Polar RS300X. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar RS300X. Brugervejledning"

Transkript

1 Polar RS300X Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på displayet FØR TRÆNING... 8 Polar Fitness Test... 8 OwnZone-grænser TRÆNING Bær senderen Tag Polar S1 fodsensor på* Tag Polar G1 GPS Sensor på* Start træning Under træning Stop træning EFTER TRÆNING Opsummering Gennemgå træningsdata Overfør data INDSTILLINGER Urets indstillinger Træningsindstillinger Funktionsindstillinger Brugerindstillinger Generelle indstillinger VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Sikkerhedsforanstaltninger... 39

3 Fejlfinding Tekniske specifikationer Garanti og ansvarsfraskrivelse DANSK

4 1. KOM I GANG Lær din Polar RS300X at kende Polar RS300X træningscomputer viser og måler din puls og andre data under træning. Polar WearLink + sender sender pulssignalet til træningscomputeren. Senderen består af et forbindelsesmodul og et bælte. Ekstraudstyr Polar S1 fodsensor sender information om løbehastigheden og distancen til din træningscomputer. Polar G1 GPS sensor sender information om hastigheden og distancen til din træningscomputer. Kan bruges i forskellige sportsgrene ud over løb. Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på 4 Kom i gang

5 Knapper på modtageren og menustruktur OP: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier NED: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier RØD knap: Bekræft valg, åbn træningsmenu, start træning (hold nede) TILBAGE: Gå tilbage til det forrige niveau Annuller valg Lad indstillingerne være uændrede Vend tilbage til tidsvisning ved at holde den nede LYS: Oplys displayet Hold nede for at gå ind i Quick menu (hurtigmenu) under tidsvisning (f.eks. for at låse knapper eller indstille en alarm), eller under træning (f.eks. for at justere træningslyde eller låse knapper) -Touch: Hold træningscomputeren tæt på senderens Polar-logo for at få vist information under træning uden at trykke på knapper. Se Indstilling af funktioner for yderligere oplysninger. Kom i gang 5

6 Start med grundlæggende indstillinger Tryk på en vilkårlig knap i et sekund for at aktivere din Polar RS300X. Når RS300X er aktiveret, kan den ikke slukkes. 1. Tryk på den RØDE knap for at åbne menuen Language (Sprog). Vælg English, Deutsch, Español eller Français med knapperne OP/NED, og bekræft med den RØDE knap. 2. Meddelelsen Start with basic settings (Start med de grundlæggende indstillinger) vises på displayet. 3. Tryk på den RØDE knap, og gå videre med de grundlæggende indstillinger. 4. Vælg formatet for Time (Tid). 5. Angiv Time (Tid) (timer og minutter). 6. Angiv Date (Dato). 7. Vælg Units (Enheder). Vælg metriske (kilogram, centimetre, KCAL) eller britiske (pund, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. 8. Angiv Weight (Vægt). 9. Angiv Height (Højde). 10. Angiv Date of birth (Fødselsdato). 11. Angiv Sex (Køn). 12. Meddelelsen Settings OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. Vælg Yes (Ja) for at godkende og gemme indstillinger. RS300X går ind i tidsvisning. Vælg No (Nej) for at ændre indstillinger. Tryk på TILBAGE, indtil du vender tilbage til den indstilling, du ønsker at ændre. Se Brugerindstillinger for at ændre dine personlige indstillinger senere. 6 Kom i gang

7 Symboler på displayet Symbol Beskrivelse Træningscomputerens batteriniveau er lavt. Alarmen er aktiv. Tid 2 er i brug. Tastelåsen er aktiv. Aktuel hastighed/tempo. G1 GPS sensor er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at oprette en forbindelse til GPS-sensoren, eller GPS-sensoren forsøger at oprette en forbindelse til satellitterne. Pulsen måles, når hjertesymbolet blinker. Fodsensoren er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at etablere en forbindelse til fodsensoren. Træningscomputeren måler træningspasset. Samlet varighed af træningspas. Omgangstid. Forbrændte kalorier. Klokkeslæt. Kom i gang 7

8 2. FØR TRÆNING Polar Fitness Test Det er vigtigt at kende dit nuværende konditionsniveau for at træne rigtigt og overvåge dine fremskridt. Polar Fitness Test er en nem og hurtig måde at måle din kardiovaskulære kondition og aerobe kapacitet på. Testen gennemføres i hvile. Testresultatet er en værdi, der hedder Polar OwnIndex. OwnIndex kan sammenlignes med det maksimale iltoptag (VO 2max ), som almindeligvis bruges til at måle aerobisk evne med. Se Forstå dine egne resultater fra konditionstesten for flere oplysninger. Testen er udviklet til raske voksne mennesker. For at være sikker på, at testresultaterne er pålidelige, bør du sørge for at: undgå distraktioner. Testresultatet bliver mere nøjagtigt, hvis du er afslappet og befinder dig i et fredeligt testmiljø (for eksempel intet tv, ingen telefon eller samtale). undgå voldsom fysisk anstrengelse, alkoholiske drikkevarer og ikke ordinerede medicinske stimulanser på testdagen og dagen før. undlade at spise meget eller ryge 2-3 timer forud for testen. altid gennemføre testen under lignende forhold og på samme tid af dagen. indtaste korrekt brugerinformation. OwnIndex-værdien påvirker nøjagtigheden af kalorieberegningen under træning. 8 Før træning

9 Tag Polar Fitness Test 1. Læg dig ned med senderen på og slap af i 1-3 minutter. 2. Vælg OP/NED > Test > Start i tidsvisning. Konditionstesten begynder, så snart RS300X har lokaliseret din puls. Så sørg for, at du slapper af og er klar til at tage testen, når du trykker på Start. 3. Cirka 5 minutter senere angiver et bip afslutningen på testen, og dit testresultat vises. Tryk på den RØDE knap. 4. Update to VO 2max? (Opdater til VO2maks)? vises. 5. Vælg Yes (Ja) for at opdatere dine brugerindstillinger og dit OwnIndex med det nye resultat. Vælg kun No (Nej), hvis du kender din VO 2max -værdi, og hvis den adskiller sig med mere en ét konditionsniveau (se tabellen på næste side) fra OwnIndex-resultatet. Din OwnIndex-værdi vil kun blive gemt i OwnIndex-resultaterne. Fejlfinding Set your personal activity level (angiv dit personlige aktivitetsniveau) vises > Indstil dit aktivitetsniveau (se Brugerindstillinger for flere oplysninger). Fitness Test Failed (Konditionstest mislykkedes) vises, eller der vises ingen puls. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Hvis konditionstesten mislykkes, erstattes din tidligere OwnIndex-værdi ikke. Ingen puls vist > Test mislykkes. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Før træning 9

10 Forstå resultaterne af din konditionstest Du vurderer OwnIndex-værdierne ved at sammenligne dine enkelte værdier og deres ændringer gennem tiden. OwnIndex kan også vurderes i forhold til dit køn og din alder. Find dine OwnIndex i tabellen til højre, og se, hvordan de er sammenlignet med andre med det samme køn og den samme alder. Denne klassificering er baseret på en gennemgang af 62 undersøgelser, hvor VO 2max blev målt direkte på raske, voksne forsøgspersoner i USA, Canada og syv europæiske lande. Reference: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic Fitness Norms for Males and Females Aged 6 to 75 years: A review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før træning

11 Følg resultaterne fra konditionstesten Resultaterne fra konditionstesten indeholder 16 af dine seneste OwnIndex-værdier, herunder datoerne. Det tager gennemsnitligt seks ugers jævnlig græning at forbedre din aerobe kondition betydeligt. For at forbedre din aerobe kondition på den mest effektive måde skal du træne de store muskelgrupper. 1. Vælg OP/NED > Test > Trend (Tendens). 2. OwnIndex-resultatbjælkerne og datoen for den seneste test vises. Tryk på OP/NED for at få vist de seneste OwnIndex-resultater. Slet OwnIndex-værdier 1. Vælg den værdi, du ønsker at slette. 2. Tryk på knappen LYS og hold den nede. 3. Delete value? No/Yes (Slet værdi? Nej/Ja) vises. Bekræft dit valg med den RØDE knap. Før træning 11

12 OwnZone-grænser Din træningscomputer kan automatisk fastslå din personlige aerobe pulszone. Denne funktion hedder Polar OwnZone (OZ). Hvis hvert træningspas startes med OwnZone, garanterer det sikre og effektive pulszoner for din daglige kondition. Det anbefales, at du fastslår din OwnZone, når du skifter træningsmiljø eller sports-/brugerinformation, hvis du ikke helt har restitueret dig fra et tidligere træningspas, eller hvis du træner for første gang efter en pause på en uge eller mere. OwnZone-grænser beregnes på 1-5 minutter under opvarmningen, mens du går, jogger eller udøver en anden sportsgren. Start langsomt og hold din puls under 100 slag i minuttet / 50 % HR max. Øg din hastighed gradvist med ca. 10 slag i minuttet / 5% HR max efter hvert minut. Før du starter, bør du kontrollere, at: du har indtastet din brugerinformation korrekt. du valgte OwnZone-træning (OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning) > OwnZone > Select (Vælg). Når OwnZone er blev valgt som træningspastype, starter hvert træningspas med en OwnZone-beregning. 1. Tag senderen og træningscomputeren på. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisningen, og vælg Start for at begynde OwnZone-beregningen. 3. Under beregningen vil OwnZone updated (OwnZone opdateret) og OwnZone-grænserne på et eller andet tidspunkt blive vist. Fortsæt med træningspasset som normalt. 12 Før træning

13 3. TRÆNING Bær senderen Tag senderen på før målingen af et træningspas. 1. Fugt elektrodeområderne på bæltet under rindende vand. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltets længde, så det sidder tæt, men behageligt. 3. Sæt bæltet om din brystkasse lige under brystmusklerne, og fastgør krogen til den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra bæltet, hver gang du har brugt det, for at forlænge batteriets levetid. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og senderen aktiveret. Dette forkorter batteriets levetid. Se detaljerede vaskeanvisninger i kapitlet Vigtige oplysninger. Gå til for at se instruktionsvideoer. Træning 13

14 Tag Polar S1 fodsensor på* S1 fodsensor skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > Footpod (Fodsensor). Indsæt et batteri, før du bruger fodsensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for at få instruktioner. Kalibrer fodsensoren for at forbedre nøjagtigheden af hastighed/tempo- og distancemålinger. Se Funktionsindstillinger og brugervejledningen til Polar S1 fodsensor. Under træning Hvis du har slået funktionen Help (Hjælp) til, vises Footpod signal found (Fodsensor-signal fundet) og et X-symbol, når du har tændt for fodsensoren. Hvis Check Footpod! (Kontroller fodsensor!) vises, er træningscomputeren ikke i stand til at modtage et signal fra fodsensoren. Udskift batteriet, hvis det grønne lys på fodsensoren bliver rød. *Valgfri S1 fodsensor påkrævet. 14 Træning

15 Fastgør S1 Fodsensor til din sko Sørg for, at fodsensoren er korrekt anbragt, for at du kan måle hastighed/tempo og distance nøjagtigt. 1. Fjern fodsensoren fra holderen. 2. Løsn dine snørebånd, og anbring holderen under dem oven på skoens forstykke. Bind snørebåndene. 3. Anbring den forreste del af fodsensoren (tættest på den RØDE knap) på holderen, og tryk på bagenden. Fastgør klappen. Sørg for, at fodsensoren ikke bevæger sig og er justeret med din fod. 4. Når pulsen vises på din modtager, kan du tænde for fodsensoren ved at trykke på den RØDE knap på fodsensoren og holde den nede, indtil det grønne lys begynder at blinke. Træning 15

16 Tag Polar G1 GPS Sensor på* GPS-sensoren skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > GPS. Indsæt et batteri, før du bruger GPS-sensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar G1 GPS sensor. *Valgfri G1 GPS sensor påkrævet. Bær GPS-sensoren 1. Tryk for at åbne spændebåndet. 2. Før armbindet løst gennem stropperne på klemmen og fastgør det. 3. Anbring armbindet rundt om din overarm og fastgør det. Anbring sensoren og Polar-produktet på den samme arm. Sørg for, at "POLAR"-logoet vender opad. 4. Tænd ikke din GPS sensor inden at din puls vises på træningscomputeren. Se G1 GPS manualen for videre information vedr. hvordan man starter sensoren op. Du kan fastgøre sensoren på et bælte eller på den øverste del af en rygsæk uden armbindet. 16 Træning

17 Start træning 1. Bær træningscomputeren, senderen og eventuelt enten fodsensoren eller GPS-sensoren. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisning, og vælg Start for at begynde at måle dit træningspas, eller vælg Settings (Indstillinger) for at ændre lyde, pulsvisning eller andre træningsindstillinger, før du begynder. Målingen kan også startes ved, at du holder den RØDE knap nede i et par sekunder. For at ændre træningsindstillingerne under en træning, tryk på TILBAGE, og vælg Settings (Indstillinger). Dit træningspas gemmes kun, når der måles i mere end et minut. Træning 17

18 Under træning De følgende oplysninger vises under træning. Tryk på OP/NED for at ændre visningen. Du kan justere visningsmulighederne ved at vælge TILBAGE > Settings (Indstillinger) > Display. Navnet på visningen vises i nogle få sekunder. Navnet angiver de nederste rækkeoplysninger. Heart rate (Puls) Omgangstid / Hastighed / Tempo Stopur Puls Stopwatch (Stopur) Puls Omgangstid Stopur Lap time (Omgangstid) Sportszoner / Målpulszone / Zone for målhastighed/tempo Puls Omgangstid 18 Træning

19 Pace/Speed (Tempo/hastighed) (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Stopur Distance Hastighed/tempo (afhængigt af den valgte hastighedsvisning) Distance (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Zonenummer og nedtællingstimer eller distance / omgangstid (omgangstid vil blive vist, hvis du ikke har sat nogen timere eller distancer, der får dig til at skifte zoner) Sportszoner / Målpulszone / målhastigheds-/tempozone Distance Træning 19

20 Hurtigmenu: Tryk på LYS og hold den nede for at få adgang til hurtigmenuen under træning. Hurtigmenuen er en genvej til at låse knapper, justere træningslyde og andre indstillinger. -Touch: Kontroller valgt information under træning ved at bringe træningscomputeren i nærheden af sendermodulet. Opsæt -Touch-funktionen: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > -Touch. Du kan zoome ind på den midterste/upper rækkeinformation under træning ved at trykke på knappen NED/OP og holde den nede. Vend tilbage til den normale visning ved at trykke på knapperne igen og holde dem nede. Omgang: Tag en omgang under træningspasset ved at trykke kort på den RØDE knap. Der vendes tilbage til normal visning, når omgangsoplysningerne er blevet vist i et par sekunder. 20 Træning

21 Stop træning 1. Tryk på TILBAGE for at afbryde træningen midlertidigt. 2. Tryk igen på TILBAGE, eller vælg Exit (Afslut) i menuen Stop for at standse målingen helt. Fjern sendermodulet fra bæltet og rens bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF, hver gang det er blevet brugt fem gange. Fortsæt træning: Fortsæt med at måle det midlertidigt afbrudte træningspas ved at vælge Continue (Fortsæt) fra menuen Stop. Opsummering: Få vist opsummeringsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Se Efter træning for yderligere oplysninger. Træning 21

22 4. EFTER TRÆNING Opsummering Efter træningspasset er blevet afbrudt midlertidigt, kan der blive vist en opsummering af træningsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Der er mere detaljeret træningsinformation under OP/NED > File (Fil). Se Gennemgå træningsdata. Rul OP/NED for at få vist følgende oplysninger. Max HR (Maksimalpuls) Avg HR (Gennemsnitspuls) Varighed Maksimalpuls under træningspas. Gennemsnitspuls under træningspas. Varighed af træningspas. Max pace/ Max speed Maksimaltempo / maksimalhastighed under træningspas. (Maksimaltempo / Maksimalhastighed)* Avg pace / Avg speed (Gennemsnitstempo / Gennemsnitshastighed)* Distance* Gennemsnitstempo / gennemsnitshastighed under træningspas. Samlet antal kilometer/mil. *Valgfri GPS-sensor eller fodsensor påkrævet for at kunne vise hastigheds- og distancedata. 22 Efter træning

23 Gennemgå træningsdata Vælg OP/NED > File (Fil) for at gennemgå træningsinformation i Exercise Log (Træningslog), Weekly (Ugentlig) og Totals (Totaler). Træningslog DANSK Exercise log (Træningslog) 16 af dine seneste træningspas bliver vist som bjælker på displayet. Du kan sammenligne varigheden af dine træningspas og se samelde tendenser. Du kan skifte mellem træningspassene med OP/NED. Typen af træningspas og datoen for det valgte træningspas vises på displayet. Når Exercise Log (Træningslog) bliver fuld, bliver den ældste træningsfil udskiftet med den nyeste. Hvis du ønsker at gemme filen i en længere periode, kan du overføre den til Polars webtjeneste på Se Overfør data for yderligere oplysninger. Vælg en bjælke, og tryk på den RØDE knap for at gennemgå detaljeret træningsinformation. Din træningscomputer viser den følgende træningsinformation (afhængigt af hvilken information, der er tilgængelig). Efter træning 23

24 Hvis OK bliver vist over den RØDE knap, er endnu mere detaljeret information tilgængelig. Basic information (Grundlæggende oplysninger) Type træningspas Dato Klokkeslæt Varighed SportZones (Sportszoner) Relative varigheder i sportszoner Omgangsinformation Antal omgange Gennemsnitlig varighed af en omgang Bedste omgang og varighed 24 Efter træning

25 Ugentlig I den Weekly (Ugentlige) log kan du få vist akkumulerede data for dine træningspas i de seneste uger. Du kan skifte mellem ugerne med OP/NED. Bjælken til højre hedder This Week (Denne uge) og viser træningsopsummering for den aktuelle uge. De andre bjælker (opkaldt efter søndagen i den pågældende uge) viser opsummeringer for de seneste 15 uger. Få vist mere detaljeret ugentlig information ved at vælge en uge og trykke på den RØDE knap. Den følgende information vises: Ugetitlen, forbrændte kalorier, samlet distance og samlet varighed. Relative varigheder i sportszoner. Du kan også zoome ind på mere detaljeret sportszoneinformation ved at trykke på den RØDE knap. Der vises individuelle varigheder for hver sportszone. Bemærk, at opsummeringer af ugentlig information ikke kan slettes. Efter træning 25

26 Totaler Totals (Totaler) indeholder akkumulerede værdier for information, der er målt under dine træningspas. Samlede værdier kan bruges som en sæsonbestemt (eller månedlig) tæller for dine træningsværdier. Værdierne bliver automatisk opdateret efter hvert træningspas. Totals (Totaler) giver de følgende oplysninger, herunder datoen for den sidste nulstilling: Total distance (Samlet distance) (samlet distance, hvis informationen er tilgængelig) Total duration (Samlet varighed) (samlet træningsvarighed) Total calories (Samlede kalorier) (samlet antal forbrændte kalorier) Total exerc. count (Samlet træningsantal) (samlet antal træningspas) Slet Vælg Delete (Slet) fra menuen File (Filer) for at slette træningsfiler. I menuen Delete (Slet): vælg Exercise (Træning), hvis du ønsker at slette en træningsfil. Vælg dernæst den træningsfil, du ønsker at slette. vælg All exerc. (Alle træningspas), hvis du ønsker at slette alle træningsfiler. vælg Totals (Totaler), hvis du ønsker at nulstille de samlede statistikker. Vælg dernæst det, du ønsker at slette. Mulighederne er All (Alle) (alle samlede statistikker), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal) (antal træningspas). De samlede værdier kan nulstilles eller slettes (se det næste afsnit). Vælg Reset totals (Nulstil totaler) i menuen Totals (Totaler) for at nulstille. Vælg den værdi (All (Alle), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal), du ønsker at nulstille. 26 Efter træning

27 Overfør data Du kan overføre dine træningsdata fra RS300X til din dagbog i polarpersonaltrainer.com, når du registrer dig til tjenesten. En Polar FlowLink (kan købes separat) og WebSync-software er påkrævet til dataoverførslen. Hent WebSync-softwaren fra polarpersonaltrainer.com, og følg instruktionerne på skærmen for at installere den på din pc. Overfør træningsdata 1. Åbn dataoverførselssoftwaren WebSync på din pc. 2. Sæt FlowLink i en USB-port. 3. Anbring din RS300X nedad mod FlowLink-displayet. 4. Følg instruktionerne på din computerskærm for at overføre data fra din træningscomputer til polarpersonaltrainer.com. Se hjælpesektionen i polarpersonaltrainer.com for at få yderligere instruktioner. Efter træning 27

28 5. INDSTILLINGER Urets indstillinger Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på den RØDE knap. Juster værdierne med OP/NED, og godkend dem med den RØDE knap. Åbn urets indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Watch (Ur). Indstillinger af klokkeslæt og data Vælg den lokale tid (Time 1 (Tid 1)) og en tidsforskel til den (Time 2 (Tid 2)). Med Time zone (Tidszone) kan du vælge hvilken tidszone, der anvendes. I tidsvisning kan du nemt skifte tidszone fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved at trykke på NED og holde den nede. Indstil datoen med indstillingen Date (Dato). Begivenhed Du kan oprette en begivenhed i træningcomputerens hukommelse. Computeren vil vise antallet af dage til begivenheden, når trykker på OP og holder den nede i tidsvisning. 1. Vælg Event (Begivenhed) i indstillingsmenuen Watch (Ur). 2. Indstil begivenhedens Date (Dato). 3. Vælg et navn til begivenheden. For at ændre begivenhedens detaljer skal du gå ind under indstillinger for Event (Begivenhed). View (Vis): Få vist navnet og datoen på den aktuelle begivenhed. Date (Dato): Skift datoen på begivenheden. Rename (Omdøb): Omdøb den aktuelle begivenhed. Delete (Slet): Slet den aktuelle begivenhed. 28 Indstillinger

29 Alarm Vælg Alarm i indstillingsmenuen Watch (Ur). Indstil alarmen, så den går i gang Once (Én gang), fra Monday to Friday (Mandag til fredag), Daily (Dagligt), eller slå den Off (Fra). Tryk på TILBAGE for at stoppe alarmen eller den RØDE knap for at slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke bruges under træning. Træningsindstillinger Åbn træningsindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning). I menuen Exercise (Træning) er der 5 træningsmuligheder, som alle har deres egne indstillinger. Free (Fri): Ingen forudbestemte indstillinger for træningspasset. Basic (Grundlæggende): Træn med grundlæggende intensitet. Interval: Træn med intervaller. OwnZone: Træn i din OwnZone. Add new (Tilføj ny): Tilføj nyt træningspas. Indstillinger 29

30 Alle muligheder, bortset fra Free (Fri) har de følgende indstillinger: Select (Vælg): Vælg muligheden som din træningsindstilling. View (Vis): Få vist detaljerne for træningsindstillingen. Edit (Rediger): Rediger detaljerne for træningsindstillingen. Vælg Number of zones (Antal zoner), Zone type (Zonetype) (enten Heart rate (Puls) eller Speed/Pace (Hastighed/tempo)), grænser for zonen/zonerne og Zone guide (Zonevejledning) (enten Timers (Timere), Distances (Distancer) eller Off (Fra). Se Manuel justering af pulszoner. Zone guide (Zonevejledning) ændrer automatisk zonen under træningspas i overensstemmelse med indstillingerne (enten indstillet tid eller distance) og advarer dig. Når der vælges OwnZone som type træningspas, kan kun Zone guide (Zonevejledningen) indstilles manuelt. Rename (Omdøb): Omdøb træningsindstillingen. Default (Standard): Genopret standardindstillingerne. Manuel justering af pulszoner: HR zone 1 (Pulszone 1)-grænser: Juster dine zone 1-grænser. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 2 automatisk. HR zone 2 (Pulszone 2)-grænser: Juster dine zone 2-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 1 automatisk. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 3 automatisk. HR zone 3 (Pulszone 3)-grænser: Juster dine zone 3-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 2 automatisk. 30 Indstillinger

31 Funktionsindstillinger Åbn funktionsindstillingerne ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner). S sensor (Hastighedssensor): Vælg den hastighedssensor, du ønsker at bruge. Mulighederne er Footpod (Fodsensor), GPS og Off (Fra). Footp.calibr. (Kalibrering af fodsensor): Run (Løb): Kalibrer fodsensoren ved at løbe. Slå fodsensoren til. Indstil Calibration Distance (Kalibreringsdistancen) (helst over 1000 meter), det vil sige den distance, du vil løbe, i kilometer. Press START and run...km (Tryk på START og løb...km) > Tryk på den RØDE knap på træningscomputeren. Start løbet ved at tage det første skridt med fodsensoren på startlinjen, og løb den forudindstillede distance med et jævnt tempo. Press OK after...km (Tryk på OK efter...km) > Stop nøjagtigt på stoplinjen af den forudindstillede distance, og tryk på den RØDE knap. Stand still. Receiving data (Stå stille. Modtager data) > Stå stille med armene nedad, og vent indtil træningscomputeren har modtaget dataene. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Den nye kalibreringsfaktor bruges. Manual (Manuelt): Når du kender kalibreringsfaktoren (det vil sige, du har kalibreret fodsensoren før), kan du indstille faktoren manuelt. Calibration Factor (Kalibreringsfaktor 0.000) > Juster værdien. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Se instruktionerne til kalibrering af fodsensoren i brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for yderligere oplysninger. Da den mest almindelige kalibreringsplacering er en 400 m bane, foretages kalibreringen i metriske måleenheder, selv i lande, der bruger britiske måleenheder. Indstillinger 31

32 Speed view (Hastighedsvisning): Vælg km/h (km/t) eller min/km. A.lap (Automatisk omgang): Indstil den automatiske omgang på On (Til) eller Off (Fra). Når den er indstillet på On (Til), skal du indtaste en omgangs Distance. -Touch: Indstil hvilken information, der er forbundet til -Touch-funktionen. Mulighederne er Show limits (Vis grænseværdier), Take lap (Tag omgang), Change view (Skift visning), Light (Lys) og Off (Fra). HR view (Pulsvisning): Indstil, hvordan pulsen vises. Mulighederne er HR og HR% (procent af maksimalpulsen). Sport zones (Sportszoner): Indstil de nedre grænseværdier for 5 sportszoner. Brugerindstillinger Åbn brugerindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > User (Bruger). Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Angiv din højde. Birthday (Fødselsdag): Angiv din fødselsdag. Sex (Køn): Vælg Male (Mand) eller Female (Kvinde). Activity (Aktivitet): Vælg den mulighed, der bedst beskriver omfanget og intensiteten af din fysiske aktivitet de sidste tre måneder. Low (Lav): 0-1 timer om ugen. Du træner ikke med jævne mellemrum på et rekreativt niveau eller med høj intensitet. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. 32 Indstillinger

33 Moderate (Middel): 1-3 timer om ugen. Du træner med jævne mellemrum på et rekreativt niveau. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 1/2-2 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. High (Høj): 3-5 timer om ugen. Du træner mindst 3 gange om ugen med høj intensitet. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 3-5 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter. Top: 5+ timer om ugen. Du træner med høj intensitet mindst 5 gange om ugen, eller du træner for at forbedre formen til konkurrencer. Heart rate (Puls): HR max (Maksimalpuls): Din aldersbaserede HR max -værdi (220 - alder) anvendes som standard. Angiv din HR max manuelt, hvis din maksimumpuls er beregnet i et laboratorium, eller du har testet din maksimumpuls i feltet selv. Du kan også indstille din HR sit (Puls i siddende stilling). VO2 max: Den aldersbaserede værdi vises som standard. Hvis du tager Polar Fitness Test, erstatter din OwnIndex-værdi denne værdi. Hvis du kender din laboratoriemålte VO 2max -værdi, kan du erstatte din OwnIndex-værdi med den. Indstillinger 33

34 Generelle indstillinger Åbn de generelle indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > General (Generelt). Sound (Lyd): Indstil niveauet af Volume (Lydstyrke) (Vol 2 (Lyd 2), Vol 1 (Lyd 1) eller Off (Fra)) og TZ Alarm (Målzonealarm: On (Til) eller Off (Fra)). Keylock (Tastelås): Vælg Manual (Manuel) eller Automatic (Automatisk). Ved Automatic (Automatisk) aktiveres tastelåsen, når du ikke har trykket på knapperne i et minut. Help (Hjælp): Vælg On (Til) eller Off (Fra). Dette er en funktion, der viser korte hjælpemeddelelser under brugen af træningscomputeren. Units (Måleenheder). Vælg metriske (kilogram, kilometer, centimeter, KCAL) eller britiske (pund, mil, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. Language (Sprog): Vælg English, Deutsch, Español eller Français som sprog til brugergrænsefladen. Sleep (Dvale): Vælg til eller fra. Når du aktiverer dvaletilstanden, hjælper det dig med at spare batteri, når træningscomputeren ikke eri brug over en længere periode. Uralarmen fungerer stadig i dvaletilstand. Væk træningscomputeren: Tryk på en knap > Turn display on? > Yes / No (vil du tænde for displayet > ja/nej). 34 Indstillinger

35 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar pulsur behandles med omhu. De nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne og nyde dette produkt i mange år fremover. Fjern sendermodulet fra bæltet, og skyl bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Tør sendermodulet med et tørt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF eller som minimum hver femte gang, det er blevet brugt. Dette sikrer en pålidelig måling og maksimerer senderens levetid. Brug en vaskepose. Bæltet må ikke lægges i blød, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskemiddel med blegemidler eller skyllemiddel. Læg aldrig sendermodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar bæltet og sendermodulet separat, så senderbatteriets levetid bliver så lang som muligt. Vask bæltet i en vaskemaskine før længerevarig opbevaring og altid efter brug i svømmebassiner med et højt klorindhold. Opbevar dit pulsur og sender tørt og køligt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Pulsuret og senderen er vandtætte og kan anvendes til aktiviteter i vand. Andre kompatible sensorer er vandtætte og kan bruges i regnvejr. Undlad at udsætte pulsuret for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade det i en bil eller monteret på styrholderen. Hold din træningscomputer ren. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske pulsuret med en højtryksspuler. Rengør pulsuret med en mild sæbeopløsning, og skyl det i rent vand. Den må ikke nedsænkes i vand. Tør den forsigtigt med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Undgå hårde stød mod træningscomputeren, da disse kan beskadige sensorenhederne. Vigtige oplysninger 35

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brugerhåndbog indeholder instruktioner til Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D. og Polar

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 DANSK Denne brugervejledning indeholder anvisninger til Polar bløde strop og Polar H1 og H2 pulsmålere.

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brugervejledning Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth.

Læs mere

G1 GPS Sensor Brugervejledning

G1 GPS Sensor Brugervejledning G1 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G1 GPS sensor. Polar G1 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

G3 GPS Sensor Brugervejledning

G3 GPS Sensor Brugervejledning G3 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G3 GPS sensor. Polar G3 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

Brugervejledning POLAR H7

Brugervejledning POLAR H7 Brugervejledning POLAR H7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 pulsmåler DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar H7 pulsmåler. Den nyeste udgave af denne brugervejledning kan downloades

Læs mere

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Polar FT4 Brugervejledning DANSK

Polar FT4 Brugervejledning DANSK Polar FT4 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT4 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT4 Træningscomputer at kende... 4 FT4-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Polar H10 pulsmåler 3 Polar H10 pulsmåler 3 Pulsmålerens dele 3 Sådan tager du pulsmåleren på 3 Kom i gang 4 Parring med Polar Beat 4 Sensorhukommelse 5 Brug af din pulsmåler

Læs mere

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brugervejledning DANSK Tillykke! Polar Skosensor Bluetooth Smart er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Ved hjælp af følsomme sensorer får man

Læs mere

Start Guide. Polar FT80

Start Guide. Polar FT80 Start Guide Polar FT80 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 3 Knapper og menustruktur... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 2. INDEN TRÆNING...

Læs mere

Polar CS500. Start Guide

Polar CS500. Start Guide Polar CS500 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LÆR DIN CS500 CYKELCOMPUTER AT KENDE... 3 Knappernes funktioner og menustruktur... 6 2. INDSTILLING AF CYKELCOMPUTEREN... 9 Angiv de grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Polar F6. Bruksanvisning

Polar F6. Bruksanvisning Polar F6 Bruksanvisning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F6 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 Dataoverførsel... 17 5.

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brugervejledning 17934440.00 ENG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT40 TRÆNINGSCOMPUTER... 4 Stands træningen... 14 Træningstip... 15 2. KOM I GANG... 5 Lær din Polar FT40 at kende...

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG Polar RS800CX Start Guide 17934440.00 ENG Indholdsfortegnelse 1. POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTERENS DELE... 3 Ekstraudstyr... 5 2. KOM I GANG... 6 Menustruktur... 8 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 9 Planlæg

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide

Polar RS800CX. Start Guide Polar RS800CX Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTER... 3 Ekstraudstyr... 4 2. KOM I GANG... 5 Menustruktur... 7 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 8 Planlæg din træning...

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Polar RS200. Brugervejledning

Polar RS200. Brugervejledning Polar RS200 Brugervejledning KNAPPER PÅ MODTAGEREN Bemærk: Hvis du trykker kortvarigt på en knap, aktiveres en anden funktion, end hvis du trykker på knappen og holder den nede i længere tid: Normalt tryk:

Læs mere

Polar F4. Brugervejledning

Polar F4. Brugervejledning Polar F4 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F4 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 3. UNDER TRÆNING...

Læs mere

Polar F11. Brugervejledning

Polar F11. Brugervejledning Polar F11 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F11 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstillinger... 4 Opfølgning... 22 Filer... 23 Dataoverførsel... 27 2.

Læs mere

Polar FA20. Brugervejledning

Polar FA20. Brugervejledning Polar FA20 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. FORDELENE VED DIN POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 FA20-knapper... 4 Grundlæggende indstillinger... 5 Menustruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET...

Læs mere

DANSK. Polar RS400 Brugerhåndbog

DANSK. Polar RS400 Brugerhåndbog Polar RS400 Brugerhåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. LØBECOMPUTERENS DELE... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 6 Grundlæggende indstillinger... 6 Menustruktur... 7 4. KLARGØRING TIL TRÆNING...

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere

POLAR CS600X. Start Guide

POLAR CS600X. Start Guide POLAR CS600X Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL DIN POLAR CS600X CYKELCOMPUTER... 4 Ekstraudstyr... 6 4. TRÆNING... 15 Tag pulsmåleren på... 15 Start træning... 16 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG...

Læs mere

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

Polar RS800 Brugermanual

Polar RS800 Brugermanual Polar RS800 Brugermanual Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. LØBECOMPUTERENS DELE... 4 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 5 Menu struktur... 6 4. KLARGØRING TIL TRÆNING... 6 Bær

Læs mere

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400.. INDHOLD Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3 Introduktion 3 Polar Balance-vægt 3 Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..) 3 Polar Balance-vægtkontrolservice 4 Polar FlowSync Software

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 Indholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Opmåling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6. OPLYSNINGER

Læs mere

Polar FT80. Brugervejledning

Polar FT80. Brugervejledning Polar FT80 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 4 Knapfunktioner og menustruktur... 5 Displaysymboler... 6 Start med grundlæggende

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B DNK KNAPPER BRUGERHÅNDBOG Light OK Back Tryk på OK for at åbne menuen. Tryk på knapperne / for at gå frem i menuerne. Tryk på knappen Back, og hold den nede for at vende tilbage til

Læs mere

DANSK. RS800CX Brugervejledning

DANSK. RS800CX Brugervejledning RS800CX Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. TRÆNINGSCOMPUTERENS DELE... 6 Ekstraudstyr... 6 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 7 Grundlæggende indstillinger... 7 Menustruktur... 8 4.

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

Polar FT60. Brugervejledning

Polar FT60. Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT60 at kende... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 Modtagerens knapper og menuernes opbygning... 6 Symboler

Læs mere

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning Polar FS1/FS2c/FS3c Bruksanvisning Kære ejer, Tillykke med dit køb af en ny Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness-pulsmåler! Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan du bruger og vedligeholder dit produkt.

Læs mere

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet...

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A DNK BRUGERHÅNDBOG Polar F6 Fitness pulsmåler Light Back på OK for at åbne menuen. på knapperne / for at gå frem i menuerne. på knappen Back, og hold den nede for at vende

Læs mere

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: A 2 A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Sensoren er kompatibel med Bluetooth

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

POLAR CS600 Brugermanual

POLAR CS600 Brugermanual POLAR CS600 Brugermanual Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. CYCLING COMPUTER COMPONENTS... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 6 Måling af hjulstørrelse... 6 Grundlæggende indstillinger... 7 Menustruktur... 8

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. PRODUKTKOMPONENTER... 3 2. INTRODUKTION... 4 3. MONTER POWER SENSOR... 6 Monter kadencemagneten... 7 Pleje og Vedligeholdelse... 14

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

POLAR CS600X. Brugervejledning

POLAR CS600X. Brugervejledning POLAR CS600X Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 6 Ekstraudstyr... 6 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 8 Opmåling af hjulstørrelse... 8 Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Polar CS300. Brugervejledning

Polar CS300. Brugervejledning Polar CS300 Brugervejledning POLAR CS300 CYKELCOMPUTERDELE Modtager Modtageren registrerer og viser cykel- og træningsdata under træningen. Polarhastighedssensor En trådløs hastighedssensor måler din hastighed

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

Polar CS200. Brugervejledning

Polar CS200. Brugervejledning Polar CS200 Brugervejledning INDHOLD Oplysninger om, hvordan produktet bruges sammen med kadencesensoren, er skrevet med blå skrift. 1. INTRODUKTION TIL POLAR CYKEL COMPUTER...7 1.1 PRODUKTKOMPONENTER...7

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

DANSK. Polar CS500 Brugermanual

DANSK. Polar CS500 Brugermanual Polar CS500 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆR DIN POLAR CS500 AT KENDE... 4 2. KOM I GANG... 6 Knappernes funktioner og menustruktur... 6 Grundlæggende indstillinger... 7 Mål hjulstørrelse... 7 Monter

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere