Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift"

Transkript

1 Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat er kun tilladt med tydelig kildeangivelse PILESTRÆDE 41.2 DK-1112 COPENHAGEN K T: W:

2 2 Baggrund I forbindelse med vurdering af forskellige sourcingoptioner kan det være nødvendigt at opgøre organisationens egne omkostni9nger til at producere it-driftsydelser. I den forbindelse er det vigtigt, at alle omkostningselementer medregnes, så der efterfølgende kan foretages en egentlig sammenligning med den tilsvarende omkostning ved outsourcet drift. Generelt om omkostningsopgørelser Personaleforbrug beregnes i årsværk, der efterfølgende skal omregnes til egentlige omkostninger. Et årsværk svarer til en person, ansat på en fuldtidskontrakt i et år. Personaleforbruget skal så vidt muligt fordeles på de hovedområder, de varetager. Konverteringsfaktoren, der anvendes mellem timer/dage og årsværk, afhænger af, hvor mange timer man i gennemsnit forventer, at medarbejderne rent faktisk arbejder. En fysisk person kan aldrig tælle som mere end et årsværk, uanset hvor meget overtid, der anvendes. En fysisk person kan sagtens tælle som mindre end et årsværk, hvis personen udfører aktiviteter, der falder udenfor det område som projektet omhandler. Alt personale, der er direkte involveret i arbejdet indenfor det berørte område skal i princippet tælles med i beregningerne samt den relative andel af deres direkte chefer. Hvis der eksempelvis anvendes to årsværk i en afdeling med ti medarbejdere og én chef, skal 20% af chefens årsværk medregnes. Årsværkene ganges med den loadede pris pr årsværk der indeholder: Fast løn, eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, herunder også arbejdsgiverbetalt ATP mv., faste tillæg og engangstillæg Omkostninger til personaleafdelingen, lønadministration, husleje mv. skal som udgangspunkt IKKE medtages under personaleomkostninger, men under Andre omkostninger og under kategorien administration. Man kan vælge at udvide definitionen for det loadede årsværk til at omfatte husleje, omkostninger til HR etc, og så tilsvarende sætte disse poster til nul i den samlede opgørelse. Det kræver, at denne definition og beregningen af det loadede årsværk er almindeligt accepteret som omregningsfaktor i organisationen.

3 3 I det omfang man anvender eksterne konsulenter, der i en periode er under virksomhedens direkte ledelseskontrol, og hvor der betales for et antal timer/dage og ikke for en veldefineret ydelse, skal dette opgøres på samme måde som for eget personale. Her anføres de faktiske totale beløb (uden moms), der betales til konsulenten eller til det firma, konsulenten er ansat i. I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale. Outsourcing er betaling for, at en ekstern part leverer en veldefineret service. Her ligger det ledelsesmæssige ansvar hos den part, som opgaven er outsourcet til.

4 4 Midrange-drift Midrange området omfatter alle omkostninger, der kan henføres til organisationens midrange applikations- og databaseservere samt SAN, uanset om de fysisk befinder sig på organisationens lokation(er) eller hos en 3. Part. Fil- og printservere, LAN samt kommunikation og mail servere er IKKE inkluderet, da de er omfattet af det distribuerede miljø. Området omfatter systemdrift og databasedrift. Eksempler på servere omfattet af dette modul: applikationsservere, internet servere, database servere, Winframe servere (når de anvendes som applikationsservere). Typiske platforme: UNIX, Linux, AS400, Windows HARDWARE Server hardware Hardware omfatter server CPU en og øvrige processorer, diskstationer, båndstationer, båndrobotter og andre perifere enheder, der er nødvendige for at varetage normal drift. Ikke inkluderet: kredsløb eller tilsvarende omkostninger, der er nødvendige for at tilslutte til netværket. Dog er omkostninger ved at forbinde midrange servere og enheder med hinanden inkluderet. SOFTWARE Server software Alle faktiske omkostninger til software, der anvendes i forbindelse med den almindelige drift af midrange serverne. Dette omfatter alle operativsystemelementer, hjælpeprogrammer og databaseprogrammer, der alle er nødvendige for den generelle drift. Omkostningerne omfatter ikke systempakker udviklet internt eller købt eksternt til en specifik brugergruppe. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til midrange serverne. Omkostningerne skal inkludere: særlige omkostninger til computerhaller med hævet gulv, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. Disaster recovery Disaster recovery indeholder omkostninger til hot-site backup, omkostninger til oplagring af backup medier på andre lokationer samt relaterede omkostninger Reservedele og reserveservere ( hot spares ) skal inkluderes her og ikke som en del af selve systemet.

5 5 OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Dette omfatter omkostninger i forbindelse med varetagelse af specifikke funktioner, der er outsourcet til en ekstern virksomhed. PERSONALE Drift Denne personalegruppe vedligeholder den tekniske platform og de produktionsapplikationer, der afvikles på denne platform. Inkluderet er personale, der varetager drift og support, båndhåndtering, output og produktionskontrol. Personale, der varetager ledelse af disse personer er også inkluderet. Drift og support personale har ansvaret for den overordnede drift af den aktuelle platform. Dette omfatter start og stop af systemer, overvågning af systemjobs, reaktion på systemmeddelelser, diagnose og korrektion af systemfejl og automatisering af produktionsmiljøet Output personale har ansvaret for at vedligeholde det tekniske miljø, der omfatter printere og evt. mikrofiche og andre output enheder. Dette inkluderer løbende udskiftning af alle forbrugsstoffer, distribution af udskrifter til slutbrugere ( eller dueslag ). Det inkludere ikke selve den fysiske leverance af udskrifter. Produktionskontrolpersonale har ansvaret for at sikre produktionsmiljøets integritet ved at deltage i følgende opgave: (1) sikre at applikationer er testet korrekt, før det overføres fra test til produktion, (2) sikre at systemer, der skal i produktion, lever op til de standarder, der er defineret, (3) sikre at der findes beskrivelser af krav til planlægningsopgaver, (4) etablere og vedligeholde batch job schedule, (5) løbende overvågning af jobs og/eller (6) review af serviceniveauer for løbende at forbedre kvalitet/effektivitet i produktionsmiljøet. Teknisk service Teknisk servicepersonale tager sig af system management, databaseadministration, performance- og kapacitetsplanlægning, storage management, system security og backup drift. Personale, der varetager ledelse af disse personer, er også inkluderet. System management har ansvaret for at sikre driften af operativsystemet og transaktionsmiljøerne. Dette omfatter evaluering, installation, vedligehold (f.eks. installation af ny versioner ) og af-installation af systemsoftware, sikkerhedspakker, støtteværktøjer og databasesystemer. Denne personalegruppe definerer tekniske standarder, diagnosticerer og løser systemproblemer og tuner systemets performance. Denne personalegruppe udvikler ikke applikationer og supporterer dem ikke, efter at de er kommet i drift. Området omfatter ikke support af netværkssoftware. Databaseadministrationspersonale har ansvaret for at vedligeholde de fysiske databaser. Dette omfatter løbende reorganisering og layout af databaser på tværs ad lagringsenheder. Tiden, der bruges til at håndtere databasernes logiske struktur, er ikke inkluderet her, men under applikationsudvikling og applikationssupport.

6 6 Performance personale har ansvaret for at definere standarder og mål for operativsystemets (og væsentlige subsystemers) performance omfattende følgende: (1) identificere overordnede system performance trends og problemer, der kan anvendes som input til andre tekniske områder, (2) udpege udvalgte applikationer for performance forbedringer og arbejde med udviklere og systemprogrammører for at få dem implementeret, (3) anbefale workload balancing procedurer, (4) hjælpe med til at fastsætte kunders serviceniveau målsætninger, (5) løbende måle og afrapportere performance i forhold til serviceniveau målsætninger og/eller (6) løbende afrapportere performance i forhold til egentlige Service Level Agreements (SLA). Kapacitetsplanlægningspersonale har ansvaret for at fastlægge performance- og kapacitetsgrænseværdier for systemændringer. Kapacitetsplanlægningspersonalet overvåger systemudnyttelse og laver fremskrivninger for kapacitetsbehov, evaluerer og anbefaler ny hardware samt udarbejder opgraderingsplaner. Storage management personale har ansvaret for at optimere udnyttelsen af lagringsmiljøet. Ansvarsområderne omfatter: (1) vælge og anvende de værktøjer, der er nødvendige for opgaven, (2) fysisk og logisk konfigurering af lagringsenheder, (3) fysisk placering af data-sets, og/eller (4) etablering af standarder for data-set retention, reorganisering og migrering. Systemsikkerhedspersonale har ansvaret for at opstille standarder, der sikrer integriteten af det samlede system. Ansvarsområderne omfatter: (1) systemadgang (f.eks. kontrolleret gennem anvendelse af bruger-id og password), (2) standarder for file access software (sikkerhedssoftware) og/eller (3) auditering af systemsikkerhed og korrektioner i forbindelse med overtrædelser. Contingency/Disaster recovery personale har ansvaret for at udvikle, implementere, vedligeholde og teste katastrofeberedskabet (disaster recovery også kendt som contingency plans and procedures). Dette omfatter håndtering af data lagret udenfor lokationen samt leverandørstyring for en evt. hot-site leverandør. Administration I omkostningerne for midrange inkluderes personaleomkostninger for økonomistyring og regnskab, intern chargeback administration, system indkøb, quality management, administrativ support, vicevært, VVS og EL, hardware installation og kontraktadministration. Denne personalegruppe har ansvaret for at håndtere budgetter og anskaffelser samt intern afregning, der har direkte relation til midrange miljøet. Kontraktadministration i relation til outsourcing aftaler er inkluderet. Ledelsespersonale for denne gruppe skal også inkluderes. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

7 7

8 8 Distribueret miljø Det distribuerede miljø omfatter arbejdsstationer (desk top og laptop Pc er), det distribuerede konnektivitetslag (typisk et Local Area Network), delte ressourcer (inkluderer følgende servere: fælles file/print servers, kommunikationsservers, servere, SMS servere, RAS servere, Proxy servere, Fax servere, DNS domain servere, DHCP servere, intranet servere samt alle fælles perifere enheder som fælles printere). Supportlaget (support personale, udstyr til supportpersonale og vedligehold af supportplatformen) er også omfattet. Alle applikations- og databaseservere er IKKE omfattet af det distribuerede miljø, da de er en del af midrange platformen. HARDWARE Klient hardware Klient hardware omfatter alle desk top og laptop Pc er indenfor det distribuerede miljø. Hardware, der bruges til systemadministration, management og support af det distribuerede miljø. Hvis Pc er bliver leveret konfigureret med software og/eller netværkskort m.m, angives den samlede pris, hvis det ikke er muligt at få en udspecificeret pris. Alle komponenter, der indkøbes til opgradering af Pc er (memory, CPU er, disk drev) skal også inkluderes. Tiden, der anvendes til opgradering, skal ikke tælles med her, men under personaleomkostninger. Perifere enheder, der er tilsluttet de enkelte Pc er (printere, plottere, scannere, modem og fax) skal tælles med. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Server hardware Årlige omkostninger relateret til server hardware. Dette omfatter alle fælles servere (f.eks. fil/print, LAN kommunikation, , firewall og intranet) samt redundante servere og reserve (backup) servere. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SOFTWARE Klient software Klient software er software, der afvikles på klient hardware, uanset hvor denne software må være lagret. Inkluder faktisk købspris for klient software, inklusive standard desk top suiter (f.eks. Microsoft Office) applikationer og hjælpeværktøjer. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje og opgraderingsomkostninger. Inkluder ikke klientdelen af større standardvirksomhedssystemer (f.eks. Navision eller SAP). Klientdelen af disse løsninger skal regnes med til selve løsningen og ikke til det distribuerede miljø. Server software

9 9 Server software er software, der afvikles på serveren, uanset hvor det fysisk er lagret. Opgør årlige indkøb, afskrivninger, leje- og opgraderingsomkostninger. I visse situationer kan software prisen ikke udspecificeres, hvis softwaren er leveret sammen med serveren. I dette tilfælde opgøres omkostningen som en del af server hardware. NETVÆRKSKOMPONENTER Omfatter alle bridges, routers, hubs/maus, hvad enten de håndteres af ITorganisationen eller af personale i den enkelte organisatoriske enhed. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle ikke-mainframe, ikke-wan data gateways og controllers uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. SNA gateways skal ikke inkluderes her. Inkluder alle ikke-mainframe UPS/ conditioners uanset, hvem der håndterer dem. Angiv årlige indkøb, leasing omkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. Inkluder alle perifere enheder, som fælles faxmaskiner, scannere og printere. Angiv årlige indkøb, leasingomkostninger, afskrivning og opgraderingsomkostninger. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til det distribuerede miljø. Omkostningerne skal inkludere: omkostninger til områder dedikeret til servere,, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Omfatter alle 3. parts vedligeholdelsesaftaler, supportaftaler, driftsaftaler relateret til det distribuerede miljø (klient hardware, software, LAN og server miljøer samt brugersupport). Opgør årlige omkostninger - IKKE årsværk. Inkluder alle uddannelsesomkostninger for IT-personale samt den del af slutbrugertræningen, der varetages af eksterne leverandører. PERSONALE Drift Denne kategori omfatter det personale, der yder drift af de fælles elementer af det distribuerede miljø (servere, LAN komponenter m.m) samt hele den fysiske håndtering af de fælles komponenter, herunder printere, scannere, plottere m.m. Backup og restore af data (fælles og personlige) er omfattet. Aktiviteter i forbindelse med implementering af sikkerhedspolitikker og disaster recovery processer.

10 Performance monitorering. Kravspecifikation og valg af komponenter til den fælles platform. Fysisk placering, flytning og bortskaffelse af fælles udstyr. Vedligehold, reparation og opgradering af fælles udstyr. Direkte brugersupport i forhold til brug af servere og LAN. Arkitektur, planlægning og fastlæggelse af standarder, herunder aktiviteter i forbindelse med løbende vurdering af nye teknologier og standarder. Account management i forhold til kunden. 1 0 Teknisk service Til denne gruppe hører alle personer i IT-funktionen, der udfører teknisk service (se herunder) i forhold til de enkelte brugeres udstyr, samt personer i brugerorganisationen, der har dette som en del af deres jobbeskrivelse. Teknisk service omfatter: Valg, installation og vedligehold af all desk top hardware og software. Behovsanalyse og komponentvalg. Konfigurering, fysisk installation, flytning og bortskaffelse. Vedligehold, reparation og opgradering af systemkomponenter. Arbejde med lokale netværk, der skal kobles på organisationens netværk. Administration Inkluderer personaleomkostninger til: Vedligehold af asset management databaser (med lokationsinformationer) for hardware, software og andre komponenter i det distribuerede miljø. økonomistyring og regnskab, Registrering af brug og intern chargeback administration, System indkøb, Quality management, Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Service Level Agreements SLA, Uddannelse af IT-personale samt omkostninger til uddannelse af slutbrugere (også selvom disse omkostninger ikke er en del af IT-budgettet), herunder den tid ansatte bruger til at gennemføre formel uddannelse af kolleger. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

11 11 IT Helpdesk En helpdesk er en organisatorisk enhed (fysisk eller virtuel), der sikrer en fordeling af indkomne telefonopkald (typisk med forespørgsler indenfor et eller flere specifikke områder) mellem en veldefineret gruppe mennesker. I denne model er det en IThelpdesk, der yder brugersupport indenfor for en række veldefinerede IT-områder, frem til det punkt, hvor en tekniker må sendes til slutbrugeren. Denne aktivitet er IKKE omfattet af helpdesken, men derimod af teknisk service for de enkelte teknologiområder. Under helpdesk skelner man typisk mellem første linie og anden linie support. Første linie support er de personer brugerne ringer til. Første linie support skal kunne håndtere alle problemer, der har at gøre med den normale brug af systemet her kan man hjælpe en bruger, der ikke kan finde ud af at løse en given opgave i systemet. Problemer, hvor der kræves ekspert-hjælp henvises til anden linie support. Her sidder eksperter inden for de enkelte af systemets områder, og kan hjælpe med egentlige systemfejl og komplicerede problemer. Man kan vælge selv at varetage første linie support, mens anden linie support kan være outsourcet til en systemleverandør. HARDWARE Klient og server hardware Hardware omfatter: De Pc er der anvendes af helpdesk personalet (skal derfor ikke medregnes i det distribuerede miljø), Call routing systems, Call processing hardware, Telefoniudstyr, Hvis VRU/ACD anvender er koblet til en PBX, bør en andel af de samlede PBX omkostninger anføres her beregnet efter hvor mange porte, der er dedikeret til helpdesken. SOFTWARE Klient og server software Dette omfatter al dedikeret helpdesk software, der anvendes: IT helpdesk management systems, call routing systems, call processing software. NETVÆRKSKOMPONENTER Access fees

12 12 Under denne overskrift findes alle tilslutningsomkostninger og forbrugsomkostninger til eksterne operatører, der kan henføres direkte til helpdesken. Virksomhedens telefonregninger hører under denne omkostning. Hvis virksomheden betaler for VPNydelser, og dette VPN anvendes til telefoni i forbindelse med help-desk (f.eks. gennem Voice-over-IP) skal VPN omkostningen fordeles i forhold til faktisk. ANDRE OMKOSTNINGER Husleje Huslejeomkostningerne omfatter den del af de fordelte huslejeomkostninger, der kan henføres til helpdesken. Omkostningerne skal inkludere: Omkostninger til områder dedikeret helpdesk personale, omkostninger til kontorer, møbler, elektricitet, bygningsvedligehold, ejendomsskat, omkostninger til fysisk sikkerhed samt omkostninger til kontorforsyning. OUTSOURCING (BETALING FOR SERVICE) Såfremt en del af helpdesken er outsourcet, skal de fulde outsourcing omkostninger medregnes.

13 13 PERSONALE Drift Ledelse Ledelse defineres som den eller de personer, der har det overordnede ansvar for helpdesken. Agenter første linie support Agenterne er den personalegruppe, der håndterer de indkomne opkald i helpdesken. Anden linie support Anden linie support personalet er de eksperter, der fungerer som backup til agenterne i forbindelse med de spørgsmål, der kræver særlige kvalifikationer. Hvis eksperterne befinder sig i afdelinger uden for helpdesken, må deres ressourcetræk estimeres. I forbindelse med ændringer er det særlig vigtigt at overveje, om denne gruppe vil blive belastet mere. Tid, der anvendes til at træne første linie personalet i de mest forekommende spørgsmål, skal også inkluderes. Kontraktagenter Agenter der ikke er fastansat personale, men tilknyttet på tidsbegrænsede kontrakter. Vedligehold Det personale, der installerer og vedligeholder helpdesk udstyr og data. Administration Det personale, der til udfører administrativt funktioner for helpdesken. KONSULENTER I modellen defineres konsulenter som eksterne ressourcer, der hyres til at levere et specifikt antal ressourcer. Konsulenter vil få forelagt opgaven og blive ledet af hjemmeorganisationen (som var de i praksis ansat i organisationen). Konsulenter kan forholdsvis let tilvælges/fravælges og bliver i modellen opgjort på samme måde som eget personale.

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Bilag til rapporten Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold Indhold Indhold...

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet.

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. Jeg har i alt 17 års erfaring inden for systemdrift af netværk/servere i en stor og middelstor virksomhed. CV et er delt op, således: Kompetencer.

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013 Denne sikkerhedspolitik beskriver de krav som Leverandøren stiller til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logiske sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk og firewalls. Sikkerhedspolitikken

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

DT Group A/S Hvem er DT Group A/S?

DT Group A/S Hvem er DT Group A/S? DT Group A/S Hvem er DT Group A/S? DT Group A/S er et Holding selskab for følgende selskaber Stark Silvan Beijer ByggMaterial A/B Neumann Bygg Starkki DT- Trade/ Wholesale Omsætning (2005/06): +16 mia.

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform.

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39318058.aspx Ekstern anbuds ID (udbud.dk) 0000-001798

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2627 Titel: Data- og kommunikationsteknisk område Kort titel: Data Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Printerstyringsprogrammet MarkVision

Printerstyringsprogrammet MarkVision Printerstyringsprogrammet MarkVision Printersoftware og -tilbehør 1 MarkVision til Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres sammen med printeren på cd'en Drivers, MarkVision and Utilities.

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 217-2-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-2-217 Slut boligsocial indsats 31-1-221 Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo

Læs mere

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017 SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases Gorm Priem, 2. marts 2017 Agenda Kort om ProActive Intro til cases it outsourcing med fokus på skyen Greve Kommune Hjemmeværnet Erfaringer Gartner 2016

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft

Computerens Anatomi. Af Martin Arnetoft Computerens Anatomi Af Martin Arnetoft Moores lov Moores lov siger, at antallet af transistorer på et stykke hardware over 18 eller 24 måneder fordobles. Denne lov bruges til at beskrive udviklingen indenfor

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere