SOCIAL MEDIA FACTBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL MEDIA FACTBOOK"

Transkript

1 SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support Direktion & Ledelse UNDERSØGELSEN ER UDARBEJDET AF SOCIALSEMANTIC.EU I SAMARBEJDE MED: SOCIAL SEMANTIC EU

2 KOLOFON REDAKTION Jan Futtrup Kjaer, Stifter Martin Launey, Projektleder Henrik Zangenberg Ernst Poulsen, Journalist & Co-redaktør SocialSemantic.eu Vestergade 4B 1456 København K Tlf: DESIGN & LAYOUT Marco de Mel Pedersen Mosegårdsvej Odense C HelloMonday Balticagade 10, Aarhus C DATABEARBEJDNING Frederik Bastkær Christensen Zangenberg & Company Pilestræde 41, København K UNDERSØGELSESDESIGN YouGov Zapera Danmark A/S Søren Møller Jensen, Chefkonsulent Ryesgade 3A 2200 København N MEDIEPARTNER Dagbladet Børsen A/S Jørgen Andresen, Redaktionschef Møntergade København K Factbook FACTBOOK EU-DK DK

3 FORORD SOCIALE MEDIER ET AFGØRENDE KONKURRENCEPARAMETER Internettet er blevet nerve-systemet i den måde vi lever og arbejder på. Vi har i den grad flyttet vores kommunikation over på nettet. Vi har vænnet os til at hente og dele viden på nettet. Vi er i fuld gang med at flytte vores handel på nettet. Og som virksomheder og organisationer oplever vi i stigende grad, at internettet og dets mange, alsidige værktøjer har en stadig større betydning for forretningsprocesser i hele virksomheden. Af Jens Klarskov Adm. Direktør Dansk Erhverv Sammenlignet med resten af verden har Danmark et stærkt udgangspunkt for at drage nytte af disse nye værktøjer og muligheder. Vi ligger helt i top med udbredelse af bredbånd og IT-infrastruktur. Vi har en veluddannet befolkning, som har gode forudsætninger og ikke mindst lyst til at udnytte de muligheder, teknologien giver os. Og netop når vi ser på potentialet i de nye sociale teknologier, som eksempelvis Facebook, LinkedIn og Youtube, har Danmark måske et helt unikt fundament at bygge på. Gensidig tillid, kort magtdistance, samtale og samarbejde er kerneværdier i den danske kultur. Disse værdier er helt centrale som en del af den dynamik, der driver og udvikler en netværksverden. Og det er med dem som fundament, at Danmark i de kommende år definerer sin konkurrenceevne og finder sin plads i et globalt informationssamfund. De digitale værktøjer spiller en helt central rolle i dette arbejde, og evner vi at gribe mulighederne, er vi nået langt i at besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Det er med det udgangspunkt, at jeg byder læseren velkommen til rapporten SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 fra SocialSemantic.eu, som jeg mener kan gøre os endnu klogere og bedre til at udnytte internettets potentiale. Jens Klarskov Factbook FACTBOOK EU-DK DK

4 INDHOLD SOCIAL MEDIA FACTBOOK Forord 3 - Executive summary 5 - Indledning 7 DEL 1: Generelt om virksomhedernes brug af sociale medier 10 - Værktøjer brugt i virksomhederne 17 - Ressourcer: Tid og økonomi brugt på sociale medier 20 - Forventninger til sociale medier 22 - Udfordringer: Virksomhederne mangler tid, viden og intern forståelse 23 DEL II: Værdiskabelse i virksomhedernes forretningsprocesser 26 - Produktudvikling/R&D 27 - Personale & HR 28 - Kommunikation & PR 30 - Salg & Marketing 32 - IT & Web 34 - Service & Support 36 - Direktion & Ledelse 37 Om Projektet - Fra stifteren og initiativtageren bag projektet SocialSemantic.eu 38 - Fremtiden for SocialSemantic og dig? 39 DEL III: Anvendelse af sociale medier i forskellige brancher 40 - Generel brug af sociale medier 41 - Ressourcer som tid og økonomi brugt på sociale medier 44 - Guidelines for brugen af Sociale medier 49 - Forventninger til sociale medier 50 - Tak for opbakning og engagement 52 - Metodeafsnit 57 Factbook FACTBOOK EU-DK DK FactBook EU DK

5 EXECUTIVE SUMMARY Danske virksomheder begynder for alvor at fokusere på sociale medier SocialSemantic har i samarbejde med mere end 60 rådgivningsvirksomheder, brancheforeninger og universiteter gennemført den største kortlægning af danske virksomheders brug af sociale medier til dato. Med besvarelser giver undersøgelsen et nuanceret billede af et erhvervsliv, der for alvor er begyndt at tage de sociale medier som bl.a. Facebook, LinkedIn og Twitter til sig. Det interessante budskab er, at virksomhederne opnår forretningsmæssige gevinster i de forskellige afdelinger med små midler. To tredjedele (66 %) af de adspurgte virksomheder anvender en eller anden form for sociale medier, og over halvdelen angiver, at de opnår forretningsmæssige gevinster i form af eksponering, branding, forøget trafik på egne websites samt udbredelse af egne budskaber. Men anvendelsen og potentialet rækker langt ud over den eksterne kommunikation. Der høstes gevinster i andre afdelinger, og der er store forventninger til værdiskabelse indenfor alle virksomhedens afdelinger med Produktudvikling/R&D som det område, der scorer højest. Virksomhedernes største udfordringer er mangel på kompetencer til at løfte opgaven og manglende forståelse for potentialet. Mere end halvdelen angiver, at det er et problem, at det er vanskeligt at vise den håndgribelige værdi af investeringer i sociale medier. Ikke desto mindre forventer 93 % at investere mere i området inden for de næste 1-2 år. I dag arbejder de fleste eksperimentelt med sociale medier, hvor enkelte arbejder med udvalgte projekter og små eller ingen budgetter. Det er i dag kun 27 %*, der har en egentlig strategi for området. Kommunikation og PR er det forretningsområde, der i dag oplever størst ud bytte. Ca. halvdelen oplever udbytte ved bedre branding, eksponering og ud bredelse af egne budskaber. Kun 9 %* oplever fordele ved krisehåndtering. Det er også her, der er den mest udbredte skepsis i forhold til fremtidigt ud bytte. Salgs- og marketingsafdelingerne anvender og ser potentialet i fremtidig brug af sociale medier. 41 %* henter allerede i dag udbytte i forbindelse med produktlanceringer. Forventningerne til fremtidigt udbytte er også høj her: 40 %* tror på, at sociale medier kan skabe øget kundeloyalitet og øget salg til nye kunder i fremtiden. Produktudvikling og R&D er det område, hvor skepsissen er mindst. Det er kun 8-12 %*, der forventer, at de ikke får et udbytte af sociale medier indenfor dette område fremover. Allerede på nuværende tidspunkt oplever hver tredje* forøget inspiration til produktudvikling, bedre kundefeedback og forøget viden om tendenser. Factbook FACTBOOK EU-DK DK

6 EXECUTIVE SUMMARY Personale og HR er det område, hvor færrest virksomheder (ca %*) i dag oplever værdi af sociale medier. Noget overraskende er forventningerne lave eller uklare. Næsten halvdelen svarer enten ved ikke eller, at de ikke forventer at få fordele af sociale medier. LinkedIn er det fortrukne værktøj i HR-afdelingerne. I IT- og webafdelingerne oplever 50 %* allerede nu, at sociale medier giver øget trafik til deres website. Hver tredje* virksomhed oplever i dag øget engagement hos besøgende på sitet, og yderligere 40 %* har forventninger til det i fremtiden. Service og support er et område, hvor udbyttet af sociale medier vurderes at være forholdsvis lavt i forhold til det forventede potentiale i fremtiden. Kun 9 %* har høstet besparelser på service- og support, og forventninger til besparelser ligger lavere end forventningerne til at kunne levere bedre service. Ledelsen har især brugt sociale medier til at overvåge konkurrenter (32 %*). Hele 56 %* anvender eller forventer i fremtiden at ville anvende sociale medier til at skabe kontakt til nye samarbejdspartnere gennem de sociale medier. De primære udfordringer i forhold til den fortsatte udnyttelse af sociale medier er manglende kompetencer og manglende forståelse for de forretningsmæssige potentialer. 51 %* angiver, at det er et problem at vise håndgribelig værdi af investeringer i sociale medier %* holdes tilbage af manglende forståelse i organisationen og af manglende kompetencer inden for sociale medier. 56 % angiver at det er manglende tid, der er forhindringen. Kun 23 % angiver økonomi som en udfordring. * Alle procentangivelser markeret med * repræsenterer den procentdel af virksomhederne, der anvender sociale medier i dag. Factbook FACTBOOK EU-DK DK

7 INDLEDNING SOCIALE MEDIER DERFOR MÅ VI VIDE MERE Vi mangler viden om virksomhedernes brug af sociale medier, om strategier, gevinster og barrierer. Der skrives, analyseres og holdes konferencer om sociale medier som aldrig før. Det største sociale netværk af alle Facebook har rundet 600 mio. brugere på verdensplan. Herhjemme har 2,6 mio. danskere oprettet en profil, hvor de i gennemsnit bruger 8-9 timer hver måned på sitet, hvilket gør sitet større end Google. Annoncevæksten er fænomenal. Vi har allerede en del viden og statistik omkring den personlige brug af sociale medier. Men, kun i meget ringe grad er der udarbejdet konkret og faktuel viden, når det angår erhvervslivets brug af de nye værktøjer. I den sammenhæng er en vigtig pointe, at sociale medier for virksomheder, har et potentiale som rækker længere end blot til en profilside på Facebook, LinkedIn eller Youtube. Sociale teknologier kan være en katalysator for forandringer, fordi samarbejde bliver nemmere i en åben og netværks forbunden organisation, hvor det at inddrage og bidrage bliver naturligt. Både internt og i forhold til kunderne. Derfor er det logisk, at virksomheder skal vide mere om sociale medier. Ikke blot på de store linjer, men på et helt konkret niveau: Hvordan bliver sociale medier brugt? Hvordan forandrer de nye værktøjer arbejdet i de forskellige afdelinger i virksomhederne? Hvor stor betydning får de sociale medier for salg, kundeservice og produktudvikling? Hvis sociale medier skal være mere end blot en fanside på Facebook, så skal der konkret viden til. I hver en afdeling i virksomheden skal det undersøges, om og hvordan de sociale medier kan skabe mere værdi. Det forsøger denne rapport at kaste lys over. Rapporten hviler på en undersøgelse, som er foretaget blandt danske virksomheder fordelt på et bredt udsnit af brancher. Data er indsamlet fra primo august 2010 til og med december 2010 (læs mere i metodeafsnittet sidst i rapporten) Sociale medier: Afgræsning og definition. Undersøgelsens primære fokus har været at afdække de forhold, hvor sociale medier har en umiddelbar indflydelse på relationen mellem organisationen og organisationens omverden. Vi har bevidst arbejdet med en definition af begrebet sociale medier som de værktøjer, vi har erfaret, at folk normalt forbinder med begrebet. Herunder eksempelvis værktøjer som Facebook, LinkedIn, Youtube, og Flickr. Når der i rapporten refereres til sociale teknologier, er dette med reference til en mere generel definition af domænet omkring sociale medier. Denne definition indbefatter generelt set, koncepter der bygger på Web 2.0 teknologi/ideologi, og opfordrer til interaktion og deling af brugergenereret indhold via netværksrelationer. Factbook FACTBOOK EU-DK DK

8 INDLEDNING Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit: Første del handler om hvilke erfaringer danske virksomheder har med sociale medier. Hvilke værktøjer bliver brugt? Hvor mange ressourcer tildeles der? Hvilke forventninger er der til dem? Og hvad er udfordringerne? Anden del handler om hvordan de forskellige afdelinger i virksomhederne helt konkret skaber værdi ved hjælp af sociale medier, og hvilke værktøjer de primært bruger til at skabe denne værdi. Tredje del handler om hvordan brugen af sociale medier ser ud når man opdeler data i forskellige branchekategorier. Vejen mod målet om at realisere virksomhedens sociale potentiale, er en vej med både muligheder og faldgrupper. Der vil i de næste år frem være mange bud på hvordan virksomhedens sociale potentiale realiseres. Virksomhederne skal navigere i mellem gode råd så vel som gætteri og hype. Under alle omstændigheder, giver sociale medier grund til eftertanke. Det er målet at denne rapport med faktuel viden, kan være et udgangspunkt, hvorfra man kan navigere i sine tanker om potentiale og konkret planlægning. Venlig hilsen, SocialSemantic NB. Revisioner, opdateringer, tillæg, mv. til denne rapport vil løbende blive opdateret og holdt ajour på adressen Factbook FACTBOOK EU-DK DK

9 Børsen i 12 mdr. + HTC Wildfire smartphone kr. SPAR KR Hold dig opdateret. HveR dag. Hele ugen. Hele Tiden. Børsen har udviklet en applikation til alle vores abonnenter. Her får du dagens avisartikler, så du hele tiden har de vigtigste erhvervsnyheder på dig. Du kan også få nyhedsalarmer om de emner og virksomheder, der interesserer dig mest. Inden længe vil du tilmed have mulighed for at følge din aktieportefølje fra din smartphone og løbende modtage kursalarmer, når markedernes udvikling påvirker netop dine investeringer. Er du ikke allerede abonnent, kan du lige nu få Børsen i 12 måneder og en HTC Wildfire smartphone for kun kr. du sparer kr. Bestil på eller besøg borsen.dk/social Tilbuddet er gældende i en begrænset periode så længe lager haves. Tilbuddet gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen de sidste 6 måneder. Ved levering på virksomhedsadresse er prisen kr. Abonnementet er uopsigeligt i perioden. Der beregnes porto til udlandet. Vi sender din HTC Wildfire, når vi har registreret din betaling. Factbook EU DK

10 DEL I GENERELT OM VIRKSOMHEDERNES ERFARINGER MED SOCIALE MEDIER I første del af rapporten præsenteres de generelle erfaringer som respondenterne har gjort sig med de sociale medier. Hvilke værktøjer bliver brugt? Hvor mange ressourcer tildeles der? Hvilke forventninger er der til dem? - Og hvad er udfordringerne? Factbook EU DK Social Semantic FACTBOOK EU-DK

11 ACCEPT De fleste virksomheder er begyndt at arbejde med sociale medier Blandt undersøgelsens 1279 respondenter svarer 2/3 (66 %) at de indenfor det seneste år har anvendt sociale medier med det formål at skabe forretningsmæssig værdi. Det er disse i alt 833 respondenters svar der anvendes i størstedelen af de efterfølgende spørgsmål. Har din organisation inden for det seneste år anvendt sociale medier med det formål at skabe forretningsmæssig værdi (i forbindelse med markedsføring, rekruttering, produktudvikling eller andre ansvarsområder)? JA 66% NEJ 34% NYT OMRÅDE Meget få har arbejdet med sociale medier i mere end to år Det er bemærkelsesværdigt, at omkring halvdelen har arbejdet med sociale medier i under et år, og størstedelen under 2 år. 45 % har arbejdet mindre end et år med sociale medier 78 % af respondenterne har arbejdet 2 år eller mindre med sociale medier I hvor lang tid har din organisation anvendt sociale medier med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi? Mindre end 3 mdr. 3-6 mdr. 6 mdr.-1 år 1-2 år 2-3 år Mere end 3 år 8% 12% 25% 33% 11% 11% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

12 KUN FÅ STRATEGIER Hovedparten arbejder uden en samlet planlægning Det er stadig kun 27 % af de virksomheder, der anvender sociale medier, som har en central koordinering, målrettet planlægning og ansvarsfordeling. For de resterende virksomheder svarer over halvdelen, at der enten er tale om sporadiske tiltag, eller at det er enkelte medarbejdere, der tester uden egentlig deadline. 58 % af virksomhederne der anvender sociale medier karakteriserer deres aktiviteter som sporadiske tiltag eller anfører, at det er enkelte medarbejdere, der tester på må og få. 6 % er i gang med en nøje planlagt testfase. Hvilket udsagn beskriver bedst din organisations konkrete måde at arbejde med sociale medier på? Vores aktiviteter karakteriseres ved central koordinering og bygger på en tydelig og målrettet planlægning og klar ansvarsfordeling Vores aktiviteter karakteriseres ved sporadiske tiltag og bygger ikke på en klar planlægning eller klar ansvarsfordeling Vi er i gang med en nøje planlagt testfase Der er et par medarbejdere i gang med at teste det lidt på må og få uden en egentlig deadline Andet 27% 43% 6% 15% 8% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

13 HØJE FORVENT- NINGER TIL VÆRDISKABELSE: Næsten alle virksomheder regner med at opnå stor værdi fra sociale medier Respondenterne ser væsentlige forretningsmæssige fordele ved at anvende sociale medier. Kun 2 % mener, at der er tale om en døgnflue. Tilsvarende er kun 2 % uenige i, at sociale medier kan anvendes til at skabe et positivt omdømme for organisationen. Under 10 % af virksomhederne, der anvender sociale medier, anser de sociale medier som skadende for medarbejdernes produktivitet eller som en trussel mod organisationens omdømme. 87 % mener, at sociale medier kan anvendes til at skabe et positivt omdømme for organisationen. 82 % af virksomhederne der anvender sociale medier mener, at der er tale om et vigtigt medie, der i fremtiden vil blive anvendt langt mere strategisk. 7 % mener, at sociale medier udgør en trussel mod virksomhedens omdømme. Enig Hverken -eller Uenig I hvor høj grad er du enig/uenig i følgende udsagn? I vores organisation opfattes sociale medier generelt som... : Et værktøj vi kan bruge til at skabe et positivt omdømme for vores organisation 87% 12% Et værktøj vi kan bruge til at skabe mere direkte salg 54% 35% 11% Et værktøj vi kan anvende til at skabe forretningsmæssig værdi på tværs af store dele af organisationen 62% 31% 7% Et vigtigt medie vi i fremtiden vil anvende langt mere strategisk 82% 16% En døgnflue 12% 86% Skadende for den enkelte medarbejders produktivitet 8% 33% 59% En trussel mod organisationens omdømme 7% 24% 69% Noget som organisationen ikke behøver at forholde sig særlig meget til 6% 13% 81% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

14 SOCIALIZE YOUR ENTERPRIZE SOCIAL SEMANTIC EU Factbook EU DK

15 DER LYTTES Halvdelen overvåger, hvad andre siger om virksomheden Halvdelen af virksomhederne der anvender sociale medier, bruger medierne til at undersøge, hvad andre siger om virksomheden. Når vi ser på, hvilke teknologier der anvendes, er det mest udbredte værktøj Google Alerts. Der er således stadig store udviklingspotentialer på dette område. 21% har for nærværende afgjort, at de IKKE vil prioritere at anvende sociale medier til at undersøge hvordan virksomheden omtales. 17% ved ikke hvordan denne opgave skal gribes an. Har I undersøgt, hvordan din organisation omtales i de sociale medier? 12% Ja Nej for vi ved ikke, hvordan vi skal gribe det an Nej det er ikke blandt vores prioriteter Ved ikke 21% 50% 17% REPRÆSENTATIVT Virksomhederne mener ikke, de er foran eller bagefter deres konkurrenter Næsten halvdelen af respondenterne mener, at de anvender sociale medier i omtrent samme grad som konkurrenterne. Gruppen der mener, at de er foran, er lige så stor som gruppen, der mener at de er bagefter. Det betyder med andre ord, at vores respondentgruppe, ifølge deres egen opfattelse, er repræsentativ for deres respektive brancher. Hvordan anvender din organisation sociale medier, sammenlignet med jeres primære konkurrenter? Sammenlignet med os anvenderkonkurrenter i højere grad sociale medier Sammenlignet med os anvender konkurrenter i omtrent samme grad sociale medier Sammenlignet med os anvender konkurrenter i mindre grad sociale medier Ved ikke Evt. bemærkninger 19% 45% 21% 15% 4% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

16 GRÆSRODS INITIATIV Sociale medier drives af medarbejderne på eget initiativ Sociale medier inviterer til deltagelse, og er således med til at inspirere medarbejdere til på eget initiativ at bruge medierne til gavn for virksomheden. I 67 % af virksomhederne, der anvender sociale medier, er det medarbejdere, der på eget initiativ deltager med arbejdsrelaterede indlæg og information på sociale medieplatforme. Er der medarbejdere i din organisation, som på eget initiativ deltager med arbejdsrelaterede indlæg og information på sociale medieplatforme? Ja Nej Ved ikke 12% 21% 67% ØNSKER GUIDELINES Hovedparten af virksomhederne har eller vil have retningslinjer for medarbejderne 18 % af virksomhederne har udarbejdet guidelines. Næsten halvdelen er enten i gang eller mener, at de burde have guidelines. Ca. en tredjedel mener ikke, at det er nødvendigt med guidelines for medarbejdernes deltagelse på sociale medieplatforme. Har din organisation udarbejdet guidelines for, hvordan organisationens medarbejdere deltager på sociale medieplatforme? Ja Nej, men det er ikke nødvendigt Nej, men det burde vi gøre Nej, men det er i gang/ved at blive iværksat Ved ikke 18% 32% 32% 12% 5% FACTBOOK EU-DK

17 VÆRKTØJER Hvilke platforme er mest brugt i det danske erhvervsliv På tværs af afdelingerne og forretningsprocesserne er det, med en anvendelsesgrad på mere end 80 %, ikke overraskende, de private sociale netværk som Facebook der fører an i popularitet hos virksomhederne. Undersøgelsen viser også at landskabet for sociale platforme er meget mere nuanceret end blot Facebook. Dette bliver tydeligt i rapportens anden del, der kobler brugen af værktøjer med værdiskabelsen inden for hver af de syv undersøgte forretningsprocesser hvor Facebook ikke er det foretrukne værktøj til at skabe værdi i alle afdelinger. Hvilke sociale medieværktøjer anvender din organisation i dag på forskellige ansvars- og arbejdsområder? (Gerne flere svar pr. række/kolonne). 100% 90% 80% 80% 70% 60% 54% 61% 50% 40% 43% 38% 30% % 20% 17% 17% 10 10% 0% Blogging Microblogging (fx. Twitter) Video (fx. YouTube) Private sociale netværk (fx. Facebook) Professionelle sociale netværk (fx. LinkedIn) Social bookmarking (fx. del.icio.us) Fotodeling (fx. Flickr) Sociale videndelingsfora (fx. GoogleGroups) Factbook FACTBOOK EU-DK DK

18 Factbook EU DK

19 OVERVÅGNING Værktøjer til monitorering Hvad angår overvågning og værktøjer anvendt til monitorering af relevante aktiviteter på de sociale platforme, er det kun en mindre grad af virksomhederne, der er kommet i gang. Det er forventeligt, at dette tal vil være markant stigende, efterhånden som virksomhedernes engagement på de sociale platforme intensiveres og professionaliseres. Kun 30 % anvender simple værktøjer som Google Alerts. 34 % af virksomhederne mener, at de formodentlig slet ikke anvender denne slags værktøjer. Hvilke sociale medieværktøjer til analyse og monitorering anvender din organisation i dag? HubSpot Twitter (eller andre Twittertrendapplikationer) Google Alerts Formodentlig ingen Ved ikke Andet 1% 19% 30% 34% 28% 8% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

20 RESSOURCER - TID OG ØKONOMI BRUGT PÅ SOCIALE MEDIER Få personer i virksomhederne arbejder med sociale medier Det er stadig et forholdsvis lille antal personer, der er engageret i arbejdet med de sociale medier i virksomhederne. FOR DE FÅ: I 55 % af virksomhederne sidder 1-4 personer med ansvaret for sociale medier. 20 % af virksomhederne har mere end 10 personer, der anvender sociale medier med det mål at skabe forretningsmæssig værdi. Hvor mange personer i den danske del af din organisation anvender sociale medier med det mål at skabe forretningsmæssig værdi (efter din bedste vurdering)? Mere end 30 Ved ikke Andet 18% 18% 16% 14% 7% 9% 3% 1% 2% 0% 5% 7% 2% 6% 8% 3% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

21 IKKE TID Medarbejderne bruger få timer på at arbejde med sociale medier Ser man på, hvor store forventningerne er til fremtidig brug af sociale medier til at skabe forretningsmæssig værdi 93 % (s. 22) er det interessant, at der i 46 % af virksomhederne bliver brugt mindre end 5 timer om ugen på sociale medier 46 % af virksomhederne bruger mindre end 5 timer om ugen. Mindre end 5 timer Mere end 100 timer Ved ikke Andet 10 % bruger mere end 20 timer om ugen. Hvor mange timer (samlet set) om ugen bruger den danske del af din organisation på sociale medier med det mål at skabe forretningsmæssig værdi? 46% 17% 9% 4% 3% 4% 1% 2% 13% 1% LAVT INVESTERINGS- NIVEAU * Med out-of-pocket menes udgifter til ekstra konsulentbistand, software mv., der specifikt vedrører brugen af sociale medier, eksklusiv omkostninger til den almindelige del af organisationens hjemmeside(r) (corporate websites) og eksklusiv løn til personale involveret i arbejdet med sociale medier Mere end Ved ikke Ønsker ikke at oplyse Andet Virksomhederne investerer ikke i sociale medier Virksomhederne har typisk allokeret meget små beløb til initiativerne. 25 % bruger 0 kr. på sociale medier og 22 % bruger mindre end kr. En mindre gruppe på 6% bruger mere end og 18% svarer ved ikke. Dette resultat er bemærkelsesværdigt i lyset af de oplevede gevinster. Hvor stort beløb out-of-pocket* (i DKK) anvender din organisation årligt på sociale medier? 25% 22% 8% 8% 5% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 18% 3% 2% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

22 HØJE FORVENTNINGER Stort set alle vil øge indsatsen på sociale medier Af de virksomheder, der allerede er gået i gang med anvendelsen af sociale medier, planlægger 9 ud af 10 virksomheder at øge deres anvendelse og indsats på de sociale platforme. Alt andet lige stemmer dette overens med de positive oplevelser, som mange virksomheder allerede oplever. Hvilke forventninger har du til din organisations anvendelse af sociale medier i fremtiden (1-2 år)? Forøget anvendelse Uændret anvendelse Ved ikke 6% 1% 93% FLERE BEGYNDERE De virksomheder der ikke bruger sociale medier vil snart begynde Af de 34 % af virksomheder der endnu ikke er i gang med anvendelse af sociale medier, mener mere end 70 %, at de inden for de næste 1-2 år forventer, at de kommer i gang med anvendelsen af sociale medier. Hvilke forventninger har du til din organisations anvendelse af sociale medier i fremtiden (1-2 år)? 71% FORØGET UÆNDRET ANVENDELSE ANVENDELSE 29% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

23 UDFORDRINGER VED BRUG AF SOCIALE MEDIER De virksomheder der ikke bruger sociale medier, begrunder det med manglende viden MANGLENDE KENDSKAB Af de 34 % af virksomhederne som ikke anvender sociale medier, vurderer godt halvdelen, at en af de centrale grunde til dette er, at de ikke kender nok til sociale medier. 13 % vurderer, at deres kunder ikke befinder sig på de sociale medier. 13 % vurderer, at sociale medier udgør en trussel mod fortrolighed og sikkerhed. 8 % er bekymrede for, at sociale medier medvirker til faldende medarbejderproduktivitet. Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender sociale medieværktøjer til at skabe forretningsmæssig værdi? Vores kunder bruger ikke sociale medier Kender ikke nok til det Fortrolighed/sikkerhed Bekymring for faldende medarbejderproduktivitet I gang med at planlægge vores initiativer på sociale medier Vi har ikke brug for det Andet 13% 48% 13% 8% 34% 12% 23% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

24 UDFORDRINGER Virksomhederne mangler tid, viden og intern opbakning 51 % af virksomhederne oplever, at det er vanskeligt at vise hångribelig værdi af investeringen i sociale medier. I den sammenhæng giver det ligeledes mening, at en helt central udfordring for arbejdet med sociale medier er en oplevelse af, at organisationen som helhed mangler forståelse for forretningspotentialet i de nye værktøjer (46 %). 56 % mener, at de mangler ressourcer i form af tid kun 23 % af virksomhederne mener, at de mangler ressourcer i form af økonomi. Hele 48 % mener, at de ikke har tilstrækkeligt med viden og kompetencer omkring sociale medier. 28 % mener, at ledelsens manglende prioritering udfordrer arbejdet med sociale medier. Hvilke af nedenstående forhold udfordrer arbejdet med sociale medier i din organisation? (Gerne flere svar). Manglende forståelse i organisationen for potentialet i sociale medier Vanskeligt at vise håndgribelig værdi af investering i sociale medier Ledelsens manglende prioritering af sociale medier Manglende kompetencer/viden inden for sociale medier Manglende ressourcer - tid Manglende ressourcer - økonomi Ingen af ovenstående Andet 46% 51% 28% 47% 56% 23% 7% 6% Factbook FACTBOOK EU-DK DK

25 SOCIALE NETVÆRK KRÆVER GODE FORBINDELSER Hos os er sociale medier en naturlig del af vores kundeservice og nødvendigt for også i fremtiden at sikre, vi har de gladeste bredbåndskunder. FULLRATE.DK

26 DEL II VÆRDISKABELSE I VIRKSOMHEDERNES FORRETNINGS- PROCESSER Et af hovedtemaerne i undersøgelsen har været at belyse, hvordan de sociale medier skaber værdi i virksomhedernes enkelte afdelinger. Der er spurgt ind til følgende ansvarsområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support Direktion & Ledelse I denne anden del af rapporten beskrives, hvordan de sociale medier har indvirkning på centrale forretningsprocesser i virksomhederne. Factbook EU EU DK DK Social SocialSemantic Semantic FactBook EU DK

27 PRODUKTUDVIKLING/ R&D Introduktion Mangel på innovation er den største udfordring i forhold til at skabe vækst i Danmark. Sådan lød vurderingen, da Ugebrevet Mandag Morgen i efteråret 2010 bad 300 medlemmer af deres Vækstens nytænkere, udpege de vigtigste udfordringer for Danmark. Sociale medier kan spille en vigtig rolle i forbindelse med åben innovation, der er ideen om at viden og ideer til bedre produkter og processer kan opstå alle steder. Ikke blot uden for udviklingsafdelingen, men også uden for organisationen. Undersøgelsen viser, at mange virksomheder synes at omfavne ideen, om at de nye sociale teknologier i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle i at produktudvikle og inspirere til proces optimering i virksomheden. Langt de fleste vil bruge sociale medier til produktudvikling Produktudvikling og R&D oplever et stort udbytte af organisationens engagement på sociale medier. 33 % har øget deres viden om tendenser i markedet, forbedret kundefeedback og opnået inspiration til produktudvikling via sociale medier, og forventningerne til det fremtidige udbytte inden for disse områder er endnu højere. 33 % oplever udbytte i dag. 40 % forventer udbytte fremadrettet. Udbytte i dag Intet udbytte i dag, MEN fremtidige forventninger Intet udbytte i dag OG ingen fremtidige forventninger Ved ikke Interessant er det, at kun under 10 % ikke ser sociale medier som udbytterigt fremadrettet for innovation. Produktudvikling/R&D: På hvilke af følgende områder har din organisation opnået positivt udbytte af at anvende sociale medier? Forøget inspiration til produktudvikling 33% 37% 12% 17% Forbedret adgang til kundefeedback 33% 43% 8% 15% Forøget viden om tendenser via direkte dialog med markedet 33% 40% 9% 19% De mest brugte værktøjer indenfor Produktudvikling/R&D er: 1. Private sociale netværk (fx. Facebook) 2. Professionelle sociale netværk (fx. LinkedIn) 3. Blogging 4. Microblogging (fx. Twitter) 5. Video (fx.youtube) FACTBOOK EU-DK

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part Bilbranchen 08.10.2015 Agenda Den nye marketingvirkelighed for en dansk nyvognsforhandler, ved Ulrik Drejsig Case ved Anders Bruun fra Hessel Konkrete media og marketingløsninger Spor 1, Ulrik Drejsig

Læs mere

Sådan kan advokater bruge LinkedIn

Sådan kan advokater bruge LinkedIn Sådan kan advokater bruge LinkedIn Introduktion til sociale medier og praktisk LinkedIn workshop Dato: September 2011 Ole Bach Andersen Professionel anvendelse af sociale medier 1. DEL: INTRODUKTION Side

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Social Media FACTBOOK 2012

Social Media FACTBOOK 2012 Projektinvitation til Konsulent og rådgivningsvirksomheder: Social Media FACTBOOK 2012 - Vær med til at gøre Danmark til verdensmestre i sociale medier - Større fordi vi i år forventer mere end 100.000+

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job.

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. - Udgivet af Digital247 - Indholdsfortegnelse Sociale medier i 2017 1 Facebook 2 Twitter 3 Instagram 4 YouTube

Læs mere

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN Produktpakker NORDJYSKE Mediers analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er opdateret om tendenser i dit marked. Vi giver dig en bedre forståelse for forbrugeradfærd, medierne og diverse annonceringsmuligheder.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere