NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!"

Transkript

1 NORDIC NYT 7 April Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion næsten fra den ene dag til den anden skulle omdannes til fundamentet under det nye Nordic Tankers men alligevel det snerter! For det var den opgave som ledelse og medarbejdere blev stillet overfor, da aftalen blev indgået. Og der var ikke bare tale om to rederier, men om to selskaber med vidt forskellig opbygning. Clipper var et rigtigt rederi med egne folk i alle centrale funktioner Nordic Tankers var en tonnage provider, hvor næsten alt var outsourcet og egenorganisationen bestod af to mand! Så der var brug for både knofedt og optimisme. En del af medarbejderne i København foran det nye hovedkontor i Harbour House i Nordhavnen, hvor man omkring 1. maj rykker ind i helt nybyggede lokaler. Jo, det var en stor mundfuld. Omkring 110 medarbejdere fik med aftalen ny arbejdsgiver, og selvom de fleste skibe var de samme og opgaverne identiske, så var der alligevel utallige praktiske forhold og arbejdsgange som skulle ændres eller korrigeres. Det siger Helle Bjerre. Som Nordic Tankers nye vice president og head of HR & Business Support har det bl.a. været hende, der har haft ansvaret for, at medarbejderne var på plads med deres nye kasketter, og at alle praktiske værktøjer fungerede. Og det vel at bemærke helst uden at kunderne og andre forretningsforbindelser kom til at mærke nogen forskel. Det vil ikke være korrekt at sige, at der ikke har været problemer. Men med en stor arbejdsindsats og med tålmodighed fra alle, så synes jeg, vi kan tillade os at kalde denne del af processen for en succes. Det er klart, at i en så omfattende proces, så er det umuligt at gøre alle tilfredse, og selvfølgelig har vi også oplevet, at enkelte har valgt at søge nye jobs. Men overordnet set, er vi kommet gennem omstillingen med benene på jorden og med en intakt og velfungerende organisation, siger hun. Bedre forhold Det har ikke gjort tingene lettere, at pladsforholdene i Harbour House i Nordhavnen i København er trange. Clipper gennemfører i øjeblikket en markant udvidelse af kontorfaciliteterne, og først når dette byggeri er afsluttet omkring 1. maj bliver alle de nye Nordic medarbejdere samlet i deres egen afdeling og kan dermed også fysisk begynde at fungere som en selvstændig enhed. Nordic Tankers hovedkontor i København tæller for tiden ca. 90 medarbejdere, hvortil kommer ca. 20 medarbejdere fordelt på kontorerne i Stamford og Houston i USA og Bogota i Colombia. På kontoret i København sidder ud over den øverste ledelse og støttefunktionerne hertil også alle de medarbejdere som er knyttet til både den tekniske og den kommer-

2 2 Helle Bjerre der har været en af nøglepersonerne i at få det nye Nordic Tankers velbeholdent i havn on schedule! cielle drift af skibene. Denne store gruppe medarbejdere kan groft sagt deles i tre dele: 1 En befragtningsafdeling, hvis fornemste opgave selvsagt er at holde skibene beskæftiget og opnå de bedst mulige rater. Det sker gennem løbende kontakt til mæglere og kunder over hele verden. Ca. halvdelen af Nordics skibe er beskæftiget på faste aftaler enten egentlige charteraftaler eller på såkaldte Contracts of Affreightment. Resten er beskæftiget på de åbne markeder, hvor mæglerne løbende udbyder flytning af en bestemt last fra en havn til en anden, og hvor befragterne så tilbyder sig med en pris, der naturligvis både handler om at have det rigtige skib til opgaven og om at have et skib i en gunstig position. Det er evnen til at få dette puslespil til at gå op i en højere enhed, som i høj grad afgør indtjeningen! 2 En operationsafdeling som populært sagt sørger for at skibene sejler effektivt, og at alle praktiske forhold ved anløb og afsejling fra laste- og lossehavnene foregår så gnidningsfrit som muligt. I denne afdeling har man også ansvaret for det meste af det papirarbejde som er knyttet til flytning af fragten. Sagt populært, så tager operationsafdelingen over, når befragterne har sluttet et skib for en bestemt rejse. 3 Største enkeltafdeling med ca. 30 medarbejdere er teknisk afdeling. Her skal man sørge for at skibene lever op til de internationale krav og til de mange særkrav som de enkelte olieselskaber kan have de såkaldte vettings. Desuden har teknisk afdeling ansvaret for den løbende vedligeholdelse af skibene i overensstemmelse med de krav Nordic Tankers og klassifikationen af de enkelte skibe stiller. Det sker bl.a. ved inspektion om bord, hvor inspektører fra det særlige vessel team går om bord og checker vedligeholdelsesstandarden. Er der ting der skal repareres eller udbedres, kan det i nogle tilfælde klares af besætningen selv alternativt må de ske ved havneophold eller ved at sende reparatører med om bord. De helt store eftersyn sker dog altid ved de planlagte dokninger. Bemanding af skibene er derimod outsourcet, men organiseret så det er normalt er relativt faste besætninger, som er knyttet til de enkelte skibe. Besætningerne kommer typisk fra Fjernøsten og Østeuropa, men tæller også en halv snes danskere. Kontorer i udlandet I USA er der i Stamford i staten Connecticut et kontor med ca. 15 medarbejdere, der både varetager befragtning og operations, mens kontoret i Houston med tre medarbejdere primært tager sig af operation. I Bogota er der ansat fire medarbejdere, hvilket især skyldes, at man er aktiv i forbindelse med en stor im- og eksport til og fra Colombia, bygget op over en årrække omkring en større kontrakt med Dow Chemicals. Det er bl.a. disse nøglefunktioner vi i HR og Business Support skal servicere. Noget er helt banalt der er noget med nye telefonnumre, der skal fungere, s som nu skal ende på nordic og en hjemmeside som skal have et nyt indhold og ikke længere kun målrettes aktionærer, men nu også kunder og forretningsforbindelser. Et af de områder, som der har været særlig fokus på, har været hele IT-support området, idet langt de fleste IT-applikationer har været brugt på tværs af forretningsområder og funktioner i Clipper Group. Nu skulle de tankrelaterede applikationer skilles fra, og Nordic Tankers have sit eget IT-set-up. Derudover er der indgået aftale om at hele IT-infrastrukturen outsources til et eksternt datacenter, mens bruger-supporten fremover vil blive varetaget internt. Også til søs sker der noget. Alle skibe er netop ved at få installeret satellit kommunikation, hvilket betyder, at det vil være muligt at yde support fra kontoret i København langt mere effektivt end tidligere. Nu kan en IT-medarbejder fra sin skærm på kontoret overtage styringen af skibets computer og løse mange af de problemer som tidligere krævede, at der skulle sendes en medarbejder ud til skibene. Et andet område som der har været megen opmærksomhed rettet mod drejer sig om virksomhedskulturen. Ledelsen har lagt vægt på, at Nordic Tankers skulle have sin egen nye identitet at der skulle startes på en frisk uafhængig af Clipper og også med afstand til den mere traumatiske del af Nordics historie. Derfor er der formuleret et sæt nye virksomhedsværdier med afsæt i cando, integritet og passion, og der er fra dag ét arbejdet med at integrere disse værdier i rederiet på alle niveauer. Det er sket både i relation til beslutninger, men også i forhold til den adfærd Nordic Tankers ønsker at signalere - såvel udadtil som internt på kontorerne og på skibene. På papiret lyder det enkelt, når der står, at Nordic Tankers pr. 7. januar 2010 overtager alle rettigheder og pligter i forhold til Clippers kemikalietankskibsafdeling. Men selv med hvor svært kan det være som den optimistiske tilgang, har det da været lidt af en udfordring. Heldigvis er vi mange som trives godt med udfordringer mon ikke det er en del af forklaringen på, at vi er nået velbeholdne i havn? spørger Helle Bjerre med et stort smil.

3 3 Det nye Nordic med 70 skibe Med en flåde på ca. 70 skibe er Nordic Tankers allerede en betydelig operatør på de internationale tankmarkeder. Den markante forøgelse af antallet af skibe hænger naturligvis sammen det nye samarbejde med Clipper Group, som efter generalforsamlingens godkendelse var en realitet fra årsskiftet. Af de 70 skibe ejer Nordic Tankers majoritetsandele i de 15 nemlig de oprindelige ti skibe i Nordics flåde suppleret med de fem kemikalietankskibe som Clipper Group og andre investorer skød ind. Hertil kommer så yderligere ca. 55 kemikalietankskibe, som Nordic Tankers driver kommercielt og teknisk, men som ejes af primært Clipper. Nordic Tankers rene produkttankskibe forbliver indtil videre i deres respektive pools henholdsvis Torm-poolen og Mærsk-poolen. Derimod tages Nordics fire kemikalietankskibe ud af Eitzens City Classpoolen, ligesom man selv overtager den løbende drift af disse skibe. Flåden af kemikalietankskibe inddeles på markedet sædvanligvis efter størrelse og efter tankenes beskaffenhed. De mest avancerede skibe har tanke af rustfrit stål, hvilket betyder, at de kan sejle med selv meget aggressive kemikalier. Midtergruppen tæller såkaldt Marineline coated tonnage, hvilket vil sige, at tankene er coatede med en særlig avanceret og stærk polymerbaseret belægning. Endelig er der Epoxy coated tonnage, hvor belægningen af tankene som navnet siger er epoxy. Nordic Tankers flåde af kemikalietankskibe dækker i kapacitet det segment som blandt mæglerne kategoriseres som op til tons dødvægt. Tallow i lasten! Hvad sejler skibene så med? De fleste kemikalietankskibe kan uden problemer fragte alle former for raffinerede olieprodukter og dækker således en del af det marked, som de rene produkttankskibe også opererer i. Men hertil kommer naturligvis især rene kemikalielaster som kan være næsten alle typer flydende kemikalier som eksempelvis syrer, råvarer til plastindustrien eller bioethanol. Men også en lang række mere fredelige produkter er på fragtlisten det gælder bl.a. vegetabilske olier, melasse eller flydende animalsk fedt såkaldt tallow. Mange af de produkter som der sejles med handles i relativt små mængder. Derfor kan de fleste skibe separere de enkelte laster i de seks til tyve tanke, som skibene rummer. Nogle af disse tanke kan også være forsynet med et opvarmningssystem, som om nødvendigt kan holde lasten flydende under transporten. Skibe i den størrelsesorden, som Nordic Tankers råder over, sejler især i lokale eller regionale farter. Det betyder bl.a. beskæftigelse i Vesteuropa, i USA, i Caribien og Transatlantisk, hvor man historisk har opbygget tætte forretningsforbindelser. Derimod er Østen og Fjernøsten andre væsentlige markeder, hvor man hidtil har været mindre synlig, men som der nu sættes øget fokus på. De fleste skibe i flåden kan både sejle med raffinerede olieprodukter og forskellige kemikalielaster dermed er overgangen melllem et produkttankskib og en kemikalitanker ofte flydende. Her er det Nordic Copenhagen som laster fyringsolie i Hamborg.

4 4 Der er lys forude! Markedet for de skibe, som Nordic Tankers ejer og driver, er historisk dårligt. Det ses tydeligt i regnskabet for Og at der ikke umiddelbart er nogen markant bedring lige om hjørnet afspejles i, at der også for 2010 budgetteres med røde tal på bundlinjen. Men der er tegn på, at vi har nået bunden, og der er grundlag for en forsigtig optimisme: Man skal være tilbageholdende og forsigtig med at spå om fremtiden, men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving i den internationale økonomi, og vi har set enkelte små bedringer i raterne. På spotmarkederne kan vi således notere en øget aktivitet og med svagt stigende rater, som peger i positiv retning for kemikalietankskibene. Det siger Tommy Thomsen, Nordic Tankers adm. direktør, men tilføjer: Men det vil fortsat blive svært at tjene penge i år, og den lille bedring, vi ser nu, vil langt fra være nok til at sikre en lønsom indsejling, fastslår han. Når Tommy Thomsen alligevel er forsigtig optimist, skyldes det udover en svag bedring i den internationale økonomi det forhold, at der på sigt kommer færre nye skibe fra værfterne. Vi oplevede i 2008 og 2009 en betydelig tilgang af ny tonnage, og Nordic Tankers var jo også blandt de rederier som fik nye skibe. I 2010 vil der forsat blive bygget nye skibe, men kigger vi endnu et år frem til 2011 er der væsentligt færre skibe i ordre, og i 2012 er der kun få kontraheringer indenfor vore primære segmenter. Det er naturligvis udtryk for, at rederne forholder sig afventende og også forsøger at annullere bestillinger, som de ikke kontraktligt er bundet af. Samtidig udfases den ældste del af tonnagen hurtigere, når raterne er i bund. Så hvis der kan opretholdes momentum i den globale industri produktion, så er det til at få øje på en gradvis bedring i balancen mellem udbud og efterspørgsel, siger han. Tommy Thomsen forventer væsentlig forbedret resultat i 2011, men tilføjer, at der fortsat er mange ubekendte, som det er umuligt at tage i ed. Er markedsudsigterne således fortsat usikre, så er ambitionerne om at udvikle Nordic Tankers til en betydelig international spiller på kemikalietankmarkedet intakt. Vi stiler fortsat mod en fordobling af flåden frem mod 2013 dels gennem flere egne skibe dels gennem skibe som vi skal stå for driften af kommercielt og teknisk. Alle ved, at det også er i svære tider mulighederne opstår. Mange kommer i klemme, hvilket kan give spændende muligheder for at vokse. Første skridt er en succesfuld aktieemission, så vi får styrket vores kapitalberedskab. Dernæst skal vækstplanen eksekveres, så vi kan generere profitabel vækst og langsigtet værdi for aktionærerne, fastslår Tommy Thomsen, der tilføjer, at man også har fokus på Asien. Vi har historisk været stærke vest for Suez men i takt med væksten på de asiatiske markeder, vil det over tid være ønskeligt med en øget tilstedeværelse her. Derfor undersøger vi p.t. flere muligheder for at blive mere aktive og synlige også øst for Suez. Tommy Thomsen: Man skal være forsigtig med at spå om fremtiden men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving!

5 5 Nordic Tankers klar med aktieemission Nordic Tankers skal bruge flere penge. Det er nødvendigt for at styrke balancen og driften, og hvis ambitionerne om at tage aktivt del i konsolideringen på tankskibsmarkedet dermed skal kunne opfyldes. Som CFO Christian Hassel udtrykker det: Vi skal have skabt et stærkere økonomisk fundament polstres bedre så det er os, man tror på har en fremtid som en ledende, global operatør af kemikalietankskibe. Christian Hassel lægger ikke skjul på, at Nordic Tankers som alle andre tankskibsrederier mærker krisen. I dagens marked kan selv ikke de dygtigste rederier tjene penge på tankskibe. Det betyder en høj belåningsgrad og dermed en beskeden friværdi i skibene. Det bringer bankerne i en nøgleposition, og det er ikke mindst i denne sammenhæng, det er vigtigt at få tilført ny kapital udefra, siger han og tilføjer: Bankerne vil vælge at støtte de rederier, der selv er solide og som har opbakning fra deres aktionærer kald det en slags hjælp til selvhjælp! Hassel understreger, at pengene ikke skal bruges hverken til massive opkøb eller kontrahering af nye skibe. Derimod er han overbevist om, at den nuværende og efterhånden ganske lange krise betyder, at flere rederier med betydelige flåder reelt kontrolleres af deres pengeinstitutter. Og det bliver herudfra konsolideringen vil tage afsæt. Hvilke rederier og hvilke skibe tror man på har den nødvendige styrke, så det bliver dem man beder om at overtage nødlidende engagementer. Det bliver selvfølgelig dem med mest huld på kroppen, og dem man mener ledes mest rationelt og professionelt. Dem skal vi være iblandt, og derfor er vi nu snart klar med den bebudede aktiemission. I forbindelse med generalforsamlingen i december 2009 meldte rederiet ud, at man ville søge at rejse omkring USD 40 mio. ved en fortegningsemission i 2. kvartal Clipper har i forbindelse med aftalen om overtagelsen af dele af kemikalietankskibsaktiviteterne på forhånd erklæret, at de vil tegne sig for deres forholdsmæssige andel. Tilsvarende håber man, at hovedparten af de minoritetsejere i Clippers skibe, som fulgte med over i Nordic Tankers, vil tegne. Tilbage bliver, at aktier for ca. USD 25 mio. forventes at blive tilbudt de øvrige eksisterende aktionærer med fortegningsret. Det er naturligvis ikke mindst denne gruppe vi henvender os til. Vi håber og tror, at de endnu engang vil være loyale overfor Nordic Tankers og bakke op bag rederiet i en vanskelig tid. Det vil sende et afgørende positivt signal til omverdenen, og ikke mindst derfor er det så vigtigt at de gamle aktionærer fortsat tror på os uanset om de kun ejer nogle få aktier, fastslår Christian Hassel. Stadig mange aktionærer Christian Hassel siger, at der fortsat er godt navnenoterede aktionærer, hvilket er ganske enestående og afspejler, at kun meget få af de oprindelige ejere har valgt at sælge ud. Langt de fleste ejer kun mindre aktieposter således er det i dag alene Clipper Group som efter kapitaludvidelsen ved årsskiftet ejer mere end fem pct. af aktiekapitalen jf. aktieselskabslovens oplysningspligt herom. De nye aktier udbydes med fortegningsret for Nordic Tankers aktionærer til en favørkurs i forhold til den aktuelle noteringskurs på Fondsbørsen. Proceduren vil i øvrigt være, at man som aktionær vil få tilbudt at tegne én eller flere nye aktier. Man kan så vælge at benytte sig af tilbuddet, eller man kan vælge at søge at sælge sine retter til at tegne nye aktier. Disse tegningsretter vil blive Nordic Tankers skal polstres bedre derfor er rederiet snart klar med den bebudede aktieemission, fortæller CFO Christian Hassel. noteret på Børsen parallelt med Nordic Tankers ordinære aktier. Vi håber naturligvis aktieemissionen kan bæres igennem af de nuværende aktionærer. Bakker de ikke op om emissionen, kan det medføre, at kursen på tegningsretterne falder. Det kan åbne op for mere spekulative opkøb, som ikke har afsæt i nogen reel interesse for Nordic Tankers. Derfor skal man som nuværende aktionær naturligvis gøre sig sine egne økonomiske overvejelser, men i det nuværende marked handler det i endnu højere grad om, hvorvidt man tror på Nordic Tankers, og om man har tillid til, at ledelsen formår at manøvrere rederiet styrket gennem den storm som præger verdensøkonomien, og som betyder, at der pt. er for lidt at sejle med. I international shipping er det altid gået op og ned. Historien viser, at de rederier, som også formår at klare sig gennem stormvejr, står endnu stærkere, når vi atter kommer i smult vande. På den sejlads håber vi på opbakning og støtte fra vores aktionærer, som jeg er overbevist om på sigt nok skal komme til at blive belønnet for deres trofasthed, understreger Christian Hassel.

6 6 Ny bestyrelse på vej Det bliver en på mange måder ny, men også særdeles erfaren og markant bestyrelse, der kommer til at stå i spidsen for Nordic Tankers, hvis generalforsamlingen den 22. april følger indstillingen. Tre ledende personligheder fra den internationale shipping-verden står på spring til at bemande bestyrelsesbordet suppleret med tre fra den nuværende bestyrelse. Dermed er der lagt op til, at Nordic Tankers vil blive tegnet af en særdeles professionel bestyrelse, der nyder betydelig national og international anerkendelse. Som ny formand er udset Knud Pontoppidan, som i 2009 gik på pension efter et mangeårigt arbejde i A. P. Møller-Mærsk, hvor han som direktør bl.a. er blevet betegnet som både rederiets cheflobbyist og udenrigsminister. Knud Pontoppidan er oprindelig uddannet jurist, men har næsten hele sit liv arbejdet indenfor rederibranchen. Den karriere startede hos svenske Salen i Stokholm og senere Brostrøm i Gøteborg. Herfra kom han i 1971 til Danmarks Rederiforening, hvor han i 1986 blev udnævnt til adm. direktør. I 1991 flyttede han tværs over gaden til Esplanaden, hvor han var en del af ledelsen frem til sin pensionering i Han har gennem årene bestridt en lang række tillidsposter bl.a. som formand for Danmarks Rederiforening, BIM- CO og som medlem af bestyrelsen for World Shipping Council. Knud Pontoppidan siger, at han ser indstillingen af ham som ny formand som udtryk for en tillid, han er meget glad for. Det bliver en meget spændende og udfordrende opgave, og selvom tiderne er ugunstige, er jeg ikke i tvivl om, at Nordic Tankers har potentialet til at blive et stort og anerkendt dansk rederi med en ledende rolle på sit område. Jeg hæfter mig især ved tre forhold: En solid og trofast kreds af gamle aktionærer nu suppleret med en stærk ny medejer i form af Clipper, en dygtig stab af medarbejdere på alle niveauer samt gode partnere indenfor den finansielle sektor. Det bliver en lang og sej kamp, men gennem en vedholdende fælles indsats, er jeg overbevist om, at vi vil lykkes, siger han Som næstformand ventes valgt norske Erik Bartnes. Også han har erfaring fra en livslang karriere indenfor det maritime område. Først i Astrup Fearnley-gruppen et af verdens største og mest anerkendte konsulentfirmaer med speciale indenfor bl.a. offshore og shipping. Siden kom han til den privatejede Pareto-gruppe, som med base i Oslo og afdelinger i adskillige lande har vokset sig til en af de største uafhængige aktører på det norske og internationale finansielle marked. Erik Bartnes er i dag formand for Pareto Group, der er holdingselskab for en lang række selskaber, bl.a. skibsmæglervirksomheden Basøe og Pareto Bank, der anses for en af Nordens førende investeringsbanker indenfor shipping. Det tredje nye bestyrelsesmedlem på vej er Henrik Lund Dal, CFO og partner i Clipper Group. Han var fra 1974 til 1993 ansat i A. P. Møller- Mærsk, hvor han bl.a. fungerede som økonomichef i Mærsk Line. Hos Clipper har han især haft det økonomiske ansvar i dag med titel af Group CFO. De fortsætter De tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ventes at fortsætte, er den nuværende næstformand Svend Rosenmeyer Paulsen, Jens Fehrn-Christensen og Mogens Buschard. De to førstnævnte blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 2009, mens Mogens Buschard har været med fra juni 2005 kun afbrudt af den korte periode med Steen Brydes bestyrelse. Når der lægges op til, at Nordic Tankers fortsætter med en relativ lille bestyrelse med kun seks medlemmer, betyder det også, at flere ventes at forlade bestyrelsen. Som bekendt måtte den tidligere formand Klaus Kjærulff på generalforsamlingen i december sidste år trække sig, idet hans tidligere arbejdsgiver fandt hans fratrædelsesaftale uforenelige med arbejdet for Nordic Tankers. Hans plads fik lov at stå ledig, idet formandsposten blev overtaget af Flemming K. Sørensen. Flemming K. Sørensen har været med fra Nordics start som direktør i DIFKO og siden som Nordic Tankers første adm. direktør med kontor i Holstebro. Han forlod selskabet da Steen Bryde kom til, men blev valgt ind i bestyrelsen i februar Nu har han valgt at vige pladsen for at gå på pension denne gang for alvor! Endelig ventes Jesper Tullin at forlade bestyrelsen. Også han kom ind i 2008 med en baggrund bl.a. som stifter og hovedaktionær i Finansgruppen. Knud Pontoppidan bliver Nordic Tankers nye bestyrelsesformand, hvis generalforsamlingen i april følger indstillingen.

7 7 Hvis generalforsamlingen siger ja, åbnes der nu op for, at Nordic Tankers medarbejdere kan blive medejere. Ordningen omfatter alene de ansatte på land og ikke det sejlende personel, som ikke er direkte ansat i rederiet. Medarbejdere kan blive medejere Nordic Tankers ledelse vil på den kommende generalforsamling bede om bemyndigelse til, at den udvikler og implementerer et såkaldt incitamentsbaseret aflønningssystem. Sagt med andre ord betyder det, at der åbnes op for at medarbejderne - udover den faste løn og eventuel bonus - også kan blive medejere af rederiet gennem tildeling af warrants. Warrants er en ret til at tegne aktier i virksomheden med indbetaling til en på forhånd aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Bemyndigelsen skal ses som et redskab til at fastholde og tiltrække dygtige og loyale medarbejdere, og dermed også skabe værdi for aktionærerne. I shipping-verdenen har det mange steder været kutyme, at medarbejderne udover deres faste løn også fik udbetalt en resultatorienteret bonus. I de gode tider, som rederierne har oplevet, har bonusdelen været en ganske betydelig del af aflønningen, mens den selvsagt nu er særdeles beskeden. Det forhold stiller krav til Nordic Tankers ledelse om at tænke nyt og anderledes, hvis rederiets forsat skal være en attraktiv arbejdsplads. For selvom shipping-branchen også mærker afmatningen, så er det stadig sådan, at mange medarbejdere besidder en så stor specialviden, at der altid er bud efter deres arbejdskraft. Det er i dette lys warrant-programmet skal ses. Det gør det muligt, at lade medarbejderne få andel i en eventuel fremtidig fremgang, og samtidig give dem en ekstra tilskyndelse til at arbejde målrettet for at skabe resultater. Samtidig sikres yderligere interessesammenfald mellem aktionærer og medarbejdere. For selskabet har et loyalitetsprogram baseret på warrants den fordel, at det ikke koster noget her og nu, hvilket med rederiets anstrengte kapitalforhold også er væsentligt. Programmet er endnu ikke endeligt på plads, men på generalforsamlingen vil der blive fremlagt et sæt overordnede retningslinjer, og i forlængelse heraf bedt om bemyndigelse til at udarbejde den konkrete aflønningsmodel. Det er tanken, at warrants vil blive tilbudt alle medarbejdere uanset deres stilling i rederiet, hvorimod ordningen ikke skal omfatte bestyrelsen. Til tildelingen er knyttet en række tidsmæssige bestemmelser, bl.a. skal man fortsat være ansat i rederiet, når man udnytter sin tegningsret, ligesom der også er krav om, at man skal have ejet nogle af aktierne i en periode, inden de kan sælges. Programmet vil i begyndelsen kunne omfatte op til ti pct. af Nordic Tankers aktiekapital, men i takt med at rederiet vokser, er tanken, at programmet ikke skal udgøre mere end fem pct.

8 8 Underskud som forventet Nordic Tankers kom ud af 2009 med et underskud på USD 94,5 mio. Langt den største del af dette underskud skyldes dog nedskrivninger på værdien af rederiets skibe nemlig USD 84,8 mio. Dermed er der foretaget ganske betydelige nedskrivninger, og flåden er nu optaget til en regnskabsmæssig værdi som afspejler de dårlige markedsforhold for den internationale skibsfart. Under de nuværende omstændigheder kan det være vanskeligt at fastsætte en nøjagtig pris på skibene, men det er bestyrelsens opfattelse, at regnskabet afspejler en vurdering, der kan åbne op for en værditilvækst, når markederne engang vender. Årets resultat er i overensstemmelse med de forventninger som blev meldt ud i en meddelelse til Fondsbørsen ultimo november Inden nedskrivninger udgør Nordic Tankers underskud for 2009 USD 9,7 mio. Det afspejler, at markedet for kemikalietankskibe og produkttankskibe gennem hele regnskabssåret har været historisk dårligt, og at det har været umuligt at sejle et overskud hjem med de rater som har været gældende. For 2010 forventer Nordic Tankers en omsætning i størrelsesordenen USD mio. og en driftsindtjening før afskrivninger også kaldet EBITDA på mellem USD 4 og 8 mio. Resultatet for 2010 før skat budgetteres til mellem USD -20 og -25 mio. inden eventuelle reguleringer på værdien af rederiets skibe. Hertil kommer en nedskrivning på goodwill på ca. USD 8 mio. optaget på balancen i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af transaktionen med Clipper. Dette har ingen likviditetsmæssig effekt eller påvirkning på egenkapitalen. Nordic Tankers bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen siger i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2009, at han anser resultatet for utilfredsstillende, men han hæfter sig også ved det fremadrettede, nemlig at det også blev et år, hvor bestyrelsen målrettet arbejdede med at implementere sin strategi, hvilket resulterede i aftalen med Clipper. Regnskabet kan i sin helhed læses på Nordic Tankers hjemmeside Clipper Krystal er et af de skibe i flåden som har måttet affinde sig med et tabsgivende marked. Skibet er bygget i 2006 i Korea, og er ét af i alt ti skibe i den såkaldte K-klasse. Det er på tdw., og kan i sine 12 epoxy coatede tanke sejle med op til 6 forskellige laster. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, NORDIC NYT 8 September 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug

Læs mere

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af 1.830.000 stk.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009 NORDIC NYT 6 April 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Nordic Tankers nye bestyrelsesformand vurderer, at Nordic Tankers står godt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere