UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

2 Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen af patientoplevelser i speciallægepraksis, som blev gennemført i perioden 13. marts til 31. marts I rapporten ses blandt andet resultater opgjort på specialer for de specialer hvor mere 5 eller flere klinikker har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rambøll og er gennemført i henhold til overenskomsten om speciallægehjælp med det formål at give den enkelte speciallæge redskaber til at arbejde med kvaliteten i sin klinik. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af erfaringerne fra undersøgelsen i 2013, erfaringerne fra pilotundersøgelsen i 2016 og med sparring fra en gruppe bestående af speciallæger og embedsmænd fra regionerne. Spørgeskemaet indeholder blandt andet nye spørgsmål, der belyser patienternes oplevelse på emner, der også er relevant for akkrediteringen fx tilliden til af klinikkerne værner om personfølsomme oplysninger og aftaler med patienter om svar på prøver. Svarskalaen er også ændret fra en 4-punktskala til en 5-punktskala. Dette er gjort for at give patienterne mulighed for en mere nuanceret vurdering og dermed et bedre grundlag for speciallægerne i deres arbejde med den patientoplevede kvalitet. Disse større ændringer i skemaets indhold og skalaer, betyder at det ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne fra 2013 med dette års resultater. Undersøgelsen er i modsætning til undersøgelsen i 2013 gennemført som en fuldt elektronisk undersøgelse, der betyder at patienterne har fået tilsendt spørgeskemaet på mail og efterfølgende har besvaret det elektronisk. I metodenotat på findes nærmere beskrivelse af metoderne bag undersøgelsen. Alle deltagende klinikker med mere end 15 besvarelse har modtaget en rapport med egne resultater og kommentarer fra patienterne. Derudover er der udarbejdet rapporter til de 15 specialer i speciallægepraksis samt en landsrapport. ekvis styregruppe 2

3 Datagrundlag Svarprocent Svarprocenter Antal registrerede patienter Svarprocent 64% Datagrundlag Herunder ses fordelingen af svar for klinikkerne opdelt på baggrundsoplysninger. 1. Hvem udfylder skemaet? Procentfordeling Patient % Pårørende % Patient og pårørende 144 3% 2. Patientens alder Procentfordeling 0-2 år 207 4% 3-15 år 431 9% år 84 2% år 375 8% år % år % år % år % år % år 107 2% 3. Patientens køn Procentfordeling Mand % Kvinde % 3

4 Overordnede resultater Samlet tilfredshed Herunder ser du de tre spørgsmål, der tilsammen tilkendegiver den samlede tilfredshed. Spørgsmålene er vurderet på en skala fra 1-5. Gennemsnittet for på hvert spørgsmål er sammenlignet med landsgennemsnittet. 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? Herunder ses svarfordelingerne for de tre spørgsmål, der tilsammen udgør den samlede tilfredshed. Gns. 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Vil du anbefale klinikken til andre? Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 4

5 Betydningsanalyse Sådan læses analysen Nogle forhold påvirker den enkelte patients samlede tilfredshed mere end andre. Ved hjælp af en statistisk analyse er det muligt at afdække, hvor meget de enkelte spørgsmål hver især påvirker den samlede tilfredshed. I matricen nedenfor fremstilles ovenstående sammenhæng for de patienter, der har besøgt en speciallægeklinik i Region Nordjylland. Spørgsmål, der placerer sig i øverste højre kvadrant, er regionens klinikkers styrker. Disse er spørgsmål, der har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, og hvor patienterne samtidig er meget tilfredse. Det er vigtigt at fastholde det gode arbejde, der gøres på disse områder. Spørgsmål, der er placeret i nederste højre kvadrant, er regionens klinikkers indsatsområder. Disse er spørgsmål, der lige som styrkerne har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, men hvor patienternes tilfredshed kan forbedres. Disse er således områder, man fremadrettet kan arbejde med for at øge den samlede tilfredshed. Tilfredshed a 17b 17e 17f 17c 17d Betydning Følgende spørgsmål indgår i analysen: 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? (s. 6) 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? (s. 7) 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? (s. 8-9) 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? (s. 8-9) 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? (s. 8-9) 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? (s. 8-9) 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? (s. 8-9) 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? (s. 8-9) 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? (s. 10) 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? (s. 11) 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? (s. 12) 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? (s. 13) 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? (s. 14) 5

6 Tidsbestilling og kontakt med klinikken (1/2) 9. Bestilte du selv tid ved speciallægen? Procentfordeling Ja % Ja, jeg fik en ny tid i forbindelse med et tidligere besøg % Nej % 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 4,1 4,2 Gns. 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? ,1 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 11. Blev der I forbindelse med din tidsbestilling spurgt ind til dine/patientens symptomer? Procentfordeling Ja % Nej 72 16% 12. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Procentfordeling Op til en uge % 1 uge til 1 måned % 1 til 3 måneder % Mere end 3 måneder 240 9% Note: Spørgsmål vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 9. Spørgsmål 11 vises kun til patienter, hvis det er første besøg hos Øre-, næse-, halslægen/øjenlægen og hvis henvendelsen ikke var akut. 6

7 Tidsbestilling og kontakt med klinikken (2/2) 13. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Procentfordeling Acceptabel % Uacceptabel % 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,0 4,0 Gns. 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? ,0 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Procentfordeling Jeg registrerede mig med/fremviste sundhedskortet ved ankomst % Jeg blev bedt om at oplyse mit navn % Jeg blev bedt om at oplyse mit CPR nr % Jeg blev bedt om at bekræfte de oplysninger, som lægen/personalet læste op % Jeg er kendt i klinikken/jeg blev genkendt i klinikken % Andet 100 2% Ingen af ovenstående 26 1% Note: Spørgsmål 13 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 9. Spørgsmål 15 summerer ikke nødvendigvis til 100 pct., da patienter har mulighed for at sætte flere kryds. 7

8 Undersøgelse og behandling (1/3) 17. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til a) at undersøge dig? b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? e) at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? f) at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 8

9 Undersøgelse og behandling (2/3) 17. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til... Gns. a)...undersøge dig? b)...at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c)...at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d)...at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? ,3 e)...at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? ,3 f)...at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? ,2 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 9

10 Undersøgelse og behandling (3/3) 18. Har du i forbindelse med dit/dine besøg hos speciallægen fået taget prøver eller foretaget en billedundersøgelse, som du ikke fik svar på med det samme? Procentfordeling Ja % Nej % 19. Har/havde du og speciallægen en aftale om, hvordan du får svar på dine prøver og/eller billedundersøgelser? Procentfordeling Ja % Nej % 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4,1 4,1 Gns. 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? ,1 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 19 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål

11 Information 22. Fik du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Procentfordeling Ja % Nej, men jeg ville gerne have haft det 433 9% Nej, og jeg havde ikke behov for det % 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 4,2 4,2 Gns. 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? ,2 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 23 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål

12 Fortrolighed 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? Gns. 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 12

13 Samarbejde på tværs (1/2) 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? 4,2 4,2 Gns. 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? ,2 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 27. Har der i forbindelse med dit nuværende forløb været behov for samarbejde med andre end speciallægen? Procentfordeling Ja % Nej % Note: Spørgsmål 26 vises ikke til patienter, hvis henvendelse var akut. Spørgsmål 27 vises ikke til patienter, hvis henvendelse var akut, og/eller den første henvendelse i klinikken. 13

14 Samarbejde på tværs (2/2) 28. Oplever du, at nødvendig information [...] er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? 4,1 4,1 Din klinik Gns. 28. Oplever du, at nødvendig information [...] er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? ,1 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 28 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 27. Den fulde spørgsmålsformulering til spørgsmål 28 er: "28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den?" 14

15 Om patienterne 4. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Procentfordeling Ja % Nej % 5. Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? Procentfordeling % % 11 eller flere % Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling 285 9% 6. Er der tale om en akut henvendelse? Procentfordeling Ja % Nej % 7. Har du i forbindelse med din nuværende behandling fået foretaget et indgreb? Procentfordeling Ja % Nej % 8. Var du bedøvet? Procentfordeling Ja, fuld narkose (alle former for bedøvelse hvor patienten er sovende) % Ja, lokalbedøvelse % Ja, jeg fik noget beroligende 8 1% Nej, jeg var ikke bedøvet % Note: Spørgsmål 5 vises kun til patienter, der har svaret "Nej" til spørgsmål 4. Spørgsmål 6 vises til patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 4 eller "Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling" i spørgsmål 5. Spørgsmål 8 vises kun til patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 7. 15

16 Samlet tilfredshed fordelt på antal besøg i klinikkerne Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvor mange gange patienten har besøgt klinikken i forbindelse med nuværende forløb/behandling. 5. Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? eller flere Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling 4,6 Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 16

17 Samlet tilfredshed fordelt efter ventetid på behandling Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter længden af ventetid. 12. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte op i klinikken? Op til en uge 1 uge til 1 måned 1 til 3 måneder Mere end 3 måneder 4,6 4,3 4,3 4,2 4,3 Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvordan patienten vurderer ventetiden. 13. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Acceptabel Uacceptabel 4,0 4,0 Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 17

18 Samlet tilfredshed fordelt efter eventuelt modtaget skriftlig information Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvorvidt patienten har modtaget skriftlig information i forbindelse med behandlingen. 22. Fik du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej, men jeg ville gerne have haft det 3,8 3,9 Nej, og jeg havde ikke behov for det Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 18

19 Svar fordelt på baggrundsvariable (1/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til antallet af besøg i klinikkerne. Det er mit første besøg i Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? eller flere forbindels e med mit nuværend e forløb/beh andling Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4,6 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,6 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 4,6 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 4,2 4,1 4,3 3,9 4,1 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,1 4,1 4,2 4,0 4,0 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,6 4,2 4,3 4,1 4,2 4,0 4,2 4,3 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 19

20 Svar fordelt på baggrundsvariable (2/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til patientens alder. Alder 0-2 år 3-15 år år år år år år år år år Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4,6 4,6 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,6 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,6 3,7 4,1 4,0 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 4,3 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 3,9 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 20

21 Svar fordelt på baggrundsvariable (3/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til patientens køn. Køn Mand Kvinde Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 4,1 4,2 4,1 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,0 4,0 4,0 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4,1 4,1 4,1 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 4,2 4,2 4,2 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 21

22 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll Management Consulting i samarbejde med ekvis (enheden for kvalitet i speciallægepraksis). Med 600 konsulenter er Rambøll Management Consulting ét af Nordens største konsulenthuse. Rambøll Management Consulting arbejder med evaluering og analyse, som skaber et bedre grundlag for beslutninger i forretningsudvikling på et organisatorisk niveau og hos den enkelte projektdeltager, samt lederskab og kompetenceudvikling på et individuelt niveau. Rambøll har faciliteret patientregistreringer, indsamlet data og stået for den statistiske behandling af data samt afrapportering. ekvis er etableret af overenskomstens parter med det formål at koordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis. Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis 22

23 Bilag 1 - Resultater opdelt efter speciale i Speciale regionalt 04 - Dermatovenerologi 19 - Øjenlægeh jælp 21 - Ørelægehj ælp 24 - Psykiatri Øvrige Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,3 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 4,3 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 3,9 4,3 3,9 4,3 4,1 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 3,6 4,2 4,1 3,6 4,0 4,0 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 4,3 4,3 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 4,3 4,3 4,3 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 4,2 4,3 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 4,2 4,3 4,3 4,3 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 4,1 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 4,0 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 4,6 4,6 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 4,2 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 3,9 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 < 1

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Det er længe siden,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg er kommet der mange gange og bliver

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF PILOTTEST

EVALUERING AF PILOTTEST EVALUERING AF PILOTTEST Projekt Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis 2016 Kunde ekvis Notat nr. 01 Dato 2016-09-30 Til Fra Projektgruppen Rambøll 1. Indledning ekvis har i samarbejde med Rambøll

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere