STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI"

Transkript

1 8. oktober 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Terrorangrebene i New York og Washington den 11. september har (også) sendt chokbølger igennem den internationale økonomi specielt på de finansielle markeder. Det er dog endnu alt for tidligt at sige noget håndfast om de samfundsøkonomiske (reale) effekter og ikke mindst størrelsen heraf. I dette usikre lys forsøger notatet at beskrive nogle af holdepunkterne for den fremtidige udvikling i den internationale økonomi. Og specielt forsøges en kvantificering af bidragene til den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark. Kvantificeringen tager udgangspunkt i tre scenarier: 1) Midlertidigt isoleret chok til amerikansk forbrug og investeringer 2) Midlertidigt chok til amerikansk og europæisk (herunder dansk) forbrug og investeringer 3) Længerevarende chok til amerikansk og europæisk forbrug og investeringer Beregningerne viser, at alt efter det faktiske udkomme af den fremtidige udvikling, så kan beskæftigelsen i Danmark i 2002 blive påvirket med mellem og personer som følge af terrorhandlingernes efterdønninger i den internationale økonomi. Større dansk jobtab vil dog kræve en markant og længerevarende negativ påvirkning af forbrug og investeringer i Europa og Danmark udover den negative eksporteffekt som følge af lavere forbrug og investeringer i USA. Mest realistisk vil der blive tale om et dansk jobtab på op til personer. Selv i tilfældet med et længerevarende chok til både amerikansk og europæisk økonomi vil der ikke være tale om permanent negativ effekt. Økonomiens selvregulerende kræfter specielt renteudviklingen vil således gradvist begynde at påvirke den internationale økonomi i en mere positiv retning igen. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2001\oek-5b doc

2 2 STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Effekten på dansk økonomi af terrorangrebene i New York og Washington afhænger i første omgang af, om en negativ påvirkning af amerikansk forbrugs- og investeringslyst breder sig til de europæiske forbrugere og virksomheder. I næste omgang afhænger det af arten, omfanget og lokaliseringen af den amerikanske gengældelsesaktion. Tager den amerikanske gengældelsesaktion mere karakter af nålestiksoperationer i Afghanistan, så behøver der ikke komme flere negative stød til verdensøkonomien end, hvad der allerede er sket. Omvendt kan en længerevarende konfliktsituation udløse større usikkerhed blandt forbrugerne i USA og Europa, hvorved opsparingen stiger, investeringerne falder og aktiviteten påvirkes negativt. Specielt kan resultatet af en længerevarende krigslignende situation i og omkring de olierige stater i Mellemøsten udløse et hop i olieprisen, hvorved verdensøkonomien påvirkes yderligere negativt. Notatet opstiller derfor tre scenarier for den internationale økonomi: 1) Midlertidigt isoleret chok til amerikansk forbrug og investeringer 2) Midlertidigt chok til amerikansk og europæisk (herunder dansk) forbrug og investeringer 3) Længerevarende chok til amerikansk og europæisk forbrug og investeringer Først ses der dog nærmere på udviklingen i aktiekurser, oliepris, rente og dollarkurs efter den 11. september. Og der trækkes paralleller til udviklingen omkring Golf-krigen. I notatets anden del beregnes så de mulige samfundsøkonomiske effekter på dansk økonomi under de tre scenarier. 1. Aktiekurser I den første halvanden uges tid efter terrorangrebene faldt aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark med omkring 15 procent. Siden har aktiemarkederne dog rettet sig noget igen, hvorfor aktiekurserne i dag (2. oktober) ligger omkring 7½ procent under niveauet d. 10. september, jf. figur 1. Efter det umiddelbare fald har aktiemarkederne således udvist opadgående tendens i den sidste halvanden uges tid. Vurderet på den baggrund kan man ikke sige, at terrorangrebene fik bunden til at gå ud af aktiemarkederne. I givet fald var det kun for en kort periode.

3 3 Figur 1. Aktiekurser Indeks 10. sept = Jun Jul Aug Sep Oct Indeks 10. sept = 100 USA, Dow Jones Euro-land, Morgan Stanley-indeks Danmark, KFX Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jun til 2. oktober Kilde EcoWin. I de sidste knapt 3½ måned op til tirsdag d. 11. september er de europæiske aktiemarkeder i gennemsnit faldet med omkring 25 procent, mens det amerikanske (og danske) er faldet med omkring 15 procent. I et lidt længere perspektiv svarer det aktuelle aktiekursniveau til niveauet omkring årsskiftet 1998/-99 for USA og Euro-land s vedkommende og niveauet omkring januar/februar 2000 for Danmarks vedkommende, jf. figur 2. Figur 2. Aktiekurser i et lidt længere perspektiv Indeks 10. sept = Jul 96 Jul 97 Jul 98 Jul 99 Jul 00 Jul 01 Jul USA, Dow Jones Euro-land, Morgan Stanley-indeks Danmark, KFX Indeks 10. sept = 100 Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jan til 2. oktober Kilde EcoWin. Udviklingen på aktiemarkederne har været negativ igennem det sidste halve til hele års tid bl.a. som følge af nedjusteringerne af vækstudsigterne for verdensøkonomien. Men denne udvikling burde der været taget højde for i

4 4 de foreliggende prognoser. Terror-angrebene kan alene tilskrives udviklingen efter d. 11. september. Usikkerheden omkring arten, omfanget og lokaliseringen af en forestående amerikansk gengældelsesaktion vanskeliggør forudsigelser af den fremtidige udvikling på aktiemarkeder. For at danne sig et indtryk af et muligt scenarie, kan man se nærmere på aktiekursudviklingen omkring Golfkrigen. Irak invaderede Kuwait d. 2. august Luftkrigen blev indledt d. 17 januar Og de 100 timers landkrig blev indledt d. 28. februar. Udsvingene i aktiekurserne i kølvandet på disse begivenheder kan aflæses i figur 3. Figur 3. Aktiekursudviklingen omkring Golf-krigen Indeks 1. aug 1990 = Indeks 1. aug 1990 = Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 91 Feb Mar Apr May Jun USA, Dow Jones Tyskland, DAX Danmark, KFX Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jun til 1. juni Kilde EcoWin. I løbet af de første 2 måneder efter Iraks invadering af Kuwait faldt de amerikanske (og danske) aktier med 15 procent. De tyske faldt med omkring 25 procent. Etableringen af luftkrigen medførte stigende aktiekurser, og efter 1 måneds luftkrig var de amerikanske aktier tilbage på samme niveau, som før Iraks invadering af Kuwait et halvt år tidligere. De europæiske herunder danske aktier rettede sig ikke i samme grad som de amerikanske. En betydelig del af forklaringen herpå skal findes i, at Europa minus Danmark var domineret af afslutningen på sen-firsernes højkonjunktur og efterdønningerne af den tyske genforening. Og for Danmarks vedkommende fortsættelsen af lavkonjunkturen, der blev indledt i 1987.

5 5 Erfaringerne fra udviklingen under Golfkrigen viser for det første, at der også fremover må påregnes udsving i aktiekurserne i såvel opadgående som nedadgående retning. Som et muligt forløb kan man forestille sig, at aktiekurserne i gennemsnit det næste halve års tid vil ligge omkring 10 procent under niveauet af, hvad de ellers ville have gjort. Dette forløb danner i hvert fald udgangspunkt for scenarie 1 nedenfor. 2. Oliepris I de sidste 3 måneder op til d. 11. september har olieprisen ligget omkring 26 dollar pr. tønde. I dagene umiddelbart efter terrorangrebene steg olieprisen til 31 dollar. Herefter faldt den forholdsvist kraftigt ned til et niveau mellem 21 og 22 dollar pr. tønde, hvor den har ligget den sidste halvanden uge, jf. figur 4. Figur 4. Oliepris Dollar pr. tønde Jun Jul Aug Sep Oct Dollar pr. tønde Oliepris, Brent oil Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jun til 2. oktober Kilde EcoWin. Hvorledes olieprisen udvikler sig fremover afhænger i ekstrem grad af, hvorvidt der kommer større konfliktsituationer i og omkring de olierige stater i Mellemøsten. Under Golfkrigen lå olieprisen i en kort periode på 40 dollar pr. tønde. Umiddelbart kan man sige, at en oliepris på alt mellem 20 og 40 dollar må anses for sandsynligt i den kommende periode. Hvis der alene bliver tale om amerikanske nålestiksoperationer i Afghanistan, så er det meget sandsynligt, at olieprisen i en periode fremover fortsat

6 6 vil ligge på et niveau omkring dollar pr. tønde. Dette danner udgangspunkt for scenarie Rente Som optakt til, at aktiehandlen genåbnede i New York, gennemførte den amerikanske (FED) og europæiske (ECB) centralbank en koordineret rentenedsættelse på 0,5 procentpoint. Senest d. 2. oktober har FED nedsat renten med yderligere 0,5 procentpoint. Kombinationen af rentenedsættelserne (af de korte renter) og større efterspørgsel efter mere sikre værdipapirer obligationer og særligt statsobligationer har medført et mere generelt rentefald i verdensøkonomien. I USA er renten på en 10 årig statsobligation aktuelt (2. oktober) faldet med godt 0,3 procentpoint i forhold til 10. september. I Danmark og Tyskland er renten tilsvarende faldet med omkring 0,15 procentpoint, jf. figur 5. Figur 5. Rente, 10 årig statsobligation Procent 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 Jun Jul Aug Sep Oct 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 Procent USA 10 årig statsobligation Tyskland 10 årig statsobligation Denmark 10 årig statsobligation Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jun til 2. oktober Kilde EcoWin. Med forventning om en fortsat offensiv rentepolitik af specielt FED, men også i nogen grad af ECB, samt den større sikkerhed ved at holde obligationer fremfor aktier, må det forventes, at renten fremover vil være lavere, end den ville have været i fraværet af terrorangrebene. I alle tre scenarier nedenfor er der følgelig antaget en lavere rente.

7 7 4. Dollar Den 10. september kostede én Euro 1,11 dollar. I den sidste halvanden uges tid har prisen på én Euro ligget på godt 1,09 dollar, jf. figur 6. Figur 6. Dollarkursen Euro pr. dollar 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 Jun Jul Aug Sep Oct 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 Euro pr. dollar Euro-Dollar-kursen Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1. jun til 2. oktober Kilde EcoWin. Indtil videre er der således ikke tale om større udsving i dollarkursen. Og slet ikke sammenlignet med udviklingen i dollaren i bare de sidste par måneder. Hvorvidt der vil komme større udsving i dollarkursen, kan vise sig at hænge tæt sammen med, hvor isoleret chokket til amerikansk økonomi bliver i forhold til de europæiske lande. Den stærke dollar i anden halvdel af 1990 erne og starten af det nye århundrede kan i hvert fald et stykke af vejen forklares ved, at USA igennem årene havde en højere vækst end de europæiske lande, jf. figur 7.

8 8 Figur 7. Dollarkurs og vækstforskelle ml. USA og Europa 110,0 1,20 Indeks 1995:1 = ,5 105,0 102,5 100,0 97,5 95,0 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 Euro pr. dollar 92, USA-BNP i f.t. BNP i Eurolandene, (venstre akse) Euro-Dollar-kursen, (højre akse) 0,70 Anm.: Figuren viser udviklingen i periode 1991 til Kilde EcoWin. Umiddelbart virker det ikke sandsynligt, at amerikansk forbrug og investeringer skulle blive ramt af et større isoleret chok som følge af terrorangrebene. Det syner langt mere sandsynligt i det tilfælde, at der overhovedet bliver tale om et isoleret chok at det bliver et mindre et af slagsen. Umiddelbart virker det således ikke sandsynligt, at terrorangrebene skulle give sig udslag i større dollarkursudsving. Dette er ikke ensbetydende med, at det ikke fremover må forventes, at dollaren vil falde. Men et fald i dollaren på længere sigt vil i givet fald kunne tage afsæt i, at Europa stadig har en længere periode med højkonjunktur til gode modsat USA. 5. Sammenhængen mellem aktiekurser og forbrug Aktiekurserne påvirker privatforbruget, når en del af husholdningernes formue er opsparet i aktier. Ændringer i aktiekurserne vil således påvirke værdien af husholdningernes formuer, hvorved forbrugskvoten (opsparingstilbøjeligheden) påvirkes. Tabel 1 viser resultaterne af en OECD-undersøgelse af sammenhængen mellem aktiekurser og forbrug.

9 9 Tabel 1. Ændring i privatforbruget ved et fald i aktiekurserne på 10 procent Effekt som USA Egen historisk effekt Procent USA -0,46-0,46 Tyskland -0,10-0,02 Frankrig -0,08-0,01 Italien -0,17-0,06 England -0,44-0,39 Kilde: Boone, Giorno and Richardsen "Stock market fluctuations and conpsumption behaviour: Some recent evidence", OECD working paper 208, Tabel 3, side 21. Tabellens første kolonne viser effekten af et fald i aktiekurserne, hvis den marginale effekt på privatforbruget i landene er ens (som i USA). Forskellen mellem landene i første søjle opstår derfor i kraft af, at husholdningerne i bl.a. England og USA ejer mange flere aktier end i resten af de europæiske lande. Den anden kolonne viser samme effekt kombineret med, at landene historisk ikke har haft samme reaktion på privatforbruget, når aktiekurserne ændrer sig (ændringer i forbrugstilbøjeligheden ved ændringer i aktiekursen er forskellig). I takt med, at det er blevet mere udbredt, at også almindelige husholdninger i Europa holder aktier, må man forvente, at den mest sandsynlige effekt på privatforbruget i den aktuelle situation ligger et sted mellem de to kolonner. Med udgangspunkt i værdierne i tabel 1 må effekten på forbruget i Kontinentaleuropa praktisk taget siges at være upåvirket af et fald i aktiekurserne på 10 procent. Derimod vil forbruget falde med omkring 0,4 procent i England og knapt 0,5 procent i USA. 6. Scenarie 1 midlertidigt isoleret amerikansk chok Første scenarie for udviklingen i verdensøkonomien efter terrorangrebene antager, at der alene er tale om et midlertidig isoleret chok til forbrug og investeringer i USA. De eksakte forudsætninger er vist i boks 1.

10 10 Boks 1. Forudsætningerne bag scenarie 1 Følgende elementer indgår i beregningerne bag scenarie 1: Et fald i amerikansk privatforbrug på (initialt) 1 procent i et halvt år Et fald i amerikanske investeringer på (initialt) 2 procent i et halvt år En nedsættelse af den korte amerikanske rente på ½ procentpoint i et halvt år En nedsættelse af den korte europæiske rente på ½ procentpoint i et halvt år Et fald i dollarkursen på 2 procent i et halvt år Et fald i olieprisen på 20 procent i et halvt år Som følge af et fald i aktiekurserne på 10 procent i et halvt år skulle privatforbruget umiddelbart falde med knapt ½ procent i et halvt år, jf. ovenfor. På grund af også større usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling er der imidlertid antaget et samlet fald i forbruget på 1 procent i et halvt år. Det bunder i, at større usikkerhed omkring den økonomiske udvikling vil øge opsparingstilbøjeligheden. Endvidere indgår kun en nedsættelse af den amerikanske rente på ½ procentpoint i beregningerne. Det skyldes en forventning om, at den ene af de to rentenedsættelser på ½ procentpoint, som FED har gennemført indenfor de sidste godt 2 uger, var blevet gennemført under alle omstændigheder. Faldende forbrug og investeringer i USA samt et fald i dollarkursen vil påvirke den europæiske eksport negativt og dermed BNP og beskæftigelse i Europa negativt. Omvendt vil såvel rentenedsættelserne som faldet i olieprisen stimulere den økonomiske aktivitet i de europæiske lande. Umiddelbart påvirkes den danske beskæftigelse med 600 personer som følge af et midlertidigt isoleret chok til amerikansk forbrug og investeringer, jf. første søjle i figur 8. Figur 8 og de følgende 9 og 10 skal læses fra venstre mod højre. Hver søjle angiver nettoeffekten inkl. alle tidligere stød angivet under søjlerne. Hvorimod forskellen mellem to på hinanden følgende søjler angiver den isolerede effekt af det enkelte stød. Ifølge HEIMDAL har rentesænkningerne en så stor positiv aktivitetsvirkning, at de vil overdøve den umiddelbare negative eksporteffekt, hvorfor dansk beskæftigelse faktisk ender med at blive påvirket positivt i scenarie 1 som følge af de økonomiske dønninger efter terrorangrebene. Effekterne af

11 11 olieprisfaldet og dollarkursfaldet opvejer stort set hinanden, jf. det praktisk taget samme niveau for anden og fjerde søjle i figur 8. Figur 8. Effekt på dansk beskæftigelse i 2002 i scenarie Personer Eksporteffekt + rentenedsættelse + olieprisfald + dollarkursfald Anm.: Figuren skal læses fra venstre mod højre. Eksporteffekt er den isolerede effekt af lavere forbrug og investeringer i USA. Den følgende søjle viser den samlede effekt af såvel eksporteffekten som lavere amerikansk og europæisk rente. Hver søjle angiver således nettoeffekten inkl. alle tidligere stød angivet under søjlerne. Kilde: HEIMDAL. Et isoleret chok til amerikansk forbrug og investeringer på et halvt år vil alt i alt når der tages højde for rentesænkninger, olieprisfald og dollarkursfald føre til et lille løft i dansk beskæftigelse på 800 personer i Scenarie 2 midlertidigt amerikansk og europæisk chok I andet scenarie er det antaget, at også forbrugs- og investeringslysten i Europa inkl. Danmark påvirkes negativt i en periode omkring et halvt år. De eksakte forudsætninger er vist i boks 2. Boks 2. Forudsætningerne bag scenarie 2 Følgende elementer indgår i beregningerne bag scenarie 2: Et fald i amerikansk og europæisk privatforbrug på (initialt) 1 procent i et halvt år Et fald i amerikanske og europæiske investeringer på (initialt) 2 procent i et halvt år En nedsættelse af den korte amerikanske rente på ½ procentpoint i et halvt år En nedsættelse af den korte europæiske rente på ½ procentpoint i et halvt år Et fald i olieprisen på 20 procent i et halvt år

12 12 Da der i dette scenarie er tale om et symmetrisk chok til europæisk og amerikansk økonomi, er det ikke antaget at føre til målelige ændringer i dollarkursen. Fører terrorangrebene i New York og Washington også til fald i forbrugsog investeringslysten i Europa, så vil der komme mærkbare negative effekter på dansk beskæftigelse. Selvom såvel rentesænkningerne som olieprisfaldet modererer den negative beskæftigelseseffekt, så er der i scenarie 2 tale om en samlet negativ beskæftigelseeffekt på godt personer jf. figur 9. Figur 9. Effekt på dansk beskæftigelse i 2002 i scenarie 2 0 Forb.-og invest.effekt + rentenedsættelse + olieprisfald personer Anm.: Figuren skal læses fra venstre mod højre. Forb. og invest.effekt er den samlede effekt af lavere forbrug og investeringer i USA eksporteffekten i figur 8 samt effekten af lavere forbrug og investeringer i Europa (herunder Danmark). Hver søjle angiver nettoeffekten inkl. alle tidligere stød angivet over søjlerne. Kilde: HEIMDAL. 8. Scenarie 3 mere permanent amerikansk og europæisk chok Tredje scenarie antager, at terrorangrebene fører til en længere periode med lavere forbrugs- og investeringslyst i USA og Europa inkl. Danmark. De eksakte forudsætninger er vist i boks 3.

13 13 Boks 3. Forudsætningerne bag scenarie 3 Følgende elementer indgår i beregningerne bag scenarie 3: Et fald i amerikansk og europæisk privatforbrug på (initialt) 1 procent Et fald i amerikanske og europæiske investeringer på (initialt) 2 procent En nedsættelse af den korte amerikanske rente på ½ procentpoint En nedsættelse af den korte europæiske rente på ½ procentpoint Da udgangspunktet for scenarie 3 kunne være en situation med en længerevarende konfliktsituation, er der ikke antaget et olieprisfald i dette scenarie. Bliver der således tale om et længerevarende tilbageslag i amerikansk og europæisk økonomi som følge af terrorangrebene og gengældelsesaktionerne herpå vil dansk beskæftigelse blive påvirket negativt med knapt personer, jf. figur 10. Figur 10. Effekt på dansk beskæftigelse i 2002 i scenarie 3 0 Forb.-og invest.effekt + rentenedsættelse personer Anm.: Figuren skal læses fra venstre mod højre. Forb. og invest.effekt er den samlede effekt af lavere forbrug og investeringer i USA eksporteffekten i figur 8 samt effekten af lavere forbrug og investeringer i Europa (herunder Danmark). Hver søjle angiver nettoeffekten inkl. alle tidligere stød angivet over søjlerne. Kilde: HEIMDAL. Den forholdsvis kraftige negative påvirkning af dansk beskæftigelse vil på lidt længere sigt blive udlignet som følge af økonomiens selvregulerende kræfter. Figur 11 viser effekten på beskæftigelse i perioden

14 14 Figur 11. Effekt på dansk beskæftigelse i scenarie 3, personer Anm.: Figuren viser niveauafvigelsen fra grundforløbet i tilfældet med såvel lavere forbrugs- og investeringslyst som en nedsættelse af amerikansk og europæisk rente. Kilde: HEIMDAL.

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001

INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001 i:\april-2001\inter-a-04-01.doc April 2001 INTERNATIONAL KONJUNKTURVURDERING foråret 2001 Indholdsfortegnelse SIDE Resumé 3 1. Amerikansk økonomi og betydningen for Europa 4 1.1 USA mysteriet er løst 7

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere