Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling"

Transkript

1 Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling MAJ 2017

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland Vederlagsfri fysioterapi på landsplan Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner Ridefysioterapi Brønderslev Kommune Ridefysioterapi Frederikshavn Kommune Ridefysioterapi Hjørring Kommune Ridefysioterapi Jammerbugt Kommune Ridefysioterapi Mariagerfjord Kommune Ridefysioterapi Morsø Kommune Ridefysioterapi Rebild Kommune Ridefysioterapi - Thisted Kommune Ridefysioterapi Vesthimmerlands Kommune Ridefysioterapi Aalborg Kommune

3 1. Indledning Siden overdragelsen af myndighedsansvaret fra regionerne til kommunerne i 2008 har de nordjyske kommuner oplevet en udvikling af den vederlagsfrie ordning, som på flere punkter divergerer fra de øvrige regioner. Om end Region Midtjylland har overhalet Region Nordjylland i forhold til udgiftsniveau per patient, bl.a. fordi udgiftsniveauet per patient de seneste år er holdt i ro i Nordjylland, så har Region Nordjylland fortsat et udgiftsniveau, som ligger over landsgennemsnittet, og som medfører en budgetmæssig udfordring for mange kommuner, da der er få styringsmuligheder på området. Derudover er der kommuner, hvor udgifterne svinger meget fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at holde sig inden for de fastlagte økonomiske rammer. Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt et notat over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner. Der følges i nærværende notat op på resultaterne fra de sidste års redegørelser. Denne gang er der tale om en rapport, som behandler udviklingen fra 2012 til 2016 med særlig fokus på udviklingen i Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle udgifter til særskilte kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi ikke er en del af analysen. Lokale udgifter hertil skal således lægges oveni for at få et fuldt billede af den enkelte kommunes udvikling på området og udgifterne samlet til ordningen. Derudover er almen fysioterapi (speciale 51) ikke medtaget i analyserne. Notatet er udviklet med henblik på at tydeliggøre tendensen på området og bidrage til økonomistyringen lokalt, men kan samtidig eventuelt anvendes som afsæt for en dialog med henholdsvis den henvisende part (den praktiserende læge) og den udførende part (den praktiserende fysioterapeut). Denne dialog finder f.eks. sted på årlige dialogmøder mellem kommune og fysioterapeuter. Rapporten er opdelt i tre afsnit. I afsnit 2 gennemgås udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), hvor udviklingen i Nordjylland sammenholdes med udviklingen i de øvrige regioner. Denne sammenligning viser, at Region Nordjylland i perioden har haft den laveste vise stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret afspejles i, at Nordjylland fra 2012 til 2016 har en lavere vækst i udgiften per patient og i antallet af patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi. På grund af den relativt set lave stigningstakt i udgiften per patient har Region Nordjylland dermed som nævnt siden 2013 overladt positionen som regionen med det højeste gennemsnitlige bruttohonorar per patient til Region Midtjylland, efter at Region Nordjylland i flere år havde indtaget den position. I afsnit 3 vises udviklingen i vederlagsfri fysioterapi på kommuneniveau for hver af de nordjyske kommuner. Dette afsnit viser, at ovennævnte regionale udvikling dækker over meget stor variation mellem de enkelte kommuner. Fra 2012 til 2016 varierede udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi således fra et faldende bruttohonorar i Læsø og Rebild Kommune til en vækst på 67 % i Morsø Kommune. Ses der specifikt på udviklingen i bruttohonoraret fra 2015 til 2016 er der ligeledes variation, idet nogle kommuner havde udgiftsstigninger på 7-8 %, mens andre kommuner oplevede faldende udgifter. 2

4 Også udviklingen i antallet af patienter varierede kraftigt på tværs af kommunerne om end samtlige nordjyske kommuner i perioden har haft et stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi; Aalborg Kommune har haft den laveste stigning (ca. 8 %), mens andre kommuner har oplevet en uelt langt mere markant vækst (Morsø Kommune har eksempelvis haft en stigning i antallet af patienter på ca. 33 %). Endelig udviser udviklingen i det gennemsnitlige honorar per patient også stor variation, idet seks nordjyske kommuner fra 2012 til 2016 havde et nedadgående honorar per patient, mens Morsø Kommune på den anden side også her havde en markant vækst på ca. 25 %. I afsnit 4 og afsnit 5 gennemgås udviklingen fra 2012 til 2016 i de nordjyske kommuner vedrørende ridefysioterapi (speciale 65). På regionsniveau har bruttohonoraret til ridefysioterapi været stødt stigende igennem flere år, men de seneste to år har der været modsatrettede udsving; fra 2014 til 2015 faldt bruttohonoraret 6,6 %, mens det fra 2015 til 2016 steg med 11,8 %. Udviklingen fra 2015 til 2016 skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar per patient steg 11,2 %, hvorimod antallet af patienter var stort set uændret. Ligesom for vederlagsfri fysioterapi dækker den regionale udvikling i ridefysioterapien over stor variation blandt de nordjyske kommuner. Fra 2012 til 2016 har nogle kommuner således samlet set oplevet et fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi, mens andre kommuner har oplevet markante stigninger med Frederikshavn Kommune som den klare topscorer med en stigning på næsten 40 % i bruttohonoraret. Med hensyn til udviklingen vedrørende ridefysioterapi i 2015 og 2016 skal bemærkes, at flere kommuners udvikling er påvirket af midlertidig lukning og flytning af en ridefysioterapeut i Hjallerup (nu i Uggerhalne lidt syd for Hjallerup) med deraf følgende fald i aktivitet fra 2014 til 2015 og derefter en stigning fra 2015 til 2016 (se nærmere i afsnit 4). 3

5 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt I dette afsnit gennemgås først udviklingen i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland samlet set, og herefter sammenholdes denne udvikling med udviklingen i de øvrige regioner. I afsnit 3 gennemgås udviklingen i de enkelte nordjyske kommuner. 2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland I nedenstående figur 2.1, 2.2 og 2.3 gives en kort oversigt over Nordjyllands udvikling i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) vedrørende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi samt antallet af personer og gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Af figurerne fremgår, at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er faldet svagt med 0,4 % fra 2015 til Antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er derimod steget; fra 2012 til 2016 steg antallet af personer med 13,5 %, og fra 2015 til 2016 var stigningen 2,8 %. Som konsekvens af dette er det samlede bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med godt 13 % fra 2012 til 2016, hvor stigningen fra 2015 til 2016 var 2,4 %. Det stigende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland er således ikke drevet af stigende omkostninger per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, men derimod er udviklingen i antallet af patienter den væsentlige forklarende faktor. Figur 2.1: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt (angivet i løbende priser) Bruttohonorar kr kr kr kr Antal patienter ,72 kr ,95 kr ,10 kr ,06 kr ,69 Figur 2.2: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland vis årlig udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt (angivet i løbende priser) Bruttohonorar 0,81 % 3,98 % 5,37 % 2,40 % 13,09 % Antal patienter 2,39 % 3,47 % 4,23 % 2,78 % 13,49 % -1,54 % 0,49 % 1,09 % -0,37 % -0,36 % 4

6 Figur 2.3: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland - udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar per patient (løbende priser, år 2012 = indeks 100) 2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan I figur nedenfor er den nordjyske udvikling inden for vederlagsfri fysioterapi sammenholdt med udviklingen i de øvrige regioner. I figur 2.4 vises udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden fordelt på regionerne. Som det fremgår, har de nordjyske kommuner i denne periode som nævnt haft en stigning i bruttohonoraret på godt 13 %, hvilket er den laveste udgiftsstigning af de fem regioner. Ses der isoleret på udviklingen fra 2015 til 2016 har Nordjylland ligeledes, på trods af en stigning i bruttohonoraret på 2,4 %, den vis laveste stigning af de fem regioner. Figur 2.4: Udvikling i bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i løbende priser Region Forandring i % Nordjylland kr kr kr kr kr ,09 % Hovedstaden kr kr kr kr kr ,66 % Midtjylland kr kr kr kr kr ,65 % Sjælland kr kr kr kr kr ,71 % Syddanmark kr kr kr kr kr ,84 % Nationalt kr kr kr kr kr ,71 % Ses der jævnfør figur 2.5 på udviklingen i udgiften til vederlagsfri fysioterapi per patient, som modtager vederlagsfri fysioterapi, så har Nordjylland tidligere ligget med den højeste gennemsnitlige udgift per patient. Siden 2013 har denne plads imidlertid været overtaget af Midtjylland, idet den gennemsnitlige udgift 5

7 per patient i Nordjylland har været rimelig stabil i perioden Udgiftsniveauet per patient i Nordjylland nærmer sig derfor nu landsgennemsnittet; i 2016 var den gennemsnitlige udgift per patient i Nordjylland således kr. mod gennemsnitligt kr. på landsplan. Figur 2.5: Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi per patient i kroner (løbende priser) I figur 2.6 fremgår, hvorledes antallet af personer, som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling, har udviklet sig fra 2012 til 2016 på landsplan. I Nordjylland er antallet af personer i ordningen steget med 13,5 % i perioden, hvilket er under landsgennemsnittet på 15,3 %. Den lidt lavere stigning i Nordjylland sammenlignet med de øvrige regioner kan muligvis forklares med, at de nordjyske kommuner ved den kommunale overtagelse af området i 2008 havde flere borgere i ordningen end landsgennemsnittet, hvilket også er en del af baggrunden for de økonomiske udfordringer, som de enkelte kommuner oplever med den vederlagsfri fysioterapi. Figur 2.6: Antal personer som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling Region Forandring i % Nordjylland ,49 % Hovedstaden ,82 % Midtjylland ,66 % Sjælland ,20 % Syddanmark ,34 % Nationalt ,28 % 6

8 3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner Nedenfor gives en kort gennemgang af udviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) i de enkelte nordjyske kommuner. Der vises udvikling i kommunernes bruttohonorar for vederlagsfri fysioterapi, antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, samt det gennemsnitlige honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I alle tabeller er anvendt løbende priser. 3.1 Brønderslev Kommune Jævnfør figur 3.1 har Brønderslev Kommune fra 2012 til 2016 oplevet en stigning på 20 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstakten i bruttohonoraret har varieret men har de seneste 2 år fra 2014 til 2016 ligget højt på ca. 7-8 % årligt. Den store stigning i bruttohonoraret skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager vederlagsfri fysioterapi, mens det gennemsnitlige honorar per person kun er steget svagt. Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2012 til 2016 er Brønderslev Kommunes bruttohonorar steget mere end regionsgennemsnittet (stigningen i Brønderslev er samlet set på 20 % mod godt 13 % i regionen som helhed). Dette skyldes primært de seneste 2 års kraftige stigninger i Brønderslev Kommune, hvor den vise stigning i antal patienter også overstiger den tilsvarende udvikling i Region Nordjylland set som helhed. Figur 3.1: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Brønderslev Kommune Bruttohonorar 3,30 % 0,76 % 7,81 % 6,90 % 19,96 % Antal patienter -1,77 % 3,61 % 7,19 % 5,28 % 14,86 % 5,16 % -2,75 % 0,58 % 1,54 % 4,45 % 7

9 Figur 3.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Brønderslev Kommune (år 2012 = indeks 100) I figur 3.3 fremgår, at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i 2016 var kr. i Brønderslev Kommune. Dette er tæt på det gennemsnitlige honorar per person i hele regionen på kr. Figur 3.3: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Brønderslev Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr Antal patienter ,13 kr ,07 kr ,34 kr ,30 kr , Frederikshavn Kommune Udviklingen inden for vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune i 2012 til 2016 har været meget varierende. I perioden var der relativt kraftig vækst i både bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar per patient. I 2016 ser denne vækstkurve imidlertid ud til at knække, idet bruttohonoraret kun er steget svagt (0,8 %), hvilket skyldes, at det gennemsnitlige honorar per patient faldt, mens antallet af patienter fortsat steg (men med en lavere stigning end de foregående 2 år). Set over hele perioden er Frederikshavn Kommunes bruttohonorar steget mere end i Nordjylland som helhed. Men dette dækker over en meget uensartet årlig udvikling i Frederikshavn Kommune, hvor de årlige vise stigninger var meget høje i perioden

10 Figur 3.4: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Frederikshavn Kommune Bruttohonorar 0,46 % 7,52 % 8,54 % 0,77 % 18,15 % Antal patienter 1,72 % 4,45 % 3,23 % 2,28 % 12,17 % -1,23 % 2,95 % 5,14 % -1,47 % 5,33 % Figur 3.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Frederikshavn Kommune (år 2012 = indeks 100) I faktiske tal lå Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige honorar per patient i 2016 på kr. (jf. figur 3.5), hvilket er tæt på regionsgennemsnittet på kr. Figur 3.5: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Frederikshavn Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr Antal patienter ,82 kr ,19 kr ,74 kr ,60 kr ,82 kr. 9

11 3.3 Hjørring Kommune Hjørring Kommune har i perioden haft en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi på godt 17 %. Den årlige udgiftsudvikling har været varierende men med en relativt kraftig stigning på 5,4 % fra 2015 til De stigende udgifter skyldes et støt stigende antal patienter; den årlige stigning i antal patienter har således de seneste år ligget stabilt på ca. 5-6 %, hvilket er blandt de uelt største stigninger blandt de nordjyske kommuner. Derimod er den gennemsnitlige udgift per patient i Hjørring Kommune faldet godt 6 % i perioden Figur 3.6: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Hjørring Kommune Bruttohonorar 2,84 % 7,59 % 0,36 % 5,41 % 17,06 % Antal patienter 6,13 % 4,79 % 5,51 % 6,42 % 24,87 % -3,10 % 2,67 % -4,88 % -0,94 % -6,26 % Figur 3.7: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Hjørring Kommune (år 2012 = indeks 100) Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner har Hjørring Kommune i flere år haft et højt gennemsnitligt honorar per patient til vederlagsfri fysioterapi. I 2016 var Hjørrings gennemsnitlige udgift per patient på kr. Dette er fortsat over regionsgennemsnittet på kr., men pga. de seneste års fald i det gennemsnitlige honorar i Hjørring Kommune, nærmer kommunen sig regionsgennemsnittet. Figur 3.8: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Hjørring Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,79 kr ,10 kr ,37 kr ,53 kr ,20 kr. 10

12 3.4 Jammerbugt Kommune I perioden fra 2012 til 2016 er bruttohonoraret for vederlagsfri fysioterapi steget godt 18 % i Jammerbugt Kommune (jf. figur 3.9) med relativt høje årlige stigninger siden Stigningen i bruttohonoraret skyldes primært en forøgelse af antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Det gennemsnitlige honorar per patient er derimod steget væsentligt mindre (godt 2 %). Figur 3.9: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Jammerbugt Kommune Bruttohonorar -2,59 % 6,28 % 9,69 % 4,05 % 18,15 % Antal patienter 3,34 % 3,66 % 6,24 % 1,57 % 15,59 % -5,74 % 2,53 % 3,25 % 2,44 % 2,22 % Figur 3.10: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Jammerbugt Kommune (år 2012 = indeks 100) Figur 3.10: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Jammerbugt Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr Antal patienter ,36 kr ,59 kr ,50 kr ,71 kr ,48 11

13 3.5 Læsø Kommune Fra 2012 til 2016 er bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi faldet ca. 42 % i Læsø Kommune (jf. figur 3.11); udviklingen er dog ujævn, men med årlige fald siden Faldet i bruttohonoraret skyldes, at det gennemsnitlige honorar per patient er mere end halveret fra 2012 til I den anden retning trækker, at antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i samme periode er steget mere end 50 %. Da Læsø er en kommune med få patienter, skal der ikke store ændringer til, før udgiftsniveau eller patientantal uelt set ændres kraftigt, hvorfor de vise udviklinger skal læses med dette forbehold. Figur 3.11: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Læsø Kommune Bruttohonorar 8,76 % -7,81 % -22,20 % -26,00 % -42,28 % Antal patienter 33,33 % 20,00 % 0,00 % -4,17 % 53,33 % -18,43 % -23,18 % -22,20 % -22,78 % -62,35 % Figur 3.12: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Læsø Kommune (år 2012 = indeks 100) Jævnfør figur 3.13 har Læsø Kommune tidligere haft et meget højt gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I kraft af de seneste års markante fald, er Læsø Kommunes udgift per patient nu den klart laveste blandt de nordjyske kommuner. I 2016 var det gennemsnitlige honorar i Læsø Kommune således kr. mod regionsgennemsnittet på kr. Figur 3.13: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Læsø Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,23 kr ,74 kr ,44 kr ,04 kr ,47 kr. 12

14 3.6 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har i perioden 2012 til 2016 haft en vækst i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi på godt 12 %, hvilket er tæt på udviklingen på regionsniveau (ca. 13 % stigning). Udgiftsstigningen skyldes et støt stigende antal patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, hvorimod det gennemsnitlige honorar per patient er faldende (dog med årlige udsving). Figur 3.14: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Mariagerfjord Kommune Bruttohonorar 1,80 % 0,79 % 5,79 % 3,30 % 12,13 % Antal patienter 0,83 % 7,06 % 4,14 % 5,15 % 18,21 % 0,96 % -5,85 % 1,58 % -1,77 % -5,15 % Figur 3.15: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Mariagerfjord Kommune (år 2012 = indeks 100) Jævnfør figur 3.16 nedenfor betyder den faldende tendens i det gennemsnitlige, at det gennemsnitlige honorar i Mariagerfjord Kommune i 2016 var på kr. per patient. Hvor Mariagerfjord Kommune i perioden havde et gennemsnitligt over regionsgennemsnittet, så har kommunen siden 2014 ligget lidt under regionsgennemsnittet. Figur 3.16: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Mariagerfjord Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,50 kr ,16 kr ,42 kr ,51 kr ,76 kr. 13

15 3.7 Morsø Kommune Morsø Kommune er den nordjyske kommune med den klart største vise stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden Morsø har over denne periode haft et stærkt stigende antal personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi (kun Læsø har en uelt større stigning), og samtidig er Morsø den nordjyske kommune med størst uel stigning i det gennemsnitlige honorar per patient fra 2012 til Dette har resulteret i, at bruttohonoraret er steget med 67 % fra 2012 til Det skal bemærkes, at det gennemsnitlige honorar per person faldt fra 2015 til 2016, men den fortsatte stigning i patientantallet bevirkede, at bruttohonoraret alligevel steg knap 8 % fra 2015 til Figur 3.17: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Morsø Kommune Bruttohonorar 15,90 % 16,74 % 14,54 % 7,81 % 67,06 % Antal patienter 10,70 % 7,56 % 1,95 % 9,96 % 33,49 % 4,70 % 8,53 % 12,34 % -1,96 % 25,15 % Figur 3.18: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Morsø Kommune (år 2012 = indeks 100) Tidligere har Morsø Kommune, på trods af stigninger i det gennemsnitlige, haft et gennemsnitligt honorar væsentligt under regionsgennemsnittet. Men siden 2015 har Morsø Kommunes gennemsnitlige honorar ligget lidt højere end regionsgennemsnittet. Jf. figur 3.19 var det gennemsnitlige honorar i Morsø Kommune i 2016 på kr., hvilket er svagt over regionsgennemsnittet på kr. Figur 3.19: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Morsø Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,09 kr ,79 kr ,75 kr ,49 kr ,26 kr. 14

16 3.8 Rebild Kommune Jf. figur 3.20 er Rebild Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi faldet med 2,2 % i perioden Sammen med Læsø Kommune er Rebild dermed den eneste nordjyske kommune, som fra 2012 til 2016 har haft et faldende bruttohonorar. Udviklingen i bruttohonoraret dækker over modsatrettede udviklinger hvad angår patientantallet og det gennemsnitlige honorar per patient. Hvor antallet af patienter er konstant stigende, så falder udgiften per patient. Fra 2015 til 2016 var denne modsatrettede udvikling særligt markant, idet antallet af patienter steg knap 7 %, mens det gennemsnitlige honorar faldt næsten 8 %. Figur 3.20: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Rebild Kommune Bruttohonorar -4,20 % 0,44 % 3,21 % -1,50 % -2,19 % Antal patienter 1,35 % 4,67 % 4,14 % 6,73 % 17,91 % -5,48 % -4,04 % -0,89 % -7,71 % -17,04 % Figur 3.21: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Rebild Kommune (år 2012 = indeks 100) Frem til og med 2014 lå Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar per patient højere end gennemsnittet i Nordjylland. I kraft af det konstant faldende gennemsnitlige honorar i Rebild Kommune lå Rebild i 2016 imidlertid markant under regionsgennemsnittet; i 2016 var den gennemsnitlige udgift per patient i Rebild Kommune på kr. mod regionsgennemsnittet på kr. Figur 3.22: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Rebild Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter , , , ,17 kr ,51 kr. 15

17 3.9 Thisted Kommune I perioden er Thisted Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med knap 11 % (jævnfør figur 3.23). Efter flere år med stigninger i bruttohonoraret på årligt ca. 5-6 % faldt bruttohonoraret med godt 5 % fra 2015 til Dette skyldes, at antallet af patienter fra 2015 til 2016 faldt svagt (efter et par år med kraftige stigninger), og samtidig faldt det gennemsnitlige honorar per patient med 4,5 %. Figur 3.23: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Thisted Kommune Bruttohonorar 5,27 % 4,58 % 6,16 % -5,08 % 10,93 % Antal patienter 0,91 % 7,54 % 7,18 % -0,62 % 15,58 % er 4,33 % -2,75 % -0,95 % -4,49 % -4,02 % Figur 3.24: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Thisted Kommune (år 2012 = indeks 100) I kraft af de seneste års fald i det gennemsnitlige honorar per patient i Thisted Kommune, har Thisted i 2016 et gennemsnitligt honorar på kr. (jf. figur 3.25), hvilket er under regionsgennemsnittet på kr. Figur 3.25: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Thisted Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter er ,93 kr ,63 kr ,93 kr ,10 kr ,86 kr. 16

18 3.10 Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi er fra 2012 til 2016 steget med 30,5 %, hvilket er den næststørste uelle stigning blandt de nordjyske kommuner i denne periode. Fra 2015 til 2016 steg bruttohonoraret med 6 %. Jævnfør figur 3.26 skyldes det stigende bruttohonorar dels stigninger i antallet af patienter (dog ikke så kraftige) samt et stigende gennemsnitligt honorar per patient. Figur 3.26: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi Vesthimmerlands Kommune Bruttohonorar 1,93 % 13,14 % 6,76 % 6,02 % 30,53 % Antal patienter 3,44 % 2,80 % 2,55 % 0,66 % 9,76 % -1,46 % 10,06 % 4,11 % 5,32 % 18,92 % Figur 3.27: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Vesthimmerlands Kommune (år 2012 = indeks 100) På trods af de seneste års stigninger er det gennemsnitlige honorar per patient i Vesthimmerlands Kommune fortsat lavt i forhold til gennemsnittet i Nordjylland. I 2016 var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune således kr. (jf. figur 3.28) mod et regionsgennemsnit på kr. Figur 3.28: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Vesthimmerlands Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,18 kr ,16 kr ,02 kr ,57 kr ,01 kr. 17

19 3.11 Aalborg Kommune Jævnfør figur 3.29 er Aalborg Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget 5,5 % fra 2012 til 2016; fra 2015 til 2016 var stigningen knap 2 %. Udviklingen i bruttohonoraret skyldes, at antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er steget, mens det gennemsnitlige honorar per person faldt 2,3 % fra 2012 til 2016 (dog med meget svage stigninger de seneste år). Figur 3.29: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Aalborg Kommune Bruttohonorar -1,23 % 0,98 % 3,77 % 1,89 % 5,46 % Antal patienter 1,95 % 0,66 % 3,41 % 1,72 % 7,94 % -3,12 % 0,32 % 0,35 % 0,17 % -2,30 % Figur 3.30: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Aalborg Kommune (år 2012 = indeks 100) Figur 3.31: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) Aalborg Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,37 kr ,93 kr ,76 kr ,27 kr ,40 kr. 18

20 4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland har de seneste par år været ujævn (jf. figur 4.1). Efter flere år med jævnt stigende udgifter, faldt udgifterne til ridefysioterapi i Nordjylland i 2015 med 6,6 %. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne derefter 11,8 %. Udviklingen skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar per patient faldt med 5,5 % fra 2014 til 2015 for derefter at stige 11,2 % i Den modsatrettede udvikling i 2015 og 2016 kan delvist henføres til, at en større udbyder af ridefysioterapi i Hjallerup i 2. halvår 2015 var lukket pga. flytning til Uggerhalne nord for Aalborg; dette gav selvsagt lavere aktivitet i 2015 og dermed lavere udgifter. I foråret 2016 genåbnede den pågældende udbyder, hvilket er medvirkende til at udgiftsniveauet i 2016 steg fra det lave niveau i Figur 4.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Nordjylland (løbende priser) Bruttohonorar 2,72 % 2,05 % -6,61 % 11,77 % 9,42 % Antal patienter 2,28 % 2,09 % -1,15 % 0,52 % 3,75 % er 0,44 % -0,05 % -5,52 % 11,20 % 5,47 % Figur 4.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Nordjylland (år 2012 = indeks 100) Figur 4.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Nordjylland (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter er ,12 kr ,07 kr ,19 kr ,12 kr ,64 kr. 19

21 5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner Da der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner vedrørende ridefysioterapi, kan forbruget for de enkelte nordjyske kommuner ses i de følgende afsnit. Det skal fremhæves, at udgiften til ridefysioterapi påhviler den kommune, hvor den pågældende borger er hjemmehørende. Man kan som kommune således godt have udgifter til ridefysioterapi, selvom der ikke ligger en godkendt rideskole i kommunen. Det kan oplyses, at der er 8 godkendte rideskoler i følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted og Morsø. Det drejer sig om: Uggerhalne Sportsrideklub Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Saga Heste Nørlev Strandvej 391, 9800 Hjørring Blokhus Ridecenter Skovengaardsvej 46, 9490 Pandrup Irup Skov Vestervigvej 180, 7752 Snedsted Sportsrideklubben Aalborg Dallvej 5, 9230 Svenstrup J Aars Ridefysioterapi - Tolstrup Byvej 26, 9600 Aars Sydthy Rideklub Industrivej 13, 7760 Hurup Thy Hundborg Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted Fra april 2017 samles kapacitet for Irup skov og Hundborg på én adresse, nemlig Egebaksandevej 3B (Thisted), så fremadrettet vil der blive tilbudt vederlagsfri ridefysioterapi på 7 adresser i regionen. Det skal derudover bemærkes, at det i mange kommuner er relativt få personer, som modtager ridefysioterapi. Derfor skal det holdes for øje, at store vise ændringer i en kommunes honorar eller antal personer, som modtager ridefysioterapi, kan skyldes relativt små ændringer i de faktiske tal. 20

22 5.1 Ridefysioterapi Brønderslev Kommune Som nævnt i afsnit 4 har en større udbyder af ridefysioterapi i forbindelse med flytning fra Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg haft lukket i 2. halvår 2015 samt de første måneder af Dette betyder, at en del borgere i en periode enten har undværet ridefysioterapi eller har fundet alternative muligheder. Dette formodes at være en del af forklaringen på udviklingen i ridefysioterapi i Brønderslev Kommune i 2015 og Jf. figur 5.1 faldt bruttohonoraret til ridefysioterapi således med næsten 40 % fra 2014 til 2015, mens det fra 2015 til 2016 steg mere end 80 %. Set over perioden er bruttohonoraret til ridefysioterapi i Brønderslev steget knap 10 %. Stigningen skyldes, at det gennemsnitlige honorar per patient steg 30 % (dog med store årlige udsving), mens antallet af patienter (ligeledes med store årlige udsving) faldt knap 16 %. Figur 5.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 2,16 % -3,96 % -38,64 % 81,90 % 9,51 % Antal patienter 0,00 % -5,26 % -16,67 % 6,67 % -15,79 % 2,16 % 1,38 % -26,37 % 70,53 % 30,04 % Figur 5.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Brønderslev Kommune (år 2012 = indeks 100) Jf. figur 5.3 havde Brønderslev Kommune i 2015 et gennemsnitligt honorar per patient på kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar kr. Det lave gennemsnitlige honorar i 2015 kan som nævnt formentlig forklares af den midlertidigt lukkede udbyder af ridefysioterapi. Dette forklarer imidlertid ikke, hvorfor den gennemsnitlige udgift i Brønderslev i 2016 steg til et markant højere niveau end før Figur 5.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,30 kr ,34 kr ,38 kr ,91 kr ,10 21

23 5.2 Ridefysioterapi Frederikshavn Kommune Jævnfør figur 5.4 og 5.5 har Frederikshavn Kommune fra år til år haft en meget varierende udvikling i udgifterne til ridefysioterapi. Fra 2014 til 2015 var der et kraftigt fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi på ca. 18 %. Det skal bemærkes, at det faldende bruttohonorar i 2015 formentlig delvist kan henføres til den midlertidige lukning og flytning af en ridefysioterapeut fra Hjallerup, som geografisk ikke er langt fra dele af Frederikshavn Kommune (se evt. nærmere i afsnit 4 ovenfor). Fra 2015 til 2016 steg bruttohonoraret ca. 28 % (både pga. stigende patientantal og stigende gennemsnitlig udgift per patient), hvilket formentlig delvist kan forklares ved, at ridefysioterapeuten fra Hjallerup i foråret 2016 genåbnede lidt syd for Hjallerup og dermed genoptog behandlingen af patienter. Figur 5.4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 20,63 % 8,78 % -17,92 % 28,45 % 38,34 % Antal patienter 13,89 % 4,88 % -9,30 % 2,56 % 11,11 % 5,92 % 3,72 % -9,51 % 25,24 % 24,50 % Figur 5.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Frederikshavn Kommune (år 2012 = indeks 100) Figur 5.6: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,65 kr ,49 kr ,45 kr ,36 kr ,20 kr. 22

24 5.3 Ridefysioterapi Hjørring Kommune Hjørring Kommune har, jf. figur 5.7, både i 2014, 2015 og 2016 haft et faldende bruttohonorar til ridefysioterapi. I 2016 faldt bruttohonoraret således med 2 % i forhold til De faldende udgifter skyldes, at antallet af patienter har været støt faldende igennem flere år, hvorimod det gennemsnitlige honorar per borger, som modtager ridefysioterapi, i 2016 steg med knap 4 %. Figur 5.7: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Hjørring Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 2,83 % -9,49 % -4,35 % -2,04 % -12,78 % Antal patienter -2,97 % -4,08 % -7,45 % -5,75 % -18,81 % 5,98 % -5,64 % 3,35 % 3,94 % 7,42 % Figur 5.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Hjørring Kommune (år 2012 = indeks 100) På trods af de seneste par års stigninger i det gennemsnitlige honorar per patient ligger Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar fortsat under gennemsnittet i Region Nordjylland. Jævnfør figur 5.9 var Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar i 2016 på kr. mod kr. i Nordjylland som helhed. Figur 5.9: Oversigt over udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Hjørring Kommune Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,92 kr ,12 kr ,58 kr ,52 kr ,31 kr. 23

25 5.4 Ridefysioterapi Jammerbugt Kommune Jævnfør figur 5.10 har Jammerbugt Kommune fra 2012 til 2016 haft en stigning på 16 % i bruttohonoraret til ridefysioterapi. Fra 2015 til 2016 var stigningen på 1,8 %. Stigningen er sket på trods af, at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager ridefysioterapi, er holdt nogenlunde i ro i perioden. Til gengæld er antallet af personer, som modtager ridefysioterapi, steget ca. 15 %. Figur 5.10: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 0,08 % 7,31 % 6,07 % 1,81 % 15,97 % Antal patienter 4,17 % 2,67 % 5,19 % 2,47 % 15,28 % -3,92 % 4,52 % 0,83 % -0,64 % 0,60 % Figur 5.11: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Jammerbugt Kommune (år 2012 = indeks 100) På trods af at det gennemsnitlige honorar per patient, som modtager ridefysioterapi, er stort set uændret fra 2012 til 2016, så ligger Jammerbugt Kommunes gennemsnitlige honorar (jævnfør figur 5.12) fortsat over regionsgennemsnittet. I 2016 var det gennemsnitlige honorar per patient i Nordjylland på kr., mens det gennemsnitlige honorar i Jammerbugt Kommune i 2016 var kr. Figur 5.12: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,23 kr ,84 kr ,24 kr ,28 kr ,27 kr. 24

26 5.5 Ridefysioterapi Mariagerfjord Kommune Fra 2012 til 2016 er Mariagerfjord Kommunes udgifter til ridefysioterapi, med små årlige udsving, stort set uændret. Fra 2015 til 2016 faldt bruttohonoraret til ridefysioterapi 3,5 %. De relativt små årlige udsving i bruttohonoraret skyldes, at udviklingen i antallet af patienter i de fleste år er blevet udlignet af en modsatrettet udvikling i det gennemsnitlige honorar per patient. Fra 2015 til 2016 faldt antallet af patienter således eksempelvis med godt 11 %, mens det gennemsnitlige honorar steg med knap 9 %. Figur 5.13: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 2,66 % -4,23 % 4,71 % -3,52 % -0,68 % Antal patienter -5,56 % -3,92 % 8,16 % -11,32 % -12,96 % 8,70 % -0,32 % -3,20 % 8,80 % 14,12 % Figur 5.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Mariagerfjord Kommune (år 2012 = indeks 100) I kraft af stigningen i det gennemsnitlige honorar per patient lå Mariagerfjord Kommunes gennemsnitlige honorar i 2016 ( kr.) lidt over regionsgennemsnittet ( kr.). Figur 5.15: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,16 kr ,37 kr ,36 kr ,09 kr ,54 kr. 25

27 5.6 Ridefysioterapi Morsø Kommune Fra 2015 til 2016 havde Morsø Kommune en stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi på 13,5 % (jf. figur 5.16). Stigningen i bruttohonoraret skyldes både en stigning i patientantallet samt en mindre stigning i det gennemsnitlige honorar per patient. Figur 5.16: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Morsø Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 3,94 % 8,69 % -0,62 % 13,49 % 27,42 % Antal patienter 9,76 % -2,22 % 4,55 % 8,70 % 21,95 % -5,30 % 11,16 % -4,94 % 4,41 % 4,48 % Figur 5.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Morsø Kommune (år 2012 = indeks 100) Figur 5.18: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Morsø Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,05 kr ,61 kr ,35 kr ,20 kr ,93 kr. 26

28 5.7 Ridefysioterapi Rebild Kommune Efter flere år med faldende udgifter til ridefysioterapi havde Rebild Kommune fra 2015 til 2016 en udgiftsstigning på 11,8 % (jf. figur 5.19). Den stigende udgift skyldes, at antallet af patienter steg relativt kraftigt, hvorimod den gennemsnitlige udgift per patient faldt. Figur 5.19: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Rebild Kommune (løbende priser) Bruttohonorar -4,61 % -12,95 % -0,04 % 11,82 % -7,19 % Antal patienter 8,33 % -15,38 % 3,03 % 23,53 % 16,67 % -11,95 % 2,87 % -2,98 % -9,48 % -20,45 % Figur 5.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Rebild Kommune (år 2012 = indeks 100) I hele perioden har Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar per person, som modtager ridefysioterapi, ligget over regionsgennemsnittet. Dette var, på trods af det faldende gennemsnitlige honorar, også tilfældet i 2016, hvor Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar lå på kr. set i forhold til regionsgennemsnittet på kr. Figur 5.21: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Rebild Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,86 kr ,07 kr ,89 kr ,82 kr ,36 kr. 27

29 5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune Fra 2015 til 2016 steg Thisted Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi med knap 3 % (jf. figur 5.22). Samlet set er Thisted Kommunes udgift til ridefysioterapi steget med godt 14 % i perioden Stigningen skyldes primært et stigende gennemsnitligt honorar per borger (dette steg 6 % 2015 til 2016), mens antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi, er stort set uændret i perioden. Figur 5.22: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Thisted Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 5,10 % 3,75 % 1,71 % 2,90 % 14,12 % Antal patienter -1,00 % 2,02 % 2,97 % -2,88 % 1,00 % 6,16 % 1,69 % -1,22 % 5,96 % 12,99 % Figur 5.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Thisted Kommune (år 2012 = indeks 100) På trods af stigningen i 2016 i det gennemsnitlige honorar per patient, så ligger Thisted Kommunes gennemsnitlige honorar fortsat under regionsgennemsnittet. I 2016 var Thisted Kommunes gennemsnitlige honorar per patient på kr., mens regionsgennemsnittet var på kr. Figur 5.24: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Thisted Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,22 kr ,97 kr ,35 kr ,45 kr ,13 kr. 28

30 5.9 Ridefysioterapi Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune havde fra relativt store årlige stigninger i bruttohonoraret til ridefysioterapi (jf. figur 5.25). I perioden er bruttohonoraret imidlertid faldet; fra 2015 til 2016 faldt bruttohonoraret 3,4 %. Faldet i bruttohonoraret fra 2015 til 2016 skyldes et fald i antallet af patienter, som modtager ridefysioterapi, hvorimod den gennemsnitlige udgift per patient er steget (dette skal dog ses i lyset af, at den gennemsnitlige udgift er faldet i flere år i træk). Figur 5.25: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 5,69 % 7,71 % -9,73 % -3,39 % -0,73 % Antal patienter 10,34 % 14,06 % -2,74 % -9,86 % 10,34 % -4,22 % -5,57 % -7,19 % 7,17 % -10,04 % Figur 5.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi Vesthimmerlands Kommune (år 2012 = indeks 100) Set i forhold til gennemsnittet i Region Nordjylland ligger det gennemsnitlige honorar per borger, der modtager ridefysioterapi, højt i Vesthimmerlands Kommune. Jf. figur 5.27 nedenfor var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune i 2016 således kr. mod kr. i regionen som helhed. Figur 5.27: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr Antal patienter ,88 kr ,86 kr ,56 kr ,77 kr ,22 kr. 29

31 5.10 Ridefysioterapi Aalborg Kommune Efter et fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi i Aalborg Kommune fra 2014 til 2015 på 11 % steg bruttohonoraret fra 2015 til 2016 kraftigt med 23 %. Stigningen skyldes dels at antallet af patienter, der modtager ridefysioterapi, steg 5,6 %, og dels at det gennemsnitlige honorar per patient steg 16,5 %. Figur 5.28: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Aalborg Kommune (løbende priser) Bruttohonorar 0,91 % 5,48 % -11,05 % 22,96 % 16,41 % Antal patienter 4,46 % 4,27 % -2,27 % 5,58 % 12,38 % -3,39 % 1,17 % -8,98 % 16,46 % 3,59 % Figur 5.29: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) Aalborg Kommune (år 2012 = indeks 100) I kraft af stigningen i det gennemsnitlige honorar per borger i 2016 er det gennemsnitlige honorar i Aalborg Kommune nu omtrent på niveau med det gennemsnitlige honorar i Nordjylland; i Aalborg Kommune var det gennemsnitlige honorar i 2016 på kr., mens det tilsvarende tal på regionsniveau var kr. Figur 5.30: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Aalborg Kommune (løbende priser) Bruttohonorar i kr kr kr kr kr kr. Antal patienter ,17 kr ,49 kr ,07 kr ,04 kr ,57 kr. 30

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv.

Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv. Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 29. januar 2016 Side 1. Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv. Med indførelsen af det enstrengede kommunale

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Praksisplan Fysioterapi

Praksisplan Fysioterapi (Høringsversion) Praksisplan Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 1 Indledning... 4 Resumé... 6 Anbefalinger... 9 Begreber... 11 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 13 Fysioterapeutisk behandling

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund for praksisplanen... 4 Fysioterapi i Nordjylland... 7 Fysioterapi i Nordjylland...

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi

Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi Speciale 65: Aktivitetsoversigt - Vederlagsfri ridefysioterapi Tabel 1. Akkumuleret bruttohonorar for jan-jun 2015 og 2016 Region jan-jun 15 jan-jun 16 Region Hovedstaden kr 4.599.344 kr 4.952.006 Region

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010 Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN UDKAST 1. februar 2011 RESUMÉ 4 Anbefalinger 6 INDLEDNING 8 KAPACITETSBESKRIVELSE 13 1. Almindelig og

Læs mere

med

med Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Ledigheden falder i samtlige nordjyske kommuner, viser den seneste månedlige opgørelsee fra Danmarks Statistik. Samtidigtt stiger antallet af lønmodtagere med 1.079

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Modeller. Modeller for samarbejde mellem

Modeller. Modeller for samarbejde mellem Modeller Modeller for samarbejde mellem kommunerne og Infektionshygiejnen i Region Nordjylland Hobrovej 42 A 9000 Aalborg infektionshygiejne@rn.dk Tlf. 97665000 3. maj 2016 Modeller for samarbejde mellem

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere