NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!"

Transkript

1 NORDIC NYT 7 April Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion næsten fra den ene dag til den anden skulle omdannes til fundamentet under det nye Nordic Tankers men alligevel det snerter! For det var den opgave som ledelse og medarbejdere blev stillet overfor, da aftalen blev indgået. Og der var ikke bare tale om to rederier, men om to selskaber med vidt forskellig opbygning. Clipper var et rigtigt rederi med egne folk i alle centrale funktioner Nordic Tankers var en tonnage provider, hvor næsten alt var outsourcet og egenorganisationen bestod af to mand! Så der var brug for både knofedt og optimisme. En del af medarbejderne i København foran det nye hovedkontor i Harbour House i Nordhavnen, hvor man omkring 1. maj rykker ind i helt nybyggede lokaler. Jo, det var en stor mundfuld. Omkring 110 medarbejdere fik med aftalen ny arbejdsgiver, og selvom de fleste skibe var de samme og opgaverne identiske, så var der alligevel utallige praktiske forhold og arbejdsgange som skulle ændres eller korrigeres. Det siger Helle Bjerre. Som Nordic Tankers nye vice president og head of HR & Business Support har det bl.a. været hende, der har haft ansvaret for, at medarbejderne var på plads med deres nye kasketter, og at alle praktiske værktøjer fungerede. Og det vel at bemærke helst uden at kunderne og andre forretningsforbindelser kom til at mærke nogen forskel. Det vil ikke være korrekt at sige, at der ikke har været problemer. Men med en stor arbejdsindsats og med tålmodighed fra alle, så synes jeg, vi kan tillade os at kalde denne del af processen for en succes. Det er klart, at i en så omfattende proces, så er det umuligt at gøre alle tilfredse, og selvfølgelig har vi også oplevet, at enkelte har valgt at søge nye jobs. Men overordnet set, er vi kommet gennem omstillingen med benene på jorden og med en intakt og velfungerende organisation, siger hun. Bedre forhold Det har ikke gjort tingene lettere, at pladsforholdene i Harbour House i Nordhavnen i København er trange. Clipper gennemfører i øjeblikket en markant udvidelse af kontorfaciliteterne, og først når dette byggeri er afsluttet omkring 1. maj bliver alle de nye Nordic medarbejdere samlet i deres egen afdeling og kan dermed også fysisk begynde at fungere som en selvstændig enhed. Nordic Tankers hovedkontor i København tæller for tiden ca. 90 medarbejdere, hvortil kommer ca. 20 medarbejdere fordelt på kontorerne i Stamford og Houston i USA og Bogota i Colombia. På kontoret i København sidder ud over den øverste ledelse og støttefunktionerne hertil også alle de medarbejdere som er knyttet til både den tekniske og den kommer-

2 2 Helle Bjerre der har været en af nøglepersonerne i at få det nye Nordic Tankers velbeholdent i havn on schedule! cielle drift af skibene. Denne store gruppe medarbejdere kan groft sagt deles i tre dele: 1 En befragtningsafdeling, hvis fornemste opgave selvsagt er at holde skibene beskæftiget og opnå de bedst mulige rater. Det sker gennem løbende kontakt til mæglere og kunder over hele verden. Ca. halvdelen af Nordics skibe er beskæftiget på faste aftaler enten egentlige charteraftaler eller på såkaldte Contracts of Affreightment. Resten er beskæftiget på de åbne markeder, hvor mæglerne løbende udbyder flytning af en bestemt last fra en havn til en anden, og hvor befragterne så tilbyder sig med en pris, der naturligvis både handler om at have det rigtige skib til opgaven og om at have et skib i en gunstig position. Det er evnen til at få dette puslespil til at gå op i en højere enhed, som i høj grad afgør indtjeningen! 2 En operationsafdeling som populært sagt sørger for at skibene sejler effektivt, og at alle praktiske forhold ved anløb og afsejling fra laste- og lossehavnene foregår så gnidningsfrit som muligt. I denne afdeling har man også ansvaret for det meste af det papirarbejde som er knyttet til flytning af fragten. Sagt populært, så tager operationsafdelingen over, når befragterne har sluttet et skib for en bestemt rejse. 3 Største enkeltafdeling med ca. 30 medarbejdere er teknisk afdeling. Her skal man sørge for at skibene lever op til de internationale krav og til de mange særkrav som de enkelte olieselskaber kan have de såkaldte vettings. Desuden har teknisk afdeling ansvaret for den løbende vedligeholdelse af skibene i overensstemmelse med de krav Nordic Tankers og klassifikationen af de enkelte skibe stiller. Det sker bl.a. ved inspektion om bord, hvor inspektører fra det særlige vessel team går om bord og checker vedligeholdelsesstandarden. Er der ting der skal repareres eller udbedres, kan det i nogle tilfælde klares af besætningen selv alternativt må de ske ved havneophold eller ved at sende reparatører med om bord. De helt store eftersyn sker dog altid ved de planlagte dokninger. Bemanding af skibene er derimod outsourcet, men organiseret så det er normalt er relativt faste besætninger, som er knyttet til de enkelte skibe. Besætningerne kommer typisk fra Fjernøsten og Østeuropa, men tæller også en halv snes danskere. Kontorer i udlandet I USA er der i Stamford i staten Connecticut et kontor med ca. 15 medarbejdere, der både varetager befragtning og operations, mens kontoret i Houston med tre medarbejdere primært tager sig af operation. I Bogota er der ansat fire medarbejdere, hvilket især skyldes, at man er aktiv i forbindelse med en stor im- og eksport til og fra Colombia, bygget op over en årrække omkring en større kontrakt med Dow Chemicals. Det er bl.a. disse nøglefunktioner vi i HR og Business Support skal servicere. Noget er helt banalt der er noget med nye telefonnumre, der skal fungere, s som nu skal ende på nordic og en hjemmeside som skal have et nyt indhold og ikke længere kun målrettes aktionærer, men nu også kunder og forretningsforbindelser. Et af de områder, som der har været særlig fokus på, har været hele IT-support området, idet langt de fleste IT-applikationer har været brugt på tværs af forretningsområder og funktioner i Clipper Group. Nu skulle de tankrelaterede applikationer skilles fra, og Nordic Tankers have sit eget IT-set-up. Derudover er der indgået aftale om at hele IT-infrastrukturen outsources til et eksternt datacenter, mens bruger-supporten fremover vil blive varetaget internt. Også til søs sker der noget. Alle skibe er netop ved at få installeret satellit kommunikation, hvilket betyder, at det vil være muligt at yde support fra kontoret i København langt mere effektivt end tidligere. Nu kan en IT-medarbejder fra sin skærm på kontoret overtage styringen af skibets computer og løse mange af de problemer som tidligere krævede, at der skulle sendes en medarbejder ud til skibene. Et andet område som der har været megen opmærksomhed rettet mod drejer sig om virksomhedskulturen. Ledelsen har lagt vægt på, at Nordic Tankers skulle have sin egen nye identitet at der skulle startes på en frisk uafhængig af Clipper og også med afstand til den mere traumatiske del af Nordics historie. Derfor er der formuleret et sæt nye virksomhedsværdier med afsæt i cando, integritet og passion, og der er fra dag ét arbejdet med at integrere disse værdier i rederiet på alle niveauer. Det er sket både i relation til beslutninger, men også i forhold til den adfærd Nordic Tankers ønsker at signalere - såvel udadtil som internt på kontorerne og på skibene. På papiret lyder det enkelt, når der står, at Nordic Tankers pr. 7. januar 2010 overtager alle rettigheder og pligter i forhold til Clippers kemikalietankskibsafdeling. Men selv med hvor svært kan det være som den optimistiske tilgang, har det da været lidt af en udfordring. Heldigvis er vi mange som trives godt med udfordringer mon ikke det er en del af forklaringen på, at vi er nået velbeholdne i havn? spørger Helle Bjerre med et stort smil.

3 3 Det nye Nordic med 70 skibe Med en flåde på ca. 70 skibe er Nordic Tankers allerede en betydelig operatør på de internationale tankmarkeder. Den markante forøgelse af antallet af skibe hænger naturligvis sammen det nye samarbejde med Clipper Group, som efter generalforsamlingens godkendelse var en realitet fra årsskiftet. Af de 70 skibe ejer Nordic Tankers majoritetsandele i de 15 nemlig de oprindelige ti skibe i Nordics flåde suppleret med de fem kemikalietankskibe som Clipper Group og andre investorer skød ind. Hertil kommer så yderligere ca. 55 kemikalietankskibe, som Nordic Tankers driver kommercielt og teknisk, men som ejes af primært Clipper. Nordic Tankers rene produkttankskibe forbliver indtil videre i deres respektive pools henholdsvis Torm-poolen og Mærsk-poolen. Derimod tages Nordics fire kemikalietankskibe ud af Eitzens City Classpoolen, ligesom man selv overtager den løbende drift af disse skibe. Flåden af kemikalietankskibe inddeles på markedet sædvanligvis efter størrelse og efter tankenes beskaffenhed. De mest avancerede skibe har tanke af rustfrit stål, hvilket betyder, at de kan sejle med selv meget aggressive kemikalier. Midtergruppen tæller såkaldt Marineline coated tonnage, hvilket vil sige, at tankene er coatede med en særlig avanceret og stærk polymerbaseret belægning. Endelig er der Epoxy coated tonnage, hvor belægningen af tankene som navnet siger er epoxy. Nordic Tankers flåde af kemikalietankskibe dækker i kapacitet det segment som blandt mæglerne kategoriseres som op til tons dødvægt. Tallow i lasten! Hvad sejler skibene så med? De fleste kemikalietankskibe kan uden problemer fragte alle former for raffinerede olieprodukter og dækker således en del af det marked, som de rene produkttankskibe også opererer i. Men hertil kommer naturligvis især rene kemikalielaster som kan være næsten alle typer flydende kemikalier som eksempelvis syrer, råvarer til plastindustrien eller bioethanol. Men også en lang række mere fredelige produkter er på fragtlisten det gælder bl.a. vegetabilske olier, melasse eller flydende animalsk fedt såkaldt tallow. Mange af de produkter som der sejles med handles i relativt små mængder. Derfor kan de fleste skibe separere de enkelte laster i de seks til tyve tanke, som skibene rummer. Nogle af disse tanke kan også være forsynet med et opvarmningssystem, som om nødvendigt kan holde lasten flydende under transporten. Skibe i den størrelsesorden, som Nordic Tankers råder over, sejler især i lokale eller regionale farter. Det betyder bl.a. beskæftigelse i Vesteuropa, i USA, i Caribien og Transatlantisk, hvor man historisk har opbygget tætte forretningsforbindelser. Derimod er Østen og Fjernøsten andre væsentlige markeder, hvor man hidtil har været mindre synlig, men som der nu sættes øget fokus på. De fleste skibe i flåden kan både sejle med raffinerede olieprodukter og forskellige kemikalielaster dermed er overgangen melllem et produkttankskib og en kemikalitanker ofte flydende. Her er det Nordic Copenhagen som laster fyringsolie i Hamborg.

4 4 Der er lys forude! Markedet for de skibe, som Nordic Tankers ejer og driver, er historisk dårligt. Det ses tydeligt i regnskabet for Og at der ikke umiddelbart er nogen markant bedring lige om hjørnet afspejles i, at der også for 2010 budgetteres med røde tal på bundlinjen. Men der er tegn på, at vi har nået bunden, og der er grundlag for en forsigtig optimisme: Man skal være tilbageholdende og forsigtig med at spå om fremtiden, men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving i den internationale økonomi, og vi har set enkelte små bedringer i raterne. På spotmarkederne kan vi således notere en øget aktivitet og med svagt stigende rater, som peger i positiv retning for kemikalietankskibene. Det siger Tommy Thomsen, Nordic Tankers adm. direktør, men tilføjer: Men det vil fortsat blive svært at tjene penge i år, og den lille bedring, vi ser nu, vil langt fra være nok til at sikre en lønsom indsejling, fastslår han. Når Tommy Thomsen alligevel er forsigtig optimist, skyldes det udover en svag bedring i den internationale økonomi det forhold, at der på sigt kommer færre nye skibe fra værfterne. Vi oplevede i 2008 og 2009 en betydelig tilgang af ny tonnage, og Nordic Tankers var jo også blandt de rederier som fik nye skibe. I 2010 vil der forsat blive bygget nye skibe, men kigger vi endnu et år frem til 2011 er der væsentligt færre skibe i ordre, og i 2012 er der kun få kontraheringer indenfor vore primære segmenter. Det er naturligvis udtryk for, at rederne forholder sig afventende og også forsøger at annullere bestillinger, som de ikke kontraktligt er bundet af. Samtidig udfases den ældste del af tonnagen hurtigere, når raterne er i bund. Så hvis der kan opretholdes momentum i den globale industri produktion, så er det til at få øje på en gradvis bedring i balancen mellem udbud og efterspørgsel, siger han. Tommy Thomsen forventer væsentlig forbedret resultat i 2011, men tilføjer, at der fortsat er mange ubekendte, som det er umuligt at tage i ed. Er markedsudsigterne således fortsat usikre, så er ambitionerne om at udvikle Nordic Tankers til en betydelig international spiller på kemikalietankmarkedet intakt. Vi stiler fortsat mod en fordobling af flåden frem mod 2013 dels gennem flere egne skibe dels gennem skibe som vi skal stå for driften af kommercielt og teknisk. Alle ved, at det også er i svære tider mulighederne opstår. Mange kommer i klemme, hvilket kan give spændende muligheder for at vokse. Første skridt er en succesfuld aktieemission, så vi får styrket vores kapitalberedskab. Dernæst skal vækstplanen eksekveres, så vi kan generere profitabel vækst og langsigtet værdi for aktionærerne, fastslår Tommy Thomsen, der tilføjer, at man også har fokus på Asien. Vi har historisk været stærke vest for Suez men i takt med væksten på de asiatiske markeder, vil det over tid være ønskeligt med en øget tilstedeværelse her. Derfor undersøger vi p.t. flere muligheder for at blive mere aktive og synlige også øst for Suez. Tommy Thomsen: Man skal være forsigtig med at spå om fremtiden men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving!

5 5 Nordic Tankers klar med aktieemission Nordic Tankers skal bruge flere penge. Det er nødvendigt for at styrke balancen og driften, og hvis ambitionerne om at tage aktivt del i konsolideringen på tankskibsmarkedet dermed skal kunne opfyldes. Som CFO Christian Hassel udtrykker det: Vi skal have skabt et stærkere økonomisk fundament polstres bedre så det er os, man tror på har en fremtid som en ledende, global operatør af kemikalietankskibe. Christian Hassel lægger ikke skjul på, at Nordic Tankers som alle andre tankskibsrederier mærker krisen. I dagens marked kan selv ikke de dygtigste rederier tjene penge på tankskibe. Det betyder en høj belåningsgrad og dermed en beskeden friværdi i skibene. Det bringer bankerne i en nøgleposition, og det er ikke mindst i denne sammenhæng, det er vigtigt at få tilført ny kapital udefra, siger han og tilføjer: Bankerne vil vælge at støtte de rederier, der selv er solide og som har opbakning fra deres aktionærer kald det en slags hjælp til selvhjælp! Hassel understreger, at pengene ikke skal bruges hverken til massive opkøb eller kontrahering af nye skibe. Derimod er han overbevist om, at den nuværende og efterhånden ganske lange krise betyder, at flere rederier med betydelige flåder reelt kontrolleres af deres pengeinstitutter. Og det bliver herudfra konsolideringen vil tage afsæt. Hvilke rederier og hvilke skibe tror man på har den nødvendige styrke, så det bliver dem man beder om at overtage nødlidende engagementer. Det bliver selvfølgelig dem med mest huld på kroppen, og dem man mener ledes mest rationelt og professionelt. Dem skal vi være iblandt, og derfor er vi nu snart klar med den bebudede aktiemission. I forbindelse med generalforsamlingen i december 2009 meldte rederiet ud, at man ville søge at rejse omkring USD 40 mio. ved en fortegningsemission i 2. kvartal Clipper har i forbindelse med aftalen om overtagelsen af dele af kemikalietankskibsaktiviteterne på forhånd erklæret, at de vil tegne sig for deres forholdsmæssige andel. Tilsvarende håber man, at hovedparten af de minoritetsejere i Clippers skibe, som fulgte med over i Nordic Tankers, vil tegne. Tilbage bliver, at aktier for ca. USD 25 mio. forventes at blive tilbudt de øvrige eksisterende aktionærer med fortegningsret. Det er naturligvis ikke mindst denne gruppe vi henvender os til. Vi håber og tror, at de endnu engang vil være loyale overfor Nordic Tankers og bakke op bag rederiet i en vanskelig tid. Det vil sende et afgørende positivt signal til omverdenen, og ikke mindst derfor er det så vigtigt at de gamle aktionærer fortsat tror på os uanset om de kun ejer nogle få aktier, fastslår Christian Hassel. Stadig mange aktionærer Christian Hassel siger, at der fortsat er godt navnenoterede aktionærer, hvilket er ganske enestående og afspejler, at kun meget få af de oprindelige ejere har valgt at sælge ud. Langt de fleste ejer kun mindre aktieposter således er det i dag alene Clipper Group som efter kapitaludvidelsen ved årsskiftet ejer mere end fem pct. af aktiekapitalen jf. aktieselskabslovens oplysningspligt herom. De nye aktier udbydes med fortegningsret for Nordic Tankers aktionærer til en favørkurs i forhold til den aktuelle noteringskurs på Fondsbørsen. Proceduren vil i øvrigt være, at man som aktionær vil få tilbudt at tegne én eller flere nye aktier. Man kan så vælge at benytte sig af tilbuddet, eller man kan vælge at søge at sælge sine retter til at tegne nye aktier. Disse tegningsretter vil blive Nordic Tankers skal polstres bedre derfor er rederiet snart klar med den bebudede aktieemission, fortæller CFO Christian Hassel. noteret på Børsen parallelt med Nordic Tankers ordinære aktier. Vi håber naturligvis aktieemissionen kan bæres igennem af de nuværende aktionærer. Bakker de ikke op om emissionen, kan det medføre, at kursen på tegningsretterne falder. Det kan åbne op for mere spekulative opkøb, som ikke har afsæt i nogen reel interesse for Nordic Tankers. Derfor skal man som nuværende aktionær naturligvis gøre sig sine egne økonomiske overvejelser, men i det nuværende marked handler det i endnu højere grad om, hvorvidt man tror på Nordic Tankers, og om man har tillid til, at ledelsen formår at manøvrere rederiet styrket gennem den storm som præger verdensøkonomien, og som betyder, at der pt. er for lidt at sejle med. I international shipping er det altid gået op og ned. Historien viser, at de rederier, som også formår at klare sig gennem stormvejr, står endnu stærkere, når vi atter kommer i smult vande. På den sejlads håber vi på opbakning og støtte fra vores aktionærer, som jeg er overbevist om på sigt nok skal komme til at blive belønnet for deres trofasthed, understreger Christian Hassel.

6 6 Ny bestyrelse på vej Det bliver en på mange måder ny, men også særdeles erfaren og markant bestyrelse, der kommer til at stå i spidsen for Nordic Tankers, hvis generalforsamlingen den 22. april følger indstillingen. Tre ledende personligheder fra den internationale shipping-verden står på spring til at bemande bestyrelsesbordet suppleret med tre fra den nuværende bestyrelse. Dermed er der lagt op til, at Nordic Tankers vil blive tegnet af en særdeles professionel bestyrelse, der nyder betydelig national og international anerkendelse. Som ny formand er udset Knud Pontoppidan, som i 2009 gik på pension efter et mangeårigt arbejde i A. P. Møller-Mærsk, hvor han som direktør bl.a. er blevet betegnet som både rederiets cheflobbyist og udenrigsminister. Knud Pontoppidan er oprindelig uddannet jurist, men har næsten hele sit liv arbejdet indenfor rederibranchen. Den karriere startede hos svenske Salen i Stokholm og senere Brostrøm i Gøteborg. Herfra kom han i 1971 til Danmarks Rederiforening, hvor han i 1986 blev udnævnt til adm. direktør. I 1991 flyttede han tværs over gaden til Esplanaden, hvor han var en del af ledelsen frem til sin pensionering i Han har gennem årene bestridt en lang række tillidsposter bl.a. som formand for Danmarks Rederiforening, BIM- CO og som medlem af bestyrelsen for World Shipping Council. Knud Pontoppidan siger, at han ser indstillingen af ham som ny formand som udtryk for en tillid, han er meget glad for. Det bliver en meget spændende og udfordrende opgave, og selvom tiderne er ugunstige, er jeg ikke i tvivl om, at Nordic Tankers har potentialet til at blive et stort og anerkendt dansk rederi med en ledende rolle på sit område. Jeg hæfter mig især ved tre forhold: En solid og trofast kreds af gamle aktionærer nu suppleret med en stærk ny medejer i form af Clipper, en dygtig stab af medarbejdere på alle niveauer samt gode partnere indenfor den finansielle sektor. Det bliver en lang og sej kamp, men gennem en vedholdende fælles indsats, er jeg overbevist om, at vi vil lykkes, siger han Som næstformand ventes valgt norske Erik Bartnes. Også han har erfaring fra en livslang karriere indenfor det maritime område. Først i Astrup Fearnley-gruppen et af verdens største og mest anerkendte konsulentfirmaer med speciale indenfor bl.a. offshore og shipping. Siden kom han til den privatejede Pareto-gruppe, som med base i Oslo og afdelinger i adskillige lande har vokset sig til en af de største uafhængige aktører på det norske og internationale finansielle marked. Erik Bartnes er i dag formand for Pareto Group, der er holdingselskab for en lang række selskaber, bl.a. skibsmæglervirksomheden Basøe og Pareto Bank, der anses for en af Nordens førende investeringsbanker indenfor shipping. Det tredje nye bestyrelsesmedlem på vej er Henrik Lund Dal, CFO og partner i Clipper Group. Han var fra 1974 til 1993 ansat i A. P. Møller- Mærsk, hvor han bl.a. fungerede som økonomichef i Mærsk Line. Hos Clipper har han især haft det økonomiske ansvar i dag med titel af Group CFO. De fortsætter De tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ventes at fortsætte, er den nuværende næstformand Svend Rosenmeyer Paulsen, Jens Fehrn-Christensen og Mogens Buschard. De to førstnævnte blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 2009, mens Mogens Buschard har været med fra juni 2005 kun afbrudt af den korte periode med Steen Brydes bestyrelse. Når der lægges op til, at Nordic Tankers fortsætter med en relativ lille bestyrelse med kun seks medlemmer, betyder det også, at flere ventes at forlade bestyrelsen. Som bekendt måtte den tidligere formand Klaus Kjærulff på generalforsamlingen i december sidste år trække sig, idet hans tidligere arbejdsgiver fandt hans fratrædelsesaftale uforenelige med arbejdet for Nordic Tankers. Hans plads fik lov at stå ledig, idet formandsposten blev overtaget af Flemming K. Sørensen. Flemming K. Sørensen har været med fra Nordics start som direktør i DIFKO og siden som Nordic Tankers første adm. direktør med kontor i Holstebro. Han forlod selskabet da Steen Bryde kom til, men blev valgt ind i bestyrelsen i februar Nu har han valgt at vige pladsen for at gå på pension denne gang for alvor! Endelig ventes Jesper Tullin at forlade bestyrelsen. Også han kom ind i 2008 med en baggrund bl.a. som stifter og hovedaktionær i Finansgruppen. Knud Pontoppidan bliver Nordic Tankers nye bestyrelsesformand, hvis generalforsamlingen i april følger indstillingen.

7 7 Hvis generalforsamlingen siger ja, åbnes der nu op for, at Nordic Tankers medarbejdere kan blive medejere. Ordningen omfatter alene de ansatte på land og ikke det sejlende personel, som ikke er direkte ansat i rederiet. Medarbejdere kan blive medejere Nordic Tankers ledelse vil på den kommende generalforsamling bede om bemyndigelse til, at den udvikler og implementerer et såkaldt incitamentsbaseret aflønningssystem. Sagt med andre ord betyder det, at der åbnes op for at medarbejderne - udover den faste løn og eventuel bonus - også kan blive medejere af rederiet gennem tildeling af warrants. Warrants er en ret til at tegne aktier i virksomheden med indbetaling til en på forhånd aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Bemyndigelsen skal ses som et redskab til at fastholde og tiltrække dygtige og loyale medarbejdere, og dermed også skabe værdi for aktionærerne. I shipping-verdenen har det mange steder været kutyme, at medarbejderne udover deres faste løn også fik udbetalt en resultatorienteret bonus. I de gode tider, som rederierne har oplevet, har bonusdelen været en ganske betydelig del af aflønningen, mens den selvsagt nu er særdeles beskeden. Det forhold stiller krav til Nordic Tankers ledelse om at tænke nyt og anderledes, hvis rederiets forsat skal være en attraktiv arbejdsplads. For selvom shipping-branchen også mærker afmatningen, så er det stadig sådan, at mange medarbejdere besidder en så stor specialviden, at der altid er bud efter deres arbejdskraft. Det er i dette lys warrant-programmet skal ses. Det gør det muligt, at lade medarbejderne få andel i en eventuel fremtidig fremgang, og samtidig give dem en ekstra tilskyndelse til at arbejde målrettet for at skabe resultater. Samtidig sikres yderligere interessesammenfald mellem aktionærer og medarbejdere. For selskabet har et loyalitetsprogram baseret på warrants den fordel, at det ikke koster noget her og nu, hvilket med rederiets anstrengte kapitalforhold også er væsentligt. Programmet er endnu ikke endeligt på plads, men på generalforsamlingen vil der blive fremlagt et sæt overordnede retningslinjer, og i forlængelse heraf bedt om bemyndigelse til at udarbejde den konkrete aflønningsmodel. Det er tanken, at warrants vil blive tilbudt alle medarbejdere uanset deres stilling i rederiet, hvorimod ordningen ikke skal omfatte bestyrelsen. Til tildelingen er knyttet en række tidsmæssige bestemmelser, bl.a. skal man fortsat være ansat i rederiet, når man udnytter sin tegningsret, ligesom der også er krav om, at man skal have ejet nogle af aktierne i en periode, inden de kan sælges. Programmet vil i begyndelsen kunne omfatte op til ti pct. af Nordic Tankers aktiekapital, men i takt med at rederiet vokser, er tanken, at programmet ikke skal udgøre mere end fem pct.

8 8 Underskud som forventet Nordic Tankers kom ud af 2009 med et underskud på USD 94,5 mio. Langt den største del af dette underskud skyldes dog nedskrivninger på værdien af rederiets skibe nemlig USD 84,8 mio. Dermed er der foretaget ganske betydelige nedskrivninger, og flåden er nu optaget til en regnskabsmæssig værdi som afspejler de dårlige markedsforhold for den internationale skibsfart. Under de nuværende omstændigheder kan det være vanskeligt at fastsætte en nøjagtig pris på skibene, men det er bestyrelsens opfattelse, at regnskabet afspejler en vurdering, der kan åbne op for en værditilvækst, når markederne engang vender. Årets resultat er i overensstemmelse med de forventninger som blev meldt ud i en meddelelse til Fondsbørsen ultimo november Inden nedskrivninger udgør Nordic Tankers underskud for 2009 USD 9,7 mio. Det afspejler, at markedet for kemikalietankskibe og produkttankskibe gennem hele regnskabssåret har været historisk dårligt, og at det har været umuligt at sejle et overskud hjem med de rater som har været gældende. For 2010 forventer Nordic Tankers en omsætning i størrelsesordenen USD mio. og en driftsindtjening før afskrivninger også kaldet EBITDA på mellem USD 4 og 8 mio. Resultatet for 2010 før skat budgetteres til mellem USD -20 og -25 mio. inden eventuelle reguleringer på værdien af rederiets skibe. Hertil kommer en nedskrivning på goodwill på ca. USD 8 mio. optaget på balancen i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af transaktionen med Clipper. Dette har ingen likviditetsmæssig effekt eller påvirkning på egenkapitalen. Nordic Tankers bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen siger i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2009, at han anser resultatet for utilfredsstillende, men han hæfter sig også ved det fremadrettede, nemlig at det også blev et år, hvor bestyrelsen målrettet arbejdede med at implementere sin strategi, hvilket resulterede i aftalen med Clipper. Regnskabet kan i sin helhed læses på Nordic Tankers hjemmeside Clipper Krystal er et af de skibe i flåden som har måttet affinde sig med et tabsgivende marked. Skibet er bygget i 2006 i Korea, og er ét af i alt ti skibe i den såkaldte K-klasse. Det er på tdw., og kan i sine 12 epoxy coatede tanke sejle med op til 6 forskellige laster. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere