Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune"

Transkript

1 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm CVR: Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte Fogde Lauridsen c.dk CVR: formand: Poul Ivan Madsen, Skjern Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Frivilligdag v. Claus Brotkorb CVR: Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Udgifter: Kørsel kr., kursus kr., kontorartikler 600, hilsener besøgsvenner/værter kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset for brugere af huset. Deltagere: deltager Ansøger: Forskel mellem udgifter kr(transport, entre og forplejning) og indtægter fra deltagerbetaling kr. Økonomi: Deltagerbetaling ca.100 kr. pr. tur. Formue: ca kr., hvoraf kr er øremærket det 3- årige gældsrådgivningsprojekt. Andet: Der er driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Afholdelse af frivilligdag i Ringkøbing august og i to andre byer i foråret - for at synliggøre det frivilligt sociale arbejde. Deltagere: alle frivillige sociale foreninger og borgere inviteres. Ansøger: til dækning af teltleje kr, annoncering kr og andet kr. ( Økonomi: Deltagende foreninger har kun mindre udgifter. Der er søgt mindre sponsor. Formue: Ikke oplyst. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Tilskuddet fastlagt i forhold til en overvejelse over bl.a. støttens karakter af direkte deltagertilskud til sociale aktiviteter, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Tilskuddet fastlagt ud fra ud fra overvejelser vedr. puljens samlede størrelse samt, at Frivilligrådet oplever, at effekten af de tradionelle friivllige dage ikke er stor nok for deltagende foreninger. De ønsker PRarrangementerne nytænkt - gerne ud af boksen, således af deltagerne/det frivillige arbejde kommer ud af teltet og bliver synligt f.eks. på messer Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Get Together v. Helle Brunner CVR: Aktivitet: 5 velkomstarr. I centerbyerne og 5 udflugter rundt i kommunen. Deltagere: Ca nytilflyttere årligt, heraf forventes kontakt til ca tilflyttere er allerede registreret i netværket. Ansøger: Til velkomstarr kr., udflugter kr, kørsel og tryk kr. Økonomi: En mindre deltagerbetaling ved velkomstarr. f.eks. 10 kr til kaffe/kage. Egenbetaling ved udflugter kr. Formue: 0 - faciliteres af Frivilligcentret Andet: Get Together startede i 2014 og har til formål at styrke integration og personlig velkomst til nytilflyttere i RKSK. Har en facebookside. Et godt formål. Frivilligrådet ønsker, at drøfte emnet på fællesmødet med Socialog Sundhedsudvalget. Lizzy Bøggild undersøger videre om emnet til næste Frivilligrådsmøde. 1/48

2 Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern - Lydavis v. Claus Brotkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern v. Hanne Gade CVR: formand: Hans Pinderup oplyst Netværket Borger hjælper Borger v/anette Stokholm CVR: Kommunens CVR: Frivilligcentret Aktivitet: Fagligt foredrag ved Agnete Odgård, som er blind til årsmøde. Ringkøbing-Skjern Lydavis er vært ved afholdelse af De Private Lydavisers årsmøde den Indhold: generalforsamling, fremvisning af lokaliteter i kommunen og festmiddag med velkomsttale og underholdning. Deltagere: Fra RKSK ca 16 personer samt øvrige kommuners deltagere. Ansøger: Foredragsudgifter kr. Budget i alt kr. Økonomi: Der er søgt sponsorstøtte på kr. Formue: Ikke Aktivitet: Temadag med Trine A.Jensen "Livskvalitet og stjernestynder på livets sidste rejse". Deltagere: kommunens Frivillige inviteres Ansøger: Honorar, kørsel og lokaleleje Økonomi: Egenbetaling på 100 kr. Formue: Ikke oplyst Andet: Kurset efterlyst af frivillige, som oplever at det kan være svært at være frivillig for en ældre, som har mistet livslysten. Der forelægger samarbejdsaftale. Aktivitet: Foredrag i Medborgerhuset ved Flemming Rishøj - om bekymringer. Deltagere: Åben til RKSK's borgere Udgifter: Til foredraget 3000kr. Øvrigt dækket via egenbetaling. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: Ikke oplyst. Andet: I samarbejde med Medborgerhuset. Anerkendelse af frivillige. Aktivitet: Temadag med Lena Bjørn - om at lære "historiefortælling", som et redskab til at motivere andre og få sin foreningstilbud omtalt (PR) Deltagere: frivillige socialt arbejdende - budget opgjort med 20 stks. Ansøger: til foredraget og lokale/forplejning 200 kr. pr. deltager. Økonomi: Egenbetaling 100kr. Formue: ikke oplyst. Andet: Aktivitet: frivillige, der hjælper med info om IT mv., løbende aktiviter over året Deltagere: Deltagere bosat i kommunen, 5-30 ved enkeltarr på messer. Udgifter: Diverse annoncering/opslag/pjecer, materialer/forplejning mv. Økonomi: Ingen deltager betaling.formue: 0 De tre ansøgninger tildelse tilsammen kr. Frivilligcentret fordeler selv pengene mellem projekterne. ansøgere 2/48

3 Optimisterne, Videbæk V/ Kristian Knudsen CVR: Aktivitet: En gruppe førtidspensionister, som mødes i Frivillighuset 2 x ugentlig. Indhold : socialt samvær, udflugter Deltagere: 33 Udgifter: Ree Dyrepark3900 kr. Den gamle by, kr. Jesperhus kr. Tysklandstur kr. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue: ca kr Beløbet er nedsat, blandt andet fordi der søges til et overskud Røde Kors Ringkøbing - Caféen v.inge Merete Pedersen Formand: Thorkild Slot Pedersen CVR: Røde Kors Samaritter, RKSK v: Jørgen Chr. Pedersen Nygade 43b, 6900 Skjern CVR: Formand: Margit Hansen oplyst Røde Kors, Egvad Afd. - besøgsvenner v. Mette Højlund CVR: formand: Hanne Hahr Røde Kors, Videbæk afd. v. Birthe Degnboel CVR: Aktivitet:Feriekur til Ebeltoft samt endagstur. Deltagere: Socialt udsatte og ensomme. Mennesker af anden etnisk baggrund samt misbrugere kommer i caféen. Udgifter:Transport 3000kr, Husleje,Bus og lokaler 4400kr, Forplejing 5600kr Økonomi: ingen oplysninger om egenbetaling Formue: Ikke oplyst. Aktivitet: Uddanner nye samaritter Deltagere: Nye samaritter Ansøger: Udd. af 3 nye samaritter kr Udd. af 4 nye sminkører 8000 kr Opfølgningskursus for 4 samaritter 1200 kr Transport, 3780 kr Årlig husleje, Bredgade 13, Skjern kr Økonomi: Forventet underskud i kr. Formue: Ikke Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 60 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 Afslag. Samaritterne gør et stort frivilligt arbejde. Som Frivilligrådet ser det, er der ikke tale om socialt arbejde i klassisk forstand på gr. af målgruppen og formålet. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper, Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og sorg-samtale/gruppe. Deltagere: 42 besøgsvenner, 8 i vågetjenesten, 119 i nørklegruppen, 5 deltagere på ældrelejr, 25 brugere af cafe Grønbjerg, 1 sorgsamtale Udgifter: Til frivilligpleje såsom foredrag, udflugt, adventsfest (37.500kr), kørsel for ledere af besøgs- og vågetjenesten(4.000), generalforsamling og diverse (12.000), ældrelejr (2.500kr) Økonomi: Kontingent 125 kr.. Deltagerbetaling ved adventsfest og udflugt (samlet indtægt kr.). Formue: kr. 3/48

4 Værestedet på Sømandscafeen (del af Indenlands Sømandsmission) v. Iver Poulsen, Ringkøbing CVR: Saldo grp Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. ADHD-foreningen, afd. Midtvest v. Anne Mette Skaarup, Silkeborg CVR: (landsforeningens) Formand: Susanne Dall Alzheimerforeningen Midt- Vest v. Aase Jonassen, Spjald m CVR: Gitte Kærgaard Aktivitet: Efter sømandshjemmets salg er der oprettet et værested i en del af lokalerne på lejebasis. Fast åben formiddag og eftermiddag. Drives af 1 ansat og 20 frivillige. Der foreligger driftsaftale med RKSK derom. Denne ansøgning gælder frivillige aktiviteter udover den faste åbningstid f.eks. om aftenen. Aktiviteter kan være spis-sammen-aftner, udflugter eller juleaften Deltagere ældre, enlige, ensomme, misbrugere og socialt dårligt stillede Ansøger: til lokalleje kr, udflugter og forplejning mv , løn til ansat kr. Økonomi: Ingen kontingent. Indtægt -3000kr. Formue - 0 kr. Aktivitet: 1 lokalt foredrag i Medborgerhuset, Ringkøbing om inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Deltagere: primært forældre til børn med ADHD. 45 medlemmer i RKSK. Ansøger: Udgifter kr - foredragsholder og forplejning Økonomi: medlemmers egenbetaling via kontingent, andre betaling Egen formue: kr. Andet: Foreningen dækker den vestlige del af Region Midt. Se mere: Aktivitet: Foredag på Fjordparken den om juridiske spørgsmål forbundet med demens ved advokat Lotte Bliddal. Deltagere:Målgruppen er demensramte og deres familier. Forventer ca deltagere. Har samlet 350 medlemmer de 6 kommuner, som dækkes. Udgifter: foredrag kr, lokale kr. og annoncering kr. Økonomi: kontingentindtægt til hovedforening, deltagerbetaling for kaffen. Formue: kr. Det der gives stemmer overens med de udgifter, der er angivet til arrangementet /48

5 Anker Fjord Hospice - Foreningen for de frivilliges aktiviteter, Hvide Sande v. Jens Korsholm Meldskiftet Ringkøbing CVR: Arbejdsskadeforeningen Ringkøbing-Skjern v. Inga Lund, Ansager, CVR: Formand: Sigvald Henriksen bopæl i RKSK. Aktiviteter: Koordination af frivillige, kurser for frivillige, frivilligpleje. Deltagere: 88 frivillige tilknyttet Hospice. heraf 65 fra RKSK Udgifter:Udgifter til Frivillig Forum, Ekskursion til Kræftes Bekæmpelse i Kbh, Temadag, Temadøgn, Kørselsgodtgørelse til frivillige. Økonomi: Formue kr. Andet: Der er ikke søgt om et konkret - påført udfra budget Obs: Af 132 patienter i de første tre kvartaler i 2014 havde 35 Aktivitet: Foreningens formål er bl.a.at fungere som samlingssted for arbejdsskadede og hjælpe den arbejdsskadede. Der tilbydes bisidderre og oplevelsesaktiviteter såsom ture ud i det blå, foredragsaften, bowlingtur. Deltagere: 14 medl bosiddende i RKSK Udgifter:2xture + julefrokost/bowling, , kontingent til landsfore Egenbetaling for delt. i landsdækkende aktiviteter 1.000, Kørsel Forsikringer 1.000, Kontingent PR 600 PR annoncering/kontorart/bestyrelsesmøder Økonomi: Kontingent 150 for enlige, 250 for husstandsmedlemmer, 300 for støtteforeninger. Formue: 3.000kr Støtten er fastlagt i forhold til antal patienter fra RKSK samt overvejelser over puljens samlede størrelse og øvrige Astma-Allergi-foreningen Fyn Dalumvej 75, gården 5250 Odense SV v.ine Møller Hansen CVR, Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Lokalafd. Ringkøbing-Skjern V/ Hanne Nielsen CVR: Aktivitet: Luftballonen et landsdækkende tilbud under Astma- Allergi fore. 12 dags sommerophold med terapeutisk og socialt formål Der indgår fysioterapi og astmaskole samt kostvejledningskursus. Deltagere: unge mellem 9-17 år med astma, allergi eller eksem. Ansøger: budget vedhæftet Økonomi: Egenbetaling på 1500 kr. Budget vedhæftet Formue: kendes ikke Aktivitet: Afholdelse åbne informations- og oplysningsaftener, samtalegrupper for pårørende og bisidder-funktion. Deltagere: 126 medlemmer, deltagere pr. arr., 3 samtalegrupper/pårørendegrp med hver 8 deltagere. Udgifter: Informationsaftener kr, samtalegrupper kr, bisidder 5.000kr. Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget - samlet indtægt derfra ca kr. Formue: kr. Andet: Lokalafd. startet i 2012 Afslag. Landsforening med landsarrangement, hvor det ikke angives, hvor mange borgere der deltager fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det anerkendes at foreningen arbejder for et rigtig godt formål. Støtten er reduceret på grund af antallet af ansøgere og puljens størrelse samt muligheden for egenbetaling for forplejning. 5/48

6 Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Diabetesforeningen - Lokalforening Ringkøbing- Skjern v. Susanne B. Udengaard susanne.bareather.udengaar CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Foreningen Danske Døvblinde v. Anette Stente, Taastrup CVR: formand:bjarne Hvidsten GIGT-gruppen Ringkøbing- Skjern V/ Gurli Snitgaard CVR: formand: Jonna Nygaard Poulsen Aktivitet: Fortsat drift af omsorgsklub med aktiviteter, som foredrag, sommerafslutning, juleafslutning mv. Deltagere: 62 medlemmer, hvor deltager pr. gang. Udgifter:Foredrag 3738 kr, sommerafslutning 2232 kr, Banko 3440 kr, Taxakørsel kr, Juleafslutning 3032 kr. Økonomi:Ingen kontingent. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. i banken og en kapitalplejeordninge på kr Aktivitet: møder og sociale arrangementer med oplysende og støttende indhold f.eks. diætistforedrag og motivationagrupper Deltagere: varierer fra 5-50 Udgifter: husleje 4.500kr, foredrag 5.500kr, Arr + messer m.m 4000kr, kontorhold 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue: kr Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestols- og rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent. Man betaler selv rejsen. Formue: kr Aktivitet: mdl. ERFA-møder for døvblinde i Herning. Frivillige ERFA-grp. ledere, som selv er døvblinde. Deltagere: 12, heraf 4 fra RKSK Udgifter: Der søges 1/3 af de samlede udgifter; herunder bl.a.kørsel kr, møder 6.000kr, adm. og annnoncering 4.400kr Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue: Ikke lokalt. Aktivitet: Mødes 1 x mdl. i Medborgerhuset, foredrag, gymnastik, udflugter, julehygge, julefrokost. Deltagere: 60 medlemmer - der deltager Udgifter: Der søges differencen ml. udgifter såsom pjecer, kontorhold, kørsel, julefrokost og møder og indtægter fra deltagerbetaling /4950kr. Økonomi: Deltagerbetaling for medlemmer/ikke-medlemmer /40 kr. Formue: 6000kr. Beløbet er nedsat fordi der er mulighed for øget brugerbetaling. Husk fremover at påføre indtægter på budgettet. Støtten fastlagt i forhold til, at der ydes et tilskud på kr pr. frivillig deltager. ansøgere samt antallet af deltagere fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 6/48

7 Grønbjerghjemmets venner v. Anette Hansen, Tarm (formandens) CVR: formand: Bente Færge Pedersen, Grønbjerg Hjernesagen i Ringkøbing- Skjern Kommune v. Asger Lauridsen, Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite v. Irma Hvistendahl, Ringkøbing CVR: formand: Birger Lykke Hansen Hjerteforeningen Skjern, Tarm og Videbæk lokalkomite V/ Verner Jensen CVR: Formue:5.500 kr. Hjerteforeningen, Ringkøbing Lokalkomite v. Irma Hvistendahl CVR: formand: Birger Lykke Hansen Aktivitet: ugentlige arr, udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede, således de kræver hjælp 1 til 1 eller 1 til 2 beboere. 130 medlemmer. Udgifter: udflugter, ferietur og materale Økonomi: Ingen deltagerbetaling, kontingent enlig/familie 60/100kr. Formue kr. Aktivitet: 2 mdl. akt.for senhjerneskadede og pårørende. Mødes ofte i Medborgerhuset. Deltagere: 60 medlemmer, heraf 20 faste deltagere i Ansøger: et generelt tilskud. Udgifter til f.eks. leje af handicapbus(7.500kr), lokaleleje(3.000kr) og møder og arrangementer(15.500kr) Økonomi: Kontingent enlig/par 195/265 kr. til landsforeningen. Egenbetaling for forplejning og ture. Forventet indtægt via tilskud fra landsforening og egenbetaling kr. Formue kr. Aktivitet: 5 oplysende arrangementer om hjertesygdomme, kost, medicin mv. samt 4 arrangerede gåture på hjertestierne. Deltagere: pr. aktivitet. 545 medlemmer. Udgifter: Foredragsholdere mv kr. Økonomi: Kontingent til landskontor. Ingen deltagerbetaling. Der er søgt kr. fra Hjerteforeningen centralt. Formue kr. Aktivitet: Hjertevenlig gymnastik, julehygge, børneklub Deltagere: Hjertepatienter og pensionister Udgifter: Gymnastik kr, julehygge kr, annoncer+porto kr. Oplysning og foredrag om børneklub kr Økonomi:Kontingent, der indbetales til hovedforeningen. Aktivitet: Indvielse af ny hjertesti i Hvide Sande april Deltagere: borgere i RKSK, medlemstal 540, sædvanlig deltagerantal til arrangementer ca. 60. Ansøger: tilskud til udgifter forbundet med indvielsen. Økonomi: Der er søgt ved Hjerteforeningens Landskontor. Formue: 8.500kr. 7/48

8 Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: formand: Anita Kjær Høreforeningen Ringkøbing- Skjern Lokalafdeling v. Ole Matthesen, Ringkøbing CVR: Aktivitet: Afholdelse af arr, nyhedsbreve/mails, annoncering, ny hjemmeside, Deltagere: 690 medlemmer, heraf 61 fra RKSK. Arrangementer er åbne for alle. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Der er ikke kontingent, men deltagerbetaling medlemmer kr. pr. arr. Formue: kr Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt- Christensen, Hvide Sande. CVR: Middagsselskaber for demensramte ægtepar v. Aase Jonassen og Gitte Kærgaard m CVR: Aktivitet: 6 arrangementer i 2015 inkl. 2 høredage. Deltagere:116 medlemmer. Varierende deltagerantal, især medlemmer, men også enkelte ikke-medlemmer. Ansøger: Til difference mellem indtægter fra især kontingent og sponsorer og lidt deltagerbetaling og udgifter til arrangementerne (12.000kr), annoncering, blad og bestyrelsesarbejde. Økonomi: Kontingentstørrelse ikke oplyst. 30% refusion af kontingent fra Hovedforening. Deltagere betaler kaffe og evt. et mindre deltagergebyr. Formue: kr. Andet: Aktiviteter: 8 dages charterferie til Kreta el. lign. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: deltagere fortrinsvis fra RKSK og 6 hjælpere. Ansøger: Tilskud til dækning af 6 hjælpers rejseudgifter og forsikring pr stk kr.søges skaffet via andre sponsorer Økonomi: Formue kr. Hver deltager betaler egne rejseudgifter 6.500kr. Aktivitet: Frivillige afholder 4-5 middagsselskaber for dementramte ægtepar på kommunens aktivits- og ældrecentre. Deltagere: 5-7 par pr. gang. Èn frivillig pr. par til at hjælpe den demente, så ægtefælles aflastes. Udgifter: kørsel til frivillige 3.000kr, pynt og papir mv kr. Økonomi: Deltagerbetaling pr. gang 250kr. Formue: 215 kr. 8/48

9 Netværksgruppen - arrangør af ferietilbud til voksne handicappede i Å-Centret, Skjern v. Lillian Bjerg CVR: Osteoporoseforeningen afd. Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast- Brande v. Helle Nielsen, Herning CVR: formand: Vinnie Nielsen, Herning PTU Midtvest Jylland v/ Poul Ipsen CVR: formand: Orla Bredgaard Ringkøbing Parkinsonklub V/ Frank Eilertsen CVR: Formand: Karen Christensen Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup Aktivitet: ferie og udflugter for de udviklingshæmmede borgere tilknyttet Å-Center Syd: 1) 5 dg. på Feriecenter Slette Strand, 2) 4 dg. bustur i Skagen og Læse, 3) 1 dg til festival i Mariehaven, Ansager. Deltagere: 1) 7 brugere og 2 frivillige, 2)11 brugere og 3 frivillige, 3) 20 brugere og 4 frivillige Ansøger: til dækning af de frivillige ledsageres udgifter forbundet med turene 1) 7.000kr, 2) kr, 3) kr. Økonomi: Deltagerne betaler egne udgifter Formue: Andet: de frivillige er tidl. medarbejdere ved Centret Aktivitet: 1 foredrag om osteoporose og forebyggelse ved overlæge og endnu ukendt foredragsholder. Deltagere: personer Ansøger: Et generelt tilskud til foredragsholdere kr og PR kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. - dækker forplejning. Formue: kr. Andet: Knogleskørhed er et af landets 8 store folkesygdomme. Efterlyser billigere lokaler end hotel (50kr. for kaffe og kage) Aktivitet: Tur med naturbussen til Mols, for dem som har svært ved at komme ud. Deltagere: PTU medlemmer, ca. 25 deltagere fra RKSK. Udgifter: Naturbussen og naturvejleder kr. Økonomi: Egenbet.100 kr. Formue: kr Aktivitet: Diverse aktiviteter, udflugter, teater, koncert, honorar til underholdere på klubmøder m.v. Deltagere: 15 medlemmer Udgifter: udflugter, teater, koncert, honorar til underholder. Økonomi: kontingent 400 kr. årligt (dækker klubmøder, ophold kaffe. Formue: kr Aktivitet: Besøg i Jyllands Park Zoo Deltagere: deltagere Ansøger: Tilskud til entreudgifter; pr. barn 95 kr, pr. voksen 90 kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr pr. voksen. Formue: kr. Støtten gives som et generelt tilskud til udgifter til frivillige i forbindelse med udflugter og ferier. Vedr. forespørgsel om lokaler, det foreslås at foreningen kan bruge medborgerhus eller kommunale lokaler over puljens samlede størrelse, øvrige ansøgere samt manglende poster i budgettet. Der gives et samlet tilskud til Scleroseforeningens lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune 9/48

10 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hanne Hvas, Tarm CVR: formand: Hans M.G. Pinderup Selvhjælp Ringkøbing-Skjern v. Asta Jørgensen l.com CVR: formand: Gerd Holten Selvhjælpsgruppen for apoplesiramte af 2004, Tarm V/ Søren Madsen Møllevej 5E, 6880 Tarm CVR: Formand: Birgitte Mamsen Saldo grp 2 3. Flytninge- og indvandrearbejdet Frivilligcentret Aktivitet: Foredrag ved socialrådgiver med nyt på scleroseområdet Deltagere: deltagere Udgifter: Lokaler(600kr.), forplejning(900kr.) og foredrag (200kr.) Økonomi: Egenbetaling 10 kr. Formue: kr Aktivitet: Tur til TV Midtvest m. fælleskørsel Deltagere: 50 personer Udgifter: billetter a 100kr og samlet medlemskab 250kr - i alt 3250 kr. Økonomi: Egenbetaling 30 kr - indtægter i alt 900kr Formue: kr. Aktivitet: temaeftermiddag i Medborgerhuset om særligt sensitive mennesker ved Susanne Møberg. Deltagere: alle i RKSK er velkommen Ansøger: primært til foredraget 8750 kr. samt annoncering 2000kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: Andet: 20% opgives til at være særligt sensitive. Der er oprettet selvhjælpsgruppe derom. Fælles arr. med Medborgerhuset og Aktivitet: Der søges tilskud til udflugter, som er en del af gruppens aktiviteter for senhjerneskadede og pårørende. Deltagere: 10 medl. 7-9 delt. pr. arr. Udgifter:Skjern Bowling 1000, Koncert i Skjern 3100, Tur i det blå 1700, Julefrokost 1600 Økonomi: Ingen kontingent, 50 kr. i betaling ved ture. Formue: 4.983,46kr Beløbet gives som et opstartstilskud. 10/48

11 Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern v. Svend Nissen Hansen CVR: Røde Kors Ringkøbing afd v. Anne Marie Thorup CVR: Formand, Thorkild Sloth Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Gunnar Fuglsang Christensen CVR: formand: Henrik Jakobsen Udvalget for indvandrearbejde under Luthers Mission, Videbæk V/Michael Olesen CVR: formand: Trine Hjøllund som har måttet forlade alt kr. Aktivitet: 10 middage på tværs, studietur/udflugt, sommerlejr, papir mv. Deltagere: Middag på tværs deltagere personer; 30 venskabsfamilier. 25 modtagere af lektiehjælp Udgifter: 10 middage på tværs, studietur kr. Sommerlejr kr. Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: 2.147,67 kr. Obs: Synes det er forkert at kræve egenbetaling af flygtninge, Aktivitet: madlørdage, fisketure, bowling, pentaque, Grill, svømmehallen, Jeperhus osv. Deltagere: 148 voksne og 61 børn. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi: Ingen fast kontingent. Deltager betaling til nogle aktiviter. De frivillig betaler 100 kr. årligt i kontingent. Formue: Aktivitet: 2 møder for kontaktpers.(mad+transport), Heldagstur til Vadehavet eller Mosgaard (bus+guide) Deltagere: Flygtninge samt sårbare familier ca 20 delt. Udgifter:Mad, transport til opl.holdere, Økonomi:Egenbetaling 50 kr pr arr Formue: ikke oplyst Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. kutter-fisketure, lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 22 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af lokaler kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport 1500x 2= kr. Økonomi: Man skal selv sørge for udstyr, ingen kontingent, da de "svageste" så falder fra. Formue: -90 kr. Aktivitet:Venskabscafe med bankospil, pakkeleg, sport mv. Venskabsmiddag, fastelavsfest og julefrokost. Udflugter med bespisning og entrebilletter og busleje Deltagere: Målgruppen er nydanskere, enlige og ældre. Cafeaftener: deltager. Cafemiddage: 60 deltagere, heraf 25 nydanskere. Udgifter: Madvarer kr. aktiviteter kr. entre kr. leje af bus kr. husleje kr. kontor 500 kr. Økonomi: Ingen kontingent. Egenbetaling 50 kr. ved årligt udflugt. Formue: 500 kr. Beløbet er reduceret ud fra at det er muligt at indføre en begrænset egenbetaling Beløbet gives som en støtte til kontaktfamiliearbejdet. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til oplevelser og forplejning for deltagerne, hvoraf en stor del er danskere og en del af nydanskerne har været i DK gennem flere år og fået fodfæste. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid og en oplevelse bør være en form for egenbetaling af hængig af deltagernes formåen. * OBS formandsindstilling, da ansøgningen på gr. af hjemmesideproblemer ikke blev rettidigt modtaget til frivilligrådets behandling. 11/48

12 saldo grp Børn, unge familiearbejde. Børns Vilkår v/ Hans Christian Niebuhr, Valby CVR: formand: Morten Permin Børns Voksenvenner i Ringkøbing V/Jytte Hansson CVR: Børns Voksenvenner, Tarm v. Conni Hejlskov, Tarm CVR: børnetelefonen Aktivitet: landsdækkende forening hjemmehørende i lokaler i Valby. Frivillige giver anonym rådgivning af børn og unge via bl.a. Børnetelefonen (åben alle dage 11-23), Børnechatten, Børnebrevkassen samt Forældretelefonen til forældre. Deltagere: rådgivninger i Forventer ca. 220 henvendelser fra børn og forældre i RKSK i Ca. 80 medlemmer i RKSK Udgifter: tilskud til de udgifter der vedrører fremdrifte, udvikling og kvalificeringen af den frivillige del af foreningens arbejde. Økonomi: Bevillinger fra Trygfonden, Finansloven og Socialministeriet. Endvidere søges 18-midler og private fonde. Formue: kr. Andet: 84% af alle børn kender Aktivitet: Samvær med børn, som har brug for voksenkontakt Deltagere: ca 55 medlemmer. 9 match, 2 venter på voksenven og 5 voksne venter på godkendelse. Udgifter:Annoncering og anden markedsføring, administrationsudgifter, mødeudgifter, arrangementer m.m. Økonomi: Der opkræves ikke kontingent, da de frivillige voksne selv afholder udgifterne. Formue: kr. Aktivitet: videreudvikling af arbejdet og herunder hyggearr. og udflugt for vennepar, erfa-møder, matchkurser for nye bestyrelsesmedlemmer og PR-kampagne. Deltagere: Ansøger:Jævnt fordelte mellem aktiviteterne. Økonomi: ikke deltagerbetaling, ikke kontingent. Formue: ikke oplyst. Andet: 8 børn på venteliste. Støtten er fastlagt i forhold til at det er et landstilbud. Det støttes dog ud fra, at tilbuddet et kendt som en god støtte til udsatte børn og unge, hvilket er en af 18- puljens fokusområder i /48

13 G-faktor /G-house v/ Lene Laugesen CVR: Formand: Jette Rose Red Barnet Ringkøbing- Skjern - oplevelsesklubben v/ Jens Ole Koch CVR: Formand: Ursula Bækkegaard Red Barnet Ringkøbing- Skjern, Genbrugsbutik og Oplevelsesklub v. Kirsten Steenberg Formand: Ursula Bækkegaard CVR: Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge, Skjern CVR: formand: Margit Hansen Aktivitet: G-faktor/G-House, drift af genbrugsbutik/ værested for unge Deltagere: Unge mellem 13 og 25 år. De enkelte aktiviteter har forsk. målgrupper. Alle unge fra år er velkomne. Udgifter: Netværksgrupper piger 5000 Netværksgrupper drenge 5000 Oplevelser og studieture Motions-gruppe 2000 Sund Kost og fællesspisning 2000 Forebyggelse unge med stress 4500 PC og printer 6000 Diverse omkostninger PR, plakater m.m. 800 Økonomi: Muligt at blive medlem 75 kr. for år og 125 kr. for dem over. Egenbetaling på kr. Formue: Aktivitet: 5-6 årlige udflugter/arrangementer, fiskepar, tur i det blå, Sandskulpturfesttivalg, kørsel, entré og mad. Deltagere: (8 familier) Udgifter: 3 arrangementer á kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Aktivitet: Julefrokost i november 2015 Deltagere: 40 frivillige (28 fra genbrugsbutik og 12 fra oplevelsesklub) Udgifter: mad, drikkevarer og lokaleleje Økonomi: Ingen kontingent. Formue: Ikke oplyst. Aktivitet: afholder fast månedligt hyggeeftermiddag med aktiviteter, udflugter og sommerophold for familier. Deltagere: 5-10 sårbare familier med børn; 8-15 børn og 5-14 voksne. Ansøger: Mdl. møder 2.000kr, 2 udflugter , julearr kr Økonomi: Ingen kontingent, familierne medbringer selv mad. Formue: DRK Skjern kr. Andet: en af to ansøgninger Det er Frivilligrådets opfattelse, at der bør søges en mere permanent ordning på G-faktors økonomiske fundering. Der gives afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer friivlligplejen. Der gives et samlet støtte til familienetværket. 13/48

14 Saldo grp.4 5. Hjælp til ældre Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge, Skjern CVR: formand: Margit Hansen Røde Kors, Ringkøbing afd. - børnelejr og nørklere v. Anne Brodersen, Ringkøbing CVR: formand: Thorkild Sloth Pedersen Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familielejr v. Susanne Rystok CVR: Formand: Thorkild Slot Pedersen Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familienetværk v. Susanne Rystok CVR: Formand: Thorkild Slot Pedersen Ungdommens Rødekors Påruplejeren Kontaktpers. Ane Katrine tlf, nr v/formand Kasper Oksen Jacobsen CVR: Aktivitet: sommerlejr i spejderhytte eller Jesperhus.. Deltagere: Ca.7 familier og 3 frivillige. Udgifter: Ophold , bus eller anden transport 6.000kr, tilskud til fællesspisning kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling, dog bidrager familierne selv til maden. Formue: DRK Skjern kr. Andet: en af to ansøgninger. Aktiviteter og deltagere: 2 aktiviteter: 1. Sommerlejr for 8 socialt udsatte børn i gl. Ringkøbing kommune. 2. Årsmøde for 30 besøgsvenner og nørklere Ansøger: 1) 8 x 2.250kr, 2) 30 x 175 kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling til børnelejr, drikkevarer betales til årsmøde. Formue: ikke oplyst. Andet: RKSK hjælper med at udvælge børnene. Aktivitet: Familielejr for familier med eller uden børn med særlige behov, sårbare familier og sårbare flygtningefamilier Deltagere:? Udgifter: Husleje kr. forplejning kr. aktiviteter kr. diverse kr. transport frivillige kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: Ikke oplyst Aktivitet: Netværk for sårbare familier og enlige som deltager i Røde Kors øvrige aktiviteter. Der planlægges 4 aktiviteter i 2015 Deltagere: Sårbare familier og enlige Udgifter: Forplejning 5000, Indgangsbetaling ved aktiviteter 5000 Transport til frivillige 2000 Økonomi: Lille egenbetaling. Formue: Ikke oplyst Aktivitet: Landsdækkende tilbud om ferielejr, Påruplejeren uge 29 Deltagere: 70 børn og 30 frivillige. Udgifter: Aktiviteter ud af huset fx Legoland, svømmehal, matearialer til aktiviteter, Økonomi: Deltagerbetaling pr. barn kr. - dækkes som egenbetaling, af lokal Røde Kors eller kommune. Formue: kr. Midlerne skal prioriteres brugt på børneområdet. Der gives en samlet støtte til de to ansøgninger. Beløbet er nedat på grund af puljens størrelse og antallet af ansøgere, samt fordi det vurderes, at det er muligt med en mindre egenbetaling. Beløbet er reduceret da der er tale om et landsdækkende tiltag 14/48

15 Aflastningstjenesten i Skjern, Ældre Sagen v. Mette Sjælland Præstegaardsvej Skjern CVR: Den lokale aflastningstjeneste i Ringkøbing og Omegn v. Birthe Borch, Ringkøbing CVR: formand: Birgit Beiter Røde Kors - RKSK Kommunekredsen, en sammenslutningen af de 5 lokalafdelinger v. Ingrid Nørholm, Hoven CVR: Røde Kors Skjern Afdeling - Besøgsvenner v. Edith Kjær Kristensen cvr: formand: Margit Hansen Røde Kors, Ringkøbing - Vågetjenesten v. Mette Nørgaard CVR: Aktiviteter: Aflastning af pårørende i hjem og på ældrecentre, hvor der er døende, demente eller kronisk syge. Deltagere: 12 aflastere. Udgifter: Telefon, kontor, møder, kurser, kørsel. Økonomi: Formue kr. Aktivitet: Aflastning af pårørende ved alvorligt syge og døende. Deltagere: frivillige aflastere. Udgifter: kørsel til aflastere (5000kr.), møder og administration. Økonomi: Ingen indtægter, Formue: 2000kr. Andet: Sidst søgt i Aktivitet: 5 dages ferieophold på Axelgård inkl. dagsudflugt til ensomme eller sårbare ældre. Deltagere: 25 Ældre og frivillige. Ansøger: Leje af Akselgården kr, leje af bus kr, udflugt inkl. forplejning kr. Økonomi: Egenbetaling på 700 kr. Formue: Ingen selvstændig økonomi. De 5 lokalkredse støtter med ialt Aktivitet:Besøg hos ældre, ensomme borgere bosat i den gl. skjern Kommune Deltagere:70 besøgsmodtagere Ansøger:Adm udg. Kørsel, kurser, fødselsdagsbuketter, lokaleleje, 2 årl. Arr. Økonomi: ingen kontingent Formue: Røde Kors, Skejrn afd kr Aktivitet: Der våges ved ensomme døende i de sidste dage/timer af deres liv. Normalt kører de i egen bil, taxa benyttes, hvis frivillig ikke har egen bil. Deltagere: 9 frivillige Udgifter: Taxikørsel, hvis det er nødvendigt for at komme frem. Økonomi: Formue 0 - under Røde Kors, Ringkøbing Det er Frivilligrådets holdning, at der kan øges i egenbetalingen, således at det f.eks.minimum dækker forplejningen /48

16 Saldo grp Aktiviteter til ældre Ældre Sagen Skjern-Tarm v. Gunnar Linding CVR: P.: formand: Tinne Andreasen Ældre Sagen, Ringkøbing- Holmsland v/ Vibeke Kastner Ks.Ringkoebing- n.dk CVR: Formand: Jens Kr. Øllegaard Ældre Sagen, Videbæk v. Paul Henriksen Irisallé 57, 6920 Videbæk dk CVR: Formand: Birthe Clemmesen Aktiviteter: 1) Motionsvenner, 2)søndagscafe på Seniorcentret Beløbet fastlagt i forhold til at der kan Skjern hver søndag og Søndermarken Tarm hver anden søndag, indføres mere brugerbetaling på nogle af 3) hjertestarterkursus for frivillige, 4) færdelslære-kursus for ældre aktiviteterne. Deltagere: 2600 medlemmer, 2) pr. sted, 4 og 5) ca. 20 deltagere pr. hold. Ansøger: 1) kørselsudgifter kr, 2) husleje kr. (obs. ved lokaler på seniorcentret, pt. gratis på Enghaven) og aktivitetstilskud kr, 3) undervisningssalær 1.500kr, 4) annoncering og underviser kr. Økonomi: Deltagerbetaling til søndagscafeer ca. 25 kr. Brugerbetaling 50% på trafikkurser. Formue ca kr. Andet: Aktivitet: 1 Tryghedsopkald, 2 Bisidder, 3 Besøgsven, 4 Motionsven, 5 Trafikkursus Deltagere: 3300 medlemmer Udgifter: 1. Telefon og transport kr. 2. Annoncering og transport kr. 3.Besøgsven og transport kr. 4. Motionsven, transport, ann. og telefongodt kr. 5. Trafikkursus kr. Økonomi: Egenbetaling: 1-4) ingen, 5) halvdelen betales. Kontingent 115 kr. for enlige og 190 kr. for par. Indtægt: på kr. Formue: kr Aktivitet: Motionsvenner, Handyman(hjælpen er nær), søndagscafé, suppeaftner for enlige, 1. hjælpskurser/trafikkurser, mv. Deltagere: 1344 medl. ca. 25 delt pr arr. (ca 40 frivillige) Udgifter: Motionsvenner kørsel+tlf kr., Handiman kørsel+tlf 8.000, Suppeaftner 4.500, søndagscafé 4.000, 1. hjælpskursus 8.000, Div udg. frivillige 4.000, Div kurser og erfaringsudveksling frivillig kr. Div arrangementer kr. Økonomi: årskontigent + brugerbetaling på arr. Formue: kr. Beløbet er reduceret på grund af formue og puljens størrelse 16/48

17 Bakkelys Plejehjem, Videbæk - Vennekredsen v. Mads Erik Poulsen, Videbæk CVR: formand: Karin Højland,Videbæk Bølling Aktivklub v. Benedikte Hindbo, Bølling Mail: CVR: Faster Sogns Højskole v. Helga Hansen om CVR: Finderup Pensionistforening v. Niels Toft Sørensen, CVR: formand: Gunhild Holck Fiskbæk Omsorgsklub v. Edmund A. Sørensen, Fiskbæk CVR: Fjelstervang Hyggeklub v. Søren N. Pedersen, Fjelstervang CVR: formand: Poul Aagaard Andersen, Fjelstervang Aktivitet: Afholdelse af brunch for beboere og deres besøgsvenner, ferieophold for beboere, koncert for beboere og pårørende Deltagere: 38 beboere på plejehjemmet mv. 160 medlemmer. Udgifter: Brunch 9000kr., ferieophold 3.500kr, koncert kr. Økonomi: kontingentindtægter 100kr pr. medlem. Kontingentindtægter anvendes især til udgivelse af venneblad, beboers deltagelse i aktiviteter er gratis. Formue samt hensat til bus Aktivitet: 14 dags møder med petanque, sang, litteratur, spil, og socialt samvær Deltagere: ældre i sognet Udgifter: Lokaleleje, udflugter mm kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. årligt. Formue 100 kr. Aktivitet: Foredrag, ekskursioner, besøg på efter- og højskoler. Deltagere: 50 Udgifter: Foredragsholdere kr. Kaffe kr. Økonomi: 20 kr. pr. møde. Forventede indtægter kr. Formue: kr. Aktivitet: 8 aktiviteter i vinterhalvåret i Forsamlinghuset Deltagere: Ansøger: der søges til husleje Økonomi: ikke kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Spil, foredrag, oplæsning, sang og socialt samvær i Fiskbæk Missionshus Deltagere: 12 Udgifter: Husleje kr, aktiviteter kr.. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: 500 Aktivitet: Netværksskabende aktiviteter for ældre såsom foredrag, petanque, bowling og julefrokost Deltagere: Ansøger: Udgifter kr. (især udflugt og foredrag)r minus deltagerbetaling 2.000k.. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Formue: 1100 kr. 17/48

18 Fredagscafeen v. Vibeke Pedersen, Tarm CVR: Guldalderklubben for Skjern og Omegn v. Elly Madsen, Skjern CVR: Hemmet Plejehjems Venner v. Tove Steffensen Ryttervænget Nr. Nebel CVR: Formue: 0 Aktivitet: Fredagscafe med socialt samvær, oplæsning, diskussion mv, 1 årlig udflugt Deltagere: personer Udgifter: Et generelt driftstilskud til materialer, kørsel mv. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Aktiviteter: Mødes hveranden uge i Enghavens Cafeteria, ca.18 foredrag og 1 udflugt Deltagere: 49 medlemmer deltagere pr gang. Ansøger: differencen mellem udgifter til foredrag, kaffe og udflugt og kontingent og deltagerbetaling /22.500kr. Økonomi: Formue kr. Medlemskontingent 60 kr. Deltagerbetaling 25 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer. Aktivitet: Decemberarr. med Villy Egemose Holmbohjemmet/Fjordglimt Vennelaug v. Preben Juul Sørensen mail.com CVR: Hoven Hyggeklub v. Hanne Nielsen, Ølgod CVR: formand: Nanna Johnsen, Hoven Hover Pensionistforening v. Grethe Stevnshoved, Spjald CVR: Deltagere: Beboere, pårørende, ældre i sognet. 100 medlemmer - ca. 60 til arrangementet Udgifter: 1500 kr til Villy Egemose Økonomi: Kontingent 50 kr. 30 kr for kaffe Formue kr. Aktivitet: Eftermiddags og aftensarrangementer med sang, musk og foredrag på de to plejehjem. Deltagere: beboere og ældre i sognene. 160 medlemmer. Udgifter:Sang og musik, kr, Årskalender kr, Blomster kr. Økonomi: Kontingent 75 kr. Formue: kr. Aktiviteter: Foredrag, sang, musik, rejsebeskrivelser. Deltagere: Pensionister ca deltagere. Udgifter: Husleje i Hoven Hallens cafeteria. Økonomi: Formue kr. Deltagerbetaling pr møde 15 kr. Formue: kr. Aktivitet: Oplysende foredrag, underholdning, socialt samvær, udflugter og virksomhedsbesøg Deltagere: 39 medl. Ca 25 deltagere pr. gang. Udgifter: Foredrag kr, husleje kr, kørsel kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: kr. 18/48

19 Højmark Guldalderklub v. Jørn Grimstrup, Lem CVR: formand: Kurt Johansen Klub 08 Stauning v. Ingrid Østergaard CVR: Aktivitet: Foredrag, sang, musik i Højmark Forsamlingshus, årlig udflugt. Deltagere: Ca 35. Ansøger: forskel mellem indtægter fra kontingent kr og udgifter kr(lokaleleje 1.000kr, foredrag kr, udflugt kr, administration 500 kr) Økonomi: Kontingent pr. år 200 kr. Egenbetaling 45 kr. for kaffe. Egenbetaling 250 kr. til udflugter. Formue: kr Andet: Tidl. kaldet Lem Guldalderklub. Aktivitet: Socialt mødested, hvor der er bob, billard, dart, kortspil, håndarbejde og fremfor alt hyggeligt samvær Deltagere: personer hver gag. Udgifter:Husleje kr., sommerudflugt kr. Økonomi: kaffebetaling 10 kr. Formue: ca kr. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes indtægter medtaget i budgettet Lem Ældreklub v. Jens Kr. Øllgaard Jensen CVR: Lyne Vennekreds v.. Leif Sørensen (formands) CVR: formand: Søren Nielsen Aktivitet: Foredrag, generalforsamling, efterårsfest, udflugt Deltagere: 40 Udgifter:Entre og kaffe, annonce, Foredrag Aministration, generalforsamling, Udflugt Økonomi: Kontingent 150 kr. Egenbetaling ved arrangementer kr. + betaling for udflugt. Formue: kr Andet: Morgengry, sangkor i Tarm v. Astrid Hammer Kongensgårdsvej 4, 6880 Tarm CVR: formand: Hilda Bøgebjerg No Aktivitetshus v/ Jørn Lauridsen CVR: Formand: German Albertsen Aktivitet:Månedlige foredrag og musikaftner, to ugentlige hobbyaktiviter. Deltagere: 150 medl, ca 50 delt pr arrangement Udgifter: Et generelt tilskud til foreningens udgifter, især foredragsholdere og underholdning. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue: kr Aktivitet: Sangkor med ugentlig møde på Seniorgården. Giver koncerter på plejehjem mv. Deltagere: 75 pensionister Økonomi: Husleje 140 kr. pr. gang -i alt 5.000kr. Kontingent 300 kr. årligt, formue kr. Aktivitet: Drift af huset, der bruges til højskoledage, torsdagsmøder, gymnastik, litteratur, malerhold, Deltagere: 45 Udgifter: udgifter lokale, porto mv. Økonomi: 100 kr. i medlemskontingent. Formue: kr. Beløbet er reduceret, da det indsendte budget er ufuldstændigt. Der gives et tilskud til ældreklubbens aktiviteter. 19/48

20 Plejehjemmets Venner v. Tim Plejehjem v. Anna Grethe Pedersen, Tim (kasseren) CVR: Ringkøbing og Omegns Pensionistforening v. Peder Morre Pedersen, Ringkøbing CVR: formand: Henning Juhl Jensen Rosenlunden, Lem - Beboervennerne V /Irma Andersen CVR: Røde Kors, Skjern - nørklerne v. Birgit Hostrup, Skjern CVR: formand: Margit Hansen Aktivitet: Musikalsk underholdning, pladespil og busture for beboere. Deltagere: ca. 45 deltagere pr. arr medlemmer og 27 beboere på hjemmet. Ansøger: Jævnt fordelt på aktiviteterne. Økonomi: kontingent 50 kr. Deltagerbetaling til flere af aktiviteterne. Formue: kr. Aktiviteter: Foredrag, sang, dans, musik, rejsebeskrivelser, banko m.m. Deltagere: Pensionister med ægtefælle/samlever. Ca. 34 medlemmer. Udgifter: Husleje på Fjordparken kr. Økonomi: Formue ca kr. Medlemskontingent 100 kr. Deltagerbetaling pr. arrangement 40 kr. Aktivitet: Underholdning, undervisning i dans, ture ud i det blå, (afholdelse af 60 års jubilæum aug. 2014) Deltagere: 200 medlemmer deltager pr. gang Udgifter: Underholdning kr. Ture ud i det blå, kr. Jubilæumsfest kr. Økonomi: Kontingent - enlige 80 kr. par 130 kr. Ved arrangementer kr Formue: kr. Aktivitet: Udflugt og julefrokost for frivilllige, som mødes hver anden uge i Røde Kors lokaler på Skjern Station. De fremstiller nørkletøj til u-landene og bamser til børn af fængselsindsatte Deltagere: nørklere, fortrinsvis pensionister Udgifter: busudflugt , julefrokost kr, husleje for Røde Kors-lokaler på Stationen kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling. Formue: for Røde Kors, Skjern kr. Normalt støttes afholdelse af jubilæumsfester ikke. Der gives et tilskud til foreningens aktiviteter Der gives et anerkendende tilskud til foreningens virke, som et socialt forum for deltagerne. Tilskud skal være til gavn for borgere i RKSK, hvorfor selve formålet ikke er støttet Røde Kors, Skjern afd. Strandbygård akt. V. Kirsten Reuss Damgaard CVR: formand: Margit Hansen Aktivitet: Socialt samvær 12 gange årligt. Deltagere: beboere i Strandbygård ældreboligerne ved Enghaven plejehjem. Udgifter:12. arrangementer á 200 kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue: 0 kr., Røde Kors Skjern kr. 20/48

21 Røde Kors, Skjern afdelingen, Nørgaardsparken akt. v Karin Clausen; Skjern CVR: formand: Margit Hansen Sdr. Bork - Dataklub, Sdr. Bork Forsamlingshus V/Lili Kjeldsen Pedersen CVR: Sdr. Bork Seniorklub, Sdr. Bork Forsamlingshus v. Lili Kjeldsen Pedersen CVR: Seniorfisketure v. Vibeke Pedersen, Tarm CVR: Skjern og Omegns Pensionistforening v. Erik Nielsen Vejlen Skjern CVR: Spjald Plejehjem/Brugerråd v.bent Jensen CVR: Formand Esther Mortensen Formue: Aktivitet: Socialt samvær 10 gange årligt. De ældre hentes og køres til Nørgårdsparkens fælleshus. Deltagere: beboere i Nørgårdsparken. Udgifter: 200kr. pr. gang.sammenkomst kr. Økonomi:Ingen deltager betaling. Formue: Nørgaardsparken-akt. 0 kr, Røde Kors Skjern kr. Aktivitet: Dataklub - hjælp til brug af edb mv. Deltagere: 10 Udgifter: lokaleleje kr., papir mm. 500 kr., Annoncer kr. Økonomi: Kontigent 300 kr. Formue: 0 kr. Aktivitet: Glad motion og kaffebord Deltagere: 30 medlemmer. Udgifter: Lokaleleje kr, kaffe kr., annoncer kr. Økonomi: Kontingent 100 kr kr. pr. gang man deltager. Formue: 0 kr. Aktivitet: 8 fisketure for + 60 årige. Deltagere: ca deltagere hver gang. Udgifter: Kørselsudgifter for koordinator, telefon, porto og kopiering. Økonomi: Ingen kontingent, men deltagerbetaling pr. gang. Aktivitet: 1 mdl arr. p.t. i Lejerbo's lokaler og 1 udflugt. Deltagere: deltagere. 319 medlemmer. Udgifter: busudgift, husleje og underholdning mm kr. Økonomi: Kontingent 70 kr. Betaling ved foredrag/underholdning 40 kr. Formue kr. Aktivitet:Sangeftermiddag med Louise Espersen Deltagere: ca. 115, Beboere og pårørende samt pensionister fra byen. Udgifter: honorar til Louise Espersen kr Økonomi: ca 50 betalende gæster Formue: kr. Et generelt tilskud fastlagt i forhold til overvejelser over puljens samlede størrelse og øvrige 21/48

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016

Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016 Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Opmærk somheds Forening el. lign punkter 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde,

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 13 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing AFDELINGSMØDE Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl. 17.45 Sted Indkaldte mødedeltagere 1.Bekæmpelse af ensomhed; Oplæg v. Laila Askou, projektmedarbejder i "Aktiv Ældreliv/Ensomme ældre" v. Rkb.- Skjern Kommune

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Cafe Værestedet, Skjern Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2012 SUNDHED OG ÆLDRE Mie Kaastrup Toft Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Oplysninger til behandling af ansøgningerne 1 Indsatsområde

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk G-faktor og G-House,

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt Sammen kan vi alt INDHOLD: 2 Lokaler / Materialer 3 Kurser, Foredrag og Undervisning 4 Praktisk hjælp / Frivillige 5 Rådgivning / Markedsføring 6 Aktiviteter Lokaler/Materialer Uudnyttet aktivitetsrum.

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue Foreninger for Ældre Ingen ansøgninger Ansøgere Misbrugere og socialt udsatte 1 KRIS (Kristen terapi og rådgivning for incestofte og seksuelt misbrugte) Kris søger midler til oplysning og forebyggende

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com I? HEDENSTED INDGÅET 26 OKT, 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Onsdagscafeen, en cafe for personer med demenssygdom, deres pårørende

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Ok. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den Ok.

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Ok. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den Ok. ! Bestyrelsesmøde Møde tidspunkt Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00 Sted Indkaldte mødedeltagere Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Thorkild Sloth Petersen Niels Andersen Mie Hansen Susanne Rystok

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Skjern / Tarm Velkommen til sæson Årsprogram

Skjern / Tarm Velkommen til sæson Årsprogram Skjern / Tarm Velkommen til sæson 2017-18 Årsprogram 2017-18 Se hjemmesiden på internetadressen www.aeldresagen.dk Faste arrangementer Søndagscafe i Skjern Hver søndag fra kl. 14.00 17.00. Skjern Seniorcenter

Læs mere

Fjordparken Aktivitetscenter

Fjordparken Aktivitetscenter Fjordparken Aktivitetscenter Aktivitetsprogram Forår 2016 Ringkøbing - Skjern Kommune Aktivitet Nord Fjordparken Aktivitetscenter Holmelunden 10 Centrets åbningstider: Mandag - Torsdag: kl. 08.00-16.00

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

* Boliger i Hvide Sande, Årgab, Kloster, Dejbjerg, Stauning, Lønborg, Hemmet, Nr. Bork, Hanning, Bølling, Finderup, Hoven og Ådum.

* Boliger i Hvide Sande, Årgab, Kloster, Dejbjerg, Stauning, Lønborg, Hemmet, Nr. Bork, Hanning, Bølling, Finderup, Hoven og Ådum. Boliger i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing Boligforening Kongevejen 46 6950 Ringkøbing 9732 1711 Skjern Boligselskab af 1945 Klokkebjergvej 48 B 6900 Skjern 9735 2155 Boligorganisationen Lejerbo Gammel

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Fjordparken Aktivitetscenter Holmelunden Ringkøbing

Fjordparken Aktivitetscenter Holmelunden Ringkøbing Fjordparken Aktivitetscenter Holmelunden 10 Aktivitetsprogram Foråret 2017 Centrets åbningstider: Mandag - Torsdag: kl. 08.00-16.00 Fredag kl. 08.00-12.30 Træffetider: Mandag - torsdag 8.00-9.00 / 12.30

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program 1/1-30/6 2015

Program 1/1-30/6 2015 Program 1/1-30/6 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Aktivitetscentrets program forår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

AKTIVITETER I DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE CERES ÅPARK PRÆSTHØJGÅRDEN 01.08.2014 31.12.2014

AKTIVITETER I DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE CERES ÅPARK PRÆSTHØJGÅRDEN 01.08.2014 31.12.2014 AKTIVITETER I DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE CERES ÅPARK PRÆSTHØJGÅRDEN 01.08.2014 31.12.2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Aktivitetsspil 4 Bankospil 5 IT 6 Kreative faste aktiviteter 8 Motion 12 Kortspil, Litteraturgruppe,

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aktivitetscentret Sundtoppen Program 1/7-31/

Aktivitetscentret Sundtoppen Program 1/7-31/ Aktivitetscentret Sundtoppen Program 1/7-31/12 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 Velkommen til Aktivitetscentrets program efterår 2017 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere