Polar RS300X. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar RS300X. Brugervejledning"

Transkript

1 Polar RS300X Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på displayet FØR TRÆNING... 8 Polar Fitness Test... 8 OwnZone-grænser TRÆNING Bær senderen Tag Polar S1 fodsensor på* Tag Polar G1 GPS Sensor på* Start træning Under træning Stop træning EFTER TRÆNING Opsummering Gennemgå træningsdata Overfør data INDSTILLINGER Urets indstillinger Træningsindstillinger Funktionsindstillinger Brugerindstillinger Generelle indstillinger VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Sikkerhedsforanstaltninger... 39

3 Fejlfinding Tekniske specifikationer Garanti og ansvarsfraskrivelse DANSK

4 1. KOM I GANG Lær din Polar RS300X at kende Polar RS300X træningscomputer viser og måler din puls og andre data under træning. Polar WearLink + sender sender pulssignalet til træningscomputeren. Senderen består af et forbindelsesmodul og et bælte. Ekstraudstyr Polar S1 fodsensor sender information om løbehastigheden og distancen til din træningscomputer. Polar G1 GPS sensor sender information om hastigheden og distancen til din træningscomputer. Kan bruges i forskellige sportsgrene ud over løb. Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på 4 Kom i gang

5 Knapper på modtageren og menustruktur OP: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier NED: Åbn menuen og gå gennem valglister, juster værdier RØD knap: Bekræft valg, åbn træningsmenu, start træning (hold nede) TILBAGE: Gå tilbage til det forrige niveau Annuller valg Lad indstillingerne være uændrede Vend tilbage til tidsvisning ved at holde den nede LYS: Oplys displayet Hold nede for at gå ind i Quick menu (hurtigmenu) under tidsvisning (f.eks. for at låse knapper eller indstille en alarm), eller under træning (f.eks. for at justere træningslyde eller låse knapper) -Touch: Hold træningscomputeren tæt på senderens Polar-logo for at få vist information under træning uden at trykke på knapper. Se Indstilling af funktioner for yderligere oplysninger. Kom i gang 5

6 Start med grundlæggende indstillinger Tryk på en vilkårlig knap i et sekund for at aktivere din Polar RS300X. Når RS300X er aktiveret, kan den ikke slukkes. 1. Tryk på den RØDE knap for at åbne menuen Language (Sprog). Vælg English, Deutsch, Español eller Français med knapperne OP/NED, og bekræft med den RØDE knap. 2. Meddelelsen Start with basic settings (Start med de grundlæggende indstillinger) vises på displayet. 3. Tryk på den RØDE knap, og gå videre med de grundlæggende indstillinger. 4. Vælg formatet for Time (Tid). 5. Angiv Time (Tid) (timer og minutter). 6. Angiv Date (Dato). 7. Vælg Units (Enheder). Vælg metriske (kilogram, centimetre, KCAL) eller britiske (pund, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. 8. Angiv Weight (Vægt). 9. Angiv Height (Højde). 10. Angiv Date of birth (Fødselsdato). 11. Angiv Sex (Køn). 12. Meddelelsen Settings OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. Vælg Yes (Ja) for at godkende og gemme indstillinger. RS300X går ind i tidsvisning. Vælg No (Nej) for at ændre indstillinger. Tryk på TILBAGE, indtil du vender tilbage til den indstilling, du ønsker at ændre. Se Brugerindstillinger for at ændre dine personlige indstillinger senere. 6 Kom i gang

7 Symboler på displayet Symbol Beskrivelse Træningscomputerens batteriniveau er lavt. Alarmen er aktiv. Tid 2 er i brug. Tastelåsen er aktiv. Aktuel hastighed/tempo. G1 GPS sensor er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at oprette en forbindelse til GPS-sensoren, eller GPS-sensoren forsøger at oprette en forbindelse til satellitterne. Pulsen måles, når hjertesymbolet blinker. Fodsensoren er i brug. Hvis symbolet blinker, forsøger RS300X at etablere en forbindelse til fodsensoren. Træningscomputeren måler træningspasset. Samlet varighed af træningspas. Omgangstid. Forbrændte kalorier. Klokkeslæt. Kom i gang 7

8 2. FØR TRÆNING Polar Fitness Test Det er vigtigt at kende dit nuværende konditionsniveau for at træne rigtigt og overvåge dine fremskridt. Polar Fitness Test er en nem og hurtig måde at måle din kardiovaskulære kondition og aerobe kapacitet på. Testen gennemføres i hvile. Testresultatet er en værdi, der hedder Polar OwnIndex. OwnIndex kan sammenlignes med det maksimale iltoptag (VO 2max ), som almindeligvis bruges til at måle aerobisk evne med. Se Forstå dine egne resultater fra konditionstesten for flere oplysninger. Testen er udviklet til raske voksne mennesker. For at være sikker på, at testresultaterne er pålidelige, bør du sørge for at: undgå distraktioner. Testresultatet bliver mere nøjagtigt, hvis du er afslappet og befinder dig i et fredeligt testmiljø (for eksempel intet tv, ingen telefon eller samtale). undgå voldsom fysisk anstrengelse, alkoholiske drikkevarer og ikke ordinerede medicinske stimulanser på testdagen og dagen før. undlade at spise meget eller ryge 2-3 timer forud for testen. altid gennemføre testen under lignende forhold og på samme tid af dagen. indtaste korrekt brugerinformation. OwnIndex-værdien påvirker nøjagtigheden af kalorieberegningen under træning. 8 Før træning

9 Tag Polar Fitness Test 1. Læg dig ned med senderen på og slap af i 1-3 minutter. 2. Vælg OP/NED > Test > Start i tidsvisning. Konditionstesten begynder, så snart RS300X har lokaliseret din puls. Så sørg for, at du slapper af og er klar til at tage testen, når du trykker på Start. 3. Cirka 5 minutter senere angiver et bip afslutningen på testen, og dit testresultat vises. Tryk på den RØDE knap. 4. Update to VO 2max? (Opdater til VO2maks)? vises. 5. Vælg Yes (Ja) for at opdatere dine brugerindstillinger og dit OwnIndex med det nye resultat. Vælg kun No (Nej), hvis du kender din VO 2max -værdi, og hvis den adskiller sig med mere en ét konditionsniveau (se tabellen på næste side) fra OwnIndex-resultatet. Din OwnIndex-værdi vil kun blive gemt i OwnIndex-resultaterne. Fejlfinding Set your personal activity level (angiv dit personlige aktivitetsniveau) vises > Indstil dit aktivitetsniveau (se Brugerindstillinger for flere oplysninger). Fitness Test Failed (Konditionstest mislykkedes) vises, eller der vises ingen puls. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Hvis konditionstesten mislykkes, erstattes din tidligere OwnIndex-værdi ikke. Ingen puls vist > Test mislykkes. Kontroller, at senderelektroderne er fugtige nok, og at det elastiske bælte sidder tæt nok om dit bryst. Før træning 9

10 Forstå resultaterne af din konditionstest Du vurderer OwnIndex-værdierne ved at sammenligne dine enkelte værdier og deres ændringer gennem tiden. OwnIndex kan også vurderes i forhold til dit køn og din alder. Find dine OwnIndex i tabellen til højre, og se, hvordan de er sammenlignet med andre med det samme køn og den samme alder. Denne klassificering er baseret på en gennemgang af 62 undersøgelser, hvor VO 2max blev målt direkte på raske, voksne forsøgspersoner i USA, Canada og syv europæiske lande. Reference: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic Fitness Norms for Males and Females Aged 6 to 75 years: A review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før træning

11 Følg resultaterne fra konditionstesten Resultaterne fra konditionstesten indeholder 16 af dine seneste OwnIndex-værdier, herunder datoerne. Det tager gennemsnitligt seks ugers jævnlig græning at forbedre din aerobe kondition betydeligt. For at forbedre din aerobe kondition på den mest effektive måde skal du træne de store muskelgrupper. 1. Vælg OP/NED > Test > Trend (Tendens). 2. OwnIndex-resultatbjælkerne og datoen for den seneste test vises. Tryk på OP/NED for at få vist de seneste OwnIndex-resultater. Slet OwnIndex-værdier 1. Vælg den værdi, du ønsker at slette. 2. Tryk på knappen LYS og hold den nede. 3. Delete value? No/Yes (Slet værdi? Nej/Ja) vises. Bekræft dit valg med den RØDE knap. Før træning 11

12 OwnZone-grænser Din træningscomputer kan automatisk fastslå din personlige aerobe pulszone. Denne funktion hedder Polar OwnZone (OZ). Hvis hvert træningspas startes med OwnZone, garanterer det sikre og effektive pulszoner for din daglige kondition. Det anbefales, at du fastslår din OwnZone, når du skifter træningsmiljø eller sports-/brugerinformation, hvis du ikke helt har restitueret dig fra et tidligere træningspas, eller hvis du træner for første gang efter en pause på en uge eller mere. OwnZone-grænser beregnes på 1-5 minutter under opvarmningen, mens du går, jogger eller udøver en anden sportsgren. Start langsomt og hold din puls under 100 slag i minuttet / 50 % HR max. Øg din hastighed gradvist med ca. 10 slag i minuttet / 5% HR max efter hvert minut. Før du starter, bør du kontrollere, at: du har indtastet din brugerinformation korrekt. du valgte OwnZone-træning (OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning) > OwnZone > Select (Vælg). Når OwnZone er blev valgt som træningspastype, starter hvert træningspas med en OwnZone-beregning. 1. Tag senderen og træningscomputeren på. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisningen, og vælg Start for at begynde OwnZone-beregningen. 3. Under beregningen vil OwnZone updated (OwnZone opdateret) og OwnZone-grænserne på et eller andet tidspunkt blive vist. Fortsæt med træningspasset som normalt. 12 Før træning

13 3. TRÆNING Bær senderen Tag senderen på før målingen af et træningspas. 1. Fugt elektrodeområderne på bæltet under rindende vand. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltets længde, så det sidder tæt, men behageligt. 3. Sæt bæltet om din brystkasse lige under brystmusklerne, og fastgør krogen til den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra bæltet, hver gang du har brugt det, for at forlænge batteriets levetid. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og senderen aktiveret. Dette forkorter batteriets levetid. Se detaljerede vaskeanvisninger i kapitlet Vigtige oplysninger. Gå til for at se instruktionsvideoer. Træning 13

14 Tag Polar S1 fodsensor på* S1 fodsensor skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > Footpod (Fodsensor). Indsæt et batteri, før du bruger fodsensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for at få instruktioner. Kalibrer fodsensoren for at forbedre nøjagtigheden af hastighed/tempo- og distancemålinger. Se Funktionsindstillinger og brugervejledningen til Polar S1 fodsensor. Under træning Hvis du har slået funktionen Help (Hjælp) til, vises Footpod signal found (Fodsensor-signal fundet) og et X-symbol, når du har tændt for fodsensoren. Hvis Check Footpod! (Kontroller fodsensor!) vises, er træningscomputeren ikke i stand til at modtage et signal fra fodsensoren. Udskift batteriet, hvis det grønne lys på fodsensoren bliver rød. *Valgfri S1 fodsensor påkrævet. 14 Træning

15 Fastgør S1 Fodsensor til din sko Sørg for, at fodsensoren er korrekt anbragt, for at du kan måle hastighed/tempo og distance nøjagtigt. 1. Fjern fodsensoren fra holderen. 2. Løsn dine snørebånd, og anbring holderen under dem oven på skoens forstykke. Bind snørebåndene. 3. Anbring den forreste del af fodsensoren (tættest på den RØDE knap) på holderen, og tryk på bagenden. Fastgør klappen. Sørg for, at fodsensoren ikke bevæger sig og er justeret med din fod. 4. Når pulsen vises på din modtager, kan du tænde for fodsensoren ved at trykke på den RØDE knap på fodsensoren og holde den nede, indtil det grønne lys begynder at blinke. Træning 15

16 Tag Polar G1 GPS Sensor på* GPS-sensoren skal aktiveres på træningscomputeren, før den kan bruges: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > S sensor (Hastighedssensor) > GPS. Indsæt et batteri, før du bruger GPS-sensoren for første gang. Se brugervejledningen til Polar G1 GPS sensor. *Valgfri G1 GPS sensor påkrævet. Bær GPS-sensoren 1. Tryk for at åbne spændebåndet. 2. Før armbindet løst gennem stropperne på klemmen og fastgør det. 3. Anbring armbindet rundt om din overarm og fastgør det. Anbring sensoren og Polar-produktet på den samme arm. Sørg for, at "POLAR"-logoet vender opad. 4. Tænd ikke din GPS sensor inden at din puls vises på træningscomputeren. Se G1 GPS manualen for videre information vedr. hvordan man starter sensoren op. Du kan fastgøre sensoren på et bælte eller på den øverste del af en rygsæk uden armbindet. 16 Træning

17 Start træning 1. Bær træningscomputeren, senderen og eventuelt enten fodsensoren eller GPS-sensoren. 2. Tryk på den RØDE knap i tidsvisning, og vælg Start for at begynde at måle dit træningspas, eller vælg Settings (Indstillinger) for at ændre lyde, pulsvisning eller andre træningsindstillinger, før du begynder. Målingen kan også startes ved, at du holder den RØDE knap nede i et par sekunder. For at ændre træningsindstillingerne under en træning, tryk på TILBAGE, og vælg Settings (Indstillinger). Dit træningspas gemmes kun, når der måles i mere end et minut. Træning 17

18 Under træning De følgende oplysninger vises under træning. Tryk på OP/NED for at ændre visningen. Du kan justere visningsmulighederne ved at vælge TILBAGE > Settings (Indstillinger) > Display. Navnet på visningen vises i nogle få sekunder. Navnet angiver de nederste rækkeoplysninger. Heart rate (Puls) Omgangstid / Hastighed / Tempo Stopur Puls Stopwatch (Stopur) Puls Omgangstid Stopur Lap time (Omgangstid) Sportszoner / Målpulszone / Zone for målhastighed/tempo Puls Omgangstid 18 Træning

19 Pace/Speed (Tempo/hastighed) (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Stopur Distance Hastighed/tempo (afhængigt af den valgte hastighedsvisning) Distance (kun tilgængelig med fodsensor eller GPS-sensor) Zonenummer og nedtællingstimer eller distance / omgangstid (omgangstid vil blive vist, hvis du ikke har sat nogen timere eller distancer, der får dig til at skifte zoner) Sportszoner / Målpulszone / målhastigheds-/tempozone Distance Træning 19

20 Hurtigmenu: Tryk på LYS og hold den nede for at få adgang til hurtigmenuen under træning. Hurtigmenuen er en genvej til at låse knapper, justere træningslyde og andre indstillinger. -Touch: Kontroller valgt information under træning ved at bringe træningscomputeren i nærheden af sendermodulet. Opsæt -Touch-funktionen: OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner) > -Touch. Du kan zoome ind på den midterste/upper rækkeinformation under træning ved at trykke på knappen NED/OP og holde den nede. Vend tilbage til den normale visning ved at trykke på knapperne igen og holde dem nede. Omgang: Tag en omgang under træningspasset ved at trykke kort på den RØDE knap. Der vendes tilbage til normal visning, når omgangsoplysningerne er blevet vist i et par sekunder. 20 Træning

21 Stop træning 1. Tryk på TILBAGE for at afbryde træningen midlertidigt. 2. Tryk igen på TILBAGE, eller vælg Exit (Afslut) i menuen Stop for at standse målingen helt. Fjern sendermodulet fra bæltet og rens bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF, hver gang det er blevet brugt fem gange. Fortsæt træning: Fortsæt med at måle det midlertidigt afbrudte træningspas ved at vælge Continue (Fortsæt) fra menuen Stop. Opsummering: Få vist opsummeringsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Se Efter træning for yderligere oplysninger. Træning 21

22 4. EFTER TRÆNING Opsummering Efter træningspasset er blevet afbrudt midlertidigt, kan der blive vist en opsummering af træningsinformation ved at vælge Summary (Opsummering) i menuen Stop. Der er mere detaljeret træningsinformation under OP/NED > File (Fil). Se Gennemgå træningsdata. Rul OP/NED for at få vist følgende oplysninger. Max HR (Maksimalpuls) Avg HR (Gennemsnitspuls) Varighed Maksimalpuls under træningspas. Gennemsnitspuls under træningspas. Varighed af træningspas. Max pace/ Max speed Maksimaltempo / maksimalhastighed under træningspas. (Maksimaltempo / Maksimalhastighed)* Avg pace / Avg speed (Gennemsnitstempo / Gennemsnitshastighed)* Distance* Gennemsnitstempo / gennemsnitshastighed under træningspas. Samlet antal kilometer/mil. *Valgfri GPS-sensor eller fodsensor påkrævet for at kunne vise hastigheds- og distancedata. 22 Efter træning

23 Gennemgå træningsdata Vælg OP/NED > File (Fil) for at gennemgå træningsinformation i Exercise Log (Træningslog), Weekly (Ugentlig) og Totals (Totaler). Træningslog DANSK Exercise log (Træningslog) 16 af dine seneste træningspas bliver vist som bjælker på displayet. Du kan sammenligne varigheden af dine træningspas og se samelde tendenser. Du kan skifte mellem træningspassene med OP/NED. Typen af træningspas og datoen for det valgte træningspas vises på displayet. Når Exercise Log (Træningslog) bliver fuld, bliver den ældste træningsfil udskiftet med den nyeste. Hvis du ønsker at gemme filen i en længere periode, kan du overføre den til Polars webtjeneste på Se Overfør data for yderligere oplysninger. Vælg en bjælke, og tryk på den RØDE knap for at gennemgå detaljeret træningsinformation. Din træningscomputer viser den følgende træningsinformation (afhængigt af hvilken information, der er tilgængelig). Efter træning 23

24 Hvis OK bliver vist over den RØDE knap, er endnu mere detaljeret information tilgængelig. Basic information (Grundlæggende oplysninger) Type træningspas Dato Klokkeslæt Varighed SportZones (Sportszoner) Relative varigheder i sportszoner Omgangsinformation Antal omgange Gennemsnitlig varighed af en omgang Bedste omgang og varighed 24 Efter træning

25 Ugentlig I den Weekly (Ugentlige) log kan du få vist akkumulerede data for dine træningspas i de seneste uger. Du kan skifte mellem ugerne med OP/NED. Bjælken til højre hedder This Week (Denne uge) og viser træningsopsummering for den aktuelle uge. De andre bjælker (opkaldt efter søndagen i den pågældende uge) viser opsummeringer for de seneste 15 uger. Få vist mere detaljeret ugentlig information ved at vælge en uge og trykke på den RØDE knap. Den følgende information vises: Ugetitlen, forbrændte kalorier, samlet distance og samlet varighed. Relative varigheder i sportszoner. Du kan også zoome ind på mere detaljeret sportszoneinformation ved at trykke på den RØDE knap. Der vises individuelle varigheder for hver sportszone. Bemærk, at opsummeringer af ugentlig information ikke kan slettes. Efter træning 25

26 Totaler Totals (Totaler) indeholder akkumulerede værdier for information, der er målt under dine træningspas. Samlede værdier kan bruges som en sæsonbestemt (eller månedlig) tæller for dine træningsværdier. Værdierne bliver automatisk opdateret efter hvert træningspas. Totals (Totaler) giver de følgende oplysninger, herunder datoen for den sidste nulstilling: Total distance (Samlet distance) (samlet distance, hvis informationen er tilgængelig) Total duration (Samlet varighed) (samlet træningsvarighed) Total calories (Samlede kalorier) (samlet antal forbrændte kalorier) Total exerc. count (Samlet træningsantal) (samlet antal træningspas) Slet Vælg Delete (Slet) fra menuen File (Filer) for at slette træningsfiler. I menuen Delete (Slet): vælg Exercise (Træning), hvis du ønsker at slette en træningsfil. Vælg dernæst den træningsfil, du ønsker at slette. vælg All exerc. (Alle træningspas), hvis du ønsker at slette alle træningsfiler. vælg Totals (Totaler), hvis du ønsker at nulstille de samlede statistikker. Vælg dernæst det, du ønsker at slette. Mulighederne er All (Alle) (alle samlede statistikker), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal) (antal træningspas). De samlede værdier kan nulstilles eller slettes (se det næste afsnit). Vælg Reset totals (Nulstil totaler) i menuen Totals (Totaler) for at nulstille. Vælg den værdi (All (Alle), Distance, Duration (Varighed), Calories (Kalorier) eller Exerc. count (Træningsantal), du ønsker at nulstille. 26 Efter træning

27 Overfør data Du kan overføre dine træningsdata fra RS300X til din dagbog i polarpersonaltrainer.com, når du registrer dig til tjenesten. En Polar FlowLink (kan købes separat) og WebSync-software er påkrævet til dataoverførslen. Hent WebSync-softwaren fra polarpersonaltrainer.com, og følg instruktionerne på skærmen for at installere den på din pc. Overfør træningsdata 1. Åbn dataoverførselssoftwaren WebSync på din pc. 2. Sæt FlowLink i en USB-port. 3. Anbring din RS300X nedad mod FlowLink-displayet. 4. Følg instruktionerne på din computerskærm for at overføre data fra din træningscomputer til polarpersonaltrainer.com. Se hjælpesektionen i polarpersonaltrainer.com for at få yderligere instruktioner. Efter træning 27

28 5. INDSTILLINGER Urets indstillinger Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på den RØDE knap. Juster værdierne med OP/NED, og godkend dem med den RØDE knap. Åbn urets indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Watch (Ur). Indstillinger af klokkeslæt og data Vælg den lokale tid (Time 1 (Tid 1)) og en tidsforskel til den (Time 2 (Tid 2)). Med Time zone (Tidszone) kan du vælge hvilken tidszone, der anvendes. I tidsvisning kan du nemt skifte tidszone fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved at trykke på NED og holde den nede. Indstil datoen med indstillingen Date (Dato). Begivenhed Du kan oprette en begivenhed i træningcomputerens hukommelse. Computeren vil vise antallet af dage til begivenheden, når trykker på OP og holder den nede i tidsvisning. 1. Vælg Event (Begivenhed) i indstillingsmenuen Watch (Ur). 2. Indstil begivenhedens Date (Dato). 3. Vælg et navn til begivenheden. For at ændre begivenhedens detaljer skal du gå ind under indstillinger for Event (Begivenhed). View (Vis): Få vist navnet og datoen på den aktuelle begivenhed. Date (Dato): Skift datoen på begivenheden. Rename (Omdøb): Omdøb den aktuelle begivenhed. Delete (Slet): Slet den aktuelle begivenhed. 28 Indstillinger

29 Alarm Vælg Alarm i indstillingsmenuen Watch (Ur). Indstil alarmen, så den går i gang Once (Én gang), fra Monday to Friday (Mandag til fredag), Daily (Dagligt), eller slå den Off (Fra). Tryk på TILBAGE for at stoppe alarmen eller den RØDE knap for at slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke bruges under træning. Træningsindstillinger Åbn træningsindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Exercise (Træning). I menuen Exercise (Træning) er der 5 træningsmuligheder, som alle har deres egne indstillinger. Free (Fri): Ingen forudbestemte indstillinger for træningspasset. Basic (Grundlæggende): Træn med grundlæggende intensitet. Interval: Træn med intervaller. OwnZone: Træn i din OwnZone. Add new (Tilføj ny): Tilføj nyt træningspas. Indstillinger 29

30 Alle muligheder, bortset fra Free (Fri) har de følgende indstillinger: Select (Vælg): Vælg muligheden som din træningsindstilling. View (Vis): Få vist detaljerne for træningsindstillingen. Edit (Rediger): Rediger detaljerne for træningsindstillingen. Vælg Number of zones (Antal zoner), Zone type (Zonetype) (enten Heart rate (Puls) eller Speed/Pace (Hastighed/tempo)), grænser for zonen/zonerne og Zone guide (Zonevejledning) (enten Timers (Timere), Distances (Distancer) eller Off (Fra). Se Manuel justering af pulszoner. Zone guide (Zonevejledning) ændrer automatisk zonen under træningspas i overensstemmelse med indstillingerne (enten indstillet tid eller distance) og advarer dig. Når der vælges OwnZone som type træningspas, kan kun Zone guide (Zonevejledningen) indstilles manuelt. Rename (Omdøb): Omdøb træningsindstillingen. Default (Standard): Genopret standardindstillingerne. Manuel justering af pulszoner: HR zone 1 (Pulszone 1)-grænser: Juster dine zone 1-grænser. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 2 automatisk. HR zone 2 (Pulszone 2)-grænser: Juster dine zone 2-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 1 automatisk. Når du angiver den øvre grænseværdi, angives den nedre grænseværdi for zone 3 automatisk. HR zone 3 (Pulszone 3)-grænser: Juster dine zone 3-grænser. Når du angiver den nedre grænseværdi, angives den øvre grænseværdi for zone 2 automatisk. 30 Indstillinger

31 Funktionsindstillinger Åbn funktionsindstillingerne ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > Features (Funktioner). S sensor (Hastighedssensor): Vælg den hastighedssensor, du ønsker at bruge. Mulighederne er Footpod (Fodsensor), GPS og Off (Fra). Footp.calibr. (Kalibrering af fodsensor): Run (Løb): Kalibrer fodsensoren ved at løbe. Slå fodsensoren til. Indstil Calibration Distance (Kalibreringsdistancen) (helst over 1000 meter), det vil sige den distance, du vil løbe, i kilometer. Press START and run...km (Tryk på START og løb...km) > Tryk på den RØDE knap på træningscomputeren. Start løbet ved at tage det første skridt med fodsensoren på startlinjen, og løb den forudindstillede distance med et jævnt tempo. Press OK after...km (Tryk på OK efter...km) > Stop nøjagtigt på stoplinjen af den forudindstillede distance, og tryk på den RØDE knap. Stand still. Receiving data (Stå stille. Modtager data) > Stå stille med armene nedad, og vent indtil træningscomputeren har modtaget dataene. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Den nye kalibreringsfaktor bruges. Manual (Manuelt): Når du kender kalibreringsfaktoren (det vil sige, du har kalibreret fodsensoren før), kan du indstille faktoren manuelt. Calibration Factor (Kalibreringsfaktor 0.000) > Juster værdien. Calibration complete (Kalibrering udført) og Factor (Faktor) vises. Se instruktionerne til kalibrering af fodsensoren i brugervejledningen til Polar S1 fodsensor for yderligere oplysninger. Da den mest almindelige kalibreringsplacering er en 400 m bane, foretages kalibreringen i metriske måleenheder, selv i lande, der bruger britiske måleenheder. Indstillinger 31

32 Speed view (Hastighedsvisning): Vælg km/h (km/t) eller min/km. A.lap (Automatisk omgang): Indstil den automatiske omgang på On (Til) eller Off (Fra). Når den er indstillet på On (Til), skal du indtaste en omgangs Distance. -Touch: Indstil hvilken information, der er forbundet til -Touch-funktionen. Mulighederne er Show limits (Vis grænseværdier), Take lap (Tag omgang), Change view (Skift visning), Light (Lys) og Off (Fra). HR view (Pulsvisning): Indstil, hvordan pulsen vises. Mulighederne er HR og HR% (procent af maksimalpulsen). Sport zones (Sportszoner): Indstil de nedre grænseværdier for 5 sportszoner. Brugerindstillinger Åbn brugerindstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > User (Bruger). Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Angiv din højde. Birthday (Fødselsdag): Angiv din fødselsdag. Sex (Køn): Vælg Male (Mand) eller Female (Kvinde). Activity (Aktivitet): Vælg den mulighed, der bedst beskriver omfanget og intensiteten af din fysiske aktivitet de sidste tre måneder. Low (Lav): 0-1 timer om ugen. Du træner ikke med jævne mellemrum på et rekreativt niveau eller med høj intensitet. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. 32 Indstillinger

33 Moderate (Middel): 1-3 timer om ugen. Du træner med jævne mellemrum på et rekreativt niveau. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 1/2-2 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. High (Høj): 3-5 timer om ugen. Du træner mindst 3 gange om ugen med høj intensitet. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 3-5 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter. Top: 5+ timer om ugen. Du træner med høj intensitet mindst 5 gange om ugen, eller du træner for at forbedre formen til konkurrencer. Heart rate (Puls): HR max (Maksimalpuls): Din aldersbaserede HR max -værdi (220 - alder) anvendes som standard. Angiv din HR max manuelt, hvis din maksimumpuls er beregnet i et laboratorium, eller du har testet din maksimumpuls i feltet selv. Du kan også indstille din HR sit (Puls i siddende stilling). VO2 max: Den aldersbaserede værdi vises som standard. Hvis du tager Polar Fitness Test, erstatter din OwnIndex-værdi denne værdi. Hvis du kender din laboratoriemålte VO 2max -værdi, kan du erstatte din OwnIndex-værdi med den. Indstillinger 33

34 Generelle indstillinger Åbn de generelle indstillinger ved at vælge OP/NED > Settings (Indstillinger) > General (Generelt). Sound (Lyd): Indstil niveauet af Volume (Lydstyrke) (Vol 2 (Lyd 2), Vol 1 (Lyd 1) eller Off (Fra)) og TZ Alarm (Målzonealarm: On (Til) eller Off (Fra)). Keylock (Tastelås): Vælg Manual (Manuel) eller Automatic (Automatisk). Ved Automatic (Automatisk) aktiveres tastelåsen, når du ikke har trykket på knapperne i et minut. Help (Hjælp): Vælg On (Til) eller Off (Fra). Dette er en funktion, der viser korte hjælpemeddelelser under brugen af træningscomputeren. Units (Måleenheder). Vælg metriske (kilogram, kilometer, centimeter, KCAL) eller britiske (pund, mil, fod, CAL). Kalorier bliver altid målt som kilokalorier. Language (Sprog): Vælg English, Deutsch, Español eller Français som sprog til brugergrænsefladen. Sleep (Dvale): Vælg til eller fra. Når du aktiverer dvaletilstanden, hjælper det dig med at spare batteri, når træningscomputeren ikke eri brug over en længere periode. Uralarmen fungerer stadig i dvaletilstand. Væk træningscomputeren: Tryk på en knap > Turn display on? > Yes / No (vil du tænde for displayet > ja/nej). 34 Indstillinger

35 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din RS300X Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar pulsur behandles med omhu. De nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne og nyde dette produkt i mange år fremover. Fjern sendermodulet fra bæltet, og skyl bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Tør sendermodulet med et tørt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC/104ºF eller som minimum hver femte gang, det er blevet brugt. Dette sikrer en pålidelig måling og maksimerer senderens levetid. Brug en vaskepose. Bæltet må ikke lægges i blød, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskemiddel med blegemidler eller skyllemiddel. Læg aldrig sendermodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar bæltet og sendermodulet separat, så senderbatteriets levetid bliver så lang som muligt. Vask bæltet i en vaskemaskine før længerevarig opbevaring og altid efter brug i svømmebassiner med et højt klorindhold. Opbevar dit pulsur og sender tørt og køligt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Pulsuret og senderen er vandtætte og kan anvendes til aktiviteter i vand. Andre kompatible sensorer er vandtætte og kan bruges i regnvejr. Undlad at udsætte pulsuret for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade det i en bil eller monteret på styrholderen. Hold din træningscomputer ren. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske pulsuret med en højtryksspuler. Rengør pulsuret med en mild sæbeopløsning, og skyl det i rent vand. Den må ikke nedsænkes i vand. Tør den forsigtigt med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Undgå hårde stød mod træningscomputeren, da disse kan beskadige sensorenhederne. Vigtige oplysninger 35

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere