Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1. Computeren -et vidt begreb!...2. De skrevne medier og computeren...3. Auditive medier og computeren...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1. Computeren -et vidt begreb!...2. De skrevne medier og computeren...3. Auditive medier og computeren..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Computeren -et vidt begreb!...2 De skrevne medier og computeren...3 Auditive medier og computeren...4 Visuelle medier og computeren...6 Audiovisuelle medier og computeren...7 Konvergens og nye medier...8 Afrunding...11 Bilag Bilag Bilag Litteratur

2 Computeren -et vidt begreb! computeren [er] ikke et medie på samme entydige måde som tv-apparatet, radioen eller telefonen. Den er derimod et overordentlig fleksibelt og mangfoldigt medie, netop et multi-medie : Den samme fysiske maskine kan være vært for mange forskellige, tidligere selvstændige og adskilte medie-funktioner. (Jensen, 2001: 287) Denne opgave har til formål at redegøre for, i hvilke henseender computeren har udviklet sig til en fælles platform for andre tidligere medier. Men denne redegørelse kræver en forudgående definition af, hvad der i denne opgave forstås ved computeren ; for hvad er en computer i dag? I mikrokosmos er en computer for eksempel en del af mange tekniske apparater - både indbygget i andre medier, men også i mange andre forbrugsgoder, lige fra mikroovne til kontrolsystemer i biler. I lidt større format er mange nyere mobiltelefoner i virkeligheden computere med indbygget styresystem, nogle med specialversioner af Windows. En Palm Pilot må også betegnes som en computer, hvor de nyeste i denne undergruppe har indbygget telefonforbindelse og på den måde konvergerer mod de styresystem-baserede mobiltelefoner. I større format er den bærbare computer ved at overtage rollen som personlig computer, både i hjemmet og på arbejdspladsen, idet priserne er faldende og computerkraften er så godt som lig en stationær computers. Netop ordene fælles platform er afgørende i denne sammenhæng. Computere, der er dele af andre tekniske apparater - for eksempel i en mp3-afspiller - er ikke i stand til at være den fælles platform for alle tidligere medier. Den rigtige computer er den eneste, der samler alle tidligere medier, hvorfor den vil være i opgavens fokus. 1 Opgavens struktur er et forsøg på at opdele de tidligere medier og se på deres forhold til computeren enkeltvis. Derfor synes det logisk at opdele dem i skriftlige, auditive, visuelle og audiovisuelle medier. Efter denne gennemgang diskuteres begrebet konvergens ud fra en redegørelse udgivet af IT- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet i Diskussionen om hvor vidt mennesket er et medie vil jeg undlade, men stadigvæk påstå, at computeren i hvert fald samler alle materielle medier. 2

3 De skrevne medier og computeren Computeren var i sin barndom en avanceret regnemaskine. Målet var at kunne udregne store beregninger på kort tid. Da computerterminalerne blev tilsluttet en skærm var grunden til den tekstbaserede computer og dermed computeren som egentligt medie lagt. Med den grafiske brugerflade (GUI) var computeren klar til at blive platform for de audiovisuelle medier. Det kan diskuteres hvornår computeren bliver et medie på grundlag af skriften. Definerer man en skrivemaskine som et medie, er computeren et medie idet man kan overføre indskrevne data til disketter eller udskrive det, man har skrevet på en printer. På denne måde kan materialet netop overføres til andre computere eller mangfoldiggøres på tryk. Den personlige computers hovedsagelige formål var da også i starten at fungere som underholdningsmaskine og avanceret skrivemaskine, hvor det nu var muligt at redigere tekster helt til man havde et færdigt dokument til udskrivning. Og var man ikke tilfreds med resultatet, kunne man til enhver tid rette i dokumentet og udskrive det igen. Tidsmæssigt kan det forsvares at computeren som medie var en realitet i dens 3. generation, dvs. omkring (Jensen, 2001, bd. 3: 286). På dette tidspunkt blev skærmterminaler og printere udviklet samtidig med en fortsat voksende beregningshastighed samt en formindskelse i computerens fysiske størrelse. Det gav mulighed for en forøget anvendelse i det private erhvervsliv og i den offentlige administration. Det var dog først i slutningen af 80 erne og starten af 90 erne at computeren fik anvendelse i private hjem. Der hvor computeren for alvor begyndte at fungere som platform for de skrevne massemedier var uden tvivl med Internettets fremkomst i starten af 90 erne. Hermed blev computeren mange skrevne medier rigere, idet programmer gjorde det muligt at sende et brev elektronisk, så godt som øjeblikkeligt overføre hele dokumenter, læse nyheder på World Wide Web, søge i databaser og hente den ønskede information. Gorman og McLean fastslår, at Internettet på denne måde var et massemedie i slutningen af 90 erne (Gorman & McLean, 2003: 195). Aviserne reagerede på Internettets opståen ved at gå ind i online-miljøet (Gorman & McLean, 2003: 203). Traditionelle forlagsvirksomheder søsatte online aviser fra midten af 90 erne. Online aviserne har den fordel, at de øjeblikkeligt kan udsende en nyhed, hvilket ikke er muligt for de 3

4 traditionelle trykte aviser. Samtidig giver de mulighed for et stort arkiv, som læserne frit kan søge i når de ønsker det, og links til yderligere information. Netop nyhederne og informationerne, der i disse ubegrænsede mængder er frit tilgængelige for alle brugere, blev af mange forudset som avisens undergang, men Jens F. Jensen pointerer, at nye behov for kommunikation aldrig opstår af sig selv, og fornyelser inden for informations- og kommunikationsteknologi vil derfor sjældent lægge op til helt nye kultur- og samværsformer, men snarere supplere eller erstatte de kendte former (Jensen, 2001, bd. 3: 294). I dette tilfælde ser det ikke umiddelbart ud til, at computeren vil ændre selve aviskulturen. Hvis aviserne er i stand til at skabe indtjening på deres hjemmesider via reklamer vil deres eksistens som online-avis derfor højest sandsynlig vedblive. Forventningerne til en voksende læserskare er dog endnu ikke blevet opfyldt, idet brugerne af avisernes online-tjenester typisk er abonnenter på den trykte avis fra samme udgiver (Gorman & McLean, 2003: 203). Gorman og McLean påpeger, at den nye form også har faldgrupper: Idet muligheden for umiddelbar udbredelse af nyhederne er en realitet, risikerer man at den traditionelle redaktionelle og journalistiske praksis altid mere end én kilde glemmes i nyhedsstrømmens hast (Gorman & McLean, 2003: 203). Af skrevne medier fungerer computeren samlet set i dag som platform for aviser, biblioteker (i form af databaser med mulighed for avanceret søgning, reservering osv.), som skriftlig kommunikation mellem to personer (hovedsagelig og chat), fra en til flere ( , communities) eller fra mange til mange modtagere (communities og hjemmesider med brugere som redaktører) og endelig som terminal for bøger til direkte udskrift. Auditive medier og computeren Det egentlige gennembrud for computeren som auditivt medie kom med Cd-rom en. I samme format som en Cd, der var et forholdsvist nyt medie til lydgengivelse, men dog blot en erstatning for LP en og kassettebåndet, kunne Cd-rom en indeholde MB information; en mængde der på dette tidspunkt var omkring størrelsen på de faste harddiske. Med en sådan lagerstørrelse var det en selvfølge, at man ikke blot brugte Cd-rom en til at lagre musik, men også billeder og information, og den var derfor i realiteten et audiovisuelt medie fra starten (Gorman & McLean, 2003: 193). På samme måde er DVD en hurtigt blevet et massemedie med mulighed for lagring af endnu større mængder information svarende til ca. 2 timers billede og lyd i hidtil uset kvalitet. 4

5 Oveni det er DVD erne begyndt at udkomme med ekstramateriale, såkaldte special features med instruktørens kommentarer, interviews, bag kameraet -optagelser osv. Selv Gorman & McLeans bog Media and Society in the Twentieth Century fra i år (2003) noterer blot: Although DVD players were relatively expensive when they appeared in the 1990s, this is an expanding market. (Gorman & McLean, 2003: 193). DVD-afspillere kan i maj 2003 købes ned til kr, DVD-drev i computere er standard i så godt som alle tilbud på samlede computere, og DVD en er på denne måde allerede vidt udbredt, både som selvstændigt medie, men også med computeren som platform. 2 Det andet traditionelle, auditive medie computeren er blevet platform for, er radioen. Efterhånden som betaling for opkoblingen til Internettet er gået over til at blive et fast beløb uafhængigt af, hvor længe brugeren er på såkaldt flatrate betaling er netradio blevet mere udbredt. I en forholdsvis god kvalitet er det muligt at streame radio, dvs. at høre radio, der løbende bliver downloadet og afspillet, via sin computer. Mange traditionelle radiokanaler er gået med på denne udvikling, men konkurrencen er selvfølgelig vokset, idet afsenderen ikke længere er afhængig af terrestrisk sending og dermed begrænset tilhørerskare. Hele verden kan nu lytte med, hvis de er på nettet (Gorman og McLean, 2003: 204f). Computerprogrammer som WinAmp, der er et Windows-baseret program, har udviklet sig fra blot at være mp3-afspiller til også at kunne streame radio med konstant opdateret udbud af kanaler og vise både professionelle musikvideoer og hjemmevideoer fra hele kloden, som fx en japansk radiokanals hjemmeside vist på Bilag 3 (www.japanradio.com, ). Kigger man på WinAmp s hjemmeside under menupunktet What is WinAmp? beskrives programmet således: What is Winamp? A player you say? No, no baby. Winamp is much more than that. Winamp is a lifestyle. It is freestyle. Give me a word. Versatility? Yeah. Visionary? Of course. Community? Now you're talking. Winamp lives because it's users have a life. Winamp is in the coffee house. On the laptop. Of the guy. Who is writing the screenplay. That you will be watching next year. Winamp is on the screen. In the club. Where the DJ plays the tracks. That get you through the night. Winamp is with you. When you take your playlist. Push it to the ether. And share the music that you love. With all of humanity. Winamp lets you put together the soundtrack. That runs 2 DVD en kan egentlig ikke betragtes som et tidligere medie i forhold til computeren, men snarere et samtidigt medie. 5

6 in the background of your mind. And allows you to define your life. Winamp is your skin. Allowing you to look and feel the way you want. Winamp is what it is and nothing more. But you are the one who makes it. Winamp is there for you. It is yours. What happens next? You tell me. Download Winamp. -jonathan "feel the love" ward (http://www.winamp.com/about.jhtml, ) Uden tvivl om denne beskrivelses store grad af selvforherligelse og tillagte nye sprogstil, siger den alligevel noget om udviklingen af computeren og dens programmer. WinAmp er i kraft af dens alsidighed ikke blot en afspiller. Den ses overalt i samfundet, som en del af brugerens hverdagssituationer. For at give den personligt præg er det muligt at hente såkaldte skins, som meget passende kan oversættes direkte til skind. Programmets rammer og knapper kan ændres i utallige forskellige former alt efter brugerens ønske. Man kan lave sit eget skind eller blot downloade de skind andre brugere har lavet og delt med verden via Internettet. Med Internettets udbredelse og den stigende båndbredde blev det berømte (eller berygtede) Napster midt i 90 erne for alvor grundlag for computeren som auditivt medie, idet det med dette program var muligt at downloade mp3-filer en komprimering af musik, der giver minimalt kvalitetstab, men en stor formindskelse i mængden af data fra hele verden. 3 Dette gav problemer i forhold til komponister og pladeselskabers rettigheder, og efter flere sagsanlæg og følgende domme lukkede Napster i 2001 (Gorman & McLean, 2003: 200, se p.205 for yderligere detaljer). Fildeling via Internettet er dog langt fra et overstået kapitel, og der forestår samfundet en stor opgave i løsningen af et betalingssystem, som brugerne er villige til at bruge. Visuelle medier og computeren Med Cd-rom en var det som nævnt i ovenstående kapitel muligt at lagre billeder og anden information i langt større omfang end hidtil. Billeder som tidligere medie vil oftest defineres som del af et andet medie, enten som fotografier i avisen eller som den visuelle side af fjernsynet, som behandles i næste afsnit, men inddrager man billedet eller fotografiet som selvstændigt medie, kan man pege på, at netop Cd-rom en er blevet et supplement til papirfotografiet. Det er hos de fleste fotoforhandlere muligt at få billeder på en Cd-rom, men oftest vil dette være et supplement til papirversionen. I større omfang benyttes muligheden for at sende billeder via , både i 3 Båndbredden er et mål for den mængde data, det er muligt at overføre pr. sekund. 6

7 erhvervsøjemed (som fx ejendomsmæglere), men i stor stil også til private, personlige formål, ofte i form af karikaturtegninger, manipulerede billeder osv. Audiovisuelle medier og computeren Det ældste og det nyeste af de større tidligere medier, filmen og fjernsynet, er de nyeste i computerens udvikling til fælles platform for tidligere medier. Det skyldes hovedsageligt, at visning af film og tv-transmission kræver en større overførsel af data, idet der skal hentes både billeder og lyd, hvorfor det med hidtidige langsomme modemforbindelser har været meget tidskrævende eller helt umuligt. Som på radioområdet, er tv-stationerne gået ind på Internetområdet og har i nogle tilfælde etableret samarbejde med online-firmaer i et forsøg på at udvide deres publikum og udnytte de interaktive muligheder, som Internettet tilbyder. Tv-kanalerne omtaler Internettet og brugen af computere, de henviser til deres egne og andres hjemmesider, for eksempel i forbindelse med nyheder, sport, vejr osv., reklamer inkluderer ofte henvisninger til produktets hjemmeside og mange programmer opfordrer seerne til at reagere via . Gorman & McLean nævner også, at nogle serier videreudvikles ud fra seernes input i forumer på seriens hjemmeside (Gorman & McLean, 2003: 205). Andre tv-stationer har gennemført udviklingen af onlinetjenesterne selv. Det gælder de to største danske kanaler, DR og TV2, som hele tiden udvider mængden af muligheder på deres hjemmesider. Således indeholder TV2 s hjemmeside i øjeblikket hovedmenupunkterne Nyhederne, Finans, Sporten, TV, Marked, Spil og Mobil (tv2.dk, , se bilag 1). Under Marked finder man mulighed for at få fremkaldt sine billeder via TV2 s hjemmeside, man finder rejsetilbud, billetsalg til kulturoplevelser, og man kan søge bolig, forsikring eller job (http://marked.tv2.dk, , se bilag 2). På denne måde er tv-kanalerne blevet såkaldte portaler der giver adgang til utallige informationer, der ligger langt ud over deres traditionelle udbud og beskæftigelsesområde. Et af de større problemer for tv-kanalerne er ligesom for aviserne spørgsmålet om reklameindtægterne. I takt med Internettets udbredelse vil reklameindtægterne flyttes fra tv til Internet og andre nye medier (Gorman & McLean, 2003: 205). Internettet har givet annoncører et stort potentielt marked, og Gorman & McLean nævner blandt andet muligheden for øjeblikkelige informationer om, hvor mange brugere der har klikket på hvilke reklamer og præcise oplysninger om, hvor brugerne er forbundet til Internettet. Reklamerne på nettet fungerer oftest som bannere eller såkaldte pop-up -vinduer, men også på dette punkt går udvikling hastigt mod nye former. Filmbranchen har ifølge Gorman & McLean vist tilpasningsevne og ukuelighed i takt med de nye mediers komme, startende med fjernsynet i 1950 erne. De nævner dog ikke computeren som 7

8 egentlig konkurrent, idet fremtiden for filmen ifølge dem drejer sig om satellit-transmission til biograferne, produktion til high-definition fjernsyn og muligheden for sending af film direkte til fjernsyn i hjemmet på pay-per-view basis (Gorman & McLean, 2003: 206). Konvergens og nye medier Medieudviklingen ændres, fordi konvergensen og den tilgrundliggende IT-udvikling skaber en ny mellemform mellem traditionel massekommunikation (énvejskommunikation til et anonymt publikum) og de elektroniske kommunikationsmidler som telegraf, telefon, fax, computernetværk (tovejs-kommunikation). Dagblade og tv-stationer er blevet aktører på Internettet på linje med portaler, søgemaskiner, nyhedstjenester, internetmagasiner og web-tv stationer. Internettet kombinerer massemedier og elektronisk tovejs-kommunikation i en hybrid, som man kunne kalde halvanden-vejs -kommunikation, fordi den integrerer redaktionel udvælgelse, vinkling og præsentation med interaktivitet og brugerstyring. (Kulturministeriet, 2001: 7) Ovenstående er en del af indledningen til den redegørelse IT- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet udarbejdede i 2001 under titlen Konvergens i netværkssamfundet. Heri forsøger et udvalg nedsat af IT- og forskningsministeren og kulturministeren at besvare spørgsmålet om, hvordan vi vil bruge de nye muligheder, som teknologien skaber, og hvorvidt vi ønsker en fri adgang til alle informationer eller en redigeret version, tilpasset til vores behov (Kulturministeriet, 2001: 7). Som beskrevet i de foregående afsnit, og som det beskrives i ovenstående citat, er tidligere medier gået ind på Internet-området og har dermed skabt en ny hybrid. Dette er meget karakteristisk for selve begrebet konvergens. For ikke nok med at medierne smelter sammen rent teknologisk, der sker samtidig en sammensmeltning mht. den form, informationerne bliver præsenteret på. Redegørelsen nævner de fire almindelige dimensioner i konvergensen: Tjenestekonvergens, netværkskonvergens, terminalkonvergens og markedskonvergens (Kulturministeriet, 2001: 8). Men ifølge udvalget er denne opdeling kun gunstig hvis man ønsker at skabe overblik over en række tendenser, mens den virker kunstig når man ønsker en skelnen mellem årsag og virkning. Derfor opstiller udvalget en fempunkts-definition på tværs af de fire dimensioner: 8

9 Samme indhold på flere platforme - når tv vises på Internettet, kan modtages via digitalt tv og bøger, aviser og musik udgives både som fysiske eksemplarer og på Internettet. Personalisering og nichedannelse - når forbrugeren selv kan skræddersy tjenester og selv bestemme hvad der modtages og hvornår det modtages. Interaktivitet - når brugeren selv kan påvirke og i nogle tilfælde bidrage til indholdet. Multifunktionelle terminaler - når man f.eks. via mobiltelefonen kan tale, sende elektroniske beskeder og hente informationer fra Internettet. Udvisken af grænser - når der ikke længere er tydeligt skel mellem f.eks. traditionel broadcast, web-tv og andre tjenester, der indeholder levende billeder. Når grænsen mellem afsender og modtager bliver mere uklar. (Kulturministeriet, 2001: 9) Det første punkt ligner til forveksling den første dimension i den almindelige definition, mens de to næste punkter begge omhandler interaktivitet i menneskeligt henseende snarere end rent teknologisk. Fjerde punkt er lig tredje dimension vedrørende terminalkonvergensen, hvor brugerens terminaler bliver multifunktionelle. Det sidste punkt er ligesom andet og tredje punkt mere fokuseret på brugeren og effekten af konvergensen end den mere tekniske indgangsvinkel, de fire dimensioner anlægger, og nævner på den måde ikke de markedsrelaterede dele af begrebet konvergens. Det understreges da også af udvalget, der som tidligere nævnt ønsker at skelne imellem årsag og virkning, og dermed ønsker et andet fokus (Kulturministeriet, 2001: 8). Redegørelsen opstiller tre scenarier for fremtidens informationssamfund (Kulturministeriet, 2001: 10ff). Hvor det første scenarie i høj grad inkluderer computeren som centralt medie (dog uden at nævne den direkte), er andet scenarie, De Digitale Laguner, baseret på fremtidens fjernsyn, hvorigennem der vil være adgang til Internettet. Det tredje scenarie indeholder både computer og tv som en mulig fremtid med ikke-konvergerende medier. Netop forholdet mellem tv og computer bliver omtalt senere i samme redegørelse: Terminalkonvergensen rummer potentialet til et bredt IT-kompetenceløft i befolkningen. Specielt digitalt tv rummer i den sammenhæng et stort potentiale, 9

10 fordi alle føler sig rimeligt trygge ved tv-apparatet og fjernbetjeningen, mens pc en er noget man tager kørekort til. (Kulturministeriet, 2001: 17) Netop dette faktum kan blive afgørende i spørgsmålet om, hvilket medie der i fremtiden vil blive centrum for vores informationssøgning og underholdning i hverdagen. På den anden side er den ITkompetence som redegørelsen fastslår, er afgørende for at undgå et skævt fordelt samfund (Kulturministeriet, 2001: 17f) en kompetence, der allerede nu er helt uundværlig på arbejdsmarkedet. Basal viden om computere er nødvendig i langt de fleste jobs, og udviklingen betyder, at den vil blive endnu mere nødvendig. Hvor redegørelsen i de efterfølgende afsnit lægger vægt på digitalt tv s muligheder for at blive fremtidens hovedterminal fokuserer Gorman & McLean langt mere på andre nye medier som personlige digitale assistenter, konstrueret som håndholdte apparater (fx de såkaldte Palm Pilots), mobiltelefoner med adgang til Internettet via WAP teknologien, Web-kameraer, mp3-afspillere osv. (Gorman & McLean, 2003: 201). 10

11 Afrunding Computeren har udviklet sig til en fælles platform for mange tidligere medier. Der er i denne opgave blevet fokuseret på massemedierne, altså avisen, filmen, radioen og fjernsynet. Udviklingen synes at gå imod, at computeren fortsat udvider sit område som medie og inddrager flere og flere andre medier, både nye og gamle. Alle de nye medier der blev nævnt i denne opgave kan som standard forbindes til computeren, enten via kabler eller trådløst. En Palm Pilot synkroniserer kalender og s med computeren, mp3-afspilleren opdateres for det meste med nye numre hentet via computeren, og telefoner med WAP har oftest mulighed for kommunikation med en computer, og kan på den måde fungere som modem. Det er et tydeligt resultat af computerens betydning i vores samfund, at disse nye medier er afhængige af at kunne bruges i sammenhæng med computeren for at blive udbredt til et større publikum. Konvergensen i fremtidens medier er et spændende og uforudsigeligt område, og teorier og forsøg på at forudsige den, er meget forskellige. Hvor forskere som Gorman & McLean i Media and Society in the Twentieth Century fokuserer på socialvidenskabelig teori, er kulturpolitik i Danmark i redegørelsen, der er blevet brugt i denne opgave mere fokuseret på normativ og operationel teori om borgernes sikkerhed og ligestilling i fremtidens IT-alder. 11

12 Bilag 1 12

13 Bilag 2 13

14 Bilag 3 14

15 Litteratur Gorman, L. and McLean, D. (2003). Media and Society in the Twentieth Century: A Historical Introduction. Malden, MA: Blackwell IT- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet (2001). Konvergens i netværkssamfundet. København: IT- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet Jensen, Klaus Bruhn (hovedred.) (2001). Dansk mediehistorie 1-3. Frederiksberg: Samfundslitteratur McQuail, D. (2000). McQuail s Mass Communication Theory. London: SAGE Publications Ltd TV2 s hjemmeside: Weider, Mikkel (2003). Levende billeder på nettet in MedieKultur 35 (Januar 2003). Aarhus: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark WinAmp s hjemmeside: 15

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet på Waoo! Web TV...4 TV-kanaler på computer... 4 Velkommen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Konvergens i netværkssamfundet

Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Konvergens i netværkssamfundet Indhold Forord 4 1. Sammenfatning 6 2.Indledning, baggrund, udvalgets kommissorium og sammensætning mv. 26 3. Begrebsafklaring hvad er konvergens?

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere