F O R E R U N N E R b r u g e r v e j l e d n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g"

Transkript

1 F O R E R U N N E R b r u g e r v e j l e d n i n g

2 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, Forerunner, Virtual Partner, Auto Pause og Auto Lap er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GSC, Garmin Connect, Virtual Racer, USB ANT Stick, ANT og ANT+ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd. New Leaf er et registreret varemærke tilhørende Angeion Corporation. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

3 Introduktion Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Om batteriet...3 Opsætning af enheden...3 Registrering af din enhed...3 Flere oplysninger...3 Taster...4 Ikoner...4 Lokalisering af satellitsignaler...5 Menuoversigt...6 Din træning...7 At løbe en tur...7 Sådan gemmes din løbetur...8 Indstillinger for løb...8 Intervaltræning...13 Brugerdefinerede træningsture...15 Indstillinger for cykeltræning...17 ANT+-sensorer...18 Parring af dine ANT+-sensorer...18 Pulsmåler...19 Fodsensor...21 GSC Brug af vægten...23 Fitnessudstyr...24 Udregning af pulszone...25 ANT+-sensor Fejlfinding...26 Historik...27 Visning af historik...27 Sletning af historik...28 Brug af Garmin Connect...28 Afsendelse af historik til din computer...28 Navigation...30 Positioner...30 Navigation til en gemt position...30 Navigation tilbage til start...31 Brugervejledning til Forerunner 610 1

4 Introduktion Afbrydelse af navigationen...31 GPS-indstillinger...31 Indstillinger...32 Systemindstillinger...32 Tidsindstillinger...33 Indstilling af din brugerprofil...33 Tilpasning af træningssiderne...34 Appendiks...39 Specifikationer...39 Om batteriet...40 Batteri til pulsmåleren...42 Udskiftning af håndledsremmen...43 Vedligeholdelse af enheden...44 Opdatering af softwaren med Garmin Connect...45 Fejlsøgning...46 Indeks Brugervejledning til Forerunner 610

5 Introduktion Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Om batteriet advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som du kan genoplades ved hjælp af vekselstrømsopladeren i æsken med produktet (side 41). Opsætning af enheden Når du bruger din Forerunner første gang, skal du følge opsætningsvejledningen i Forerunner 610 Lynstartvejledning. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Flere oplysninger Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin-forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Brugervejledning til Forerunner 610 3

6 Introduktion Taster Hver tast har flere funktioner. ➎ Vælg for at gå tilbage til forrige side. ➊ ➋ ➌ ➍ ➊ ➎ POWER/ LIGHT START/ STOP LAP/ RESET ➍ ➋ ➌ Hold nede for at tænde og slukke for enheden. Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen. Vælg for at søge efter en kompatibel vægt. Vælg for at starte og stoppe timeren. Vælg for at angive en ny omgang. Hold nede for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Vælg at vise og skjule menuen. Ikoner Et ikon, der ikke blinker, betyder, at funktionen er aktiv. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger. GPS er tændt og modtager signaler. Pulsmåler er aktiv. Fodsensor er aktiv. Cykelsensor er aktiv. Uret er i strømsparetilstand (side 40). Fitnessudstyret er aktiveret. Tip til berøringsskærm Forerunner-berøringsskærmen er forskellig fra de fleste mobile enheder. Berøringsskærmen er designet til, at du kan betjene den med din fingernegl. Berøringsskærmen er optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du løber. BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk eller bevæge fingeren bestemt, når du vælger 4 Brugervejledning til Forerunner 610

7 elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge berøringsskærmen, før du tager ud at løbe. Tryk på berøringsskærmen for at navigere gennem siderne ➊. TIP: Du kan også køre din finger hen over berøringsskærmen. Før fingeren til venstre for at forlade strømsparetilstand. Tryk på berøringsskærmen for at bekræfte meddelelserne. Gør hvert valg eller fingerkommando på berøringsskærmen til en enkeltstående handling. Ændring af datafelter På en vilkårlig træningsside skal du holde et datafelt nede, indtil det er markeret. ➊» Introduktion Når du løfter din finger, bliver du bedt om at vælge et nyt datafelt (side 35). Lokalisering af satellitsignaler Det kan tage sekunder at finde satellitsignaler. 1. Fra ursiden skal du føre fingeren til venstre for at få vist banneret for lokalisering af satellitter. 2. Gå udendørs i et åbent område. 3. Vent, mens Forerunner søger efter satellitter. Start ikke din aktivitet, før banneret for lokalisering af satellitter forsvinder. Klokkeslæt og dato indstilles automatisk.»»»» Tid Pulssensor Virtual Partner Ur Brugervejledning til Forerunner 610 5

8 Introduktion Menuoversigt Aktiviteter Resultat Valgmuligheder: visning af tempo eller fart, start på ugen, sletning af aktiviteter, nulstilling af totaler, upload af en aktivitet Klar til løb Indstillinger: alarmer, Auto Lap, Auto Pause, automatisk rullefunktion Virtual Partner Virtual Racer Træning: intervaller, brugerdefineret træning Sportsgren: løb eller cykling Træningssider: datafelter Alarm Pulsmåler: parring, pulszoner Fodsensor: parring, hastighedskilde, kalibrering Cykelsensor: parring, kalibrering, hjulstørrelse Brugerprofil: køn, fødselsår, vægt, højde System: sprog, toner, skærm, dataoptagelse, GPS, baggrundslys, tid, enheder, dataoverførsel, gendan standardindstillinger Hvor er jeg? Tilbage til Start positioner 6 Brugervejledning til Forerunner 610

9 Din træning Din træning I dette afsnit beskrives enhedens træningsfunktioner og indstillinger. Grundlæggende om løb (side 7 8) Alarmer (side 8) Auto Lap (side 10) Auto Pause (side 11) Automatisk rullefunktion (side 11) Virtual Partner (side 12) Virtual Racer (side 12) Intervaltræning (side 13) Brugerdefineret træning (side 15) Cykeltræning (side 17) At løbe en tur Før du kan registrere historik, skal du finde satellitsignaler (side 5) eller parre din Forerunner med en fodsensor (ekstraudstyr) (side 21). 1. Vælg START på timersiden for at starte timeren ➊. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. Distance ➋ og omgangstempo ➌ vises på timersiden. ➊ ➋ ➌ De viste datafelter er standard. Du kan tilpasse datafelter (side 35). 2. Når du er færdig med din løbetur, skal du trykke på STOP. Brugervejledning til Forerunner 610 7

10 Din træning Sådan gemmes din løbetur Hold RESET nede for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Indstillinger for løb Visning af tempo eller fart 1. Vælg > Opsætning. 2. Vælg Træningssider. 3. Vælg en træningsside, som du vil tilpasse. 4. Vælg et datafelt, som du vil tilpasse. 5. Vælg Tempo/fart. 6. Vælg typen af tempo- eller fartdata, som skal vises på træningssiden. Se side 35 for at få en komplet liste over tilgængelige datafelter og beskrivelser. Alarmer BEMÆRK: Alarmer fungerer ikke under intervaltræning eller brugerdefineret træning. Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid, distance, kalorier, puls og kadence. BEMÆRK: Hvis du vil tænde for alarmtoner og vibrationer, skal du se side 32. Indstilling af alarmer for tid, distance og kalorier 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Alarmer. 2. Vælg Tid, Distance eller Kalorier. 3. Vælg Til. 4. Vælg Alarm ved, og angiv et tidsrum, en distance eller et kalorieantal. Hver gang du når alarmværdien, bipper enheden og viser en meddelelse. 8 Brugervejledning til Forerunner 610

11 Din træning Indstilling af avancerede alarmer Hvis du har en pulsmåler, en fodsensor eller GSC 10 som tilbehør, kan du indstille avancerede alarmer for puls og kadence. 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Alarmer. 2. Vælg en funktion: Vælg Puls for at indstille et minimum og maksimum for puls i hjerteslag pr. minut (bpm). BEMÆRK: Der er flere oplysninger om pulszoner på side 19. Vælg Kadence for at indstille værdier for høj og lav kadence i trin pr. minut (spm) eller i omdrejninger af pedalarmen pr. minut (rpm). 3. Angiv parametrene for dine puls- eller kadencealarmer. Hver gang du kommer over eller under den angivne værdi for puls eller kadence, bipper enheden og viser en meddelelse.indstilling af alarmer for gåpauser I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller. F.eks. kan programmet under en lang løbetur bede dig om at løbe i fire minutter, derefter gå i 1 minut og til sidst gentage dette. Auto Lap fungerer korrekt, når du bruger alarmer for løb/gang. 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Alarmer. 2. Vælg Løb/gang > Alarm for løb/ gang > Til. 3. Vælg Alarm for løb, og angiv et tidsrum. 4. Vælg Alarm for gang, og angiv et tidsrum. Hver gang du når alarmværdien, bipper enheden og viser en meddelelse. Alarmerne Brugervejledning til Forerunner 610 9

12 Din træning for løb/gang bliver gentaget, indtil du stopper timeren. Auto Lap Standardindstillingen for Auto Lap er Efter distance, 1 mile eller 1 kilometer. BEMÆRK: Auto Lap fungerer ikke under intervaltræning eller brugerdefineret træning. Markering af omgange efter distance Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en løbetur. 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Auto Lap. 2. Vælg Auto Lap > Efter distance. 3. Vælg Omgang ved, og indtast en distance. Markering af omgange efter position Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt position. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer på forskellige dele af en løbetur (f.eks. ved en lang bakke, eller når du træner spurter). 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Auto Lap. 2. Vælg Auto Lap > Efter position > Omgang ved. 3. Vælg en funktion: Vælg Lap kun v/tryk for at aktivere omgangstælleren, hver gang du vælger LAP, og hver gang du passerer en af disse positioner igen. Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved den GPSposition, hvor du vælger START, samt ved alle positioner under løbeturen, hvor du vælger LAP. 10 Brugervejledning til Forerunner 610

13 Din træning Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved en bestemt GPS-position markeret før løbeturen (brug Markér position) og ved alle positioner på løbeturen, hvor du vælger LAP. Automatisk pause under din løbetur BEMÆRK: Auto Pause fungerer ikke under intervaltræning eller brugerdefineret træning. Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke med historikdataene. 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Auto Pause > Auto Pause. 2. Vælg en funktion: Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du holder op med at bevæge dig, skal du vælge Når stoppet. Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når din hastighed falder til under en angivet værdi, skal du vælge Brugerdefineret fart. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at navigere automatisk gennem alle siderne med træningsdata, mens timeren kører. 1. Vælg > Træning > Indstillinger > Automatisk rullefunktion > Automatisk rullefunktion. 2. Vælg Langsom, Medium eller Hurtig. Brugervejledning til Forerunner

14 Din træning Løb med Virtual Partner Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at nå dine mål. 1. Vælg > Træning > Virtual Partner. 2. Vælg Virtual Partner > Til. 3. Vælg Format, og vælg Fart eller Tempo. 4. Indtast en værdi for Virtual Partners fart eller tempo. 5. Vælg Alarm > Til (valgfrit). 6. Løb en tur. 7. Rul til siden Virtual Partner for at se, hvem der fører. Virtual Racer Din Virtual Racer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at forbedre dine præstationer. Du kan konkurrere med dine egne aktiviteter eller med en aktivitet, som er overført fra computeren (side 13). Du kan for eksempel træne ved at løbe den rigtige løberute og gemme den i Forerunner. På løbsdagen kan du konkurrere med dette træningsløb. Virtual Racer presser dig til at forbedre dit hidtidige tempo, herunder på bakker, hvor du har tendens til at løbe langsommere, og på den sidste sprint mod mållinjen. Løb med en Virtual Racer Inden du kan oprette et løb skal du have gemt mindst én aktivitet. 1. Vælg > Træning > Virtual Racer. 2. Vælg Opret nyt løb, og vælg en aktivitet fra listen. 3. Indtast et navn. 12 Brugervejledning til Forerunner 610

15 Din træning 4. Vælg løbet. 5. Vælg Start løb. Indstillinger for Virtual Racer Vælg > Træning > Virtual Racer, og vælg et løb. Vis statistik Viser tid og distance for den forrige aktivitet. Indstillinger for løb Giver dig mulighed for at redigere løbets navn, slette løbet og indstille alarmtoner. Løb imod en aktivitet fra internettet Du skal have en Garmin Connect-konto (side 28). Før du kan sende en aktivitet til enheden trådløst, skal du parre Forerunner med din computer ved hjælp af USB ANT Stick (side 29). 1. Par enheden med din computer. 2. Gå til og find en aktivitet. 3. Klik på Send til enhed. 4. Vælg > Træning > Virtual Racer på enheden. 5. Vælg løbet. 6. Vælg Start løb. Intervaltræning Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid. Din brugerdefinerede intervaltræning gemmes, indtil du opretter en anden intervaltræning. Åbne intervaller kan bruges til banetræning, når du løber en kendt distance og vil holde styr på, hvor mange intervaller du har færdiggjort. Brugervejledning til Forerunner

16 Din træning Oprettelse af en intervaltræning 1. Vælg > Træning > Træningsture > Intervaller. 2. Vælg Rediger træning. 3. Vælg Type, og vælg Tid, Distance eller Åben. TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille typen til Åben. 4. Indtast en distance eller et tidsinterval. 5. Vælg Type hvil, og vælg Distance, Tid eller Åben. 6. Indtast en værdi for hvileintervallets distance eller tid, hvis det er nødvendigt. 7. Vælg antallet af gentagelser. 8. Vælg om nødvendigt Opvarmning > Ja for at tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til din træning. 9. Vælg om nødvendigt Nedkøling > Ja for at tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til din træning. Start en intervaltræning 1. Vælg > Træning > Træningsture > Intervaller > Start træning. 2. Vælg START. Hvis der hører en opvarmning til din intervaltræning, skal du vælge LAP for at begynde på det første interval. 3. Følg vejledningen på skærmen. Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse. Stop en intervaltræning Du kan til enhver tid vælge LAP for at stoppe et interval før tid. Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren. Hvis der hører en nedkøling til din intervaltræning, skal du vælge LAP for at afslutte intervaltræningen. 14 Brugervejledning til Forerunner 610

17 Din træning Brugerdefinerede træningsture Brugerdefinerede træningsture kan indeholde mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Du kan oprette brugerdefinerede træninger ved hjælp af Garmin Connect (side 28) og overføre dem til Forerunner. Du kan imidlertid også sammensætte og gemme en brugerdefineret træningstur direkte på din Forerunner. Du kan også planlægge træninger ved hjælp af Garmin Connect. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din Forerunner. Opret en brugerdefineret træningstur 1. Vælg > Træning > Træningsture > Brugerdefineret > Opret ny. 2. Vælg Løb 000 for at redigere navnet på træningsturen. 3. Vælg Tilføj nyt trin. 4. Vælg Varighed for at angive, hvordan dette trin skal måles. Vælg f.eks. Distance for at afslutte trinnet efter en specifik distance. Hvis du vælger Åben, kan du afslutte trinnet under træningsturen ved at vælge LAP. 5. Vælg Værdi for varighed, og indtast en værdi, hvis det er nødvendigt. 6. Vælg Mål for at vælge dit mål under dette trin. Du kan f.eks. vælge Puls for at opretholde en stabil puls under dette trin. 7. Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis det er nødvendigt. Brugervejledning til Forerunner

18 Din træning Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over eller under den angivne værdi for puls, bipper enheden og viser en meddelelse. 8. Vælg Hvileomgang > Ja, hvis det er nødvendigt. Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og data registreres. 9. Tilføj et trin mere til træningsturen, hvis det er nødvendigt. Gentag et brugerdefineret træningstrin Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en træning med mindst ét trin. 1. Vælg Tilføj nyt trin > Varighed. 2. Vælg en funktion: Vælg Gentag for at gentage et trin en eller flere gange. Du kan f.eks. gentage et 1 km-trin fire gange. Vælg Gentag indtil for at gentage et trin i et specifikt tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5-minutters trin i 30 minutter, eller indtil du når pulszone Vælg Tilbage til trin, og vælg et trin til gentagelse. Start en brugerdefineret træningstur 1. Vælg > Træning > Træningsture > Brugerdefineret. 2. Vælg en træningstur, og vælg Start træning. 3. Vælg START. 4. Følg vejledningen på skærmen. Når alle trin er fuldført, vises en meddelelse. 16 Brugervejledning til Forerunner 610

19 Din træning Stop en brugerdefineret træningstur Du kan til enhver tid vælge LAP for at afslutte et trin. Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren. Sletning af en brugerdefineret træningstur 1. Vælg > Træning > Træningsture > Brugerdefineret. 2. Vælg træning. 3. Vælg Slet træning > Ja. Afsendelse af træningsture til enheden Før du kan sende træningsture til enheden trådløst, skal du parre Forerunner med din computer ved hjælp af USB ANT Stick (side 28). 1. Tilslut USB ANT Stick til computeren. 2. Gå til og find en aktivitet. 3. Følg vejledningen på skærmen. Indstillinger for cykeltræning Mange af træningsfunktionerne i Forerunner kan anvendes i forbindelse med cykling. For at få de bedste resultater bør du tilpasse indstillingerne for cykling. Ændre sportsgren til cykling Din Forerunner kan vise data og historik for din cykeltræning. 1. Vælg > Træning > Sportsgren > Indstillinger for cykling > Vis. 2. Vælg Aktuel sportsgren > Cykling. Når du har ændret sportsgrenen, kan du konfigurere indstillinger for alarmer, Auto Lap, Auto Pause og automatisk rullefunktion for din cykeltræning (side 8 11). Træning med en cykelsensor Du kan se flere oplysninger om GSC 10, på side 23. Brugervejledning til Forerunner

20 ANT+-sensorer ANT+-sensorer Forerunner er kompatibel med følgende ANT+-tilbehør. Pulsmåler (side 19) Fodsensor (side 21) GSC 10 (side 23) Vægt (side 23) Fitnessudstyr (side 24) Du kan finde flere oplysninger om køb af yderligere tilbehør på Parring af dine ANT+sensorer Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere sensoren. Se Forerunner 610 Lynstartvejledning eller vejledningen til tilbehøret. Hvis din Forerunner ikke viser data fra tilbehøret, skal du muligvis parre tilbehøret med din Forerunner. Parring er tilslutning af ANT+ trådløse sensorer, f.eks. tilslutning af din fodsensor til en Forerunner. Når du har parret første gang, genkender din Forerunner automatisk din fodsensor, hver gang den aktiveres. Kontroller, at ANT+-sensoren er kompatibel med din Garmin-enhed. Bring din Forerunner inden for ANT+sensorens rækkevidde (3 m). Hold dig 10 m fra andre ANT+-sensorer under parring. Hvis er slukket, skal du vælge > Opsætning > Pulsmåler > Pulsmåler > Til > Søg efter ny. Hvis er slukket, skal du vælge > Opsætning > Fodsensor > Fodsensor > Til > Søg efter ny. 18 Brugervejledning til Forerunner 610

21 ANT+-sensorer Hvis er slukket, skal du vælge > Opsætning > Cykel sensor > Cykel sensor > Til > Søg efter ny. Hvis du stadig ikke kan parre tilbehøret, skal du udskifte batteriet i tilbehøret (pulsmåler, side 42). Når tilbehøret er blevet parret, vises en meddelelse, og ikonet for ekstraudstyr (side 4) vises uden at blinke på skærmen. Pulsmåler Indstilling af dine pulszoner Før du kan tilpasse dine pulszoner, skal du aktivere pulsmåleren. Forerunner bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine pulszoner. For at få de mest nøjagtige kaloriedata skal du angive din maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner. 1. Vælg > Opsætning > Pulsmåler > Pulszoner > Baseret på. 2. Vælg en funktion: Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut. Vælg %maks. for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls. Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din hvilepuls. 3. Vælg Maks. puls, og indtast din maksimale puls. 4. Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls. Brugervejledning til Forerunner

22 ANT+-sensorer Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan stadig redigere de enkelte værdier manuelt. Om pulszoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper. Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-/ karsystemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (side 25) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. 20 Brugervejledning til Forerunner 610

23 ANT+-sensorer Flere indstillinger for puls Pulsalarmer (side 9) Udregning af pulszone (side 25) Datafelter for puls (side 35) Fejlfinding i forbindelse med puls (side 26) Fodsensor Din Forerunner er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til at sende data til din Forerunner, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt eller du mister satellitsignalerne. Fodsensoren er i standby og klar til at sende data. Du skal parre din fodsensor med din Forerunner (side 18). Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din Forerunner. Så er der cirka fem timers batterilevetid tilbage. Valg af hastighedskilde Hvis du planlægger at træne udendørs, kan du indstille Forerunner til at bruge data fra fodsensoren til beregning af tempoet, i stedet for at bruge GPS. Vælg > Opsætning > Fodsensor > Hastighedskilde > Fodsensor. Om kalibrering af fodsensor Det er valgfrit, om du vil kalibrere din fodsensor, men det kan forbedre nøjagtigheden. Der er tre måder at justere kalibreringen på: distance, GPS og manuelt. Kalibrering af fodsensor vha. distance For at få de bedste resultater bør fodsensoren kalibreres ved at bruge den inderste bane i en standardomgang. En standardomgang (2 omgange = 800 m) er mere nøjagtig end et løbebånd. Brugervejledning til Forerunner

24 ANT+-sensorer 1. Vælg > Opsætning > Fodsensor > Kalibrer > Distance. 2. Vælg en distance. 3. Vælg START for at begynde registreringen. 4. Løb eller gå distancen. 5. Vælg STOP. Kalibrering af fodsensor vha. GPS Du skal have GPS-signaler for at kunne kalibrere fodsensoren vha. GPS. 1. Vælg > Opsætning > Fodsensor > Kalibrer > GPS. 2. Vælg START for at begynde registreringen. 3. Løb eller gå ca m. Forerunner giver dig besked, når du er nået langt nok. Manuel kalibrering af fodsensor Hvis du synes fodsensordistancen er lidt for lang eller lidt for kort, når du løber, kan du justere kalibreringsfaktoren manuelt. Kalibreringsformlen er den faktiske distance (brug en standardomgang)/registreret distance aktuel kalibreringsfaktor = ny kalibreringsfaktor. For eksempel, 1600 m/1580 m 95 = 96,2. 1. Vælg > Opsætning > Fodsensor > Kalibreringsfaktor. 2. Juster kalibreringsfaktoren. 22 Brugervejledning til Forerunner 610

25 ANT+-sensorer GSC 10 Kadencedata fra GSC 10 registreres altid. Hvis der ikke er parret en GSC 10, bruges GPS-data til at beregne hastigheden og distancen. Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller "spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr. minut (rpm). GSC 10 har to sensorer: en for kadence og en for hastighed. Kalibrering af cykelsensoren Før du tilpasser indstillingerne for cykelsensoren, skal du ændre din sportsgren til cykling (side 17). Før du kan kalibrere cykelsensoren, skal den være korrekt monteret og aktivt registrere data. Det er valgfrit, om du vil kalibrere din cykelsensor, men det kan forbedre nøjagtigheden. Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din cykelsensor, skal du se producentens instruktioner. 1. Vælg > Opsætning > Cykel sensor > Kalibrering. 2. Vælg en funktion: Hvis du vil bruge GPS til at bestemme din hjulstørrelse, skal du vælge Auto. Hvis du vil indtaste din hjulstørrelse, skal du vælge Manuel. Flere indstillinger for cykling Kadencealarmer (side 9) Cykeltræning (side 17) Kadencedatafelter (side 35) Brug af vægten Hvis du har en ANT+-kompatibel vægt, kan Forerunner læse data fra vægten. 1. Vælg LIGHT. Der vises en meddelelse, når vægten findes. 2. Stå på vægten. Brugervejledning til Forerunner

26 ANT+-sensorer Bemærk: Hvis du bruger en vægt, der måler kropssammensætning, skal du tage sko og sokker af for at sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og registreres. 3. Træd ned fra vægten. TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde ned af vægten og prøve igen. Om Sportsmand hele livet Indstillingen for sportsmand hele livet påvirker forskellige vægtskalaberegninger. En sportsmand hele livet er en person, der har trænet intensivt i mange år (med undtagelse af mindre skader) og har en hvilepuls på 60 slag pr. minut (bpm) eller mindre. Fitnessudstyr ANT+-teknologi forbinder automatisk din Forerunner og din pulsmåler med fitnessudstyr, så du kan se din puls på træningsudstyrets display. Hold øje med logoet ANT+ Link Here på kompatibelt fitnessudstyr. Gå til for flere instruktioner om tilslutning. 24 Brugervejledning til Forerunner 610

27 ANT+-sensorer Udregning af pulszone Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Fordele Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Brugervejledning til Forerunner

28 ANT+-sensorer ANT+-sensor Fejlfinding Problem Jeg har en ANT+-sensor fra tredjepart. Jeg har udskiftet batteriet i mit tilbehør. Data for puls er unøjagtige eller sporadiske. Løsning Kontroller, at den er kompatibel med Forerunner (www.garmin.com/intosports). Du skal parre sensoren med Forerunner igen (side 18). Sørg for, at pulsmåleren sidder tæt mod kroppen. Varm op i 5 10 minutter. Fugt elektroderne igen. Brug vand, spyt eller elektrodegel. Rengør elektroderne. Rester af snavs eller sved på elektroderne kan forstyrre pulssignalerne. Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt til din aktivitet. Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne. Gå væk fra kilder til stærke elektromagnetiske felter og visse 2,4-GHz trådløse sensorer, som kan forstyrre din pulsmåler. Andre forstyrrende kilder kan være el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, mikrobølgeovne, 2,4-GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter. 26 Brugervejledning til Forerunner 610

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning Sportsure 204 Løb, multisport, svømning Kom i form i 204 Kom i form i 204 Indholdsfortegnelse Uanset om du løber for at holde formen, træner til et maraton eller er eliteudøver, så findes der en Garmin

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere