Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet"

Transkript

1 Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet August 2015 Version 13.0

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Fax: Version: 13.0, august 2015 Sagsbehandler: L.H. Schou 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet Tegnsætning Sammenstillede forkortelser Systematik Fra fuldtekst til forkortelse Fra forkortelse til fuldtekst

4 Forkortelser i redningsberedskabet Disse retningslinjer erstatter "Forkortelser i Redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen 1996 (B-form ) Forkortelser 1. Brug af forkortelser i redningsberedskabet 1.1 Brug af forkortelser skal være en hjælp og må aldrig blive et mål i sig selv. Brugen af forkortelser motiveres i hovedsagen af kravet om lettelse i det daglige arbejde og af pladshensyn. 1.2 Forkortelser må ikke benyttes i officielle breve, ansøgninger og indstillinger samt i lærebøger og reglementer. 1.3 Brug af forkortelser er ikke obligatorisk, og må kun finde sted, når der ikke kan være tvivl om, at modtageren kender den anvendte forkortelses betydning. I modsat fald skal det pågældende ord skrives helt ud. Dog kan man første gang et ord anvendes skrive en forkortelse i parentes efter ordet og herefter benytte denne forkortelse i samme dokument, f.eks. Beredskabsstyrelsen (BRS). 1.4 Forkortelser skal, hvor det anvendte kommunikationsmiddel tillader det, skrives med blokbogstaver i VERSALER. F.eks. BRS for Beredskabsstyrelsen. 1.5 Disse bestemmelser ændrer ikke ved almindeligt anvendte forkortelser (f.eks. kr., cm og kg) og ej heller for øvrige forkortelser, der anvendes dansk retskrivning (f.eks., osv. og m.v.) eller i daglig tale f.eks. DSB. 1.6 En forkortelse må ikke ændres til flertalsform eller bestemt form. F.eks. er GRP derfor - alt efter sammenhængen - en forkortelse for - gruppe, - gruppen, - grupper, - grupperne, - gruppes, - gruppens, - gruppers og - gruppernes. Forkortelser, der udtales som egentlige ord, har ejefalds s, f.eks. NATO s, EU s, NOST s. Øvrige forkortelser har ikke. 2. Tegnsætning Tegnsætning (ud over punktum, komma, semikolon, kolon, spørgsmålstegn og udråbstegn, der anvendes i overensstemmelse med dansk retskrivning) må kun anvendes i nedenstående tilfælde: a. Bindestreg For så vidt angår køretøjer, aggregater eller materiel vil et efterstillet -B, -D, -E, -L eller -T betyde, at den nævnte del er henholdsvis bærbar, dobbelt, enkel, let eller tung. Eksempel: KØST-D = Dobbelt kørestel. 4

5 Befalingsmænd af reserven kendetegnes ved - R, der stilles efter den pågældende forkortelse for graden. Eksempler: SKL-R = sektionsleder af reserven. b. Ordens- og mængdetal. For at undgå forveksling mellem nummeret på en enhed og antallet af enheder, bogstaveres mængdetallene (antallet) fra nul til ti, medens alle nummerbetegnelser anføres med arabertal efterfulgt af punktum. Eksempel: To ASP fra 2. URENH = to automobilsprøjter fra anden udrykningsenhed. c. Brug af skråstreg Hvor det falder naturligt og praktisk, bruges skråstreg i stedet for ordene for, "fra, "af", "ved", "i", "inden for" samt ved ejefald. Specielt skal nævnes NØRREGADE/ÅVEJ (Hjørnet af Nørregade og Åvej). Angivelse af enheders organisatoriske tilhørsforhold: CUD/BRS = Center for uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen. UDDENH/BRSNJ = Uddannelsesenheden fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Angivelse af en persons niveau eller grad inden for et funktionsområde: HL/RED = Holdleder inden for redning. Angivelse af funktion ved en enhed: FR/GRP = Fører(en) for gruppe(en). FR/2. URENH = Fører(en) for 2. udrykningsenhed. FO/NOST = Forbindelsesofficer ved National Operativ Stab. L/VS = Leder af værkstedet. Brug af skråstreg i øvrige tilfælde: Foran skråstregen anføres niveau, underafdeling, grad eller funktion. Efter skråstregen anføres fagområde, afdeling, funktionsområde eller enhed. Dette ændrer intet ved den almindelige brug af skråstreg, f.eks. l/min. (liter pr. minut) og km/t. 3. Sammenstillede forkortelser Forkortelser kan i almindelighed sammenstilles, medmindre den derved opståede sammensatte forkortelse i forvejen har en anden betydning, eller hele udtrykket i forvejen har en autoriseret forkortelse. Eksempler: RED + GRP = REDGRP = Redningsgruppe. Sammensatte forkortelser, der umiddelbart kan dannes af eksisterende forkortelser, er som hovedregel ikke medtaget i retningslinjerne. I datotidsgrupper betegner: 5

6 Z Normaltid i London (Greenwich) = UTC A Dansk normaltid og B Dansk sommertid. Månederne forkortes ved de tre første bogstaver i månedens navn. Årstal angives ved årstallets sidste to cifre. Eksempel: DTG A DEC 11 = Den 24. december 2011 kl Systematik Forkortelserne er som udgangspunkt fastlagt efter følgende systematik: Hvor det har været relevant og hensigtsmæssigt, er forsvarets forkortelser eller forkortelser afledt af disse anvendt direkte. I øvrige tilfælde er forkortelserne fastsat individuelt. For at lette anvendelsen af forkortelser er disse begrænset til maksimalt syv bogstaver. I de tilfælde, hvor en forkortelse, hvis den fastlagte systematik skulle overholdes, ville blive på mere end syv bogstaver (f.eks. PSNRENSCON for personelrensecontainer ), er anvendt følgende systematik: For de første ord er brugt ordenes begyndelsesbogstaver og for den sidste del af ordet den fastlagte bogstavkombination. I dette tilfælde "P" og "R" som begyndelsesbogstaver og "CON" som allerede fastlagt bogstavkombination. På denne måde er forkortelsen "PRCON" dannet. De eneste undtagelser fra den anvendte systematik er forkortelserne for gradsbenævnelser og samtlige kontorer i Beredskabsstyrelsen, der alle, med få undtagelser, er på tre bogstaver. Forkortelser i redningsberedskabet er tilstræbt opbygget på en logisk og konsekvent måde for derved at lette anvendelsen. Det betyder, at et antal tidligere anvendte forkortelser nu er ændret. 5 Fra fuldtekst til forkortelse Fuldtekst Administration Advanced Life Support Afdeling Afgang Afprodsstige Afstivningscontainer Afstivningspakning Aggregat Akut Medicinsk Koordinationscenter Alarmcentral All terrain vehicle Ambulance Ambulanceleder Ambulancevej Ammunition Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste Ankomst Forkortelse ADM ALS AFD AFG ASTG AFSTCON AFSTPAK AGG AMK AC ATV AMB AMBL AMBVEJ AMM ARTJ ANK 6

7 Arbejde, arbejds-, arbejder Arbejdsforråd Arbejdsgruppe Arbejdslys Arbejdstilsynet Assistance Assistent Automobilsprøjte Base of Operations Basic Life Support Basiskøretøj Befaling Befalingsmand Behandlingsplads Belysningsaggregat Belysningspåhængsvogn Beredskab Beredskabsassistent Beredskabscenter Beredskabschef Beredskabsforbundet Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsplan Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE Beredskabsstyrelsens operative personelreserve Bestemmelse Boiling liquid expansion vapor explosion Bornholms Politi Brand Brandmand Brandmester Brandstation Brigadechef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Bådhjælper og redningsopgaver i vand Bårehold CBRN-vogn Center, central Center for Biosikring og -Beredskab Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS ARB ARBFR AG ARBLYS AT AST ASS ASP BOO BLS BKTJ BEF BM BHPL BAGG BPHVG BR BAS BRC BRCH BF BRI BRKMS BRM BRP BRSN BRS BRSB BRSH BRSMJ BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS BRSKC BRSMD BOAS BOP BEST BLEVE BOR PO BRA BMD BAM BRASN BCH BRE BHROIV BH CBRNVG C CBB CBK 7

8 Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chauffør Chef Chefvagt Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive Civil Common Operational Picture Container (Container med) havflydespærringer (Container med) kystflydespærringer Containerlastvogn Danish Emergency Management Agency Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Datotidsgruppe Dekontaminering Dekontamineringpunkt Deling (Politi, Forsvar) Depot Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drejestige Drikkevandspåhængsvogn Drivmiddel Drivmiddelpåhængsvogn Dykker Efter nærmere ordre Efterretning, til, for Eksemplarnummer Ekspert Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE El-aggregat Enhed Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office European Emergency Response Centre Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej Evakuering/Evakuent(er) Evakuerings- og pårørendecenter Explosive Ordnance Disposal Faggruppeleder Fareområde Field Coordination Support Section CBR CFO CLB CTA CUD CHF CH CHV CBRN CBRNE CIV COP CON HFLSP(-C) KFLSP(-C) CONLVG DEMA DBI DTG DEKON DPKT DEL DEP DCOK DMO DIR DIS DVI DRSTG DVPHVG DRIV DRIVPHVG DYK ENO EFT XNR EKS EOAS ELAGG ENH ETA ETD EADRCC ECHO ERC ADR EVAK EPC EOD FGL FAOMR FCSS 8

9 Flyvevåben Flyvertaktisk Kommando Focal Point Forbindelsesofficer Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forplejning Forsvar Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Forsvarets operative anvendelse af SINE Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsyning Fortroligt Federal Emergency Management Agency (USA) Frigørelse Frivillig Fuldmægtig Funktionsbestemt uddannelse Funktionsuddannelse Fyns Politi Færdselsuheld Færøernes Politi Fører Førstehjælp General Assembly Generator Gennembrydningspåhængsvogn Geodatastyrelsen Global Positioning System Geografisk Informations System Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Grunduddannelse Gruppe Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Grønlands Politi Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer HazMat-vogn Hemmeligt Hjemmeværnet Hjemmeværnskommandoen Hjælpeberedskabsstation Holdleder Host Nation Support Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hund Hurtig slukningsenhed Hæren FLV FTK FP FO FOOUDD FKB FPL FSV FE FKIT FOAS FKO FMN FES FMI FPS FS FTR FEMA FRIG FRV FULDM FBUDD FUDD FYN PO FUH FÆR PO FR FHJ GA GEN GBPHVG GST GPS GIS GSSI GUDD GRP GFUI GRØ PO HAZMAT HMVG HEM HJV HJK HJBRSN HL HNS HOSP HRE HU HSE HRN 9

10 Hærens Basisuddannelse Hærens Operative Kommando Højtrykskompressor Håndtering af tilskadekomne Idræt Idrætsbefalingsmand Improvised Explosive Device Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indkvartering Indkvarteringsområde Indre afspærring Indsats Indsatskort Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan Indtægtsdækket virksomhed Information Ingeniør INSARAG External Classification Instruktør Integrated Command & Control System International Committee og the Red Cross International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership International Organisation for Standards International Search and Rescue Advisory Group International Operativ Stab Internationale operationer Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Int. rule for transport of dangerous substances by railway Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Intet at bemærke IT-Servicecenter, kontor I Beredskabsstyrelsen Joint Rescue Coordination Center Kaserne Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskabs vagtordning Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Kemikalieindsatsdragt Kemisk, Kemikalie Kollegastøtte i hverdagen Kolonnechef Kommando Kommandobefalingsmand Kommandostade Kommandostation Kommandovogn HBU HOK HTKPR HAT IDR IDRBM IED ISSI IKV IKVOMR IA IS IK ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL IV INFO ING IEC INSTR ICCS ICRC IFRC IHP ISO INSARAG IOS INTOPN IBR RID INS IAB ITS JRCC KAS KATFHJ KATREG KDYK KEMI KBV CBRN KID C (i sammenhæng, fx CBRN) KOSTØ KLH KDO KDOBM KST KSN KDOVG 10

11 Kommune KMU Kommunernes operative anvendelse af SINE KOAS Kommunikation KOM Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen KOM Kommunikationsvogn KOMVG Kompensation KOMP Kompressor KPR Konsulent KONS Kontaktpunkt KPKT Kontor KT Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet KOOL Korpsmester KPM Kranvogn KRVG Kredsløbsapparat KAPP Kriminalteknisk Sektion KTS Kriseberedskabsgruppen KBG Kæderedning KRED Københavns Politi KBH PO Københavns Vestegns Politi KBHV PO Køregrænse KØGR Kørestel enkelt, dobbelt KØST-E, -D Køretøj KTJ Ladvogn LADVG Lastvogn LVG Lavtrykskompressor LTKPR Ledelses- og kommunikationsmodul LKM Leder L Liquid natural gas LNG Liquid (liquified) petroleum gas LPG Local Emergency Management Authority LEMA Logistik LOG Logistikcenter LOGC Logistikcenter Materiel LOGC/MAT Logistikcenter Mundering LOGC/MUN Logistikcenter Åndedræt LOGC/ÅND Lokal beredskabsstab LBS Lokal tid LT Læge LG Lænsepumpe LPMP Lænsepumpecontainer LPCON Maksimal tilladelig dosis MTD Maritime assistance service MAS Materiel MAT Materielrenseplads MATRENS Materielservice og retablering MSRETA Melding MELD Mellemleder ML Menig MG Mellemlederelev MLE Mester MST Midt- og Vestjyllands Politi MVJ PO Midt- og Vestsjællands Politi MVS PO Militær MIL 11

12 Militærpoliti Militærregion Miljø Miljøstyrelsen Motorcykel Mundering Mødeplan National Operativ Stab Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Nationalt operations- og beredskabscenter National On-Scene Commander Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nord Nordisk Redningsoverenskomst Nordjyllands Politi Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Næstkommanderende Officer Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Område Officersaspirant Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til Kat. B køretøjer Omskoling til Kat. C køretøjer Omskoling til specialkøretøjer Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Operation Operationsrum Operativ Operativ beredskabsvagt Opgave Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Opmarchområde Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Overassistent Overbrandmester Overtryksventilation Pakning Passagepunkt Personal Protective Equipment Personale, personel, Personelrensecontainer Personvogn Pioner Pionervogn MP MILRGN MJ MST (Følger ikke regel) MC MUN MPL NOST NBR NOBC NOSC NEM NGO N NORDRED NJYL PO NSBV NSJ PO NUC NK OFF OCHA OMR OFFA OKPHVG OMRLYS KATB KATC OMSK ODIN OSC OSOCC OPN ORUM OPR OBV OPG ORS OPOMR OPS ORD ORGSA OASS OBM OTV PAK PPKT PPE PSN PRCON PVG PIO PIOVG 12

13 Planlægning, plan Politi Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Politiets operative anvendelse af SINE Politikreds Politistation Pumpe Punkt Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pårørendecenter Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Reception Departure Centre Redning Redningsberedskab Redningscontainer Redningsdykker Redningshund Redningskranvogn Redningslift Redningsvogn Reference Region Regional indsatsstyrke Regionernes operative anvendelse af SINE Rekognoscering Rensning, rense- Rensepunkt Recognized Environmental Picture Rescue Coordination Center Retablering Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rigspolitichefen Rigspolitiet Rigspolitiets Aktionsstyrke Risikobaseret dimensionering Røgdykker Røgdykkermateriel (-container) Sagsbehandler Samfundets beredskab Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sammenstyrtning Sandsækkefylder Search and Rescue Sektion/Sekretariat Sektionschef Sektionsleder Seniorberedskabsmester PL PO PD PET POAS PKR POSN PMP PKT PHBSP PHSTG PHVG PRC RDO RDS RDC RED RBR REDCON REDDYK REDHU RKVG REDLFT REDVG REF RGN RIS ROAS RECCE RENS RPKT REP RCC RETA REFAF REFIL RPCH RPO AKS RBD RDYK RDMAT(-C) SBH SAMBR SFD SFV SMST SSF SAR SEK SCH SKL SBM 13

14 Separationstank Servicevogn Signal Sikkerhedsnettet Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Skadested Skadestedskort Skadestedsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Skovbrandsslukningspakning Skumtendercontainer Skum-/vandkanon Slange Slangegruppe Slangetender Slukning Special Spagnumspreder Specialberedskab Stab Stabsvirke og kommunikation Stampersonel Standard Operating Procedure Standsningsdosis Standsningsintensitet Startforråd Statens Institut for Strålebeskyttelse Statens Serum Institut Station Stedlig beredskabsstyrke Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskab Supreme On-Scene-Commander Syd Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Sygehus Søværnet Søværnets Operative Kommando Talegruppe, anvendes i forbindelse med SINE terminaler Tanksprøjte Teamleder Teknisk arbejdsleder Telefax Telefon Terminal Terms of Reference SEPTANK SERVG SIG SINE SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SS SSK SSL SKS SKVG SBSPAK STCON SVKN SL SLGRP SLTD SLU SPE SSPR SPEBR ST STVKOM SPSN SOP SD SI STAFR SIS SSI SN SBS SST SUBR SOSC S SLF PO SJYL PO SEJYL PO SGH SVN SOK TG TSP TL TAL FAX TLF TERM TOR 14

15 TErrestrial Trunked RAdio. Åben radioteknisk standard Til tjenestebrug Tilladelig dosis Tilskadekommen Tjeneste Transport Trunked Mode Operations, terminal der anvender SINE-nettet Trykluftapparat Turbotrykluftapparat Tværgående Operativ Anvendelse af SINE Uddannelse Uddannelsesleder Uddannelsesmaterielkontor Udførelse Udgangsstilling Udrykning Udrykningshold Udrykningsplan Udrykningstræning og øvelser Udrykningsvagt Ueksploderet ammunition Uklassificeret Ultra High Frequency Underbrandmester United Nations (FN) Underdirektør United Nations Disaster Assessment and Coordination United Nations High Commissioner for Refugees Urban Search and Rescue Vagtcentral Vagthavende chef Vagthavende assistent Vagthavende officer Vagthavende Vagtkommandør Vandtankvogn Very High Frequency Vest Viceberedskabschef Viceberedskabsinspektør Viceberedskabsmester Video Tele Conference Virtual Private Network, nummersilo for talegrupper i SINE-nettet Vogn Vognkommandør Værksted Værkstedsvogn Værnepligtig World Food Programme Yderst hemmeligt Ydre afspærring Øst Østjyllands Politi TETRA TTJ TD TLSK TJ TP TMO TAPP TTAPP TOAS UDD UDL UMAK UDF UDST UR URH URPL URTØV URV UXO UKL UHF UBM UN UDI UNDAC UNHCR USAR VC VCH VA VO VH VK VTVG VHF W VBC VBI VBM VTC VPN VG VGK VS VSVG VPL WFP YHM YA E ØJYL PO 15

16 Øvelse Øvelsesledelse Øvelsesplads ØV ØVL ØVPL 6 Fra forkortelse til fuldtekst Forkortelse Fuldtekst AC Alarmcentral ADM Administration ADR Europæisk Konvention om Int. Transport af Farligt Gods ad Vej AFD Afdeling AFG Afgang AG Arbejdsgruppe AGG Aggregat AKS Rigspolitiets Aktionsstyrke ALS Advanced Life Support AMB Ambulance AMBL Ambulanceleder AMBVEJ Ambulancevej AMK Akut Medicinsk Koordinationscenter AMM Ammunition ANK Ankomst ARB Arbejde, arbejds-, arbejder ARBFR Arbejdsforråd ARBLYS Arbejdslys ARTJ Ammunitionsrydder/Ammunitionsrydningstjeneste AFSTCON Afstivningscontainer ASP Automobilsprøjte AFSTPAK Afstivningspakning ASS Assistent AST Assistance ASTG Afprodsstige AT Arbejdstilsynet ATV All terrain vehicle BAGG Belysningsaggregat BAM Brandmester BAS Beredskabsassistent BCH Brigadechef BEF Befaling BEST Bestemmelse BF Beredskabsforbundet BH Bårehold BHPL Behandlingsplads BHROIV Bådhjælper og redningsopgaver I vand BLEVE Boiling liquid expansion vapor explosion BLS Basic Life Support BKTJ Basiskøretøj BM Befalingsmand BMD Brandmand BOAS Beredskabsstyrelsens operative anvendelse af SINE BOO Base of Operations BOP Beredskabsstyrelsens operative personelreserve 16

17 BOR PO BPHVG BR BRA BRP BRASN BRC BRCH BRE BRI BRKMS BRM BRS BRSB BRSH BRSKC BRSMD BRSMJ BRSN BRSNJ BRSS BRSSJ BRTS C C (i sammenhæng, fx CBRN) CBB CBRN CBK CBRN CBR CBRNE CBRNVG CFO CH CHF CHV CIV CLB CON CONLVG COP CTA CUD DBI DCOK DEKON DEL DEMA DEP DIR DIS DMO DRIV Bornholms Politi Belysningspåhængsvogn Beredskab Brand Beredskabsplan Brandstation Beredskabscenter Beredskabschef Budget- og Regnskabscenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Beredskabsinspektør Beredskabskommission Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten Beredskabsstyrelsens Museumsdepot Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstation Beredskabsstyrelsen Nordjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Center, central Kemisk, Kemikalie Center for Biosikring og -Beredskab Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, kontor i BRS Kemisk Biologisk Radiologisk Nuklear Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning, kontor i BRS Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive CBRN-vogn Center for Forebyggelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Chef Chauffør Chefvagt Civil Center for Logistik og Beredskabsmateriel, kontor i BRS Container Containerlastvogn Common Operational Picture Center for Terroranalyse (PET) Center for Uddannelse, kontor i Beredskabsstyrelsen Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab Dekontaminering Deling (Politi, Forsvar) Danish Emergency Management Agency Depot Direktør/direktion/direktiv Direktionssekretariat, kontor i Beredskabsstyrelsen Direct Mode Operations, terminal der ikke anvender SINE-nettet Drivmiddel 17

18 DRSTG DPKT DTG DVI DRIVPHVG DVPHVG DYK E EADRCC ECHO EFT EKS ELAGG ENH ENO EOAS EOD EPC ERC ETA ETD EVAK FAOMR FAX FBUDD FCSS FE FEMA FES FGL FHJ FKB FKO FKIT FLV FMI FMN FO FOAS FOOUDD FP FPS FPL FR FRIG FRV FS FSV FTK FTR FUDD FUH Drejestige Dekontarmineringpunkt Datotidsgruppe Disaster Victim Identification (Identifikation af døde efter en katastrofe) Drivmiddelpåhængsvogn Drikkevandspåhængsvogn Dykker Øst Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (NATO) European Community Humanitarian Office Efterretning, til, for Ekspert El-aggregat Enhed Efter nærmere ordre Ekspertberedskabernes operative anvendelse af SINE Explosive Ordnance Disposal Evakuerings- og pårørendecenter European Emergency Response Centre Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure Evakuering/Evakuent(er) Fareområde Telefax Funktionsbestemt uddannelse Field Coordination Support Section Forsvarets Efterretningstjeneste Federal Emergency Management Agency (USA) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Faggruppeleder Førstehjælp Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsvarskommandoen Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Flyvevåben Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriet Forbindelsesofficer Forsvarets operative anvendelse af SINE Forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Focal Point Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forplejning Fører Frigørelse Frivillig Forsyning Forsvar Flyvertaktisk Kommando Fortroligt Funktionsuddannelse Færdselsuheld 18

19 FULDM FYN PO FÆR PO GA GBPHVG GEN GFUI GRP GIS GPS GRØ PO GSSI GST GUDD HAT HAZMAT HBU HEM HFLSP(-C) HJBRSN HJK HJV HL HMVG HNS HOK HOSP HRE HRN HSE HTKPR HU IA IAB IBR ICCS ICRC IDR IDRBM IEC IED IFRC IHP IK IKV IKVOMR INFO ING INS INSARAG INTOPN INSTR IOS Fuldmægtig Fyns Politi Færøernes Politi General Assembly Gennembrydningspåhængsvogn Generator Grund- og funktionsuddannelse INDSATS Gruppe Geografisk Informations System Global Positioning System Grønlands Politi Group Short Subscriber Identity, talegruppe i SINE nettet Geodatastyrelsen Grunduddannelse Håndtering af tilskadekomne Hazardous Materiel(-s), Farlige stoffer Hærens Basisuddannelse Hemmeligt (Container med) havflydespærringer Hjælpeberedskabsstation Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnet Holdleder HazMat-vogn Host Nation Support Hærens Operative Kommando Hospital HR-center, kontor i Beredskabsstyrelsen Hæren Hurtig slukningsenhed Højtrykskompressor Hund Indre afspærring Intet at bemærke Internationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Integrated Command & Control System International Committee of the Red Cross Idræt Idrætsbefalingsmand INSARAG External Classification Improvised Explosive Device International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies International Humanitarian Partnership Indsatskort Indkvartering Indkvarteringsområde Information Ingeniør Internt Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen International Search and Rescue Advisory Group Internationale operationer Instruktør International Operativ Stab 19

20 IS ISO ISSI ISL ISL-PO ISL-RB ISOMR ISPL ITS IV JRCC KAPP KAS KATB KATC KATFHJ KATREG KBG KBH PO KBHV PO KBV KDO KDOBM KDOVG KDYK KEMI KFLSP(-C) KID KLH KMU KOAS KOM KOM KOMP KOMVG KONS KOOL KOSTØ KPKT KPM KPR KRED KRVG KSN KST KT KTJ KTS KØGR KØST-E, -D L LADVG LBS Indsats International organisation for Standards Individuel Short Subscriber Identity. Terminalnummer i SINE. Indsatsleder Indsatsleder Politi Indsatsleder Redningsberedskab Indsatsområde Indsatsplan IT-Servicecenter, kontor i Beredskabsstyrelsen Indtægtsdækket virksomhed Joint Rescue Coordination Center Kredsløbsapparat Kaserne Omskoling Kat. B køretøjer Omskoling Kat. C køretøjer Katastrofeførstehjælp Katastroferegistrering Kriseberedskabsgruppen Københavns Politi Københavns Vestegns Politi Kemisk Beredskabs vagtordning Kommando Kommandobefalingsmand Kommandovogn Kemikaliedykker Kemisk Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen (Container med) kystflydespærringer Kemikalieindsatsdragt Kolonnechef Kommune Kommunernes operative anvendelse af SINE Kommunikationsenhed, kontor i Beredskabsstyrelsen Kommunikation Kompensation Kommunikationsvogn Konsulent Koordinerende læge, den sundhedsfaglige leder på skadestedet Kollegastøtte i hverdagen Kontaktpunkt Korpsmester Kompressor Kæderedning Kranvogn Kommandostation Kommandostade Kontor Køretøj Kriminalteknisk Sektion Køregrænse Kørestel enkelt, dobbelt Leder Ladvogn Lokal beredskabsstab 20

21 LEMA LG LKM LNG LOG LOGC LOGC/MAT LOGC/MUN LOGC/ÅND LPCON LPG LPMP LT LTKPR LVG MAS MAT MATRENS MC MELD MG MIL MILRGN MJ ML MLE MP MPL MSRETA MST MST (Følger ikke regel) MTD MUN MVJ PO MVS PO N NBR NEM NGO NJYL PO NK NOBC NORDRED NOSC NOST NSBV NSJ PO NUC OASS OBM OBV OCHA ODIN Local Emergency Management Authority Læge Ledelses- og kommunikationsmodul Liquid natural gas Logistik Logistikcenter Logistikcenter Materiel Logistikcenter Mundering Logistikcenter Åndedræt Lænsepumpecontainer Liquid (liquified) petroleum gas Lænsepumpe Lokal tid Lavtrykskompressor Lastvogn Maritime assistance service Materiel Materielrenseplads Motorcykel Melding Menig Militær Militærregion Miljø Mellemleder Mellemlederelev Militærpoliti Mødeplan Materielservice og retablering Mester Miljøstyrelsen Maksimal tilladelig dosis Mundering Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nord Nationalt Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Netto eksplosivstof mængde Non-Governmental Organisation Nordjyllands Politi Næstkommanderende Nationalt operations- og beredskabscenter Nordisk Redningsoverenskomst National On-Scene Commander National Operativ Stab Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Politi Nukleart Beredskab, kontor i Beredskabsstyrelsen Overassistent Overbrandmester Operativ beredskabsvagt Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem 21

22 OFF OFFA OMR OKPHVG OMRLYS OMSK OPG OPN OPOMR OPR OPS ORD ORGSA ORS ORUM OSC OSOCC OTV PAK PD PET PHBSP PHSTG PHVG PIO PIOVG RIS PKR PKT PL PMP PO POAS POSN PPE PPKT PRC PRCON PSN PVG RBD RBR RCC RDC RDMAT(-C) RDO RDS RDYK RECCE RED REDCON REDDYK REDHU Officer Officersaspirant Område Omklædningspåhængsvogn Områdelys Omskoling til specialkøretøjer Opgave Operation Opmarchområde Operativ Opsamlingssted Ordonnans Organisation og samarbejde Opgave- og ressourcestyring. System i SINE kontrolrum Operationsrum On-Scene Commander On-Site Operations Coordination Centre Overtryksventilation Pakning Politidirektør Politiets Efterretningstjeneste Påhængsbæresprøjte Påhængsstige Påhængsvogn Pioner Pionervogn Regional indsatsstyrke Politikreds Punkt Planlægning, plan Pumpe Politi Politiets operative anvendelse af SINE Politistation Personal Protective Equipment Passagepunkt Pårørendecenter Personelrensecontainer Personale, personel, Personvogn Risikobaseret dimensionering Redningsberedskab Rescue Coordination Center Reception Departure Centre Røgdykkermateriel(-container) Radio RadioDispatchSystem. System i SINE kontrolrum Røgdykker Rekognoscering Redning Redningscontainer Redningsdykker Redningshund 22

23 REDLFT REDVG REF REFAF REFIL RENS REP RETA RGN RID RKVG ROAS RPCH RPKT RPO S SAMBR SAR SBH SBM SBS SBSPAK SCH SEPTANK SD SEJYL PO SEK SERVG SFD SFV SGH SI SIG SINE SIS SIT SITBED SITCEN SITMEL SITREP SJYL PO SKL SKS SKVG SL SLF PO SLGRP SLTD SLU SMST SN SOK SOP Redningslift Redningsvogn Reference Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i RB Retningslinjer for indsatsledelse Rensning, rense- Recognized Environmental Picture Retablering Region Int. rule for transport of dangerous substances by railway Redningskranvogn Regionernes operative anvendelse af SINE Rigspolitichefen Rensepunkt Rigspolitiet Syd Samfundets beredskab Search and Rescue Sagsbehandler Seniorberedskabsmester Stedlig beredskabsstyrke Skovbrandsslukningspakning Sektionschef Separationstank Standsningsdosis Sydøstjyllands Politi Sektion/Sekretariat Servicevogn Samlingssted for døde Samlested for værdigenstande Sygehus Standsningsintensitet Signal Sikkerhedsnettet Statens Institut for Strålebeskyttelse Situation Situationsbedømmelse Situationscenter Situationsmelding Situationsrapport Syd- og Sønderjyllands Politi Sektionsleder Skadestedssæt, i forbindelse med SINE (Fastlagt i TOAS) Skolevogn Slange Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Slangegruppe Slangetender Slukning Sammenstyrtning Station Søværnets Operative Kommando Standard Operating Procedure 23

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d. 10-12/2012 1 INDHOLD

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE SIKKERHEDSTJENESTE

BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE SIKKERHEDSTJENESTE BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE SIKKERHEDSTJENESTE Version 2.43.01 Januar 2015 (Version 2.43.01, april 2015) Blank FKOBST 358-1 Blank 2015-01 INTRODUKTION TIL DEN MILITÆRE SIKKERHEDSTJENESTE Nærværende

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR.4 20. ÅRGANG 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere