Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet"

Transkript

1 Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet August 2015 Version 13.0

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Fax: Version: 13.0, august 2015 Sagsbehandler: L.H. Schou 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet Tegnsætning Sammenstillede forkortelser Systematik Fra fuldtekst til forkortelse Fra forkortelse til fuldtekst

4 Forkortelser i redningsberedskabet Disse retningslinjer erstatter "Forkortelser i Redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen 1996 (B-form ) Forkortelser 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet 1.1 Brug af forkortelser skal være en hjælp og må aldrig blive et mål i sig selv. Brugen af forkortelser motiveres i hovedsagen af kravet om lettelse i det daglige arbejde og af pladshensyn. 1.2 Forkortelser må ikke benyttes i officielle breve, ansøgninger og indstillinger samt i lærebøger og reglementer. 1.3 Brug af forkortelser er ikke obligatorisk, og må kun finde sted, når der ikke kan være tvivl om, at modtageren kender den anvendte forkortelses betydning. I modsat fald skal det pågældende ord skrives helt ud. Dog kan man første gang et ord anvendes skrive en forkortelse i parentes efter ordet og herefter benytte denne forkortelse i samme dokument, f.eks. Beredskabsstyrelsen (BRS). 1.4 Forkortelser skal, hvor det anvendte kommunikationsmiddel tillader det, skrives med blokbogstaver i VERSALER. F.eks. BRS for Beredskabsstyrelsen. 1.5 Disse bestemmelser ændrer ikke ved almindeligt anvendte forkortelser (f.eks. kr., cm og kg) og ej heller for øvrige forkortelser, der anvendes dansk retskrivning (f.eks., osv. og m.v.) eller i daglig tale f.eks. DSB. 1.6 En forkortelse må ikke ændres til flertalsform eller bestemt form. F.eks. er GRP derfor - alt efter sammenhængen - en forkortelse for - gruppe, - gruppen, - grupper, - grupperne, - gruppes, - gruppens, - gruppers og - gruppernes. Forkortelser, der udtales som egentlige ord, har ejefalds s, f.eks. NATO s, EU s, NOST s. Øvrige forkortelser har ikke. 2. Tegnsætning Tegnsætning (ud over punktum, komma, semikolon, kolon, spørgsmålstegn og udråbstegn, der anvendes i overensstemmelse med dansk retskrivning) må kun anvendes i nedenstående tilfælde: a. Bindestreg For så vidt angår køretøjer, aggregater eller materiel vil et efterstillet -B, -D, -E, -L eller -T betyde, at den nævnte del er henholdsvis bærbar, dobbelt, enkel, let eller tung. Eksempel: KØST-D = Dobbelt kørestel. 4

5 Befalingsmænd af reserven kendetegnes ved - R, der stilles efter den pågældende forkortelse for graden. Eksempler: SKL-R = sektionsleder af reserven. b. Ordens- og mængdetal. For at undgå forveksling mellem nummeret på en enhed og antallet af enheder, bogstaveres mængdetallene (antallet) fra nul til ti, medens alle nummerbetegnelser anføres med arabertal efterfulgt af punktum. Eksempel: To ASP fra 2. URENH = to automobilsprøjter fra anden udrykningsenhed. c. Brug af skråstreg Hvor det falder naturligt og praktisk, bruges skråstreg i stedet for ordene for, "fra, "af", "ved", "i", "inden for" samt ved ejefald. Specielt skal nævnes NØRREGADE/ÅVEJ (Hjørnet af Nørregade og Åvej). Angivelse af enheders organisatoriske tilhørsforhold: CUD/BRS = Center for uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen. UDDENH/BRSNJ = Uddannelsesenheden fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Angivelse af en persons niveau eller grad inden for et funktionsområde: HL/RED = Holdleder inden for redning. Angivelse af funktion ved en enhed: FR/GRP = Fører(en) for gruppe(en). FR/2. URENH = Fører(en) for 2. udrykningsenhed. FO/NOST = Forbindelsesofficer ved National Operativ Stab. L/VS = Leder af værkstedet. Brug af skråstreg i øvrige tilfælde: Foran skråstregen anføres niveau, underafdeling, grad eller funktion. Efter skråstregen anføres fagområde, afdeling, funktionsområde eller enhed. Dette ændrer intet ved den almindelige brug af skråstreg, f.eks. l/min. (liter pr. minut) og km/t. 3. Sammenstillede forkortelser Forkortelser kan i almindelighed sammenstilles, medmindre den derved opståede sammensatte forkortelse i forvejen har en anden betydning, eller hele udtrykket i forvejen har en autoriseret forkortelse. Eksempler: RED + GRP = REDGRP = Redningsgruppe. Sammensatte forkortelser, der umiddelbart kan dannes af eksisterende forkortelser, er som hovedregel ikke medtaget i retningslinjerne. I datotidsgrupper betegner: 5

6 Z Normaltid i London (Greenwich) = UTC A Dansk normaltid og B Dansk sommertid. Månederne forkortes ved de tre første bogstaver i månedens navn. Årstal angives ved årstallets sidste to cifre. Eksempel: DTG A DEC 11 = Den 24. december 2011 kl Systematik Forkortelserne er som udgangspunkt fastlagt efter følgende systematik: Hvor det har været relevant og hensigtsmæssigt, er forsvarets forkortelser eller forkortelser afledt af disse anvendt direkte. I øvrige tilfælde er forkortelserne fastsat individuelt. For at lette anvendelsen af forkortelser er disse begrænset til maksimalt syv bogstaver. I de tilfælde, hvor en forkortelse, hvis den fastlagte systematik skulle overholdes, ville blive på mere end syv bogstaver (f.eks. PSNRENSCON for personelrensecontainer ), er anvendt følgende systematik: For de første ord er brugt ordenes begyndelsesbogstaver og for den sidste del af ordet den fastlagte bogstavkombination. I dette tilfælde "P" og "R" som begyndelsesbogstaver og "CON" som allerede fastlagt bogstavkombination. På denne måde er forkortelsen "PRCON" dannet. De eneste undtagelser fra den anvendte systematik er forkortelserne for gradsbenævnelser og samtlige kontorer i Beredskabsstyrelsen, der alle, med få undtagelser, er på tre bogstaver. Forkortelser i redningsberedskabet er tilstræbt opbygget på en logisk og konsekvent måde for derved at lette anvendelsen. Det betyder, at et antal tidligere anvendte forkortelser nu er ændret. 5 Fra fuldtekst til forkortelse Fuldtekst Administration Advanced Life Support Afdeling Afgang Afprodsstige Afstivningscontainer Afstivningspakning Aggregat Akut Medicinsk Koordinationscenter Alarmcentral All terrain vehicle Ambulance Ambulanceleder Ambulancevej Ammunition Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste Ankomst Forkortelse ADM ALS AFD AFG ASTG AFSTCON AFSTPAK AGG AMK AC ATV AMB AMBL AMBVEJ AMM ARTJ ANK 6

7 Arbejde, arbejds-, arbejder Arbejdsforråd Arbejdsgruppe Arbejdslys Arbejdstilsynet Assistance Assistent Automobilsprøjte Base of Operations Basic Life Support Basiskøretøj Befaling Befalingsmand Behandlingsplads Belysningsaggregat Belysningspåhængsvogn Beredskab Beredskabsassistent Beredskabscenter Beredskabschef Beredskabsforbundet Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsplan Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE Beredskabsstyrelsens operative personelreserve Bestemmelse Boiling liquid expansion vapor explosion Bornholms Politi Brand Brandmand Brandmester Brandstation Brigadechef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Bådhjælper og redningsopgaver i vand Bårehold CBRN-vogn Center, central Center for Biosikring og -Beredskab Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS ARB ARBFR AG ARBLYS AT AST ASS ASP BOO BLS BKTJ BEF BM BHPL BAGG BPHVG BR BAS BRC BRCH BF BRI BRKMS BRM BRP BRSN BRS BRSB BRSH BRSMJ BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS BRSKC BRSMD BOAS BOP BEST BLEVE BOR PO BRA BMD BAM BRASN BCH BRE BHROIV BH CBRNVG C CBB CBK 7

8 Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chauffør Chef Chefvagt Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive Civil Common Operational Picture Container (Container med) havflydespærringer (Container med) kystflydespærringer Containerlastvogn Danish Emergency Management Agency Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Datotidsgruppe Dekontaminering Dekontamineringpunkt Deling (Politi, Forsvar) Depot Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drejestige Drikkevandspåhængsvogn Drivmiddel Drivmiddelpåhængsvogn Dykker Efter nærmere ordre Efterretning, til, for Eksemplarnummer Ekspert Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE El-aggregat Enhed Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office European Emergency Response Centre Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej Evakuering/Evakuent(er) Evakuerings- og pårørendecenter Explosive Ordnance Disposal Faggruppeleder Fareområde Field Coordination Support Section CBR CFO CLB CTA CUD CHF CH CHV CBRN CBRNE CIV COP CON HFLSP(-C) KFLSP(-C) CONLVG DEMA DBI DTG DEKON DPKT DEL DEP DCOK DMO DIR DIS DVI DRSTG DVPHVG DRIV DRIVPHVG DYK ENO EFT XNR EKS EOAS ELAGG ENH ETA ETD EADRCC ECHO ERC ADR EVAK EPC EOD FGL FAOMR FCSS 8

9 Flyvevåben Flyvertaktisk Kommando Focal Point Forbindelsesofficer Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forplejning Forsvar Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Forsvarets operative anvendelse af SINE Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsyning Fortroligt Federal Emergency Management Agency (USA) Frigørelse Frivillig Fuldmægtig Funktionsbestemt uddannelse Funktionsuddannelse Fyns Politi Færdselsuheld Færøernes Politi Fører Førstehjælp General Assembly Generator Gennembrydningspåhængsvogn Geodatastyrelsen Global Positioning System Geografisk Informations System Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Grunduddannelse Gruppe Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Grønlands Politi Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer HazMat-vogn Hemmeligt Hjemmeværnet Hjemmeværnskommandoen Hjælpeberedskabsstation Holdleder Host Nation Support Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hund Hurtig slukningsenhed Hæren FLV FTK FP FO FOOUDD FKB FPL FSV FE FKIT FOAS FKO FMN FES FMI FPS FS FTR FEMA FRIG FRV FULDM FBUDD FUDD FYN PO FUH FÆR PO FR FHJ GA GEN GBPHVG GST GPS GIS GSSI GUDD GRP GFUI GRØ PO HAZMAT HMVG HEM HJV HJK HJBRSN HL HNS HOSP HRE HU HSE HRN 9

10 Hærens Basisuddannelse Hærens Operative Kommando Højtrykskompressor Håndtering af tilskadekomne Idræt Idrætsbefalingsmand Improvised Explosive Device Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indkvartering Indkvarteringsområde Indre afspærring Indsats Indsatskort Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan Indtægtsdækket virksomhed Information Ingeniør INSARAG External Classification Instruktør Integrated Command & Control System International Committee og the Red Cross International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership International Organisation for Standards International Search and Rescue Advisory Group International Operativ Stab Internationale operationer Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Int. rule for transport of dangerous substances by railway Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Intet at bemærke IT-Servicecenter, kontor I Beredskabsstyrelsen Joint Rescue Coordination Center Kaserne Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskabs vagtordning Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Kemikalieindsatsdragt Kemisk, Kemikalie Kollegastøtte i hverdagen Kolonnechef Kommando Kommandobefalingsmand Kommandostade Kommandostation Kommandovogn HBU HOK HTKPR HAT IDR IDRBM IED ISSI IKV IKVOMR IA IS IK ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL IV INFO ING IEC INSTR ICCS ICRC IFRC IHP ISO INSARAG IOS INTOPN IBR RID INS IAB ITS JRCC KAS KATFHJ KATREG KDYK KEMI KBV CBRN KID C (i sammenhæng, fx CBRN) KOSTØ KLH KDO KDOBM KST KSN KDOVG 10

11 Kommune KMU Kommunernes operative anvendelse af SINE KOAS Kommunikation KOM Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen KOM Kommunikationsvogn KOMVG Kompensation KOMP Kompressor KPR Konsulent KONS Kontaktpunkt KPKT Kontor KT Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet KOOL Korpsmester KPM Kranvogn KRVG Kredsløbsapparat KAPP Kriminalteknisk Sektion KTS Kriseberedskabsgruppen KBG Kæderedning KRED Københavns Politi KBH PO Københavns Vestegns Politi KBHV PO Køregrænse KØGR Kørestel enkelt, dobbelt KØST-E, -D Køretøj KTJ Ladvogn LADVG Lastvogn LVG Lavtrykskompressor LTKPR Ledelses- og kommunikationsmodul LKM Leder L Liquid natural gas LNG Liquid (liquified) petroleum gas LPG Local Emergency Management Authority LEMA Logistik LOG Logistikcenter LOGC Logistikcenter Materiel LOGC/MAT Logistikcenter Mundering LOGC/MUN Logistikcenter Åndedræt LOGC/ÅND Lokal beredskabsstab LBS Lokal tid LT Læge LG Lænsepumpe LPMP Lænsepumpecontainer LPCON Maksimal tilladelig dosis MTD Maritime assistance service MAS Materiel MAT Materielrenseplads MATRENS Materielservice og retablering MSRETA Melding MELD Mellemleder ML Menig MG Mellemlederelev MLE Mester MST Midt- og Vestjyllands Politi MVJ PO Midt- og Vestsjællands Politi MVS PO Militær MIL 11

12 Militærpoliti Militærregion Miljø Miljøstyrelsen Motorcykel Mundering Mødeplan National Operativ Stab Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Nationalt operations- og beredskabscenter National On-Scene Commander Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nord Nordisk Redningsoverenskomst Nordjyllands Politi Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Næstkommanderende Officer Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Område Officersaspirant Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til Kat. B køretøjer Omskoling til Kat. C køretøjer Omskoling til specialkøretøjer Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Operation Operationsrum Operativ Operativ beredskabsvagt Opgave Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Opmarchområde Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Overassistent Overbrandmester Overtryksventilation Pakning Passagepunkt Personal Protective Equipment Personale, personel, Personelrensecontainer Personvogn Pioner Pionervogn MP MILRGN MJ MST (Følger ikke regel) MC MUN MPL NOST NBR NOBC NOSC NEM NGO N NORDRED NJYL PO NSBV NSJ PO NUC NK OFF OCHA OMR OFFA OKPHVG OMRLYS KATB KATC OMSK ODIN OSC OSOCC OPN ORUM OPR OBV OPG ORS OPOMR OPS ORD ORGSA OASS OBM OTV PAK PPKT PPE PSN PRCON PVG PIO PIOVG 12

13 Planlægning, plan Politi Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Politiets operative anvendelse af SINE Politikreds Politistation Pumpe Punkt Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pårørendecenter Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Reception Departure Centre Redning Redningsberedskab Redningscontainer Redningsdykker Redningshund Redningskranvogn Redningslift Redningsvogn Reference Region Regional indsatsstyrke Regionernes operative anvendelse af SINE Rekognoscering Rensning, rense- Rensepunkt Recognized Environmental Picture Rescue Coordination Center Retablering Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rigspolitichefen Rigspolitiet Rigspolitiets Aktionsstyrke Risikobaseret dimensionering Røgdykker Røgdykkermateriel (-container) Sagsbehandler Samfundets beredskab Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sammenstyrtning Sandsækkefylder Search and Rescue Sektion/Sekretariat Sektionschef Sektionsleder Seniorberedskabsmester PL PO PD PET POAS PKR POSN PMP PKT PHBSP PHSTG PHVG PRC RDO RDS RDC RED RBR REDCON REDDYK REDHU RKVG REDLFT REDVG REF RGN RIS ROAS RECCE RENS RPKT REP RCC RETA REFAF REFIL RPCH RPO AKS RBD RDYK RDMAT(-C) SBH SAMBR SFD SFV SMST SSF SAR SEK SCH SKL SBM 13

14 Separationstank Servicevogn Signal Sikkerhedsnettet Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Skadested Skadestedskort Skadestedsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Skovbrandsslukningspakning Skumtendercontainer Skum-/vandkanon Slange Slangegruppe Slangetender Slukning Special Spagnumspreder Specialberedskab Stab Stabsvirke og kommunikation Stampersonel Standard Operating Procedure Standsningsdosis Standsningsintensitet Startforråd Statens Institut for Strålebeskyttelse Statens Serum Institut Station Stedlig beredskabsstyrke Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskab Supreme On-Scene-Commander Syd Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Sygehus Søværnet Søværnets Operative Kommando Talegruppe, anvendes i forbindelse med SINE terminaler Tanksprøjte Teamleder Teknisk arbejdsleder Telefax Telefon Terminal Terms of Reference SEPTANK SERVG SIG SINE SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SS SSK SSL SKS SKVG SBSPAK STCON SVKN SL SLGRP SLTD SLU SPE SSPR SPEBR ST STVKOM SPSN SOP SD SI STAFR SIS SSI SN SBS SST SUBR SOSC S SLF PO SJYL PO SEJYL PO SGH SVN SOK TG TSP TL TAL FAX TLF TERM TOR 14

15 TErrestrial Trunked RAdio. Åben radioteknisk standard Til tjenestebrug Tilladelig dosis Tilskadekommen Tjeneste Transport Trunked Mode Operations, terminal der anvender SINE-nettet Trykluftapparat Turbotrykluftapparat Tværgående Operativ Anvendelse af SINE Uddannelse Uddannelsesleder Uddannelsesmaterielkontor Udførelse Udgangsstilling Udrykning Udrykningshold Udrykningsplan Udrykningstræning og øvelser Udrykningsvagt Ueksploderet ammunition Uklassificeret Ultra High Frequency Underbrandmester United Nations (FN) Underdirektør United Nations Disaster Assessment and Coordination United Nations High Commissioner for Refugees Urban Search and Rescue Vagtcentral Vagthavende chef Vagthavende assistent Vagthavende officer Vagthavende Vagtkommandør Vandtankvogn Very High Frequency Vest Viceberedskabschef Viceberedskabsinspektør Viceberedskabsmester Video Tele Conference Virtual Private Network, nummersilo for talegrupper i SINE-nettet Vogn Vognkommandør Værksted Værkstedsvogn Værnepligtig World Food Programme Yderst hemmeligt Ydre afspærring Øst Østjyllands Politi TETRA TTJ TD TLSK TJ TP TMO TAPP TTAPP TOAS UDD UDL UMAK UDF UDST UR URH URPL URTØV URV UXO UKL UHF UBM UN UDI UNDAC UNHCR USAR VC VCH VA VO VH VK VTVG VHF W VBC VBI VBM VTC VPN VG VGK VS VSVG VPL WFP YHM YA E ØJYL PO 15

16 Øvelse Øvelsesledelse Øvelsesplads ØV ØVL ØVPL 6 Fra forkortelse til fuldtekst Forkortelse Fuldtekst AC Alarmcentral ADM Administration ADR Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej AFD Afdeling AFG Afgang AG Arbejdsgruppe AGG Aggregat AKS Rigspolitiets Aktionsstyrke ALS Advanced Life Support AMB Ambulance AMBL Ambulanceleder AMBVEJ Ambulancevej AMK Akut Medicinsk Koordinationscenter AMM Ammunition ANK Ankomst ARB Arbejde, arbejds-, arbejder ARBFR Arbejdsforråd ARBLYS Arbejdslys ARTJ Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste AFSTCON Afstivningscontainer ASP Automobilsprøjte AFSTPAK Afstivningspakning ASS Assistent AST Assistance ASTG Afprodsstige AT Arbejdstilsynet ATV All terrain vehicle BAGG Belysningsaggregat BAM Brandmester BAS Beredskabsassistent BCH Brigadechef BEF Befaling BEST Bestemmelse BF Beredskabsforbundet BH Bårehold BHPL Behandlingsplads BHROIV Bådhjælper og redningsopgaver I vand BLEVE Boiling liquid expansion vapor explosion BLS Basic Life Support BKTJ Basiskøretøj BM Befalingsmand BMD Brandmand BOAS Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE BOO Base of Operations BOP Beredskabsstyrelsens operative personelreserve 16

17 BOR PO BPHVG BR BRA BRP BRASN BRC BRCH BRE BRI BRKMS BRM BRS BRSB BRSH BRSKC BRSMD BRSMJ BRSN BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS C C (i sammenhæng, fx CBRN) CBB CBRN CBK CBRN CBR CBRNE CBRNVG CFO CH CHF CHV CIV CLB CON CONLVG COP CTA CUD DBI DCOK DEKON DEL DEMA DEP DIR DIS DMO DRIV Bornholms Politi Belysningspåhængsvogn Beredskab Brand Beredskabsplan Brandstation Beredskabscenter Beredskabschef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Center, central Kemisk, Kemikalie Center for Biosikring og -Beredskab Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive CBRN-vogn Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chef Chauffør Chefvagt Civil Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Container Containerlastvogn Common Operational Picture Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Dekontaminering Deling (Politi, Forsvar) Danish Emergency Management Agency Depot Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Drivmiddel 17

18 DRSTG DPKT DTG DVI DRIVPHVG DVPHVG DYK E EADRCC ECHO EFT EKS ELAGG ENH ENO EOAS EOD EPC ERC ETA ETD EVAK FAOMR FAX FBUDD FCSS FE FEMA FES FGL FHJ FKB FKO FKIT FLV FMI FMN FO FOAS FOOUDD FP FPS FPL FR FRIG FRV FS FSV FTK FTR FUDD FUH Drejestige Dekontarmineringpunkt Datotidsgruppe Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drivmiddelpåhængsvogn Drikkevandspåhængsvogn Dykker Øst Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office Efterretning, til, for Ekspert El-aggregat Enhed Efter nærmere ordre Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE Explosive Ordnance Disposal Evakuerings- og pårørendecenter European Emergency Response Centre Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Evakuering/Evakuent(er) Fareområde Telefax Funktionsbestemt uddannelse Field Coordination Support Section Forsvarets Efterretningstjeneste Federal Emergency Management Agency (USA) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Faggruppeleder Førstehjælp Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsvarskommandoen Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Flyvevåben Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriet Forbindelsesofficer Forsvarets operative anvendelse af SINE Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Focal Point Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forplejning Fører Frigørelse Frivillig Forsyning Forsvar Flyvertaktisk Kommando Fortroligt Funktionsuddannelse Færdselsuheld 18

19 FULDM FYN PO FÆR PO GA GBPHVG GEN GFUI GRP GIS GPS GRØ PO GSSI GST GUDD HAT HAZMAT HBU HEM HFLSP(-C) HJBRSN HJK HJV HL HMVG HNS HOK HOSP HRE HRN HSE HTKPR HU IA IAB IBR ICCS ICRC IDR IDRBM IEC IED IFRC IHP IK IKV IKVOMR INFO ING INS INSARAG INTOPN INSTR IOS Fuldmægtig Fyns Politi Færøernes Politi General Assembly Gennembrydningspåhængsvogn Generator Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Gruppe Geografisk Informations System Global Positioning System Grønlands Politi Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Geodatastyrelsen Grunduddannelse Håndtering af tilskadekomne Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer Hærens Basisuddannelse Hemmeligt (Container med) havflydespærringer Hjælpeberedskabsstation Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnet Holdleder HazMat-vogn Host Nation Support Hærens Operative Kommando Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hæren Hurtig slukningsenhed Højtrykskompressor Hund Indre afspærring Intet at bemærke Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Integrated Command & Control System International Committee of the Red Cross Idræt Idrætsbefalingsmand INSARAG External Classification Improvised Explosive Device International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership Indsatskort Indkvartering Indkvarteringsområde Information Ingeniør Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen International Search and Rescue Advisory Group Internationale operationer Instruktør International Operativ Stab 19

20 IS ISO ISSI ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL ITS IV JRCC KAPP KAS KATB KATC KATFHJ KATREG KBG KBH PO KBHV PO KBV KDO KDOBM KDOVG KDYK KEMI KFLSP(-C) KID KLH KMU KOAS KOM KOM KOMP KOMVG KONS KOOL KOSTØ KPKT KPM KPR KRED KRVG KSN KST KT KTJ KTS KØGR KØST-E, -D L LADVG LBS Indsats International organisation for Standards Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan IT-Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Indtægtsdækket virksomhed Joint Rescue Coordination Center Kredsløbsapparat Kaserne Omskoling Kat. B køretøjer Omskoling Kat. C køretøjer Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kriseberedskabsgruppen Københavns Politi Københavns Vestegns Politi Kemisk Beredskabs vagtordning Kommando Kommandobefalingsmand Kommandovogn Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen (Container med) kystflydespærringer Kemikalieindsatsdragt Kolonnechef Kommune Kommunernes operative anvendelse af SINE Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen Kommunikation Kompensation Kommunikationsvogn Konsulent Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet Kollegastøtte i hverdagen Kontaktpunkt Korpsmester Kompressor Kæderedning Kranvogn Kommandostation Kommandostade Kontor Køretøj Kriminalteknisk Sektion Køregrænse Kørestel enkelt, dobbelt Leder Ladvogn Lokal beredskabsstab 20

21 LEMA LG LKM LNG LOG LOGC LOGC/MAT LOGC/MUN LOGC/ÅND LPCON LPG LPMP LT LTKPR LVG MAS MAT MATRENS MC MELD MG MIL MILRGN MJ ML MLE MP MPL MSRETA MST MST (Følger ikke regel) MTD MUN MVJ PO MVS PO N NBR NEM NGO NJYL PO NK NOBC NORDRED NOSC NOST NSBV NSJ PO NUC OASS OBM OBV OCHA ODIN Local Emergency Management Authority Læge Ledelses- og kommunikationsmodul Liquid natural gas Logistik Logistikcenter Logistikcenter Materiel Logistikcenter Mundering Logistikcenter Åndedræt Lænsepumpecontainer Liquid (liquified) petroleum gas Lænsepumpe Lokal tid Lavtrykskompressor Lastvogn Maritime assistance service Materiel Materielrenseplads Motorcykel Melding Menig Militær Militærregion Miljø Mellemleder Mellemlederelev Militærpoliti Mødeplan Materielservice og retablering Mester Miljøstyrelsen Maksimal tilladelig dosis Mundering Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nord Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nordjyllands Politi Næstkommanderende Nationalt operations- og beredskabscenter Nordisk Redningsoverenskomst National On-Scene Commander National Operativ Stab Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Overassistent Overbrandmester Operativ beredskabsvagt Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem 21

22 OFF OFFA OMR OKPHVG OMRLYS OMSK OPG OPN OPOMR OPR OPS ORD ORGSA ORS ORUM OSC OSOCC OTV PAK PD PET PHBSP PHSTG PHVG PIO PIOVG RIS PKR PKT PL PMP PO POAS POSN PPE PPKT PRC PRCON PSN PVG RBD RBR RCC RDC RDMAT(-C) RDO RDS RDYK RECCE RED REDCON REDDYK REDHU Officer Officersaspirant Område Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til specialkøretøjer Opgave Operation Opmarchområde Operativ Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Operationsrum On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Overtryksventilation Pakning Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pioner Pionervogn Regional indsatsstyrke Politikreds Punkt Planlægning, plan Pumpe Politi Politiets operative anvendelse af SINE Politistation Personal Protective Equipment Passagepunkt Pårørendecenter Personelrensecontainer Personale, personel, Personvogn Risikobaseret dimensionering Redningsberedskab Rescue Coordination Center Reception Departure Centre Røgdykkermateriel(-container) Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Røgdykker Rekognoscering Redning Redningscontainer Redningsdykker Redningshund 22

23 REDLFT REDVG REF REFAF REFIL RENS REP RETA RGN RID RKVG ROAS RPCH RPKT RPO S SAMBR SAR SBH SBM SBS SBSPAK SCH SEPTANK SD SEJYL PO SEK SERVG SFD SFV SGH SI SIG SINE SIS SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SJYL PO SKL SKS SKVG SL SLF PO SLGRP SLTD SLU SMST SN SOK SOP Redningslift Redningsvogn Reference Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rensning, rense- Recognized Environmental Picture Retablering Region Int. rule for transport of dangerous substances by railway Redningskranvogn Regionernes operative anvendelse af SINE Rigspolitichefen Rensepunkt Rigspolitiet Syd Samfundets beredskab Search and Rescue Sagsbehandler Seniorberedskabsmester Stedlig beredskabsstyrke Skovbrandsslukningspakning Sektionschef Separationstank Standsningsdosis Sydøstjyllands Politi Sektion/Sekretariat Servicevogn Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sygehus Standsningsintensitet Signal Sikkerhedsnettet Statens Institut for Strålebeskyttelse Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Syd- og Sønderjyllands Politi Sektionsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Slange Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Slangegruppe Slangetender Slukning Sammenstyrtning Station Søværnets Operative Kommando Standard Operating Procedure 23

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet Januar 2015 Version 9.0 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: nbr@brs.dk

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet September 2015 Version 14.0 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: nbr@brs.dk

Læs mere

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE Juni 2015 2 INDHOLD Baggrund side 3 Lovgrundlag side 4 Skadestedssæt (SKS) principper for anvendelse side 4 Fordeling af skadestedssæt i politikredsene side 5 Tildeling

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2012. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2012. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2012 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2011 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Introduktionsuddannelse (sagsnr. 2013/031397) Ansættelsesforløb for nye frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Ansøgere bliver informeret om BRSH opgavesæt og krav

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler.

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler. Beredskabsinspektør Lars K. Bjørndal (LKB) ankommer onsdag kl. ca. 17.00 Operativ Chef Niels Ole Blirup (NOB) - afbud Beredskabsinspektør Kenny Dramshøj Christensen (KDC) Beredskabschef Sven Urban Hansen

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

SINE og terrorhændelsen i København

SINE og terrorhændelsen i København SINE og terrorhændelsen i København Carsten Mau, sektionsleder i CFB 25. marts 2015 Dagsorden Fakta om SINE Status over terrorhændelsen i København 14. / 15. februar 2015 Konklusion for hele hændelsen

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Ressourcekatalog. September 2015. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. September 2015. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog September 2015 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. September 2010

Retningslinjer for indsatsledelse. September 2010 Retningslinjer for indsatsledelse September 2010 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-57-3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL, MÅL OG ØVELSESMARKERING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 DELMÅL... 3 2.4 ØVELSESMARKERING... 3 2.5 RESSOURCER... 4 3. KRONOLOGISK BESKRIVELSE AF ØVELSEN...

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte Indsatsledelse på skadestedet Temahæfte Indhold Indledning... 3 1. Alarmering... 4 2. Forhold under lederens fremkørsel... 4 3. Ankomst til skadestedet... 6 4. Situationsbedømmelse... 7 5. Førsteindsatsen...

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Notat om indsatsledelse

Notat om indsatsledelse Vestsjællands Brandvæsen Notat om indsatsledelse Indsatslederes opgaver - og indsatsledelsens organisering i de 6 kommuner der indgår i Vestsjællands Brandvæsen, herunder oplæg til proces for at finde

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Udgangspunkter: De 16 udsagn er:

Udgangspunkter: De 16 udsagn er: Foreløbige undersøgelsesresultater 21 september 2015 HOD s kvalificerende undersøgelse HOD s undersøgelse til kvalificering af HR-målingernes resultater har basis i såvel Forsvarets nyligt gennemførte

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.8.0 - Aug. 2015 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2013 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere