Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold."

Transkript

1 Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af:

2 AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer; svar materiale 4. Gennemgang af svar med analyse 5. Feedback på den gde måde fra de spurgte 6. Rapprtens anbefalinger 7. Afrunding med Klubbens handlerum INDLEDNING Hammel GF fdbld er en aktiv breddeklub med klubfrivillige, udvalg g bestyrelse, der udfrdres af mange pgaver på tværs g i de respektive årgange. Ligeledes er det en udfrdring hvrdan de stre g små fdbldpgaver rganiseres, styres g kmmunikeres. Denne rapprt har med en undersøgelse sm mdel, beskrevet hvrdan bestyrelse sammen med frivillige ser på den gde fdbldklub Undersøgelsen suppleres med beskrivelse g afsluttende plæg til handlinger, sm Hammel GF kan arbejde videre med OVERORDNET: Undersøgelsen har bestået af 20 spørgsmål, sm er stillet 85 frivillige i Hammel GF Fdbld. Ud af disse er der 53 frivillige, sm har svaret, hvilket betyder en svar prcent på 62. De 53 persner har svaret på alle spørgsmål gså på de spørgsmål, hvr spørgeren kunne svare mere beskrivende. Samlet tegner sig et billede af validitet fr selve undersøgelsen. Samlet indehlder materialet en mængde svar, tal g hldninger g det har givet rig lejlighed til at give undersøgelsen et dækkende billede af Hammel GFs fdbldaktiviteter g ressurcer Samtidig viser svarerene g de kvalitative svar gde tegn på et rigtig gdt engagement. De krte ja/nej spørgsmål g samtidig de spørgsmål, hvr vi har bedt spørgeren m at svare med sine egne rd underbygger dette. Til plysning skal det nævnes, at i denne rapprt udgør de 53 persner de 100 prcenter g det er herudfra de videre prcenter g frhld er udregnet. 1 S ide

3 SAMMENFATNING Hammel GF Fdbld er vres klub g vi vil være en del af klubben med vres hjælp Denne replik er den krte udgave af undersøgelsen; Vi undersøger Hammel GF fdbld`s DNA. Overrdnet viser undersøgelsen mange sundhedstegn i klubben g samtidig peges der på en mængde ressurcer i klubben. Svarene peger således på et gdt grundlag fr at videreudvikle Hammel GF Fdbld sm fremtidens bæredygtige fdbldklub. Undersøgelsen viser at klubben har en gd rganisatin. Undersøgelsen viser samtidig på mulige indsatsmråder: De yngste børn g deres frældre, tydelighed, når Hammel GF Fdbld har pgaver, der skal gennemføres, Et netværksgrundlag fr rekruttering af frivillige, Differentieret måde at håndtere frivillig pgaver, netværksmuligheder, styrkelse af træning, priritering af deltagelse i stævne (Aalbrg City cup) g en beslutning m en scial begivenhed. 2 S ide

4 GENNEMGANG AF SVAR 1. Klubbens aktive g erfaring 58 % af svarene kmmer fra trænerne, 13 % hldledere har svaret g så er der en gruppe på 23 %, sm udfører andre pgaver i klubben. 62 % af de spurgte har været aktiv sm frivillig med mere end 3 år i klubben g 37 % har været aktiv i mindre end 3 år. 57 % er aktive ver fr fdbldspillere, der er ældre end 10 år g 25 prcent af de spurgte er aktive ver fr de yngste pige g drengespillere under 10 år. Beskrivelse af svar Det er meget psitivt med de frhldsvis mange svar. Det tegner et billede af en meget aktiv fdbldklub, hvr mange frivillige ønsker at støtte. Svarantallet er således gså et billede på at mange ønsker at invlvere sig i klubbens aktiviteter. Materialet giver grundlag fr vervejelse m en mere strategisk rekruttering. En mulighed er at netværker sig til nye trænerressurcer gennem aktive, sm i frvejen gså bakker p m klubben. 3 S ide

5 4 S ide

6 2. Mtivatin fr at være aktiv 40 % af de aktive bliver aktive frdi sønnen eller datteren spiller i klubben. På spørgsmålet m hvilke pgaver der er attraktive, svarer gruppen mere spredt med en enkelt udspringer. Det er gruppen af trænere, sm gerne vil træne drenge i alderen 10 til 17 år. 26 persner eller 49 % ytrer klart, at de gerne vil yde en indsats fr klubben g kun af denne grund. Overfr dette var der ingen, sm svarede psitivt på at de var træner, frdi de mdtg nedsat kntingent g træningspakke. Beskrivelse af svar Der er ingen tvivl m at de aktive i Hammel GF fdbld har sagt ja til at hjælpe klubben skyldes at de selv har en datter eller søn, der spiller i klubben. Et andet billede, der tegner sig, er at trænerne først g fremmest er fkuseret på at træne de 10 til 17 årige drenge. Med denne knstatering kan klubben vurdere m t andre mråder/målgrupper skal have en priritering g fkus. Det er fdbld fr piger g fdbld fr de yngste. Det kan være et tilfælde at svarene ikke kmmer med den baggrund, men det er vigtigt, at se på disse mråder/målgrupper. 49 % ønsker at hjælpe alene af den grund g ikke pga. relatiner i klubben. Dette giver endnu en vinkel på rekruttering. 5 S ide

7 Indkøring/Mdtagelse Hvedparten af de frivillige på 44 % husker klubbens mdtagelse g indkøring sm en gd plevelse. Og 55 % plever at være en del af klubben, hvr hele 21 % har givet højeste scre 10 pint g plever at være en del på den bedste måde. Beskrivelse af svar: Hammel GF får med disse svar bedste kredit g cadeau g det giver et gdt fundament fr det videre arbejde. Med hensyn til indkøring g tage imd nye frivillige får klubben en rigtig gd scre. Og mange plever hurtigt at få pgaver g ansvar. Mange frivillige bliver gså i klubben i en peride mere end tre år g dette er gså signifikante tegn. På den baggrund er der gde muligheder fr at udvikle med netwrking g rekruttering af frivillige til andre /nye pgaver. Brug af tid De frivillige accepterer, at der skal bruges tid, men hvr mange timer er acceptabelt. Her svarer 42 % at max tre timer er k, mens 34 % siger ja til max 6 timer. Faktisk er der en gruppe på 21 %, sm svarer psitivt på at bruge 9 timer pr uge. At der er 0 %, sm siger nej til mere end 9 timer, kan betragtes, at her sættes grænsen fr de aktives invlvering. Beskrivelse af svar Disse svar anerkender, at der skal bruges tid sm træner g der er gså en bevidsthed m dette. Det interessante er, at trænerne gså sætter grænser fr hvad er rimeligt. Så der skal findes frivilligpgaver, der kan tilfredsstille både de trænere, sm ønsker få pgaver g de trænere, sm siger ja til lidt større pgaver. Men hvis det præcist beskrives hvad den enkelte pgave går ud på må der gdt være frskel. 6 S ide

8 Hammel GF Fdbld kan i de fremtidige pgaver beregne ud fra de frivilliges krav /ønsker m specifikke timer. 7 S ide

9 Opgaver g kmpensatin I frlængelse af dette spørges der, m man vil invlveres knkret, hvis man spørges til en knkret pgave. Her svarer hele 66 % psitivt. Sammenhængende er der en klar hldning m at pgaver skal være klare g tydelig defineret. 70 % mener dette. I et senere spørgsmål (nr. 16) ønsker 58 % klar tydelighed Hvis man er aktiv, kmpenseres trænere med rabat i søn eller datters kntingent. Der er t grupper på samlet 74 %, sm synes psitivt m denne gestus. 36 % mener det er en rimelig gestus g 38 % mener det er en flt gestus med megen betydning. Beskrivelse af svar: Klubbens frivillige ønsker klar g tydelig kmmunikatin, før de siger ja til en pgave. Ofte er man bange fr at man siger ja til en pgave, sm bliver til en fr str mundfuld. Og her kan klubben hente credit g måske nye frivillige, hvis pgaven er klart defineret pgave størrelse g timer. Tilbagemeldinger på 66 % er rigtig psitivt g her er der mange muligheder fr klar kmmunikatin m timetal. Kmpensatin g rabat er nødvendigvis ikke afhængig af frivilliges ja til at arbejde fr klubben. 8 S ide

10 Klubbens træning Hvedparten 76 % ser klubben sm en str samlet klub med frskellige nuancer. En gruppen på 19 % ser klubben pdelt i mange enheder. Med hensyn til samhørighed g fælleskab i klubben er der en efterspørgsel på træning g fdbld på tværs i klubben bl.a. gennem DBU`s mdel. 34 % mener dette, mens 25 % ønsker en scial kmsammen. Beskrivelse af svar: En str gruppe i klubben betragter klubben, sm en str klub g dette er et meget væsentligt udgangspunkt men gså meget psitivt. In mente skal man ntere sig at klubben gså er delt p g j større klubben udvikler sig, j mere udfrdres klubben af de frskellige interesser g enheder. Har Frældre med børn på 6 år de samme interesser sm en Old By på 52 år? Og skal disse frskellige interesser frenes g hvis man siger ja til dette, hvrdan skal klubben frene disse interesser? Samlet er værdierne i at skabe sammenhæng g synergi mellem årgange, hld g på tværs i klubben vigtigt. Frskellige hld g årgang vil løbende tage enkelte initiativer g derfr er det vigtigt at klubbens bestyrelse g ledere fasthlder principper m helhed g knsensus. 9 S ide

11 10 S ide

12 De frivilliges tilfredshed I fem spørgsmål m de frivilliges tilfredshed i klubben er der gennemgående tilfredshed med samarbejde, med at være aktiv g de frivilliges egen indsats. Det drejer sig m mere end 60 %. I de samme spørgsmål er der 20 % sm er mindre tilfredse. Beskrivelse af svar Sm tidligere nævnt er der gennemgående en str tilfredshed med klubbens aktiviteter dette beskrives gså af svar i de afrundende spørgsmål. Her kmmer ngle knstruktive hldninger m klubben g de frivillige, ligesm der gives gde frslag til nye måder at tackle en pgave på. Hvis klubben vil udvikle, vil det være relevant at tage fat i den gruppe, sm er mindre tilfredse g interviewe denne gruppe. På denne måde kan få lidt mere fkus på klubbens brændende platfrm g de kritikpunkter de kmmer med. Her er måske indgangen til ngle vigtige fkusmråder fr klubben. 11 S ide

13 Rekruttering Svarene peger på mulige nye trænere i netværket. Men det er i det netværk, hvr frældrene færdes. 53 % vil anbefale pgaver til andre frældre g 15 % vil anbefale pgaver verfr unge trænere, man kender. En gruppe på 31 persner (58 %) ser det sm en psitiv værdi fr Hammel GF fdbld at klubben deltager i Aalbrg City Cup med flere hld, mens 51 % peger på værdien i kurser g uddannelser. 12 S ide

14 Beskrivelse/analyse Disse svar tegner et billede af mulige grupper, sm ikke er spurgt, m de vil hjælpe klubben. Dette kan suppleres med den nye viden m, at frivillige ønsker en tydelighed i kmmunikatinen, så de kender klarhed m pgavens karakter, størrelse g timetal. Når man spørger i netværket kan det være t niveauer: a) Om første led ønsker at være aktiv ift. specifikke funktiner b) Om første led vil være klubben behjælpelig med at kmme ud i næste led med nævnelse af klubbens aktivitetsønsker På denne måde er der mulighed fr bedre adgang g nye redskaber. 13 S ide

15 Kmpensatin/hnrering 51 % anerkender at det er en gd ide at kmpensere særligt, hvis en træner/frivillig udpeges til særlige pgaver i klubben g ligeledes 51 % anerkender at der kan kmpenseres frskelligt. Beskrivelse / analyse Klubben kan fremver være pmærksm på at frskellig hnrering kan være vejen frem, hvis lgikken g frskellen frklares g frmidles. Rekruttering Svarene peger på mulige nye trænere i netværket. Men det er i det netværk, hvr frældrene færdes. 53 % vil anbefale pgaver til andre frældre g 15 % vil anbefale pgaver verfr unge trænere, man kender. En gruppe på 31 persner (58 %) ser det sm en psitiv værdi fr Hammel GF fdbld at klubben deltager i Aalbrg City Cup med flere hld, mens 51 % peger på værdien i kurser g uddannelser. Beskrivelse/analyse Disse svar tegner et billede af mulige grupper, sm ikke er spurgt, m de vil hjælpe klubben. Dette kan suppleres med den nye viden m, at frivillige ønsker en tydelighed i kmmunikatinen, så de kender klarhed m pgavens karakter, størrelse g timetal. Når man spørger i netværket kan det være t niveauer: a) Om første led ønsker at være aktiv ift. specifikke funktiner b) Om første led vil være klubben behjælpelig med at kmme ud i næste led med nævnelse af klubbens aktivitetsønsker På denne måde er der mulighed fr bedre adgang g nye redskaber. 14 S ide

16 FORSLAG TIL FLERE AKTIVITETER OG FRIVILLIGE Nedenstående er de deltagendes frslag til at få flere aktive i Hammel GF fdbld? Håndhæv den blå tråd g skab fælleskab fr at alle på tværs af årgange uanset m det er A- B- C spillere, så betales der den samme kntingent. Drp egshwet g DBU hvis de ikke kan til gde se alle niveauer på banen: En dårlig 14 årig spiller kan udvikle sig til en ny Platini med den rette ånd g træning. Hvrfr priritere spillere frdi de er gde: De smutter til andre klubber når de får tilbuddet. Søge trænere g hldleder I ugeavisen eller på FB. Brug den DNA i nu udvinder til at tegne en prfil af dagens frivillig Måske man skulle have et par persnprtrætter af frivillige der stikker i vidt frskellige retninger; Faren der er hldleder på U6 fr hyggens skyld g den unge træner der vil md tppen. Giv et Indblik i deres mtiv g hvad de bruger af timer til helt knkrete pgaver (case/eksempel). Brug database med alle de mail I ligger inde med. Send mails mkring pgaver sm flk skal hverves til hvis markedsføringslven tillader det. Der er et endnu større ptentiale I frældregruppen. Mange vil gerne hjælpe men er nk tvivl m de er kmpetente nk. HGF må gerne melde mere præcist ud m muligheder fr at hjælpe pølsesalg til et stævne rengøring hjælpe træner etc. Det sciale skal fylde meget fr børnene. Drenge g piger skal kunne mødes I klubben Super lørdage hvr der spilles kampe Hele dagen Kunststfbane Kunstgræsbane Futsal Haltid Hgf krdinering blandt freningens sprtsgrene Opgaver kunne frdeles på de frskellige årgange Mere liv klubhusmiljøet Udleje køkken til en der kan lave mad ud af huset g samtidig hlde kantinen åben Leje lkaler ud til Medlemmer eller trænere g hldledere Kunstgræsbanen Uddel løbesedler til spillere g dermed frældre/familier med aktuelle behv det er ikke alle der følger klubben på Facebk g læser nyhedsbreve Lav aktiviteter I klubben sm dækker lidt ud ver alm fdbld sm fdbldfitness Definer pgavers mfang g kræv af alle at de ved indmeldelse af unger skal yde mindst 3 timer til klubben årligt Det er vigtigt at det er nemt at få hjælp til de praktiske spørgsmål I løbet af sæsnen g at hjælpen gives med et smil både de 15 S ide

17 Dumme spørgsmål I tide g utide g de gde spørgsmål det kan gdt mangle Især kan det være frustrerende at man bare Viderestilles til den næste I rækken ville nk være smartere at sende spørgsmålet videre g bare skrive svar er du så er det Nemmere Og så husk at afklare hvad der er af frventninger til den enkelte frivillige g ikke kmme med en masse ekstra Opgaver bagefter Mail ud til alle I jeres mail system Få lavet et åbent hus arrangement på stadin få inviteret ngle frretnings indehavere lad dem blive bevidst m at Hammel GF Er en gd investering En gang imellem få lavet en åben Brain Strming med alt hvad angår Hammel GF Fdbld Frivillige øvrige anbefalinger m frivillighed i HGF Fdbld Indfør mulighed fr en midlertidig tidsbegrænset indsats. Ngle hlder sig sikkert tilbage fr ikke at ende sm permanent frivillig Synes ikke vi skal satse på at træner/ hldledere, der til mere frivilligt arbejde, når de i frvejen er aktive Vi skal have gang i de frældre sm ikke deltager g sm er nye. Lille mappe med plysninger med kntaktpersn samt retningslinjer g nøgleredskaber. Hjemmesiden er fin, men prøv at se på den med nye friske øjne Lave en frivillighedsdag Indgå I et samarbejde med sklerne g Hammel Handel g dermed udnytte vres sunde freningsliv g vres lille samfund på kryds g tværs HGF fdbldbestyrelse gør det rigtig gdt I er dygtige til at rganisere g sætte gang i gde tiltag samtidig tager I hånd m svære emner I laver et kæmpe stykke arbejde g det er en evig kamp at frdele pgaver ud til andre aktive vksne Tak fr jeres stre indsats. Det kmmer vres børn til gavn 16 S ide

18 AFRUNDENDE OPLÆG: Afrundende i pgaven, er at se på hvrledes undersøgelsen kan indplaceres i Hammel GF fdbld rganisatriske g strategiske arbejde. Det videre arbejde fr Hammel GF Fdbld, udvalg g bestyrelsen er at placere undersøgelsen på følgende niveauer: Hvrdan passer undersøgelsen til Hammel GFs frretningsmål? Hvad kan skabe sammenhæng fra undersøgelsen til Hammel GF frretningsmål? Hvilke plysninger fra undersøgelsen kan bringes i handlerummet? Hvilke pririteringer af aktiviteter skal der ske i handlerummet? Hvrdan ser planen ud med milepæle af aktiviteter på den krte g lange bane? Hvad er målet med disse valgte aktiviteter? Hvrdan skal det kmmunikeres ud til de respektive målgrupper? KLUBBEN SKAL SE PÅ NEDENSTÅENDE ANBEFALINGER Ud fra venstående viser undersøgelsen at Hammel GF er en klub fr alle Og en plevelse af en klub sm en helhed fungerer Svarene viser mulige indsatsmråder: De yngste børn g deres frældre, tilbud / aktiviteter fr de yngste; Tydelighed, når Hammel GF Fdbld har pgaver, der skal gennemføres g frmidles, Rekruttering af frivillige; Undersøgelsen viser at man psitive, hvis bare man blive spurgt med klarhed. Differentieret måde at håndtere frivillig pgaverne, Hammel GF kan gdt fkusere på en aldersgruppe eller målgruppe Netværksmuligheder; Når de frivillige skal rekrutteres kan man søge på bestemte måder Klubben kan knstatere at man ikke skal gå efter de frivillige, der er aktive i frvejen, men bruge de eksisterende frivillige til at søge nye frivillige/trænere mv. Styrkelse af træning - kan det udvikles? Kan det rganiseres på en ny måde? Er der ngle trænere, sm kan kmme med frslag til ny måde at rganisere på? Priritering af deltagelse i stævne (fx Aalbrg City cup) - Udmelding Scial begivenhed fr alle. Er det fest? Seminar? Hammel GF Fdbld praktiserer en gd indkøring fr trænere g mange af de frivillige plever at blive taget gdt imd. Et fkusmråde kan være at iværksætte børnefdbld g træning fr de yngste g iværksætte træneruddannelse (c licens DBU) mere intens. Kmmunikatin g intensivering af kntakt med frældre til de yngste: Nyhedsbreve, Facebk side, andre særlige tiltag ver fr de yngste (Denne priritet har en afgørende betydning: hvis nye 17 Side

19 frældre g børn får de gladeste børn hjem fra fdbldstævne g træning, så har Klubben de bedste ambassadører g kulturbærere til at bringe klubben videre. Frmidling m pgaver: Det er afgørende at frmidle hvilke pririteter Hammel GF Fdbld tager g hvilke pgaver ønsker klubben skal fkusere på. Frmidling rummer muligheden fr at dele det p, så der er et antal skal pgaver, men så er der initiativ mråder, hvr frivillige kan selv gå i gang Hvervning i Hammel GFs netværk; fkus på 1. g 2 led HANDLERUMMET I HAMMEL GF FODBOLD Det videre arbejde fr bestyrelsen er, at beslutte en handleplan fr de kmmende års udviklingsaktiviteter på frskellige niveauer. Pririteter ud fra rapprtens anbefalinger skal flyttes ver i handerummet g skal kmmunikeres ud til medlemmerne g de respektive målgrupper. Sm det blev nævnt i indledningen kan de videre drøftelser have fkus på en plan med pririteter af aktiviteter g handlinger, sm skal ske på den krte bane g aktiviteter, sm skal ske på den lange bane. Denne plan kan være den afgørende navigatin fr Hammel GF fdbld, fr at tage de næste skridt sm den bæredygtige fdbldklub. Planen kan pege på tre punkter klubben vil arbejde med de første 6 måneder. Planen kan herudver pege på tre punkter klubben vil arbejde med ver det næste år. CASE 1 Et eksempel i handlerummet: Facebk - Målet er at prette en Facebk side med kmmunikatin med frældre, kntaktpersner g årgangsansvarlige. Med denne peratin kan der pnås en tættere kntakt til frældre g klubbens relatiner iøvrigt. På denne måde kan der skabes bedre kmmunikatin - Målet er at psitinere prettelsen af Facebk gruppen i klubben gennem mtale på følgende platfrme; 1. Klubbens egen website 2. del med andre Facebk prfiler /sider 3. Pressemeddelelse til Stiften 4. Pressemeddelelse til Flkebladet 5. Artikel til ugeavis 18 S ide

20 CASE 2 / PLAN EKSEMPEL Aktivitet Ansvarli g Andre invlverede Uge 39 Før Uge 40 Under Uge 41 Efter 1,0 Planlægning /plan Jens x x x x 1,1 Kmmunikatinsplan Per x 1,2 Situatinsbeskrivelse Sille x Uge 42 Efter Uge 43 Efter Uge 44 Efter 1,3 Interessentanalyse Karl 2,0 Oprettelse af Facebk Jens Frivillig x side Verner pressekrps 2,1 Offentliggørelse af Facebk side /Præsentatin Dieter x x CASE 3 / SMART PRINCIPPERNE SMART principperne definerer succeskriterier g skaber tråd til arbejdet med at udvikle. Udver at SMART principperne skaber en struktur, er SMART en gd måde til at skabe dialg m succeskriterier med frivillige. Og på denne måde skabes en kllektiv g en knkret adgang til at arbejde med succeskriterier. Frivilligarbejdet bliver således en håndgribelig størrelse, med fkus på, m de pstillede succeser nåes g hvilken læring der skabes i rganisatinen: uanset m målet lykkes eller ej. S betyder specifik, M betyder målbart, A betyder Anvendelig (pnåelig), R betyder realistisk, T betyder tidsplan, g E betyder evaluering. AFRUNDING Nu kan Hammel GF fdbld handle videre ud fra denne rapprt g det sidste afsnit med handlerum g de tre cases. En mulig plan kan pege på tre punkter klubben skal iværksætte de første 6 måneder. Herudver kan planen gå ud på at pege på tre punkter klubben vil arbejde med ver det næste år. Og hvis det skal være en tre trins raket kan man tænke en mere langsigtet med Hammel GF Fdbld fr 2017 eller En plan, der tager afsæt i Hammel GF, værdier g pririteringer. Nu er det tid til at nytænke Hammel Gf Fdbld 19 S ide

21 20 S ide

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF Direktinsmøde den 12. august 2015 Bilag 10.6 HCA/DIF 28.4. 2015, revideret 2.6. 2015, revideret 18.6. af DTriF g DGI Triatln Frslag til visinssamarbejde mellem DGI Triatln g DTriF 1.1 Triatln Arbejdsgruppens

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Rammer for træning i Team Favrskov Håndbold Indhold

Rammer for træning i Team Favrskov Håndbold Indhold Rammer fr træning i Team Favrskv Håndbld Indhld Frmål... 2 Hldsammensætning... 2 Træning... 4 Aktiviteter... 4 Frmål Rammerne beskrevet i dette dkument skal bidrage til, at den enkelte træner bliver bevidst

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere