Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommunes Interne Kursuskatalog Forår 2013"

Transkript

1 1 H-dvikling lf.: ail: P N C V N G G Holstebro ommunes nterne ursuskatalog orår 2013

2 orord H-dvikling, den 29. november 2012 ære Personale Holstebro ommunes kursuskatalog indeholder en samling af de kurser og temadage, som tilbydes personalet ved Holstebro ommune. n del af disse tilbud finansieres helt eller delvist af interne fælles kompetenceudviklingsmidler. et fremgår af beskrivelserne. ange af tilbuddene er blevet til i samarbejde med leder- og medarbejderrepræsentanter. ilmeldingen sker via H-Portalen. er er i kursuskatalogets elektroniske udgave link til tilmeldingsblanket. Har du ikke mulighed for det ske via tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget. end tilmeldingen til H-dvikling, ådhuset, irkestræde 11, 7500 Holstebro. ursister kan afhente Parkeringskort i omstillingen, når kurserne foregår på rådhuset. Har du spørgsmål eller forslag til kursusforløb for efteråret 2013, er du velkommen til at kontakte H-udvikling via mail til administrativ konsulent ene Vernersen Vi håber, tilbuddene matcher jeres behov og ønsker til intern kompetenceudvikling. Venlig hilsen H-chef ene ahlgaard Holstebro ommune H-dvikling lf.: ail: 2 3 H-dvikling lf.: ail:

3 ndholdsfortegnelse ntroduktionsforløb for nye chefer/ledere i Holstebro ommune... 6 niq lederuddannelser 7 ødeledelse og mødekultur. 8 indfulness i hverdagen.. 9 indfulness i hverdagen ursusforløb truktur i kaos 11 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter 12 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter vedligeholdelse 13 Work marter. 14 -kurser Captiakurser for begyndere. 15 ndervisning i Ø-indsigt-moduler ær om orger.dk. 18 -introduktion for nye ledere introduktion opfølgning. 20 illidsrepræsentanter og rbejdsmiljørepræsentanter undhedsfremme, rivsel og elationel oordinering i praksis kursus Økonomi i Holstebro ommune.. 24 en obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse ilmeldingsblanket 28 NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 4 5 H-dvikling lf.: ail:

4 ntroduktionsforløb for nye chefer/ledere i Holstebro ommune ålgruppe ålgruppen for introduktionsforløbet er ledere, der er nye i Holstebro ommune eller nye på lederposten. eltagelse i introduktionsforløbet er obligatorisk. ormål ormålet med introduktionen af nye ledere i Holstebro ommune er: t de nye ledere får et overordnet indblik i organisationen Holstebro ommune og får viden og forståelse for de værdier, mål og strategier, der ligger til grund for udøvelse af ledelse i Holstebro ommune. t introduktionsforløbet medvirker til at skabe fællesskabsfølelse og et tværfagligt fokus i en mangfoldig virksomhed. t de nye ledere får kendskab til andre ledere på tværs af organisationen det forventes, at introduktionsforløbet resulterer i netværksdannelse og videndeling til gavn for den enkelte leder og organisationen som helhed. t de nye ledere får viden om og fokus på lederrollen, det personalemæssige ledelsesarbejde og den videre lederudvikling det forventes, at den enkelte leder også fremover har opmærksomhed på dette. t de nye ledere får information og viden, som gør dem i stand til at finde de nødvendige ressourcer i organisationen, når de skal varetage deres daglige ledelse i en decentral organisation. ndhold introduktionsforløbet bliver det overordnede politiske og administrative system præsenteret. erudover bliver de specifikke opgaver og funktioner i forvaltningerne, stabsfunktionerne og udvalgte afdelinger præsenteret. ndvidere bliver forskellige emner med tilknytning til lederrollen behandlet, herunder ledelsesværdierne og ledelsesformen i Holstebro ommune, det personlige lederskab samt ledelse og kommunikation. niq lederuddannelser Hvad er niq? niq-lederuddannelser er en fælles betegnelse for et uddannelses- og udviklings-program, hvor 7 kommuner (Holstebro, Herning, emvig, ingkøbing-kjern, truer, kast-rande og kive ommune) og to uddannelsesinstitutioner (V niversity College og Århus niversitet/ Handels- og ngeniørhøjskolen - /HH i Herning) samarbejder om planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling for ledere. ormål ormålet med niq-samarbejdet er, at kommunerne og uddannelsesinstitutionerne samarbejder om at sikre de midt- og vestjyske kommuner topkvalificerede og veluddannede ledere. edere, der kan tage lederskab i innovative og succesfulde offentlige institutioner/ afdelinger i de deltagende kommuner. niq-programmets fire primære spor edertalentforløb (forløb for medarbejdere) kademiuddannelsen i ledelse, rganisation (akademiniveau) iploma diplomuddannelse i ledelse ederkonference for alle ledere edertalent lederaspirantforløb t afklaringsforløb for medarbejdere, der har lederpotentiale. ptagelse på lederaspirantforløbet sker efter anbefaling fra nærmeste leder. kademiuddannelsen i ledelse, rganisation (akademiniveau) ålgruppen er primært ledere, der ønsker grundlæggende ledelsesværktøjer til brug i hverdagen, samt ledere der ønsker viden om organisationsteoretiske emner. et er primært teamledere ledere med koordinatorfunktioner. orm er vil blive lagt op til en vekselvirkning af oplæg, dialog og gruppedrøftelser. id, sted og tilmelding fholdes med ét forløb årligt, som i 2013 vil ligge på datoerne: 1 modul d. 18. april, 2. modul d maj, 3. modul d. 18. juni og 4. modul d. 27. august. dsendes pr. mail til chefer og ledere i November 2012, hvor nærmere oplysning om tilmelding til forløbet ligeledes er opgivet. iploma diplomuddannelse i ledelse ålgruppen er alle ledere i de 7 kommuner. iplomuddannelsen i ledelse er en formel lederuddannelse på i alt 60 C-point. er er obligatoriske grundmoduler, samt valgmoduler og afsluttende speciale. ederkonference ålgruppen er alle ledere i de 7 kommuner, som deltager i niq-programmet. dbydes 1 gang årligt (efteråret) med relevante tværgående temaer. NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse mfang og oplægsholdere 3 hele undervisningsdage samt et internatforløb. nderviserne og oplægsholderne er fortrinsvist ansatte i Holstebro ommune, herunder direktører, afdelingschefer, ledere og medarbejdere. Centrale midler financierer kursusudgiften. dgifter til bøger, kørsel,, m.v. afholdes decentralt. ursusansvarlig ontaktperson Helene Nygaard nger hormann H-konsulent, H-dvikling Chefsekretær, H-dvikling lf.: lf.: dbydelse af lederuddannelserne for foråret 2013 Programmet m/tilmelding er allerede - den 29. oktober 2012 via H-dvikling - udsendt pr. mail til alle chefer og ledere. og sted Centrale midler i kommunen finansierer kursusafgiften. dgifter til bøger, kørsel, mv. afholdes decentralt. orløbene gennemføres på /HH i Herning. Yderligere oplysninger dviklingskonsulent Helene Nygaard, tlf eller H-chef ene ahlgard, tlf NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 6 7 H-dvikling lf.: ail:

5 Ø G Ø HVN H V G G V Ø ormål: t sætte fokus på hvordan vi holder effektive møder der både er meningsfulde og udbytterige for alle parter. er vil blive arbejdet med 5 hovedingredienser til et succesfuldt møde: ødekultur Planlægning orberedelse ødeledelse pfølgning ndervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser ålgruppe: Personalegrupper, ledergrupper, netværksgrupper id og ted: Ønsker en temadag i mødeledelse kontakter underviseren, med henblik på planlægning af et tilbud der passer til jer. nderviser: dviklingskonsulent Helene Nygaard, H-dvikling Holstebro kommune : fhængig af kursuslængde. ing og hør nærmere indfullness i hverdagen emadag for ledere om muligheder med mindfullness. ksempler på mindfullness-træning og mindfullness-meditation i praksis ntroduktion til begrebet mindfullness; hvad er det, og hvilken virkning kan det have? ulighed for at undersøge hvad mindfullness kan betyde for dig og den enkelte medarbejder og stille spørgsmål ræning i mindfullness er træning i at være til stede i nu et med fuld opmærksomhed - at have fokuseret opmærksomhed, opmærksomt nærvær - eller åndsnærvær - i daglige gøremål. indfullness kan styrke personlige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i hverdagen, og dermed få større mulighed for med nærvær og personlighed at kunne udfolde det faglige arbejde og samarbejde med bl.a. kolleger. ndhold/mål emadagen er en smagsprøve på hvad mindfullness er, hvordan det kan trænes, og hvilken virkning og betydning, det kan have for dig og den enkelte medarbejder. emadagen indeholder eksempler på: indfullness-træning, mentale og kropslige nærværs- og opmærksomhedsøvelser. indfullness-meditation med forskellige fokuspunkter - særligt åndedræt. olige krops-aktiviteter, der skærper forankring og nærvær - bl.a. afspænding. ort teoretisk oplæg: Hvad er mindfullness, og hvilken virkning kan det have? efleksion over og samtale om mulige personlige arbejds- og opmærksomhedspunkter. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Helene Nygaard, lf.: ålgruppe emadagen henvender sig bredt til alle ledere, der ønsker at stifte bekendtskab med mindfullness og mindfullnesstræning som en vej til at styrke personlige kompetencer i det daglige arbejde. id og sted en: 27. maj 2013 kl okale under iblioteket. ntal deltagere: ax. 20 personer (min. 15 personer) NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse + forplejning: r. 900,- pr. deltager, inkl. kaffe og forfriskninger. rokost kan medbringes eller købes i ådhusets kantine. ilmelding: eadline for tilmelding: senest d. 2. april 2013 nderviser: llen astberg Hinrichsen; konsulent, underviser og coach. (www.kropogcoach.dk) ursusansvarlig/kontaktperson: H-konsulent ene arian Petersen. -mail: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: 8 9 H-dvikling lf.: ail:

6 NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse indfullness i hverdagen - ursusforløb Giver dig redskaber til at kunne håndtere en travl og kompleks hverdag Giver dig redskaber til opmærksomt nærvær, overblik og koncentration i hverdagen tyrker dine personlige kompetencer i udførelsen af dit arbejde Hjælper dig til at stresse af og forebygge stress Giver dig redskaber til at bringe krop og sind i ro Hjælper dig til at skille væsentligt fra uvæsentligt, så det meningsfulde for dig i din dagligdag træder frem ndhold ræning i mindfullness er træning i at være til stede i nu et med fuld opmærksomhed - at have fokuseret opmærksomhed, opmærksomt nærvær - eller åndsnærvær - i daglige gøremål. et kan styrke dine personlige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i hverdagen, og dermed få større mulighed for med nærvær og personlighed at kunne udfolde dit faglige arbejde og samarbejde med bl.a. kolleger. urset indeholder: indfullness-træning, mentale og kropslige nærværs- og opmærksomhedsøvelser. indfullness-meditation med forskellige fokuspunkter - særligt åndedræt. olige krops-aktiviteter, der skærper forankring og nærvær, bl.a. afspænding. orte teoretisk oplæg: Hvad er mindfullness, og hvilken virkning kan det have. amtale undervejs om personlige arbejds- og opmærksomhedspunkter, der stimulerer udvikling og læring for den enkelte. vt. kort oplæg om enkle redskaber til ligeværdig og klar kommunikation ålgruppe urset henvender sig bredt til alle, der ønsker at styrke personlige kompetencer i det daglige faglige arbejde. id og sted urset er opbygget som undervisnings- og træningsmoduler med praksisperioder imellem, hvor det forventes at deltagerne selv aktivt arbejder med personlige fokuspunkter. 1. modul, kl den 29. april 2013 i lokale, under iblioteket 2. modul, kl den 7. maj 2013 i lokale, under iblioteket 3. modul, kl den 23. maj 2013 i lokale, under iblioteket 4. modul, kl den 6. juni 2013 i lokale under iblioteket 5. modul, kl den 29. august 2013 i lokale under iblioteket ntal deltagere: ax. 12 personer (kursusforløbet gennemføres kun ved 12 deltagere) + forplejning: r pr. deltager for hele kursusforløbet april serveres kaffe/ rundstykker der er ikke yderligere forplejning. rokost kan medbringes eller købes i rådhusets kantine. ilmelding: eadline for tilmelding: senest d. 4. marts 2013 nderviser: llen astberg Hinrichsen; konsulent, underviser og coach. (www.kropogcoach.dk) ursusansvarlig/kontaktperson: H-konsulent ene arian Petersen. -mail rbejdsplanlægning i den administrative funktion truktur i kaos it hoved er fyldt med vigtige opgaver, du ikke må glemme. u bliver konstant afbrudt i arbejdet, og nye opgaver lander ustandseligt på dit bord. ine s hober sig op og din postkasse er overfyldt. u er måske på grænsen til stress. ursusmål rbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 dage eltageren kan udføre planlægningsopgaver, f.eks. sagsbehandlings-, disponerings- og kontrolopgaver på egne og virksomhedens administrative funktions vegne samt vurdere hvorvidt en opgave kan løses på arbejdspladsen eller som distancearbejde. eltageren kan beskrive egne og andre administrative medarbejderes opgaver som udgangspunkt for planlægning samt give information om og foretage opfølgning på planlagte arbejdsopgaver. eltageren kan justere i planlægning, tildeling og prioritering af administrative opgaver. eltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer og metoder. ursusindhold På kurset får du inspiration til at: efterse vaner og komme nogle af dine største tidsrøvere til livs benytte forskellige planlægningsværktøjer, både manuelle og -baserede, hvor det er relevant ændre dine arbejdsmetoder, så du bliver mere effektiv på jobbet udføre planlægningsopgaver for egne og andres administrative opgaver er vil på kurset skulle løses et par hjemmeopgaver for på den måde at gøre udbyttet så praksisnært og relevant som muligt for den enkelte. urset afholdes: 28. januar og 1. marts 2013 begge dage kr. or kursister med en videregående uddannelse er prisen kr. ilmelding: ilmeldingsfrist 14. januar 2013 ødested ursuscenter Holstebro, øesvej 76, Holstebro ontakt Virksomheds- og proceskonsulent asse Vester chmidt, tlf eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

7 ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter ålgruppe lle kommunens ansatte kan deltage i dette førstehjælperkursus. ormål lykker sker altid uventet, så hvordan forbereder vi os bedst muligt på det uventede? ormålet med kurset er at uddanne deltagerne, så de kan hjælpe ved såvel små som store ulykker og måske endda være med til at redde liv. ndhold urset består af 2 moduler: ivreddende ørstehjælp og Hjerte-unge-edning. u lærer blandt andet at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop, ved større ulykker i trafikken, på arbejdspladsen og derhjemme. esuden lærer du at betjene en hjertestarter. urset varer i alt 7 timer fordelt på to dage. urserne arrangeres i samarbejde med Holstebro eredskab. ivreddende førstehjælp inkl. hjertestarter Vedligeholdelse ålgruppe lle kommunens ansatte, som indenfor de sidste 3 år har gennemført kursus i livreddende førstehjælp, kan deltage i dette førstehjælperkursus. ormål lykker sker altid uventet, så hvordan forbereder vi os bedst muligt på det uventede? urset er et repetitionskursus, hvor formålet med kurset er at genopfriske deltagernes viden, så de kan hjælpe ved såvel små som store ulykker og måske endda være med til at redde liv. ndhold urset varer 4 timer og er et modul, der indeholder repetition af hjerte-lunge-redning og livreddende førstehjælp. esuden lærer du at betjene en hjertestarter. urserne arrangeres i samarbejde med Holstebro eredskab. id og sted orsdag den 21. marts 2013 kl og torsdag den 4. april 2013 kl eredskabsgården ærkær, ærkærparken 142, Holstebro 475 kr. pr. deltager er kan være mellem deltagere pr. hold. ilmelding rist 28. februar 2013 ursusansvarlig/kontaktperson rbejdsmiljøkonsulent aren rost, tlf eller id og sted orsdag den 21. marts 2013 kl eredskabsgården ærkær, ærkærparken 142, Holstebro 350 kr. pr. deltager er kan være mellem deltagere pr. hold. ilmelding enest 28. februar 2013 ursusansvarlig/kontaktperson rbejdsmiljøkonsulent aren rost tlf eller rbejdspladsen kan også købe hele hold hos Holstebro eredskab ontakt ovennævnte, som formidler kontakten rbejdspladsen kan også købe hele hold hos Holstebro eredskab. ontakt ovennævnte, som formidler kontakten. NG: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

8 Work marter Holstebro ommune nedsatte tilbage i 2010 Work marter gruppen, hvis formål er at sikre fokus på digitalisering, optimering og innovation i kommunens varetagelse af opgaverne. spidsen for Work marter gruppen står Claus randt, direktør for og Økonomi, og resten af gruppens medlemmer består af lederrepræsentanter fra alle forvaltninger. Work marter har tre arbejdsgrupper, der arbejder for at opfylde Work marters mål. isse tre grupper er igitaliseringsgruppen, N-gruppen og nnovationsgruppen. Work marter har via to af arbejdsgrupperne nogle tilbud til alle kommunens arbejdspladser, som vi vil opfordre jer til at benytte. et er gratis at få hjælp af de to grupper. nnovationstilbud: nnovationsgruppen står for at yde sparring og understøtte innovationsinitiativer og -projekter. Har du et innovationsprojekt, du skal til at starte op eller er i gang med, er du velkommen til at kontakte en af innovationsgruppens medlemmer, hvis du gerne vil forstyrres, udfordres, have feedback, indspark m.m. på dit projekt. Vi tilpasser innovationsgruppens involvering efter det enkelte projekt. u kan kontakte følgende personer: asja adahl, H (7304), otte ind, Økonomi (7113) eller ichael ndersen, dvikling og trategi (7024) N-tilbud: N-gruppen har fokus på at skabe større opmærksom på at optimere arbejdsgange og kun bruge tid på det, der skaber værdi. et sidste år har vi arbejdet med P-analyser, hvor vi har sat P på arbejdsgange rundt omkring i kommunen. ed få møder har vi sammen med den på gældende afdeling optegnet en arbejdsgang, udfordret den og fundet frem til forskellige ideer, der kan optimere processen. Vi starter altid med et formøde sammen med de involverede personer, for at forstå problemstillingen, blive enige om indhold, omfang og proces. Captiakurser for begyndere ålgruppe egynderkurset er for nye brugere eller medarbejdere, der kun har anvendt Captia i begrænset opfang. ndhold ursusdag 1: Her arbejdes med helt basale funktioner og principper for H. fter første kursusdag går brugerne hjem og arbejder med systemet. ursusdag 2: urset ligger ca. en måned efter den første kursusdag. ursusindholdet vil være udvidede funktioner i Captia. esuden vil der blive brugt tid på at samle op på erfaringer og spørgsmål siden sidst. ursusform: fveksling mellem fællesundervisning og individuel brug af systemet (hands on) edbring gerne relevant materiale til sagsoprettelse mv. id og sted ursets omfang er to dage. urser i foråret 2013: egynder 1: 26. februar og 26. marts 2013 egynder 2: 7. maj og 4. juni 2013 lle dage kl urserne foregår på CH (ddannelsescenter Holstebro), lokale kr. inkl. materialer, lokale og forplejning på begge kursusdage. ilmeldingsfrist: egynder 1: 14. februar 2013 egynder 2: 22. april 2013 inimum 10, max. 19. deltagere NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse Har du en arbejdsgang, du gerne vil udfordre, eller ønsker du at snakke dit projekt igennem med N-gruppen, er du velkommen til at kontakte os: ent ensen, orgerservice (7226) eller otte ind, Økonomi (7113) e tre arbejdsgrupper består af følgende personer: igitaliseringsgruppen: nders jært ørensen (), rian kibsted (ommunikation), ent ensen (orgerservice) og Carsten sager ørensen (ørn og nge) nnovationsgruppen: asja adahl (H), otte ind (Økonomi) og ichael ndersen (dvikling og trategi) N-gruppen: ene ahlgaard (H), ent ensen (orgerservice), otte ind (Økonomi) u kan læse mere om Work marter og de tre arbejdsgrupper på intranettet under portaler Work marter. ontaktperson dministrativ personalekonsulent ene Vernersen, tlf eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

9 ndervisning i Ø moduler ormål: t lære udvalgte funktioner i Ø ndsigt ndhold: er undervises i 4 særskilte moduler, der kan tages enkeltvis eller samlet: egningsdebitor orespørgselsmodul Ø-rapporter ilagsoversigten og e-bilag ålgruppe: Nye Ø brugere eller mere erfarne, der har brug for kendskab til specifikke funktioner id og sted: Handelsskolen 14. og 15. maj 2013 kl på CH 100 kr. ntal deltagere (pr. modul) min. 5 max. 19 ilmelding senest 2. maj 2013 eskrivelse af moduler odul 1 - egningsdebitor ormål: t kursisterne lærer egningsdebitor modulet at kende, og kan benytte det til at danne og udskrive regninger (fakturaer) fra kommunen. t kursisterne lærer at forstå hvad der sker når der skabes en faktura. Hvordan der dannes automatiske konteringer til Ø ndsigt og hvordan integrationen til ebitor er. ndhold: orståelse for registret som indeholder kommunens debitorer. annelse af fakturaer og kreditnotaer med mulighed for straks print. annelse af dagskørslen. dskrift/genudskrift af fakturaer. prettelse og vedligeholdelse af varetekster. id: 14. maj 2013 kl ursusansvarlig: arin tubkjær ilmelding her odul 3 - Ø-rapporter ormål: t lære kursisten at opbygge egne definerede områder ud fra Ø-rapporterne. ndhold: t kunne bruge de forskellige muligheder i Ø-rapporten, herunder sammenhængen med bl.a. posterings- samt budgetregistret. psætning af egne område- og kolonneprofiler. dskrivning af rapporter samt overførsel til xcel. ålgruppe: rugere med behov for at følge med i institutionens/afdelingens økonomi. id: 15. maj 2013 kl ursusansvarlig: ohnny Pedersen ilmelding her odul 4 - ilagsoversigten og e-bilag ormål: t lære kursisten at bruge bilagsoversigten og lave e-bilag. ndhold: t kunne bruge de forskellige muligheder i bilagsoversigten så som at betale, inaktiverer, videresende fakturaer, samt søge muligheder. t kunne sortere og opbygge bilagsoversigten så den passer til det behov man har. t kunne udbetale på e-bilag, kantinebestillinger samt lave omposteringer. ålgruppe: em der betaler fakturaer og udbetaler udlæg. id: 15. maj 2013 kl ilmelding her ursusansvarlig: ente Gudiksen odul 2 - orespørgselsmodul NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse ormål: t kursisterne lærer at benytte Ø ndsigts forespørgselsbilleder, og lærer hvilke billeder der er hensigtsmæssige i de enkelte situationer. ndhold: Gennemgang af aldolisten, som bruges til at præsentere saldi og budget mm. Gennemgang af posteringsbilledet, som bruges til at udsøge og vise bogførte posteringer Gennemgang af tamoplysningerne på personer og leverandører, som danner grundlag for kommunes udbetalinger fra Ø ndsigt Gennemgang af mulighederne for forskellige opsætninger Gennemgang af mulighederne for forskellige afgrænsninger Gennemgang af mulighederne for forskellige kolonneopsætninger id: 14. maj 2013 kl ursusansvarlig: arin tubkjær ilmelding her NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

10 ær om orger.dk ormål t alle kommunens ansatte får viden om borger.dk og at de herefter kan være ambassadører for borger.dk igen til gavn for Holstebro ommune ålgruppe lle ansatte med borgerhenvendelser id og sted orsdag den 10. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 19. december 2012 orsdag den 10. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 19. december 2012 isse kurser afvikles på Holstebro ibliotek. orsdag den 17. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 10. januar 2013 ette kursus afvikles på Vinderup ibliotek orsdag den 24. januar 2013 kl ilmeldingsfrist 17. januar 2013 ette kursus afvikles på lfborg ibliotek urserne er gratis ntal deltagere 10 nderviser Peter okkjær ursusansvarlig eamleder Peter okkjær, Holstebro ibliotek, tlf eller -introduktion for nye ledere ål et er målet, at alle nye ledere modtager en grundlæggende introduktion til kommunens systemer samt en opfølgning. ederne modtager desuden en fagrettet -pakke, som er målrettet de konkrete forvaltningssystemer. ålgruppe Hovedsageligt nye chefer og ledere ved Holstebro ommune. urset tilbydes også gamle ledere, men er kun obligatorisk for nye ledere. ndhold Grundpakken består af undervisningsforløb, som afvikles på to formiddage er vil forekomme en grundlæggende introduktion til: Velkomst og kaffe samt kort intro v. -afdelingen Citrix, utlook ntranet, rugerdata upport, elefoni isikostyring og indkøb Captia Økonomisystem (Ø indsigt) systemer til løn- og personalestyring Hvornår -introduktionspakken afholdes to formiddage først i en måned (typisk første torsdag og fredag i måneden). ntroduktionen vil blive gennemført, når der er fyldt et hold op (max 10 deltagere) Hvor ataværkstedet under iblioteket urset er gratis for alle chefer og ledere ved Holstebro ommune ilmelding ilmeldingen foregår løbende via H-portalen ontaktperson Chefsekretær nger hormann, tlf eller NG: NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

11 NG: idste frist for tilmelding ses -introduktion opfølgning ormål pfølgning på -introduktionspakken, som alle nye ledere skal gennemføre efter nyansættelse. ålgruppe pfølgningspakken henvender sig til nye ledere såvel som gamle ledere. dover den deltagende leder vil der også være mulighed for, at en administrativ medarbejder el. stedfortræder kan deltage på samme modul/er som deres leder. Herved opnås større mulighed for efterfølgende sparring/vidensdeling. ndhold pfølgningspakken består af undervisningsforløb, som afvikles på en dag, og der vil være mulighed for at tilmelde sig de enkelte moduler individuelt. odul 1 - l Citrix, utlook odul 2 - l ntranet, rugerdata odul 3 - l upport, elefoni odul 4 - l ndkøb/ø odul 5 kl Captia Hvornår 1 gang om året, 3. torsdag i maj måned. Hvor ataværkstedet under biblioteket urset er gratis for alle chefer og ledere ved Holstebro ommune ilmelding ilmeldingen via H-portalen ontaktperson Chefsekretær nger hormann, tlf eller undhedsfremme, rivsel og elationel oordinering i praksis nternt ursus i Holstebro ommune for Værdi og trivsel skabes i dag i høj grad gennem relationer og netværk, altså den del af social kapital som handler om samarbejde. Holstebro ommune har igennem en længere periode haft fokus på sundhedsfremme, gerne koblet til social kapital. enne kursusdag giver dig præcise og målbare definitioner, konkret viden og værktøjer til at implementere social kapital og relationel koordinering på den sunde og effektive måde ved brugen af Nudge. agen giver dig konkrete redskaber og metoder til at fremme sundhed og trivsel, ikke som en individuel opgave, men som noget gruppen og afdelingen løfter i flok. er udbydes to kurser, som afholdes på: ob & ompetence Center Vest, Harald eths vej 4 Hold 1: den 30. januar 2013 kl. 08:30 15:30 Hold 2: den 6. februar 2013 kl. 08:30 15:30 eltagergebyr: G - ursusudgiften dækkes af -midlerne ( = mtskommunernes og ommunernes fond for ddannelse af illidsrepræsentanter m.fl.) lektronisk tilmelding på intranettet senest den 11. januar 2013 (ntranettet: Personale / H-dvikling / ompetenceudviking / ddannelsesportalen / og rbejdsmiljø) På selve kursusdagen vil du blive ledt igennem programmet af: Vibeke endix idriksen, som har arbejdet med Human essource anagement siden slutningen af 1990 erne. Vibeke har en uddannelse som cand. erc. H og har både som intern H-manager og som ekstern konsulent, arbejdet med mange former for H-opgaver. Nogle af disse er karrierecoaching, kompetenceafklaring, medarbejderundersøgelser, ledertræning, undervisning, personprofiler og test. erudover optræder Vibeke som ekstern lektor på C og har tidligere gjort NG: dette på. idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse ettelene ellinggaard, som har været selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser siden 1986, og er partner og medejer af nside ommunikation siden ettelene har arbejdet med de fleste moderne H koncepter og har selv været ypperstepræstinde i den postmoderne praksis, men har også studeret de kritikere, der i stigende grad dokumenterer bivirkningerne ved moderne styrings- og ledelsesformer og har derfor arbejdet på at finde og udvikle alternative modeller, som både kan forebygge stress/mistrivsel og komme ineffektive skjulte fabrikker til livs. ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

12 Program for kursusdagen ormiddag; ocial kapital og relationel koordinering orskning viser at der er en klar sammenhæng mellem social kapital og virksomhedens performance. et gælder både produktivitet, kunde/medarbejdertilfredshed/trivsel og innovation. er er altså værdi i at arbejde med social kapital. efinition af social kapital og afgrænsning af begrebet Hvordan social kapital virkelig er kapital trukturelle vilkår for social kapital hvad skal der til? N og Nudgehjulet ftermiddag; mplementering af social kapital Hvordan man får gruppen til at gøre det rigtige og det sunde odel til kritisk analyse af problemer i relation til social kapital odeller for opbygning af relationer og social kapital eksternt og internt Praktiske øvelser i arbejdet med relationer (herunder tillid, retfærdighed, kommunikation, adfærd) Praktiske øvelser i arbejdet med normer og nudges Praktiske eksempler med N og nudgehjulet -kursus om medlem af -udvalget får du hermed et tilbud om deltagelse i et -kursus. ddannelsen foregår over 3 dage, i alt 24 timer. ndervisningstiden er fra 8.00 til et vil være en god idé, hvis så mange som muligt fra samme -udvalg deltager i det samme kursus. u bedes være opmærksom på, at du skal været til stede under hele kursusforløbet, og du kan normalt ikke skifte fra et kursusforløb til et andet. et forventes, at Holstebro ommunes lokale -aftale er læst af deltagerne inden kursusforløbet. er udstedes kursusbevis. Praktiske oplysninger: et er besluttet, at kursusafgiften til -kurserne i 2013 betales af H-dvikling. orplejning på 600 kr. er for afdelingernes/institutionernes egen regning ntal deltagere ax. 22 personer ursus nr. 1/2012 idspunkt: 18. og 19. marts samt 7. maj ursussted: ndervisningslokale - under iblioteket Næste -kursus bliver i efteråret nderviser: arl igsgaard ilmelding idste frist for tilmelding er 8. marts 2013 ilmelding foregår via intranettet under H-portalen, hvor en tilmeldingsblanket udfyldes og sendes elektronisk. Har du tidligere tilmeldt dig et -kursus og kommet på venteliste, bedes du tilmelde dig på ny. NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse du udfylde tilmeldingsblanketten, som er på sidste side i dette katalog og sende den med intern post til H-dvikling, ådhuset, irkestræde 11, 7500 Holstebro. u vil modtage en bekræftelse ursusansvarlig/kontaktperson dm.konsulent ene Vernersen lf eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

13 Økonomi i Holstebro ommune ormål: t få et overordnet kendskab til budgettering og regnskabsaflæggelse i Holstebro ommune ålgruppe: medlemmer af -organisationen ndhold: Holstebro ommunes økonomi vil blive præsenteret med udgangspunkt i regnskabet og budgettet. er bliver lagt vægt på en bred overordnet gennemgang, med nogle få forståelsesmæssige øvelser. u vil få et overblik over følgende emner: Økonomifunktionen ommunens regnskab ommunens økonomi ommunens budget udgetopfølgning id og sted: ob- og ompetencecenter Vest. 20. februar 2013 kl. 08:30 til 11:30 : gratis ntal deltagere min. 10, max. 70 ilmelding senest 11. februar 2013 nderviser acob aiser, Økonomichef en obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse ålgruppe rbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen begge repræsentanter skal gennemføre uddannelsen. ormål ormålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. ddannelsen skal også medvirke til, at deltagerne opnår kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. ndhold På uddannelsen kommer du til at arbejde med: rbejdsmiljøbegrebet, hvad er sikkert og sundt arbejdsmiljø? rbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter og ansvar amarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet ystematisk arbejdsmiljøarbejde rbejdspladsvurdering, PV orebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder ulykkesforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og trivsel amarbejde i arbejdsmiljøgruppen ddannelsen gennemføres af N rbejdsmiljøkonsulenterne / i tæt samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulenter. Hvornår ddannelsen udbydes efter behov. ontakt aren rost for tilmelding. inimum 12 deltagere, max kr. inkl. materialer og forplejning uddannelsen også betales med Nabonnementstimer (2½ time) emærk! n del af uddannelsen er betalt af Holstebro ommunes centrale pulje, hvorfor ovenstående deltagerpris er væsentligt billigere, end hvis du deltager på ekstern uddannelsesforløb. NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse ursusansvarlig/kontaktperson rbejdsmiljøkonsulent aren rost, tlf , eller NG: idste frist for tilmelding ses ilmeldingen foregår via intranettet under H-portalen, eller på linket under punktet id katalog. (e mere i forordet). u vil modtage en bekræftelse H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail:

14 H-dvikling lf.: ail: H-dvikling lf.: ail: 26 27

15 ilmeldingsblanket ursusnavn og dato for afholdelse ursusønske Personlige oplysninger it navn: in på arbejdet: in private it cpr. nr.: (for registrering i adm. system): in stilling: fdelingen/forvaltningen, som du arbejder i: rbejdspladsens uddannelseskontonr. u/moms Navnet på din leder: it private mobilnr.: it arbejdstlf.nr.: Har du pc-adgang tilmelder du dig elektronisk ved at: gå på intranettet > klik på Personale > klik på H-dvikling > klik på ddannelse > klik på linket se alle uddannelsesmulighederne på uddannelsesportalen klik på fanebladet f.eks. edarbejder og vælg kurset. Øverst på kursusbeskrivelsen, klikker du på ilmeld og udfylder tilmeldingen. Hvis du sætter flueben på tilmeldingen, vil din kursusbooking blive registreret i din outlook kalender - såfremt der fortsat er ledige pladser. Har du ikke pc-adgang tilmelder du dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til H-dvikling, Holstebro ommune, ådhuset, 7500 Holstebro idste ansøgningsfrist står under det enkelte kursus 28 H-dvikling lf.: ail:

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere