Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men"

Transkript

1 Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere dem i alle detaljer. Formuleringerne nedenfor skal ikke forstas som ideelle eksamensbesvarelser. Generelt er det en god ide atskrive mere tekst: Hvis dem, der skal rette en opgave, kan se hvad den studerende har gjort sig af ovejelser, kunne det maske ende med at give nsten fuld point, selvom resultatet er forkert. Hvis f.eks. en opgave kan besvares med a, b, c eller d med a som det rigtige, kan man ikke give mange point for en besvarelse \b", vel? Men hvis der er argumenteret smukt og nydeligt, og det fremgar klart at den studerende ved en nervs trkning har skrevet et enkelt bogstav forkert i konklusionen, sa stiller sagen sig anderledes. Med venlig hilsen Henning Christiansen, 18. marts 2001 Opgave 1(25%) Betragt flgende relationer A, B og C angivet med skema og indhold: A: a b c 1 ble abe 2 banan ko 3 kiwi gris 4 radise giraf B: b c d ble abe 2 kiwi gris 3 banan abe 7 Sprgsmal 1 C: d e banan hamster kiwi kiwi ble abe radise giraf radise elefant Hvad er resultatet af det relationelle udtryk D(b c a) (B)\A? (D er et tilfldigt relationsnavn forskelligt fra A, B og C). 1

2 Svar pa sprgsmal 1 Byt rundt pa sjlerne for B og sammenlign med A: a b c 3 kiwi gris Sprgsmal 2 Hvad er resultatet af det relationelle udtryk A 1 B? Svar pa sprgsmal 2 a b c d 1 ble abe 2 3 kiwi gris 3 Sprgsmal 3 Skriv et relationelt udtryk, som giver de tupler af A af formen hx y zi hvor hy zi ligger i C. Svar pa sprgsmal 3 Kan gres pa mange mader, f.eks. A 1 D(b c) Sprgsmal 4 Formuler i relational algebra, en begrnsning som siger, at de dyr, som er nvnt i A eller B ogsa skal forekomme i C. Svar pa sprgsmal 4 Den nemmeste made er vist: c (A) [ c (B) c (C) En mere klodset version, som ogsa vil blive godkendt er: D(dyr) ( b (A)) [ D(dyr) ( c (B)) D(dyr) ( e (C)) 2

3 Sprgsmal 5 Kan igen gres pa mange mader her er nogle stykker: d (C 1 d=d0 ^e6=e 0 D(d 0 e )(C)) 0 d ( d=d0 ^e6=e 0(C D(d 0 e 0 )(C))) d ( e6=e 0(C 1 D(d e0 )(C))) Lg mrke til i den sidste, at det kun er e som ombenvnes til e 0 bevarer sit navn, sa den naturlige join udnyttes fuldt ud. men at d Opgave 2(25%) Denne opgave gar ud pa, ud fra en uformel beskrivelse, at opbygge et E/Rdiagram. Vi ser pa et system med studerende som er tilmeldt forskellige kurser, og de kan have gaet til eksamen i de respektive kurser og faet en karakter. Vi har flgende oplysninger: En studerende har et entydigt CPR-nummer, et navn, en adresse og kan vre tilmeldt nul eller ere kurser. Et kursus har en titel, en entydig kode (f.eks. DBE01), en eller ere lrere, og nul eller ere studerende har gaet til eksamen i kurset. En lrer har et entydigt CPR-nummer, et navn, og underviser pa nul eller ere kurser. En studerende kan vre registreret for eksamen i et kursus, som vedkommende er tilmeldt, og har i givet fald faet karakter for denne eksamen. (Men en studerende kan godt vre tilmeldt et kursus uden der foreligger en eksamen). Opgaven lyder: Tegn et E/R-diagram med angivelse af ngler og eventuelle \weak sets", og som beskriver de indikerede begrnsninger. Vink: Det kan vre en fordel at indfre entitetsmngder, som svarer til \studerendetilmeldt-kursus" og \eksamens-deltagelse". 3

4 Svar pa opgave 2 I mangel pa egnet tegneprogram, ma lseren gtte sig til, hvordan flgende skrivemaskineopstilling skal forstas (_C_P_R_) (adresse) (Navn) (_C_P_R_) (Navn) / [Studerende]------/ [ Lrere ] ^ << >> < > >= 1 [[Stud-kursus]] << >> >[ Kursus ] ^ (_K_u_r_s_u_s_I_D_) (KursusTitel) << >> [[Eksamensdeltagelse]] (Karakter) Opgave 3(25%) Denne opgave handler om SQL og opdatering af relationer. Vi betragter en database som handler om bjrnebanditter og deres tilholdssteder, som vi kalder baser. Databasen har to relationer: Bjrnebandit med to attributter: banditnummer som er et heltal basenummer som er et heltal Base med tre attributter basenummer som er et heltal lngdegrad som er et heltal mellem -179 og 180 breddegrad som er heltal mellem -90 og 90 Der glder flgende afhngigheder: Nglen for Bjrnebandit er banditnummer. Nglen for Base er basenummer. Et basenummer for en bjrnebandit i Bjrnebandit skal ndes i Base relationen. (Enhver bjrnebandit opholder sig pa en eksisterende base.) En given base i Base skal have tilknyttet mindst en bjrnebandit. (Baser kan ikke eksistere, hvis der ikke er banditter pa dem.) 4

5 To baser kan som udgangspunkt godt have de samme lngde- og breddegrader, hvis f.eks. den ene af dem er underjordisk. NB: Ved bedmmelsen af besvarelserne pa de flgende sprgsmal lgges der ikke vgt pa den detaljerede syntaks for SQL, men det skal naturligvis kunne genkendes som SQL af lseren. Sprgsmal 1 Skriv de SQL-stninger CREATE TABLE Bjrnebandit og CREATE TABLE Base som opretter disse tabeller og medtager de nvnte begrnsninger (dvs. sa de blot forhindrer indsttelse eller sletninger som ellers ville delgge begrnsningerne). (NB: Der skal sandsynligvis nogle komplicerede transaktioner til for rent faktisk at fa lagt information ind i de tabeller, men det interesserer os ikke i denne opgave.) Svar pa sprgsmal 1 Bemrk: I opgaveformuleringens and, er disse lsninger ikke aftestet i Oracle eller lignende, og sma syntaktiske variationer kan forekomme. CREATE TABLE Bjrnebandit ( banditnummer INT, basenummer INT REFERENCES Baser(basenummer), PRIMARY KEY banditnummer ) CREATE TABLE Base ( basenummer INT, lngdegrad INT CHECK (-179 <= lngdegrad AND lngdegrad <= 180) breddegrad INT CHECK (-90 <= breddegrad AND breddegrad <= 90) PRIMARY KEY basenummer CHECK (EXISTS (SELECT * FROM Bjrnebandit WHERE basenummer = Base.basenummer)) ) 5

6 Sprgsmal 2 Tilpas de to CREATE-stninger fra spg. 1 og indfr evt. triggere om ndvendigt, sa vi opnar flgende aedte ndringer ved indsttelse og sletning af tupler: a) Slettes en tupel i Base skal samtlige tupler i Bjrnebandit,som refererer til det berrte basenummer slettes. (Dvs. destrueres en base, ryger dens banditter med.) b) Slettes den sidste bjrnebandit i Bjrnebandit,som referer til et bestemt basenummer, skal den tilsvarende Base-tupel slettes. (Dvs. nar den sidste bjrnebandit forlader basen, sprnger han den efter sig.) c) Oprettes en ny tupel i Bjrnebandit med et basenummer, som ikke kendes, oprettes en ny Base-tupel med \NULL"-vrdier som lngdegrad og breddegrad. Lsning pa sprgsmal 2 a) Tilfj ON DELETE CASCADE til basenummer i Bjrnebandit. b) CHECK-dimsen i Base slettes og tilfj flgende trigger: CREATE TRIGGER Basedelgger BEFORE DELETE ON Bjrnebandit REFERENCING OLD as ExitBanditTupel WHEN (NOT EXISTS (SELECT * FROM Bjrnebandit WHERE Basenummer = ExitBanditTupel.Basenummer AND Banditnummer <> ExitBanditTupel)) DELETE FROM Base WHERE Basenummer = ExitBanditTupel.Basenummer FOR EACH ROW Man kan maskeogsa bruge AFTER DELETE og i givet fald bliver sa kan SELECT'en simplere idet \AND Banditnummer <> ExitBanditTupel" kan undvres. Ivrigt: Har jeg oplevet subtile tekniske problemer med AFTER i ORACLE, men selv om Oracle maske ikke vil de det, sa erdetok med en lsning som er konsistent med lrebogen som f.eks. ovenstaende. b) Kan laves ved denne trigger hvor det er essentielt at der benyttes BEFORE: CREATE TRIGGER BaseOpretter BEFORE INSERT ON Bjrnebandit REFERENCING NEW as NyBanditTupel WHEN (NOT EXISTS (SELECT * FROM Base WHERE Basenummer = NyBanditTupel.Basenummer)) INSERT INTO Base(Basenummer) VALUES (NyBanditTupel.Basenummer) FOR EACH ROW 6

7 Opgave 4(25%) Vi betragter et databaseskema R(a b c d e f) med flgende funktionelle afhngigheder givet. Sprgsmal 1 a! f ab! e de! c Bestem en ngle for R og gr rede for, at der kun er den ene ngle. Svar pa sprgsmal 1 Vi kan sla detofrstef.a. sammen til ab! ef. Vikan ikke komme fra ab til c eller d, menudfra de! c kan vi se at (*) abd! \resten" som er cef. Vi kan se, at a ikke kan fjernes uden at (*) delgges, tilsvarende for b og e. Ergo er abd en ngle. Om der andre ngler? Der er ingen funktionelle afhngigheder som (via transitivitet) kan fre frem til a, b eller d. Ergo ma devre med i en ngle, og ergo er der ingen andre ngler end abd. Sprgsmal 2 Gr rede for, at R ikke er pa BCNF og konstruer dernst nye skemaer, som svarer til R normaliseret til BCNF. Det forventes en begrundelse for, at de nye skemaer er pa BCNF. Svar pa sprgsmal 2 Vi kan se, at se, at alle tre f.a. er oppe at slas med BCNF. Dvs, at ingen af venstresiderne er superngler. Vi kan f.eks. tage udgangspunkt i ab! e, som vi udvider med den frste til ab! ef. Vikan sa efter splitte R op lige efter bogen: R 1 (a b c d) og R 2 (a b e f) Vi ma sa kigge efter om R 1 og R 2 er i orden, og derfor ma vikortlgge deres f.a.'er: R 1 : R 2 : Her far vi abd som ngle, og da vi ikke har nogen :::c! :::er den BCNF. Er ikke pa pladsendnu, da vi har a! f men a er ikke enngle. Vi hakker nu R 2 op efter a! f og far: R 21 (a b e) R 22 (a f) 7

8 Det er nemt at se,at disse overholder betingelsen for BCNF og vi konkluderer at R 1 + R 21 + R 22 en opsplitning af R i BCNF! En anden lsning fas ved at starte dekomposition efter de! c sa vifar hvor R 2 ma dekomponeres efter a! f: og nu R 21 efter ab! e: Altsa R 1 + R R R 22. R 1 (d e c) R 2 (a b d e f) R 21 (a b d e) R 22 (a f) R 211 (a b e) R 212 (a b d) 8

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse På disse sider vil jeg beskæftige mig med fire aspekter af PBL. 1. Nogle karakteristiske træk ved 2. Underviser-

Læs mere

International mobilitet med den nye danske karakterskala?

International mobilitet med den nye danske karakterskala? 110 MONA 2008 2 International mobilitet med den nye danske karakterskala? Bettina Dahl Søndergaard, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet Generel kommentar til 7 trins-skalaen og oversættelsen

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere