ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER"

Transkript

1 ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb trin for trin. Tringuiden er hovedsagligt henvendt til jobcentre, men også sprogcentre, virksomheder, foreninger og andre aktører kan have glæde af at læse guiden og igangsætte et erhvervsmentorforløb.

2 ERHVERVSMENTORFORLØB TRIN FOR TRIN 00. Frivillige erhvervsmentorer skaber resultater 01. Registrer et behov 02. Find lokale samarbejdspartnere Forbered mentorer og mentees 04. Sørg for netværk og support 05. Fortæl om succeserne Jeg synes, det har været spændende at hjælpe en ledig på vej. Det er en god måde at bruge sig selv på. Min mentee skulle have et job, og det er vildt tilfredsstillende at se det lykkes. Jeg bruger ikke mange timer på det, men jeg er med til at skabe en stor forandring. Erhvervsmentor Gitte Høyer Adm. direktør i Kragelund Kommunikation

3 00. FRIVILLIGE MENTORER SKABER RESULTATER En erhvervsmentor er en person på det danske arbejdsmarked, der i sin arbejdstid frivilligt stiller sin viden og erfaring til rådighed for en ledig, som ønsker at komme i arbejde eller uddannelse. Erfaringer fra en række konkrete erhvervsmentorforløb viser, at metoden virker. Fordelene ved at bruge erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen er bl.a.: Ledige kommer i job Ledige borgere får faglig sparring og support på deres vej til arbejdsmarkedet Ledige borgere får udviklet deres netværk og et øget kendskab til det lokale erhvervsliv Der skabes et stærkt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund Erhvervsmentorer styrker beskæftigelsesindsatsen Ledige borgere får tilkoblet en erhvervsmentor sideløbende med anden aktivering, fx praktik, job med løntilskud mv. Erhvervsmentoren skal ikke finde job, praktikplads eller andet til mentee, men kan give masser af inspiration og støtte til, hvordan mentee selv kommer videre med sin karriere i Danmark. Mentoren kan bl.a. hjælpe med: Matchet Afklaring og inspiration Hvordan man skriver den gode ansøgning og cv De uskrevne regler, når man søger job i Danmark At inddrage sit personlige og professionelle netværk Hvordan en dansk arbejdsplads fungerer mellem den ledige og erhvervsmentoren giver en direkte, konkret og fysisk introduktion til arbejdsmarkedet. Noget, som vi i jobcentret ellers kun kan fortælle dem om. Nu oplever de det. Allan Nedbo Virksomhedskonsulent i Århus Kommune

4 Konceptet kort En ledig matches med en erhvervsmentor, som har en række faglige og personlige kompetencer, der kan gøre sig gældende i beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være en HR-medarbejder med stor viden om ansættelsesprocedurer, ansøgninger og cvskrivning eller en mekaniker, der matches med en ledig, der ønsker at få et job som mekaniker. Det gode match er afgørende for at få et godt udbytte af forløbet. Erhvervsmentoren og den ledige mødes på mentors arbejdsplads i ca. 1 time hver anden uge i op til 6 måneder. Sammen laver de en plan for deres samarbejde og aftaler, hvor og hvornår de mødes, og hvordan de i øvrigt kommunikerer. Sideløbende med mentorrelationen gennemføres en række virksomhedsbesøg og netværksarrangementer for de ledige. Erhvervsmentorerne og mentees modtager løbende ny viden og sparring gennem netværksarrangementer og support fra jobcentret og fra Foreningen Nydanskers mentorkonsulenter. Det lokale erhversliv inddrages Erhvervsmentorforløbet er et Corporate Volunteering initiativ en af de seneste strømninger indenfor Corporate Social Responsibility (CSR). Det betyder, at medarbejdere fra lokale virksomheder udfører frivilligt socialt arbejde i deres arbejdstid. Med Corporate Volunteering følger muligheden for at aktivere enorme frivillige ressourcer af engagement, viden og erfaring i beskæftigelsesindsatsen. Få konkret inspiration Guiden indeholder konkret inspiration til, hvordan I kan gennemføre jeres eget erhvervsmentorforløb. Guiden er baseret på de erfaringer, som Jobcenter Århus, LærDansk Århus og Foreningen Nydansker har gjort i projekt Erhvervs- og netværksmentorer i Århus, som er udviklet og gennemført i 2010/2011. Projektet er finansieret af Integrationsministeriets pulje Forstærket beskæftigelsesindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder. Endvidere inddrages erfaringer fra andre erhvervsmentorforløb, som Foreningen Nydansker har gennemført i årene

5 01. REGISTRER ET BEHOV En erhvervsmentor kan hjælpe med at sparke døren ind til det danske arbejdsmarked, og erhvervsmentorforløbet kan derfor være relevant for en bred målgruppe. Find ud af hvem I vil tilbyde en mentor Start med at finde ud af, om der er en afgrænset målgruppe eller en særlig udfordring, som I gerne vil have erhvervsmentorerne til at hjælpe med. For at metoden skal have en effekt, er det vigtigt, at I gør jer klart, hvem der er målgruppen for indsatsen, og om de ledige vil have glæde af en erhvervsmentor. Forskellige grupper af borgere, der oplever en række barrierer i forhold til det danske arbejdsmarked, kan have glæde af en erhvervsmentor. Fx: Nytilkomne ægtefælleforsørgede Dimittender Udsatte unge Hvem får glæde af en erhvervsmentor? Når I har defineret en målgruppe for mentorforløbet, bliver det nemmere at afgøre, om en bestemt person vil få glæde af en erhvervsmentor og at finde de bedste mentorer til opgaven. En mentee, der skal opleve et godt og effektfuldt forløb, skal være: Da Modtagelig for nye input Åben og kommunikerende omkring kompetencer og ønsker Være motiveret for at komme ud på arbejdsmarkedet projektet startede, var jeg meget tabt i forbindelse med, hvad mine jobmuligheder i Danmark er. Nu har jeg en god forståelse for det. Mentee i projekt Erhvervs- og netværksmentorer 2

6 02. FIND LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE Når I har fundet frem til, hvilken målgruppe I vil tilbyde et erhvervsmentorforløb, skal I igang med at finde de erhvervsmentorer, der matcher målgruppen. I skal etablere et samarbejde med lokale virksomheder, der gennem Corporate Volunteering stiller en eller flere af deres medarbejdere og erfaringer, kompetencer og netværk til rådighed i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Skab god kontakt til virksomhederne I skal først og fremmest gøre det nemt og attraktivt for virksomhederne og deres medarbejdere at bidrage. Dette betyder bl.a: Tal virksomhedernes sprog så de engageres og motiveres Vær i stand til kort og klart at præsentere forløbets formål, indhold og hvad virksomhederne siger ja til Udarbejd professionelt informationsmateriale Kontakt virksomhederne personligt og kun i begrænset omfang på mail Husk at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til denne proces, da den kræver tid og engagement. Men det er en indsats, der er godt givet ud, da det er starten på et stærkt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund. De relevante samarbejdspartnere er ofte de virksomheder, som ønsker: Vi At give deres medarbejdere en chance for at engagere sig og hjælpe andre Gratis at få uddannet en medarbejder til mentor At vise deres sociale engagement indadtil og udadtil vil gerne have, at vores medarbejdere har og vil have tid til at engagere sig i samfundet. Erhvervsmentor Erik Johansen Økonomichef i Experimentarium 3

7 03. FORBERED MENTORER OG MENTEES Det er vigtigt, at I sikrer jer, at mentorerne og de ledige er godt klædt på til forløbet. Medarbejderne fra de lokale virksomheder skal gennem et kursus opkvalificeres til at yde en målrettet indsats som erhvervsmentorer. Samtidig skal de ledige informeres grundigt om forløbet, dets formål og indhold, så de ved, hvad de siger ja til. Når både erhvervsmentorer og de ledige er godt forberedte og motiverede skabes de bedste forudsætninger for et godt forløb. Opkvalificer mentorerne Kurset for erhvervsmentorerne skal indeholde en grundig introduktion til mentorskabet samtidig med, at erhvervsmentorerne får nogle effektive værktøjer, de kan anvende i processen. Kurset bør berøre følgende emner: Mentors rolle Motivation og afklaring Netværk Mentors redskaber Mentees situation og behov Motiver de ledige Det skal være frivilligt for en ledig at indgå i et erhvervsmentorforløb. Det er derfor vigtigt, at den ledige siger ja til at blive matchet med en mentor. Som forberedelse på forløbet skal den ledige bl.a. informeres om følgende: Hvad kan de få ud af at få en mentor? Hvem er mentorerne, og hvad kan de hjælpe med? Forløbets formål, tidsplan, aktiviteter og kontaktpersoner Hvilke forventninger stilles til mentees fx krav til danskkundskaber og motivation? 4

8 04. SØRG FOR NETVÆRK OG SUPPORT Skab rum for erfaringsudveksling For mange frivillige erhvervsmentorer er det vigtigt at have mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere udfordringer og dilemmaer med andre aktive mentorer. Det er derfor en god idé at lave nogle arrangementer, hvor mentorerne kan tale sammen, uden at mentees er til stede. Til disse arrangementer får mentorerne mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer, skabe netværk og få nye mentorfaglige input. Samtidig er det vigtigt løbende at motivere mentorerne yderligere ved at lægge vægt på de gode erfaringer, positive oplevelser og resultater. Arranger derfor få aktiviteter af høj kvalitet, fx: Netværksmøde på en af mentorernes arbejdspladser Inspirationsevent med spændende fagligt oplæg Evalueringsmøde hvor forløbets foreløbige resultater og succeser præsenteres Tilbyd support Erhvervsmentorerne og de ledige bør i hele processen have adgang til support i form af sparring og supervision. På den måde sikres, at parrene fastholder fokus i forhold til indsatsen, og det højner kvaliteten i mentorrelationen. I supporten kan erhvervsmentorer og mentees stille spørgsmål og få sparring om parrenes udfordringer og succeser, praktiske spørgsmål om aktiviteter, regler osv. Support ydes af professionelle mentorkonsulenter og af jobcentrene på telefon, mail og ansigt til ansigt. Udnyt potentialet i samarbejdet Alle udadvendte aktiviteter kan med fordel tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem kommune, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Kommunen vil således få den bedst mulige kontakt til de deltagende virksomheder og mentorer, så der bliver skabt et solidt grundlag for fremtidig rekruttering af erhvervsmentorer, samarbejde om andre mentorordninger osv. Det har været en fornøjelse at erfaringsudveksle med mentorer fra helt andre brancher, som stiller sig til rådighed i en god sags tjeneste. Erhvervsmentor Lars Ingemann Olsen Dyrlæge på Højbjerg Dyreklinik 5

9 05. FORTÆL OM SUCCESERNE Der kan være mange gode grunde til at fortælle om jeres erhvervsmentorindsats. Det kan fx være med til at skabe lokal opbakning til forløbet nu og i fremtiden. Det kan også være medvirkende til at skabe motivation og fællesskab internt i projektforløbet, når de gode historier fortælles. Find den gode vinkel Sørg løbende for at være opmærksom på de historier, der er værd at fortælle. Afhængigt af formålet kan det fx være: Mange Historien om et succesfuldt møde mellem en mentor og en mentee, som kan motivere flere personer til at blive en del af erhvervsmentorforløbet Historien om hvordan de lokale virksomheder tager et socialt ansvar Historien om det blomstrende samarbejde mellem kommune, virksomheder og civilsamfund virksomheder bliver overraskede over, at vi kan tænke ud af boksen og give så individuel hjælp, som vi kan med en erhvervsmentorindsats. Det betyder rigtigt meget for vores fremtidige kontkt til og samarbejde med erhvervslivet, at vi får lov til at vise det. Allan Nedbo Virksomhedskonsulent i Århus Kommune I kan vælge at formidle jeres aktiviteter via mange forskellige kanaler. Valget afhænger af, hvem I ønsker at nå ud til. Her er en række eksempler på formidlingskanaler: Lokale og nationale medier Kommunens formidlingskanaler Lokale erhvervsnetværk Virksomhedernes interne og eksterne formidling Promover de lokale samarbejdspartnere I formidlingen kan I med fordel fokusere på at brande de deltagende virksomheder og mentorer. Det vil være med til at gøre det attraktivt for virksomhederne i fremtiden at melde erhvervsmentorer til forløb og hjælpe kommunen. I kan endvidere afholde temaarrangementer for interesserede lokale virksomheder, hvor I fortæller om erhvervsmentorforløbets succeser samtidig med, at I fortæller om fordelene ved at arbejde med corporate volunteering. 6

10 Guiden er udarbejdet af Foreningen Nydansker. Guiden er baseret på erfaringerne fra projekt Erhvervs- og netværksmentorer i Århus, som er gennemført i et samarbejde mellem Jobcenter Århus, LærDansk Århus og Foreningen Nydansker. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet. 7

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere