Sagsnr :208783

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".48716100. Sagsnr :208783"

Transkript

1 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T bbo g d www bbo g d C n Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p Sagn udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o gg und ndbdnd dhumhøj o n ø, o ndupa am æggog o V d pon nd n mb a oøn,pæn badæ, ogodoæ,hgg gopho d uam nd ud u Dno gg und ån modd,bp an modb anda æog buamha g æa a,hodp ad p og gf ahøj ggnd æ amodddønuog undnam gmu gh oa ndo ndagn at ana æ ma æmuogud m ma Ønmanm ggog æ g o,a æ m aan ægmodno d gmu ghh o o b nd mj ndommn ndudn oudhubgn amca po m ndbggudhu ndommnb ggndpå, ujd gomg m nd nd600m a andnv andnhadn oa g undj o n gn andg undmb abadb onæ om åd ndudn o, na u om åd,b aa PMø G undn ndommn ndho d Høj o opho d ump p ad,a mpumpogpj nda mu o nf a u dø pa adga ndud um o ndupa amdø pa ddnd aan æg Opho d undudnd åbn o b nd m oøn,ho ad udga dnno dnd a ndommnø g um b åa Pæn badæ m gu, b ædb un chamhåndan æ d aba amn To oæ,dnmadga wa nc o En mab V g g n o ma on Dgø opmæ om på,anøba a,h dnna nund aøb, bud æ g,ogaæ g o p g aaccp budd,h om d må æ o n mm mudbud å n M ndj ndommæg p æn æ g,ogan æ ådg obggpa ammhand Købop o d o aøggnj u d, nan ambgg n ådg n m Ana gj ndommæg Mo nb g ud V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1

2 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o08 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1a

3 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o08 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1b

4 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o08 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1c

5 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p Sagn udg md 2 Da o08 06 ndomda a ndommn ndom p Måbn ø g Kommun Ma n Zon a u Vand Vj K oa Va m n a a on Op ø ombggå Vu d og j ndomæ d a O n gu d p O n gj ndomæ d H ag undæ d E j bo gæ d G und ag oj dæ d a G unda o æ d S u,b d,p anogand annd bg ænn A a G unda audgø F dhu -h aj Somm hubbo G unda a ø g BBR G b o 11 Udho B,B up Hobgbbga a Somm huom åd P a and æ Kæ d a a ag ag P a æ j Udn Bo ga aa O n g oa bgn Va mpumpog And -h aca po h audhu Bgn a a ø g -ada o 1 226m2 0m2 T bog D ø gnd upåj ndommn Doom an nd o ho d,bb gg o ho d,ud n, g undj o n m 79m2 0m2 0m2 79m2 18m2 11m2 7m2 BBR T bhø Da a,a ø gnd æ ndhå dh da og øø m ø g( ab a ) Hå dh d a ndommnæ g møb hnho d Daj ndommn dhu,da a,a ndbom ø g X Ja øba a nd du å Nj, d und ag h mgåan Ø g æ ndhå dh da og øø m ø g V on2 1 E SO EL Hhn ø g j ndommnb ad bogn GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d2

6 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p Sagn udg md 2 Fo o ho d Fo p æm n,d ndgåj udg nba på Sæ g j ndom o hogffo P æm ndæb and-oghuj o,h udodæ SampJa n Ja Rø adja Fo bho ddhn o åhodnu æ nd abd b ndhn n o bud ahuj n Fo Da o08 06 And o ho daæn gb dn Fo b uga hæ gudg Udg n og ø naj ndommna m o b ug mgå aa gop n ndommnp mæ a m dva mpumpog ndommnupp nda m db ændo nogo a Dhn d5 Ø gudg ø ndj ndommnd og gho d Købgø opmæ om på,ad æ udg n g,and, op g g na o n an æg, and o b uga hæ g o ho dam øbnd gho d,ogad udg mgåah n a gop n o b uga hæ gudg j udg T and appo bgg n gnnmga, n a a on appo ogn g mæ n T and appo ogand bgg n appo T and appo og o op n unduda bj d ogd do umn a o gg, ø øba a ndgå E n a a on appo E n a a on appo unduda bj d ogdo umn a o gg, ø øba a ndgå En g mæ n ndommn om a ap g n g mæ n V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d3

7 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p udg 1å ndoma Hu o ndomæ d a Rno a on G undj o n S o n j n And o n gudg Fa anda g Fa anda udg a 1å pan b oga g pan b Sagn udg md 2 Da o08 06 P å Kon an bhoøb Kon an p udb a Ha j o p æm T n a g a ød a Købgø opmæ om på,adonnæn on an bhoøb ndho d udg Dhn d Gæ dudn oøbummn æ d B gn ab u o n opåbagg unda anda d nan am æ gop n om nan Dgø opmæ om påaj ndommæg n h o n måammn æggj udg mb u o n o d Dna nb u o n o d nn oom a å a n nan om o n D o a j udg n ægg dnn d oab gnnam mån gbo gudg H udo d æ o b uga hæ gudg Udb a 65 B u o j udg 6 712md åN o j udg 5 228md å 29, 60% B u oudg n gmdnam d o bundmn anda d nan udn ad agog u j udg, o b uga hæ gudg am øbnd gho d N oudg n gmb u oudg n ad aga a mæ g ad agdad a om n anda d nan, dn æ d unnopnå S anda d nan S anda d nan nuda bj dud a ø gnd o udæ n Kon anudb a på5% adn on an øbum op und næ m 5 dogm n mum 25 Dop ag a ånop dnma ma ång æn odnpågæ dndj ndom a go oom a ånog a ob ga onm Løb dn30å Lån on ba ob ga on ånm a n,da d ago h øb dn annu p nc pp Lånba påd hø ndob ga on,h u 100 næ m h und B gn da o o a ån08 06 Fo øbummnb gnbo g ånlånhan øb dpå30å Låna d ago h øb dn annu p nc pp Lån a æ u pa,og n n a æggh a a dn1 2,1 5,1 8og1 1 1om dnnmn g n ad6n o n ggj o mån Na ona ban n a on ud ån bo g o må ønmod ag m Gnnmn n nop und næ m a p ocnog ægg3p ocn po n Næ æ nd n påbo g ånba pådnnmn g n p odn Sæ gop n om nan hnho d oom o m d a aj ndom m måj ndommæg n uda bj d aduda bj d nan o ag, gom j ndommæg n må o m d nan V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d4

8 Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p Sagn udg md 2 Da o08 06 Op n om nd ån,d ano agpå b Lå a Ra p R gæ d Ob gæ d Kon an - Va u a Rn 1å æ d Kon på d d R - ÅOP Sa do a øb d d agon o Sæ go ag å Ga an - Kon an gu Kon an bhoøb Købgø opmæ om på,ad o nnæ n on an bho øb ndho dudg Køb gn ådg,h undj u d, nan ogb gg n Fo b uga hæ gudg o o ho d100mm o gu og agam95mm o d ægg- ø gb gn gn V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d5

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

best brains. Designmanual

best brains. Designmanual Dsignmanual Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere