Polar RS300X. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar RS300X. Brugervejledning"

Transkript

1 Polar RS300X Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på displayet FØR TRÆNING... 8 Polar Fitness Test... 8 OwnZone-grænser TRÆNING Bær senderen Tag Polar S1 fodsensor på* Tag Polar G1 GPS Sensor på* Start træning Under træning Stop træning EFTER TRÆNING Opsummering Gennemgå træningsdata Overfør data INDSTILLINGER Urets indstillinger Træningsindstillinger Funktionsindstillinger Brugerindstillinger Generelle indstillinger VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Sikkerhedsforanstaltninger... 39

3 Fejlfinding Tekniske specifikationer Garanti og ansvarsfraskrivelse DANSK

4 1. KOM I GANG Lær din Polar RS300X at kende Polar RS300X træningscomputer viser og måler din puls og andre data under træning. Polar WearLink + sender sender pulssignalet til træningscomputeren. Senderen består af et forbindelsesmodul og et bælte. Ekstraudstyr Polar S1 fodsensor sender information om løbehastigheden og distancen til din træningscomputer. Polar G1 GPS sensor sender information om hastigheden og distancen til din træningscomputer. Kan bruges i forskellige sportsgrene ud over løb. Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på 4 Kom i gang

5 Knapper på modtageren og menustruktur OP: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier NED: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier RØD knap: Bekræft valg, åbn træningsmenu, start træning (hold nede) TILBAGE: Gå tilbage til det forrige niveau Annuller valg Lad indstillingerne være uændrede Vend tilbage til tidsvisning ved at holde den nede LYS: Oplys displayet Hold nede for at gå ind i Quick menu (hurtigmenu) under tidsvisning (f.eks. for at låse knapper eller indstille en alarm), eller under træning (f.eks. for at justere træningslyde eller låse knapper) -Touch: Hold træningscomputeren tæt på senderens Polar-logo for at få vist information under træning uden at trykke på knapper. Se Indstilling af funktioner for yderligere oplysninger. Kom i gang 5

6 Start med grundlæggende indstillinger Tryk på en vilkårlig knap i et sekund for at aktivere din Polar RS300X. Når RS300X er aktiveret, kan den ikke slukkes. 1. Tryk på den RØDE knap for at åbne menuen Language (Sprog). Vælg English, Deutsch, Español eller Français med knapperne OP/NED, og bekræft med den RØDE knap. 2. Meddelelsen Start with basic settings (Start med de grundlæggende indstillinger) vises på displayet. 3. Tryk på den RØDE knap, og gå videre med de grundlæggende indstillinger. 4. Vælg formatet for Time (Tid). 5. Angiv Time (Tid) (timer og minutter). 6. Angiv Date (Dato). 7. Vælg Units (Enheder). Vælg metriske (kilogram, centimetre, KCAL) eller britiske (pund, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. 8. Angiv Weight (Vægt). 9. Angiv Height (Højde). 10. Angiv Date of birth (Fødselsdato). 11. Angiv Sex (Køn). 12. Meddelelsen Settings OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. Vælg Yes (Ja) for at godkende og gemme indstillinger. RS300X går ind i tidsvisning. Vælg No (Nej) for at ændre indstillinger. Tryk på TILBAGE, indtil du vender tilbage til den indstilling, du ønsker at ændre. Se Brugerindstillinger for at ændre dine personlige indstillinger senere. 6 Kom i gang

7 Symboler på displayet Symbol Beskrivelse Træningscomputerens batteriniveau er lavt. Alarmen er aktiv. Tid 2 er i brug. Tastelåsen er aktiv. Aktuel hastighed/tempo. G1 GPS sensor er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at oprette en forbindelse til GPS-sensoren, eller GPS-sensoren forsøger at oprette en forbindelse til satellitterne. Pulsen måles, når hjertesymbolet blinker. Fodsensoren er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at etablere en forbindelse til fodsensoren. Træningscomputeren måler træningspasset. Samlet varighed af træningspas. Omgangstid. Forbrændte kalorier. Klokkeslæt. Kom i gang 7

8 2. FØR TRÆNING Polar Fitness Test Det er vigtigt at kende dit nuværende konditionsniveau for at træne rigtigt og overvåge dine fremskridt. Polar Fitness Test er en nem og hurtig måde at måle din kardiovaskulære kondition og aerobe kapacitet på. Testen gennemføres i hvile. Testresultatet er en værdi, der hedder Polar OwnIndex. OwnIndex kan sammenlignes med det maksimale iltoptag (VO 2max ), som almindeligvis bruges til at måle aerobisk evne med. Se Forstå dine egne resultater fra konditionstesten for flere oplysninger. Testen er udviklet til raske voksne mennesker. For at være sikker på, at testresultaterne er pålidelige, bør du sørge for at: undgå distraktioner. Testresultatet bliver mere nøjagtigt, hvis du er afslappet og befinder dig i et fredeligt testmiljø (for eksempel intet tv, ingen telefon eller samtale). undgå voldsom fysisk anstrengelse, alkoholiske drikkevarer og ikke ordinerede medicinske stimulanser på testdagen og dagen før. undlade at spise meget eller ryge 2-3 timer forud for testen. altid gennemføre testen under lignende forhold og på samme tid af dagen. indtaste korrekt brugerinformation. OwnIndex-værdien påvirker nøjagtigheden af kalorieberegningen under træning. 8 Før træning

9 Tag Polar Fitness Test 1. Læg dig ned med senderen på og slap af i 1-3 minutter. 2. Vælg OP/NED > Test > Start i tidsvisning. Konditionstesten begynder, så snart RS300X har lokaliseret din puls. Så sørg for, at du slapper af og er klar til at tage testen, når du trykker på Start. 3. Cirka 5 minutter senere angiver et bip afslutningen på testen, og dit testresultat vises. Tryk på den RØDE knap. 4. Update to VO 2max? (Opdater til VO2maks)? vises. 5. Vælg Yes (Ja) for at opdatere dine brugerindstillinger og dit OwnIndex med det nye resultat. Vælg kun No (Nej), hvis du kender din VO 2max -værdi, og hvis den adskiller sig med mere en ét konditionsniveau (se tabellen på næste side) fra OwnIndex-resultatet. Din OwnIndex-værdi vil kun blive gemt i OwnIndex-resultaterne. Fejlfinding Set your personal activity level (angiv dit personlige aktivitetsniveau) vises > Indstil dit aktivitetsniveau (se Brugerindstillinger for flere oplysninger). Fitness Test Failed (Konditionstest mislykkedes) vises, eller der vises ingen puls. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Hvis konditionstesten mislykkes, erstattes din tidligere OwnIndex-værdi ikke. Ingen puls vist > Test mislykkes. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Før træning 9

10 Forstå resultaterne af din konditionstest Du vurderer OwnIndex-værdierne ved at sammenligne dine enkelte værdier og deres ændringer gennem tiden. OwnIndex kan også vurderes i forhold til dit køn og din alder. Find dine OwnIndex i tabellen til højre, og se, hvordan de er sammenlignet med andre med det samme køn og den samme alder. Denne klassificering er baseret på en gennemgang af 62 undersøgelser, hvor VO 2max blev målt direkte på raske, voksne forsøgspersoner i USA, Canada og syv europæiske lande. Reference: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic Fitness Norms for Males and Females Aged 6 to 75 years: A review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før træning

11 Følg resultaterne fra konditionstesten Resultaterne fra konditionstesten indeholder 16 af dine seneste OwnIndex-værdier, herunder datoerne. Det tager gennemsnitligt seks ugers jævnlig græning at forbedre din aerobe kondition betydeligt. For at forbedre din aerobe kondition på den mest effektive måde skal du træne de store muskelgrupper. 1. Vælg OP/NED > Test > Trend (Tendens). 2. OwnIndex-resultatbjælkerne og datoen for den seneste test vises. Tryk på OP/NED for at få vist de seneste OwnIndex-resultater. Slet OwnIndex-værdier 1. Vælg den værdi, du ønsker at slette. 2. Tryk på knappen LYS og hold den nede. 3. Delete value? No/Yes (Slet værdi? Nej/Ja) vises. Bekræft dit valg med den RØDE knap. Før træning 11

12 OwnZone-grænser Din træningscomputer kan automatisk fastslå din personlige aerobe pulszone. Denne funktion hedder Polar OwnZone (OZ). Hvis hvert træningspas startes med OwnZone, garanterer det sikre og effektive pulszoner for din daglige kondition. Det anbefales, at du fastslår din OwnZone, når du skifter træningsmiljø eller sports-/brugerinformation, hvis du ikke helt har restitueret dig fra et tidligere træningspas, eller hvis du træner for første gang efter en pause på en uge eller mere. OwnZone-grænser beregnes på 1-5 minutter under opvarmningen, mens du går, jogger eller udøver en anden sportsgren. Start langsomt og hold din puls under 100 slag i minuttet / 50 % HR max. Øg din hastighed gradvist med ca. 10 slag i minuttet / 5% HR max efter hvert minut. Før du starter, bør du kontrollere, at: du har indtastet din brugerinformation korrekt. du valgte OwnZone-træning (OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning) > OwnZone > Select (Vælg). Når OwnZone er blev valgt som træningspastype, starter hvert træningspas med en OwnZone-beregning. 1. Tag senderen og træningscomputeren på. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisningen, og vælg Start for at begynde OwnZone-beregningen. 3. Under beregningen vil OwnZone updated (OwnZone opdateret) og OwnZone-grænserne på et eller andet tidspunkt blive vist. Fortsæt med træningspasset som normalt. 12 Før træning

13 3. TRÆNING Bær senderen Tag senderen på før målingen af et træningspas. 1. Fugt elektrodeområderne på bæltet under rindende vand. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltets længde, så det sidder tæt, men behageligt. 3. Sæt bæltet om din brystkasse lige under brystmusklerne, og fastgør krogen til den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra bæltet, hver gang du har brugt det, for at forlænge batteriets levetid. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og senderen aktiveret. Dette forkorter batteriets levetid. Se detaljerede vaskeanvisninger i kapitlet Vigtige oplysninger. Gå til for at se instruktionsvideoer. Træning 13

14 Tag Polar S1 fodsensor på* S1 fodsensor skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > Footpod (Fodsensor). Indsæt et batteri, før du bruger fodsensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for at få instruktioner. Kalibrer fodsensoren for at forbedre nøjagtigheden af hastighed/tempo- og distancemålinger. Se Funktionsindstillinger og brugervejledningen til Polar S1 fodsensor. Under træning Hvis du har slået funktionen Help (Hjælp) til, vises Footpod signal found (Fodsensor-signal fundet) og et X-symbol, når du har tændt for fodsensoren. Hvis Check Footpod! (Kontroller fodsensor!) vises, er træningscomputeren ikke i stand til at modtage et signal fra fodsensoren. Udskift batteriet, hvis det grønne lys på fodsensoren bliver rød. *Valgfri S1 fodsensor påkrævet. 14 Træning

15 Fastgør S1 Fodsensor til din sko Sørg for, at fodsensoren er korrekt anbragt, for at du kan måle hastighed/tempo og distance nøjagtigt. 1. Fjern fodsensoren fra holderen. 2. Løsn dine snørebånd, og anbring holderen under dem oven på skoens forstykke. Bind snørebåndene. 3. Anbring den forreste del af fodsensoren (tættest på den RØDE knap) på holderen, og tryk på bagenden. Fastgør klappen. Sørg for, at fodsensoren ikke bevæger sig og er justeret med din fod. 4. Når pulsen vises på din modtager, kan du tænde for fodsensoren ved at trykke på den RØDE knap på fodsensoren og holde den nede, indtil det grønne lys begynder at blinke. Træning 15

16 Tag Polar G1 GPS Sensor på* GPS-sensoren skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > GPS. Indsæt et batteri, før du bruger GPS-sensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar G1 GPS sensor. *Valgfri G1 GPS sensor påkrævet. Bær GPS-sensoren 1. Tryk for at åbne spændebåndet. 2. Før armbindet løst gennem stropperne på klemmen og fastgør det. 3. Anbring armbindet rundt om din overarm og fastgør det. Anbring sensoren og Polar-produktet på den samme arm. Sørg for, at "POLAR"-logoet vender opad. 4. Tænd ikke din GPS sensor inden at din puls vises på træningscomputeren. Se G1 GPS manualen for videre information vedr. hvordan man starter sensoren op. Du kan fastgøre sensoren på et bælte eller på den øverste del af en rygsæk uden armbindet. 16 Træning

17 Start træning 1. Bær træningscomputeren, senderen og eventuelt enten fodsensoren eller GPS-sensoren. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisning, og vælg Start for at begynde at måle dit træningspas, eller vælg Settings (Indstillinger) for at ændre lyde, pulsvisning eller andre træningsindstillinger, før du begynder. Målingen kan også startes ved, at du holder den RØDE knap nede i et par sekunder. For at ændre træningsindstillingerne under en træning, tryk på TILBAGE, og vælg Settings (Indstillinger). Dit træningspas gemmes kun, når der måles i mere end et minut. Træning 17

18 Under træning De følgende oplysninger vises under træning. Tryk på OP/NED for at ændre visningen. Du kan justere visningsmulighederne ved at vælge TILBAGE > Settings (Indstillinger) > Display. Navnet på visningen vises i nogle få sekunder. Navnet angiver de nederste rækkeoplysninger. Heart rate (Puls) Omgangstid / Hastighed / Tempo Stopur Puls Stopwatch (Stopur) Puls Omgangstid Stopur Lap time (Omgangstid) Sportszoner / Målpulszone / Zone for målhastighed/tempo Puls Omgangstid 18 Træning

19 Pace/Speed (Tempo/hastighed) (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Stopur Distance Hastighed/tempo (afhængigt af den valgte hastighedsvisning) Distance (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Zonenummer og nedtællingstimer eller distance / omgangstid (omgangstid vil blive vist, hvis du ikke har sat nogen timere eller distancer, der får dig til at skifte zoner) Sportszoner / Målpulszone / målhastigheds-/tempozone Distance Træning 19

20 Hurtigmenu: Tryk på LYS og hold den nede for at få adgang til hurtigmenuen under træning. Hurtigmenuen er en genvej til at låse knapper, justere træningslyde og andre indstillinger. -Touch: Kontroller valgt information under træning ved at bringe træningscomputeren i nærheden af sendermodulet. Opsæt -Touch-funktionen: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > -Touch. Du kan zoome ind på den midterste/upper rækkeinformation under træning ved at trykke på knappen NED/OP og holde den nede. Vend tilbage til den normale visning ved at trykke på knapperne igen og holde dem nede. Omgang: Tag en omgang under træningspasset ved at trykke kort på den RØDE knap. Der vendes tilbage til normal visning, når omgangsoplysningerne er blevet vist i et par sekunder. 20 Træning

21 Stop træning 1. Tryk på TILBAGE for at afbryde træningen midlertidigt. 2. Tryk igen på TILBAGE, eller vælg Exit (Afslut) i menuen Stop for at standse målingen helt. Fjern sendermodulet fra bæltet og rens bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF, hver gang det er blevet brugt fem gange. Fortsæt træning: Fortsæt med at måle det midlertidigt afbrudte træningspas ved at vælge Continue (Fortsæt) fra menuen Stop. Opsummering: Få vist opsummeringsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Se Efter træning for yderligere oplysninger. Træning 21

22 4. EFTER TRÆNING Opsummering Efter træningspasset er blevet afbrudt midlertidigt, kan der blive vist en opsummering af træningsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Der er mere detaljeret træningsinformation under OP/NED > File (Fil). Se Gennemgå træningsdata. Rul OP/NED for at få vist følgende oplysninger. Max HR (Maksimalpuls) Avg HR (Gennemsnitspuls) Varighed Maksimalpuls under træningspas. Gennemsnitspuls under træningspas. Varighed af træningspas. Max pace/ Max speed Maksimaltempo / maksimalhastighed under træningspas. (Maksimaltempo / Maksimalhastighed)* Avg pace / Avg speed (Gennemsnitstempo / Gennemsnitshastighed)* Distance* Gennemsnitstempo / gennemsnitshastighed under træningspas. Samlet antal kilometer/mil. *Valgfri GPS-sensor eller fodsensor påkrævet for at kunne vise hastigheds- og distancedata. 22 Efter træning

23 Gennemgå træningsdata Vælg OP/NED > File (Fil) for at gennemgå træningsinformation i Exercise Log (Træningslog), Weekly (Ugentlig) og Totals (Totaler). Træningslog DANSK Exercise log (Træningslog) 16 af dine seneste træningspas bliver vist som bjælker på displayet. Du kan sammenligne varigheden af dine træningspas og se samelde tendenser. Du kan skifte mellem træningspassene med OP/NED. Typen af træningspas og datoen for det valgte træningspas vises på displayet. Når Exercise Log (Træningslog) bliver fuld, bliver den ældste træningsfil udskiftet med den nyeste. Hvis du ønsker at gemme filen i en længere periode, kan du overføre den til Polars webtjeneste på Se Overfør data for yderligere oplysninger. Vælg en bjælke, og tryk på den RØDE knap for at gennemgå detaljeret træningsinformation. Din træningscomputer viser den følgende træningsinformation (afhængigt af hvilken information, der er tilgængelig). Efter træning 23

24 Hvis OK bliver vist over den RØDE knap, er endnu mere detaljeret information tilgængelig. Basic information (Grundlæggende oplysninger) Type træningspas Dato Klokkeslæt Varighed SportZones (Sportszoner) Relative varigheder i sportszoner Omgangsinformation Antal omgange Gennemsnitlig varighed af en omgang Bedste omgang og varighed 24 Efter træning

25 Ugentlig I den Weekly (Ugentlige) log kan du få vist akkumulerede data for dine træningspas i de seneste uger. Du kan skifte mellem ugerne med OP/NED. Bjælken til højre hedder This Week (Denne uge) og viser træningsopsummering for den aktuelle uge. De andre bjælker (opkaldt efter søndagen i den pågældende uge) viser opsummeringer for de seneste 15 uger. Få vist mere detaljeret ugentlig information ved at vælge en uge og trykke på den RØDE knap. Den følgende information vises: Ugetitlen, forbrændte kalorier, samlet distance og samlet varighed. Relative varigheder i sportszoner. Du kan også zoome ind på mere detaljeret sportszoneinformation ved at trykke på den RØDE knap. Der vises individuelle varigheder for hver sportszone. Bemærk, at opsummeringer af ugentlig information ikke kan slettes. Efter træning 25

26 Totaler Totals (Totaler) indeholder akkumulerede værdier for information, der er målt under dine træningspas. Samlede værdier kan bruges som en sæsonbestemt (eller månedlig) tæller for dine træningsværdier. Værdierne bliver automatisk opdateret efter hvert træningspas. Totals (Totaler) giver de følgende oplysninger, herunder datoen for den sidste nulstilling: Total distance (Samlet distance) (samlet distance, hvis informationen er tilgængelig) Total duration (Samlet varighed) (samlet træningsvarighed) Total calories (Samlede kalorier) (samlet antal forbrændte kalorier) Total exerc. count (Samlet træningsantal) (samlet antal træningspas) Slet Vælg Delete (Slet) fra menuen File (Filer) for at slette træningsfiler. I menuen Delete (Slet): vælg Exercise (Træning), hvis du ønsker at slette en træningsfil. Vælg dernæst den træningsfil, du ønsker at slette. vælg All exerc. (Alle træningspas), hvis du ønsker at slette alle træningsfiler. vælg Totals (Totaler), hvis du ønsker at nulstille de samlede statistikker. Vælg dernæst det, du ønsker at slette. Mulighederne er All (Alle) (alle samlede statistikker), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal) (antal træningspas). De samlede værdier kan nulstilles eller slettes (se det næste afsnit). Vælg Reset totals (Nulstil totaler) i menuen Totals (Totaler) for at nulstille. Vælg den værdi (All (Alle), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal), du ønsker at nulstille. 26 Efter træning

27 Overfør data Du kan overføre dine træningsdata fra RS300X til din dagbog i polarpersonaltrainer.com, når du registrer dig til tjenesten. En Polar FlowLink (kan købes separat) og WebSync-software er påkrævet til dataoverførslen. Hent WebSync-softwaren fra polarpersonaltrainer.com, og følg instruktionerne på skærmen for at installere den på din pc. Overfør træningsdata 1. Åbn dataoverførselssoftwaren WebSync på din pc. 2. Sæt FlowLink i en USB-port. 3. Anbring din RS300X nedad mod FlowLink-displayet. 4. Følg instruktionerne på din computerskærm for at overføre data fra din træningscomputer til polarpersonaltrainer.com. Se hjælpesektionen i polarpersonaltrainer.com for at få yderligere instruktioner. Efter træning 27

28 5. INDSTILLINGER Urets indstillinger Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på den RØDE knap. Juster værdierne med OP/NED, og godkend dem med den RØDE knap. Åbn urets indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Watch (Ur). Indstillinger af klokkeslæt og data Vælg den lokale tid (Time 1 (Tid 1)) og en tidsforskel til den (Time 2 (Tid 2)). Med Time zone (Tidszone) kan du vælge hvilken tidszone, der anvendes. I tidsvisning kan du nemt skifte tidszone fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved at trykke på NED og holde den nede. Indstil datoen med indstillingen Date (Dato). Begivenhed Du kan oprette en begivenhed i træningcomputerens hukommelse. Computeren vil vise antallet af dage til begivenheden, når trykker på OP og holder den nede i tidsvisning. 1. Vælg Event (Begivenhed) i indstillingsmenuen Watch (Ur). 2. Indstil begivenhedens Date (Dato). 3. Vælg et navn til begivenheden. For at ændre begivenhedens detaljer skal du gå ind under indstillinger for Event (Begivenhed). View (Vis): Få vist navnet og datoen på den aktuelle begivenhed. Date (Dato): Skift datoen på begivenheden. Rename (Omdøb): Omdøb den aktuelle begivenhed. Delete (Slet): Slet den aktuelle begivenhed. 28 Indstillinger

29 Alarm Vælg Alarm i indstillingsmenuen Watch (Ur). Indstil alarmen, så den går i gang Once (Én gang), fra Monday to Friday (Mandag til fredag), Daily (Dagligt), eller slå den Off (Fra). Tryk på TILBAGE for at stoppe alarmen eller den RØDE knap for at slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke bruges under træning. Træningsindstillinger Åbn træningsindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning). I menuen Exercise (Træning) er der 5 træningsmuligheder, som alle har deres egne indstillinger. Free (Fri): Ingen forudbestemte indstillinger for træningspasset. Basic (Grundlæggende): Træn med grundlæggende intensitet. Interval: Træn med intervaller. OwnZone: Træn i din OwnZone. Add new (Tilføj ny): Tilføj nyt træningspas. Indstillinger 29

30 Alle muligheder, bortset fra Free (Fri) har de følgende indstillinger: Select (Vælg): Vælg muligheden som din træningsindstilling. View (Vis): Få vist detaljerne for træningsindstillingen. Edit (Rediger): Rediger detaljerne for træningsindstillingen. Vælg Number of zones (Antal zoner), Zone type (Zonetype) (enten Heart rate (Puls) eller Speed/Pace (Hastighed/tempo)), grænser for zonen/zonerne og Zone guide (Zonevejledning) (enten Timers (Timere), Distances (Distancer) eller Off (Fra). Se Manuel justering af pulszoner. Zone guide (Zonevejledning) ændrer automatisk zonen under træningspas i overensstemmelse med indstillingerne (enten indstillet tid eller distance) og advarer dig. Når der vælges OwnZone som type træningspas, kan kun Zone guide (Zonevejledningen) indstilles manuelt. Rename (Omdøb): Omdøb træningsindstillingen. Default (Standard): Genopret standardindstillingerne. Manuel justering af pulszoner: HR zone 1 (Pulszone 1)-grænser: Juster dine zone 1-grænser. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 2 automatisk. HR zone 2 (Pulszone 2)-grænser: Juster dine zone 2-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 1 automatisk. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 3 automatisk. HR zone 3 (Pulszone 3)-grænser: Juster dine zone 3-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 2 automatisk. 30 Indstillinger

31 Funktionsindstillinger Åbn funktionsindstillingerne ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner). S sensor (Hastighedssensor): Vælg den hastighedssensor, du ønsker at bruge. Mulighederne er Footpod (Fodsensor), GPS og Off (Fra). Footp.calibr. (Kalibrering af fodsensor): Run (Løb): Kalibrer fodsensoren ved at løbe. Slå fodsensoren til. Indstil Calibration Distance (Kalibreringsdistancen) (helst over 1000 meter), det vil sige den distance, du vil løbe, i kilometer. Press START and run...km (Tryk på START og løb...km) > Tryk på den RØDE knap på træningscomputeren. Start løbet ved at tage det første skridt med fodsensoren på startlinjen, og løb den forudindstillede distance med et jævnt tempo. Press OK after...km (Tryk på OK efter...km) > Stop nøjagtigt på stoplinjen af den forudindstillede distance, og tryk på den RØDE knap. Stand still. Receiving data (Stå stille. Modtager data) > Stå stille med armene nedad, og vent indtil træningscomputeren har modtaget dataene. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Den nye kalibreringsfaktor bruges. Manual (Manuelt): Når du kender kalibreringsfaktoren (det vil sige, du har kalibreret fodsensoren før), kan du indstille faktoren manuelt. Calibration Factor (Kalibreringsfaktor 0.000) > Juster værdien. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Se instruktionerne til kalibrering af fodsensoren i brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for yderligere oplysninger. Da den mest almindelige kalibreringsplacering er en 400 m bane, foretages kalibreringen i metriske måleenheder, selv i lande, der bruger britiske måleenheder. Indstillinger 31

32 Speed view (Hastighedsvisning): Vælg km/h (km/t) eller min/km. A.lap (Automatisk omgang): Indstil den automatiske omgang på On (Til) eller Off (Fra). Når den er indstillet på On (Til), skal du indtaste en omgangs Distance. -Touch: Indstil hvilken information, der er forbundet til -Touch-funktionen. Mulighederne er Show limits (Vis grænseværdier), Take lap (Tag omgang), Change view (Skift visning), Light (Lys) og Off (Fra). HR view (Pulsvisning): Indstil, hvordan pulsen vises. Mulighederne er HR og HR% (procent af maksimalpulsen). Sport zones (Sportszoner): Indstil de nedre grænseværdier for 5 sportszoner. Brugerindstillinger Åbn brugerindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > User (Bruger). Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Angiv din højde. Birthday (Fødselsdag): Angiv din fødselsdag. Sex (Køn): Vælg Male (Mand) eller Female (Kvinde). Activity (Aktivitet): Vælg den mulighed, der bedst beskriver omfanget og intensiteten af din fysiske aktivitet de sidste tre måneder. Low (Lav): 0-1 timer om ugen. Du træner ikke med jævne mellemrum på et rekreativt niveau eller med høj intensitet. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. 32 Indstillinger

33 Moderate (Middel): 1-3 timer om ugen. Du træner med jævne mellemrum på et rekreativt niveau. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 1/2-2 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. High (Høj): 3-5 timer om ugen. Du træner mindst 3 gange om ugen med høj intensitet. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 3-5 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter. Top: 5+ timer om ugen. Du træner med høj intensitet mindst 5 gange om ugen, eller du træner for at forbedre formen til konkurrencer. Heart rate (Puls): HR max (Maksimalpuls): Din aldersbaserede HR max -værdi (220 - alder) anvendes som standard. Angiv din HR max manuelt, hvis din maksimumpuls er beregnet i et laboratorium, eller du har testet din maksimumpuls i feltet selv. Du kan også indstille din HR sit (Puls i siddende stilling). VO2 max: Den aldersbaserede værdi vises som standard. Hvis du tager Polar Fitness Test, erstatter din OwnIndex-værdi denne værdi. Hvis du kender din laboratoriemålte VO 2max -værdi, kan du erstatte din OwnIndex-værdi med den. Indstillinger 33

34 Generelle indstillinger Åbn de generelle indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > General (Generelt). Sound (Lyd): Indstil niveauet af Volume (Lydstyrke) (Vol 2 (Lyd 2), Vol 1 (Lyd 1) eller Off (Fra)) og TZ Alarm (Målzonealarm: On (Til) eller Off (Fra)). Keylock (Tastelås): Vælg Manual (Manuel) eller Automatic (Automatisk). Ved Automatic (Automatisk) aktiveres tastelåsen, når du ikke har trykket på knapperne i et minut. Help (Hjælp): Vælg On (Til) eller Off (Fra). Dette er en funktion, der viser korte hjælpemeddelelser under brugen af træningscomputeren. Units (Måleenheder). Vælg metriske (kilogram, kilometer, centimeter, KCAL) eller britiske (pund, mil, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. Language (Sprog): Vælg English, Deutsch, Español eller Français som sprog til brugergrænsefladen. Sleep (Dvale): Vælg til eller fra. Når du aktiverer dvaletilstanden, hjælper det dig med at spare batteri, når træningscomputeren ikke eri brug over en længere periode. Uralarmen fungerer stadig i dvaletilstand. Væk træningscomputeren: Tryk på en knap > Turn display on? > Yes / No (vil du tænde for displayet > ja/nej). 34 Indstillinger

35 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar pulsur behandles med omhu. De nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne og nyde dette produkt i mange år fremover. Fjern sendermodulet fra bæltet, og skyl bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Tør sendermodulet med et tørt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF eller som minimum hver femte gang, det er blevet brugt. Dette sikrer en pålidelig måling og maksimerer senderens levetid. Brug en vaskepose. Bæltet må ikke lægges i blød, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskemiddel med blegemidler eller skyllemiddel. Læg aldrig sendermodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar bæltet og sendermodulet separat, så senderbatteriets levetid bliver så lang som muligt. Vask bæltet i en vaskemaskine før længerevarig opbevaring og altid efter brug i svømmebassiner med et højt klorindhold. Opbevar dit pulsur og sender tørt og køligt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Pulsuret og senderen er vandtætte og kan anvendes til aktiviteter i vand. Andre kompatible sensorer er vandtætte og kan bruges i regnvejr. Undlad at udsætte pulsuret for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade det i en bil eller monteret på styrholderen. Hold din træningscomputer ren. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske pulsuret med en højtryksspuler. Rengør pulsuret med en mild sæbeopløsning, og skyl det i rent vand. Den må ikke nedsænkes i vand. Tør den forsigtigt med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Undgå hårde stød mod træningscomputeren, da disse kan beskadige sensorenhederne. Vigtige oplysninger 35

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet...

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual ONLINE MANUAL 1 Orbit Manual DK Indhold: Pakkens indhold... 3 Beskrivelse af apparat... 4 Sådan bæres Runtastic Orbit... 4 Fastgørelse... 5 Første skridt... 5 Med Runtastic Me-app... 5 Uden Runtastic Me

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 5 Overblik 5 Dette indeholder æsken 6 Dette er din Polar Loop 2 7 Kom i gang 8 Opsæt din Polar Loop 2 8 Download og installér Polar FlowSync 8 Tilslut din

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 9 M400 9 H7 pulsmåler 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Oplad batteriet 11

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulsmåler 11 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Oplad batteriet 12

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere