Research Danmark Nu er væksten kommet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Nu er væksten kommet"

Transkript

1 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet. Vi venter, at dansk økonomi vil holde det nuværende tempo i hele prognoseperioden. Det vil give en vækst på 0,3 procent i år og 1,5 procent næste år. Et tegn på, at den økonomiske krise er mindsket, er den markante stigning, vi har set i renterne henover sommeren. Renterne vil fortsætte gradvist op i takt med, at fremgangen fortsætter. Der udsigt til voksende indenlandsk efterspørgsel, herunder højere privatforbrug og en øget investeringsvækst, men også voksende eksport, nu hvor euroområdet har forladt en historisk lang recession. Den økonomiske vækst vil akkurat være høj nok til at sikre beskæftigelsesvækst og fald i ledigheden. Flere år med krise har dog slået et stort hul i dansk økonomi, og der er ikke udsigt til at hullet bliver lukket i den nærmeste fremtid. Dertil bliver væksten sandsynligvis for svag. Inflationen ender formentlig på et historisk lavt niveau i år. Den lave inflation er dog et midlertidigt fænomen blandt andet som følge af flere afgiftslettelser. Boligmarkedet vil fortsætte den seneste tids fremgang, hvilket vil give sig udslag i gradvise prisstigninger på landsplan. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognosetidligere prognose BNP Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Eksport Import Bruttoledighed (1000 personer) Inflation Offentlig saldo, % af BNP Betalingsbalance, % af BNP og Danske Bank Pæn vækst i 2. kvartal Endelig kom væksten Økonomisk krise og nulvækst ser ud til at være fortid i dansk økonomi. Før sommeren tog dansk økonomi et stort skridt fremad. Andet kvartal bød på pæn økonomisk fremgang og ikke mindst en lille fremgang i beskæftigelsen. Den markante stigning, vi har set i forbrugertilliden, som nu ligger på et niveau, vi ikke har registreret på denne side af krisen, styrker os i forventningen om, at væksten er kommet for at blive. Et tegn på krisens tilbagetog kan findes i den markante rentestigning, der har fundet sted hen over sommeren. Højere økonomisk vækst og højere renter går normalt hånd i hånd, og det er også tilfældet denne gang. Selvom dansk økonomi oplevede pæn fremgang i andet kvartal, så skrumpede økonomien samlet set i første halvår. Så selvom vi venter, at dansk økonomi vil fastholde tempoet i andet halvår, betyder det svage udgangspunkt, at væksten samlet set i år lander på beskedne 0,3 procent. Næste år forventer vi, at dansk økonomi vil fortsætte i det nuværende spor, hvilket vil resultere i en vækst på 1,5 procent. Fremgangen vil være drevet af højere indenlandsk efterspørgsel, navnlig i form af øget privatforbrug og Cheføkonom Steen Bocian Økonom Jens Nærvig Pedersen Privatøkonom Las Olsen Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal 2 Oktober 2013

2 højere investeringsaktivitet, men også af fremgang i eksporten. Euroområdet forlod før sommerferien en historisk lang recession, og da dansk økonomi er en lille åben økonomi, er det afgørende for vækstmulighederne, at der er fremgang på vores største eksportmarked. At væksten vil være forholdsvis bredt fordelt betyder, at den svage offentlige forbrugsvækst, som der er udsigt til, ikke vil kunne mærkes så hårdt. Halvanden procents vækst næste år er dog på ingen måde imponerende, men det er dog lige netop højt nok til at skubbe arbejdsmarkedet i den rigtige retning. Dansk økonomi kæmper med en lav underliggende produktivitetsvækst, hvilket formentlig er den største økonomiske udfordring, og det betyder, at der ikke skal særlig høj økonomisk vækst til for at sikre fremgang på arbejdsmarkedet. Flere år med krise og nulvækst betyder, at der i øjeblikket er betydelig overskudskapacitet i økonomien. Den svage vækst, der er udsigt til, vil kun akkurat være høj nok til langsomt at lukke det store hul, der er slået i dansk økonomi. Masser af ledig kapacitet i dansk økonomi % Industriens kapacitetsudnyttelse (v.a.) AKU ledighedsprocent (h.a.) og EcoFin % Den økonomiske fremgang i andet kvartal overgik klart vores forventning, og det betyder, at vi for en gangs skyld opreviderer vores vækstskøn for i år med 0,2 procentpoint fra 0,1 procent i juni. Vi lader os imidlertid ikke rive med af den seneste tids gode nyheder på den økonomiske front. Dansk økonomi er begyndt at vokse igen, hvilket er et klart brud med en lang periode uden vækst, men et egentligt opsving kan vi ikke få øje på. Vi har derfor ikke justeret vores skøn for væksten næste år. Tillid peger mod højere forbrug Forbrugsvækst udeblevet trods højt humør Noget overraskende steg privatforbruget kun svagt i andet kvartal, trods en pæn fremgang i både dankortomsætningen og bilsalget. I første kvartal faldt forbruget med 0,2 procent. Der har altså ikke været nogen effekt at se af skattelettelserne fra nytår og den efterfølgende fremgang i reallønnen, til trods for, at den stigende disponible indkomst endda er blevet suppleret af en markant fremgang i forbrugertilliden i juni. Forbrugertilliden er på kort tid vendt rundt fra at signalere tilbagegang til faktisk at indikere et ret kraftigt opsving. Vendingen er formentlig inspireret af de betydeligt mere positive meldinger omkring europæisk økonomi generelt. På den baggrund er det svært ikke at tro, at den højere realindkomst i 2013 vil blive omsat i et større privatforbrug i løbet af andet halvår. Både Dankort-tal og bilsalg indikerer da også fremgang hen over sommeren, og vi fastholder vores forventning om en vækst i forbruget på omkring 0,3 procent i kvartalet over de kommende kvartaler hvad man kunne kalde normal dansk forbrugsvækst. Der er ganske vist ikke udsigt til yderligere reallønsvækst i noget større omfang i Til gengæld er der håb om, at forbrugernes optimisme vil vise sig berettiget og blive omsat i stærkere nøgletal, ikke mindst for beskæftigelsen. Sammen med lidt lysere udsigter for boligmarkedet peger det mod, at forbruget kan fortsætte med at stige behersket især hvis, som vi forventer, hele realindkomstfremgangen i 2013 ikke når at blive omsat i øget forbrug allerede i år. En joker i forbruget er bilsalget, der målt i styk befinder sig på et meget højt niveau. Fremkomsten af billige og benzinøkonomiske små biler har tydeligvis inspireret mange danskere til at købe ny bil, og 2013 tegner til at blive det år nogensinde, hvor der er indregistreret flest nye personbiler. Før eller siden kommer bilsalget formentlig ned på et mere Mange nye personbiler også i Forventet ud fra alderssammensætning af bilpark og Danske Bank Rest 2 Oktober 2013

3 normalt niveau, men meget taler for, at det ikke bliver i Der var også mange nyregistreringer i 1998, og det giver en stor pukkel af biler, der er modne til udskiftning nu. Samtidig har de nye lavprisbiler lidt samme effekt som en sænkning af de meget høje danske afgifter på nye biler, hvilket betyder, at vi bevæger os mod et lidt mere normalt niveau for bilejerskab sammenlignet med andre lige så rige lande. Og så er der i øvrigt også plads til, at antallet af solgte biler kan falde, uden at bilforbruget gør det, hvis salget af de lidt større biler stiger igen. xxx 2013 et godt år for reallønnen Kilde: xxx Inflation på vej op igen I august nåede den EU-harmoniserede inflation ned på blot 0,1 procent år-tilår, 1,4 procentpoint under EU-gennemsnittet. Men de meget lave prisstigninger i Danmark er et midlertidigt fænomen. Modsat mange andre lande har Danmark sænket afgifterne ganske betragteligt i 2013, og dansk inflation holdes også nede af mere tilfældige faktorer i år. På kort sigt afhænger udviklingen meget af olieprisen, og tallene kan også blive påvirkede af ændrede priser for kassebetjening i bankerne. Men i takt med at de midlertidige faktorer glider ud, forventer vi, at inflationen vender tilbage til et niveau omkring 1,7 procent i løbet af Det er stadig et lavt niveau, som afspejler et lavt inflationspres i dansk økonomi. Lønstigningerne er således stadig meget beskedne, og det vil beskæftigelsesstigningen i 2014 formentlig kun kunne ændre marginalt ved. og Danske Bank Renterne er steget Markant rentestigning hen over sommeren Renterne er steget betydeligt hen over sommeren. Renten på en 10-årig statsobligation er siden maj steget til over 2 procent og ligger dermed på det højeste niveau siden slutningen af Realkreditrenterne er i samme periode fulgt med op. Således faldt kursen på et 30-årigt fastforrentet 4 procents realkreditlån uden afdrag en overgang i løbet af sommeren under kurs 100. Normalt går økonomisk fremgang og højere renter hånd i hånd, og det er også tilfældet denne gang. Den europæiske gældskrise ser ud til at være et afsluttet kapitel, og euroområdet har forladt en historisk lang recession, hvilket har bidraget til at sende renterne i vejret herhjemme. I den periode renterne er steget, er forbrugertilliden samtidig skudt i vejret, og rentestigningerne bør derfor ses som et tegn på, at krisen i højere grad er bag os, og fremtidsudsigterne er lysnet. I takt med at den økonomiske fremgang fortsætter, vil renterne fortsætte gradvist op. Kilde: Macrobond Enden er nær for de negative renters tid i Danmark Efter fem års krise er det europæiske pengemarked ved at blive normaliseret. Det har sendt pengemarkedsrenterne i euroområdet op og øget spændet til de tilsvarende danske. Det vil normalt tendere til at lægge pres på fastkurspolitikken, og det er da også vores forventning, at Nationalbanken i løbet af det kommende år vil blive nødt til at hæve renten selvstændigt. Det vil bringe den ledende rente i Danmark tættere på den ledende rente i euroområdet og gøre en ende på de negative renters tid i Danmark. Selvom rentepilen i øjeblikket peger op, så vil renterne dog formentlig forblive på et forholdsvist lavt niveau et godt stykke tid endnu. Således vil Den Europæiske Centralbanks udmelding i juli om, at den forventer at holde renten lav i en længere periode, holde hånden over renterne herhjemme. Kilde: Nationalbanken 3 Oktober 2013

4 Boligmarkedet trodser rentestigninger Huspriserne er det seneste år i gennemsnit steget godt 3 procent på landsplan. Priserne er steget mest i Region Hovedstaden, hvor boligmarkedet, og særligt ejerlejlighedsmarkedet, i et stykke tid har været i bedring. I resten af landet er boligmarkedet imidlertid også begyndt at tø op. Priserne ligger således nu højere i alle regioner, end de gjorde for et år siden. Svagest har prisudviklingen været i Region Sjælland, og her lider boligmarkedet også fortsat mest. Der er således en overrepræsentation af tvangsauktioner i denne del af landet. Det er ikke vores vurdering, at den seneste tids rentestigninger vil få boligmarkedet til at køre af sporet. Selvom rentestigningerne alt andet lige gør det dyrere at være boligejer, mere end opvejes de af de positive effekter den økonomiske fremgang udløser blandt andet stigende indkomster og faldende ledighed. Vi forventer, at boligmarkedet den kommende tid vil fortsætte den seneste tids fremgang. Det vil give anledning til yderligere prisstigninger på landsplan i gennemsnit knap 3 procent i år og knap 2 procent næste år. I takt med, at dansk økonomi får det bedre, og bedringen for alvor slår igennem på arbejdsmarkedet, venter vi også, at antallet af tvangsauktioner gradvist vil blive mindre. Positive takter på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er begyndt at få det lidt bedre. Antallet af registrerede ledige har været på skrump i et stykke tid, men det har primært kunnet tilskrives afgang fra arbejdsstyrken, en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate overførselsmodtagere, samt forskydninger i ledighedsstatistikken som følge af indfasningen af dagpengereformen. Beskæftigelsen har derimod haft til gode at vise positive takter. Men i andet kvartal blev den pæne økonomiske fremgang ledsaget af en pæn beskæftigelsesfremgang på omkring personer fordelt nogenlunde ligeligt på offentligt beskæftigede og beskæftigede i den private sektor. Beskæftigelsesfremgangen betyder, at ledigheden nu reelt set er på retur. Vi forventer, at arbejdsmarkedet har passeret bunden og vil fortsætte de fornuftige takter den kommende tid. Vi skal dog formentlig et stykke ind i 2014, før den økonomiske fremgang vil være stærk nok til at øge tempoet i fremgangen på arbejdsmarkedet. Det er dog værd at bemærke, at en overvægt af forbrugerne i forbrugertillidsundersøgelsen nu forventer faldende ledighed det kommende år. Det ser altså ud til, at danskerne også regner med, at fremgangen er kommet for at blive, hvilket kan gøre den selvforstærkende, da de så formentlig vil forbruge og investere mere, hvilket vil øge væksten og dermed beskæftigelsen. Vi skønner, at beskæftigelsen ved udgangen af 2014 vil være godt personer højere og ledigheden nogle tusinde personer lavere. Huspriserne stiger Ledigheden er faldet Forbrugerne venter faldende ledighed Note: Et negativt tal indikerer at forbrugerne venter faldende ledighed de kommende 12 måneder Svag produktivitetsvækst største udfordring Arbejdsmarkedet viser begyndende fremgang på et bemærkelsesværdigt tidligt tidspunkt i den økonomiske genopretning. Normalt vil økonomien 4 Oktober 2013

5 skulle have vist fornuftige væksttakter i et stykke tid, før virksomhederne begynder at ansætte igen. Det skyldes dels, at virksomhederne ofte vil se tiden an og sikre sig, at krisen endeligt har sluppet sit tag i økonomien og dels, at en økonomisk nedtur ofte skaber et produktivitetsgab, fordi virksomhederne ikke formår at tilpasse antallet medarbejdere fuldstændigt til det lavere aktivitetsniveau. En mulig forklaring kan dog være, at der allerede i et stykke tid har været fremgang i de mere beskæftigelsestunge dele af dansk økonomi. At arbejdsmarkedet viser fremgang til trods for, at økonomien kun lige er begyndt at vokse igen, er naturligvis glædeligt for de ledige, som har forladt ledighedskøen og er trådt ind på arbejdsmarkedet, men det dækker desværre over en kedelig kendsgerning, nemlig at den underliggende produktivitetsvækst i dansk økonomi ligger i den lave ende. I 2011 og 2012 sneg produktivitetsvæksten sig således kun lige over nul, og den var også lav i årene inden krisen. Det betyder, at der ikke skal særlig høje vækstrater til, før virksomhederne får behov for at ansætte nye medarbejdere. Så selvom vi kun forventer, at dansk økonomi vokser omkring 1½ procent til næste år, så vil det alligevel være nok til at sikre fremgang på arbejdsmarkedet. Svag produktivitetsvækst er formentlig dansk økonomis væsentligste udfordring. Hvis der fremover skal være råd til højere lønstigninger og højere velstand, skal produktiviteten vokse hurtigere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at produktivitetskommissionen har fundet, at det særligt er i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv, herunder i den offentlige sektor, at produktivitetsudfordringen er stor. Kommissionen har indtil videre peget på mulige løsninger i form af blandt andet øget deregulering, privatisering, samt effektivisering af den offentlige sektor ved at have et større fokus på resultater og et mindre fokus på processer. Vi har dog endnu til gode at se en politisk reaktion på anbefalingerne. Investeringslysten vender tilbage Investeringslysten hos virksomhederne herhjemme har været knap de seneste par år. Det bemærkes særligt inden for investeringerne i maskiner og inventar. Her har investeringsniveauet ikke været højt nok til at erstatte det nedslidte. Årsagen til den svage investeringslyst blandt virksomhederne skal formentlig findes i konjunkturerne. Den økonomiske krise har været dyb og har til tider virket endeløs, hvilket har gjort det mindre fordelagtigt at investere. Vi forventer, at de lysere økonomiske udsigter vil ændre på dette. Derudover tilskynder investeringsvinduet, som indtil årsskiftet giver virksomheder mulighed for skattemæssigt at afskrive 115 procent på visse investeringer, også til øget investeringsaktivitet. Det er derfor vores forventning, at vi i andet halvår vil se en pæn fremgang i erhvervsinvesteringerne. Derudover vil de planlagte investeringer i blandt andet metrocityringen og Femernbæltfobindelsen også tælle med i erhvervsinvesteringerne de kommende år. Ud over fremgang i erhvervsinvesteringerne forventer vi også at se en øget boliginvesteringsaktivitet og en fortsat høj offentlig investeringsaktivitet. Forlængelsen af BoligJobordningen indtil udgangen af 2014 ser allerede nu ud til sammen med de planlagte renoveringer af almene boliger og generel fremgang på boligmarkedet at have smittet positivt af på bolig- Svag produktivitetsvækst 6 5 % å / å % å / å 4 T im e p r o d u k t iv it e t e n i h e le ø k o n o m ie n og Danske Bank Virksomhederne har holdt igen med at investere 3 % af BNP Nettoinvesteringeri maskiner og inventar og Danske Bank Oktober 2013

6 investeringerne. Der var i hvert fald pæn fremgang i andet kvartal, en fremgang, vi venter, holder ved de kommende kvartaler. Derudover har regeringen, som et led i Vækstplan DK, fremrykket yderligere planlagte offentlige investeringer, hvilket vil fastholde de offentlige investeringer på et højt niveau. Euroområdet er ude af recession Vending i den globale økonomi godt nyt for eksporten Euroområdet har forladt en historisk lang recession, og da omkring 30 procent af vareeksporten går hertil, er det noget, der kan mærkes. Det er dog blot en af flere årsager til, at vi forventer eksportfremgang. En anden er en svagere kronekurs. Hvis Den Europæiske Centralbank, som ventet, holder renten lav i en længere periode, vil det formentlig gøre euroen og dermed kronen billigere over for blandt andet dollaren, men også de øvrige skandinaviske valutaer. Det vil gøre virksomhedernes varer billigere i blandt andet USA, Sverige og Norge, hvilket alt andet lige vil påvirke afsætningen til disse markeder positivt. Endelig begynder virksomhedernes konkurrenceevne at se nogenlunde fornuftig ud. Lønkvoten herhjemme er de seneste par år faldet i forhold til udlandet, efter at have ligget på et usundt højt niveau inden krisen. Det styrker alt andet lige virksomhedernes konkurrenceevne og øger eksportmulighederne. Med udsigt til forholdsvis høj investeringsaktivitet er der samtidig udsigt til forholdsvis høj importefterspørgsel. Derudover vil en del af det stigende privatforbrug formentlig også blive dækket af importen. Vi venter derfor også pæn vækst i importen i år og næste år. Selvom eksporten også går fornuftige tider i møde, vil det trække lidt ned i det rekordstore overskud på betalingsbalancen. Det vil imidlertid være et sundhedstegn, hvis betalingsbalanceoverskuddet på nuværende tidspunkt falder som følge af højere indenlandsk efterspørgsel. Selvom det falder en anelse, venter vi også i de kommende år et stort overskud på betalingsbalancen på godt 5 procent af BNP. Offentligt forbrug Det offentlige forbrug voksede en anelse i andet kvartal efter et historisk stort fald i årets første kvartal. Det samlede offentlige forbrug voksede til trods for, at lockouten af lærerne i andet kvartal trak godt en procent ned i forbruget. En smule af det vil formentlig blive indhentet i løbet af andet halvår. Generelt set er det vores forventning, at regeringen de kommende år vil lykkes med sin plan om at holde væksten i det offentlige forbrug på et afdæmpet niveau. Det vil indførelsen af budgetloven og udgiftsloftet blandt andet hjælpe til med. Den helt store ubekendte på det offentlige budget i år og næste år er indtægterne fra straksbeskatningen af tidligere indbetalinger på kapitalpensioner i 2013 og Vi forventer, at det vil indbringe en midlertidig ekstraindtægt på omkring 40 mia. kroner, hvoraf størstedelen formentlig vil falde i Der er dog betydelig usikkerhed omkring dette skøn, og indtægten kan meget vel ende med at blive større. Den store ekstraindtægt vil pynte på den offentlige saldo i og næste år. Men giver til gengæld udfordringer i fremtiden. Vi venter således, at underskuddet på den offentlige saldo vil holde sig inden for EU s budgetkrav på 3 procent af BNP. Kilde: Eurostat Rekordstort overskud på betalingsbalancen og Danske Bank Det offentlige forbrug voksede i 2. kvartal trods lærerkonflikt 6 Oktober 2013

7 1. oktober 2013 Danmark: Prognosen i tal Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Erhvervsinvesteringer Boliginvesteringer Offentlige investeringer Væksbidrag fra lagerændringer Eksport Vareeksport Tjenesteeksport Import Vareimport Tjenesteimport Bruttonationalprodukt Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr % af BNP Offentlig sektors saldo, mia. kr % af BNP Offentlig bruttogæld, mia. kr % af BNP Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) Bruttoledigheden (1000 pers.) % af arbejdsstyrken (DST definition) Oliepris - dollar pr. tønde Huspriser, % å/å Lønniveau i den private sektor, % å/å Forbrugerpriser, % å/å Finansielle nøgletal 30/09/13 +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente årig swap-rente årig swap-rente EUR/DKK USD/DKK , Nationalbanken, Reuters EcoWin og Danske Bank 7 Oktober 2013

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. 8 Oktober 2013

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Research Danmark Lang vej til opsving

Research Danmark Lang vej til opsving 9. januar 212 Research Danmark Lang vej til opsving Den globale vækstopbremsning satte i 3. kvartal sine tydelige spor på dansk økonomi. Eksporten steg kun svagt, hvilket langt fra var tilstrækkeligt til

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere