NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!"

Transkript

1 NORDIC NYT 7 April Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion næsten fra den ene dag til den anden skulle omdannes til fundamentet under det nye Nordic Tankers men alligevel det snerter! For det var den opgave som ledelse og medarbejdere blev stillet overfor, da aftalen blev indgået. Og der var ikke bare tale om to rederier, men om to selskaber med vidt forskellig opbygning. Clipper var et rigtigt rederi med egne folk i alle centrale funktioner Nordic Tankers var en tonnage provider, hvor næsten alt var outsourcet og egenorganisationen bestod af to mand! Så der var brug for både knofedt og optimisme. En del af medarbejderne i København foran det nye hovedkontor i Harbour House i Nordhavnen, hvor man omkring 1. maj rykker ind i helt nybyggede lokaler. Jo, det var en stor mundfuld. Omkring 110 medarbejdere fik med aftalen ny arbejdsgiver, og selvom de fleste skibe var de samme og opgaverne identiske, så var der alligevel utallige praktiske forhold og arbejdsgange som skulle ændres eller korrigeres. Det siger Helle Bjerre. Som Nordic Tankers nye vice president og head of HR & Business Support har det bl.a. været hende, der har haft ansvaret for, at medarbejderne var på plads med deres nye kasketter, og at alle praktiske værktøjer fungerede. Og det vel at bemærke helst uden at kunderne og andre forretningsforbindelser kom til at mærke nogen forskel. Det vil ikke være korrekt at sige, at der ikke har været problemer. Men med en stor arbejdsindsats og med tålmodighed fra alle, så synes jeg, vi kan tillade os at kalde denne del af processen for en succes. Det er klart, at i en så omfattende proces, så er det umuligt at gøre alle tilfredse, og selvfølgelig har vi også oplevet, at enkelte har valgt at søge nye jobs. Men overordnet set, er vi kommet gennem omstillingen med benene på jorden og med en intakt og velfungerende organisation, siger hun. Bedre forhold Det har ikke gjort tingene lettere, at pladsforholdene i Harbour House i Nordhavnen i København er trange. Clipper gennemfører i øjeblikket en markant udvidelse af kontorfaciliteterne, og først når dette byggeri er afsluttet omkring 1. maj bliver alle de nye Nordic medarbejdere samlet i deres egen afdeling og kan dermed også fysisk begynde at fungere som en selvstændig enhed. Nordic Tankers hovedkontor i København tæller for tiden ca. 90 medarbejdere, hvortil kommer ca. 20 medarbejdere fordelt på kontorerne i Stamford og Houston i USA og Bogota i Colombia. På kontoret i København sidder ud over den øverste ledelse og støttefunktionerne hertil også alle de medarbejdere som er knyttet til både den tekniske og den kommer-

2 2 Helle Bjerre der har været en af nøglepersonerne i at få det nye Nordic Tankers velbeholdent i havn on schedule! cielle drift af skibene. Denne store gruppe medarbejdere kan groft sagt deles i tre dele: 1 En befragtningsafdeling, hvis fornemste opgave selvsagt er at holde skibene beskæftiget og opnå de bedst mulige rater. Det sker gennem løbende kontakt til mæglere og kunder over hele verden. Ca. halvdelen af Nordics skibe er beskæftiget på faste aftaler enten egentlige charteraftaler eller på såkaldte Contracts of Affreightment. Resten er beskæftiget på de åbne markeder, hvor mæglerne løbende udbyder flytning af en bestemt last fra en havn til en anden, og hvor befragterne så tilbyder sig med en pris, der naturligvis både handler om at have det rigtige skib til opgaven og om at have et skib i en gunstig position. Det er evnen til at få dette puslespil til at gå op i en højere enhed, som i høj grad afgør indtjeningen! 2 En operationsafdeling som populært sagt sørger for at skibene sejler effektivt, og at alle praktiske forhold ved anløb og afsejling fra laste- og lossehavnene foregår så gnidningsfrit som muligt. I denne afdeling har man også ansvaret for det meste af det papirarbejde som er knyttet til flytning af fragten. Sagt populært, så tager operationsafdelingen over, når befragterne har sluttet et skib for en bestemt rejse. 3 Største enkeltafdeling med ca. 30 medarbejdere er teknisk afdeling. Her skal man sørge for at skibene lever op til de internationale krav og til de mange særkrav som de enkelte olieselskaber kan have de såkaldte vettings. Desuden har teknisk afdeling ansvaret for den løbende vedligeholdelse af skibene i overensstemmelse med de krav Nordic Tankers og klassifikationen af de enkelte skibe stiller. Det sker bl.a. ved inspektion om bord, hvor inspektører fra det særlige vessel team går om bord og checker vedligeholdelsesstandarden. Er der ting der skal repareres eller udbedres, kan det i nogle tilfælde klares af besætningen selv alternativt må de ske ved havneophold eller ved at sende reparatører med om bord. De helt store eftersyn sker dog altid ved de planlagte dokninger. Bemanding af skibene er derimod outsourcet, men organiseret så det er normalt er relativt faste besætninger, som er knyttet til de enkelte skibe. Besætningerne kommer typisk fra Fjernøsten og Østeuropa, men tæller også en halv snes danskere. Kontorer i udlandet I USA er der i Stamford i staten Connecticut et kontor med ca. 15 medarbejdere, der både varetager befragtning og operations, mens kontoret i Houston med tre medarbejdere primært tager sig af operation. I Bogota er der ansat fire medarbejdere, hvilket især skyldes, at man er aktiv i forbindelse med en stor im- og eksport til og fra Colombia, bygget op over en årrække omkring en større kontrakt med Dow Chemicals. Det er bl.a. disse nøglefunktioner vi i HR og Business Support skal servicere. Noget er helt banalt der er noget med nye telefonnumre, der skal fungere, s som nu skal ende på nordic og en hjemmeside som skal have et nyt indhold og ikke længere kun målrettes aktionærer, men nu også kunder og forretningsforbindelser. Et af de områder, som der har været særlig fokus på, har været hele IT-support området, idet langt de fleste IT-applikationer har været brugt på tværs af forretningsområder og funktioner i Clipper Group. Nu skulle de tankrelaterede applikationer skilles fra, og Nordic Tankers have sit eget IT-set-up. Derudover er der indgået aftale om at hele IT-infrastrukturen outsources til et eksternt datacenter, mens bruger-supporten fremover vil blive varetaget internt. Også til søs sker der noget. Alle skibe er netop ved at få installeret satellit kommunikation, hvilket betyder, at det vil være muligt at yde support fra kontoret i København langt mere effektivt end tidligere. Nu kan en IT-medarbejder fra sin skærm på kontoret overtage styringen af skibets computer og løse mange af de problemer som tidligere krævede, at der skulle sendes en medarbejder ud til skibene. Et andet område som der har været megen opmærksomhed rettet mod drejer sig om virksomhedskulturen. Ledelsen har lagt vægt på, at Nordic Tankers skulle have sin egen nye identitet at der skulle startes på en frisk uafhængig af Clipper og også med afstand til den mere traumatiske del af Nordics historie. Derfor er der formuleret et sæt nye virksomhedsværdier med afsæt i cando, integritet og passion, og der er fra dag ét arbejdet med at integrere disse værdier i rederiet på alle niveauer. Det er sket både i relation til beslutninger, men også i forhold til den adfærd Nordic Tankers ønsker at signalere - såvel udadtil som internt på kontorerne og på skibene. På papiret lyder det enkelt, når der står, at Nordic Tankers pr. 7. januar 2010 overtager alle rettigheder og pligter i forhold til Clippers kemikalietankskibsafdeling. Men selv med hvor svært kan det være som den optimistiske tilgang, har det da været lidt af en udfordring. Heldigvis er vi mange som trives godt med udfordringer mon ikke det er en del af forklaringen på, at vi er nået velbeholdne i havn? spørger Helle Bjerre med et stort smil.

3 3 Det nye Nordic med 70 skibe Med en flåde på ca. 70 skibe er Nordic Tankers allerede en betydelig operatør på de internationale tankmarkeder. Den markante forøgelse af antallet af skibe hænger naturligvis sammen det nye samarbejde med Clipper Group, som efter generalforsamlingens godkendelse var en realitet fra årsskiftet. Af de 70 skibe ejer Nordic Tankers majoritetsandele i de 15 nemlig de oprindelige ti skibe i Nordics flåde suppleret med de fem kemikalietankskibe som Clipper Group og andre investorer skød ind. Hertil kommer så yderligere ca. 55 kemikalietankskibe, som Nordic Tankers driver kommercielt og teknisk, men som ejes af primært Clipper. Nordic Tankers rene produkttankskibe forbliver indtil videre i deres respektive pools henholdsvis Torm-poolen og Mærsk-poolen. Derimod tages Nordics fire kemikalietankskibe ud af Eitzens City Classpoolen, ligesom man selv overtager den løbende drift af disse skibe. Flåden af kemikalietankskibe inddeles på markedet sædvanligvis efter størrelse og efter tankenes beskaffenhed. De mest avancerede skibe har tanke af rustfrit stål, hvilket betyder, at de kan sejle med selv meget aggressive kemikalier. Midtergruppen tæller såkaldt Marineline coated tonnage, hvilket vil sige, at tankene er coatede med en særlig avanceret og stærk polymerbaseret belægning. Endelig er der Epoxy coated tonnage, hvor belægningen af tankene som navnet siger er epoxy. Nordic Tankers flåde af kemikalietankskibe dækker i kapacitet det segment som blandt mæglerne kategoriseres som op til tons dødvægt. Tallow i lasten! Hvad sejler skibene så med? De fleste kemikalietankskibe kan uden problemer fragte alle former for raffinerede olieprodukter og dækker således en del af det marked, som de rene produkttankskibe også opererer i. Men hertil kommer naturligvis især rene kemikalielaster som kan være næsten alle typer flydende kemikalier som eksempelvis syrer, råvarer til plastindustrien eller bioethanol. Men også en lang række mere fredelige produkter er på fragtlisten det gælder bl.a. vegetabilske olier, melasse eller flydende animalsk fedt såkaldt tallow. Mange af de produkter som der sejles med handles i relativt små mængder. Derfor kan de fleste skibe separere de enkelte laster i de seks til tyve tanke, som skibene rummer. Nogle af disse tanke kan også være forsynet med et opvarmningssystem, som om nødvendigt kan holde lasten flydende under transporten. Skibe i den størrelsesorden, som Nordic Tankers råder over, sejler især i lokale eller regionale farter. Det betyder bl.a. beskæftigelse i Vesteuropa, i USA, i Caribien og Transatlantisk, hvor man historisk har opbygget tætte forretningsforbindelser. Derimod er Østen og Fjernøsten andre væsentlige markeder, hvor man hidtil har været mindre synlig, men som der nu sættes øget fokus på. De fleste skibe i flåden kan både sejle med raffinerede olieprodukter og forskellige kemikalielaster dermed er overgangen melllem et produkttankskib og en kemikalitanker ofte flydende. Her er det Nordic Copenhagen som laster fyringsolie i Hamborg.

4 4 Der er lys forude! Markedet for de skibe, som Nordic Tankers ejer og driver, er historisk dårligt. Det ses tydeligt i regnskabet for Og at der ikke umiddelbart er nogen markant bedring lige om hjørnet afspejles i, at der også for 2010 budgetteres med røde tal på bundlinjen. Men der er tegn på, at vi har nået bunden, og der er grundlag for en forsigtig optimisme: Man skal være tilbageholdende og forsigtig med at spå om fremtiden, men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving i den internationale økonomi, og vi har set enkelte små bedringer i raterne. På spotmarkederne kan vi således notere en øget aktivitet og med svagt stigende rater, som peger i positiv retning for kemikalietankskibene. Det siger Tommy Thomsen, Nordic Tankers adm. direktør, men tilføjer: Men det vil fortsat blive svært at tjene penge i år, og den lille bedring, vi ser nu, vil langt fra være nok til at sikre en lønsom indsejling, fastslår han. Når Tommy Thomsen alligevel er forsigtig optimist, skyldes det udover en svag bedring i den internationale økonomi det forhold, at der på sigt kommer færre nye skibe fra værfterne. Vi oplevede i 2008 og 2009 en betydelig tilgang af ny tonnage, og Nordic Tankers var jo også blandt de rederier som fik nye skibe. I 2010 vil der forsat blive bygget nye skibe, men kigger vi endnu et år frem til 2011 er der væsentligt færre skibe i ordre, og i 2012 er der kun få kontraheringer indenfor vore primære segmenter. Det er naturligvis udtryk for, at rederne forholder sig afventende og også forsøger at annullere bestillinger, som de ikke kontraktligt er bundet af. Samtidig udfases den ældste del af tonnagen hurtigere, når raterne er i bund. Så hvis der kan opretholdes momentum i den globale industri produktion, så er det til at få øje på en gradvis bedring i balancen mellem udbud og efterspørgsel, siger han. Tommy Thomsen forventer væsentlig forbedret resultat i 2011, men tilføjer, at der fortsat er mange ubekendte, som det er umuligt at tage i ed. Er markedsudsigterne således fortsat usikre, så er ambitionerne om at udvikle Nordic Tankers til en betydelig international spiller på kemikalietankmarkedet intakt. Vi stiler fortsat mod en fordobling af flåden frem mod 2013 dels gennem flere egne skibe dels gennem skibe som vi skal stå for driften af kommercielt og teknisk. Alle ved, at det også er i svære tider mulighederne opstår. Mange kommer i klemme, hvilket kan give spændende muligheder for at vokse. Første skridt er en succesfuld aktieemission, så vi får styrket vores kapitalberedskab. Dernæst skal vækstplanen eksekveres, så vi kan generere profitabel vækst og langsigtet værdi for aktionærerne, fastslår Tommy Thomsen, der tilføjer, at man også har fokus på Asien. Vi har historisk været stærke vest for Suez men i takt med væksten på de asiatiske markeder, vil det over tid være ønskeligt med en øget tilstedeværelse her. Derfor undersøger vi p.t. flere muligheder for at blive mere aktive og synlige også øst for Suez. Tommy Thomsen: Man skal være forsigtig med at spå om fremtiden men jeg synes man kan se de første spæde tegn på opsving!

5 5 Nordic Tankers klar med aktieemission Nordic Tankers skal bruge flere penge. Det er nødvendigt for at styrke balancen og driften, og hvis ambitionerne om at tage aktivt del i konsolideringen på tankskibsmarkedet dermed skal kunne opfyldes. Som CFO Christian Hassel udtrykker det: Vi skal have skabt et stærkere økonomisk fundament polstres bedre så det er os, man tror på har en fremtid som en ledende, global operatør af kemikalietankskibe. Christian Hassel lægger ikke skjul på, at Nordic Tankers som alle andre tankskibsrederier mærker krisen. I dagens marked kan selv ikke de dygtigste rederier tjene penge på tankskibe. Det betyder en høj belåningsgrad og dermed en beskeden friværdi i skibene. Det bringer bankerne i en nøgleposition, og det er ikke mindst i denne sammenhæng, det er vigtigt at få tilført ny kapital udefra, siger han og tilføjer: Bankerne vil vælge at støtte de rederier, der selv er solide og som har opbakning fra deres aktionærer kald det en slags hjælp til selvhjælp! Hassel understreger, at pengene ikke skal bruges hverken til massive opkøb eller kontrahering af nye skibe. Derimod er han overbevist om, at den nuværende og efterhånden ganske lange krise betyder, at flere rederier med betydelige flåder reelt kontrolleres af deres pengeinstitutter. Og det bliver herudfra konsolideringen vil tage afsæt. Hvilke rederier og hvilke skibe tror man på har den nødvendige styrke, så det bliver dem man beder om at overtage nødlidende engagementer. Det bliver selvfølgelig dem med mest huld på kroppen, og dem man mener ledes mest rationelt og professionelt. Dem skal vi være iblandt, og derfor er vi nu snart klar med den bebudede aktiemission. I forbindelse med generalforsamlingen i december 2009 meldte rederiet ud, at man ville søge at rejse omkring USD 40 mio. ved en fortegningsemission i 2. kvartal Clipper har i forbindelse med aftalen om overtagelsen af dele af kemikalietankskibsaktiviteterne på forhånd erklæret, at de vil tegne sig for deres forholdsmæssige andel. Tilsvarende håber man, at hovedparten af de minoritetsejere i Clippers skibe, som fulgte med over i Nordic Tankers, vil tegne. Tilbage bliver, at aktier for ca. USD 25 mio. forventes at blive tilbudt de øvrige eksisterende aktionærer med fortegningsret. Det er naturligvis ikke mindst denne gruppe vi henvender os til. Vi håber og tror, at de endnu engang vil være loyale overfor Nordic Tankers og bakke op bag rederiet i en vanskelig tid. Det vil sende et afgørende positivt signal til omverdenen, og ikke mindst derfor er det så vigtigt at de gamle aktionærer fortsat tror på os uanset om de kun ejer nogle få aktier, fastslår Christian Hassel. Stadig mange aktionærer Christian Hassel siger, at der fortsat er godt navnenoterede aktionærer, hvilket er ganske enestående og afspejler, at kun meget få af de oprindelige ejere har valgt at sælge ud. Langt de fleste ejer kun mindre aktieposter således er det i dag alene Clipper Group som efter kapitaludvidelsen ved årsskiftet ejer mere end fem pct. af aktiekapitalen jf. aktieselskabslovens oplysningspligt herom. De nye aktier udbydes med fortegningsret for Nordic Tankers aktionærer til en favørkurs i forhold til den aktuelle noteringskurs på Fondsbørsen. Proceduren vil i øvrigt være, at man som aktionær vil få tilbudt at tegne én eller flere nye aktier. Man kan så vælge at benytte sig af tilbuddet, eller man kan vælge at søge at sælge sine retter til at tegne nye aktier. Disse tegningsretter vil blive Nordic Tankers skal polstres bedre derfor er rederiet snart klar med den bebudede aktieemission, fortæller CFO Christian Hassel. noteret på Børsen parallelt med Nordic Tankers ordinære aktier. Vi håber naturligvis aktieemissionen kan bæres igennem af de nuværende aktionærer. Bakker de ikke op om emissionen, kan det medføre, at kursen på tegningsretterne falder. Det kan åbne op for mere spekulative opkøb, som ikke har afsæt i nogen reel interesse for Nordic Tankers. Derfor skal man som nuværende aktionær naturligvis gøre sig sine egne økonomiske overvejelser, men i det nuværende marked handler det i endnu højere grad om, hvorvidt man tror på Nordic Tankers, og om man har tillid til, at ledelsen formår at manøvrere rederiet styrket gennem den storm som præger verdensøkonomien, og som betyder, at der pt. er for lidt at sejle med. I international shipping er det altid gået op og ned. Historien viser, at de rederier, som også formår at klare sig gennem stormvejr, står endnu stærkere, når vi atter kommer i smult vande. På den sejlads håber vi på opbakning og støtte fra vores aktionærer, som jeg er overbevist om på sigt nok skal komme til at blive belønnet for deres trofasthed, understreger Christian Hassel.

6 6 Ny bestyrelse på vej Det bliver en på mange måder ny, men også særdeles erfaren og markant bestyrelse, der kommer til at stå i spidsen for Nordic Tankers, hvis generalforsamlingen den 22. april følger indstillingen. Tre ledende personligheder fra den internationale shipping-verden står på spring til at bemande bestyrelsesbordet suppleret med tre fra den nuværende bestyrelse. Dermed er der lagt op til, at Nordic Tankers vil blive tegnet af en særdeles professionel bestyrelse, der nyder betydelig national og international anerkendelse. Som ny formand er udset Knud Pontoppidan, som i 2009 gik på pension efter et mangeårigt arbejde i A. P. Møller-Mærsk, hvor han som direktør bl.a. er blevet betegnet som både rederiets cheflobbyist og udenrigsminister. Knud Pontoppidan er oprindelig uddannet jurist, men har næsten hele sit liv arbejdet indenfor rederibranchen. Den karriere startede hos svenske Salen i Stokholm og senere Brostrøm i Gøteborg. Herfra kom han i 1971 til Danmarks Rederiforening, hvor han i 1986 blev udnævnt til adm. direktør. I 1991 flyttede han tværs over gaden til Esplanaden, hvor han var en del af ledelsen frem til sin pensionering i Han har gennem årene bestridt en lang række tillidsposter bl.a. som formand for Danmarks Rederiforening, BIM- CO og som medlem af bestyrelsen for World Shipping Council. Knud Pontoppidan siger, at han ser indstillingen af ham som ny formand som udtryk for en tillid, han er meget glad for. Det bliver en meget spændende og udfordrende opgave, og selvom tiderne er ugunstige, er jeg ikke i tvivl om, at Nordic Tankers har potentialet til at blive et stort og anerkendt dansk rederi med en ledende rolle på sit område. Jeg hæfter mig især ved tre forhold: En solid og trofast kreds af gamle aktionærer nu suppleret med en stærk ny medejer i form af Clipper, en dygtig stab af medarbejdere på alle niveauer samt gode partnere indenfor den finansielle sektor. Det bliver en lang og sej kamp, men gennem en vedholdende fælles indsats, er jeg overbevist om, at vi vil lykkes, siger han Som næstformand ventes valgt norske Erik Bartnes. Også han har erfaring fra en livslang karriere indenfor det maritime område. Først i Astrup Fearnley-gruppen et af verdens største og mest anerkendte konsulentfirmaer med speciale indenfor bl.a. offshore og shipping. Siden kom han til den privatejede Pareto-gruppe, som med base i Oslo og afdelinger i adskillige lande har vokset sig til en af de største uafhængige aktører på det norske og internationale finansielle marked. Erik Bartnes er i dag formand for Pareto Group, der er holdingselskab for en lang række selskaber, bl.a. skibsmæglervirksomheden Basøe og Pareto Bank, der anses for en af Nordens førende investeringsbanker indenfor shipping. Det tredje nye bestyrelsesmedlem på vej er Henrik Lund Dal, CFO og partner i Clipper Group. Han var fra 1974 til 1993 ansat i A. P. Møller- Mærsk, hvor han bl.a. fungerede som økonomichef i Mærsk Line. Hos Clipper har han især haft det økonomiske ansvar i dag med titel af Group CFO. De fortsætter De tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ventes at fortsætte, er den nuværende næstformand Svend Rosenmeyer Paulsen, Jens Fehrn-Christensen og Mogens Buschard. De to førstnævnte blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 2009, mens Mogens Buschard har været med fra juni 2005 kun afbrudt af den korte periode med Steen Brydes bestyrelse. Når der lægges op til, at Nordic Tankers fortsætter med en relativ lille bestyrelse med kun seks medlemmer, betyder det også, at flere ventes at forlade bestyrelsen. Som bekendt måtte den tidligere formand Klaus Kjærulff på generalforsamlingen i december sidste år trække sig, idet hans tidligere arbejdsgiver fandt hans fratrædelsesaftale uforenelige med arbejdet for Nordic Tankers. Hans plads fik lov at stå ledig, idet formandsposten blev overtaget af Flemming K. Sørensen. Flemming K. Sørensen har været med fra Nordics start som direktør i DIFKO og siden som Nordic Tankers første adm. direktør med kontor i Holstebro. Han forlod selskabet da Steen Bryde kom til, men blev valgt ind i bestyrelsen i februar Nu har han valgt at vige pladsen for at gå på pension denne gang for alvor! Endelig ventes Jesper Tullin at forlade bestyrelsen. Også han kom ind i 2008 med en baggrund bl.a. som stifter og hovedaktionær i Finansgruppen. Knud Pontoppidan bliver Nordic Tankers nye bestyrelsesformand, hvis generalforsamlingen i april følger indstillingen.

7 7 Hvis generalforsamlingen siger ja, åbnes der nu op for, at Nordic Tankers medarbejdere kan blive medejere. Ordningen omfatter alene de ansatte på land og ikke det sejlende personel, som ikke er direkte ansat i rederiet. Medarbejdere kan blive medejere Nordic Tankers ledelse vil på den kommende generalforsamling bede om bemyndigelse til, at den udvikler og implementerer et såkaldt incitamentsbaseret aflønningssystem. Sagt med andre ord betyder det, at der åbnes op for at medarbejderne - udover den faste løn og eventuel bonus - også kan blive medejere af rederiet gennem tildeling af warrants. Warrants er en ret til at tegne aktier i virksomheden med indbetaling til en på forhånd aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Bemyndigelsen skal ses som et redskab til at fastholde og tiltrække dygtige og loyale medarbejdere, og dermed også skabe værdi for aktionærerne. I shipping-verdenen har det mange steder været kutyme, at medarbejderne udover deres faste løn også fik udbetalt en resultatorienteret bonus. I de gode tider, som rederierne har oplevet, har bonusdelen været en ganske betydelig del af aflønningen, mens den selvsagt nu er særdeles beskeden. Det forhold stiller krav til Nordic Tankers ledelse om at tænke nyt og anderledes, hvis rederiets forsat skal være en attraktiv arbejdsplads. For selvom shipping-branchen også mærker afmatningen, så er det stadig sådan, at mange medarbejdere besidder en så stor specialviden, at der altid er bud efter deres arbejdskraft. Det er i dette lys warrant-programmet skal ses. Det gør det muligt, at lade medarbejderne få andel i en eventuel fremtidig fremgang, og samtidig give dem en ekstra tilskyndelse til at arbejde målrettet for at skabe resultater. Samtidig sikres yderligere interessesammenfald mellem aktionærer og medarbejdere. For selskabet har et loyalitetsprogram baseret på warrants den fordel, at det ikke koster noget her og nu, hvilket med rederiets anstrengte kapitalforhold også er væsentligt. Programmet er endnu ikke endeligt på plads, men på generalforsamlingen vil der blive fremlagt et sæt overordnede retningslinjer, og i forlængelse heraf bedt om bemyndigelse til at udarbejde den konkrete aflønningsmodel. Det er tanken, at warrants vil blive tilbudt alle medarbejdere uanset deres stilling i rederiet, hvorimod ordningen ikke skal omfatte bestyrelsen. Til tildelingen er knyttet en række tidsmæssige bestemmelser, bl.a. skal man fortsat være ansat i rederiet, når man udnytter sin tegningsret, ligesom der også er krav om, at man skal have ejet nogle af aktierne i en periode, inden de kan sælges. Programmet vil i begyndelsen kunne omfatte op til ti pct. af Nordic Tankers aktiekapital, men i takt med at rederiet vokser, er tanken, at programmet ikke skal udgøre mere end fem pct.

8 8 Underskud som forventet Nordic Tankers kom ud af 2009 med et underskud på USD 94,5 mio. Langt den største del af dette underskud skyldes dog nedskrivninger på værdien af rederiets skibe nemlig USD 84,8 mio. Dermed er der foretaget ganske betydelige nedskrivninger, og flåden er nu optaget til en regnskabsmæssig værdi som afspejler de dårlige markedsforhold for den internationale skibsfart. Under de nuværende omstændigheder kan det være vanskeligt at fastsætte en nøjagtig pris på skibene, men det er bestyrelsens opfattelse, at regnskabet afspejler en vurdering, der kan åbne op for en værditilvækst, når markederne engang vender. Årets resultat er i overensstemmelse med de forventninger som blev meldt ud i en meddelelse til Fondsbørsen ultimo november Inden nedskrivninger udgør Nordic Tankers underskud for 2009 USD 9,7 mio. Det afspejler, at markedet for kemikalietankskibe og produkttankskibe gennem hele regnskabssåret har været historisk dårligt, og at det har været umuligt at sejle et overskud hjem med de rater som har været gældende. For 2010 forventer Nordic Tankers en omsætning i størrelsesordenen USD mio. og en driftsindtjening før afskrivninger også kaldet EBITDA på mellem USD 4 og 8 mio. Resultatet for 2010 før skat budgetteres til mellem USD -20 og -25 mio. inden eventuelle reguleringer på værdien af rederiets skibe. Hertil kommer en nedskrivning på goodwill på ca. USD 8 mio. optaget på balancen i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af transaktionen med Clipper. Dette har ingen likviditetsmæssig effekt eller påvirkning på egenkapitalen. Nordic Tankers bestyrelsesformand Flemming K. Sørensen siger i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2009, at han anser resultatet for utilfredsstillende, men han hæfter sig også ved det fremadrettede, nemlig at det også blev et år, hvor bestyrelsen målrettet arbejdede med at implementere sin strategi, hvilket resulterede i aftalen med Clipper. Regnskabet kan i sin helhed læses på Nordic Tankers hjemmeside Clipper Krystal er et af de skibe i flåden som har måttet affinde sig med et tabsgivende marked. Skibet er bygget i 2006 i Korea, og er ét af i alt ti skibe i den såkaldte K-klasse. Det er på tdw., og kan i sine 12 epoxy coatede tanke sejle med op til 6 forskellige laster. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Ansvarshavende redaktør: Helle Bjerre. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende.

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende. NORDIC NYT SÆRUDGAVE November 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers skaber stort dansk tankskibsrederi sammen med Clipper Spændende vækst- og konsolideringsaftale forelægges

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16 Resumé Rederiet har i 1. kvartal arbejdet videre med implementering af strategien og med integrationen af den fra Clipper overtagne

Læs mere

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt NORDIC NYT 10 Oktober 2012 1 Information til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt Nordic Shipholding befinder sig i en vanskelig situation. Som mange andre

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers

Fortegningsemission. Det nye Nordic Tankers Fortegningsemission Det nye Nordic Tankers Nordic Tankers Nordic Tankers gennemførte et betydeligt strategiskifte i forbindelse med overtagelsen af dele af Clipper Groups kemikalietankaktiviteter i januar

Læs mere

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald NORDIC NYT 1 Oktober 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S Halvårsresultat præget af kursfald Driften i Nordic Tankers blev for første halvår af 2006 præget af kursfald og manglende

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, NORDIC NYT 8 September 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Den 31. marts 2016 Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Jeg vil i dag orientere om bestyrelsens syn på Danmarks Skibskredits nuværende situation og fremtidsudsigter.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. NORDIC NYT 2 December 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. Nordic Tankers A/S kom ud af årets 3. kvartal med et overskud på 15,4 mio.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009 CVR-nr. 76 35 17 16 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Koncernens hoved- og nøgletal 6 Årets resultat og forventninger til fremtiden 7 Produkttankere - drifts- og markedsforhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen First North Meddelelse nr. 11, 28. november 2007 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAB Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening 43,3 % organisk vækst i omsætningen Resume Enalyzer A/S ureviderede perioderegnskab

Læs mere

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv.

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv. Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk T: E: Administration Poppelvej 2 2791 Dragør www.pro.dk Ref. KS 2001 Torben Kristensen

Læs mere

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S nordicnyt 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Dobbelt så stor / side 2 Nordic Tankers administrerende direktør, Tommy Thomsen, om hvorfor der stadig er fokus på vækst og fremgang,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: 40 18 92 99 E: gc@gcmadvice.dk Anders Fisker Virksomhedsrådgiver

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

fredag den 20. april 2012 kl. 10:00 i Bella Center (Auditorium 15), Center Boulevard 5, 2300 København S (benyt indgang KONGRES )

fredag den 20. april 2012 kl. 10:00 i Bella Center (Auditorium 15), Center Boulevard 5, 2300 København S (benyt indgang KONGRES ) INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Tankers A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S Dagsorden: fredag den 20.

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere