de relevante HSC(er) og eventuelle gevinster ved afdækningstransaktioner tilfalder alene Aktionærer i den pågældende HSC. ACD vil søge at afdække mellem 95% og 105% af den del af den indre værdi, der kan henføres til en HSC. Såvel kapital- som indkomstværdien af den relevante HSC tages i betragtning ved vurderingen af afdækningstransaktionerne for en HSC. ACD gennemgår dagligt de relevante afdækningspositioner og tilpasser efter behov afdækningen, så den reflekterer investorinflowet. Det bemærkes, at afdækningstransaktioner kan indgås, uanset om værdien af valutaen for en HSC er faldende eller stigende i forhold til referencevalutaen eller porteføljevalutaen eller porteføljevalutaerne. Såfremt en sådan afdækning foretages, kan den således beskytte investorerne i den relevante klasse mod et fald i værdien af den afdækkede valuta, men den kan tillige afskære investorer fra at drage fordel af en stigning i valutaens værdi. Der kan ikke gives garanti for, at den i en HSC eller HSCer anvendte afdækningsstrategi helt vil eliminere negative virkninger af valutakursændringer mellem referencevalutaen eller referencevalutaerne og den afdækkede Valuta. Threadneedle Investment Services Limited er Selskabets Authorised Corporate Director ( ACD ). ACD er registreret i FSA s register under FSA s registreringsnummer og er ansvarlig for ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med FSA s regler indeholdt i New Collective Investment Schemes Sourcebook ( COLL ). Threadneedle Asset Management Limited ( Kapitalforvalteren ) yder investeringsforvaltnings- og investeringsrådgivningsydelser til ACD. J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited er Selskabets Depositar ( Depositaren ). Depositaren er ansvarlig for sikker opbevaring af Selskabets midler under ordningen. Depositaren kan kontaktes på adressen: Chaseside, Bournemouth BH7 7DA, Storbritannien. Depositaren har uddelegeret depotydelser til JPMorgan Chase Bank N.A. ( Depotbanken ). PricewaterhouseCoopers LLP er Selskabets revisor og har adressen: Hay s Galleria, 1 Hay s Lane, London SE1 2RD, Storbritannien. Threadneedle Portfolio Services Limited ( TPSL ) promoverer Selskabet i jurisdiktioner uden for Storbritannien, hvor Selskabet er registreret med henblik på udbud og salg til offentligheden. Disse jurisdiktioner er angivet i Prospektet. TPSL er registreret i FSA s register under FSA s registreringsnummer Der henvises til Prospektets bilag VI, og/eller eventuelle tillæg til dette bilag, for en fuldstændig liste over udbudte HSCer.

5 4 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Investeringsoplysninger vedrørende Afdelingerne Investeringsoplysninger, herunder historiske afkast, vedrørende Aktieklasse 1 (eller Aktieklasse 2, såfremt der ikke eksisterer en Aktieklasse 1) for hver Afdeling findes i det respektive bilag til dette Forenklede Prospekt. Aktieklasse 1 er i den henseende udvalgt som repræsentativ aktieklasse i forbindelse med præsentation af investeringsoplysninger. Såfremt en Afdelings investeringspolitik indeholder ord som primært, hovedsageligt, eller overvejende i beskrivelsen af Afdelingens investeringspolitik, vil den relevante Afdeling investere mindst 2/3 af værdien af den pågældende Afdelings midler i den angivne type aktiver. Afkastberegningerne i bilagene til dette Forenklede Prospekt medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingerne, medregnes i afkastberegningen. Afdelingernes historiske afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast. Værdien af en investering i en Afdeling og den indkomst, der stammer derfra, kan både falde og stige. Kapitaltilvækst er ikke garanteret, og investor vil måske ikke genvinde det oprindeligt investerede beløb. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de enkelte Afdelingers investeringsformål faktisk vil blive opfyldt. Potentielle investorer bør overveje de risikofaktorer, der er forbundet med investering i Selskabet, samt i forhold til hver enkelt Afdeling, før der investeres i nogen Afdeling. Der henvises til afsnittet Honorarer og gebyrer for en beskrivelse af de samlede administrationsomkostninger ( TER ) og betydningen af porteføljeomsætning. Afdelingernes TER og porteføljeomsætningshastighed for perioder, der ligger forud for de perioder, der indgår i bilagene til dette Forenklede Prospekt, kan rekvireres hos ACD. Potentielle investorer bør anerkende visse risikofaktorer, før der investeres i Selskabet. Disse risikofaktorer er angivet nedenfor og er nærmere beskrevet i Prospektet. 1. Generelle risici Selskabets investeringer er udsat for normale markedsudsving og andre risici, der er uløseligt forbundet med investering i værdipapirer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at værdien af investeringerne vil stige. 2. Effekten af startgebyret Et startgebyr (hvis et sådant opkræves) kan bevirke, at investor vil realisere mindre end det oprindeligt investerede beløb, særligt hvis Aktierne indløses allerede efter en kort periode. En investering i Selskabet bør derfor betragtes som en langsigtet investering. 3. Investering i kollektive investeringsordninger Afdelingerne har ret til at investere alle eller en del af deres aktiver i kollektive investeringsordninger med forbehold for FSA s Regler og OEIC-reglerne (som disse vilkår er defineret i Prospektet) samt eventuelle yderligere restriktioner eller begrænsninger, som pålægges af ACD og fremgår af Prospektet. ACD har valgt at begrænse sådanne investeringer til 10% af den pågældende Afdelings aktiver. Denne potentielle eksponering mod aktivklasserne for sådanne underliggende kollektive investeringsordninger skal ses af investorer i sammenhæng med alle deres investeringer. 4. Anvendelse af derivater Afdelingerne har ret til at anvende derivater med forbehold for FSA s Regler og OEIC-reglerne og eventuelle yderligere restriktioner eller begrænsninger, som pålægges af ACD og fremgår af Prospektet. Anvendelsen af derivater inden for Afdelingerne kan øge Afdelingernes risikoprofil. Den potentielle eksponering mod derivater skal ses af investorer i sammenhæng med alle deres investeringer. 5. Investering i warrants Når en Afdeling investerer i warrants, kan kursen pr. aktie i Afdelingen svinge mere, end hvis Afdelingen investerede i de(t) underliggende værdipapir(er), på grund af den større volatilitet i kursen på warrants. 6. Suspendering af handel med Aktier En aktionærs ret til at anmode ACD om at indløse eller på anden vis handle med Aktier kan i visse tilfælde stilles i bero. Nærmere oplysninger om denne mulighed findes i Prospektet. 7. Valutakurser Afhængig af investors valuta ved investering i Afdelingen eller Afdelingerne kan valutakursudsving få en negativ indvirkning på værdien af en investering og indkomstniveauet. 8. Afdækket Aktieklasse Der kan ikke gives garanti for, at den i en HSC eller HSCer anvendte afdækningsstrategi helt vil eliminere negative virkninger af valutakursændringer mellem referencevalutaen og den afdækkede valuta. Det bør endvidere bemærkes, at afdækningstransaktioner kan indgås, uanset om værdien af valutaen for en HSC er faldende eller stigende i forhold til referencevalutaen eller porteføljevalutaen eller porteføljevalutaerne. Såfremt en sådan afdækning foretages, kan den således beskytte investorerne i den relevante klasse mod et fald i værdien af den afdækkede valuta, men den kan tillige afskære investorer fra at drage fordel af en stigning i valutaens værdi.

6 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 5 9. Investeringsformål og investeringspolitik Investorer bør sikre sig, at de er tilfredse med investeringsformålets risikoprofil og Afdelingens investeringspolitik, før de investerer i Afdelingen. 10. Koncentration af likvide beholdninger Afdelingerne kan til enhver tid eje en væsentlig del af sine aktiver i likvide beholdninger eller pengemarkedsinstrumenter, og under ekstraordinære omstændigheder kan indtil 100% af midlerne under Afdelingens ordning være investeret på denne måde. Afdelingen vil muligvis ikke under sådanne omstændigheder deltage fuldt ud i en stigning i markedsværdien for de aktivklasser, Afdelingen ellers investerer i. Investorer henvises til afsnit 26 i bilag II. 11. Omfordeling af forpligtelser, udgifter, omkostninger og gebyrer Såfremt en Afdelings aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække de forpligtelser, udgifter, omkostninger og gebyrer, der kan henføres til Afdelingen (eller aktieklassen), kan ACD omfordele aktiver, forpligtelser, udgifter, omkostninger og gebyrer mellem Afdelingerne på en måde, der er retfærdig over for Selskabets aktionærer generelt, og normalt med henvisning til de relevante Afdelingers indre værdi. Aktionærer hæfter dog ikke for Selskabets gæld og vil ikke være forpligtet til at foretage yderligere betalinger til Selskabet ud over Aktiernes købspris, herunder et eventuelt startgebyr. Forpligtelser, udgifter og gebyrer, der direkte kan henføres til en afdækket aktieklasse, vil blive opkrævet fra den enkelte afdækkede aktieklasse. 12. Lovgivnings- og tilsynsmæssig beskyttelse Afdelingerne har hjemsted i Storbritannien og er underlagt den lovgivnings- og tilsynsmæssige beskyttelse, som er gældende i Storbritannien. Denne beskyttelse kan være forskellig fra den beskyttelse, der gælder i andre lande end Storbritannien, hvor en investor er hjemmehørende. 13. Kreditrisiko En Afdelings værdi kan blive påvirket negativt, hvis en af de institutioner, som kontantbeløbet er investeret eller deponeret i, bliver insolvent eller får andre økonomiske vanskeligheder. Specifikke risikofaktorer med relevans for Afdelingerne Ud over ovennævnte risikofaktorer, der bør anerkendes, før der investeres i Selskabet, gælder der yderligere risikofaktorer for specifikke Afdelinger. Disse risikofaktorer er angivet og beskrevet i det respektive bilag til dette Forenklede Prospekt og bør anerkendes af potentielle investorer, før der investeres i den relevante Afdeling. Nærmere oplysninger om disse risikofaktorer findes i Prospektet. Økonomiske oplysninger Beskatning Selskabet Selskabet er p.t. underlagt Authorised Investment Funds (Tax) regulations 2006, med senere ændringer, og i Storbritannien behandles hver Afdeling i skattemæssig henseende som en separat enhed. Afdelingerne er fritaget for britisk beskatning af kursgevinster ved afhændelse af investeringer, herunder rentebærende værdipapirer og derivater ejet i Afdelingerne. Fra 1. juli 2009 beskattes udbytte modtaget fra Storbritannien og udenlandske selskaber, når det modtages af en Afdeling, medmindre udbyttet er omfattet af en af fem undtagelser. I henhold til den mest relevante undtagelse fritages udlodninger vedrørende porteføljebeholdninger (beholdninger på 10% eller derunder). Det forventes, at udbytte i de fleste tilfælde vil være skattefrit i Afdelingerne. Hvis der imidlertid ikke i henhold til en overenskomst kan opnås skattefritagelse for udbytteskat vedrørende udenlandsk udbytte fra visse lande på grund af en subject to tax -bestemmelse i den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan en Afdeling vælge, at udbytte fra disse lande behandles som skattepligtig indkomst. En Afdeling vil skulle svare skat af sådant udbytte og al anden indkomst (med en aktuel skattesats på 20%) efter fradrag af udgifter. I udenlandske jurisdiktioner skal der måske indeholdes udenlandsk udbytteskat eller betales anden udenlandsk skat af en Afdelings indkomst og gevinster i relation til investeringer uden for Storbritannien. Afdelingen kan muligvis opnå en skattegodtgørelse i relation til sådan skatteopkrævning. Der skal betales stempelafgift (stamp duty reserve tax ( SDRT )) (med en aktuel sats på 0,5%) af værdien af indløsninger og visse ombytninger. En Afdelings eksponering mod SDRT afhænger af Afdelingens aktiver. Aktiver, der ikke er britiske aktier, er f.eks. fritagne investeringer, og SDRT vil ikke finde anvendelse på en Afdeling, der ikke ejer britiske aktier. Der skal ikke betales SDRT ved udlevering af Aktier i Afdelingerne for perioden frem til og med prospektdatoen. Aktionærer Den skattemæssige behandling af indkomst eller kursgevinster for individuelle investorer afhænger af den skattelovgivning, der finder anvendelse på den enkelte investors personlige situation og/eller det sted, hvor kapitalen investeres. Investorer bør søge professionel rådgivning hos en skatterådgiver, før der investeres i Selskabet, hvis de ønsker at afklare den skattemæssige behandling, der vil gælde for deres investering i Selskabet.

7 6 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Honorarer og gebyrer, der skal betales af investor Start-, indløsnings- og ombytningsgebyrer Investorer, der ikke er hjemmehørende eller ikke normalt er hjemmehørende i Storbritannien, skal betale et startgebyr til ACD på 5,0% (Klasse 1 Aktier og Klasse 1 Afdækket Aktieklasse) og 0% (Klasse 2, Klasse 2 Afdækket Aktieklasse og Klasse X Aktier). For Target Return Funds og Absolute Return Bond Funds vedkommende skal investorer betale et startgebyr på 3,0% (Klasse 1 aktier og Klasse 1 Afdækket Aktieklasse). ACD kan anvende startgebyret til vederlag til formidlere. ACD opkræver ikke p.t. et indløsningsgebyr. Såfremt et indløsningsgebyr måtte blive pålagt, vil det skulle betales af investor. ACD forbeholder sig ret til at opkræve et ombytningsgebyr, hvis en investor ombytter en investering fra en Afdeling til en anden Afdeling. Hver enkelt investor vil blive opkrævet dette gebyr, som ikke må overstige et beløb svarende til det gældende startgebyr for den Aktieklasse, der ombyttes til. Årligt administrationsgebyr Investor skal betale et årligt administrationsgebyr for hver Aktieklasse inden for hver enkelt Afdeling. Det årlige administrationsgebyr påløber dagligt og betales månedligt ved direkte fradrag i den enkelte investors investering. De gebyrer, der gælder for hver enkelt Aktieklasse, fremgår af det respektive bilag til dette Forenklede Prospekt. Performance fee ACD kan være berettiget til et performance fee vedrørende Afdelingerne afhængig af deres afkast i relation til specifikke indeks. Betingelserne for at opnå denne ret og det beløb, der måske skal betales til ACD, fremgår af det relevante bilag til dette Forenklede Prospekt, og nærmere oplysninger findes i Prospektet. Regulering for udvanding ACD kan foretage en regulering for udvanding ved tegning og indløsning af Aktier. En sådan regulering betales af investor. Yderligere oplysninger om de omstændigheder, hvorunder en regulering kan foretages, findes i Prospektet. Honorarer og gebyrer, der betales ud af Afdelingens midler under ordningen Generelt Prospektet indeholder nærmere oplysninger om en række gebyrer og udgifter, som Selskabet måske vil skulle afholde, og som måske vil blive betalt ud af Afdelingens midler under ordningen. Ud over ovenstående indeholder Prospektet nærmere oplysninger om en række generelle udgifter, der betales af ACD på vegne af Selskabet. I forbindelse med betaling af disse udgifter opkræver ACD et gebyr, der betales ud af Afdelingens midler under ordningen. Gebyret udgør 0,11% årligt for Klasse 1 Aktier og 0,035% årligt for Klasse 2 Aktier og Klasse X Aktier, dog således at det nuværende gebyr udgør 0,05% årligt for UK Accelerando Funds Klasse 2 Aktier. Depositarens honorar Depositarens honorar betales ud af den enkelte Afdelings midler under ordningen. Honoraret påløber dagligt og betales månedligt. Honoraret beregnes efter en glidende skala med henvisning til værdien af Afdelingernes midler under ordningen. De gældende honorarsatser fremgår af Prospektet. Depositarens udgifter Ud over sit honorar er Depositaren berettiget til refusion af udgifter, som Depositaren med rimelighed har afholdt i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser og udøvelsen af sine beføjelser. Depositaren har udnævnt Depotbanken som depotbank for midlerne under ordningen og er berettiget til at modtage refusion af Depotbankens honorarer som en udgift for hver Afdeling. Dette honorar inkluderer et beløb for at fungere som Depotbank i de relevante jurisdiktioner samt transaktionsgebyrer, der gælder for de enkelte jurisdiktioner. Aktieudlån Selskabet indgår p.t. i aktieudlånsaftaler med Depotbanken, der fungerer som aktieudlånsagent på vegne af Depositaren. Depotbanken er i henhold til en aftale mellem Selskabet, Depositaren, Kapitalforvalteren og Depotbanken berettiget til betaling for ydelse af aktieudlånsydelser til Selskabet. ACD har til Kapitalforvalteren uddelegeret leveringen af tilsynsydelser i forbindelse med aktieudlånsaktiviteten, og Kapitalforvalteren er berettiget til at modtage betaling for denne ydelse. Honoraret, der skal betales til Depotbanken, beregnes som en procentdel af bruttoindtægten fra aktieudlån og vil udgøre 15% af indtægterne fra aktieudlånsaktiviteten. Honoraret, der skal betales til Kapitalforvalteren, beregnes som en procentdel af bruttoindtægten fra aktieudlån og vil udgøre 14% af indtægterne fra aktieudlånsaktiviteten. De øvrige indtægter fra aktieudlånsaktiviteten indgår herefter i Selskabets midler under ordningen, og udgør 71%. Samlede administrationsomkostninger (TER) De samlede administrationsomkostninger (total expense ratio ( TER )) viser de årlige driftsomkostninger for hver Aktieklasse inden for hver enkelt Afdeling. TER inkluderer ikke transaktionsomkostninger. TER er vist med henblik på at gøre det muligt at sammenligne de årlige driftsomkostninger for forskellige Afdelinger og for forskellige UCITS-ordninger. De årlige driftsomkostninger betales af Afdelingen. De betales ikke direkte af investor, men de indvirker på forrentningen af investors investering. Visse omkostninger medtages ikke i beregningen af TER. Sådanne omkostninger omfatter bl.a. transaktionsomkostninger for den relevante Afdeling og omkostninger, der betales direkte af investor (som beskrevet ovenfor).

8 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 7 Porteføljeomsætningshastigheden for hver enkelt Afdeling har til formål at beskrive den hastighed, hvormed en Afdeling køber og sælger sine aktiver (under hensyntagen til antallet af udstedelser og indløsninger af Aktier) i forhold til værdien af Afdelingen. Porteføljeomsætningshastigheden beregnes i henhold til FSA s metodik. Porteføljeomsætningshastigheden beregnes p.t. som følger: (A + B) (C + D) x 100 E hvor: A = køb af aktiver B = salg af aktiver C = tegning af aktier D = indløsning af aktier E = gennemsnitlig værdi af Afdelingen over 12 måneder TER for hver Aktieklasse inden for hver Afdeling og porteføljeomsætningshastigheden for hver Afdeling er anført i de respektive bilag til dette Forenklede Prospekt. Kommercielle oplysninger Køb, salg og ombytning af Aktier Køb af Aktier Aktier kan købes af investorer, enten ved indsendelse af en ordreblanket i udfyldt stand til ACD eller ved henvendelse til ACD på tlf * for telefonopkald i Storbritannien og tlf * uden for Storbritannien. For personer, der er hjemmehørende uden for Storbritannien, skal der sammen med det første køb indleveres en udfyldt ordreblanket. Ordreblanketter kan rekvireres hos ACD. Efterfølgende investering kan ske ved telefonisk henvendelse. Der skal dog fortsat ske skriftlig bekræftelse. Medmindre andet er angivet, behandles alle ordrer ved modtagelse, og betaling forfalder straks. En ordre, der afgives før kl. 12:00 (engelsk tid, normalt kl. 13:00 dansk tid) på en given handelsdag (som termen Handelsdag er defineret i Prospektet), vil blive handlet til den kurs, der beregnes kl. 12:00 (engelsk tid, normalt kl. 13:00 dansk tid) den pågældende handelsdag. Afvikling over for ACD skal ske inden for den i Prospektet fastsatte frist. En ansøger kan med forbehold for det relevante EØS-lands lovgivning have en annulleringsret. ACD udsteder annulleringsretten samtidig med handelsnotaen. Denne indeholder bl.a. oplysninger om, hvordan retten til at annullere investeringen udøves. Retten til at annullere gælder i 14 dage efter ansøgerens modtagelse af handelsnotaen. På grund af udsving på markedet vil en ansøger, der vælger at annullere investeringen, måske ikke genvinde det oprindeligt investerede beløb. ACD kan under visse omstændigheder afvise en ordre. *Bemærk venligst, at telefonopkald kan blive optaget. Salg af Aktier Forudsat at visse kriterier er opfyldt, har alle aktionærer ret til at indløse deres Aktier på en hvilken som helst handelsdag. Investorer uden for Storbritannien kan anmode om indløsning af Aktier ved henvendelse til ACD på tlf. (+44) * (med skriftlig bekræftelse) eller * for telefonopkald i Storbritannien, pr. telefax på (+44) eller pr. post til ACD Client Services Department, P.O. Box 1457, Swindon, SN1 1FP, Storbritannien. *Bemærk venligst, at telefonopkald kan blive optaget. Ombytning af Aktier En aktionær kan til enhver tid ombytte alle eller en del af sine Aktier i en Klasse eller Afdeling med Aktier i en anden Klasse eller Afdeling ved henvendelse på tlf * for investorer i Storbritannien, på (+44) * for investorer uden for Storbritannien (med skriftlig bekræftelse), pr. telefax på (+44) eller pr. post til ACD Client Services Department, P.O. Box 1457, Swindon, SN1 1FP, såfremt investorerne opfylder kriterierne i Prospektet. Aktionære(n/erne) vil måske skulle udfylde en ombytningsblanket. * Bemærk venligst, at telefonopkald kan blive optaget. Udlodninger Akkumulerende Aktier Indkomst fordeles på de akkumulerende Aktier (som defineret i Prospektet) gennem hele indkomstfordelingsperioden og krediteres kapital periodevis i overensstemmelse med FSA s regler. Indkomstaktier Indkomst vil blive fordelt på de udloddende Aktier (som defineret i Prospektet) og udloddes periodevis til Aktionærer i henhold til FSA s regler. Offentliggørelse af kurser Investorer i Storbritannien: De seneste kurser på Aktier i UK Accelerando Fund, Absolute Return Bond Fund, UK Mid 250 Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, UK Equity Alpha Income Fund, China Opportunities Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund og Emerging Market Local Fund fremgår dagligt af avisen Financial Times. Det bemærkes, at kursen på Aktier i ovennævnte afdelinger fra marts 2010 muligvis ikke vil blive offentliggjort i avisen Financial Times. Kursen på Aktier vil dog kunne findes på Eksisterende investorer vil i overensstemmelse med FSA-reglerne blive informeret om ændringer i metoden for offentliggørelse af kurser.

9 8 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Investorer uden for Storbritannien: Kursen på Aktier offentliggøres dagligt i følgende aviser, angivet i den valuta, der ligger tættest på den underliggende investering: Belgien De Tijd Italien Milano Finanza ACD s erklæring om beskyttelse af personoplysninger i sin fulde ordlyd, er indeholdt i Prospektet. Andre vigtige oplysninger Al dokumentation og kommunikation fra ACD (eller et selskab i samme koncern, eller som optræder på vegne af ACD) vedrørende Selskabet vil være på engelsk. Det er dog muligt, at andre sprog vil blive anvendt. Al handel med Aktierne reguleres af lovgivningen i England og Wales. Det bemærkes, at kursen på Aktier fra marts 2010 muligvis ikke vil blive offentliggjort i De Tijd og Milano Finanza. Kursen på Aktier vil dog for belgiske investorer kunne findes på og for italienske investorer på Eksisterende investorer vil i overensstemmelse med FSA-reglerne blive informeret om ændringer i metoden for offentliggørelse af kurser. Af årsager, der er uden for ACD s kontrol, er de offentliggjorte kurser ikke nødvendigvis de seneste kurser. Elektronisk offentliggørelse af kurser: Uanset ovennævnte ændringer offentliggøres kurserne for afdelinger i overensstemmelse med lokale myndighedskrav. Kursen på Aktierne offentliggøres således elektronisk på daglig basis på og kan rekvireres på telefon af investorer i Storbritannien og (+44) * af investorer uden for Storbritannien. Kurser på Aktier i Afdelinger, der er registreret og godkendt til offentligt udbud af det schweiziske finanstilsyn, offentliggøres desuden elektronisk på daglig basis på Udlevering af dette Forenklede Prospekt og udbud af Aktier i visse jurisdiktioner kan være begrænset. Personer, der kommer i besiddelse af dette Forenklede Prospekt, er forpligtet af Selskabet samt ACD til at indhente oplysninger om og påse efterlevelsen af sådanne begrænsninger. Dette Forenklede Prospekt udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra personer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er tilladt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Potentielle investorer bør ikke betragte indholdet af dette Forenklede Prospekt som rådgivning vedrørende juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige eller andre forhold og anbefales at rådføre sig med egne professionelle rådgivere i relation til at erhverve, eje eller afhænde Aktier. Kundekategorisering Vi har i henhold til FSA s regler pligt til at kategorisere hver enkelt af vores kunder. De vil i den forbindelse blive kategoriseret som detailkunde. Investorer vil i overensstemmelse med FSA-reglerne blive informeret om ændringer i metoden for offentliggørelse af kurser. *Bemærk venligst, at telefonopkald kan blive optaget. Hvidvaskning af penge Handel med Aktier og i øvrigt i forbindelse med Selskabet er underlagt de britiske regler om hvidvaskning af penge. Nærmere oplysninger findes i Prospektet. Investor kan blive anmodet om at bistå ACD i dennes bestræbelser på at sikre Selskabets og ACD s overholdelse af de britiske regler om hvidvaskning af penge. Indtil ACD har modtaget tilfredsstillende legitimation, forbeholder ACD sig ret til at afvise at sælge Aktier eller at udsætte behandling og/eller at tilbageholde alle betalinger til investorer i forbindelse med deres investering samt at afbryde alle handler, som ACD foretager på vegne af sådanne investorer. Beskyttelse af personoplysninger I henhold til den britiske persondatalov af 1998 er ACD ansvarlig for alle personlige oplysninger. Investor vil have visse rettigheder i forhold til udleverede oplysninger. Nærmere oplysninger, herunder

10 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 9 Bilag 1 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november 2009 Bilag 1 - Pan European Accelerando Fund Pan European Accelerando Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Pan European Accelerando Fund er at opnå en kapitaltilvækst over gennemsnittet. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er aktivt at forvalte en koncentreret portefølje af primært europæiske aktier, herunder britiske aktier med mulighed for at eje kontantbeløb og/eller pengemarkedspapirer med henblik på opfyldelse af Afdelingens investeringsformål. Denne fremgangsmåde betyder, at ACD har fleksibilitet til at tage væsentlige aktie- og sektorpositioner, hvilket kan føre til øget volatilitet. Porteføljen vil primært bestå af aktier i selskaber, der har hjemsted i Europa, herunder Storbritannien, eller som har en væsentlig del af deres økonomiske aktiviteter i Europa og/eller Storbritannien. Såfremt værdipapirerne ikke er denomineret i euro, kan de afdækkes i euro. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den eje en væsentlig del af eller hele Afdelingen i kontantbeløb og/eller pengemarkedsinstrumenter. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier frem til den 31. december 2008 har været som følger: 35% 30% 25% 29,22% Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. juli 2004 til den 31. august 2009 udgjorde 66,44%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,5% (Klasse 1 Aktier) og 1,0 (Klasse 2 Aktier). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,67% (Klasse 1) og 1,10% (Klasse 2). Performance fee ACD er berettiget til at modtage et performance fee, hvis Indre Værdi pr. aktie i Afdelingen (beregnet ved markedets lukketid) overgår MSCI Europe Index Inc UK (med indkomst geninvesteret og beregnet ved markedets lukketid) med 1,5% eller mere i løbet af afkastperioden fra den 1. januar til den 31. december. Gebyret fastsættes til 20% af merafkastet og betales årligt i måneden umiddelbart efter udgangen af kalenderåret. Yderligere oplysninger findes i Prospektet. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 754,60%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: Koncentrerede porteføljer Afdelingen har en koncentreret portefølje (har et begrænset antal investeringer), og hvis en eller flere af investeringerne falder eller på anden måde påvirkes negativt, kan dette påvirke Afdelingens værdi mere markant, end hvis Afdelingen havde et større antal investeringer. 20% 15% 19,06% 16,01% 10% 5% Afkast 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -28,32% Dato

11 10 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Bilag 2 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 2 - UK Accelerando Fund UK Accelerando Fund Investeringsformål Investeringsformålet for UK Accelerando Fund er at opnå en kapitaltilvækst over gennemsnittet på basis af en koncentreret portefølje af britiske aktier. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er aktivt at forvalte en koncentreret portefølje af britiske aktier med mulighed for at eje kontantbeløb og/eller pengemarkedspapirer med henblik på opfyldelse af Afdelingens investeringsformål. Denne fremgangsmåde betyder, at ACD har fleksibilitet til at tage væsentlige aktie- og sektorpositioner, hvilket kan føre til øget volatilitet. Porteføljen vil typisk bestå af aktier i selskaber, der har hjemsted i Storbritannien, eller som har væsentlige britiske aktiviteter. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den eje en væsentlig del af eller hele Afdelingen i kontantbeløb og/eller pengemarkedsinstrumenter. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier frem til den 31. december 2008 har været som følger: TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,47% (Klasse 1) og 0,91% (Klasse 2). Performance fee ACD er berettiget til at modtage et performance fee, hvis Indre Værdi pr. aktie i Afdelingen (beregnet ved markedets lukketid) overgår FTSE All Share Index (med indkomst geninvesteret og beregnet ved markedets lukketid) med 2% eller mere i løbet af afkastperioden fra den 1. januar til den 31. december. Gebyret fastsættes til 20% af merafkastet og betales årligt i måneden umiddelbart efter udgangen af kalenderåret. Yderligere oplysninger findes i Prospektet. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 362,72%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: Koncentrerede porteføljer Afdelingen har en koncentreret portefølje (har et begrænset antal investeringer), og hvis en eller flere af investeringerne falder eller på anden måde påvirkes negativt, kan dette påvirke Afdelingens værdi mere markant, end hvis Afdelingen havde et større antal investeringer. 25% 20% 15% 20,88% 20,33% 16,37% Afkast 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -28,75% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. september 2004 til den 31. august 2009 udgjorde 49,72%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,25% (Klasse 1 Aktier) og 0,75 (Klasse 2 Aktier).

12 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 11 Bilag 3 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 3 - UK Mid 250 Fund UK Mid 250 Fund Investeringsformål Investeringsformålet for UK Mid 250 Fund er at opnå en kapitaltilvækst fra en portefølje af britiske mid cap -aktier. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er primært at investere Afdelingens aktiver i et udvalg af mellemstore selskaber, der indgår i FTSE 250 (ex Investment Trusts) Index. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den desuden investere i selskaber, der ikke indgår i det pågældende indeks, og den kan eje kontantbeløb og/eller pengemarkedsinstrumenter. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 157,84%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: Mid-cap -selskaber Indre Værdi for UK Mid 250 Fund kan svinge mere end for en afdeling, der investeres i selskaber med større markedsværdi på grund af den større volatilitet i mid-cap -selskabernes aktiekurs. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier frem til den 31. december 2008 har været som følger: 35% 30% 28,64% 25% 20% 23,09% 19,56% 15% 10% 5% 6,09% Afkast 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -30,46% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. september 2003 til den 31. august 2009 udgjorde 98,05%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,5% (Klasse 1 Aktier) og 1,0% (Klasse 2 Aktier). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,67% (Klasse 1) og 1,09% (Klasse 2).

13 12 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Bilag 4 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november 2009 Bilag 4 - Absolute Return Bond Fund Absolute Return Bond Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Absolute Return Bond Fund er at opnå et samlet positivt afkast under alle markedsforhold. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere Afdelingens aktiver med henblik på at opnå eksponering mod globale obligations- og valutamarkeder. ACD vil primært investere i derivater, likvide beholdninger, fastforrentede værdipapirer, indekspapirer, pengemarkedsinstrumenter og indskud. Porteføljen kan til tider være koncentreret på en enkelt eller en kombination af disse aktiver. ACD kan tage lange og korte positioner gennem derivater i sådanne udstedelser. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier frem til den 31. december 2008 har været som følger: 15% 12,91% TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,37% (Klasse 1) og 0,70% (Klasse 2). Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 477,17%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Ingen kapitalgaranti Investorer bør bemærke, at Afdelingerne ikke tilbyder nogen form for garanti i forhold til investeringsafkast, og der gælder ingen form for kapitalbeskyttelse. 2. Investeringer i derivater og terminsforretninger Absolute Return Fund anvender derivater og terminsforretninger både til effektiv porteføljestyring, short salg og gearing. Absolute Return Bond Funds eksponering mod short salg af investeringer og gearing forhøjer Afdelingens risiko og kan medføre en højere grad af volatilitet end en afdeling, som ikke opnår kort eksponering. Gearing har den overordnede virkning at forøge positive afkast, men forårsager et hurtigere fald i aktivers værdi, hvis kurserne falder. Disse teknikker kan opnås gennem anvendelse af derivater og terminsforretninger. Anvendelsen af derivater og terminsforretninger til effektiv porteføljestyring vil ikke øge Afdelingens risikoprofil. Afkast 10% 6,37% Ydermere er det tilladt ACD at anvende visse teknikker ved investering i derivater for at styre Afdelingens eksponering mod bestemte modparter og, i relation til anvendelse af sikkerhed, for at nedbringe eksponeringen mod OTC-derivater. 5% 0% 2,32% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. oktober 2005 til den 31. august 2009 udgjorde 27,36%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,25% (Klasse 1 Aktier) og 0,65% (Klasse 2 Aktier). 3. Short salg og Gearing Afdelingens eksponering indebærer short salg af værdipapirer og gearing, som forhøjer Afdelingens risiko. Udtrykket short salg refererer til eksponering mod salg af værdipapirer, der ikke ejes af sælger på tidspunktet for salget, i forventning om et fald i værdien heraf. Såfremt værdien af værdipapiret imidlertid stiger, vil dette få en negativ indvirkning på Afdelingens værdi. Gearing kan på et stigende marked føre til et øget afkast til Aktionærer, men hvis markedet falder, kan tabene være større. 4. Afdeling med fastforrentede investeringer Renten på erhvervsobligationer og de fleste statsobligationer stiger ikke i takt med inflationen, og den faktiske værdi af investors indkomst kan derfor falde over tid.

14 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 13 Bilag 5 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november 2009 Bilag 5 - Target Return Fund Target Return Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Target Return Fund er at fokusere på et samlet positivt afkast under alle markedsforhold. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere Afdelingens aktiver for at opnå eksponering mod globale obligations- og valutamarkeder. ACD vil investere i derivater, likvide beholdninger, fastforrentede værdipapirer, indekspapirer, pengemarkedsinstrumenter og indskud. Porteføljen kan til tider være koncentreret på en enkelt eller en kombination af disse aktiver. ACD kan tage lange og korte positioner gennem derivater i sådanne udstedelser. Såfremt værdipapirerne ikke er denomineret i euro, kan de afdækkes i euro på porteføljevalutaniveau. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. april 2006 til den 31. december 2008 har været som følger: 50% TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,37% for Klasse 1 Aktier og 0,69% for Klasse 2 Aktier. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 280,85%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Ingen kapitalgaranti Investorer bør bemærke, at Afdelingerne ikke tilbyder nogen form for garanti i forhold til investeringsafkast, og der gælder ingen form for kapitalbeskyttelse. 2. Investeringer i derivater og terminsforretninger Target Return Fund anvender derivater og terminsforretninger både til effektiv porteføljestyring, short salg og gearing. Target Return Funds eksponering mod short salg af investeringer og gearing forhøjer Afdelingens risiko og kan medføre en højere grad af volatilitet end en afdeling, som ikke opnår kort eksponering. Gearing har den overordnede virkning at forøge positive afkast, men forårsager et hurtigere fald i aktivers værdi, hvis kurserne falder. Disse teknikker kan opnås gennem anvendelse af derivater og terminsforretninger. 45% 40% 44,66% Anvendelsen af derivater og terminsforretninger til effektiv porteføljestyring vil ikke øge Afdelingens risikoprofil. Afkast 35% 30% 25% Ydermere er det tilladt ACD at anvende visse teknikker ved investering i derivater for at styre Afdelingens eksponering mod bestemte modparter og, i relation til anvendelse af sikkerhed, for at nedbringe eksponeringen mod OTC-derivater. 20% 15% 10% 5% 0% 14,28% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. april 2006 til den 31. august 2009 udgjorde 50,93%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,25% (Klasse 1 Aktier) og 0,65% (Klasse 2 Aktier). 3. Short salg og Gearing Afdelingens eksponering indebærer short salg af værdipapirer og gearing, som forhøjer Afdelingens risiko. Udtrykket short salg refererer til eksponering mod salg af værdipapirer, der ikke ejes af sælger på tidspunktet for salget, i forventning om et fald i værdien heraf. Såfremt værdien af værdipapiret imidlertid stiger, vil dette få en negativ indvirkning på Afdelingens værdi. Gearing kan på et stigende marked føre til et øget afkast til Aktionærer, men hvis markedet falder, kan tabene være større. 4. Afdeling med fastforrentede investeringer Renten på erhvervsobligationer og de fleste statsobligationer stiger ikke i takt med inflationen, og den faktiske værdi af investors indkomst kan derfor falde over tid.

15 14 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Bilag 6 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 6 - Global Emerging Markets Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Global Emerging Markets Equity Fund er at opnå en langsigtet kapitaltilvækst. Investeringspolitik Investeringspolitikken er at investere Afdelingens aktiver primært i aktier i Emerging Markets-selskaber. Disse defineres som selskaber, der har hjemsted i og/eller hvis væsentlige aktiviteter ligger i Emerging Markets-lande. Emerging Markets-lande er lande, der karakteriseres som developing eller emerging af Verdensbanken, FN eller MSCI Emerging Markets Free Index. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den desuden investere indtil 1/3 af Afdelingens samlede aktiver i andre værdipapirer (herunder fastforrentede værdipapirer, andre aktier og pengemarkedspapirer). Endvidere kan ACD anvende derivater og terminsforretninger alene med henblik på effektiv porteføljestyring. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. marts 2006 til den 31. december 2008 har været som følger: TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,70% for Klasse 1 Aktier og 1,11% for Klasse 2 Aktier. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 279,59%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Risiko forbundet med emerging markets Afdelingen investerer i emerging markets, der kan være forbundet med risici i relation til manglende eller forsinket afvikling af markedstransaktioner samt registrering og deponering af værdipapirer. Emerging markets er generelt ikke så godt regulerede som deres etablerede modparter. Investering i emerging markets kan indebære en risiko, der er højere end gennemsnittet, 2. Beskatning På nogle markeder kan der blive opkrævet skatter, afgifter og andre honorarer og gebyrer af provenuet fra salg af værdipapirer, udbetalt udbytte eller anden indkomst. Det er også muligt, at den nuværende fortolkning af loven eller forståelse af lokal praksis ændrer sig, eller at lovgivningen bliver ændret med tilbagevirkende kraft. Det er derfor muligt, at Selskabet vil blive pålagt yderligere beskatning i sådanne lande, som ikke forventes på prospektdatoen, eller når investering foretages, værdiansættes eller afhændes. 50% 40% 39,23% Afkast 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -37,85% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. marts 2006 til den 31. august 2009 udgjorde 25,21%. Årligt administrationsgebyr Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,50% (Klasse 1 Aktier) og 1,00% (Klasse 2 Aktier).

16 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 15 Bilag 7 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november 2009 Bilag 7 - UK Equity Alpha Income Fund UK Equity Alpha Income Fund Investeringsformål Investeringsformålet for UK Equity Alpha Income Fund er at opnå en rimelig og stigende indkomst med mulighed for kapitaltilvækst på basis af en koncentreret portefølje af britiske aktier. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere Afdelingens aktiver i en koncentreret portefølje af overvejende britiske aktier. Alpha Income-investeringsmetoden er en særdeles fokuseret forvaltningsstil, som giver ACD fleksibilitet til at tage væsentlige aktie- og sektorpositioner, hvilket kan føre til øget volatilitet. Porteføljen vil primært bestå af aktier i selskaber, der har hjemsted i Storbritannien, eller som har væsentlige britiske aktiviteter. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. maj 2006 til den 31. december 2008 har været som følger: Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 306,03%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Risiko i forhold til kapitaltilvækst Afdelingens investeringsformål prioriterer indkomstgenerering højere end (eller på lige fod med) kapitaltilvækst. Honorarer og udgifter, der opkræves vedrørende Afdelingen, kan derfor blive opkrævet fra kapital (i stedet for fra indkomst) for at styre det indkomstbeløb, der betales til og/eller er tilgængeligt for aktionærerne. Dette kan føre til udhuling af kapitalen eller til begrænsning af kapitaltilvæksten. 2. Koncentrerede porteføljer Afdelingen har en koncentreret portefølje (har et begrænset antal investeringer), og hvis en eller flere af investeringerne falder eller på anden måde påvirkes negativt, kan dette påvirke Afdelingens værdi mere markant, end hvis Afdelingen havde et større antal investeringer. 10% 7,68% 5% 0% Afkast -5% -10% -15% -20% -25% -22,57% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. maj 2006 til den 31. august 2009 udgjorde 6,48%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,50% (Klasse 1 Aktier) og 1,0% (Klasse 2 Aktier). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,62% for Klasse 1 Aktier og 1,05% for Klasse 2 Aktier.

17 16 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Bilag 8 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 8 - Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Global Equity Income Fund er at opnå en høj og stigende indkomst på langt sigt kombineret med mulighed for kapitaltilvækst. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere mindst 2/3 af Afdelingens bruttoaktiver i globale aktier. Indkomsten vil være i form af udbytteudlodning. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den desuden investere indtil 1/3 af Afdelingens samlede aktiver i derivater, terminsforretninger og andre værdipapirer (herunder fastforrentede værdipapirer og pengemarkedspapirer), indskud og kontantbeløb. Investering i derivater og terminsforretninger P.t. anvender Global Equity Income Fund alene derivater til effektiv porteføljestyring, men politikken tillader anvendelse af derivater til investeringsformål i fremtiden. Aktionærer vil blive informeret om et eventuelt forslag om at anvende derivater til investeringsformål med 60 dages skriftligt varsel, og Prospektet vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. Anvendelse af derivater til effektiv porteføljestyring sker ikke med henblik på at ændre Afdelingens risikoprofil væsentligt. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. juni 2007 til den 31. december 2008 har været som følger: Afkast 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 13,61% 2,04% -6,01% 17,30% 14,66% 20,24% 19,40% 7,91% Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 30. juni 2007 til den 31. august 2009 udgjorde -11,54%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,50% (Klasse 1 Aktier) og 1,0% (Klasse 2 Aktier). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,68% for Klasse 1 Aktier og 1,10% for Klasse 2 Aktier. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 85,22%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Risiko i forhold til kapitaltilvækst Afdelingens investeringsformål prioriterer indkomstgenerering højere end (eller på lige fod med) kapitaltilvækst. Honorarer og udgifter, der opkræves vedrørende Afdelingen, kan derfor blive opkrævet fra kapital (i stedet for fra indkomst) for at styre det indkomstbeløb, der betales til og/eller er tilgængeligt for aktionærerne. Dette kan føre til udhuling af kapitalen eller til begrænsning af kapitaltilvæksten. 2. Risiko forbundet med emerging markets Afdelingen investerer i emerging markets, der kan være forbundet med risici i relation til manglende eller forsinket afvikling af markedstransaktioner samt registrering og deponering af værdipapirer. Emerging markets er generelt ikke så godt regulerede som deres etablerede modparter. Investering i emerging markets kan indebære en risiko, der er højere end gennemsnittet, 3. Beskatning På nogle markeder kan der blive opkrævet skatter, afgifter og andre honorarer og gebyrer af provenuet fra salg af værdipapirer, udbetalt udbytte eller anden indkomst. Det er også muligt, at den nuværende fortolkning af loven eller forståelse af lokal praksis ændrer sig, eller at lovgivningen bliver ændret med tilbagevirkende kraft. Det er derfor muligt, at Selskabet vil blive pålagt yderligere beskatning i sådanne lande, som ikke forventes på prospektdatoen, eller når investering foretages, værdiansættes eller afhændes. -15% -20% -25% -19,22% Dato

18 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 17 Bilag 9 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 9 - Pan European Equity Dividend Fund Pan European Equity Dividend Fund Investeringsformål Investeringsformålet for Pan European Equity Dividend Fund er at opnå en rimelig og stigende indkomst kombineret med mulighed for kapitaltilvækst fra en portefølje af tværeuropæiske aktier. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere Afdelingens aktiver primært i aktier i selskaber, der har hjemsted i Kontinentaleuropa og Storbritannien, eller som har væsentlige kontinentaleuropæiske og britiske aktiviteter. ACD vil søge at investere i selskaber, der udviser stort potentiale for at udbetale udbytte over gennemsnittet. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den desuden investere indtil 1/3 af afdelingens samlede aktiver i andre værdipapirer (herunder fastforrentede værdipapirer, andre aktier, pengemarkedspapirer og likvide beholdninger). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,74% for Klasse 1 Aktier og 1,16% for Klasse 2 Aktier. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 110,39%. De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: Risiko i forhold til kapitaltilvækst Afdelingens investeringsformål prioriterer indkomstgenerering højere end (eller på lige fod med) kapitaltilvækst. Honorarer og udgifter, der opkræves vedrørende Afdelingen, kan derfor blive opkrævet fra kapital (i stedet for fra indkomst) for at styre det indkomstbeløb, der betales til og/eller er tilgængeligt for aktionærerne. Dette kan føre til udhuling af kapitalen eller til begrænsning af kapitaltilvæksten. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. maj 2006 til den 31. december 2008 har været som følger: 15% 11,82% 10% 5% 0% Afkast -5% -10% -15% -20% -25% -21,45% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. maj 2006 til den 31. august 2009 udgjorde 6,11%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,50% (Klasse 1 Aktier) og 1,0% (Klasse 2 Aktier).

19 18 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Bilag 10 til Forenklet Prospekt for Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, dateret november Bilag 10 - China Opportunities Fund China Opportunities Fund Investeringsformål Investeringsformålet for China Opportunities Fund er at opnå en langsigtet kapitaltilvækst. Investeringspolitik ACD s investeringspolitik er at investere Afdelingens aktiver primært i aktier og aktierelaterede værdipapirer i kinesiske selskaber. Disse defineres som selskaber, der har hjemsted i, og/eller hvis væsentlige aktiviteter ligger i Folkerepublikken Kina. Hvis ACD anser det for fordelagtigt, kan den desuden investere indtil 1/3 af Afdelingens samlede aktiver i derivater, terminsforretninger og andre værdipapirer (herunder fastforrentede værdipapirer, andre aktier, pengemarkedspapirer og kontantbeløb). Under ekstraordinære omstændigheder og midlertidigt kan ACD eje en væsentlig del af Afdelingen i kontantbeløb og/eller pengemarkedsinstrumenter. Investorer bør læse afsnittene og In specie i Prospektet dateret november 2009 for så vidt angår den risiko, der er forbundet med investering i China Opportunities Fund. Emerging markets har muligvis ikke den samme investorbeskyttelse som i mere udviklede jurisdiktioner. Mangel på likviditet og effektivitet på visse aktiemarkeder eller[sic] valutamarkeder kan betyde, at ACD fra tid til anden kan opleve større vanskeligheder med at købe eller sælge beholdninger af værdipapirer, end den ville opleve på et mere udviklet marked. Hvis investeringerne er foretaget i A-aktier i børsnoterede selskaber i Folkerepublikken Kina, kan det særligt betyde, at der kan opstå afviklings- og hjemtagelsesproblemer, som kan have som konsekvens, at Aktionæren i stedet for et kontant indfrielsesbeløb muligvis vil skulle modtage værdipapirer in specie for det samlede eller en del af det beløb, som vedrører indfrielsesanmodningen. Provenuet fra de illikvide værdipapirer, der indgår i indfrielsen, vil under disse omstændigheder blive udbetalt kontant, når provenuet bliver tilgængeligt. Desuden må særlig opmærksomhed henledes på beskatningsafsnittet (11) i dette Forenklede Prospekt. Investorer bør være klar over disse, før de investerer i Afdelingen. Investering i derivater og terminsforretninger P.t. anvender China Opportunities Fund alene derivater til effektiv porteføljestyring, men politikken tillader anvendelse af derivater til investeringsformål i fremtiden. Aktionærer vil blive informeret om et eventuelt forslag om at anvende derivater til investeringsformål med 60 dages skriftligt varsel, og det Forenklede Prospekt og Prospektet vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. Anvendelse af derivater til effektiv porteføljestyring sker ikke med henblik på at ændre Afdelingens risikoprofil væsentligt. Investering i A-aktier i børsnoterede selskaber i Folkerepublikken Kina Med forbehold for lokal lovgivnings- og tilsynsmæssig godkendelse agter ACD at investere i A-aktier i selskaber, der er børsnoterede i Folkerepublikken Kina. ACD er p.t. ved at søge om godkendelse på fondsbørserne i Shenzhen og Shanghai og vil give Aktionærerne et varsel forud for investering. Investeringsoplysninger Afkastet for Afdelingens Klasse 1 Aktier er angivet nedenfor. Afkastberegningerne medregner ikke effekten af startgebyret og beregnes på det grundlag, at indkomsten geninvesteres før skat. De årlige gebyrer, der gælder for Afdelingen, medregnes i afkastberegningen. De årlige afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. maj 2006 til den 31. december 2008 har været som følger: Afkast 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -43,25% Dato Det kumulative afkast for Afdelingens Klasse 1 Aktier fra den 31. marts 2007 til den 31. august 2009 udgjorde 30,64%. Årlige administrationsgebyrer Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 1,50% (Klasse 1 Aktier) og 1,0% (Klasse 2 Aktier). TER Fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 udgjorde TER 1,68% for Klasse 1 Aktier og 1,10% for Klasse 2 Aktier. Porteføljeomsætningshastighed Porteføljeomsætningshastigheden for Afdelingen fra den 1. maj 2008 til den 30. april 2009 var på 109,27%.

20 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 19 De risikofaktorer, der er forbundet med investering i Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, er angivet i det Forenklede Prospekt. Ud over disse risici bør investorer overveje følgende risici, der er forbundet med investering i Afdelingen: 1. Risiko forbundet med emerging markets Afdelingen investerer i emerging markets, der kan være forbundet med risici i relation til manglende eller forsinket afvikling af markedstransaktioner samt registrering og deponering af værdipapirer. Emerging markets er generelt ikke så godt regulerede som deres etablerede modparter. Investering i emerging markets kan indebære en risiko, der er højere end gennemsnittet, 2. Beskatning På nogle markeder kan der blive opkrævet skatter, afgifter og andre honorarer og gebyrer af provenuet fra salg af værdipapirer, udbetalt udbytte eller anden indkomst. Det er også muligt, at den nuværende fortolkning af loven eller forståelse af lokal praksis ændrer sig, eller at lovgivningen bliver ændret med tilbagevirkende kraft. Det er derfor muligt, at Selskabet vil blive pålagt yderligere beskatning i sådanne lande, som ikke forventes på prospektdatoen, eller når investering foretages, værdiansættes eller afhændes. 3. Likviditetsrisiko Under ekstreme markedsforhold kan det være vanskeligt for en Afdeling at realisere en investering med kort varsel uden at lide et tab i forhold til markedsværdien. Under sådanne forhold kan investoren komme ud for forsinkelse i realiseringen af vedkommendes investering eller for en regulering for udvanding.

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital,

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til lovgivningen

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere