Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)"

Transkript

1 Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk udviklet program, der giver dig optimale muligheder for individuelt at tilpasse det til netop din virksomhed. WinKompas SQL byder på markedets mest avancerede muligheder for tilpasning og skræddersyning til specielle behov. Der er kun få, særdeles kostbare, konkurrerende produkter på markedet, der kan byde på tilsvarende faciliteter og muligheder. WinKompas SQL er med alle moduler fuldt integreret, d.v.s. at alle data i modulerne overføres automatisk. Dette har en række fordele, man er bl.a. fri for at indtaste de samme oplysninger flere gange, hvilket sparer tid og mindsker fejlmulighederne. WinKompas SQL anvender den meget driftssikre og absolut hurtige Microsoft 2000 SQL- Server, hvilket har betydning for fleksibilitet, åbne standarder og dataudveksling. WinKompas SQL giver dig ingen økonomiske chok, når dine edb-behov øges. WinKompas SQL er en fremtidssikring, den alternative løsning, hvor brugervenlighed og service er nøgleord. WinKompas SQL er højkvalitet med topydelse. HOTLINE HJÆLP til WinKompas SQL. Køb HOTLINE HJÆLP og ring til vores supportafdeling, der vil være behjælpelig med dine problemer i programmet. Landsdækkende forhandlernet, kurser og anden service sikrer dig endvidere råd, hjælp og vejledning. Kort sagt - tryghed i dit daglige arbejde. OPDATERINGSSERVICE Opdateringsservice er en abonnementsordning, der vil sikre dig, at du altid vil modtage sidste ny version af WinKompas SQL med diverse forbedringer, eller du kan selv løbende hente sidste nye version fra vores hjemmeside NYHEDER Læs om nyheder i WinKompas SQL på vores hjemmeside SIDE 1

2 MANUALEN Manualen til WinKompas SQL er delt op i en ekstern manual og en intern manual: Den eksterne manual (som du læser i nu) indeholder: Installationsvejledning, Opstart / Registrering, Programstruktur, samt daglig håndtering af modulerne Finans, Debitor / Ordre, Kreditor / Indkøb, Lager, Projekt og Systemopsætning. Desuden er der et eksempel på en Standardkontoplan. I den eksterne manual er hovedvægten lagt på, at beskrive mulighederne i WinKompas SQL. Sammen med den eksterne manual finder du 2 appendiks: Appendiks 1 - Anvendelse af standardopsætning Appendiks 2 - Anvendelse af egen opsætning. Den interne manual (den elektroniske del) indeholder: Detaljeret information om håndteringen af systemets dele. Den interne manual kan hentes frem, når programmet kører ved brug af <F1>-tasten, men der kan også søges gennem menupunktet Hjælp. Ved at bruge den interne manual (F1-tasten), vil du overalt i programmet, få en mere detaljeret guide til programmet. Denne manual samt den interne manual kan til enhver tid og uden varsel gøres til genstand for ændringer. Eventuelle ændringer må ikke opfattes som forpligtende for FK-DATA A/S. FK-DATA A/S påtager sig intet ansvar for problemer, som er opstået på grund af fejl eller mangler i denne manual. Dette gælder også såfremt, der er uoverensstemmelser mellem manual og program. Denne manual og det i denne manual beskrevne programmel leveres under licens, og må udelukkende anvendes og kopieres i henhold til de medfølgende licensbetingelser. Licensbetingelserne skal accepteres i forbindelse med installationen af WinKompas SQL, og kan udskrives til printer i forbindelse hermed. Overtrædelse heraf vil medføre retsforfølgelse. VI ØNSKER DIG EN RIGTIG GOD FORNØJELSE MED PROGRAMMET! FK-DATA A/S, TLF SIDE 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 INSTALLATION...9 MINIMUMSKRAV TIL COMPUTERE OG STYRESYSTEM...9 PROGRAMPAKKE...9 INSTALLATIONSMULIGHEDER...10 INSTALLATION PÅ SERVER ELLER ENKELT BRUGER...11 INSTALLATION PÅ EN KLIENT (NETVÆRK)...14 FØRSTE PROGRAMSTART...15 PRINTERINSTALLATION...16 OPSTART / REGISTRERING...17 LICENSREGISTRERING...20 ADGANGSKODE / PASSWORD...21 OPRETTELSE AF KODEORD (PASSWORD)...21 REGNSKABSOPSÆTNING...22 EGEN KONTOPLAN BENYTTES...24 PROGRAMSTRUKTUR...27 ADGANGSKODE...27 HOVEDMENU...27 MENULINIEN...28 VÆRKTØJSLINEN...28 OUTLOOK BAR...28 MENUFUNKTIONER...30 FILER...30 REDIGER...31 KLADDER...31 KARTOTEKER...32 UDSKRIFTER...32 KØRSLER...32 VÆRKTØJ...33 OPSÆTNING...34 VINDUE...34 HJÆLP...34 GENVEJSTASTER...35 IKONER I VÆRKTØJSLINIEN...35 FUNKTIONSTASTER...38 GENVEJSTASTER MED ANVENDELSE AF MUS...40 BRUG AF GENERELLE FUNKTIONER...42 VINDUER GENERELT...45 BRUG AF TASTATUR...46 FINANS...49 OPSÆTNING AF FINANS...49 STANDARDKONTOPLAN BENYTTES...50 EGEN KONTOPLAN BENYTTES...52 FINANSKONTOPLAN (KARTOTEK)...54 OPRETTELSE AF FINANSKONTO...54 FANEBLADE I FINANSKARTOTEKET...56 KNAPFUNKTIONER I FINANSKARTOTEKET...60 REGNSKAB- OG MOMSPERIODER...66 SIDE 3

4 DAGLIG BOGFØRING...68 BOGFØRING I KASSEKLADDE...69 PRIMOTAL...71 INDLÆG PRIMOTAL FOR REGNSKABSÅRET...71 INDLÆG ULTIMOTAL SOM POSTER I REGNSKABSÅRET...72 FELTBESKRIVELSE AF FINANSKLADDEN...73 FELTER I FINANSKLADDEN...73 KNAPFUNKTIONER I FINANSKLADDEN...77 OPRET / TILFØJ NY KLADDE...79 GENUDSKRIV KLADDE (ARKIVKLADDE)...82 FINANSUDSKRIFTER...83 FINANSKØRSLER...86 STANDARDKONTOPLAN...91 DEBITOR / ORDRE...95 DEBITORER...95 DEBITORKARTOTEKET...95 OPRETTELSE AF DEBITOR...96 FANEBLADE I DEBITORKARTOTEKET...98 KNAPFUNKTIONER I DEBITORKARTOTEKET DEBITORKLADDEN BRUG AF DEBITORKLADDEN FELTER I DEBITORKLADDEN KNAPFUNKTIONER I DEBITORKLADDEN DEBITORUDSKRIFTER DEBITORKØRSLER RABAT- OG PRISLISTESYSTEM FAST SLUTRABAT PÅ DEBITOR PROCENTVIS RABAT TIL ENKELTDEBITOR PROCENTVIS RABAT TIL DEBITORKATEGORI PRISLISTER ORDRE (SALG) ARBEJDSGANG I ORDRE ORDREKARTOTEKET OPRET EN SALGSORDRE FUNKTIONER DER KAN BRUGES VED SALGSFAKTURERING: FANEBLADE I ORDREKARTOTEKET KNAPFUNKTIONER I ORDREKARTOTEKET IKONER TIL BRUG I ORDREKARTOTEKET ORDRETOTALER ORDRE / SALGSFAKTURERING ORDRER KONTANT FAKTURA ABONNEMENT FAKTURA FELTER PÅ ORDRELINIEN (SALGSORDRE) DAN ORDRE UD FRA ARKIVEREDE ORDRE DAN KREDITNOTA UD FRA ARKIVEREDE ORDRE GENUDSKRIV FAKTURA ORDREKLADDE BRUG AF ORDREKLADDEN KNAPFUNKTIONER I ORDREKLADDEN FELTER I ORDREKLADDEN ORDREUDSKRIFTER ORDREKØRSLER ORDREKOMPONENTER ELLER RELATIONER MELLEM ORDRE-SYSTEMET OG BOGFØRING 183 MOMSEN ORDRETOTALPOSTER SIDE 4

5 DEN KOMPLETTE BOGFØRING KREDITOR / INDKØB KREDITORER KREDITORKARTOTEKET OPRETTELSE AF KREDITOR FANEBLADE I KREDITORKARTOTEKET KNAPFUNKTIONER I KREDITORKARTOTEKET KREDITORKLADDEN BRUG AF KREDITORKLADDEN FELTER I KREDITORKLADDEN KNAPFUNKTIONER I KREDITORKLADDEN KREDITORUDSKRIFTER KREDITORKØRSLER INDKØB INDKØBSKARTOTEKET OPRET EN INDKØBSORDRE FUNKTIONER DER KAN BRUGES VED INDKØBSORDRE: FANEBLADE I INDKØBSKARTOTEKET KNAPFUNKTIONER I INDKØBSKARTOTEKET IKONER TIL BRUG I INDKØBSKARTOTEKET INDKØBSTOTALER INDKØBSKARTOTEKETS HÅNDTERING DIREKTE REGISTRERING REGISTRERING I FLERE TEMPI DAN INDKØBSORDRE UD FRA ARKIVERET ORDRE DAN KREDITNOTA UD FRA ARKIVERET INDKØBSORDRE INDKØBSUDSKRIFTER INDKØBSKØRSLER LAGER LAGERKARTOTEK OPRET EN VARE/YDELSE FANEBLADE I LAGERKARTOTEKET FELTER SOM KUN OPDATERES VED BOGFØRING: KNAPFUNKTIONER I LAGERKARTOTEKET LAGERKLADDEN BRUG AF LAGERKLADDEN FELTER I LAGERKLADDEN KNAPFUNKTIONER I LAGERKLADDEN LAGERPOSTERINGER I FINANS LAGEROPTÆLLINGSKLADDE BRUG AF LAGEROPTÆLLINGSKLADDE FELTER I LAGEROPTÆLLINGSKLADDEN KNAPFUNKTIONER I LAGEROPTÆLLINGSKLADDEN LAGERUDSKRIFTER LAGERKØRSLER PROJEKT PROJEKTKARTOTEK OPRET ET PROJEKT FUNKTIONER DER KAN BRUGES I PROJEKTKARTOTEKET: FANEBLADE I PROJEKTKARTOTEKET KNAPFUNKTIONER I PROJEKTKARTOTEKET FELTER PÅ PROJEKTLINIEN MEDARBEJDER KARTOTEK OPRET MEDARBEJDER (PROJEKT) FUNKTIONER TIL BRUG I MEDARBEJDERKARTOTEKET: SIDE 5

6 FANEBLADE I MEDARBEJDERKARTOTEKET KNAPFUNKTIONER I MEDARBEJDERKARTOTEKET PROJEKTKLADDE BRUG AF PROJEKTKLADDEN KNAPFUNKTIONER I PROJEKTKLADDEN FELTER I PROJEKTKLADDEN SYSTEM / OPSÆTNING MOMSFORFALD OPSÆTNING BOGFØRINGSGRUPPER MOMS HANDEL DIMENSIONER DIVERSE SYSTEMOPSÆTNING FINANS DEBITORER KREDITOR LAGER SALG INDKØB GENERELT DATABASE HÅNDTERING OPRET ET NYT REGNSKAB KOPIÉR DATA FRA EKSISTERENDE REGNSKABER REDIGER FIRMAOPLYSNINGER SLET ET REGNSKAB ANDRE FUNKTIONER SERVER ADMINISTRATION SERVER DATABASER AFSLUT IKONER FAKTURATILPASNING / CRYSTAL REPORT CRYSTAL REPORT ÆNDRING AF FONT OG SKRIFTSTØRRELSE INDSÆT NYT FELT ELLER TEGN LINIER OG BOKSE APPENDIKS ANVENDELSE AF STANDARDOPSÆTNING APPENDIKS ANVENDELSE AF EGEN OPSÆTNING STIKORDSREGISTER SIDE 6

7 INDLEDNING Denne håndbog Kom godt i gang til WinKompas SQL er udarbejdet for at give brugeren en nem og overskuelig gennemgang af de vigtigste funktioner i WinKompas SQL. WinKompas SQL er et økonomisystem med mange integrerede faciliteter og funktioner. Denne håndbog Kom godt i gang til WinKompas SQL vil give brugeren en hjælp til at overskue systemets opbygning i funktioner og menuer. Kom godt i gang til WinKompas SQL er ikke en komplet manual, men en beskrivelse af de programtilpasninger, som er nødvendige for at komme i gang uden problemer, samt en hurtig og overskuelig vejledning i daglig brug af programmet. Håndbogen er samtidig et supplement til programmets interne manual, som giver en mere detaljeret hjælp på skærmen til den funktion, man er i gang med. Kapitler Installation beskriver de tekniske krav WinKompas SQL stiller til hardware og systemsoftware, samt hjælper dig igennem installationen. Opstart / Registrering hjælper dig igennem oprettelse af regnskab samt registrering af licenskoder. Programstruktur beskriver WinKompas SQL menuer, skærm-billeder og de generelle genvejstaster. Finans beskriver den daglige registrering og bogføring i kassekladden, og der gennemgås de punkter som minimum skal være defineret inden programmet kan tages i brug. Standardkontoplan viser den medfølgende standardkontoplan. Se afsnittet om Regnskabsopsætning under kapitlet Finans vedrørende fravalg af standardkontoplan. Debitor / Ordre beskriver den daglige registrering, fakturering og bogføring i en kort overskuelig form, samt hvordan der faktureres via ordremodulet. Kreditor / Indkøb beskriver hvordan du opretter kreditorer / indkøbsordre, registrere indkøb via indkøbsmodulet, samt vedligeholdelse af disse. Lager beskriver hvordan der oprettes varer samt vedligeholdelse af varelageret. Projekt beskriver hvordan der oprettes projekter, registrering og direkte fakturering af forbrugt tid og materialer, samt budgetopfølgning med kalkulationer. System / Opsætning fortæller om de enkelte programmodulers opsætning, samt systemparametrenes opsætning. SIDE 7

8 Appendiks 1 giver en kort vejledning til, hvordan man kommer i gang med WinKompas SQL med valg af standard kontoplan. Appendiks 2 giver en kort vejledning til, hvordan man kommer i gang med WinKompas SQL, men uden standard kontoplan. Stikordsregister en hurtig gennemvej i manualen. Menupunkter som ikke kan findes i indholdsfortegnelsen, kan du søge efter i stikordsregisteret der sidder bagerst i manualen. SIDE 8

9 INSTALLATION For at kunne installere WinKompas SQL, skal følgende minimumskrav være opfyldt: Minimumskrav til computere og styresystem (Windows versioner) NT-Server 256 MB ram, dog anbefales 512 eller gerne mere. Explorer versionen på server og terminaler skal minimum være version 5.0. Der anbefales at bruge Windows 2000 Professionel til alle installationer. Denne Windows version kører efter vor erfaring godt og sikkert. På enkelt eller Per-To-Per (netværk) skal som minimum bruges Windows 2000 eller Windows XP. CD-rom drev og Mus WinKompas SQL bliver installeret med Microsoft SQL 2000 Desktop Engine, hvis ikke andet ønskes. Vi anbefaler, at man har et af følgende Windows systemer: Windows 2000 => minimum 256 MB ram. 800 Mzh. Windows XP => minimum 256 ram. 1 Ghz. Programpakke Ved levering af WinKompas SQL medfølger følgende: CD-ROM med WinKompas SQL Registreringskoder til WinKompas SQL Registreringskort + diverse brugerinformationer Håndbogen Kom godt i gang til WinKompas SQL SIDE 9

10 Installationsmuligheder På de næste sider har vi beskrevet 2 forskellige muligheder for installation af WinKompas SQL. 1. Installation på Server eller Enkeltbruger 2. Installation på en Klient (netværk) Generelt for hvilken type installation du vælger, så vil der inden selve installationen af WinKompas SQL, fremkomme et vindue med vores licensbetingelser, som skal accepteres først. Hvis du ikke accepterer disse, kan installationen ikke foretages. Licensbetingelserne ligger på CD-rom en som en MS-Word-fil: Licensbetingelser.rtf og kan udskrives via MS-Word eller fra WinKompas kataloget, hvor den vil blive lagt i forbindelse med installationen. SIDE 10

11 Installation på Server eller Enkelt bruger Indsæt CD-rom med WinKompas SQL i cd-rom drevet. Installationsprogrammet starter normalt automatisk. Hvis installationen ikke starter automatisk, startes denne via menuen START og vælg KØR. Vælg filen Kompas3Setup.exe på cd-rom. Du ser derefter dette installationsbillede: Igangsæt installationen af WinKompas SQL ved at klikke på knappen Næste. Følg vejledningen på skærmen, og fortsæt med at trykke på knappen Næste. Der vil fremkomme skærmbillede (Destinationsmappe): SIDE 11

12 Programmet bliver installeret på C:\programmer\fk-data\WinKompas3\ Her finder du også dine udskrifter i mappen Reports Dine data finder du i: C:\programmer\fk-data\WinKompas3\MSSQL$Winkompas\Data Klik på knappen Næste for at fortsætte installationen. SIDE 12

13 Hvis Microsoft SQL Server findes, indtastes dennes servernavn. Denne adgangs-kode er standard fk-data, og koden kan ikke ændres. Ønskes anden adgangskode til MSDE/SQL Server, skal der installeres en Microsoft SQL Server først. Klik endnu engang på Næste, og herfra køres installationsprogrammet færdig. Når installation af WinKompas SQL er færdig, ligger der et ikon på skrivebordet, til opstart af programmet. SIDE 13

14 Installation på en klient (netværk) Indsæt CD-rom med WinKompas SQL i cd-rom drevet. Installationsprogrammet starter automatisk. Hvis installationen ikke starter automatisk, startes denne via menuen START og vælg KØR. Vælg filen Kompas3Setup.exe på cd-rom. Følg installationsvejledningen fra punktet Installation på Server eller Enkelt bruger, indtil du kommer til følgende skærmbillede: Ved Installationstype skal feltet Klient være markeret. I feltet Navn på Server SQL skal servernavnet indtastes. Hvis Microsoft SQL Server findes, indtastes dennes servernavn. Der er i feltet SQL Server adgangskode for bruger SA (System Administrator) angivet en adgangskode. Denne adgangskode er standard fk-data, og koden kan normalt ikke ændres. Ønskes en anden adgangskode til MSDE/SQL Server, skal der installeres en Microsoft SQL Server først. Ved Server installationsmappe angives det rigtige drev (bogstav) til netværket. Der kan klikkes på knappen Gennemse for at søge. F.eks.: F:\Programmer\ FK-Data\ Winkompas3 SIDE 14

15 Programmet bliver installeret på: C:\programmer\fkdata\WinKompas3\ De fælles Data er placeret på Server1 i mappen: F: \ Programmer \ FK-Data\ Winkompas3 \MSQL$WINKOMPAS \ Data De fælles Rapporter er placeret på Server1 i mappen: F: \ Programmer \ FK-Data\ Winkompas 3\ Reports Klik på knappen Næste herfra køres installationsprogrammet færdig. Når installation af WinKompas SQL er færdig, ligger der et ikon på skrivebordet, til opstart af programmet. Første programstart Efter afslutning af installationen startes WinKompas SQL via den valgte programgruppe der er valgt under installationen, eller via den oprettede ikon på skrivebordet. Bemærk: Der er kommet et nyt ikon på Start linie til højre, som fortæller at SQL-server kører. SQL-serveren skal altid kører når WinKompas SQL benyttes. Har du problemer med andre programmer, kan SQL-server stoppes ved at dobbeltklikke på ikonet og stoppe SQL-server. Indtast SYS som bruger-id, og tast forbi feltet Password med <Enter>, hvilke starter og åbner det installerede WinKompas SQL. Herefter skal licenskoderne og brugernavn registreres, før der kan arbejdes i det rigtige regnskab. Registrering af licenskoder og brugernavn, er beskrevet i afsnittet Opstart / Registrering. SIDE 15

16 Printerinstallation WinKompas SQL arbejder fuldt integreret med Windows, hvorfor eventuelle nye printere skal installeres i Windows via Start / Indstillinger / Printere. Hvis nødvendigt, benyt den interne hjælp i Windows! Tast <F1> for at hente den interne Hjælp og support frem. NB! Husk at der skal værre mindst en printer installeret før WinKompas SQL kan vise en udskrift. SIDE 16

17 OPSTART / REGISTRERING Når du har installeret WinKompas SQL, og starter programmet op, vil den fremkomme med denne meddelelse, at der ikke er nogen databaser i WinKompas SQL. Ved programlevering er der ikke oprettet nogen regnskaber, dette skal du selv foretage. Tast OK og Database Manageren aktiveres, således nedenstående billede af Databaseopsætning fremkommer. I Databaseopsætningen kan du oprette og vedligeholde regnskaber, og kopiere data fra et regnskab til et andet. Nedenstående beskriver, hvordan du opretter dit regnskab. Klik på knappen Tilføj for at oprette nyt regnskab. Herved fremkommer nedenstående Databaseopsætningsvindue: SIDE 17

18 Udfyld de relevante felter, såsom firmanavn, adresse, telefonnr., bank- og girokonti, e- mail adresse m.m. Som minimum udfyldes feltet Firma under Firmaoplysninger. Du flytter til næste felt ved at trykke på tasten <Enter>, <TAB> eller ved at klikke på feltet med musen. Du flytter et felt tilbage ved at trykke på <Shift+Tab>, eller ved at klikke på feltet med musen. Ved feltet Postnr. har du følgende muligheder: - Klikke på udfor Postnr. og der fremkommer et vindue med mulighed for at søge efter postnummer. - Eller indtaste Postnummeret og trykke på <TAB>, så fremkommer bynavnet automatisk. SIDE 18

19 Feltet SQL Server der også ligger under Databaseinformation, foreslår servernavnet, men hvis der findes flere SQL server installeret i et udtræk, kan der peges på disse server ved at angive servernavnet. Feltet Database under Databaseinformation, udfyldes automatisk, men kan også bestemmes af dig. Ved at klikke på udfor Database henter systemet en eksisterende database. Felterne Database placering og Standard placering der også ligger under Databaseinformation, udfyldes automatisk, men kan også bestemmes af dig ved at der klikkes på den lille firkant til højre. Når du har indtastet firmanavnet og de øvrige oplysninger, skal du klikke på knappen OK. Klik derefter OK når meddelelsen Database er kompatibel fremkommer og luk databasevinduet helt ned. SIDE 19

20 Licensregistrering Efter oprettelse af regnskab, skal du indtaste de nødvendige registrerings-koder, der medfølger ved køb af programmet. Licensregistreringen foretages under menuen Hjælp / Registrering. Klik på menupunktet Hjælp og derefter på Registrering. Bemærk: At registreringen kun kan foretages af bruger SYS. Registreringskoderne skal nu indtastes i den åbnede skærm-formular. Indtast Firmanavn samt koderne for Serienr., Licens Id, Brugere og Posteringer. Efter indtastning af oplysningerne skal programmet forlades og genstartes. Herefter kører programmet som en komplet version. Efter indtastning klikkes der på Afslut eller på <Ctrl+F4>, og registrerings-punktet kan forlades. SIDE 20

21 Adgangskode / Password Ønsker du at beskytte dine data mod udefra kommende, kan du indtaste et password. Bemærk: Hvis password glemmes, er der INGEN hjælp at hente, da ingen kan dekryptere kodeordet, så Pas på og HUSK dit password, hvis du vælger at få password til programmet. Du kan selv oprette din adgangskode i systemet. Dette kan du læse om i næste afsnit Oprettelse af kodeord. Ved opstart af programmet er der ikke noget kodeord, dette har du mulighed for at oprette nu. Oprettelse af kodeord (password) Under menuen Filer findes menupunktet Ændre kodeord, vælg denne funktion og et vindue til ændring / oprettelse af kodeord vises: Hvis der ikke er oprettet et kodeord, trykkes <Enter> i feltet til Gammelt kodeord. Indtast det kodeord du ønsker i feltet Nyt #1, og indtast det igen i felt Nyt #2 som bekræftelse. Klik på Ok og dit nye kodeord er oprettet. Det er også i dette menupunkt Filer / Ændre kodeord, at du kan ændre et allerede oprettet kodeord. Fremgangsmåden er den samme, når der oprettes kodeord, dog skal det gamle kodeord indtastes i feltet Gammelt. SIDE 21

22 Regnskabsopsætning Nu har du oprettet et nyt regnskab, som ikke indeholder nogen data, men før du kan komme i gang med at oprette kontoplan, debitorer, kreditorer osv., skal det nyoprettede regnskab gøres aktivt med en regnskabsperiode og momsterminer. Dette sker ved at klikke på Filer / Vælg firma og klik på dit firmanavn eller du kan klikke på Vælg firma hvor der peges på det nye regnskab. Derved fremkommer følgende skærmbillede: Her anføres dine regnskabs- og momsperiode. Hvis standardkontoplan ønskes, lades afmærkningen stå. Vælges standardkontoplanen ikke, kan den oprettes fra starten af, eller kopieres fra et andet regnskab, du har derved mulighed for at kunne benytte din egen kontoplan. Du kan læse mere om benyttelse af egen kontoplan i kapitlet FINANS. SIDE 22

23 Til Brug standard opsætning anbefaler vi at du lader afmærkningen stå, således du får standardopsætningen med, ellers skal du selv foretage al opsætning af systemet, eks. bilagserienr., betalingsbetingelser, kilder etc. Der anføres Regnskabsårets startsdato. De ønskede antal måneder, som regnskabet skal dække. Momsperiode kan vælges som månedsvis, kvartårlig eller halvårsvis angivelse, samt naturligvis som Ikke moms registreret virksomhed. Klik derefter på knappen Fortsæt, og nedenstående meddelelse fremkommer: Klik på knappen OK for godkendelse af de valgte datoer. Nu er dine regnskabs- og momsperiode oprettet. Du kan læse mere i afsnittet Regnskaberog Momsperioder i kapitlet FINANS. Har du valgt at bruge Standard kontoplanen, er Finansmodulet nu klar til brug, men ønskes der yderligere opdeling på afdelinger eller andre dimensioner, skal disse oprettes under Opsætning / Opsætning / Dimensioner, der henvises til afsnittet Dimensioner i kapitlet FINANS. Herefter kan du fortsætte med at oprette kartoteker i Debitor, Kreditor og Lager. Har du fravalgt Standard kontoplanen, fortsætter du til næste afsnit om Egen kontoplan. SIDE 23

24 Egen kontoplan benyttes Hvis man ikke ønsker at benytte den medfølgende standardkontoplan, og i stedet vil benytte sin egen kontoplan, skal den efterfølgende procedure følges. Udover nedenstående gennemgang henvises til Appendiks 2, der punktvis beskriver, hvordan regnskabet gøres klart til bogføring. Start WinKompas SQL og åben med bruger SYS. Opret nyt regnskab under menupunktet Værktøj, og vælg derefter Databaseopsætning. Klik på Tilføj, herefter fremkommer skærmbilledet med databaseopsætning. Udfyld de relevante felter, såsom firmanavn, adresse, bank og girokonti, adresse m.m. Programmet vil automatisk tildele regnskabet et filnavn ud fra det valgte regnskabsnavn. Klik på knappen Ok for at oprette regnskabet. Klik igen på Ok når meddelelse Databasen er kompatibel fremkommer og luk databasevinduet. Vælg regnskab under Filer / Vælg firma / Vælg firma, og klik på det nye regnskab. Da regnskabet er nyt, vil systemet herefter vise et vindue med regnskabsopsætning: SIDE 24

25 Kontroller at afkrydsningsfeltet for Brug standard kontoplan ikke er markeret. Der vil fremkomme et vindue med en meddelelse om Advarsel om at Standard kontoplanen fravælges, klik på Ok til dette. Anfør regnskabsårets begyndelsesdato, momsafregningstermin og momsperiodens startdato. Klik på knappen Fortsæt, og derefter på Ok for de valgte datoer. Herefter skal de ønskede kartoteker oprettes, Finanskontoplan, Debitorer, Kreditorer o.s.v. Det er ikke nødvendigt at oprette alle kartoteker, men kun dem man ønsker at benytte. F.eks. Finans, Debitor og Lager. SIDE 25

26 SIDE 26

27 Adgangskode PROGRAMSTRUKTUR Når du starter WinKompas SQL, åbnes dette skærmbillede, som ved indtastning af adgangsoplysninger, giver dig adgang til alle programmets moduler og faciliteter. Brugernavn: Angiv dit brugernavn. Ved første opstart bruges 'SYS' Kodeord: Du skal selv oprette dit kodeord i systemet. Første gang du ønsker adgang til systemet, har du ikke noget kodeord, og skal derfor trykke <Enter> i feltet. Når programmet er startet, kan du oprette dit kodeord. Du kan læse om oprettelse af kodeord i afsnittet Opstart / Registrering Oprettelse af kodeord/password. Hovedmenu Når programmet er startet og login er foretaget, vises systemets Hoved-vindue (når du lukker dette vindue, lukker du programmet). Dette vindue indeholder systemets Menulinie, en Værktøjslinie og en Outlook Bar. SIDE 27

28 Menulinien Indeholder menuer til systemets forskellige funktioner. Disse beskrives i afsnittet om Menufunktioner. Værktøjslinen Indeholder ikoner (genvejstaster) til at aktivere forskellige funktioner i WinKompas SQL, uden først at skulle vælge den menu, hvori funktionen findes. Ikonerne i værktøjslinien beskrives i afsnittet om Genvejstaster. Outlook Bar Som noget nyt indenfor økonomiprogrammer har WinKompas SQL en Outlook Bar, som ses i venstre side af hovedmenuen. Her er det muligt med et enkelt klik med musen på de vandrette bjælker, at få adgang til de daglige funktioner i en enkel og overskuelig form. Outlook Baren indeholder hurtig adgang til kladder, salgs- og indkøbsordre kartotekerne. Der er Outlook Bar til Finans, Debitor/Ordre, Kreditor/Indkøb, Lager og System. Indholdet i Outlook Baren kan flyttes ved at trække punkterne med musen til et andet punkt i Outlook Baren. Under mappen Favoritter er det muligt at samle egne favoritter. Det er også muligt, at trække ikoner fra Windows skrivebord ind i Outlook Baren og herfra åbne andre programmer en nemmere genvej til andre programmer, mens man står i WinKompas SQL. Det er muligt at vælge om Outlook Baren skal være aktivt i Hovedmenuen, eller fravælges. Dette gøres under menupunktet Vindue, hvor feltet Outlook Bar markeres med flueben hvis det skal være aktivt. For at åbne en menu kan man klikke med musen på det pågældende menupunkt eller benytte genvejstaster via tastaturet. Se afsnittet om Genvejstaster. SIDE 28

29 υ Integration med MS-Office MS-Integration til WinKompas SQL (programfilen OffInt.exe), der følger med programmet (ligger i kataloget Winkompas), kan trækkes til Outlook Baren. Menupunktet ligger også under Værktøj / MS Office Integration. Programmet giver mulighed for, på en nem og let måde at overføre data til MS-Excel, bl.a. kontokort, posteringslister, momsrapport, saldobalance m.m. Du bestemmer selv kontointerval, datointerval m.m., og dataene overføres med det samme. SIDE 29

30 Menufunktioner I hovedkartotekerne er der mulighed for at aktivere følgende menuer, blot ved at højreklikke på musen: Filer Ved at klikke på Filer eller taste <Alt+F>, fremkommer følgende menu: I denne menu kan der skiftes imellem de oprettede firmaregnskaber. Nye regnskaber oprettes under menupunktet Værktøj / Databaseopsætning. Der kan vælges en anden bruger med andre adgangsrettigheder. Kodeord kan ændres, og man får mulighed for at åbne Windows Kontrolpanel, hvis der opstår behov for at ændre på standard-indstillingerne. Skærmopsætning kan indstilles og gemmes under brugernavn for hver enkelt bruger, afhængig af brugerens arbejdsopgaver. Her kan man benytte programmets Import / Eksport faciliteter. Det er også under Filer, man afslutter programmet ved Afslut. SIDE 30

31 Rediger Ved at klikke på Rediger eller taste <Alt+R>, fremkommer følgende menu: Denne menu viser de faste redigeringsmuligheder og de dertil knyttede genvejstaster. F.eks. <Ctrl+N> for at oprette en ny konto. Disse genvejstaster er ens i alle moduler. Rediger-menuen kan aktiveres fra alle hovedkartoteker ved højreklik på musen. Derudover kan man aktivere den interne hjælp ved at taste <F1>. Udover de allerede nævnte genvejstaster findes der i programmet en del andre genveje, som det er godt at have kendskab til. Kladder Ved at klikke på Kladder eller taste <Alt+D>, fremkommer følgende menu: I denne menu vælger man den kladde, man ønsker at arbejde med. Systemet indeholder en kladdemenu for hoved-modulerne, hvor man foretager den daglige registrering. Bemærk: At der her også er mulighed for at genudskrive bogførte kladder (Arkivkladder). Eksempel på en kladde: Finanskladde Der kan oprettes uendeligt antal kladder i hvert modul. Dette foretages under menupunktet Kladder og vælg ønskede modul, klik derefter på knappen Tilføj. SIDE 31

32 Kartoteker Ved at klikke på Kartoteker eller taste <Alt+K>, fremkommer følgende menu: Kartotekerne benyttes til flere formål. Udover oprettelse og vedligeholdelse af finanskontoplan og kartoteker, er det også muligt her, at kunne vise en række forskellige oplysninger for den enkelte konto på skærmen. Der kan vises periodebevægelser, saldi, posteringer med zoom-funktion og automatisk ompostering, genudskrivning af faktura, salgsstatistikker m.m. Endvidere er det også muligt at oprette projektstyring. Udskrifter Ved at klikke på Udskrifter eller taste <Alt+U>, fremkommer følgende menu: WinKompas SQL leveres med en lang række fast definerede udskrifter. Disse udskrifter kan inden udskrivning afgrænses på adskillige parametre. F.eks. kontointerval, datointerval, vælge sortering, printer og bakkevalg. Udskrifterne kan vises på skærm, herfra sendes via i forskellige formater eller der kan udskrives direkte til printer. Kørsler Ved at klikke på Kørsler eller taste <Alt+S>, fremkommer følgende menu: De periodiske rutiner som ikke foretages dagligt, er samlet under dette menupunkt. Finanskørsler Her foretages kørsler af budgetter, sammenlægning af flere regnskaber (konsolidér regnskaber), samt vedligeholdelse af finans- og momsperioder. Oprettelse af nyt finansår. SIDE 32

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Installation

Indholdsfortegnelse. Installation Indholdsfortegnelse Generelt om installationen... 2 Installation af Sybase Sybase SQL Anywhere... 3 Installation af Sybase SQL Anywhere... 4 Licensbetingelser... 6 Registreringsnøgle... 7 Bruger information...

Læs mere