Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004"

Transkript

1 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004

2 Forord Epilepsihospitalet i Dianalund er Danmarks eneste specialhospital for epilepsipatienter. For at kunne yde patienterne undersøgelse og behandling af høj standard og for at kunne udvikle fagområdet epileptologi er der behov for en stærk forskningsaktivitet på Epilepsihospitalet og behov for tætte kontakter med universiteter og universitetssygehuse. Epilepsihospitalet har tidligere været udgangspunkt for en del epileptologisk forskning, men forskningsaktiviteten i slutningen af 1990 erne var af begrænset omfang og uden væsentlig international gennemslagskraft. For at styrke den epileptologiske forskning besluttede bestyrelsen for Kolonien Filadelfia i 2001 at arbejde for oprettelsen af et professorat i epileptologi, som skulle være en delestilling mellem Epilepsihospitalet i Dianalund, Københavns Universitet og Rigshospitalet. I februar 2003 blev en række mulige kliniske forskningstemaer præsenteret for overlæger og andre ledere på Epilepsihospitalet. To væsentlige temaer var det genetiske grundlag for epilepsi og behandling af personer med psykogene pseudoepileptiske anfald. I foråret 2003 blev der indført forskningsseminarer for det akademiske personale en gang om ugen i semestermånederne, og i sommeren 2003 blev der indgået et samarbejde om projektet Epilepsi og Genetik med Wilhelm Johannsen center for Funktionel Genomforskning på Panum Instituttet. Den tiltrådte Peter Wolf som overlæge og professor i en delestilling mellem Epilepsihospitalet i Dianalund, Rigshospitalet og Københavns Universitet. I året 2004 er væsentlige forskningsaktiviteter påbegyndt eller fortsat fra tidligere år, og tiden er nu inde til at indføre en årsrapport vedrørende forskningsaktiviteterne på Epilepsihospitalet. En sådan rapport tjener til orientering af ledelse og medarbejdere på Epilepsihospitalet samt eksterne samarbejdspartnere. God læselyst! Juni 2005 Christian Pilebæk Hansen Lægelig direktør Peter Wolf Professor

3 Indhold I Forskningsprojekter Projektleder 1. Prodromer til epileptiske anfald Jørgen Alving 2. Epilepsi og genetik Christian Pilebæk Hansen 3. Refleksepilepsi Peter Wolf 4. Encefalopati med CSWS hos børn Marina Nikanorova 5. Psykogene non-epileptiske anfald Lene Sahlholdt 6. EURAP Christian Pilebæk Hansen II Kvalitetsudviklingsprojekter 1. EpiBase Jørgen Alving 2. Projekt e-prime Lars Brunbech 3. Vurderingsskemaer anvendelse ved ADHD Kirsten Juul 4. Udvikling af neuropsykologisk testbatteri til børn med hjerneskade Kirsten Juul 5. Rystealarmer og pulsoxymetre Christian Pilebæk Hansen 6. Kvalitetssikring af behandling med ketogen diæt Lisbeth Brendstrup III Publikationsliste (originalartikler, oversigtsartikler, abstracts og foredrag) IV Dianalund Epilepsi Symposium 2004

4 I Forskningsprojekter 1. Prodromer til epileptiske anfald Projektdeltagere: Overlæge Jørgen Alving, afdelingslæge Jesper Erdal, Rigshospitalets Epilepsiklinik. Inspireret af en kasuistisk observation er udgangspunktet den hypotese, at prodromer til anfald i nogle tilfælde er non-konvulsiv status epilepticus. Formålet med projektet er: a. Hyppighed af prodromer hos voksne patienter, belyst ved systematisk prospektiv udspørgen af konsekutive patienter, såvel ambulante som indlagte. b. Patienter, der identificeres som positive, interviewes og anmodes om at føre kalender over prodromer såvel som anfald. c. I de tilfælde, hvor det er praktisk muligt, foretage akut video-eeg (og evt. iktal SPECTskanning) i forbindelse med prodromer. Projektet begyndte i august 2004, og indtil nu er der ved Epilepsihospitalet interviewet over 300 patienter, men kun fundet prodromer hos ca. en halv snes. Én har reproducerbart vist sig i generaliseret non-konvulsiv status, de øvrige har endnu ikke fået foretaget akut video-eeg. Yderligere to tilfælde af non-konvulsiv status er påvist på Rigshospitalet. Dataindsamlingen (fase a) forventes slut forsommeren Epilepsi og Genetik Projektdeltagere: Lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, Ph.D.-studerende Rikke Møller, Ph.D., Cand. Scient. Kirsten Annette Nielsen, overlæge Ejvind Lyders Hansen, afdelingslæge Troels Kjær, vikar for overlæge Marina Nikanorova, professor Peter Wolf, professor Niels Tommerup fra Wilhelm Johannsen center for Funktionel Genomforskning, lektor Zeynep Tumer fra Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning. Projektets formål er at bidrage til belysning af det arvelige grundlag for epilepsi. Projektet udføres i et samarbejde mellem Epilepsihospitalet i Dianalund og Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning på Panum Instituttet, Københavns Universitet. I året 2004 er projektbeskrivelse udfærdiget og tilladelse til gennemførelse af projektet opnået fra Datatilsynet. Tilladelse fra Videnskabsetisk komité er endeligt givet i januar Projektet muliggør inklusion af alle patienter ældre end 1 år, som behandles for epilepsi på Epilepsihospitalet i Dianalund, og der er for en femårig periode opnået tilladelse til gennemførelse af projektet samt lagring af kliniske oplysninger i en database og blod i en biobank på Epilepsihospitalet. Til projektet Epilepsi og Genetik er knyttet Ph.D.-studerende Rikke Møller, hvis delprojekt drejer sig om det genetiske grundlag for hjernemisdannelse og epilepsi. Til dette delprojekt vil blod fra patienter med misdannelse af hjernen, påvist ved MR.scanning, blive undersøgt på Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning for at finde gener, der disponerer til hjernemisdannelse og epilepsi. Blod fra andre patienter, f.eks. med mental retardering eller temporallapsepilepsi, vil også blive undersøgt på Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning.

5 På Epilepsihospitalets laboratorium vil blod fra patienter med temporallapsepilepsi blive undersøgt for bestemte gener for at besvare spørgsmålet, om prognosen ved temporallapsepilepsi er arveligt betinget. Endvidere vil blod fra patienter, som behandles med lægemidlet valproat, blive undersøgt for at besvare spørgsmålet, om tilbøjeligheden til at få bivirkninger ved valproat-behandling er genetisk betinget. Projektdeltagerne fra Epilepsihospitalets laboratorium administrerer biobanken, hvori blod fra projektpatienterne opbevares, så det kan undersøges, hvis ny, relevant viden erhverves. De første patienter i projektet Epilepsi og Genetik forventes inkluderet i begyndelsen af Refleksepilepsi Projektleder: professor Peter Wolf Det drejer sig mere om et forskningsfelt, der etableres med et længere perspektiv, end om et enkelt forskningsprojekt. Refleksagtig anfaldsudløsning eksisterer i mange variationer ved mange forskellige former for epilepsi, men er aldrig blevet systematisk undersøgt. Flere refleksepileptiske træk som fx fotosensibilitet og tale-udløste periorale refleksmyoklonier er genetisk betinget og indgår i komplekse genetiske mønstre, der fx udgør juvenil myoklon epilepsi. Studiet heraf kan således bidrage til den genetiske epilepsiforskning. Samtidig åbner kendskab til anfaldsudløsende faktorer nye muligheder for forståelse af de centralnervøse processer, der leder til epileptiske anfald (iktogenese). Nyere metoder af funktionel billeddannelse forventes at yde vigtige bidrag hertil og at uddybe vores nosologiske forståelse specielt af idiopatiske epilepsier kan betragtes som en forberedelsesfase, hvori flere forskergrupper på Epilepsihospitalet og på Rigshospitalet er blevet interesseret i at indgå et samarbejde omkring emnet, og flere detailprojekter er blevet skitseret. I 2005 begyndes et første projekt angående funktionel billeddannelse ved juvenil myoklon epilepsi i henhold til de herved forekommende refleksepileptiske træk (fotosensibilitet, praksisudløsning, periorale refleksmyoklonier og øjenlukningssensibilitet). Deltagere bliver kliniske afdelinger og neurofysiologisk afdeling i Dianalund, og Neurologisk og Klinisk Neurofysiologisk afdeling samt Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, København. Desuden regner man med at etablere et samarbejde med en forskergruppe i London. 4. Encefalopati med CSWS hos børn Projektdeltagere: Vikar for overlæge Marina Nikanorova, ledende psykolog Lene Sahlholdt, overlæge Jørgen Alving, reservelæge Rene Mathiasen. Projektets formål er at vurdere korrelater mellem kliniske, elektrografiske og neuropsykologiske forandringer hos børn med continuous spike and wave during slow wave sleep (CSWS) og at bestemme elektrografiske kriterier for CSWS-recidiv. Det skal også vurderes, hvordan og hvor lang tid patienter med CSWS bør monitoreres, hvilken slags medicin der er bedst egnet. Endvidere skal nye terapeutiske muligheder, f.eks. levetiracetam, undersøges.

6 I løbet af 2004 har vi foretaget detaljeret klinisk beskrivelse og psykologisk analyse af studiepopulationen (53 børn med CSWS). Resultaterne på nuværende tidspunkt er: 29 børn er anfaldsfri og uden CSWS på EEG, 16 er anfaldsfri, men med CSWS, og vedrørende 9 patienter mangler vi afsluttende EEG-data. 5. Psykogene non-epileptiske anfald Projektdeltagere: Psykologerne ved Epilepsihospitalet under ledelse af Lene Sahlholdt. Projektet går ud på at forsøge at identificere hvilke faktorer der har ført til det første nonepileptiske psykogene anfald, at beskrive udviklingen fra det første anfald til det betegnes epilepsi, og hvilken effekt vores behandling har. Effektundersøgelsen er planlagt som en prospektiv undersøgelse, der skal løbe i 2 år, med en follow up periode på minimum 2 år efter behandlingens afslutning. Projektet kommer til at omfatte alle patienter med non-epileptiske psykogene anfald indlagt på Epilepsihospitalet. Projektet vil indebære samarbejde med alle over- og afdelingslæger her på hospitalet. 6. EURAP Projektdeltagere: Lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, projektsygeplejerske Vibeke Stubbings, overlæge Marit Dahl, overlæge Anne Sabers, KAS Glostrup. EURAP er et internationalt projekt, som begyndte i Europa, men nu involverer en række lande udenfor Europa. Formålet med EURAP er at indsamle oplysninger om helbredsforhold hos gravide med epilepsi og deres børn for at kunne bestemme risikoen for sværere misdannelser hos børn af epilepsiramte kvinder, der har taget epilepsimedicin under graviditeten. I Danmark er indsamlingen af oplysninger til projektet samlet på Epilepsihospitalet i Dianalund, og den danske projektleder er overlæge Anne Sabers, neurologisk afdeling, KAS Glostrup. På Epilepsihospitalet modtager projektsygeplejerske Vibeke Stubbings skemaer fra landets neurologiske afdelinger, bearbejder og indtaster disse i en database, som har til huse i Milano, Italien. Overlæge Marit Dahl tager stilling til lægelige spørgsmål ved indrapporteringerne. Da EURAP er et fortløbende projekt, som tiltager i omfang, har Anne Sabers, Christian Pilebæk Hansen og Marit Dahl søgt producenter af antiepileptika i Danmark om økonomisk støtte for i 2005 at kunne ansætte ekstra projektmedarbejder til denne landsdækkende opgave. Den danske organisering af arbejdet har medført en i forhold til landets indbyggerantal stor indrapportering, som tillige har været af god kvalitet. En foreløbig publikation fra EURAP-gruppen er kommet i Epilepsia i 2004.

7 II Kvalitetsudviklingsprojekter 1. EpiBase Projektdeltagere: Samtlige læger på Epilepsihospitalet i Dianalund. Overlæge Jørgen Alving er Epilepsihospitalets repræsentant i styregruppen for EpiBase. EpiBase er en database med oplysninger om behandlingen af ambulante epilepsipatienter, som er knyttet til landets børneafdelinger og neurologiske afdelinger. Epilepsihospitalet har været med siden begyndelsen for ca. 10 år siden, hvor det var målet at etablere en national database med alle specialafdelinger som medlemmer. Denne database skulle understøtte klinisk epilepsiforskning. EpiBases leverandør er Langtved Data, og databasen sorterer under Kompetencecenter Syd. EpiBase har en styregruppe bestående af en repræsentant for hver af medlemsafdelingerne. Videnskabeligt ansvarlig er Dansk Epilepsi Selskab, som har udpeget en formand for EpiBase, aktuelt læge Jesper Gyllenborg, neurologisk afdeling, KAS Glostrup. EpiBase har i en periode modtaget økonomisk støtte fra Amtsrådsforeningen, men denne støtte bortfalder i På Epilepsihospitalet har alle overlæger indrapporteret data om deres ambulante patienter siden EpiBasens etablering, og siden den har alle læger indrapporteret data om de ambulante patienter. Der har været en del problemer med at udtrække data af EpiBase, og kun neurologisk afdeling i Århus er nået til at publicere en videnskabelig artikel på baggrund af EpiBase. En del specialafdelinger er fortsat ikke medlemmer af EpiBase, og det må således konkluderes, at EpiBase efter 10 år ikke har nået sit mål, nemlig at blive en national epilepsi-database til understøttelse af forskning på baggrund af data fra hele landet. Da EpiBases økonomiske fundament endvidere er svækket, må væsentlige ændringer forventes i 2005/ Projekt e-prime Projektdeltagere: Psykolog Lars Brunbech og afdelingslæge Troels Kjær. I samarbejde med SSE (Statens Senter for Epilepsi, Norge), arbejdes med en ny teknologi til video-eeg/neuropsykologisk undersøgelse af patienter med usikre anfaldsmanifestationer. Målet med projektet er at udvikle Epilepsihospitalets egen version af computeriserede psykologiske test med samtidig video-eeg-optagelse. 3. Vurderingsskemaer anvendelse ved ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder) Projektdeltagere: Psykolog Kirsten Juul og afdelingslæge Kern Olofsson. Projektet er landsdækkende og tværfagligt. Det går ud på at vurdere eksisterende forældre - lærere - spørgeskemaer med henblik på deres egnethed i forbindelse med diagnosticering af ADHD samt i forbindelse med effektvurdering af behandling med centralstimulatia. En del epilepsipatienter, især børn, har så alvorlige opmærksomhedsmæssige forstyrrelser i tilknytning til deres epilepsi, at de har behov for medicinsk behandling af denne. Men da der er mangel på egnede "instrumenter" til at vurdere behandlingseffekten, er psykolog Kirsten Juul sammen med afdelingslæge Kern Olofsson med i en såkaldt "fokusgruppe", som ud over disse to består af

8 børnepsykiatere og pædiatere fra hele landet. 4. Udvikling af neuropsykologisk testbatteri til børn med hjerneskade. Projektdeltagere: Psykolog Kirsten Juul og eksterne samarbejdspartnere. Projektets formål er at afprøve nye, netop oversatte, udenlandske tests og spørgeskemaer som Dansk Psykologisk Forlag har stillet til rådighed før endelig udgivelse. Koordinator og initiativtager til projektet er psykolog Nina Madsen Sjø, som af Socialministeriet har fået bevilget 1,3 millioner kr. til et forskningsprojekt om rehabilitering af hjerneskadede børn. Psykolog Kirsten Juul deltager her fra Epilepsihospitalet sammen med 4 andre psykologer fra Danmark samt en svensk psykolog. Første møde i arbejdsgruppen vil blive afholdt i april måned 05 her på Epilepsihospitalet. 5. Rystealarmer og pulsoxymetre. Projektdeltagere: Lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, reservelæge René Mathiasen, sygeplejerske Birgitte Højgaard Jensen, sygeplejerske Tina Fredsø og udvalget vedrørende patientsikkerhed. Formålet med projektet er at afprøve den kliniske værdi af rystealarmer og pulsoxymetre på patienter, som er indlagt på Epilepsihospitalet i Dianalund. Rystealarmer er anordninger i patientens seng, som reagerer på mekanisk påvirkning (bevægelse med en vis kraft), hvorfor de menes at være velegnede til at alarmere ved krampeanfald og muligvis andre epileptiske anfald med bevægelse i sengen. På baggrund af foreløbige erfaringer med rystealarmer på Epilepsihospitalet er de oplagte problemer, at 1) følsomheden af alarmen kan være for lille til at reagere på krampeanfald eller andre anfald med bevægelse, 2) specificiteten af alarmen kan være for ringe, således at normale bevægelser i sengen også kan udløse alarmen og 3) epileptiske anfald helt uden bevægelse eller med diskret bevægelse vil ikke udløse alarmen. Et pulsoxymeter er et måleinstrument, som sættes på patientens finger eller tå, hvor det kan alarmere ved fald i blodets iltmætning eller ændring i pulsen. Rationalet ved brug af både rystealarm og pulsoxymeter er, at anfald med diskret bevægelse, f.eks. kompleks partielle epileptiske anfald, som ikke udløser rystealarmen, evt. vil kunne udløse pulsoxymeteret p.g.a. pulsstigning og/eller fald i blodets iltmætning. Problemerne med pulsoxymeteret er også risiko for utilstrækkelig sensitivitet og specificitet. Ved åbning af den centrale overvågningsenhed på Epilepsihospitalet i Dianalund i april 2004 blev det omtalte projekt igangsat. Således er der på samtlige overvågede patienter holdt øje med funktionen af rystealarm og pulsoxymeter. I praksis fungerer det således for en video-overvåget patient, at personen i den centrale overvågning noterer, om patienten har anfald og giver telefonisk besked til respektive sengeafdeling, hvor personalet er ansvarlig for at notere, om rystealarm og/eller pulsoxymeter har alarmeret. Data på de overvågede patienter skal nu gøres op, og yderligere en projektfase med indhentning af supplerende data skal planlægges.

9 6. Kvalitetssikring af behandling med ketogen diæt. Projektdeltagere: Afdelingslæge Lisbeth Brendstrup, projektsygeplejerske Lotte Hillebrandt, diætist Gerda Rerup. Epilepsihospitalet i Dianalund har i et par år kunne tilbyde børn med medicinsk behandlingsrefraktær epilepsi ketogen diæt-behandling, som er et gammelt behandlingsprincip, hvis nøjagtige virkningsmekanismer endnu ikke forstås. Behandlingen forestås af afdelingslæge Lisbeth Brendstrup, projektsygeplejerske Lotte Hillebrandt og diætist Gerda Rerup. De foreløbige behandlingsresultater er offentliggjort ved foredrag, og et kvalitetssikringsprojekt vedrørende den ketogene diætbehandling vil blive påbegyndt i 2005.

10 III Publikationsliste Originalartikler Chifari R, Piazzini A, Turner K, Canger R, Canevini MP, Wolf P. Reflex writing seizures in two siblings with juvenile myoclonic epilepsy. Acta Neurol Scand 2004; 109: Lou HC, Luber B, Crupain M, Keenan JP, Nowak M, Kjaer TW, Sackeim HA, Lisanby SH. Parietal cortex and representation of the mental Self. Proc Natl Acad Sci U S A Apr 27;101(17): Epub 2004 Apr 19. Thomsom T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perruca E, Sabers A, Vajda F on behalf of the Collaborative EURAP Study Group. Epilepsia 45(11): , Oversigtsartikler Alving J, Hansen CP. Epilepsierne: Klassifikation og basale mekanismer. Ugeskrift for Læger 2004;166/44: Hansen CP, Alving J. Status epilepticus. Ugeskrift for Læger 2004;166/44: Hansen CP, Wolf P. Monoterapi med carbamazepin eller phenobarbital ved epilepsi. Ugeskrift for Læger 2004;166/37: Kjaer, TW, Christensen T. Diagnostic imaging in Epilepsy. Ugeskr. Laeger Oct 25;166(44): Mayer T, Wolf P. Perioral reflex myoclonias in reading epilepsy and juvenile myoclonic epilepsy.. In: Wolf P, Inoue Y, Zifkin B (eds) Reflex epilepsies: Progress in understanding. John Libbey Eurotext, Montrouge 2004, Wolf P. Epilepsy in Literature: Writers' Experiences and Their Reflection in Literary Works. In: Rose FC (ed) Neurology of the Arts. Painting Music Literature. Imperial College Press, London 2004, Wolf P. Aktuelle problemer i epilepsibehandlingen. Ugeskrift for Læger 166 (2004) 3907 Wolf P. Anfallserkrankungen: Diagnostischer Goldstandard Anamnese. In: Schmitz B, Tettenborn B (Hrsg) Paroxysmale Störungen in der Neurologie. Springer, Heildelberg 2004, 1-5. Wolf P. Introduction: contributions to the understanding of reflex epilepsies, and the reflex epilepsies contributions to the understanding of epilepsy. In: Wolf P, Inoue Y, Zifkin B (eds) Reflex epilepsies: Progress in understanding. John Libbey Eurotext, Montrouge 2004, 1-5 Bog

11 Wolf P, Inoue Y, Zifkin B (eds). Reflex epilepsies : progress in understanding. J. Libbey Eurotext, Montrouge 2004 Abstracts Nikanorova M. Syndromic classification: Is it useful? Epilepsia. 2004; 45 Suppl 3: 16 Wolf P. Syndromes and Traits. Epilepsia 2004; 45 Suppl 3:17. Foredrag ved videnskabelige møder Brendstrup L. Ketogen diet in medically refractory epilepsy in children. Danish experiences. Præsenterede med poster og foredrag resultaterne med de første 45 patienter på ketogen diæt på symposium : Ketogenic Diets for Epilepsy, Institute of Child Health, London Brunbech L. Antiepileptika og kognition ved nordisk UCB symposium den Hansen CP. SUDEP and patient safety: Results of a survey of European epilepsy centres. Kempenhaeghe Symposium, marts 2004 Nikanorova M. Syndromic classification: is it useful? 6 th European Congress on Epileptology, Wien Wolf P. Influencing Government Policy: The European Experience. 5 th Asian and Oceanian Epilepsy Congress, Bangkok Wolf P. Asian and Oceanian Literature and Epilepsy. 5 th Asian and Oceanian Epilepsy Congress, Bangkok Wolf P. Epilepsie: Möglichkeiten der konservativen Behandlung und Sekundärprävention. 3. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, Bielefeld Wolf P. Idiopathic generalised epilepsies of adolescence: natural history. Symposium Cognitive and behavioural outcome of epileptic syndromes, Bologna Wolf P. Developments in Classification, Diagnostic Manuals and Terminology. Dansk Epilepsiselskabs Årsmøde, København Wolf P. Juvenile and Adult Onset Generalized Epilepsy. Dansk Epilepsiselskabs Årsmøde, København Wolf P. Epilepsy a case for tailormade EEG investigation. 23. Nordisk mode i Klinisk Neurofysiologi. Helsingør, Wolf P. New developments in epileptological classification. 8 th Mediterranean Epilepsy Congress, Marrakech,

12 Wolf P. Pharmacoresistance in Epilepsies. National Congress Man and Medicine, Moscow Wolf P. Reflex Epilepsies. National Congress Man and Medicine, Moscow Wolf P. La dernière crise: nouvelles données sur les modalités d arrêt du traitement. Réunion de l Association des Neurologues Libéraux de Langue Française. Paris Wolf P. Childhood epilepsy into adulthood.6 th Epilepsy Expert Meeting, Sevilla, November 2004 Wolf P. At revidere behandlingsformål når anfaldskontrol ikke er realistisk. Symposium Epilepsi i Skandinavien, København Wolf P. Structuring Epileptology in Europe. 6 th European Congress on Epileptology, Wien Wolf P. Syndromes and Traits. 6 th European Congress on Epileptology, Wien Wolf P. Verschränkungen von antiepileptischer Behandlung und biographischer Entwicklung in einer Genesungsgeschichte. Jahrestagung der Viktor v. Weizsäcker Gesellschaft Wahrnehmen und Bewegen, Erlangen

13 IV Dianalund Epilepsi Symposium 2004 For første gang nogen sinde blev der på Epilepsihospitalet den afholdt et symposium om epilepsi for neurologer, neurofysiologer og pædiatere fra hele landet. Interne og eksterne foredragsholdere leverede foredrag, som blev positivt evalueret, og der blev også afholdt interaktive undervisningssessioner. Der var i alt ca. 120 symposiedeltagere, hvoraf mere end 70 var eksterne. Hovedparten var læger fra neurologiske eller pædiatriske afdelinger eller speciallægepraksis. Nyt symposium med samme deltagerkreds og andre spændende epileptologiske emner vil blive afholdt i efteråret 2005.

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005 Forord På Epilepsihospitalet i Dianalund er der siden året 2003 satset målrettet på at styrke forskningsindsatsen, bl.a. ved oprettelsen af et

Læs mere

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006 Forord Det er over 3 år siden, at Epilepsihospitalet i Dianalund systematisk forstærkede forskningsindsatsen ved besættelsen af et professorat

Læs mere

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Mennesker med epilepsi skal hurtigst muligt tilbydes den bedst mulige behandling, og det samlede behandlingstilbud skal indrettes

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 Forskningsvisioner:...3 Forord til forskningsrapporten 2008...4 Forskningsområder:...5 Epilepsi og genetik...5 Epilepsi og pædiatri...5 Epilepsi og neurologi...5

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Epilepsi og sygepleje

Epilepsi og sygepleje Epilepsi og sygepleje Af Helene Meinild Epilepsi og sygepleje af Helene Meinild Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd,2006 ISBN 87-7266-300-6 Grafi sk Enhed

Læs mere

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Status på epilepsibehandling 20 25 præparater på markedet til behandling af epilepsi. Hos ca 20-30 % af epilepsipatienter

Læs mere

En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm

En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm Udgivet September 2014 af Dansk Epilepsiforening, Store Gråbrødrestræde

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Emnets navn Overvej om emnet meningsfyldt kan afgrænses til et centralt delforløb af det samlede patientforløb, fx diagnostik

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark Udvikling af epilepsimedicin 1850-2016 Brivaracetam Perampanel Retigabin Eslicarbazepin Stirpentol Lacosamid Zonisamid Rufinamid Pregabalin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 7

Indholdsfortegnelse. Forord... 7 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1 Epilepsi i et historisk perspektiv... 9 Epilepsi som neurologisk sygdom... 9 The International League Against Epilepsy (ILAE) 1909... 9 Efter 1. verdenskrig klassifikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Driftsoverenskomst 2014-2017

Driftsoverenskomst 2014-2017 Driftsoverenskomst 2014-2017 mellem Region Sjælland (på vegne af alle regioner i Danmark) og Den selvejende institution Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet November 2013 Side 1 1 Aftalens parter Denne

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal 1035 Epilepsi Jesper Erdal Anfald med forbigående tab af bevidstheden er hyppige. Hvornår er det epilepsi? Den første af en serie på fem artikler om epilepsi giver en generel introduktion til emnet. En

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for udredning og behandling

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro HVORDAN ANVENDES SUNDHEDSDATA/PATIENT MATERIALE I OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE TIL AT SKABE BEDRE BEHANDLING AF PATIENTER MED DEMENS- OG PARKINSON S SYGDOM? May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Hvad lærte vi og hvad kan vi bruge erfaringerne til i dag? Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske, MNS, PhD. World Health Organization Alma Ata

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge!

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder så du igen kan planlægge livet! Tør at spørge! Tal med din læge om andre behandlingsmuligheder. Medicinresistent epilepsi Tag kontrol

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Forskerdag i palliation, 31. oktober 2016 Camilla Lykke, sygeplejerske, MHP, Ph.d.-studerende Eventyrlige Upser vender

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Børneafdelingen 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.0 Præsentation af Børneafdelingen. 1.1 Patientkategorier 1.2 Personalesammensætning

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Kursuskatalog 2011/12

Kursuskatalog 2011/12 Kursuskatalog 2011/12 KF kursus 26-09-2011 09:06:22 Page 1 of 14 Grundkursus i epilepsi - 5 dage Indhold: At deltagerne får en grundlæggende viden om epilepsi samt behandling, pleje og undersøgelser i

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Pernille Heyckendorff Lilholt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, AAU 18.11.2015, Afslutningskonference Navn Pernille Heyckendorff Lilholt Uddannelser

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 2. februar 2004 J.nr. 0-203-02-11/1/MJ 5. kontor Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 Telefon 7222 7400 Fax

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra UCB Nordic. 2. udgave 2014

Udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra UCB Nordic. 2. udgave 2014 SVAR PÅ EPILEPSI Svar på epilepsi er skrevet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Dansk Epilepsiforening Udgivet af Dansk Epilepsiforening

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE VIDEN

EFTER- UDDANNELSE VIDEN EFTER- UDDANNELSE VIDEN Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling. Samlet kursusoversigt 2016 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere