Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007"

Transkript

1 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65

2 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper og Entitets sæt...6 Nøgler...7 Domæner, eller værdisæt...7 Begrebsmæssig databasedesign...7 Relationer...7 Relations typer og relations sæt...7 En relations grad...7 Rollenavne og rekursive relationer...7 Relationer som attributter...8 Begrænsninger for relationer...8 Kardinalitet i binære relationer...8 Deltagelse og ekistensafhægighed...8 Strukturelle begrænsninger...8 Attributter til relationer...9 Constraints & høne/æg problemet...10 Integritet...10 Primære nøgler og fremmednøgler...10 Constraints...10 Oprettelse af constraints...10 Typer af Constraints - integritet og navngivning...11 Navngivning...12 Sletning og ændring af Constraints...12 Få vist constraints i Oracle...13 Høne & æg problemet...13 Opret tabeller i Oracle...14 Normalisering...15 Afhængighed...15 Anomalier...15 Normalformer Normalform Normalform Normalform...16 Afhængighedsdiagram...16 Normalisering af tabeller...17 Data visning, opdatering og sletning (DML)...19 INSERT...19 Operatorer der konverterer dato/tid...19 Afrunding...19 NULL værdier...19 Indsættelse ved hjælp af variabler...19 UPDATE...20 DELETE...20 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 2 af 65

3 SELECT...20 Funktioner:...21 Funktioner og Grupperinger...22 Funktioner på enkle rækker...22 Funktioner på karakterer...22 Funktioner på tal...22 Funktioner på dato...23 Funktioner der konverterer data...23 Indlejring...23 Formater...23 Funktioner på grupper og aggregeringer...25 Joins...26 Hvorfor man bruger joins...26 Det kartesiske produkt...26 Forskellige former for joins...26 Equijoin...27 NonEquijoin...27 Outer join...27 Self join...28 Sub-queries...29 Single row subqueries...29 Oprette tabeller ved hjælp af subqueries...30 INSERT ved hjælp af subqueries...30 Insert til flere tabeller...30 UPDATE ved hjælp af subqueries...32 DELETE ved hjælp af subqueries...32 Multiple row subqueries...32 JDBC - forbindelse fra et java program til Oracle SQL...33 Stored procedures i Java...35 Pakken java.sql...35 Prepared Statements (Precompiled Statements)...35 CallableStatement...36 Sequences...37 PL/SQL syntaks...38 Reserverede ord og variabelnavne...38 PL/SQL's blokstruktur...38 Data typer...39 PL/SQL kontrol strukturer og Embedded SQL...42 Selection Structure...42 IF..THEN strukturer...42 CASE strukturer...44 Looping strukturer...45 Basic loop...45 WHILE loop...45 FOR loop...45 SQL kommandoer i PL/SQL blokke...46 SELECT kommandoer...46 INSERT kommandoer...46 UPDATE kommandoer...46 DELETE kommandoer...47 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 3 af 65

4 PL/SQL Cursors og Exceptions...48 Cursors...48 Eksplicit og Implicit Cursor...48 Operationer på en eksplicit cursor...48 Attributter til eksplicit cursor...49 For løkker i cursors...50 Cursor der anvender FOR løkker med subqueries...50 Låsning, opdatering og sletning af rækker i cursors...51 Cursor med parametre...51 Ref cursor type...51 Exceptions...52 Typer af Exceptions...52 Fange fejl kode og meddelelse...54 Raise_application_error procedure...54 PL/SQL Composite data typer...55 Records...55 Nested record...55 Tables...56 Varrays...58 PL/SQL blokke...59 Procedurer...59 Funktioner...60 Packages samling af objekter og procedurer...61 Package header...61 Package body...62 Triggers...63 INSTEAD OF trigger...64 Triggers og sequences...64 Data dictionnary views...65 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 4 af 65

5 Datamodellering med ER-diagrammer Begrebsmæssig modellering er en vigtig fase i databasedesign. Modellerne præsenteres i ERdiagrammer, der viser en begrebsmæssig model på højt niveau. ER diagrammet viser datamodellen i form af entiteter, relationer og attributer. 1. Kravspecifikation og analyse. Indsamling og specificering af kravene til databasen. Dette kan f.eks ske gennem interviews af databasens brugere. Output: Krav til dataene, en oversigt over applikationens funktionelle krav, der beskriver hvilke transaktioner der skal anvendes på databasen i form af hentning og ændring af data 2. Begrebsmæssig skema Denne fase kaldes begrebsmæssig design, og resulterer i et begrebsmæssige skema. Dette giver en detaljeret beskrivelse af brugerens krav og detaljerede beskrivelser af Entiteter, Relationer og Begrænsninger. Det begrebsmæssige skema indeholder ingen informationer om databasens implementering. Dette gør den egnet til overordnede præsentetationer for ikke ituddannede personer. Dette skema kan senere anvendes som en reference for at kontrollere om implementeringen overholder kravene. 3. Logisk design mapning af datamodellen. Denne fase indebærere mapning af modellen til en database i en konkret DBMS. Output: Et databaseskema i DBMS'ens implementering af datamodellen. 4. Fysisk design. Her specificeres relationerne fysisk i databasen, interne lagringsstrukturer, indekseringer, stier og organisering af filer i databasen defineres. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 5 af 65

6 Entiteter Det grundlæggende objekt der præsenteres i ER diagrammer, er entiteter og deres attributter. En entitet repræsenterer en ting i den virkelige verden, der har en uafhængig eksistens, enten i form af fysisk eller begrebsmæssig eksistens. En entitet med fysisk eksistens kan være en speciel person, bil, bygning, vare etc. En entitet med begrebsmæssig eksistens kan f.eks. være et kursus, et job, et firma etc. Alle entiteter har attributter, der beskriver dem. Attributter for en person kan være navn, adresse etc. Attributter Simpel eller atomar Attributter der indeholder én oplysning, og som derfor ikke kan deles op. Sammenlagt eller Composite En attribut der indeholder flere oplysninger, og som derfor kan deles op. Et eksempel på dette er attributten 'Postadresse' med indholdet 4100 Store Lilleby, der kan deles op i attributtene 'Postnummer' med indholdet 4100 og 'Postdistrikt' med indholdet Store Lilleby. Single og Multi valued De fleste attributter kan kun have en værdi i en speciel entitet. Sådanne attributter er single value. Nogle attributter kan imidlertid have flere værdier i den samme entitet, f.eks en tofarvet bil, vil have flere værdier i attributten 'Farve'. En multi value attribut kan have begrænsninger for hvor mange, eller få, værdier de må have. En bils farve kan måske have 1-3 værdier, der indikerer at bilen har mindst en, men maksimalt 3 farver. Stored og afledt (Derived) I nogle tilfælde er attributter relateret, F.eks 'Fødelsdato' og 'Alder'. Alderen kan beregnes ud fra fødselsdatoen, hvorfor alderen er en afledt attribut. Kompleks Entitetstyper og Entitets sæt En database består af en gruppe entiteter der har lignende egenskaber. En database over medarbejdere ønsker at gemme de samme oplysninger om hver enkelt medarbejder. Entiteterne for de ansatte har de samme attributter, men indeholder forskellige værdier. Alle entiteterne i en database på et givent tidspunkt, kaldes et entitetsæt. Entiteter repræsenteres i ER diagrammet som en firkant med navnet i. Attributtene tegnes son ovaler der er forbundet til entiteten med en linje. Multi value attributter tegnes med en dobbel linje i ovalen. Composite attributter tegnes som en attribut, hvor de foskellige værdier vises Entitet med attributter som ovaler der er forbundet til attributten. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 6 af 65

7 Nøgler Nøgler er attributter der indeholder en unik værdi for hver enkel entitet, og derfor kan anvendes til at identificere en bestemt entitet. En nøgle kan bestå af en eller flere attributter. En nøgle der består af flere attributter, kaldes en composite key eller sammensat nøgle. Den nøgle man vælger til identifikation af entiterne kaldes primary key, eller primærnøglen. De andre nøgler kaldes candidate keys, eller kanditatnøgler. Domæner, eller værdisæt Alle simple attributter i en entitet kan associeres med et værdisæt, eller domæne. Et eksempel kan være attributten 'Alder', der kan være heltal fra i en database for medarbejdere. Værdisæt defineres typisk ud fra databasens grundlæggende data typer. Der findes datatyper, der repræsenterer heltal, kommatal, dato, booleans etc. Begrebsmæssig databasedesign 1. Analyser og identificer entiteter i problemområdet. 2. Analyser om entiterne og deres relationer afspejler problemområdet. Relationer En relation mellem entiteter, definerer et sæt associationer, eller et relationsæt mellem entiteter af disse entitetstyper. Relationerne i et relationsæt, repræsenterer en mængde instancer af den samme relation, og får derfor en fælles betegnelse. De entiteter der indgår i relationen deltager, eller participates, i instansen af relationen. Relations typer og relations sæt Alle relationer af samme type refereres med relationens navn, dvs en relation Afdeling-Ansat, kan få navnet hyrer. Et relationssæt, betegner alle forekomster af en relation på et bestemt tidspunkt. En relations grad. Graden til en relation, betegner hvor mange entiteter der deltager i relationen. En binær relation omfatter 2 entiteter, altså en relation af anden grad. En relation der omfatter tre entiteter, er ternary. Rollenavne og rekursive relationer Alle entiteter der deltager i en relation, spiller en speciel rolle i denne. Rollenavnet, betegner den rolle entiteten har i relationen. I relationen Personale -ansat i- Afdeling, kan entiteten Personale have rollen Ansat og Afdeling have rollen Arbejdsgiver. Rollenavne er ikke påkrævet i relationer hvor de deltagende entiteter er klart adskilt, så man tydelig kan se deres roller. I nogle relationer er dette imidlertid ikke alltid tydeligt, specielt i rekursive relationer, hvor en relation kun omfatter en entitet. Relationer som attributter. I nogle tilfælde er det praktisk at betragte relationer som attributter. Når en relation skal implementeres i databasens relationer, vil den typisk blive oprettet som en attribut i den entitet Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 7 af 65

8 relationen går til. Det vil sige at hvis man har en relation Personale -ansat i- Afdeling, vil man oprette en attribut, eller kolonne Afdeling i relationen Personale, der peger på primær nøglen i relationen Afdeling. Begrænsninger for relationer. Kardinalitet i binære relationer. Relationer har som regel begrænsninger, der udtrykker hvor mange mulige kombinationer af entiteter der må deltage i det tilsvarende relationsæt. Disse begrænsningerne er bestemt ud fra hvordan mini-verden ser ud. Man kan f.eks have en regel der siger at en medarbejder kun kan være ansat i èn afdeling. Man skelner mellem to typer af begrænsninger: Kardinalitet og deltagelse. Kardinalitet i binære relationer. Kardinaliteten i en binær relation, definerer det maksimale antal af instanser af en relation en entitet kan deltage i. F.eks at en medarbejder kn kan være ansat i èn afdeling. Kardinalitet vises ud for den rombe der repræsenterer kardinaliteten, med symbolene 1, N og M. Deltagelse og ekistensafhægighed. Deltagelse udtrykker at eksistensen af en entitet er afhængig af at den er relateret til en anden entitet. Denne begrænsning udtrykker det mindste antal instanser af relationen en entitet kan deltage i, Derfor kaldes deltagelse også for minimum cardinality constraint. Der er to typer af deltagelse: Total deltagelse (Total participation) Hver entitet i entitetsættet skal have en relation af den pågældende type. Dette kan f.eks gælde relationen Personale ansat-i Afdeling hvilket vil sige at en ansat skal være ansat i en afdeling, og en instans af entiteten Personale kan ikke eksistere hvis den ikke deltager i en relation med en instans af entiteten Afdeling. Delvis deltagelse (Partial participation) Nogle af, eller en del af entitetsættet detager i en relation af den pågældende type.. En ansat skal være ansat i en afdeling, men alle ansatte er ikke leder af en afdeling. Dette vil sige at hvis man har en relation Personale leder Afdeling, taler man om en delvis deltagelse. Kun en del af entitetsættet deltager i denne relation. Strukturelle begrænsninger Kardinalitet i en binær relation. Kardinalitet og afhængighed udgør de strukturelle begrænsninger der findes for relationer. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 8 af 65

9 Attributter til relationer. Relationer kan have attributter tilsvarende attributter til entiteter. Hvis man f.eks skal registrere hvor mange timer en medarbejder arbejder på et bestemt projekt, kan man sætte attributten arbejdstimer på relatione mellem Personale og Projekt. Attributter til relationer vil blive implementeret på følgende måde: 1:1 relation Til en af de deltagende entiteter. Eksempel: Attribut til en relation. 1 1 Medarbejder leder Afdeling start_dato I dette tilfældet kan attributten start_dato implementeres både i Medarbejder, hvor den begrebsmæssig hører hjemme, eller i Afdeling, siden der bare optræder en entitet i hver ende af relationen. 1:N relation Attributten kan kun overføres til entiteten på relationens N-side. Eksempel: N 1 Medarbejder arbejder-for Afdeling start_dato I dette tilfælde kan attributten kun implementeres i entiteten Medarbejder. M:N relation Her kan placering af attributten bestemmes ud fra kombinationen af deltagende entiteter i relationen. Eksempel: Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 9 af 65

10 Shah side 72-76, s Integritet Constraints & høne/æg problemet Der er 2 grundlæggende regler for integritet, der skal sikre konsistente data: 1. Entitets Integritet Ingen kolonner i en primærnøgle må indeholde felter med værdien NULL. En primærnøgle sikrer entydig identifikation af en bestemt række eller entitet. Hvis en eller flere rækker har NULL værdier i kolonner der er en del af primærnøglen, mangler der informationer til denne identifikation. 2. Referentiel Integritet Værdien i en fremmednøgle kan være NULL. Hvis et felt der er en fremmednøgle indeholder en værdi, skal den samme værdi kunne findes i primærnøglen til den tabel fremmednøglen henviser til. Primære nøgler og fremmednøgler Primærnøgle og fremmednøgle er typer constraints, der sikrer henholdsvis entitets integritet og referentiel integritet. Constraints Oprettelse af constraints Constraints kan oprettes på 2 niveauer i en tabel: 1. Kolonne niveau Referer til en enkel kolonne, og erklæres ved oprettelsen af denne. Alle constraints, undtaget Foreign Key og Composite Primary Key kan oprettes på kolonne niveau. 2. Tabel niveau <Kolonne Navn> datatype [CONSTRAINT constraint navn] Constraint Type; Referer til en eller flere kolonner, og erklæres ikke ved oprettelsen av kolonnerne. Anvendes normalt efter at alle kolonner er oprettet. Alle constraints undtaget Not Null, kan oprettes på tabel niveau. [CONSTRAINT constraint navn] Constraint Type(Kolonne Navne...); Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 10 af 65

11 Typer af Constraints - integritet og navngivning PRIMARY KEY Constraint Sørger for at tabellen overholder entitets integritet. Definerer tabellens primærnøgle, og sætter automatisk en NOT NULL og UNIQUE constraint på primærnøglens kolonner. Hvis en PK består af flere kolonner, skal den defineres på tabel niveau. Kolonne niveau: DeptId NUMBER(2) CONSTRAINT dept_deptid_pk PRIMARY KEY Tabel niveau: CONSTRAINT dept_deptid_pk PRIMARY KEY(DeptId); FOREIGN KEY Constraint Sørger for at tabellen overholder referentiel integritet. Definerer hvilke kolonner der indgår i fremmednøglen, og hvilken tabel der henvises til. I Oracle implementeres fremmednøglen som pointere. For at oprette en fremmednøgle, må tabellen der henvises allerede være oprettet, med den definerede kolonne. Desuden må værdien i en fremmednøgle kunne genfindes i den tabel der henvises til. Ved oprettelse af en frememdnøgle, kan man tilføje en ON DELETE CASCADE clause, der sikrer at en kan slette en fremmednøgle, ved at de tilsvarende rækker i den henviste tabel også slettes. CONSTRAINT student_facultyid_fk FOREIGN KEY (FacultyId) REFENCES Faculty(FacultuId); NOT NULL Constraint Denne constraint sikrer at værdien NULL ikke kan anvendes i en kolonne. En primærnøgle får automatisk denne constraint, der typisk anvendes på en fremmednøgle eller andre kolonner hvor NULL ikke må forekomme. Kolonne niveau: Name VARCHAR2(15) CONSTRAINT Faculty_name_nn NOT NULL; UNIQUE Constraint Denne constraint forlanger at alle værdier i en tabel/kolonne er unik Kolonne niveau: DeptName VARCHAR2(12) CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE; Tabel niveau: CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE(DeptName); Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 11 af 65

12 CHECK Constraint Definere værdier der skal indeholdes i en tabel/kolonne. Der kan sættes flere CHECK constraints på en kolonne. Kolonne niveau: DeptId NUMBER(2) CONSTRAINT dept_deptid_cc CHECK((DeptId >= 10) and (DeptId <= 99)); Tabel niveau: CONSTRAINT dept_deptid_cc CHECK((DeptId >= 10) and (DeptId <= 99)); NOT NULL CHECK Constraint En NOT NULL constraint kan erklæres som en CHECK constraint, og kan på denne måden erklæres både på tabel og kolonne niveau. Name VARCHAR2(15) CONSTRAINT Faculty_name_ck CHECK(Name IS NOT NULL); DEFAULT VALUE Constraint (Ikke en constraint!) Dette er for så vidt ikke en constraint. Dette er et direktiv der sætter en default værdi når der oprettes en ny række, med NULL i de felter hvor dette direktiv er anvendt. State CHAR(2) DEFAULT 'NY'; Navngivning Navnekonvention for constraints er som følger: <Tabel navn>_<kolonne navn>_<constraint forkortelse> F.eks Employee_EmployeName_nn Forkortelsene er vist i tabellen til højre. Hvis en constraint ikke navngives når den erklæres, vil Oracle give den et navn efter SYS_Cn formatet, hvor n er et unikt nummer, f.eks: SYS_C Altså ikke brugervenlige navne. Constraint PRIMARY KEY pk FOREIGN KEY NOT NULL UNIQUE CHECK Forkortelse fk nn uk cc eller cc Forkortelse til constraint navne konventionen. Sletning og ændring af Constraints Ved sletning og ændring af constraints, skal man sørge for at entitets- og referentiel integritet overholdes. Ellers vil DBMS afvise ændringen/sletningen. Dette kan opnås ved at anvende clauser som ON UPDATE CASCADE eller ON DELETE NO ACTION ved oprettelse av fremmednøgler. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 12 af 65

13 Få vist constraints i Oracle SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'Student'; Constraints som ikke er erklæret med et navn, vil blive vist med sit SYS_Cn navn. Dette gælder til NOT NULL constraint, der ofte erklæres ved oprettelse af en kolonne som vist nedenfor. Høne & æg problemet Høne & æg problemet går simpelthen ud på hvad man kan eller skal oprette først. Man kan ikke oprette en fremmednøgle til en tabel der ikke eksisterer. Derfor vælger man ofte at oprette samtlige tabeller først, med primærnøgler og andre constraints. Derefter oprettes alle fremmednøgler i alle tabeller. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 13 af 65

14 Opret tabeller i Oracle CREATE TABLE FACULTY ( Facultyid NUMBER(3), Name VARCHAR2(15) CONSTRAINT FACULTY_Name_nn NOT NULL, RoomId NUMBER(2), Phone CHAR(3) CONSTRAINT FACULTY_Phone_uk UNIQUE, DeptId NUMBER(3), CONSTRAINT FACULTY_Facultyid_pk PRIMARY KEY (Facultyid) ); --Foreign keys in FACULTY ALTER TABLE FACULTY ADD CONSTRAINT FACULTY_RoomId_fk FOREIGN KEY (RoomId) REFERENCES LOCATION(RoomId) initially deferred deferrable; ALTER TABLE FACULTY ADD CONSTRAINT FACULTY_DeptId_fk FOREIGN KEY (DeptId) REFERENCES DEPARTMENT(DeptId); Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 14 af 65

15 Normalisering Normalisering af en database, har til formål at sikre ens tabeller, eller relationer, i mod dårligt, eller fejlagtigt design. En dårlig designet tabel kan f.eks. indeholde redundans, hvilket vil sige at de samme data optræder mange steder i en tabel, eller i databasen. Dermed skal de samme data opdateres på mange steder, hvilket øger muligheden for fejl. Afhængighed Her er det tale om afhængighed til kolonnerne i primærnøglen. Hvilket vil sige at man er afhængig af kolonnerne i primærnøglen for at entydigt identificere en bestemt række. Der findes 3 typer afhængighed: 1. Total eller fuld afhængighed Nogle af de kolonner der ikke indgår i primærnøglen, er afhængige af alle kolonnerne i primærnøglen. Dvs. at man behøver alle kolonner i primærnøglen til at identificere en række. 2. Partiel eller delvis afhængighed Nogle af de kolonner der ikke indgår i primærnøglen, er afhængige af nogle kolonner i primærnøgle. Dvs. at man ved hjælp af nogle kolonnerne i primærnøglen kan identificere en række. 3. Transitiv afhængighed Nogle af de kolonner der ikke indgår i primærnøglen, er afhængige af andre kolonner der ikke indgår i primærnøglen. Dvs at man ved hjælp af kolonner der ikke indgår i primærnøglen kan identificere en række. Anomalier Update Anomali Problemer i databasen der kan opstå ved opdateringer af rækker (data). F.eks hvis man ved ændringer i en varoplysning skal ændre den samme oplysning for hver faktura der ligger i databasen med denne bestemte vare. Insertion Anomali Problemer i databasen der kan opstå ved indsættelse af nye rækker (data). Hvis man, f.eks lægger in en ny vare, bliver nødt til at oprette en faktura der fakturerer en sådan vare. Delete Anomali Problemer i databasen der kan opstå når man sletter rækker (data). Hvis man f.eks ved sletning af en faktura kommer til at fjerne en bestemt vare fra databasen. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 15 af 65

16 Normalformer 1. Normalform En tabel er på 1. normalform når: 1. Der er defineret en primærnøgle. Denne kan bestå af en eller flere kolonner. 2. Alle kolonner der ikke indgår i primærnøglen, er funktionelt afhængige af kolonnerne i primærnøglen. 3. Tabellen indeholder ingen kolonner der indeholder mere end én værdi. I nedenstående eksempel har 'Varebetegnelse' og 'Antal' mere end en værdi. FakturaNr KundeN r KundeNavn VareNr Varebetegnelse Pris Antal KlikService Aps Runde knapper 0, Metal knapper 0, BukseSmeden A/S Bukseben Lynlåse Nål & Tråd Inc Synåle 0, Normalform En tabel er på 2. normalform når: 1. Den er på 1. normalform 2. Der er ingen partielle afhængigheder. 3. Normalform En tabel er på 3. normalform når: 3. Den er på 2. normalform 4. Der er ingen transitive afhængigheder. Afhængighedsdiagram Strikkepinde 1, Afhængighedsdiagrammet viser tabellers indbyrdes afhængigheder. Primærnøglen er udhævet med fed skrift. Afhængigheder vises med pile. Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 16 af 65

17 Normalisering af tabeller. Tabeller på 1. normalform 2. normalform: Fjernet Partielle afhængigheder Tabeller på 2. normalform Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 17 af 65

18 3. Normalform: Fjernet transitive afhængigheder. Tabeller på 3. normalform Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 18 af 65

19 INSERT Syntaks: Data visning, opdatering og sletning (DML) INSERT INTO <Tabel Navn> [(Kolonne Navne...)] VALUES (Værdi1,Værdi2...); [WHERE Betingelse AND OR NOT BETWEEN...AND Betingelse]; F.eks. INSERT INTO COURSE (courseid, title, credits, prereq) VALUES ('EN100', 'Basic English', 0, 'GR4'); Operatorer der konverterer dato/tid Afrunding TO_DATE F.eks TO_DATE('06/05/2007','MM/DD/YYYY)' TO_CHAR F.eks TO_CHAR(HireDate, 'DD-MM-YYYY HH:MM:SS P.M.') NUMBER F.eks. 56,23656 kan formatteres med NUMBER(6,2) vil give 56,24 NULL værdier 1. Kan indsættes implicit: INSERT INTO COURSE (courseid, title) VALUES ('EN100', 'Basic English') De kolonner der er udeladt her, vil få NULL værdier 2. Kan indsættes eksplicit: INSERT INTO COURSE (courseid, title, credits, prereq) VALUES ('EN100', 'Basic English', 0, NULL); Indsættelse ved hjælp af variabler INSERT INTO COURSE (courseid, title, credits, prereq) VALUES ('&courseid, '&title', 0, 'GR4'); &tegnet foran variablene vil give en prompt, hvor man kan skrive ind værdier for de aktuelle felter. SET DEFINE ON og SET DEFINE! gør at! bliver anvendt i stedet for &, så man kan anvende & til data der skal sættes ind i databasen. Med ACCEPT kommandoen kan man definere egne prompts til at skrive ind data: Syntax: ACCEPT <Variabelnavn> PROMPT 'Melding..'; ACCEPT courseid PROMPT 'Skriv kursusnummer >:'; ACCEPT title PROMPT 'Skriv kursets navn >:'; INSERT INTO COURSE (courseid, title, credits, prereq) VALUES ('&courseid, '&title', 0, 'GR4'); Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 19 af 65

20 UPDATE Syntax UPDATE TabelNavn SET Kolonne1=NyVærdi1, Kolonne2=NyVærdi2... [WHERE Betingelse AND OR NOT BETWEEN...AND Betingelse]; Hvis WHERE clausen udelades, opdateres samtlige rækker i tabellen. UPDATE COURSE SET title = 'Basic English' WHERE courseid = 'EN100'; DELETE Syntax Hvis man prøvet at slætte en række, hvis primærnøgle findes i en anden tabels primærnøgle, bliver sletningen afbrudt med fejlmeddelelsen Integrity constraint violated child record found DELETE [FROM] TabelNavn [WHERE Betingelse AND OR NOT BETWEEN...AND Betingelse]; F.eks DELETE FROM COURSE WHERE courseid = 'EN100'; Operand Funktion = Lig med <> eller!= Ikke lig med > Større end >= Større eller lig med < Mindre end >= Mindre eller lig med Sammenligningsoperatorer SELECT Syntax SELECT Kolonnenavn1, Kolonnenavn2... (eller *) FROM TabelNavn [WHERE Betingelse AND OR NOT BETWEEN...AND Betingelse] [ORDER BY KolonneNavn [ASC DESC]]; [GROUP BY KolonneNavn [ASC DESC]]; [HAVING Udtryk (f.eks COUNT(*) = 12)]; Substitutions variabler kan anvendes i stedet for et kolonnenavn som argument til SELECT. Så vil brugeren blive spurgt om hvilken kolonne der skal hentes data fra GROUP BY kan ikke anvendes sammen med SELECT med en enkel række funktion. HAVING clause anvendes til at indskrænke resultatet af en gruppe funktion. SELECT courseid, title, &columnname FROM COURSE; DEFINE columnname = prereq (CHAR) UNDEFINE columnname Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 20 af 65

21 Funktioner: DISTINCT Viser kun en enkel forekomst, hvis der er flere der er ens. COLUMN ALIAS Viser kolonnen med et egendefinerett navn. SELECT courseid AS 'Course No.' COLUMN Gør det muligt at formattere indholdet i en kolonne, f.eks afrunde et tal SELECT courseid AS 'Course No.' FORMAT A8 Giver plads til 8 karakterer i visningen CONCATENATION Kæder sammen indholdet fra to kolonner, så de vises som en kolonne SELECT Lname Fname FROM Employee; Aritmetiske operationer SELECT Lname, Fname, Salary + Bonus FROM Employee; Viser de totale indtægter for hver eneste ansatte. Wild Cards % (Procent) Repræsenterer ingen eller flere karakterer SELECT courseid, coursename FROM COURSE WHERE coursename LIKE 'A%' Viser alle kurser der starter på A _ (Underscore) Repræsenterer én, hvilken som helst karakter. CASE CASE strukturen kan anvendes i alle SQL statements. Syntax: CASE WHEN Betingelse1 Udtryk1 WHEN Betingelse2 Udtryk2... ELSE Betingelse3 END F.eks UPDATE Ansat SET Salary = CASE WHEN Ansienitet > 20 THEN Løn * 1,25 WHEN Ansienitet > 10 THEN Løn * 1,10 ELSE Løn * 1,05 END Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 21 af 65

22 Funktioner og Grupperinger Der findes 2 typer funktioner 1. Funktioner på enkle rækker Arbejder på enkle rækker, og returnerer et resultat pr række 2. Funktioner på grupper og aggregeringer Arbejder på data i en gruppe af rækker, og resulterer i er enkelt resultat. Funktioner på enkle rækker Funktioner på karakterer Funktion UPPER (Kolonne udtryk) LOWER (Kolonne udtryk) INITCAP (Kolonne udtryk) CONCAT (Kolonne Udtryk, Kolonne Udtryk) SUBSTR(Kolonne udtryk, x, y) Anvendelse Konverter til store bogstaver. Konverter til små bogstaver. Sætter de ønskede karakterer til små eller store, f.eks 1 bogstav i hvert ord Sætter sammen 1. værdi med 2. værdi Trækker en streng ud fra kolonne. Begynder ved x og laver en substreng hvis længde er y SUBSTR(Kolonne udtryk, z) Deler en streng i 2 fra karakter z. INSTR (Kolonne udtryk, c) LTRIM (Kolonne udtryk, c) RTRIM (Kolonne udtryk, c) TRIM (c FROM Kolonne udtryk) TRIM (Kolonne) LENGTH (Kolonne udtryk) LPAD (Kolonne udtryk, n, 'str') RPAD (Kolonne udtryk, n, 'str') REPLACE (Kolonne udtryk, c, r) Funktioner på tal Funktion ROUND (Kolonne udtryk[n]) TRUNC (Kolonne udtryk[n]) Returnerer positionen til den ønskede karakter Fjerner karakterer i begyndelsen af strengen. Fjerner karakterer i slutningen af strengen. Fjerner karakterer i både begyndelse og slutningen af strengen Fjerner SPACES fra strengen. Returnerer længden Fylder ud i begyndelsen af strengen. Fylder ud i slutningen af strengen. Erstatter substring c med r, hvis den findes Anvendelse Afrunder til n decimaler efter kommaet POWER (n, p) Ophæver p i n'te - p(n p ) ABS(n) MOD(x, y) Forkorter kolonnen eller udtrykket til n decimaler Returnerer absolut værdien til n Returnerer det tilbageværende heltal af x/y SIGN (værdi) Returnerer 1 hvis positiv, -1 hvis negativ eller 0 hvis 0 FLOOR (værdi) Returnerer det højeste heltal der er større end eller lig med Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 22 af 65

23 CEIL (værdi) værdi Returnerer det højeste heltal der er mindre end eller lig med værdi Funktioner på dato Aritmetik på datoer: Operation Date + number Date - number Date + number/24 Date1 - Date2 Resultat Lægger number dage til datoen Trækker number dage fra datoen Lægger number timer til datoen Returnerer antal dage mellem Date1 og Date2 Funktion MONTHS_BETWEEN (date1, date2) ADD_MONTHS (date, m) NEXT_DAY (date, 'day') LAST_DAY (date) ROUND (date [, 'format'] TRUNC (date [, 'format'] EXTRACT(YEAR MONTH DAY FROM date) NEXT_TIME (date, existing timezone, new timezone) Anvendelse Returnerer antal måneder mellem 2 datoer Lægger m måneder til datoen date Returnerer den næste ugedag day fra datoen date Returnerer den sidste dag i måneden Afrunder til den nærmeste day, month eller year Forkorter datoen date til den nærmeste day, month eller year Returnerer day, month eller year fra datoen date Returnerer datoen i angivne tidzone, som EST eller PST Funktioner der konverterer data Funktion TO_CHAR (number date [, format]) TO_NUMBER (char [, format]) TO_DATE (char [, format]) Anvendelse Konverterer et tal eller en dato til varchar2, baseret på det angivne format Konverterer et sæt karakterer med en gyldig kommasekvens til et number, baseret på det angivne format Konverterer et sæt karakterer til en date, baseret på det angivne format. Default format er DD-MM-YYYY Indlejring Funktioner der arbejder på enkle rækker kan indlejres i hinanden. I indlejrede funktioner, bliver den inderste udført først: SELECT NEXT_DAY (ADD_MONTHS(TRUNC(TO_DATE('12/12/98', 'MM/DD/YYYY'), 'MONTH'), 3), 'WEDNESDAY') + 7 AS 'Days Date' FROM Column; Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 23 af 65

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Kursus/workshop: SQL

Kursus/workshop: SQL Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener:

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Object-Relational Mapping Skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i Databaser for udviklere Studerende: Henrik Rossen Jakobsen Vejleder: Allan Helboe 07-06-2010 Indhold Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Produktdokumentation

Produktdokumentation DATABASETIL WEBSITET WWW.SKOERT.DK... 2 BESKRIVELSE OG KATEGORISERIG:...2 ER DIAGRA SKITSER...4 ER diagram nr 1 for hele databasen... 4 Erdiagramskite 2 alternativ løsning til børn... 4 Erdiagramskite

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari Projekt titel Databaseprojekt 1 Projekt navn Ferrari Gruppe medlemmer Christian Lund (christiandevries.dk) Alexander Kofod (thisisalex.dk) Mark Halding (haldingweb.dk) Klasse/Gruppenummer MulA - gruppe

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) int wmid, wmevent; PAINTSTRUCT Introduktion ps; til HDC hdc; programmering med switch (message) case WM_COMMAND: wmid = LOWORD(wParam);

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning Afleveres senest: Søndag d. 5. maj kl 23.59 Spilleregler Denne obligatoriske

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012 Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012 May 15, 2012 1 CONTENTS 2012 CONTENTS Contents 1 Kompleksitet 3 1.1 Køretid................................................ 3 1.2 Asymptotisk

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 2: Relationer og SQL. 10. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 2: Relationer og SQL. 10. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 2: Relationer og SQL 10. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Praktisk information (fra kursushjemmeside). Hvad

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics Tips og tricks til Proc Means Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics ENERGI I FORANDRING Marts 2012 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

WebSite og databaseprojekt

WebSite og databaseprojekt WebSite og databaseprojekt Study: Project Period: Multimedia Design 3.semester 2. Project: Database og website 30.Sep. 2013 11.Okt.2013 Fact Sheet Project title: shop4415 Class: CLmul-a12e Group Number:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere