Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015"

Transkript

1 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1

2 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug den til at finde svar på de spørgsmål, du støder på i din dagligdag. Er der noget, du mangler oplysninger om, kan du gå på fsb s intranet. Værdigrundlag fsb's overordnede værdier, som gælder for alle medarbejdere, blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. maj fsb er en kompetent og ansvarlig boligorganisation, der tilbyder et varieret boligudbud, som imødekommer tidens krav. 2. Beboerne er det bærende fundament i fsb. Derfor skal fsb sikre, at beboerne kender til og har mulighed for at udnytte deres rettigheder, og at det er nemt og overskueligt at være beboernes repræsentant(er). 3. fsb løser de udfordringer, organisationen stilles overfor, sådan at beboere og alle øvrige kunder oplever et tilfredsstillende kvalitets- og serviceniveau fra alle hjørner af organisationen Se også fsb s strategier og politikker på fsb.dk 2

3 Adresser i fsb Adresser på administration og boligafdelinger i fsb finder du på fsb.dk Alternativt kan oplysningerne findes i EGBolig eller EGO. Adresseforandring, navneændring og bankændring Hvis du får andet efternavn, ny adresse, nyt telefonnummer eller NemKonto, skal du straks give hrafdelingen besked. hr underretter dem, der har brug for at vide besked om ændringen. Alkohol og andre rusmidler Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med at arbejde i fsb, og det er derfor ikke tilladt at indtage dette i arbejdstiden. Hvis ikke din leder har givet dispensation, vil det medføre opsigelse eller efter omstændighederne øjeblikkelig bortvisning uden forudgående advarsel.. Se forretningsgangen om sundhed på intranettet. Arbejdsfri dage Når du ønsker at holde en eller flere fridage, må du anvende feriedage eller evt. afspadsering. Du skal altid på forhånd aftale afspadsering og feriedage med din leder, og de skal påføres arbejdssedlen, i fraværsportalen eller månedsopgørelsen. Du kan også have særlige fridage, som dels er aftalt i overenskomster, dels fremgår af ansættelseskontrakter. Du kan læse mere i forretningsgangen på intranettet om, hvordan du registrerer fravær / planlagt fravær. Arbejdsmiljø fsb har en Arbejdsmiljøorganisation (tidl. Sikkerhedsorganisation). Den består af et arbejdsmiljøudvalg (tidl. sikkerhedsudvalg (SIU nu AMO) og fem arbejdsmiljøgrupper (tidl. Sikkerhedsgrupper). AMO holder møde ca. fire gange årligt. Der udsendes referat efter hvert møde til medlemmer, afdelinger og boligafdelinger. Referatet kan ses på intranettet. Se også forretningsgang om arbejdsmiljø på intranettet. Som udgangspunkt er du din egen arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant), og er du i tvivl, så kontakt din daglige leder og/eller din arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). Arbejdsskader Kommer du til skade under udførelse af dit arbejdet, skal du straks underrette din leder, som anmelder skaden til Arbejdstilsynet, hvis du eller din læge ikke har gjort det. Fravær som følge af en arbejdsskade skal dokumenteres efter samme regler, som gælder for sygdom. Se i forretningsgangen om arbejdsmiljø på intranettet Arbejdstid Din ugentlige arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt. Den kan variere, og skal opgøres på den særlige timeseddel, arbejdsseddel, som findes på intranettet under Blanketter og Skemaer, eller månedsopgørelse i fraværsportalen, som du finder på intranettet. Blanketterne udfyldes for en måned ad gangen, og afleveres til din nærmeste leder senest den 5. i måneden. Månedsopgørelsen i fraværsportalen sendes til nærmeste leder senest den 15. i måneden. Du finder fraværsportalen på intranettet. Arbejdsulykker og beredskabsplan I hver boligafdeling og i hver afdeling i administrationen findes en beredskabsplan. Den beskriver, hvilken procedure, der skal anvendes ved arbejdsulykker. Barns sygdom Du kan som hovedregel med fuld løn blive hjemme og passe et sygt, mindreårigt (under 15 år) og hjemmeboende barn efter din overenskomsts regler. Se hvad der gælder for dig i din overenskomst eller ansættel- 3

4 seskontrakt. Du skal orientere din leder om dit barns sygdom samme dags morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Se forretningsgang om at registrere fravær på intranettet. Behandlingsgaranti Efter tre måneders ansættelse kan medarbejdere tilmelde sig firmaets Behandlingsgaranti hos Mølholm mod forudgående betaling. Læs mere om Mølholm og behandlingsgaranti på intranettet. Bryllup Ved eget bryllup har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. Cykler Af hensyn til afgangen til vores bygninger bør du altid stille din cykel i cykelstativ og lignende. Cykeludlån På Rådhuspladsen kan du låne en cykel, hvis du vil cykle til et møde eller lignende ude i byen i stedet for at køre i egen bil eller taxa. Du kan reserve en cykel gennem outlook-kalenderen. fsb har både almindelige og el-cykler til udlån. Cyklen henter du selv i kælderen. Alle cykler står i kælderen i arkivet bag den blå dør, hvor dit kort passer til. Nøgler, hjelm, regnslag samt batteri til El-cyklerne ligger på en hylde i arkivet. Koden til kædelåsen er 5959, og skal altid bruges, når du parkerer cyklen. Husk at aflevere såvel cykel, nøgle og tilbehør tilbage efter brugen. DSB Erhvervskort Se vejledning vedr. DSB erhvervskort på intranettet under personalegoder Dødsfald/begravelse Ved deltagelse i begravelse af et nært familiemedlem - det vil sige ægtefælle eller samlever, børn, forældre, søskende, svigerforældre eller bedsteforældre kan du få ekstraordinær frihed med fuld løn. Dette skal du aftale med din nærmeste leder. Effekter Når du fratræder fsb, skal du aflevere de ting, du har fået til låns f.eks. mobil, nøgler m.m. Elektronisk kalender Har du adgang til en elektronisk kalender, har du pligt til at holde den ajour. Husk derfor at indtaste såvel planlagte møder som planlagt fravær. Etiske retningslinjer fsb har et sæt etiske retningslinjer, som har til formål at skærpe og stimulere god dømmekraft og sund fornuft blandt ansatte i fsb Se personalepolitikken om etisk adfærd og fsb s etiske retningslinjer på intranettet. Facebook og andre sociale medier Det er fsb's mål at være en åben virksomhed, hvor mange forskellige medier indgår i kommunikationen i dagligdagen, herunder Facebook og andre sociale medier. Brugen af Facebook og andre sociale medier er at sidestille med fx at foretage en privat telefonopringning eller surfe på internettet. Derfor kan medarbejderne i fsb bruge Facebook og andre sociale medier i forbindelse med det daglige arbejde og privat i pauserne. Se også personalepolitikken om Facebook og andre sociale medier på intranettet. Falck Healthcare fsb s Healthcare-ordning er et tilbud til alle medarbejdere. Den tid du bruger til besøgene er afspadsering. Du har mulighed for at gå til kiropraktor, massør, zoneterapeut og fysioterapeut. Klinikken finder du på Råd- 4

5 huspladsen, porten i Lavendelstræde, første dør i porten, og du booker tid via Internettet på Under samme ordning er der mulighed for psykologisk krisehjælp. Se materialet herom i velkomstmappen. Se også forretningsgangen om sundhed på intranettet. Ferie Den normale ferie udgør 25 dage (dvs. fem kalenderuger) pr. ferieår. Den optjenes med 2,08 dage for hver måned, du har været beskæftiget i et kalenderår (optjeningsåret). Du skal holde din ferie i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj året efter optjeningsåret til 30. april det følgende år (ferieåret). I øvrigt henvises til Ferieloven. Du skal aftale ferie med din leder i god tid. På lønsedlen kan du se, hvor meget ferie du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du skal registrere afholdt ferie på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen (husk at notere, hvis det er overført ferie, du holder). Samtidig skal du holde din elektroniske kalender ajour, så man af denne kan se, hvornår du holder ferie. Feriefridage Disse fremgår af din overenskomst eller af din ansættelseskontrakt, og optjenes og afholdes på samme måde som ferie. Se også forretningsgangen om fravær på intranettet. Flytning Ved flytning har du ret til en dag fri med løn. Fraværet skal du aftale med din nærmeste leder, og det skal registreres på arbejdssedlen eller månedsopgørelsen/fraværsportalen. Fraværsregistrering Planlagt fravær skal du altid aftale forud med din nærmeste leder. Fraværet skal desuden fremgå af den elektroniske kalender. Derudover gælder følgende regler for planlagt fravær: Ved læge-, tandlæge- eller specialistbesøg og undersøgelse på hospital gives fri med løn. Besøgstidspunktet skal placeres fortrinsvis i tilknytning til arbejdstids begyndelse eller afslutning. Se forretningsgangen om fravær på intranettet. Fridage i øvrigt Har du fridage ud over ferie og feriefridage, fremgår det af din overenskomst. Hvis du ikke er ansat på overenskomst, vil fridage fremgå af din ansættelseskontrakt. Frokost Hvis frokostpausen er betalt af fsb, står man principielt til rådighed for fsb i pausen. Har du undtagelsesvis brug for at forlade arbejdspladsen i frokostpausen, skal dette være aftalt forud med nærmeste leder. ID-kort/nøglekort og mobiltelefon Du vil på første ansættelsesdag eller snarest derefter få udleveret ID-kort/nøglekort og evt. mobiltelefon. Kortet skal du bære synligt i arbejdstiden. Bortkommer det, kan du henvende dig til din nærmeste leder for at få et nyt. Internet og Din adresse skal anvendes til arbejdsmæssig kommunikation, men du må i begrænset omfang anvende fsb s mailsystem til at sende eller modtage private s. Du opfordres til at oprette en webmail (fx hos Gmail) til alt privat mail. fsb betragter alle s og vedhæftede filer i fsb s mailsystem som virksomhedens ejendom. Det gælder også s, der sendes som fortrolig eller attention. Derfor må du acceptere, at s og filer kan 5

6 gennemlæses af andre i virksomheden. Selvom du har en personlig og hemmelig adgangskode, vil fx den systemansvarlige altid kunne åbne og læse s og filer. Som udgangspunkt bliver s sendt til medarbejderne ikke læst af andre. I særlige tilfælde, fx ved længere tids fravær, kan det dog være nødvendigt at gennemgå alle s. Har fsb gjort sig bekendt med indholdet af en , vil ejeren altid blive orienteret. Hvis du i begrænset omfang vælger at modtage private mails på din fsb arbejdsmail, opfordres du til at oprette en mappe, som døbes Privat. Heri kan du gemme private mails. Instant messaging (via Lync) er velegnet til korte interne beskeder, mens længere beskeder ofte vil være bedre at sende som . Facebook bør som udgangspunkt ikke benyttes til forhold, der har karakter af sagsbehandling. Nogle samtaler fungerer bedst ansigt til ansigt eller over telefonen. Overvej meget nøje, hvem der har brug for at være angivet som sekundære modtagere (cc) på e- mails, så kolleger ikke belastes unødigt. Se forretningsgangen om internet/ s samt vejledning til brug af autosvar ved fravær mv. Intranet På fsb s intranet kan du holde dig orienteret om nyheder fra organisationen, invitationer til arrangementer, vejledninger, brugermanualer og meget andet, som du har brug for i dit arbejde inkl. adgang til tidsregistrering, fraværsportal og forretningsgange. Du finder intranettet på Introduktion Samtlige nyansatte deltager i en introduktion til fsb. Denne er afhængig af stillingskategorien. Introduktionen er obligatorisk. Derudover har hver enkelt afdeling sit eget introduktionsforløb. Se mere om introduktionen på intranettet. IT Hvis fsb s it-systemer ikke fungerer, er du velkommen til at oprette en sag på support.fsb.dk eller sende en til eller i akutte situationer kontakte it-servicedesk på telefon Indkøb og installation af udstyr og programmer på fsb s pc er sker gennem it support & udvikling. Har du brug for at ændre dine rettigheder i systemerne, sker dette efter aftale med din chef, der efterfølgende retter henvendelse til it support & udvikling. Retningslinjer for anvendelse af it i fsb har du modtaget sammen med din ansættelseskontrakt. Det kan også ses på intranettet. Jul på Rådhuspladsen I administrationen på Rådhuspladsen er der lukket mellem jul og nytår. Ansatte i administrationen afvikler ferie, idet der dog i nogle funktioner kan være bemandet i forbindelse med særlige opgaver. Kantine og spisesteder Der er kantine på Rådhuspladsen. I kantinen kan du spise frokost, eller du kan købe en spisekupon til dagens frokostbuffet. Arbejder du på Rådhuspladsen, kan du vælge at tilmelde dig administrationens kantineordning, som du betaler via din løn. Udmeldelse skal ske skriftligt til hr med 3 måneders varsel. Se tilmeldingsblanketten i velkomstmappen eller henvend dig til hr. Kontorartikler Skriveredskaber, papir mv. kan du få på ejendomskontoret og i kontorservice. Kurser, efteruddannelse og eksamen Deltager du i kurser og anden efteruddannelse, som er godkendt af ledelsen, har du fri med løn. En kursus/- 6

7 eller uddannelsesdag udgør en normdag (den længde din arbejdsdag ville have haft den pågældende dag) uanset kursusdagens længde. Længerevarende uddannelsesforløb skal fortrinsvis placeres i fritiden. Skal du til eksamen, som en del af det godkendte kursus eller den efteruddannelse, du deltager i, har du fri med løn på eksamensdagen. Kørsel til og fra møder Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Udbetaling finder sted sammen med lønnen. Du skal udfylde et kørselsskema/indtaste i fraværsportalen, som din leder skal attestere og sende til hr. Du finder kørselsskemaet på intranettet. Interne chefgruppemøder Der afholdes møde sidste tirsdag i hver måned. Der indkaldes ekstraordinært efter behov. Lejligheder fsb råder ikke over lejligheder forbeholdt for de ansatte. På ganske få afdelinger er der for driftsledere eller ejendomsfunktionærer bopælspligt og dermed tjenestebolig. Ønsker du en lejlighed i fsb, har du som ansat ikke fortrinsret, men kan blive skrevet på venteliste på lige fod med andre boligsøgende. Gå ind på fsb.dk/minside og bed om at få en adgangskode sendt til din fsb- adresse. Derefter kan du blive skrevet op. Løn Din løn bliver udbetalt månedsvis bagud. Eventuelle ikke-faste tillæg og godtgørelser afregnes i den efterfølgende måned. Lønnen indsættes på din NemKonto. Har du spørgsmål om din løn mv. skal du kontakte hr. Lønnen er som hovedregel til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ferie og overarbejde kan være registreringsmæssigt bagud. Følg derfor selv med på din lønseddel, som du modetager i din e-boks. Medier fsb s medier sikrer, at medarbejdere, boligsøgende, beboervalgte, beboere og andre af fsb s kunder har adgang til den viden, de har brug for. På fsb s intranet, finder du aktuelle nyheder samt mange andre informationer, der er relevante for alle, der arbejder i fsb. Det er fx personaleforhold, blanketter, vejledninger på forskellige områder, herunder it, nyt fra klubberne, oplysninger om organisationen fsb og meget mere. For de medarbejdere der ikke har adgang til en computer, suppleres intranettet med en ugentlig nyhedsmail, som sendes til alle driftsledere. en skal printes og fx lægges i frokoststuen eller hænges på en opslagstavle. Alle medarbejdere er velkomne til at skrive til og på intranettet. fsb s hjemmeside finder du på fsb.dk. Her finder du nyttige oplysninger og nyheder om de mange forskellige emner, som er en del af dagligdagen i fsb. fsb har også en Facebookside på facebook.com/fsb.dk Medindflydelse Du har mulighed for at få indflydelse på større beslutninger om arbejds- og personaleforhold i fsb. Det gør du ved at kontakte din repræsentant i Virksomhedsnævnet (VN). Vedkommende deltager i nævnets møder og får derved information om fsb s situation, økonomi og fremtidsudsigter. Repræsentanten er med til at fastsætte retningslinjerne for alle væsentlige spørgsmål omkring arbejds- og personaleforhold. Virksomhedsnævnet svarer til det, der i mange andre virksomheder kaldes samarbejdsudvalget. Se også under Virksomhedsnævnet. Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) En gang om året afholdes MUS-samtaler. Her kan du give udtryk for din opfattelse af din nuværende arbejdssituation. Samtalen foregår mellem dig og din nærmeste leder på initiativ af lederen. Du kan på forhånd forberede dig på samtalen ved at bruge en udviklingsplan bliv klar til mus, som er spe- 7

8 cielt udformet til samtalerne. Opfølgning af mus afholdes 6 måneder efter samtalen. Se MUS-skema og materialer til forberedelse på intranettet. Se også forretningsgang om medarbejderudvikling. Mærkedage Jubilæum (25-, 40- og 50-års ): Et jubilæum er tilknyttet livet i fsb. Derfor ønsker fsb at festligholde dagen, såfremt medarbejderen ønsker det. fsb udbetaler et jubilæumsgratiale på kr ,- gældende for samtlige medarbejdere. Gratialet fratrækkes AM-bidrag (der trækkes ikke AM-bidrag af de første kr ,-) og A-skat inden udbetaling og gratialet udbetales via lønnen i den pågældende måned. Fødselsdage: Medarbejdere, der fylder 50 år og 60 år tildeles kr ,- fratrukket AM-bidrag og A-skat i fødselsdagsgave. Beløbet udbetales via lønnen i den pågældende måned. Der kan, hvis medarbejderen ønsker det, afholdes en festligholdelse efter aftale med nærmeste leder. Fratrædelse: Ved fratrædelse, efter min. 15 års samlet ansættelse, kan der, hvis medarbejderen ønsker det, afholdes en afskedsreception efter aftale med nærmeste leder. Bryllup: Ved eget bryllup gives der en fridag med løn. Se forretningsgangen om mærkedage på intranettet. Mødelokaler Du kan arrangere møde på Rådhuspladsen via mødekalenderen i Outlook. Til faglige formål er det muligt at leje beboerlokaler i de afdelinger, der råder over et sådant. Du kan også bestille særlig bordopstilling hos kontorservice, det gælder dog kun på Rådhuspladsen. Ved arrangementer i beboerlokaler vil den stedlige driftsleder muligvis kunne hjælpe dig. Opsigelse Vil du opsige din stilling, har du en måneds varsel til en måneds udgang med mindre andet fremgår af ansættelseskontrakten. Er du overenskomstansat, følges varslet i overenskomsten. Se forretningsgangen om fratræden på intranettet. Parkering på Rådhuspladsen Det er vanskeligt at parkere i området omkring Rådhuspladsen, og fsb råder ikke over parkeringsareal, som du kan benytte, når du er på Rådhuspladsen. Pension fsb har firmapensionen hos Danica Pension. Hvis du er omfattet heraf, vil du efter oprettelsen af din pension, blive kontaktet, med henblik på vejledning om netop dine pensionsforhold. For andre foretages der indbetaling til den overenskomstaftalte pensionskasse. Læs mere om din pension på intranettet. Personalegoder Som medarbejder i fsb kan du få rabat på din daglige tog- og bustransport med DSB Erhvervskort. Du kan også få rabat på fitness, samt deltage i faglige arrangementer gennem Byens Netværk. Læs mere om personalegoder på Intranettet. Personalemøder Hvert kvartal afholdes personalemøde for Rådhuspladsens medarbejdere i kantinen. Der afholdes også jævnligt akademimøder med mødepligt og frivillige cafemøder for medarbejdere på Rådhuspladsen. Disse møder er beregnet på, at medarbejderne får den nødvendige viden om relevante emner. Personalepolitik fsb s samlede personalepolitik blev du gjort opmærksom på ved din ansættelse, og vi forventer naturligvis, at du lærer den at kende, så du kan overholde den. Hvis du ikke har den, kan du finde den på under punktet Om fsb/politikker samt på intranettet. 8

9 Presse kontakt til pressen/medier Du må kun udtale dig til pressen efter aftale med nærmeste chef eller fsb s udviklings- og kommunikationschef. Hvis du bliver kontaktet af et medie, skal du henvende dig til udviklings- og kommunikationschefen eller i dennes fravær en anden fra kommunikationsafdelingen. Som medarbejder bør du sætte dig ind i fsb s retningslinjer for håndtering af pressen. Læs retningslinjer og forretningsgang på intranettet. Samarbejde Vi lægger vægt på et godt samarbejde både mellem medarbejderne inden for de enkelte afdelinger i administrationen og på tværs af afdelingerne og boligafdelingerne. Hjælp dine kolleger, hvis de har brug for det, tak dem, hvis de har hjulpet dig, ros dem, hvis de har gjort noget godt, lyt til dem, hvis de vil lære eller fortælle dig noget. Sikkerhed Se under Arbejdsmiljø. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du følge reglerne om syge-/raskmelding. Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet, skal du så vidt muligt raskmelde dig dagen inden, du møder på arbejde. Er du syg i mere end tre dage, skal du løbende orientere din leder af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet. Modtager du dagpengeskema fra din kommune, skal du udfylde og returnere det, da dagpengerefusionen er afhængig heraf. Konsekvensen af manglende returnering kan være afskedigelse eller bortvisning. Du skal ikke fremsende lægeerklæring, før du bliver bedt om det, da udgiften kun refunderes, når lægeerklæring fremsendes på foranledning af fsb. Konsekvensen af manglende fremsendelse kan være afskedigelse eller bortvisning. Se forretningsgangen om sygdom og forretningsgangen registrer fravær på intranettet.. Sociale Medier Se under Facebook og andre sociale medier. Tavshedspligt Du har tavshedspligt om forhold, du får kendskab til under dit arbejde i fsb, og som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder fx informationer om beboeres forhold. Tavshedspligten ophører ikke, selv om du forlader fsb. Taxakørsel Generelt gælder den enkelte chef og medarbejders sunde dømmekraft. Som udgangspunkt kan taxa anvendes, når: det er arbejdsrelateret, fx i forbindelse med en mødeaktivitet der er sket en afvejning af, om man i stedet kunne have benyttet offentlige transportmidler eller fsbcykel man til enhver tid kan begrunde, hvorfor man har benyttet taxa. I tvivlstilfælde bør man spørge sin nærmeste chef til råds. Taxakørsel kan afregnes ved udlæg eller ved taxaboner, som administreres af sekretæren i kommunikation og ledelse. Se forretningsgangen om godtgørelser (medarbejder) på intranettet. Telefonkontakt Rådhuspladsens hovednummer er (faxnummer ). Ringer du udefra, og kender du selv lokalnummeret, kan du ringe direkte ved at taste lokalnummer. Telefonerne er til tjenstlige samtaler, men du kan naturligvis i særlige tilfælde bruge dem privat, hvis du fx skal i kontakt med dit barns vuggestue, skole eller andet vigtigt. Vi henstiller dog, at du begrænser taletiden for ikke at blokere for opkald udefra. Ringer du internt, taster du kun lokalnummer. Se yderlig kontaktinformation på www. fsb.dk 9

10 Tidsregistrering Ansatte i fsb skal registrere tid på forskellig vis alt efter ansættelsessted og overenskomst. Ansatte i administrationen skal tidsregistrere i forhold til ydelseskataloget. Ansatte på visse overenskomster skal registrere fravær i fraværsportalen i forhold til flextid. Ansatte på ejendomskontorerne skal registrere tid og fravær på arbejdssedler. Læs om tidsregistrering på intranettet og find genveje til fraværsportalen og tidsregistrering i forhold til ydelseskatalog. Tobaksrygning Ifølge fsb s rygepolitik er fsb røgfrit område både for tobaksprodukter og e-cigaretter. Overtrædelse af politikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser i form af påtale, advarsel, afskedigelse eller efter omstændighederne bortvisning. Se også personalepolitikken på intranettet. Tyveri Desværre kan tyveri ikke undgås, og fsb dækker ikke dit tab. Pas derfor på dine værdigenstande. Uddannelse Du har mulighed for faglig såvel som personligt udviklende efteruddannelse i fsb, blot uddannelsen har relevans for dine arbejdsopgaver. Uddannelsesønsker formidles enten ved henvendelse til din leder eller via MUS-samtalen. Nærmeste leder skal godkende dit ønske. På boligafdelingerne videresendes dine ønsker til driftslederen, som derefter sammen med driftschefen foretager vurdering af, om ønsket kan imødekommes. På Rådhuspladsen er godkendelseskompetencen hos afdelingschefen. fsb har ikke en egentlig uddannelsesafdeling, men hr tager sig af administration af kurser og efteruddannelse. Kompetencekataloget for ansatte på ejendomskontorerne kan ses på intranettet. Der afholdes også jævnligt akademimøder med mødepligt og frivillige cafemøder for medarbejdere på Rådhuspladsen. Disse møder er beregnet på, at medarbejderne får den nødvendige viden om relevante emner. Virksomhedsnævn (VN) Virksomhedsnævnet er et samarbejdsorgan, hvis overordnede opgave er at udvikle samarbejde overalt i virksomheden således, at det bliver til gavn for fsb og den enkelte medarbejder. VN holder møde fire gange årligt, referat udsendes efter hvert møde, mødereferater findes på intranettet. Læs mere om VN på intranettet. 10

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere