AT ARBEJDE I UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT ARBEJDE I UDLANDET"

Transkript

1 AT ARBEJDE I UDLANDET Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der kan gives klare svar. Denne information er udarbejdet som guideline både i forhold til konkret information og som huskeliste, så man får tænkt over relevante forhold i forbindelse med udlandsopholdet.

2 At arbejde i udlandet M E D L E M S I N F O R M A T I O N V E D R. A N S Æ T T E L S E I U D L A N D E T Indhold 1: OVERVEJELSER FØR UDLANDSANSÆTTELSE : FORBEREDELSER TIL ANSÆTTELSE I UDLANDET : LØN OG KONTRAKT... 4 Løn...4 Kontrakt...4 4: FLYTNING, BOLIG OG FAMILIE I UDLANDET... 5 Arbejds- og opholdstilladelse...5 Flytning...6 Bolig...6 Familie...6 Professionel hjælp til Relocation...7 5: SYGDOM, PENSIONSORDNING OG FORSIKRING... 7 Sygdom og sygeforsikring...7 Pensionsordning...7 Forsikringer generelt...8 6: SKAT : A-KASSE OG EFTERLØN : FAGLIG ORGANISATION Foreningen af mejeriledere og funktionærer Dansk Mejeriingeniør Forening : EN HUSKELISTE Side 1

3 1: OVERVEJELSER FØR UDLANDSANSÆTTELSE Hvis du overvejer at søge ansættelse i udlandet, er der mange vigtige aspekter at inddrage i dine overvejelser, før du afgør om karrierevejen skal gå til eller via udlandet. Det er en stor beslutning at flytte eller evt. pendle til udlandet, og der bør ligge grundige overvejelser forud for, at man kaster sig ud i eventyret. Du kan starte med at stille dig selv nogle spørgsmål: Har jeg udlængsel vil jeg ud og opleve verden og andre kulturer? Har jeg kompetencer og færdigheder, som kan bane vejen for et job i udlandet? Vil det gavne min karriere? Vil min familie også gerne til udlandet? Kan jeg leve med at være langt væk fra mit netværk og øvrige familie? Vil min ægtefælle og evt. børn trives med at bo og leve i udlandet? Kan du svare ja til disse eller de fleste af disse spørgsmål så er du godt på vej til at søge udlandsophold. Siger du derimod nej til flere af spørgsmålene men ja til nedenstående så skal du måske tænke dig lidt grundigere om! Vil jeg til udlandet p.g.a. lønnen jeg vil ud og tjene kassen? Er det mest min interesse at komme ud, og er min familie kun i begrænset omfang positiv? Der findes ingen facitliste. Du må reflektere sammen med dine nærmeste og træffe beslutningen. Der er andre spørgsmål, som trænger sig på, og som er tæt knyttet til ovenstående spørgsmål. Måske har du svar måske ikke, men refleksioner kan bidrage til din generelle afklaring. - Hvilke lande/områder du vil søge til? Søger du helt andre kulturer på andre kontinenter eller søger du Europa, hvor afstande og kulturer måske ikke er helt så store udfordringer. - Søger du ud for en kortere periode f.eks. 3-5 år eller i en open end ansættelse? Dette er afgørende for beslutningen om at søge ud og for en masse praktiske forhold både i relation til en evt. kontrakt i udlandet, og til hvordan du håndterer din nuværende status i Danmark (hus, forsikring etc. ). Side 2

4 2: FORBEREDELSER TIL ANSÆTTELSE I UDLANDET Når dine overvejelser munder ud i en beslutning om at søge job i udlandet, går jobjagten i gang. Hvis du er så heldig, at du kan søge ud med dit nuværende firma, er det i mange tilfælde et meget gunstigt udgangspunkt for et job i udlandet, og særligt hvis det er dit første udlandsjob. Hvis virksomheden gerne vil have dig til udlandet, og du gerne vil ud, så har I en fælles interesse, og I vil helt sikkert i fællesskab og med virksomhedens hjælp afklare mange praktiske spørgsmål og finde løsninger på disse. Skal du derimod ansættes i en anden virksomhed, så er det stadig i fælles interesse at finde løsninger på de mange spørgsmål, men det at være under ansættelse i en ukendt organisation kan i nogle tilfælde gøre det lidt tungere at få stillet alle spørgsmål og evt. rejst alle krav. Det kan derfor være ekstra vigtigt selv at være godt inde i de relevante problematikker. Uanset om du får job i udlandet med din nuværende arbejdsgiver eller en anden dansk funderet virksomhed, vil det være en god ide, at drøfte din hjemkost til Danmark om 3 år, 5 år eller x år. Få gerne indskrevet i din kontrakt, hvordan du jobmæssigt er stillet, og hvad du har i vente, når du kommer hjem. Du skal ikke forvente, at dit job står og venter på dig, eller at du med 100 procents garanti kan blive lovet et karriereløft, men vi anbefaler, at det indgår i aftalen, at der findes et job på et passende niveau, inden for en rimeligt tidsmæssig horisont, når din udlandskontrakt udløber, og du vender hjem. Skal du ansættes i en udenlandsk virksomhed, som du ikke kender på forhånd, bør du undersøge mest muligt om virksomheden, før du siger ja til en stilling. Der kan ud over de rent arbejdsmæssige forhold f.eks. være etiske forhold, som gør, at du på længere sigt ville fortryde en sådan ansættelse. Referencer fra tidligere ansatte kan være en vej at gå, men ellers er internettet en god hjælp til at finde oplysninger om og evt. presseomtale af virksomheden. Du skal være opmærksom på, at der i mange både ansættelsesretslige forhold og skattemæssige forhold m.m. kan være stor forskel på, om du er udstationeret med ansættelse efter danske regler eller ansat i udlandet. Ansættes du i en virksomhed, som driver virksomheden fra udlandet og egentlig ikke har særlige/direkte relationer til Danmark, vil det være en yderligere udfordring, for så ansættes du helt uden relation til danske forhold. Er du ledig og vil søge job i udlandet, er der inden for visse rammer mulighed for i en kortere periode at tage dagpenge med på jobjagt i udlandet. Her vil din a-kasse Side 3

5 kunne vejlede dig, om hvilke regler der er gældende for en sådan proces. Du finder online information hos a-kasserne på: - AAK: - FTF-A: Bagerst i denne information under punkt 9 finder du en huskeliste, som du måske kan have gavn af, uanset om du er i den ene eller anden situation. 3: LØN OG KONTRAKT Når du er sluppet gennem nåleøjet og får tilbudt et job så handler det i høj grad om løn og kontrakt. Løn Selve lønforhandlingen og lønfastsættelsen for et job i udlandet er vældig kompleks, men lønnen skal som udgangspunkt være noget højere end lønnen for et tilsvarende job i Danmark. Vi kan anbefale, at du i relation til selve lønforhandlingen læser vores guide til lønforhandling. Når du forhandler løn og sammenligner med den løn, du har i dag, skal du huske følgende: Er pension indregnet i lønnen? Er forsikringer og evt. sundhedsforsikring indregnet? Er bil og evt. bolig indregnet/stillet til rådighed? Er ferie/feriepenge indregnet? Er telefon & internet betalt? Dertil kommer skatteforhold/skattefordel se punkt 6 for yderligere information som arbejdsgiver i lønforhandlingen kan forsøge at bruge i sin argumentation for at give dig mindre i løn evt. sådan at begge parter får nytte af din skattefordel. Du bør forsøge at holde fast i, at skattefordelen er din bonus for de afsavn, som du og din familie trods dit ønske om udlandsarbejde har. Kontrakt Du skal huske mange ting i din kontrakt, og afhængig af hvad der er indeholdt i lønnen jf. ovenfor, skal du have indskrevet de nævnte forhold i kontrakten. Dertil kommer forhold som f.eks. hjemrejser med familien f.eks. sommer og jul eller ved særlige lejligheder. Side 4

6 Det er også vigtigt at tænke i både flytningen til og fra udlandet. De fleste husker at få aftalt, hvem der betaler udflytningsomkostningerne, men det er typisk lige så bekosteligt at komme hjem. Det kan anbefales, at have klare aftaler omkring flytning tilbage til Danmark både i det tilfælde at kontrakten udløber, hvis du opsiges, eller hvis du selv siger op. F.eks. kan det aftales, at du selv betaler, hvis du opsiger din stilling relativt hurtigt, men at du efter en vis tid i ansættelsen vil få flytningen til Danmark betalt, uanset hvordan ansættelsesforholdet bringes til ophør. Selve flytningen de fysiske omkostninger til transport af ejendele er én ting men dertil kan komme en midlertidig indkvartering i en periode ved ankomst til udlandet og måske igen ved hjemkomst til Danmark. Det kan også være aktuelt at aftale et betalt besøg i dit kommende arbejdsland eller -område, sammen med din ægtefælle, så I kan søge bolig, besøge skoler m.m. før selve flytningen. Sprogkurser til dig selv, ægtefælle og børn kan også være relevante emner at tage op under forhandlingen. Det kan være sprogkurser før udflytning eller i den første tid ude. Endeligt kan det være anbefalelsesværdigt, at det i kontrakten fremgår, hvor og hvordan evt. tvister vedr. kontrakten skal søges løst. Du vil finde yderligere inspiration vedr. kontrakten i huskelisten under punkt 9, og sidst men ikke mindst anbefaler vi, at du lader foreningernes advokat gennemgå din kontrakt før du skriver under. 4: FLYTNING, BOLIG OG FAMILIE I UDLANDET Arbejds- og opholdstilladelse I nogle lande kan arbejds- og opholdstilladelser være nødvendige. Udgangspunktet er, at man skelner mellem Norden, EØS/EU-landene og den øvrige verden. Alle danske statsborgere, som er selvforsørgende har lov til at arbejde og opholde sig i de nordiske lande. I EØS/EU-landene gælder samme regler i de første 3 måneder. Derefter kræves et opholdsbevis, som man får, når man har en ansættelseskontrakt eller kan dokumentere, at man er selvforsørgende. I det øvrige Side 5

7 udland er reglerne mere komplicerede og meget forskellige, men hovedreglen er, at man skal have en arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde i lande uden for EØS/EU og Norden. De enkelte landes ambassader eller konsulater giver præcise oplysninger. Det er som hovedregel arbejdsgiver, som sørger for, at disse ting bringes i orden. Flytning Selve flytningen kan foregå på mange måder, men ofte sender man sit indbo af sted samtidig med, at man rejser, og så bor man i en midlertidig indkvartering, indtil man har bolig og ejendele på plads. De fleste omkostninger forbundet med denne fase er ofte betalt af arbejdsgiver. Bolig Skal du sælge eller opsige din bolig i Danmark? Vil du udleje/fremleje mens du er ude, så du har noget at vende hjem til. Skal du leje eller købe i udlandet? Får du stillet bolig til rådighed af arbejdsgiver? I hvilket område skal du bosætte dig. Der er ingen entydige svar, og det er svar, som afhænger af dine forhold og forholdene i det land, du flytter til, ligesom det kan være af betydning, hvor længe du forventer at blive i udlandet, og hvordan konjunkturer og muligheder er på det pågældende tidspunkt. Det er dog vigtigt, at din arbejdsgiver er behjælpelig med at anvise et boligområde, som er hensigtsmæssigt med hensyn til boligstandard, infrastruktur, skoler osv. Familie Der er i mange tilfælde en ægtefælle og børn at tage hensyn til i forbindelse med et udlandsarbejde. Din ægtefælle vil i modsætning til dig ikke automatisk blive integreret i et fællesskab. Din ægtefælle skal være indstillet på, selv at skabe sit netværk, og det kan afhængig af kultur og lokalitet være en udfordring. Din ægtefælle skal ligeledes være afklaret omkring sin jobsituation og være afklaret med ikke at gå på arbejde. I sjældne tilfælde er det muligt for en ledsagende ægtefælle at få arbejde, men ofte er det af mange både kulturelle og lovgivningsmæssige årsager vanskeligt eller tidskrævende at få til at lykkes. Uddannelse via internettet, frivilligt arbejde eller fokus på familiens børn er ofte de reelle muligheder, der er for ægtefæller, og det bør man som familie være afklaret med, før man vælger at tage ud. Side 6

8 Børnene står ligeledes over for en udfordring. Afhængig af barnets personlighed, alder og sproglige færdigheder kan integrationen i et nyt land være mere eller mindre svær, men vigtigt er det, at have ekstra ressourcer til sine børn i den første tid, sætte ind med den nødvendige sprogundervisning og fokusere på at finde gode skoler og fritidsaktiviteter til dem. Professionel hjælp til Relocation Hvis din arbejdsgiver ikke selv har indsigt og kontakter i det område hvor du og din familie skal etablere jer, kan du evt. foreslå, at få tilknyttet et relocation bureau, som er hjemmehørende i det pågældende land/område, og som kan hjælpe dig og din familie på plads og i gang. 5: SYGDOM, PENSIONSORDNING OG FORSIKRING Sygdom og sygeforsikring Du skal sikre dig, at der i din kontrakt foreligger aftale vedr. sygdom. Langt fra alle arbejdsmarkeder er så godt reguleret, som det danske, når det handler om dine rettigheder ved sygdom. Dertil kommer at du og din familie skal være sikret behandling i det land i flytter til. Igen vil det variere meget om det er Norden, EØS/EU eller den øvrige verden, du flytter til, men vigtigt er det at undersøge forholdene og sikre at de omkostninger, der måtte være forbundet med læge- og hospitalsbehandling m.m., ikke kommer bag på dig, og naturligvis allerhelst, at de er dækket af din kontrakt, eller at din løn afspejler, at du selv skal dække denne form for omkostninger, hvis det er tilfældet. Pensionsordning Pensionsordning er for mange en selvfølgelighed i Danmark, men sådan er forholdene ikke uden for landets grænser. Det vil være yderst relevant at få afklaret, om der er nogle former for pensionsordning integreret i din honorering, og hvordan en sådan vil komme til udbetaling, når og hvis du ikke længere opholder dig i det pågældende land, når pensionen skal udbetales. Hvis du selv ud af din bruttoløn skal sørge for pensionsopsparing og de forsikringer, der i Danmark typisk knytter sig hertil, har Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer aftaler med AP Pension, som du med stor sandsynlighed vil kunne drage nytte af. Side 7

9 Forsikringer generelt Forsikringer skal du ligeledes forholde dig til. Du vil ofte hos en dansk arbejdsgiver og via din pensionsordning være omfattet af en gruppelivsforsikring, en invaliditetsdækning, måske kritisk sygdomsforsikring, fritidsulykkesforsikring m.m. og står du uden disse, er det vigtigt at tegne sådanne forsikringer på egen hånd. Foreningerne kan via vores medlemsforsikring Mejeriliv hjælpe dig på nogle områder. 6: SKAT Rådgivning vedr. skatteforhold bør søges hos en revisor. Der er mange og ofte komplicerede regler, som gælder mellem visse lande og under visse særlige forhold. Samtidig er der også individuelle forudsætninger, som skal tages i betragtning. Som følge heraf bliver opgaven kompleks. Nogle virksomheder stiller rådgivning fra en revisor til rådighed for medarbejdere som ansættes i udlandet, men hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du selv søger rådgivning hos en revisor, så din økonomiske situation bliver bedst muligt. Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer har indgået en rabataftale med RSM Revision, som mod betaling kan rådgive dig om de specifikke forhold i din situation. Læs mere her. 7: A-KASSE OG EFTERLØN Forholdene omkring arbejdsløshedsforsikring er også meget forskellige, og igen skelnes mellem hvilke lande man opholder sig i. Fra a-kassen gøres der overordnet opmærksom på følgende 3 situationer: - Hvis et medlem arbejder i et dansk firma og bor i Danmark og derefter bliver udstationeret i en udenlandsk afdeling af firmaet inden for et af EØS-landene, så skal medlemmet forsætte med at være forsikret i en dansk a-kasse. Medlemmet skal have udstedt en attest E 101 af danske sikringsstyrelse. Derved beholder medlemmet sin danske sociale forsikring, mens vedkommende arbejder i et andet EØS-land. Attesten kan max. udstedes for 3 år. - Hvis et medlem arbejder i et dansk firma og bor i Danmark og selv finder et job i et EØS-land (dvs. medlemmet bliver ikke udstationeret med garanti om at kunne komme tilbage til den tidligere danske arbejdsgiver). Så skal medlemmet have overflyttet sin forsikring til det andet EØS-land. Det er i den forbindelse vigtigt, at medlemmet undersøger dette inden Side 8

10 vedkommende rejser, da a-kassen skal udstede en attest E 301 til den udenlandske forsikringsmyndighed. - Hvis et medlemmet får arbejde uden for EØS, skal vedkommende altid beholde sin a-kasse/forsikring i Danmark - det er uafhængigt af om medlemmet er udstationeret eller selv finder et job i udlandet. Du og ikke mindst din ægtefælle bør begge henvende jer til jeres A-kasse, og få den helt præcise rådgivning i forhold til det land I søger til og den situation, som er gældende for jer, og som kan skabe de bedste forudsætninger for jer og jeres genindtræden og status i a-kassen, når I vender hjem. Efterlønsreglerne både med hensyn til opsparing, hjemkost osv. er ligeledes afhængige af en række forhold, og du bør søge individuel rådgivning i a-kassen. Sidst men ikke mindst skal du være opmærksom på, at der både ved afrejse og hjemkomst er visse formaliteter og tidsfrister, som skal overholdes. Begge dele vil din a-kasse kunne informere dig præcist om. Side 9

11 8: FAGLIG ORGANISATION Foreningen af mejeriledere og funktionærer Dansk Mejeriingeniør Forening Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening støtter gerne medlemmer under udlandsophold. Det sker med jævne mellemrum, at der opstår spørgsmål og forhold, som foreningerne kan være med til at udrede. Herunder finder du desuden rækken af medlemsydelser og -tilbud, som du kan gøre brug af, selvom du er i udlandet. Du er også altid velkommen til at henvende dig i sekretariat med andre spørgsmål. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe! Medlemstilbud/-services Mælkeritidende tilsendt pr. post Mælkeritidende online Mælkeritidendes Ugenyt (elektronisk nyhedsbrev) Danish Dairy & Food Industry Worldwide Faglig og/eller advokatbistand* Mejeristhuset (sommerhus) Forsikringer via Mejeriliv Mejeribrugets Årbog Forbrugsforeningen Studieture Faglige netværk via Linkedin Bemærkning Porto betales udenfor Europa Anmodning om adgang Tilmelding via hjemmeside Leveres sammen med Mælkeritidende Se nedenfor Kan være en rigtig stor fordel Muligt at deltage fra udlandet Grupperne: Danske Mejeriingeniører og Mejerilederne.dk Biografi for mejeriingeniører Nordiske mejerikongresser og symposier Udbyder af mejerifaglige bøger Sekretariatsrådgivning* Med visse begrænsninger Adgang til at søge fonde og legater Adgang til revisorrådgivning Rabataftale Guide vedr. ansættelse i udlandet Guidelines om lønforhandling og lønudvikling * Juridisk bistand og sekretariatsbistand ydes inden for rammerne af normal rådgivning og retshjælp se retningslinjer for juridisk rådgivning: Side 10

12 9: EN HUSKELISTE Men udgangspunkt i ovenstående gennemgang, kan det anbefales, at du bruger nedenstående huskeliste, når du er i processen vedr. job og ansættelse i udlandet du kan selv tilføje yderligere punkter: Virksomheden ejerforhold værdier omdømme osv. Er du udstationeret, eller er du ansat i udlandet. Hvor længe tidsbegrænset eller tidsubegrænset ansættelse. Løn, bonus, pension, bil, telefon, internet m.m. Udbetaling af løn m.m. hvordan foregår det og i hvilken valuta. Øvrige forhold vedr. kontrakten f.eks. ferie frihed rejser arbejdstid sygdom barsel m.m. Aftale vedr. opsigelse af samarbejde hvilket også er relevant ved tidsbegrænset ansættelse (under visse omstændigheder og betingelser kan samarbejdet afbrydes før tid) Evt. aftale om job ved hjemvenden til Danmark (ved dansk arbejdsgiver) Pensionsordning Forsikring livsforsikring, ulykkesforsikring, sygdom, invaliditet, kristisk sygdom, arbejdsskade m.m. (lovpligtige forsikringer i det pågældende land) Vilkår og praktik vedr. ud- og hjemrejse Boligforhold i udlandet Boligforhold i Danmark Skole og andre forhold af relevans for familien Arbejds- og opholdstilladelse Skatteforhold A-kasse og evt. efterløn Side 11

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere