December Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD"

Transkript

1 December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Introduktion 4 2 Udfordring ved valg af el-produkt 6 3 Den bekymringsfrie elkunde 9 4 Prisjægeren 14 5 Fastprisprodukter 16 Bilag 18 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 3

4 1 Introduktion Som elkunde har man mange forskellige muligheder for at vælge elprodukt, og der er mange elleverandører, som konkurrerer på markedet. Det er derfor ikke ligetil at gennemskue, hvilket produkt der er det bedste for husstanden. Elpristavlen ( forsøger at skabe et overblik, i form af et øjebliksbillede. Her listes alle de produkter, som elleverandørerne udbyder. Det er dog ikke nødvendigvis de produkter, der kommer øverst på Elpristavlen, der også er billigst over en længere periode, da prisen udregnes som en gennemsnitspris for en bindingsperiode, der er på maksimalt 6 måneder. Ofte vil det dog være sådan, at man som elforbruger ikke tager stilling på ny, når bindingsperioden ophører, men at man fortsat vil modtage sin el fra samme leverandør, eventuelt med andre priser og på ændrede vilkår. DAMVAD har foretaget en analyse af udviklingen i omkostningerne ved en række el-produkter tilbage i tid. Analysen giver således et billede af, hvilke produkter der har været billige for forbrugerne over en længere periode. Analysen tager desuden højde for forskellige tilbud samt evt. betalingsgebyrer. Analysen baseres på data fra elpristavlen. Åbenlyse fejl i indberetning er håndteret, men det er grundlæggende antaget, at data som indberettes til Elpristavlen er indberettet korrekt. Analysen inkluderer ikke indkøbsforeninger, da data herfra ikke er tilgængelig på Elpristavlen. grund af stor udskiftning i produkter har det ikke været muligt at følge et tilstrækkeligt stort antal produkter over hele den 2 årige periode. For at kunne sammenligne et tilstrækkeligt antal produkter ses der i afsnit 3 og 5 på de produkter, hvor man kan følge udviklingen i hele det seneste år og som er tilgængelige ved periodens udløb. Yderligere oplysninger om forhold hos de enkelte selskaber og deres produkter, der indgår i analysen, er indhentet på elselskabernes hjemmesider. I Danmark handles el på den nordiske elbørs Nordpool. 75 pct. af elforbruget i de nordiske lande handles på Nord Pool Spot, hvor el handles på timebasis. Transporten af el står transmissions- og netselskaber for. Hvis man har en elleverandør, der ikke står for distributionen, vil man modtage 2 regninger. Nogle elleverandører handler kun med el (rene elhandelsselskaber), mens andre også har forsyningspligt (pligt til at forsyne kunder med elektricitet inden for et givent område) og/eller står for et distributionsnet. Ofte vil selskaber med forsyningspligt være mere klassiske elselskaber, hvor der andre steder i virksomheden drives et distributionsnet. I analysen er forsyningspligtselskaberne markeret med (F), og ses som en proxy for de gamle klassiske selskaber 1 Der findes overordnet to typer elprodukter: dem med fastpris (man garanteres en fast pris i en periode) og dem med variabel pris (prisen følger Nord Pool, men fastsættes for en periode på fx 1 måned ad gangen). Desuden findes en række specialprodukter, der tilbyder fx støtte til vedvarende energi. Specialprodukter behandles ikke særskilt i denne analyse. Analysen er baseret på tal fra Elpristavlen i en periode på 2 år, fra august 2012 til august På Forbrugernes pris på el varierer i forskellige dele af landet hovedsageligt pga. forskel i betalingen til netselskabet (se boks). Analysen er begrænset til 1 Da forsyningspligten også er i udbud skal det netop ses udelukkende som en proxy. 4 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

5 de produkter, der er tilgængelige i Søborg. Dette er gjort for at simplificere analysen. Søborg er tilfældigt valgt og langt de fleste elprodukter vil være tilgængelige i alle kommuner. Forsyningspligtprodukter er ikke medtaget, da disse er lokale produkter, som ikke er tilgængelige i hele Danmark. Omkostningerne til netselskabet vil således også være de omkostninger, der gælder i Søborg. Det kan have betydning for den samlede pris på produkterne, men vil ikke have betydning for rangeringen, da omkostningerne til netselskabet er ens for husholdninger i samme lokalområde uafhængigt af elprodukt. I det følgende ses først på elkundens udfordringer, der er observeret i analysearbejdet, fx vedr. elselskaber, elprodukter og priser, samt de områder man som elkunde skal være særligt opmærksom på. Herefter ses på situationen for de to forskellige forbrugertyper, først den bekymringsfrie forbruger, der gennemgås på forskellige forbrugsniveauer, dernæst prisjægeren. Slutteligt ses på enkelte fastprisprodukter for at give et indtryk af denne del af markedet. Det gennemsnitlige elforbrug i en husstand er ca kwh årligt, men forbruget afhænger naturligvis af husstandens størrelse og vaner samt boligens karakter. I analysen tages udgangspunkt i tre forbrugsniveauer: den lille husstand med 1-2 personer i en lejlighed (2000 kwh), en husstand med 2 voksne og to børn (4000 kwh) samt elforbruget for husstande, der har elopvarmning ( kwh). Da der tages udgangspunkt i de tre forbrugertyper, er produkter, der kræver et vist kwh forbrug (fx kwh, kwh) udeladt. Desuden ses på to typer elforbrugere: den bekymringsfrie elkunde, der tager stilling en enkelt gang, men ikke ønsker løbende at forholde sig til elmarkedet, og prisjægeren, der jagter de gode tilbud året rundt. Analysen fokuserer hovedsageligt på produkter med variabel elpris. SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 5

6 2 Udfordring ved valg af el-produkt Selvom man i Danmark har haft frit elleverandørvalg siden 2003, er det stadig et fåtal, der har gjort brug af muligheden 2. Det kan der være flere grunde til. Én af dem er ganske givet, at priserne ikke varierer i tilstrækkelig grad, da det kun er en ganske lille del af den samlede elpris, der rent faktisk går til elektricitet (ren elpris). Da der kun konkurreres på den rene elpris, vil ændringer i den rene elpris kun have begrænset betydning for forbrugerens samlede elpris. Den samlede afregning af elforbruget består af betaling til netselskabet (transport), PSO (public service obligation), afgifter og moms til staten, og så den rene elpris - den del der kan konkurreres på. at undersøge markedet og skifte leverandør, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Mange udbydere og produkter Når man har besluttet at undersøge, om man med fordel kan skifte elleverandør eller produkt, vil et besøg på Elpristavlen ( vise mulighederne, men det vil ikke nødvendigvis give et overskueligt overblik: I løbet af 2013 var der, ifølge El-tilsynet, 49 el-leverandører på Elpristavlen, som samlet udbød ca. 100 el-produkter 3. Det enkelte elselskab tilbyder altså flere produkter nogle selskaber tilbyder helt op til 4-5 produkter med variabel pris. Der er altså rigtig mange produkter at vælge imellem, og ofte er det ikke helt klart, hvad forskellen mellem produkterne er. FIGUR 1 Elprisens sammensætning afgifter 37% ren elpris 15% transport og PSO 28% Ud over de mange produkter er der også mange elleverandører, og flere af dem er kun på markedet i ganske korte perioder. Eksempelvis har der i denne analyse i udgangspunktet været 36 forskellige elleverandører i data, hvilket har resulteret i 21 selskaber med 42 produkter i den endelige analyse de andre har ikke været tilgængelige i perioder af tilstrækkelig længde. moms 20% Kilde: Energitilsynets elprisstatistik 3. kvartal 2014, baseret på Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen Note: Gennemsnit for el-forsyningspligtpriser for forbrugere i hele landet, september 2014 Selvom størstedelen af kunderne på elmarkedet endnu ikke aktivt har valgt et elprodukt, er der faktisk penge at spare, hvis man får overblik over sit forbrug og identificerer sit behov. Kunder med større forbrug har naturligvis et større incitament til Uklare priser På Elpristavlen kan man få et overblik over, hvilke produkter der er billigst for et angivet forbrug inden for produktets bindingsperiode. De produkter, der ligger øverst på listen, har ofte et element af tilbud eller introduktionsperiode. Over en længere periode, eller når introduktionsperioden udløber, vil prisen være en anden. Analysen indeholder naturligvis både produkter fra elselskaber med forsyningspligt (som i et givet område har pligt til at levere el til kunder, der ikke selv 2 Energitilsynet: Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el, ibid. Antallet af tilgængelige produkter varierer fra område til område 6 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

7 vælger elleverandør) og selskaber, der udelukkende handler med el. Antallet fordeler sig med ca. halvdelen på hver type. Der er ikke som sådan en tendens til, at produkter fra det ene type selskab er dyrere/billigere end det andet, dog er de allerbilligste produkter i denne analyse produkter fra elhandelsselskaber. Flere af de dyreste produkter er også fra elhandelsselskaber, Fælder Gennem indsamling af detaljer om produkter og bearbejdning af data har der vist sig en række typiske forhold ved produkter/abonnementstyper, man som kunde skal være særligt opmærksom på (se boks) SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 7

8 Vær særligt opmærksom på Tag stilling til hvor ofte du vil undersøge elmarkedet og skifte leverandør Når et selskab har et introduktionstilbud som fx giver 1. måned gratis, så vil produktet ofte komme højt op på elpristavlens oversigt over de billige produkter, men set over en længere periode på 1-2 eller flere år kan resultatet være anderledes. Tag derfor fra start stilling til, om du er den bekymringsfrie forbrugertype, hvis husstand ønsker at have produktet i en længere periode, eller om du er prisjæger, der blot ønsker produktet i introperioden og derefter undersøger markedet på ny. Hvad sker der når introduktionsperioden udløber? Når man har fundet den billige løsning med et introduktionstilbud, der passer til husstandens elforbrug, er det vigtigt at være opmærksom på hvilket produkt/hvilke betingelser man overføres til efter en evt. introduktionsperiodes udløb. Fx kan kwh prisen blive højere, eller der opkræves abonnement efter introperioden. Der kan også være forskel i fx det gebyr, man betaler for at betale sin regning i introperioden og efterfølgende. Vær særligt opmærksom på, at man på nogle fastprisprodukter efter nogle måneder automatisk føres over på et variabelt produkt. Dette produkt kan være i den dyre ende af markedet, eller ikke stemme overens med husstandens profil. Vær på vagt, hvis et tilbud lover meget store besparelser Forskellen på det billigste og dyreste produkt er sjældent mere end 5 pct. Forskellen på de ti billigste produkter ved forbrug på 4000 kwh årligt er under 3 pct. eller ca. 260 kr. årligt. Fra det billigste til det dyreste produkt er forskellen 15 pct. Jo højere forbrug desto højere vil besparelsen naturligvis være i kroner og øre Højt, fast abonnement Nogle el-abonnementer tager en lav elpris men har til gengæld et højt, fast abonnement. Selvom elprisen pr. kwh er meget lav, så vil et højt abonnement gøre, at produktet kun er attraktivt for forbrugere med et vist forbrug. Her er det vigtigt at kende sit forbrug og eventuelle udsving heri. Læs det med småt Der vil også være selskaber eller produkttyper, hvor andre specifikke forhold gør sig gældende. Det kan have betydning for, om et produkt passer til husstanden. At skulle købe en elmåler som ikke benyttes efterfølgende eller særlige gebyrer i forbindelse med flytning er eksempler på disse forhold. Note: Gælder både fastprisprodukter og produkter med variable priser 8 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

9 3 Den bekymringsfrie elkunde I det følgende analyseres elregningen for den bekymringsfrie forbrugertype. Den bekymringsfrie elkunde vil gerne tage stilling til sit elprodukt én gang, men vil ikke systematisk undersøge Elpristavlen for nye, billige produkter. Han ønsker heller ikke at skulle forholde sig til fx løbende aflæsning af elmåler - det skal være et produkt til en konkurrencedygtig pris, der ikke kræver noget af elkunden. Den bekymringsfrie kunde vælger blandt de billigste elprodukter med variable priser. Med et variabelt elprodukt vil prisen ofte baseres på en beregning over elprisens udvikling over en periode, fx 1-3 måneder. Variable priser vil således ikke variere på dagsbasis. I det følgende præsenteres de 10 billigste produkter for den bekymringsfrie elkunde på forskellige forbrugsniveauer. Metode Udregningen tager udgangspunkt i det seneste års data fra Elpristavlen.dk (september 2013 til august 2014). Der er kun medtaget produkter i beregningen, som har data for hele året. Beregningen fordeler forbruget (2.000, eller kwh) jævnt henover året. Beregninger inkluderer moms samt alle afgifter og forpligtelser, som forbrugeren betaler til leverandør og distributør. Som betaling er valgt den billigste betalingsform (fx BetalingsService, onlinebetaling i form af netbank eller korttransaktion). Det er antaget, at der ikke er nogen former for rykkergebyrer eller lignende i beregningen. Der er ikke taget højde for variationer over bindingsperiode og opsigelsesvarsel da dette ikke har nogen indflydelse når man ser på længere perioder. Data fra Elpristavlen er suppleret med gennemgang af de enkelte produkters vilkår. De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh Ifølge Energitilsynet har mere end 40 pct. af alle husstande et forbrug under kwh årligt. Disse TABEL 2 De 10 billigste produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 232, Switch.dk Nem og billig el 235, OK eksklusiv en gratis måned OK uden 1 gratis måned 237, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 238, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 239, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 239, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 240, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 240, Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 240, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 240, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F). OK er medtaget i analysen excl. Introtilbud. For den bekymringsfrie elkunde er det prisen uden introrabat, der er relevant, da han vil beholde produktet i en længere tidsperiode. OK s produkt inkl. en gratis måned ville være placeret som nr. 2 i ovenstående tabel. SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 9

10 40 pct. udgøres typisk af husstande på 1-2 personer, der bor i lejlighed. Det billigste produkt for dette forbrugsniveau i perioden fra september 2013 til august 2014 var Nettopower, efterfulgt af Switch.dk og OK. Det fremgår af tabel 2. OK med en gratis måned ville være placeret lige efter Nettopower. Da introduktionstilbuddet ikke vil kunne opnås løbende, når den bekymringsfrie elkunde forbliver på det valgte abonnement opnår OK s produkt en 3. plads for den bekymringsfrie elkunde. Forskellene i de samlede omkostninger inden for top 10 er beskedne. Således er produktet på 10. pladsen, SK Energisalgs Spot pris aftale, ca. 170 kr. dyrere på årsbasis end det billigste produkt, hvilket svarer til knap 4 pct. Forskellen mellem analysens billigste og dyreste produkt er 1237kr. svarende til 27 pct. Se bilag for en fuld liste med rangering af alle inkluderede produkter. Fire leverandører på top 10 har forsyningspligt, hvilket ses som en proxy for de gamle elselskaber. Seks er rene el-handelsselskaber, der i denne terminologi betegnes som nyere elselskaber (indtrådt på markedet efter liberaliseringen). De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh kwh svarer til det gennemsnitlige forbrug i danske husstande. Ca. 30 pct. af de private husholdninger har et forbrug mellem kwh. Den typiske familiehusstand med to voksne og to børn har et årlig forbrug på kwh. De billigste produkter for dette forbrug er fortsat Nettopower og Switch.dk efterfulgt af Energi Fyn Handels FynskSupportEl. Dette fremgår af tabel 3. Fire leverandører har forsyningspligt, seks er rene el-handelsselskaber. Det er altså nogenlunde lige mange gamle og nye selskaber i top 10. TABEL 3 De 10 billigste variabel pris produkter for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 222, Switch.dk Nem og billig el 225, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 225, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 226, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 226, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 227, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 227, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 227, OK excl. En gratis måned OK uden 1 gratis måned 227, Sinus Energi A/S Variabel Energi 228, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F). OK er medtaget i analysen excl. introtilbud. For den bekymringsfrie elkunde er det prisen uden introrabat, der er relevant, da han vil beholde produktet i en længere tidsperiode. OK s produkt inkl. en gratis måned ville være placeret som nr. 2 i ovenstående tabel. 10 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

11 Samlet set er der få forskydninger mellem de billigste produkter i perioden i forhold til for den lille husstand. 9 ud af 10 produkter er således gengangere fra top 10 for kunder med med årligt forbrug på kwh, jf. tabel 2. Ny på top 10 er Sinus Energi. Den samlede forskel mellem det bedste produkt og det 10. bedste produkt er ca. 3 pct. I absolutte tal er forskellen større end ved eksemplet med 2000 kwh, nemlig ca. 257 kr. Forskellen mellem det billigste og dyreste produkt er 1325 kr. svarende til 15 pct, jf. bilagstabel. De 10 billigste produkter ved årligt forbrug på kwh Forbrugere, der opvarmer deres bolig med el, har ganske naturligt et højere elforbrug. For at give et billede af, hvilke produkter der er mest gunstige for dette forbrug, vises i tabel 4 de billigste produkter for et årligt forbrug på kwh. Nettopower ligger fortsat øverst, mens SYD ENER- GIs Spot indtager andenpladsen. Herefter følger Energi Fyn Handel. Med en prismodel med høj abonnementspris i bytte for den laveste afregning pr. kwh i perioden opnår Gul Strøm en placering som nr. 7. Den relative forskel mellem nummer 1 og nummer 10 er her ca. 2 pct. Det giver en besparelse på ca. 460 kr. ud af en elregning på ca kr. årligt ved at skifte fra nummer 10 til periodens billigste produkt. Forskellen mellem det billigste og det allerdyreste produkt er på 3069 kr. årligt svarende til 14 pct. Fordelingen mellem gamle og nye selskaber er uændret. TABEL 4 De 10 billigste produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostninger (kr.) 1 NettoPower Altid billig strøm 216, SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 218, Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 218, TREFOR Energi A/S (F) Spot el 218, DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 218, SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 219, Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 219, Switch.dk Nem og billig el 219, Energi Fyn Handel A/S SpotEl 220, Sinus Energi Variabel Energi 221, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F). OK er medtaget i analysen excl. introtilbud. For den bekymringsfrie elkunde er det prisen uden introrabat, der er relevant, da han vil beholde produktet i en længere tidsperiode. OK s produkt inkl. en gratis måned ville være placeret som nr. 4 i ovenstående tabel. SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 11

12 De dyreste produkter Hvis man tager et kig på de dyreste produkter i perioden for et forbrug på kwh årligt (tabel 5), så ses det, at hovedparten af de dyreste produkter inkluderer andet end elektricitet. Det kan eksempelvis være sikkerhed for modtagelse af eller støtte til vedvarende energi, eller at der er indlagt et loft på elprisen. Enkelte produkter tilbyder ikke noget ekstra. investering ikke slå så hårdt ud på prisen. Medtages pris på elmåleren ikke, vil Modstrøms IdeEL ligge lige på kanten af top 10 for de to mest elforbrugende forbrugstyper. I figur 6 (næste side) ses en illustration af forskellen i elprisen på alle de analyserede el-produkter for et forbrug på kwh (Se bilag for yderligere detaljer om de enkelte produkter). Her ses desuden også, hvorledes el-handelsselskaber og elselskaber med forsyningspligt fordeler sig, med et enkelt gammelt elselskab, de resterende nye. Det dyreste produkt for 4000 kwh i årligt forbrug er her Modstrøms IdeEL. Dette hænger dog sammen med, at man hos Modstrøm investerer i en elmåler (der pt. koster 999 kr.), hvorfor prisen for et enkelt år bliver høj, men over en længere perioder vil den TABEL 5 De 10 dyreste produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Enhedspris Samlede Leverandør Produkt (øre/kwh) omkostninger (kr.) 34 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 235, Jysk Energi A/S Loft El 236, Modstrøm Danmark A/S enkel 238, Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 240, Sinus Energi A/S Periode Energi 240, Natur-Energi A/S Elskov Variabel 240, Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 242, SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 245, Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 255, Modstrøm Danmark A/S ideel 255, Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) 12 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

13 NettoPower Switch.dk Energi Fyn Handel A/S SYD ENERGI Salg A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) SK Energisalg A/S (F) Energi Fyn Handel A/S OK uden gratis 1. måned Sinus Energi A/S TREFOR Energi A/S (F) Energi Fyn Handel A/S Jysk Energi A/S NRGi Elsalg A/S (F) EnergiMidt Handel Gul Strøm A/S Nordjysk Elhandel A/S Sinus Energi A/S Østkraft Forsyning A/S (F) Energi Viborg Forsyning A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Energi A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) SYD ENERGI Salg A/S (F) Nordjysk Elhandel A/S SEAS-NVE Strømmen A/S (F) Energi Nord A/S (F) DONG Energy El & Gas A/S (F) NRGi Elsalg A/S (F) Vindstød A/S TREFOR Energi A/S (F) Jysk Energi A/S Jysk Energi A/S Modstrøm Danmark A/S Natur-Energi A/S Sinus Energi A/S Natur-Energi A/S Natur-Energi A/S SEAS-NVE Strømmen A/S (F) Natur-Energi A/S Modstrøm Danmark A/S FIGUR 6 Øre pr. kwh for variabel pris-produkter med et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Leverandører med forsyningspligt El-handelsselskab Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 13

14 4 Prisjægeren De produkter, der rangerer højest på Elpristavlen indeholder ofte et element af tilbud eller introduktionsperiode. Det kan derfor være nærliggende at overveje, om det kan betale sig at bruge tid på løbende at jagte de billigste tilbud. Metode Det er antaget, man kan skifte øjeblikkeligt til et produkt den dag det undersøges, og få den pris, der står på Elpristavlen. Der tages udgangspunkt i data den 15. i måneden, da der ofte er fejl/mangler i data fra elpristavlen omkring den 1. i måneden. Ofte indeholder de billigste produkter en form for introduktionsrabat, forbeholdt for nye kunder. Enkelte skriver, at man kan få introtilbud igen efter en pause på ½-1 år, andre angiver blot, at det er til nye kunder. En forbrugertype som prisjægeren vil løbende holde sig opdateret på elpristavlen, opsige sit abonnement når bindingsperioden ophører og gå på jagt efter et nyt, billigt produkt. Baseret på data i denne analyse er der set på, hvordan elregningen vil have set ud for prisjægeren i en 2-årig periode fra 15. aug aug I denne del af analysen indgår alle produkter og leverandører fra datamaterialet, da der ikke er stillet krav til, at de skal findes i hele perioden. Det betyder, at alle 36 elleverandører indgår, hvorimod kun 21 af dem indgik i analysen for den bekymringsfrie elkunde. Grunden til denne udvidelse er, at man som prisjæger vælger det billigste produkt på det givne tidspunkt. Prisjægeren får over de to år en samlet regning på kr., hvilket giver en besparelse på ca. 580 TABEL 7 Prisjægerens valg af produkter fra august 2012 til august 2014 Antal Tidsperiode Leverandør Produkt måneder 15. aug feb feb maj maj aug aug dec dec feb feb maj maj aug OK 3 Naturenergi Variabel pris bolig første måned 0 kr. Ren Energi Basis introduktion (fast pris) Enhedspris (øre/kwh) Samlede omkostning (kr.) 223, , SEAS-NVE Introduktionstilbud (fast pris) 209, Nettopower Altid billig strøm (variabel pris) 226, Switch.dk Nem og billig el med 1. måned gratis (variabel pris) 206, SEF Forsyning Fastpris 3. mdr. 215, Vindstød Kampagnepris - få glæde af billig el fra vind! (fast pris) 202, Hele perioden , Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Antal måneder er som udgangspunkt dikteret ud fra bindingsperiodens længde. For Nettopower og Switch gælder ingen bindingsperiode.. 14 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

15 kr. over de 2 år sammenlignet med de kr., som den bekymringsfrie forbruger i samme periode betaler for det billigste produkt, Nettopower. Det giver prisjægeren en besparelse på godt 3 pct. i forhold til den bekymringsfrie elkunde. Prisjægeren vil i løbet af perioden foretage i alt syv skift af el-leverandør og have syv forskellige produkter hos syv forskellige leverandører (se tabel 7). SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 15

16 5 Fastprisprodukter Med et fastprisprodukt er man sikret en pris i en given periode. Når perioden udløber, vil kunden overgå til et andet af leverandørens produkter. Et fastprisprodukt er baseret på den elpris, der er på tidspunktet, hvor kontrakten tegnes. Således vil der på elpristavlen.dk kunne være elpriser, der i realiteten ikke kan indgås aftale om, da elprisen i mellemtiden er ændret. På samtlige analyserede produkter, hvor man overgår til et andet produkt, vil man efter produktets løbetid overgå til et elprodukt med variabel pris (to produkter kræver ny aftale). Længden på perioden, hvori man kan sikre sig en fast pris, varierer mellem 3-24 måneder. Også her vil det derfor være vigtigt, at man som elkunde har gjort op med sig selv, at man skal huske aktivt at skifte produkt ved løbetidens ophør, hvis ikke man vil ende på et andet, sandsynligvis variabelt, produkt. Den 15. august 2013 og over den betragtede periode var der 32 produkter betegnet som fastprisprodukter. Forskellen i den årlige pris baseret på et elforbrug på 4000 kwh for de 32 fastprisprodukter er på kr. Det svarer til en forskel på ca. 15 pct. mellem det billigste og det dyreste produkt. Hvis de dyreste produkter, der inkluderer vind/ren energi fraregnes, er forskellen 891 kr. svarende til ca. 10 pct. Dette dækker over en række produkter med forskellige karakteristika. På elpristavlen den 15. august 2013 var de tre billigste fastprisprodukter: 1. Natur-Energi A/S Introduktionstilbud (ren elpris 23 øre/kwh) 2. SEAS-NVE Strømmen A/S Introduktionstilbud (ren elpris 28,5 øre/kwh) 3. Natur-Energi A/S Elskov Introduktionstilbud (ren elpris 35 øre/kwh) Fælles for disse produkter er, at de alle har en relativ kort periode med fast pris, hvorefter man overgår til et produkt med variabel pris. For SEAS-NVEs produkt er fastprisperioden helt nede på tre måneder, hvorefter man overgår til et variabelt produkt. I tabel 7 ses de årlige omkostninger for de billigste såkaldte fastprisprodukter. TABEL 8 TOP 5 billigste fastprisprodukter forbrug på kwh årligt Selskab og produkt Natur-Energi A/S Introduktionstilbud Overføres til Ren Energi Basis (variabel) OK Få el til 0 kr den første måned Overføres til OK variabel OK Få CO2 neutral Fastpris i 6 mdr Overføres til OK variabel TREFOR Energi A/S (F) Fastpris 6 mdr Overføres til TREFOR Vindstrøm (variabel) Natur-Energi A/S Elskov introduktionstilbud Overføres til Elskov (Variabel) Årlige Omkostninger (kr.) Kilde: DAMVAD 2014 på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Årlige omkostninger ved billigste betalingsmulighed, dvs. ikke papirregninger etc. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) For alle fastprisprodukter med forskellige typer af introduktionstilbud gælder, at de har en kontraktperiode på 3-6 måneder. Når der ses på de årlige omkostninger, er det altså kun i en kortere periode, at man har haft garanti for en fast pris. Var elpriserne steget markant over perioden, kunne billedet have set helt anderledes ud. Disse produkter kan derfor næppe betegnes som fastprisprodukter, da man ganske hurtigt efter kontraktindgåelse skal se efter et nyt produkt med faste priser, hvis ikke man vil over på et variabelt produkt. Man skal således være meget opmærksom på, hvor 16 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

17 længe man har en fast pris, når man vælger blandt de bedste tilbud. For at undersøge udviklingen i fastprisprodukter ift. de variable produkter ses på produkter, der sikrer en fast pris i en periode på 12 måneder. Der er ni af disse produkter, der kan følges over perioden fra medio august 2013 til medio august I tabel 9 ses produkterne listet efter de billigste årlige omkostninger for et forbrug på kwh og med billigste betalingsmetode. Her er Energi Fyn Handels produkt Fast pris 12 måneder frem billigst, mens SEAS-NVE Strømmens produkt GlobalEnergi Øst med FastEnergi 1 år er dyrest. Der er en forskel på godt 6 pct. (578 kr.) på det dyreste og det billigste produkt ved 12 måneders fastprisprodukt fra 15. august Hvis der ses på de første otte pladser, ligger produkterne tæt med en forskel på 133 kr. (ca. 1,5 pct.) fra nr. 1 til nr. 8. Det billigste fastprisprodukt er i perioden ca. 3,6 pct. dyrere end det billigste variable produkt i samme periode, jf. tabel 3 og 9. Forskellen på de variable produkter og fastprisprodukterne afhænger naturligvis af udviklingen i elpriserne. Syv ud af de ni produkter, der kan sammenlignes, er fra selskaber, der også har forsyningspligt, dvs. klar overvægt af de gamle elselskaber. Der er også en lang række af tilvalg/fravalg på fastprisprodukter, som man som kunde skal være opmærksom på. Dette er fx om man ønsker at modtage en papirfaktura, eller om man vil betale med Betalingsservice. TABEL 9 Fastprisprodukter med løbetid på 12 måneder og forbrug kwh/årligt (aug. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Samlede omkostninger (kr.) 1 Energi Fyn Handel A/S Fast pris 12 måneder frem TREFOR Energi A/S (F) Fastpris 1 år - Privat Sinus Energi A/S Fast Energi 1 år SEAS-NVE Strømmen (F) A/S FastEnergi Øst for Storebælt - 1 år SYD ENERGI Salg A/S (F) Fastpris 12 måneder TREFOR Energi A/S (F) Fastpris 1 år med Vindstrøm Privat DONG Energy El & Gas A/S (F) Fastpris 12 mdr. med dansk Vindstrøm uden merpris DONG Energy El & Gas A/S (F) Fastpris 12 måneder. Få tryghed med en fast pris SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi Øst med FastEnergi 1 år Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk Note: Samlede årlige omkostninger med billigste betalingsmetode. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 17

18 Bilag Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 232,2 2 Switch.dk Nem og billig el 235,4 3 OK OK uden 1 gratis måned 237,4 4 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 238,7 5 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 239,3 6 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 239,8 7 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 240,4 8 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 240,5 9 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 240,5 10 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 240,7 11 Sinus Energi A/S Variabel Energi 241,6 12 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 241,8 13 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 242,1 14 Jysk Energi A/S Måneds El 242,7 15 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 242,7 16 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 242,9 17 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 243,7 18 EnergiMidt Handel Flex 243,8 19 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 244,4 20 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 244,5 21 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 244,7 22 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 245,6 23 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 246,3 24 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 246,3 25 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 246,3 26 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 246,8 27 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 246,9 28 Jysk Energi A/S Klima El 247,0 29 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 247,1 30 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 247,1 31 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 247,2 32 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 247,5 33 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 248,8 34 Jysk Energi A/S Loft El 248,9 35 Modstrøm Danmark A/S enkel 251,5 36 Sinus Energi A/S Periode Energi 253,0 18 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

19 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 37 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 253,6 38 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 254,3 39 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 256,1 40 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 259,1 41 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 268,9 42 Modstrøm Danmark A/S ideel 294,0 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 222,4 2 Switch.dk Nem og billig el 225,7 3 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 225,9 4 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 226,3 5 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 226,5 6 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 227,0 7 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 227,2 8 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 227,6 9 OK OK uden 1 gratis måned 227,6 10 Sinus Energi A/S Variabel Energi 228,8 11 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 229,0 12 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 229,4 13 Jysk Energi A/S Måneds El 229,8 14 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 229,9 15 EnergiMidt Handel Flex 230,3 16 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 230,4 17 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 230,7 18 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 230,9 19 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 231,0 20 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 231,2 21 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 231,5 22 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 232,7 23 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 232,8 24 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 232,8 25 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 232,9 26 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 232,9 27 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 233,6 28 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 233,6 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 19

20 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 29 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 233,7 30 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 233,8 31 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 234,0 32 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 234,0 33 Jysk Energi A/S Klima El 234,1 34 Jysk Energi A/S Loft El 236,0 35 Modstrøm Danmark A/S enkel 238,0 36 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 240,1 37 Sinus Energi A/S Periode Energi 240,3 38 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 240,8 39 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 242,6 40 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 245,6 41 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 255,4 42 Modstrøm Danmark A/S ideel 255,5 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) Alle produkter med variabel pris for et forbrug på kwh årligt (sep. 13 aug. 14) Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 1 NettoPower Altid billig strøm 216,6 2 SYD ENERGI Salg A/S (F) Spot 218,3 3 Energi Fyn Handel A/S FynskSupportEl 218,3 4 TREFOR Energi A/S (F) Spot el 218,7 5 DONG Energy El & Gas A/S (F) Spotpris Måned 218,9 6 SK Energisalg A/S (F) Spot pris aftale 219,1 7 Gul Strøm A/S Gul Strøm - Strøm til indkøbspris 219,3 8 Switch.dk Nem og billig el 219,8 9 Energi Fyn Handel A/S SpotEl 220,0 10 Sinus Energi A/S Variabel Energi 221,2 11 TREFOR Energi A/S (F) Spot el med Vindstrøm 221,2 12 Energi Fyn Handel A/S KvartalsEl 221,7 13 OK OK uden 1 gratis måned 221,8 14 Jysk Energi A/S Måneds El 222,1 15 NRGi Elsalg A/S (F) Standard Flexibel Pris 222,1 16 EnergiMidt Handel Flex 222,2 17 Østkraft Forsyning A/S (F) Måneds-el - Østdanmark 222,9 18 Energi Viborg Forsyning A/S (F) Markeds El 223,1 19 Sinus Energi A/S SPOTMÅNED 223,3 20 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi 223,8 20 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM

21 Leverandør Produkt Enhedspris (øre / kwh) 21 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris 224,7 22 DONG Energy El & Gas A/S (F) Flexpris med Vindstrøm 224,7 23 SYD ENERGI Salg A/S (F) din+min ENERGI 224,8 24 Nordjysk Elhandel A/S StabilEl Øst 224,9 25 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Vindstrøm 225,0 26 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) BasisEnergi 225,5 27 Energi Nord A/S (F) MarkedsPris 225,5 28 DONG Energy El & Gas A/S (F) Basispris Kvartal 225,6 29 Vindstød A/S Puljekøb - fra danske vindmøller 225,9 30 NRGi Elsalg A/S (F) Klima Flexibel Pris 226,0 31 TREFOR Energi A/S (F) TREFOR Ny Energi med Vindstrøm 226,3 32 Jysk Energi A/S Klima El 226,4 33 Nordjysk Elhandel A/S VindStrøm Øst 227,1 34 Jysk Energi A/S Loft El 228,3 35 Modstrøm Danmark A/S enkel 229,9 36 Natur-Energi A/S Ren Energi Basis variabel 232,0 37 Modstrøm Danmark A/S ideel 232,5 38 Sinus Energi A/S Periode Energi 232,6 39 Natur-Energi A/S Elskov Variabel 232,7 40 Natur-Energi A/S Ren Energi Standard variabel 234,5 41 SEAS-NVE Strømmen A/S (F) GlobalEnergi 237,5 42 Natur-Energi A/S Ren Energi Plus variabel 247,3 Note: Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F) SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM 21

22 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 SPARET PÅ DIN ELREGNING? DAMVAD.COM Waterfront ar iadukten 23

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere