Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet"

Transkript

1 Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet August 2015 Version 13.0

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Fax: Version: 13.0, august 2015 Sagsbehandler: L.H. Schou 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet Tegnsætning Sammenstillede forkortelser Systematik Fra fuldtekst til forkortelse Fra forkortelse til fuldtekst

4 Forkortelser i redningsberedskabet Disse retningslinjer erstatter "Forkortelser i Redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen 1996 (B-form ) Forkortelser 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet 1.1 Brug af forkortelser skal være en hjælp og må aldrig blive et mål i sig selv. Brugen af forkortelser motiveres i hovedsagen af kravet om lettelse i det daglige arbejde og af pladshensyn. 1.2 Forkortelser må ikke benyttes i officielle breve, ansøgninger og indstillinger samt i lærebøger og reglementer. 1.3 Brug af forkortelser er ikke obligatorisk, og må kun finde sted, når der ikke kan være tvivl om, at modtageren kender den anvendte forkortelses betydning. I modsat fald skal det pågældende ord skrives helt ud. Dog kan man første gang et ord anvendes skrive en forkortelse i parentes efter ordet og herefter benytte denne forkortelse i samme dokument, f.eks. Beredskabsstyrelsen (BRS). 1.4 Forkortelser skal, hvor det anvendte kommunikationsmiddel tillader det, skrives med blokbogstaver i VERSALER. F.eks. BRS for Beredskabsstyrelsen. 1.5 Disse bestemmelser ændrer ikke ved almindeligt anvendte forkortelser (f.eks. kr., cm og kg) og ej heller for øvrige forkortelser, der anvendes dansk retskrivning (f.eks., osv. og m.v.) eller i daglig tale f.eks. DSB. 1.6 En forkortelse må ikke ændres til flertalsform eller bestemt form. F.eks. er GRP derfor - alt efter sammenhængen - en forkortelse for - gruppe, - gruppen, - grupper, - grupperne, - gruppes, - gruppens, - gruppers og - gruppernes. Forkortelser, der udtales som egentlige ord, har ejefalds s, f.eks. NATO s, EU s, NOST s. Øvrige forkortelser har ikke. 2. Tegnsætning Tegnsætning (ud over punktum, komma, semikolon, kolon, spørgsmålstegn og udråbstegn, der anvendes i overensstemmelse med dansk retskrivning) må kun anvendes i nedenstående tilfælde: a. Bindestreg For så vidt angår køretøjer, aggregater eller materiel vil et efterstillet -B, -D, -E, -L eller -T betyde, at den nævnte del er henholdsvis bærbar, dobbelt, enkel, let eller tung. Eksempel: KØST-D = Dobbelt kørestel. 4

5 Befalingsmænd af reserven kendetegnes ved - R, der stilles efter den pågældende forkortelse for graden. Eksempler: SKL-R = sektionsleder af reserven. b. Ordens- og mængdetal. For at undgå forveksling mellem nummeret på en enhed og antallet af enheder, bogstaveres mængdetallene (antallet) fra nul til ti, medens alle nummerbetegnelser anføres med arabertal efterfulgt af punktum. Eksempel: To ASP fra 2. URENH = to automobilsprøjter fra anden udrykningsenhed. c. Brug af skråstreg Hvor det falder naturligt og praktisk, bruges skråstreg i stedet for ordene for, "fra, "af", "ved", "i", "inden for" samt ved ejefald. Specielt skal nævnes NØRREGADE/ÅVEJ (Hjørnet af Nørregade og Åvej). Angivelse af enheders organisatoriske tilhørsforhold: CUD/BRS = Center for uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen. UDDENH/BRSNJ = Uddannelsesenheden fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Angivelse af en persons niveau eller grad inden for et funktionsområde: HL/RED = Holdleder inden for redning. Angivelse af funktion ved en enhed: FR/GRP = Fører(en) for gruppe(en). FR/2. URENH = Fører(en) for 2. udrykningsenhed. FO/NOST = Forbindelsesofficer ved National Operativ Stab. L/VS = Leder af værkstedet. Brug af skråstreg i øvrige tilfælde: Foran skråstregen anføres niveau, underafdeling, grad eller funktion. Efter skråstregen anføres fagområde, afdeling, funktionsområde eller enhed. Dette ændrer intet ved den almindelige brug af skråstreg, f.eks. l/min. (liter pr. minut) og km/t. 3. Sammenstillede forkortelser Forkortelser kan i almindelighed sammenstilles, medmindre den derved opståede sammensatte forkortelse i forvejen har en anden betydning, eller hele udtrykket i forvejen har en autoriseret forkortelse. Eksempler: RED + GRP = REDGRP = Redningsgruppe. Sammensatte forkortelser, der umiddelbart kan dannes af eksisterende forkortelser, er som hovedregel ikke medtaget i retningslinjerne. I datotidsgrupper betegner: 5

6 Z Normaltid i London (Greenwich) = UTC A Dansk normaltid og B Dansk sommertid. Månederne forkortes ved de tre første bogstaver i månedens navn. Årstal angives ved årstallets sidste to cifre. Eksempel: DTG A DEC 11 = Den 24. december 2011 kl Systematik Forkortelserne er som udgangspunkt fastlagt efter følgende systematik: Hvor det har været relevant og hensigtsmæssigt, er forsvarets forkortelser eller forkortelser afledt af disse anvendt direkte. I øvrige tilfælde er forkortelserne fastsat individuelt. For at lette anvendelsen af forkortelser er disse begrænset til maksimalt syv bogstaver. I de tilfælde, hvor en forkortelse, hvis den fastlagte systematik skulle overholdes, ville blive på mere end syv bogstaver (f.eks. PSNRENSCON for personelrensecontainer ), er anvendt følgende systematik: For de første ord er brugt ordenes begyndelsesbogstaver og for den sidste del af ordet den fastlagte bogstavkombination. I dette tilfælde "P" og "R" som begyndelsesbogstaver og "CON" som allerede fastlagt bogstavkombination. På denne måde er forkortelsen "PRCON" dannet. De eneste undtagelser fra den anvendte systematik er forkortelserne for gradsbenævnelser og samtlige kontorer i Beredskabsstyrelsen, der alle, med få undtagelser, er på tre bogstaver. Forkortelser i redningsberedskabet er tilstræbt opbygget på en logisk og konsekvent måde for derved at lette anvendelsen. Det betyder, at et antal tidligere anvendte forkortelser nu er ændret. 5 Fra fuldtekst til forkortelse Fuldtekst Administration Advanced Life Support Afdeling Afgang Afprodsstige Afstivningscontainer Afstivningspakning Aggregat Akut Medicinsk Koordinationscenter Alarmcentral All terrain vehicle Ambulance Ambulanceleder Ambulancevej Ammunition Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste Ankomst Forkortelse ADM ALS AFD AFG ASTG AFSTCON AFSTPAK AGG AMK AC ATV AMB AMBL AMBVEJ AMM ARTJ ANK 6

7 Arbejde, arbejds-, arbejder Arbejdsforråd Arbejdsgruppe Arbejdslys Arbejdstilsynet Assistance Assistent Automobilsprøjte Base of Operations Basic Life Support Basiskøretøj Befaling Befalingsmand Behandlingsplads Belysningsaggregat Belysningspåhængsvogn Beredskab Beredskabsassistent Beredskabscenter Beredskabschef Beredskabsforbundet Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsplan Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE Beredskabsstyrelsens operative personelreserve Bestemmelse Boiling liquid expansion vapor explosion Bornholms Politi Brand Brandmand Brandmester Brandstation Brigadechef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Bådhjælper og redningsopgaver i vand Bårehold CBRN-vogn Center, central Center for Biosikring og -Beredskab Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS ARB ARBFR AG ARBLYS AT AST ASS ASP BOO BLS BKTJ BEF BM BHPL BAGG BPHVG BR BAS BRC BRCH BF BRI BRKMS BRM BRP BRSN BRS BRSB BRSH BRSMJ BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS BRSKC BRSMD BOAS BOP BEST BLEVE BOR PO BRA BMD BAM BRASN BCH BRE BHROIV BH CBRNVG C CBB CBK 7

8 Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chauffør Chef Chefvagt Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive Civil Common Operational Picture Container (Container med) havflydespærringer (Container med) kystflydespærringer Containerlastvogn Danish Emergency Management Agency Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Datotidsgruppe Dekontaminering Dekontamineringpunkt Deling (Politi, Forsvar) Depot Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drejestige Drikkevandspåhængsvogn Drivmiddel Drivmiddelpåhængsvogn Dykker Efter nærmere ordre Efterretning, til, for Eksemplarnummer Ekspert Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE El-aggregat Enhed Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office European Emergency Response Centre Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej Evakuering/Evakuent(er) Evakuerings- og pårørendecenter Explosive Ordnance Disposal Faggruppeleder Fareområde Field Coordination Support Section CBR CFO CLB CTA CUD CHF CH CHV CBRN CBRNE CIV COP CON HFLSP(-C) KFLSP(-C) CONLVG DEMA DBI DTG DEKON DPKT DEL DEP DCOK DMO DIR DIS DVI DRSTG DVPHVG DRIV DRIVPHVG DYK ENO EFT XNR EKS EOAS ELAGG ENH ETA ETD EADRCC ECHO ERC ADR EVAK EPC EOD FGL FAOMR FCSS 8

9 Flyvevåben Flyvertaktisk Kommando Focal Point Forbindelsesofficer Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forplejning Forsvar Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Forsvarets operative anvendelse af SINE Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsyning Fortroligt Federal Emergency Management Agency (USA) Frigørelse Frivillig Fuldmægtig Funktionsbestemt uddannelse Funktionsuddannelse Fyns Politi Færdselsuheld Færøernes Politi Fører Førstehjælp General Assembly Generator Gennembrydningspåhængsvogn Geodatastyrelsen Global Positioning System Geografisk Informations System Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Grunduddannelse Gruppe Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Grønlands Politi Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer HazMat-vogn Hemmeligt Hjemmeværnet Hjemmeværnskommandoen Hjælpeberedskabsstation Holdleder Host Nation Support Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hund Hurtig slukningsenhed Hæren FLV FTK FP FO FOOUDD FKB FPL FSV FE FKIT FOAS FKO FMN FES FMI FPS FS FTR FEMA FRIG FRV FULDM FBUDD FUDD FYN PO FUH FÆR PO FR FHJ GA GEN GBPHVG GST GPS GIS GSSI GUDD GRP GFUI GRØ PO HAZMAT HMVG HEM HJV HJK HJBRSN HL HNS HOSP HRE HU HSE HRN 9

10 Hærens Basisuddannelse Hærens Operative Kommando Højtrykskompressor Håndtering af tilskadekomne Idræt Idrætsbefalingsmand Improvised Explosive Device Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indkvartering Indkvarteringsområde Indre afspærring Indsats Indsatskort Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan Indtægtsdækket virksomhed Information Ingeniør INSARAG External Classification Instruktør Integrated Command & Control System International Committee og the Red Cross International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership International Organisation for Standards International Search and Rescue Advisory Group International Operativ Stab Internationale operationer Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Int. rule for transport of dangerous substances by railway Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Intet at bemærke IT-Servicecenter, kontor I Beredskabsstyrelsen Joint Rescue Coordination Center Kaserne Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskabs vagtordning Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Kemikalieindsatsdragt Kemisk, Kemikalie Kollegastøtte i hverdagen Kolonnechef Kommando Kommandobefalingsmand Kommandostade Kommandostation Kommandovogn HBU HOK HTKPR HAT IDR IDRBM IED ISSI IKV IKVOMR IA IS IK ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL IV INFO ING IEC INSTR ICCS ICRC IFRC IHP ISO INSARAG IOS INTOPN IBR RID INS IAB ITS JRCC KAS KATFHJ KATREG KDYK KEMI KBV CBRN KID C (i sammenhæng, fx CBRN) KOSTØ KLH KDO KDOBM KST KSN KDOVG 10

11 Kommune KMU Kommunernes operative anvendelse af SINE KOAS Kommunikation KOM Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen KOM Kommunikationsvogn KOMVG Kompensation KOMP Kompressor KPR Konsulent KONS Kontaktpunkt KPKT Kontor KT Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet KOOL Korpsmester KPM Kranvogn KRVG Kredsløbsapparat KAPP Kriminalteknisk Sektion KTS Kriseberedskabsgruppen KBG Kæderedning KRED Københavns Politi KBH PO Københavns Vestegns Politi KBHV PO Køregrænse KØGR Kørestel enkelt, dobbelt KØST-E, -D Køretøj KTJ Ladvogn LADVG Lastvogn LVG Lavtrykskompressor LTKPR Ledelses- og kommunikationsmodul LKM Leder L Liquid natural gas LNG Liquid (liquified) petroleum gas LPG Local Emergency Management Authority LEMA Logistik LOG Logistikcenter LOGC Logistikcenter Materiel LOGC/MAT Logistikcenter Mundering LOGC/MUN Logistikcenter Åndedræt LOGC/ÅND Lokal beredskabsstab LBS Lokal tid LT Læge LG Lænsepumpe LPMP Lænsepumpecontainer LPCON Maksimal tilladelig dosis MTD Maritime assistance service MAS Materiel MAT Materielrenseplads MATRENS Materielservice og retablering MSRETA Melding MELD Mellemleder ML Menig MG Mellemlederelev MLE Mester MST Midt- og Vestjyllands Politi MVJ PO Midt- og Vestsjællands Politi MVS PO Militær MIL 11

12 Militærpoliti Militærregion Miljø Miljøstyrelsen Motorcykel Mundering Mødeplan National Operativ Stab Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Nationalt operations- og beredskabscenter National On-Scene Commander Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nord Nordisk Redningsoverenskomst Nordjyllands Politi Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Næstkommanderende Officer Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Område Officersaspirant Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til Kat. B køretøjer Omskoling til Kat. C køretøjer Omskoling til specialkøretøjer Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Operation Operationsrum Operativ Operativ beredskabsvagt Opgave Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Opmarchområde Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Overassistent Overbrandmester Overtryksventilation Pakning Passagepunkt Personal Protective Equipment Personale, personel, Personelrensecontainer Personvogn Pioner Pionervogn MP MILRGN MJ MST (Følger ikke regel) MC MUN MPL NOST NBR NOBC NOSC NEM NGO N NORDRED NJYL PO NSBV NSJ PO NUC NK OFF OCHA OMR OFFA OKPHVG OMRLYS KATB KATC OMSK ODIN OSC OSOCC OPN ORUM OPR OBV OPG ORS OPOMR OPS ORD ORGSA OASS OBM OTV PAK PPKT PPE PSN PRCON PVG PIO PIOVG 12

13 Planlægning, plan Politi Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Politiets operative anvendelse af SINE Politikreds Politistation Pumpe Punkt Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pårørendecenter Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Reception Departure Centre Redning Redningsberedskab Redningscontainer Redningsdykker Redningshund Redningskranvogn Redningslift Redningsvogn Reference Region Regional indsatsstyrke Regionernes operative anvendelse af SINE Rekognoscering Rensning, rense- Rensepunkt Recognized Environmental Picture Rescue Coordination Center Retablering Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rigspolitichefen Rigspolitiet Rigspolitiets Aktionsstyrke Risikobaseret dimensionering Røgdykker Røgdykkermateriel (-container) Sagsbehandler Samfundets beredskab Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sammenstyrtning Sandsækkefylder Search and Rescue Sektion/Sekretariat Sektionschef Sektionsleder Seniorberedskabsmester PL PO PD PET POAS PKR POSN PMP PKT PHBSP PHSTG PHVG PRC RDO RDS RDC RED RBR REDCON REDDYK REDHU RKVG REDLFT REDVG REF RGN RIS ROAS RECCE RENS RPKT REP RCC RETA REFAF REFIL RPCH RPO AKS RBD RDYK RDMAT(-C) SBH SAMBR SFD SFV SMST SSF SAR SEK SCH SKL SBM 13

14 Separationstank Servicevogn Signal Sikkerhedsnettet Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Skadested Skadestedskort Skadestedsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Skovbrandsslukningspakning Skumtendercontainer Skum-/vandkanon Slange Slangegruppe Slangetender Slukning Special Spagnumspreder Specialberedskab Stab Stabsvirke og kommunikation Stampersonel Standard Operating Procedure Standsningsdosis Standsningsintensitet Startforråd Statens Institut for Strålebeskyttelse Statens Serum Institut Station Stedlig beredskabsstyrke Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskab Supreme On-Scene-Commander Syd Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Sygehus Søværnet Søværnets Operative Kommando Talegruppe, anvendes i forbindelse med SINE terminaler Tanksprøjte Teamleder Teknisk arbejdsleder Telefax Telefon Terminal Terms of Reference SEPTANK SERVG SIG SINE SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SS SSK SSL SKS SKVG SBSPAK STCON SVKN SL SLGRP SLTD SLU SPE SSPR SPEBR ST STVKOM SPSN SOP SD SI STAFR SIS SSI SN SBS SST SUBR SOSC S SLF PO SJYL PO SEJYL PO SGH SVN SOK TG TSP TL TAL FAX TLF TERM TOR 14

15 TErrestrial Trunked RAdio. Åben radioteknisk standard Til tjenestebrug Tilladelig dosis Tilskadekommen Tjeneste Transport Trunked Mode Operations, terminal der anvender SINE-nettet Trykluftapparat Turbotrykluftapparat Tværgående Operativ Anvendelse af SINE Uddannelse Uddannelsesleder Uddannelsesmaterielkontor Udførelse Udgangsstilling Udrykning Udrykningshold Udrykningsplan Udrykningstræning og øvelser Udrykningsvagt Ueksploderet ammunition Uklassificeret Ultra High Frequency Underbrandmester United Nations (FN) Underdirektør United Nations Disaster Assessment and Coordination United Nations High Commissioner for Refugees Urban Search and Rescue Vagtcentral Vagthavende chef Vagthavende assistent Vagthavende officer Vagthavende Vagtkommandør Vandtankvogn Very High Frequency Vest Viceberedskabschef Viceberedskabsinspektør Viceberedskabsmester Video Tele Conference Virtual Private Network, nummersilo for talegrupper i SINE-nettet Vogn Vognkommandør Værksted Værkstedsvogn Værnepligtig World Food Programme Yderst hemmeligt Ydre afspærring Øst Østjyllands Politi TETRA TTJ TD TLSK TJ TP TMO TAPP TTAPP TOAS UDD UDL UMAK UDF UDST UR URH URPL URTØV URV UXO UKL UHF UBM UN UDI UNDAC UNHCR USAR VC VCH VA VO VH VK VTVG VHF W VBC VBI VBM VTC VPN VG VGK VS VSVG VPL WFP YHM YA E ØJYL PO 15

16 Øvelse Øvelsesledelse Øvelsesplads ØV ØVL ØVPL 6 Fra forkortelse til fuldtekst Forkortelse Fuldtekst AC Alarmcentral ADM Administration ADR Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej AFD Afdeling AFG Afgang AG Arbejdsgruppe AGG Aggregat AKS Rigspolitiets Aktionsstyrke ALS Advanced Life Support AMB Ambulance AMBL Ambulanceleder AMBVEJ Ambulancevej AMK Akut Medicinsk Koordinationscenter AMM Ammunition ANK Ankomst ARB Arbejde, arbejds-, arbejder ARBFR Arbejdsforråd ARBLYS Arbejdslys ARTJ Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste AFSTCON Afstivningscontainer ASP Automobilsprøjte AFSTPAK Afstivningspakning ASS Assistent AST Assistance ASTG Afprodsstige AT Arbejdstilsynet ATV All terrain vehicle BAGG Belysningsaggregat BAM Brandmester BAS Beredskabsassistent BCH Brigadechef BEF Befaling BEST Bestemmelse BF Beredskabsforbundet BH Bårehold BHPL Behandlingsplads BHROIV Bådhjælper og redningsopgaver I vand BLEVE Boiling liquid expansion vapor explosion BLS Basic Life Support BKTJ Basiskøretøj BM Befalingsmand BMD Brandmand BOAS Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE BOO Base of Operations BOP Beredskabsstyrelsens operative personelreserve 16

17 BOR PO BPHVG BR BRA BRP BRASN BRC BRCH BRE BRI BRKMS BRM BRS BRSB BRSH BRSKC BRSMD BRSMJ BRSN BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS C C (i sammenhæng, fx CBRN) CBB CBRN CBK CBRN CBR CBRNE CBRNVG CFO CH CHF CHV CIV CLB CON CONLVG COP CTA CUD DBI DCOK DEKON DEL DEMA DEP DIR DIS DMO DRIV Bornholms Politi Belysningspåhængsvogn Beredskab Brand Beredskabsplan Brandstation Beredskabscenter Beredskabschef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Center, central Kemisk, Kemikalie Center for Biosikring og -Beredskab Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive CBRN-vogn Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chef Chauffør Chefvagt Civil Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Container Containerlastvogn Common Operational Picture Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Dekontaminering Deling (Politi, Forsvar) Danish Emergency Management Agency Depot Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Drivmiddel 17

18 DRSTG DPKT DTG DVI DRIVPHVG DVPHVG DYK E EADRCC ECHO EFT EKS ELAGG ENH ENO EOAS EOD EPC ERC ETA ETD EVAK FAOMR FAX FBUDD FCSS FE FEMA FES FGL FHJ FKB FKO FKIT FLV FMI FMN FO FOAS FOOUDD FP FPS FPL FR FRIG FRV FS FSV FTK FTR FUDD FUH Drejestige Dekontarmineringpunkt Datotidsgruppe Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drivmiddelpåhængsvogn Drikkevandspåhængsvogn Dykker Øst Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office Efterretning, til, for Ekspert El-aggregat Enhed Efter nærmere ordre Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE Explosive Ordnance Disposal Evakuerings- og pårørendecenter European Emergency Response Centre Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Evakuering/Evakuent(er) Fareområde Telefax Funktionsbestemt uddannelse Field Coordination Support Section Forsvarets Efterretningstjeneste Federal Emergency Management Agency (USA) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Faggruppeleder Førstehjælp Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsvarskommandoen Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Flyvevåben Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriet Forbindelsesofficer Forsvarets operative anvendelse af SINE Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Focal Point Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forplejning Fører Frigørelse Frivillig Forsyning Forsvar Flyvertaktisk Kommando Fortroligt Funktionsuddannelse Færdselsuheld 18

19 FULDM FYN PO FÆR PO GA GBPHVG GEN GFUI GRP GIS GPS GRØ PO GSSI GST GUDD HAT HAZMAT HBU HEM HFLSP(-C) HJBRSN HJK HJV HL HMVG HNS HOK HOSP HRE HRN HSE HTKPR HU IA IAB IBR ICCS ICRC IDR IDRBM IEC IED IFRC IHP IK IKV IKVOMR INFO ING INS INSARAG INTOPN INSTR IOS Fuldmægtig Fyns Politi Færøernes Politi General Assembly Gennembrydningspåhængsvogn Generator Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Gruppe Geografisk Informations System Global Positioning System Grønlands Politi Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Geodatastyrelsen Grunduddannelse Håndtering af tilskadekomne Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer Hærens Basisuddannelse Hemmeligt (Container med) havflydespærringer Hjælpeberedskabsstation Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnet Holdleder HazMat-vogn Host Nation Support Hærens Operative Kommando Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hæren Hurtig slukningsenhed Højtrykskompressor Hund Indre afspærring Intet at bemærke Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Integrated Command & Control System International Committee of the Red Cross Idræt Idrætsbefalingsmand INSARAG External Classification Improvised Explosive Device International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership Indsatskort Indkvartering Indkvarteringsområde Information Ingeniør Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen International Search and Rescue Advisory Group Internationale operationer Instruktør International Operativ Stab 19

20 IS ISO ISSI ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL ITS IV JRCC KAPP KAS KATB KATC KATFHJ KATREG KBG KBH PO KBHV PO KBV KDO KDOBM KDOVG KDYK KEMI KFLSP(-C) KID KLH KMU KOAS KOM KOM KOMP KOMVG KONS KOOL KOSTØ KPKT KPM KPR KRED KRVG KSN KST KT KTJ KTS KØGR KØST-E, -D L LADVG LBS Indsats International organisation for Standards Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan IT-Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Indtægtsdækket virksomhed Joint Rescue Coordination Center Kredsløbsapparat Kaserne Omskoling Kat. B køretøjer Omskoling Kat. C køretøjer Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kriseberedskabsgruppen Københavns Politi Københavns Vestegns Politi Kemisk Beredskabs vagtordning Kommando Kommandobefalingsmand Kommandovogn Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen (Container med) kystflydespærringer Kemikalieindsatsdragt Kolonnechef Kommune Kommunernes operative anvendelse af SINE Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen Kommunikation Kompensation Kommunikationsvogn Konsulent Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet Kollegastøtte i hverdagen Kontaktpunkt Korpsmester Kompressor Kæderedning Kranvogn Kommandostation Kommandostade Kontor Køretøj Kriminalteknisk Sektion Køregrænse Kørestel enkelt, dobbelt Leder Ladvogn Lokal beredskabsstab 20

21 LEMA LG LKM LNG LOG LOGC LOGC/MAT LOGC/MUN LOGC/ÅND LPCON LPG LPMP LT LTKPR LVG MAS MAT MATRENS MC MELD MG MIL MILRGN MJ ML MLE MP MPL MSRETA MST MST (Følger ikke regel) MTD MUN MVJ PO MVS PO N NBR NEM NGO NJYL PO NK NOBC NORDRED NOSC NOST NSBV NSJ PO NUC OASS OBM OBV OCHA ODIN Local Emergency Management Authority Læge Ledelses- og kommunikationsmodul Liquid natural gas Logistik Logistikcenter Logistikcenter Materiel Logistikcenter Mundering Logistikcenter Åndedræt Lænsepumpecontainer Liquid (liquified) petroleum gas Lænsepumpe Lokal tid Lavtrykskompressor Lastvogn Maritime assistance service Materiel Materielrenseplads Motorcykel Melding Menig Militær Militærregion Miljø Mellemleder Mellemlederelev Militærpoliti Mødeplan Materielservice og retablering Mester Miljøstyrelsen Maksimal tilladelig dosis Mundering Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nord Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nordjyllands Politi Næstkommanderende Nationalt operations- og beredskabscenter Nordisk Redningsoverenskomst National On-Scene Commander National Operativ Stab Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Overassistent Overbrandmester Operativ beredskabsvagt Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem 21

22 OFF OFFA OMR OKPHVG OMRLYS OMSK OPG OPN OPOMR OPR OPS ORD ORGSA ORS ORUM OSC OSOCC OTV PAK PD PET PHBSP PHSTG PHVG PIO PIOVG RIS PKR PKT PL PMP PO POAS POSN PPE PPKT PRC PRCON PSN PVG RBD RBR RCC RDC RDMAT(-C) RDO RDS RDYK RECCE RED REDCON REDDYK REDHU Officer Officersaspirant Område Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til specialkøretøjer Opgave Operation Opmarchområde Operativ Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Operationsrum On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Overtryksventilation Pakning Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pioner Pionervogn Regional indsatsstyrke Politikreds Punkt Planlægning, plan Pumpe Politi Politiets operative anvendelse af SINE Politistation Personal Protective Equipment Passagepunkt Pårørendecenter Personelrensecontainer Personale, personel, Personvogn Risikobaseret dimensionering Redningsberedskab Rescue Coordination Center Reception Departure Centre Røgdykkermateriel(-container) Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Røgdykker Rekognoscering Redning Redningscontainer Redningsdykker Redningshund 22

23 REDLFT REDVG REF REFAF REFIL RENS REP RETA RGN RID RKVG ROAS RPCH RPKT RPO S SAMBR SAR SBH SBM SBS SBSPAK SCH SEPTANK SD SEJYL PO SEK SERVG SFD SFV SGH SI SIG SINE SIS SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SJYL PO SKL SKS SKVG SL SLF PO SLGRP SLTD SLU SMST SN SOK SOP Redningslift Redningsvogn Reference Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rensning, rense- Recognized Environmental Picture Retablering Region Int. rule for transport of dangerous substances by railway Redningskranvogn Regionernes operative anvendelse af SINE Rigspolitichefen Rensepunkt Rigspolitiet Syd Samfundets beredskab Search and Rescue Sagsbehandler Seniorberedskabsmester Stedlig beredskabsstyrke Skovbrandsslukningspakning Sektionschef Separationstank Standsningsdosis Sydøstjyllands Politi Sektion/Sekretariat Servicevogn Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sygehus Standsningsintensitet Signal Sikkerhedsnettet Statens Institut for Strålebeskyttelse Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Syd- og Sønderjyllands Politi Sektionsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Slange Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Slangegruppe Slangetender Slukning Sammenstyrtning Station Søværnets Operative Kommando Standard Operating Procedure 23

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2013. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2013 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde:

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Kapitel 1 - Baggrund og rammer for arbejdet... 5 1.1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen... 5 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium... 6 1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v... 7 1.4.

Læs mere

CBRN-Hæfte. Indhold. Beredskabsstyrelsen Bornholm. Side 1 af 52

CBRN-Hæfte. Indhold. Beredskabsstyrelsen Bornholm. Side 1 af 52 Indhold Kommunikation... 2 Ekspeditionsord... 2 Det fonetiske alfabet... 3 Samtaleprocedure... 3 SINE og SINE-materiel... 6 Røgdykkersæt / Håndmikrofon... 10 Kemiske kampstoffer... 13 Skadestedets opbygning...

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS Nyt fra FSB Aktiviteter 2014 Udsendelser 2014 Kommende udsendelser 2015 Nye tiltag Orientering om FSB holdet 23/02/2015 PRESENTATION OF NIRAS 2 Aktiviteter 2014 (udover

Læs mere

Kære Beredskabschef. Husk at gemme besvarelsen løbende evt. efter udfyldelse af hvert faneblad

Kære Beredskabschef. Husk at gemme besvarelsen løbende evt. efter udfyldelse af hvert faneblad Kære Beredskabschef Deloitte Consulting gennemfører for Forsvarsministeriet og Finansministeriet en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab i Danmark. Første del af analysen består af en kortlægning

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

NORDRED møde København 17. og 18. november 2005 1. Mødested: Rigspolitichefen, Polititorvet 14, 5. sal, Mødelokale 3

NORDRED møde København 17. og 18. november 2005 1. Mødested: Rigspolitichefen, Polititorvet 14, 5. sal, Mødelokale 3 NORDRED møde København 17. og 18. november 2005 1 Mødested: Rigspolitichefen, Polititorvet 14, 5. sal, Mødelokale 3 Deltagere: Niels Mogensen (NM), Erik Jack Bank (EJB) og Snorre Christian Andersen (SCA)

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Totalforsvar på tværs af landegrænser

Totalforsvar på tværs af landegrænser DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Totalforsvar på tværs af landegrænser Kristoffer Astrup Oktober 2006 Dette

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen Vejledning for indsats ved terrorangreb med biologiske (B) eller kemiske (C) stoffer 27. juni 2002 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse 1 2. Introduktion

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

DET INTERNATIONALE SUNDHEDSREGULATIV. gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab

DET INTERNATIONALE SUNDHEDSREGULATIV. gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab DET INTERNATIONALE SUNDHEDSREGULATIV gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab 2012 Det Internationale Sundhedsregulativ gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

På det førstkommende møde i koordineringsgruppen vil det videre forløb blive planlagt i henhold til koordineringsgruppens opgaveplan.

På det førstkommende møde i koordineringsgruppen vil det videre forløb blive planlagt i henhold til koordineringsgruppens opgaveplan. NOTAT Den 3.- 4. juli 2004 afholdtes der på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse på Bernstorff slot et seminar med deltagelse af beredskabschefer fra Skåne og Storkøbenhavn. Seminarets formål

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere