Disse elementer kan købes separat eller som et sæt hos din distributør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse elementer kan købes separat eller som et sæt hos din distributør."

Transkript

1

2

3 Pak din printer ud 1 Pak din printer ud Følgende elementer følger med i standardemballagen med din BMP 51 Mobil printer: BMP 51 printer MC WT-BK kassette USB-tilslutningskabel Produkt-CD Brady Printer Drivers CD Hurtig startvejledning Følgende elementer kan leveres som tilbehør til din BMP 51 printer: BMP lithium-ion-batteri (BMP- UBP) AC-adapter (M50-AC) Magnet (M50-Magnet) Disse elementer kan købes separat eller som et sæt hos din distributør. Gem emballagen Emballagen, som din BMP 51 er leveret i, skal gemmes i tilfælde af, at du skal sende printeren eller tilbehør tilbage til leverandøren. ADVARSEL Send aldrig din BMP 51 printer uden først at fjerne BMP-UPB lithium-ion-batteriet fra printeren. Hvis både printeren og batteriet skal sendes, fjernes batteriet fra printeren, og begge dele placeres i den originale forsendelsesemballage før transport. Batterier skal forsendes i henhold til gældende bestemmelser. Kontakt din transportør, inden du sender lithium-ion-batterier. Registrer din printer Registrer din printer online på 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

4 2 Set udefra Set udefra 1 Tænd/sluk-tast 4 Udskriv-tast 7 USB-port 2 Fremføring-tast 5 Navigationtaster med 8 Port til USB-nøgle ENTER-knap 3 Funktionstaster 6 AC-adapter-port 9 Port til Brady ADVARSEL Undgå at bruge systemet nær vand, i direkte sollys eller nær et varmeapparat. Forsøg ikke at bruge andre batterier end dem, der anbefales i denne vejledning. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

5 Indstilling af printeren 3 Indstilling af printeren Strøm leveres til din BMP 51 printer fra en batteriskuffe, der indeholder otte AAbatterier, fra et BMP lithium-ion-batteri (sælges separat) eller fra en AC-adapter. ADVARSEL Udsæt ikke batterier for en temperatur over 60 C. Batteriet må ikke skilles ad eller mishandles. Forsøg ikke at åbne, beskadige eller udskifte komponenter i batteriet. Batteriet må kun bruges i BMP 51 og BMP 53 printere. Brug ikke andre genopladelige batterier end BMP-UBP i BMP 51 og BMP 53 printerne. Lad ikke metal eller andre ledende materialer røre ved batteriets poler. ADVARSEL Hold batteriet væk fra gnister, flammer og andre varmekilder. Hold batteriet væk fra vand. Læg aldrig objekter oven på batteriet. Opbevar dit batteri på et køligt, tørt sted. Hold batteriet uden for børns rækkevidde. Batteriet skal genbruges eller bortskaffes korrekt i henhold til lokale bestemmelser. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

6 4 Indstilling af printeren ADVARSEL Du må ikke demontere, åbne eller skære i sekundære celler eller batterier. Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys. Kortslut ikke en celle eller et batteri. Opbevar ikke celler eller batterier tilfældigt i en æske eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortsluttet af andre metalgenstande. Fjern ikke en celle eller et batteri fra dets originale emballage, før det skal bruges. Udsæt ikke celler eller batterier for mekaniske stød. I tilfælde af cellelækage: Lad ikke væsken komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis der har været kontakt: Vask det påvirkede område med rigelige mængder vand, og søg lægehjælp. Brug ikke andre opladere end dem, der er specificeret til brug med dette udstyr. Vær opmærksom på plus (+) og minus (-) mærkerne på cellen, batteriet og udstyr, og sørg for korrekt anvendelse. Brug ikke celler eller batterier, der ikke er designet til brug med dette udstyr. Bland ikke celler fra forskellige producenter eller med forskellig kapacitet, størrelse eller type i en enhed. Ved brug af alkalineceller: Brug altid friske, nye batterier, og bland aldrig brugte batterier med nye batterier. Hold celler og batterier uden for børns rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er indtaget. Køb altid den korrekte celle eller det korrekte batteri til udstyret. Hold celler og batterier rene og tørre. Aftør celle- eller batteriterminalerne med en ren, tør klud, hvis de bliver snavsede. Sekundære celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se producentens instruktioner eller vejledningen til udstyret for instruktioner om korrekt opladning. Lad ikke et batteri blive opladet for længe, når det ikke bruges. Efter lange opbevaringsperioder kan det være nødvendigt at oplade og aflade cellerne eller batterierne flere gange for at opnå den maksimale ydelse. Sekundære celler og batterier har den bedste ydelse, når de bruges ved normal stuetemperatur (20 C ± 5 C). Bevar den originale produktdokumentation til fremtidig reference. Brug kun celler eller batterier i den applikation, de er beregnet til. Fjern, når det er muligt, batteriet fra udstyret, når det ikke er i brug. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

7 Indstilling af printeren 5 Montering af batteriskuffen 1. Anbring din tommelfinger på pilen, og skyd batteriskuffens toppanel nedad for at åbne skuffen. 2. Læg otte AA-batterier i skuffen, og sørg for at polariteten (+ og -) er korrekt. 3. Når alle otte AA-batterier er anbragt korrekt: Sæt toppanelet på igen ved at justere flapperne på toppanelet over kanterne på batteriskuffen. Skub derefter toppanelet tilbage på plads. 4. Brug på bagsiden af printeren din tommelfinger, træk lågens låseknap ned, og drej lågen til batterirummet op og ud. (Lågen går af.) 5. Med skuffedækslet vendende udad: Sæt tapperne på batteribakken i åbningerne til tapperne øverst i rummet, og vip derefter batteribakken nedad og på plads. 6. Sæt batterilågens hængsler på selve rummet igen, og luk lågen til batterirummet, så den klikker på plads. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

8 6 Indstilling af printeren Montere BMP lithium-ion-batteriet 1. Brug på bagsiden af printeren din tommelfinger, træk lågens låseknap ned, og drej lågen til batterirummet op og ud. (Lågen går af.) 2. Med batterietiketten vendende udad: Sæt batteritapperne i åbningerne til tapperne øverst i rummet, og vip derefter batteriet nedad og på plads. 3. Sæt batterilågens hængsler på selve rummet igen, og luk lågen til batterirummet, så den klikker på plads. Adapter Printeren kan strømforsynes med en AC-adapter, der beregnet hertil. Når adapteren er tilsluttet, oplader den også BMP lithium-ion-batteriet, hvis et sådant er monteret i batterirummet. (Den oplader IKKE genopladelige AA-batterier.) ADVARSEL Brug kun 18 VDC, 3,3 A Brady AC/DC-adaptere som vist herunder til strømforsyning til din BMP Sæt den runde ende af adapterkablet i tilslutningsporten på printerens venstre side. 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

9 Indstilling af printeren 7 Montering af kassette Sådan monteres kassetten: 1. Anbring din tommelfinger i fingerrillen, og skub dækslets kant op for at åbne printerdækslet. 2. Med kassetteetiketten vendende opad: Sæt kassetten i kassettefordybningen, og tryk forsigtigt, indtil den klikker på plads. Luk dækslet ved at trykke det ned, indtil det klikker på plads. Bemærk: Hvis du bruger den kortere kassette, så hold kassetten i ribben, når du sætter den på plads. Afmontere kassette Sådan fjernes kassetten: 1. Anbring din tommelfinger i fingerrillen, og skub dækslets kant op for at åbne printerdækslet. 2. Tryk ned på kassettens udløserknap. 3. Sæt dine fingre på kassettens gribeområder (små fordybninger på siden af kassettefordybningen), tag fat i kassetten, og træk den ud. Bemærk: Hvis du bruger den kortere kassette, så tag fat i ribben i kassetten, og træk den ud. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

10 8 Skærm Tænd Sådan tændes eller slukkes for printeren: 1. Tryk på. Skærm 1 Etiketdelnummer 5 Antal områder på aktuel etiket 2 Skriftstørrelse med indikator for 6 Resterende medie autostørrelse 3 Rotationsgrad 7 Indikerer at CAPS Lock er til (standard) 4 Etiketstørrelse 8 Resterende batteriopladning BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

11 Dialogbokse 9 Menuer Hovedmenuer vises nederst på skærmen, når du trykker på en funktionstast. Adgang til menuer: 1. Tryk på tasten til den funktion, du vil anvende. 2. Tryk på navigationstasterne venstre/højre for at flytte gennem hovedmenuerne. 3. Tryk på navigationstasterne op/ned for at flytte gennem undermenuerne. 4. For at vælge et menupunkt: Tryk på. Dialogbokse Nogle menuer viser dialogbokse snarere end undermenuer. Bemærk: Du kan se, at en dialogboks er knyttet til en menu, hvis der ikke straks vises en undermenu, når du fremhæver hovedmenumuligheden. Sådan får du adgang til dialogboksen, når den ønskede hovedmenu er valgt: 1. Tryk på. Der vises en dialogboks. 2. Tryk på navigationstasterne op/ned og venstre/højre for at flytte til de forskellige felter. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

12 10 Dialogbokse Drop-down-lister Hvis der er knyttet en drop-downliste til et felt, vises en lille pil i feltets højre side. Sådan vælges en mulighed fra drop-down-listen: 1. Tryk på for at åbne dropdown-listen. 2. Brug navigationstasterne op/ ned til at markere den ønskede mulighed. 3. Tryk på for et vælge punktet. Datafelter I felter der kræver data fra brugeren: 1. Navigér til datafeltet. 2. Indtast data med tastaturet. 3. Brug navigationstasterne til at flytte fra feltet, når du har indtastet data. Skalaknapper Med skalaknapper kan du rulle gennem en række værdier i et felt. Sådan anvendes skalaknapper: 1. Navigér til det felt, der indeholder skalaknapperne. 2. Tryk på. 3. Brug navigationstasterne op/ ned til at flytte gennem rækken med værdier. 4. Når den ønskede værdi nås: Tryk på. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

13 Dialogbokse 11 Trykknapper og valgfelter Sådan vælges/fravælges en trykknap eller et valgfelt: 1. Navigér til den ønskede mulighed. 2. Tryk på. Acceptere ændringer i dialogbokse Sådan accepteres alle ændringer i en dialogboks: 1. Navigér til. 2. Tryk på. Annullere en menu eller en dialogboks Sådan annulleres en menu eller en dialogboks uden at acceptere ændringer: 1. Tryk på Backspace. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

14 12 Navigations- og redigeringstaster Navigations- og redigeringstaster Funktion Tast Beskrivelse Navigationstaster Navigationstaster: I en tekstlinje: Flytter markøren til venstre eller højre, ét tegn ad gangen, eller én linje op og ned ad gangen. I menuer: Flytter markeringen til venstre eller højre i en primær menu, op eller ned gennem en sekundær menu eller en undermenu. I en dialogboks: Flytter op/ned eller venstre/højre gennem felterne. I et felt med en drop-down-liste, når du har trykket på ENTER: Flytter markøren op eller ned gennem listen. I Vis udskrift: Ruller til venstre eller højre gennem flere området på en etiket. ENTER-tast Tilføjer en ny, tom linje til en etiket. Accepterer menuelementer og attributter. Alt-tast Tast til baggrundsbelysnin g Anvendes sammen med den alternative funktion (vises med gult) på nogle af tasterne. Tryk på Alttasten, og tryk derefter på tasten med den alternative funktion. ELLER Hold Alt-tasten nede, mens du samtidigt trykker på den alternative funktion. Anvendes til adgang til specialtegn på bogstavtasterne. Forbedrer skærmens læselighed under ringe lysforhold. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

15 Backspace-tast Navigations- og redigeringstaster 13 Funktion Tast Beskrivelse Sletter tegn, ét ad gangen, og flytter til venstre. Går ud af menupunkter og funktioner, ét skærmbillede ad gangen. Bemærk: Afhængigt af, hvor langt inde i menuer og funktioner, du er, skal du måske trykke på Backspace flere gange. Caps Lock-tast Ryd-tast Hævet-tast Sænket-tast Fungerer som en omskifter til låsning af tekst til store bogstaver, når der indtastes data. Rydder data fra skærmen. Annullerer menupunkter og dialogbokse uden at gemme ændringer. Anbringer det næste tegn, der skrives, i hævet format, en anelse over tekstlinjen. Anbringer det næste tegn, der skrives, i sænket format, en anelse under tekstlinjen. Flyt til næste område Flyt til forrige område Fremhævelse af tekst På en etiket med flere områder: Flytter fra det aktuelle område til det næste område. På en etiket med flere områder: Flytter fra det aktuelle område til det forrige område. Fremhæver (vælger) tekst på redigeringsskærmen, venstre eller højre, ét tegn ad gangen, så du kan føje skriftattributter (fed, kursiv, understregning) til tekst, der allerede er indtastet. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

16 14 Navigations- og redigeringstaster Funktion Tast Beskrivelse Forøgelse af skriftstørrelse Forøger eller formindsker på redigeringsskærmen skriftstørrelsen, ét punkt ad gangen. Hold [SKIFT]-tasten nede, mens du trykker på navigationstasten op/ned. Decimalpunkt Tilføjer et decimalpunkt i brøker med mål (f.eks. 0,25). BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

17 Funktionstaster 15 Funktionstaster Mulighed Tast Funktion Indstillinger-tast Definerer printerens standardparametre. Vis udskrift-tast Viser et eksempel på etiketten, som den ser ud, når den er udskrevet. Serialisering-tast Etiketindstillinger Fil-tast Indstiller værdierne for enkelt, multi eller kædet serialisering. Sørger for formatering der påvirker hele etiketten (f.eks. centrering af etiketten, indramning af etiketten, rotationsdata). Gemmer, åbner eller sletter et sæt med etiketter. Etikettype-tast Åbner de forskellige installerede applikationer/etikettyper (f.eks. trådmarkør, flag, terminalblokke mv.). Skrift-tast Indeholder skriftstørrelser og - attributter (som f.eks. fed og kursiv). Multiprint-tast Udskriv-tast Viser muligheder til at indstille forskellige printparametre (som f.eks. kopiantal, printområde og spejlvendt udskrivning) inden udskrivning. Udskriver alle etiketter i en etiketfil. Fremføring-tast Fremfører mediet gennem printeren. Symbol-tast Giver adgang til de forskellige symboler (grafikker), der findes i printeren. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

18 16 Funktionstaster Mulighed Tast Funktion Stregkode Placerer en tekststreng i stregkodeformat. Aktiverer/deaktiverer stregkoden. International-tast Indsæt tid-tast Giver adgang til tegn, der er specifikke i visse internationale alfabeter med diakritiske tegn og accenttegn indarbejdet i tegnene. Indsætter den aktuelle tid, der er indstillet i printeren. Indsæt dato-tast Indsætter den aktuelle dato, der er indstillet i printeren. Område-tast Tilføjer, fjerner og formaterer områder på en etiket. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

19 Opret en etiket 17 Opret en etiket Indtaste tekst Den vandrette linje er markøren og er startpunktet for alle etiketter, du opretter med BMP 51 printeren. Begynd at indtaste tekst fra markørens position. Markøren flytter over skærmen, efterhånden som du indtaster data. Hvis du vil skrive en tekstlinje mere: Tryk på tasten ENTER. Indsætte tekst For at indsætte mere tekst i en tekstlinje: 1. Brug navigationstasterne, og anbring markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes. 2. Indtast teksten. Eksisterende data, der står til højre for markøren, flyttes efterhånden til højre for at gøre plads til den indsatte tekst. Skriftstørrelse Skriftstørrelsen anvendes på en hel linje med data ad gangen. For at ændre størrelsen af den valgte skrift: 1. Tryk på Skrift. 2. Tryk på nagivationstasterne op/ned for at vælge den ønskede skriftstørrelse. 3. Tryk på. Slette tekst For at slette tegn, ét ad gangen, fra markørens position TIL VENSTRE (baglæns): 1. Anbring markøren til højre for de tegn, du vil slette. 2. Tryk på Backspace, én gang for hvert tegn, der skal slettes. Ryd data Sådan ryddes al tekst på en etiket: 1. Tryk på Ryd. 2. Vælg, og tryk derefter på. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

20 18 Åbne en fil Gemme en etiket For at gemme etiketter som en fil: 1. Tryk på Fil. 2. Vælg. 3. Tryk to gange på for at springe over intern/eksternskærmbilledet. 4. I den viste indtastningsboks: Indtast et navn til filen. 5. Tryk på. Åbne en fil For at åbne (hente) en gemt fil: 1. Tryk på Fil. 2. Vælg. 3. Tryk to gange på for at springe over intern/eksternskærmbilledet. Der vises en liste med tidligere gemte filer. 4. Brug navigationstasterne, og vælg den fil, du vil åbne. 5. Tryk på. BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

21 Udskrive en etiket 19 Udskrive en etiket Sådan udskrives en etiket: 1. Tryk på PRINT. Sådan afskæres etiketten: 2. Tryk knivhåndtaget så langt ned, som det kan komme. 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

22 20 Funktionstaster menutræ Funktionstaster menutræ BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

23 Funktionstaster menutræ (fortsat) Funktionstaster menutræ (fortsat) 21 6/28/11 BMP 51 Hurtig startvejledning

24 22 Funktionstaster menutræ (fortsat) Funktionstaster menutræ (fortsat) BMP 51 Hurtig startvejledning 6/28/11

25

26 Brady Worldwide Inc West Good Hope Road Milwaukee, WI U.S.A. Telephone: USA Domestic Facsimile: Websites USA: Canada: Mexico: Asia: Europe: Brady Worldwide Inc.

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid.

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid. INTRODUKTION Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter www.bradyid.com/idxpert Velkommen til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter en ny, let håndholdt

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5 Det blinkende lys med et pileformet symbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af en ikke-isoleret farlig spænding i produktets kabinet, som kan have en så stor styrke, at det

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang 1 BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang BESKRIV VERDEN er en app, hvor du kan tilføje informationer direkte på dine mobilfotos lige efter du har taget dem. Appen er et værktøj, der hjælper dig til

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Thule liftmodul Instruktioner

Thule liftmodul Instruktioner B 51100997 Thule liftmodul Instruktioner B C A D ADVARSEL! ASTM F2050-16 Efterlad ALDRIG barnet uovervåget. Kvælningsfare: Liften kan rulle rundt på bløde overflader og kvæle barnet. Placer ALDRIG liften

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere